Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2020-12-03 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: V 19 hodin živě o zdravotnictví!

Přečtení: 1407
Autor: Urza
Čas: 2020-12-02 00:00:02

Dnešní přednáška se (zase) nekoná

Dnešní přednáška Dana Steigerwalda byla (opět) zrušena! Původně měla proběhnout na apríla; a teď se zdá, že bude sice zas v dubnu, ale až 2021.
Příští aktuálně naplánovaná přednáška vychází na 3. února; Dominik Stroukal bude mluvit o drogách, sexu a bitcoinech (pure ankap xD).
Přečtení: 1780
Autor: Urza
Čas: 2020-12-01 00:00:02

Třídní konflikt

Politici rádi rozdmýchávají „třídní konflikty“: chudí versus bohatí, zákazníci versus podnikatelé, zaměstnanci versus zaměstnavatelé, našinci versus cizinci a další nejrůznější skupiny „my“ versus „oni“; pro politiky jsou takové konflikty dobré, neboť je živí – mohou se k nim vyjadřovat, mohou je „řešit“, mohou se přidávat na různé strany, mohou z nich získávat hlasy. Lidé pak zapomínají, jak moc a často se tyto skupiny prolínají a jak silně spolu souvisejí (například čím horší pozice zaměstnavatelů, tím méně jich bude; stanou se z nich zaměstnanci na trhu práce, což zhorší jejich pozici kvůli vyšší nabídce – zákon nabídky a poptávky platí i zde); především však zapomínají, že skutečným společným nepřítelem všech slušných lidí nejsou jiní slušní lidé, nýbrž stát, jenž nás skrze nespravedlivé zákony staví proti sobě, z čehož pak těží, neboť zmatení lidé volají po „řešení“ v podobě dalších špatných zákonů.
Přečtení: 2021
Autor: Ondrášeček
Čas: 2020-11-30 00:00:02

Nedocenitelný dar jazyka

Jednou z největších evolučních výhod člověka je schopnost dorozumívat se na komplexní úrovni. Je to díky poměru velikosti mozku a těla, který máme ze zvířecí říše zdaleka nejlepší. Tento rozdíl činí hlavně mozková kůra v předním mozku, která je centrem myšlení, řeči a paměti. Schopnost používat samotný jazyk je esenciální hned na dvou rovinách - můžeme skrze něj přemýšlet a formulovat i složité ideje, což znamená, že od jeho znalosti se odvíjí i to, v jak širokém rámci budeme přemýšlet nad světem. Porozumět díky němu můžeme i jedincům s naprosto odlišným smýšlením. Jazyk nám umožňuje kooperovat a upozornit okolí i na složitá abstraktní nebezpečí.

Jakmile Vám někdo začne říkat, že rozebírat věci je jen neproduktivní plkání, mějte se na pozoru - chce po Vás, abyste omezili používání jednoho z vašich největších darů. Nejspíše nechce, abyste příliš přemýšleli nad světem okolo a možná i zpochybňovali určitou ideologii. Mějte se na pozoru i před těmi, kteří tvrdí, že existuje skupina lidí, s níž nemá cenu komunikovat a od níž byste se měli izolovat - přesně díky podobným existují násilné konflikty plné neporozumění. Ti, kdož se nás v užívání našich jazykových schopností snaží různým způsobem omezovat, se podílejí na rozvíjení naší bezmocnosti, zranitelnosti a závislosti na vnější pomoci. I zakrnělost jazykových kompetencí vede k zhoršené schopnosti plánovat, řešit komplexní úkoly a říct si druhým o pomoc, když ji potřebujeme. Věřím, že tento náš dar je velmi přínosné neustále rozvíjet, ať už psaním, četbou, diskuzí, přemýšlením či konverzací, neb právě jazyk a jeho aplikace jsou jednou z nejúčinnějších prevencí rozličných problémů.
Přečtení: 2287
Autor: Urza
Čas: 2020-11-29 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Drogy, svoboda, Řeporyje a P.Novotný

Přečtení: 795
Autor: Urza
Čas: 2020-11-28 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Platforma pro minimální stát (debata)

Přečtení: 1567
Autor: Urza
Čas: 2020-11-27 00:00:02

Vykořisťování chudých zemí

Lidé a firmy z bohatších zemí často kupují od lidí v těch chudších částech světa práci či nerostné suroviny; občas pak slýcháme, že ty chudé země „vykořisťujeme“. Něco takového může platit za předpokladu, že bychom jejich obyvatele k něčemu násilím nutili (případně kdyby je násilím nutil stát či nějaká jiná zločinecká organizace); nedochází-li však k agresi ve smyslu násilného donucení, troufám si tvrdit, že – bez ohledu na zoufalé podmínky těch chudých – k jejich vykořisťování nedochází. Jak to? Obchod s námi totiž zlepšuje jejich situaci oproti stavu, kdy bychom s nimi neobchodovali (a pro nás platí totéž, o tom žádná); vzdává-li se někdo v důsledku své chudoby třeba nerostného bohatství, aby nezemřel žízní či hladem, je na tom sice špatně, ale rozhodně lépe, než by na tom byl, kdyby podobnou nabídku nedostal (kdyby tomu tak nebylo, prostě ji odmítne a setrvá tak v tom stavu, v jakém byl předtím).
Přečtení: 2615
Autor: Urza
Čas: 2020-11-26 00:00:02

Zastupitelská demokracie

Občas se pouštím do principiální obecné kritiky demokracie (žádného jejího specifického typu, ale demokracie obecně); teď bych se však rád zaměřil specificky na demokracii zastupitelskou. Kdo se v takovém systému stane zastupitelem? Jaké jsou ty nejlepší predispozice pro získávání hlasů voličů? No přece být sympatický, oblíbený, známý, umět lidi pobavit… a další podobná pozitiva. A co potřebuje „dobrý vůdce“? Nejspíše moudrost, rozhodnost, morálku, nadhled… „kupodivu“ úplně jiné vlastnosti. Aby to tedy fungovalo alespoň tak, jak by teoreticky dle zastánců zastupitelské demokracie mělo (jiná věc je, že principiálně nemůže z daleko závažnějších důvodů), musí dojít k té náhodě, že miláček davů bude zároveň schopným vůdcem (nechme teď stranou, že schopného vůdce lidé následují dobrovolně); jak se může na něco takového kdokoliv chtít spoléhat?
Přečtení: 2066
Autor: Karel
Čas: 2020-11-25 00:00:02

Koronakrize jako osvobození

Všichni řešíme, jak nás koronavirus omezuje. Ale podívejme se na to z jiné perspektivy. Plno dětí, které musí chodit do školy a nelíbí se jim tam, berou omezení jako osvobození od nesmyslných pravidel a frustrovaných učitelů. Zejména žáci na střední často vnímají omezení výuky jako vysvobození od každodenních problémů ve škole. Nikdo vás nenutí 7-8 hodin denně dělat něco, co nechcete. Teď to trvá třeba jen 4-6 hodin. Nejste nuceni k tolika věcem a můžete si při hodinách dělat, co chcete. Můžete se věnovat samostudiu témat, která vás doopravdy zajímají. Můžete si rozvrhnout čas, nikdo vám nic centrálně neplánuje a nenutí. Tyto výhody se možná bohužel promítnou do psychiky dětí i negativně, protože až se vrátí do školy, znovu nastane striktní režim a svoboda se začne ztrácet, může je to psychicky ničit. Když přičichnete ke svobodě, nechcete se jí jen tak vzdát.
Přečtení: 2389
Autor: Ondrášeček
Čas: 2020-11-24 00:00:02

Platónova loď

Filozof Platón byl kritikem demokracie, její nedostatky ukazoval na metafoře k lodi. Pokud bychom chtěli rozhodnout o tom, kdo bude řídit loď, bude logičtější do jejího čela dát vyškoleného kormidelníka než někoho, o kom většina zrovna rozhodne, že ji má řídit. Toto připodobnění považuji za důležitý kulturní základ kritického uvažování o demokracii – byť s ním nakonec nesouhlasím.

Pokud se totiž podíváme na Platónovu metaforu, vidíme jasnou roli, kterou kormidelník zastává – ovládá loď směřující do cíle. Pokud se však podíváme na stát, jak ho známe, zjistíme, že podstata toho, co vykonává, je nesmírně komplikovaná, a mnohdy i ambivalentní – prosperitu se snaží zajistit tím, že jí určitou část pohlcuje na nepotřebných službách. Neexistuje nadčlověk ani skupina lidí, kteří by byli schopni všechna odvětví, která řídí stát, řídit optimálně pro lid a z jednoho mocenského centra – stejně tak není nikdo, kdo by ubráním celkového bohatství byl schopen ho zázračně navýšit. Hledat kormidelníka státu je podle mě podobně absurdní jako hledat toho nejlepšího možného řidiče do auta, kterému chybí kola – lepší je to auto vůbec nepoužívat. Domnívám se, že důvodem, proč je demokracie většinou lepší než Platónem propagovaná vláda filozofů, není z důvodu lepších vládců, nýbrž z důvodu, že tito vládci jsou ve své nesmyslné vládě regulováni různorodými požadavky většinové společnosti, takže je jejich moc působení alespoň omezená.
Přečtení: 1870
Autor: Urza
Čas: 2020-11-23 00:00:02

Parazitismus

Novodobí liberálové (a nemyslím klasické liberály, nýbrž ty „levičáky“ ve smyslu amerických demokratů) rádi označují za parazity ty, kdo pracují na černo, případně fungují v nějakém hrubém rozporu se zákoníkem práce; konzervativci (klasičtí „pravičáci“ ve smyslu amerických republikánů) zase typicky označují za parazity ty, kdo pobírají sociální dávky, dotace a tak podobně. Já myslím, že se obě tyto skupiny mýlí. „Levičáci“ více, neboť ten, kdo pracuje na černo, rozhodně na nikom neparazituje, pouze se nenechá státem oloupit; „pravičáci“ se sice mýlí o něco méně, nicméně ten, kdo bere dávky či dotace, jen sebere to, co mu někdo (stát) nabídne. Skutečným parazitem je entita, jež nás o ty prostředky pod hrozbou násilím připravuje – tedy stát. Vyvolávání nenávisti vůči těm či oněm jsou jen krycí manévry politiků a vytváření klamných cílů; tím, kdo krade, není aktér v šedé ekonomice ani „socka“ – je to stát.
Přečtení: 2493
Autor: Urza
Čas: 2020-11-22 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O státu s Vlastimilem Tlustým

Přečtení: 1375
Autor: Urza
Čas: 2020-11-21 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O státu z anarchie s P. Hapalou

Přečtení: 4439
Autor: Urza
Čas: 2020-11-20 00:00:02

Převážení zboží

„Žijeme v šílené době, kdy některé věci, jež umíme vyrobit lokálně, raději dovážíme z druhého konce světa,“ varují někteří. Je to skutečně špatně? Odpověď není tak jednoduchá na dnešním deformovaném (regulovaném, dotovaném a daněném) trhu, kde se to může různit; na volném trhu je však jednoznačná odpověď: „Ne, není to špatně!“ Důvod pro dovoz zboží, jež můžeme vyrobit lokálně, spočívá typicky v tom, že je to (i s tím dovozem) levnější. Ne, není to selhání trhu; naopak jde o tržní nalezení nejlepší cesty, která v daném případě spočívá právě v tom dovozu. Zdrojů spotřebovaných výrobou jinde a dovozem si lidé zjevně cení méně než zdrojů spotřebovaných výrobou na daném místě (kdyby tomu tak nebylo, muselo by být levnější vyrobit to lokálně); k tomu může docházet třeba v důsledku toho, že svého času (a práce) si lidé v různých místech cení různě, případně k výrobě některých statků jsou někde lepší podmínky.
Přečtení: 3476
Autor: Urza
Čas: 2020-11-19 00:00:02

Války bez států?

Když se řekne „anarchie“, většina lidí si představí apokalypsu, konflikty, chaos a válčení; jak moc jsou tyto představy vzdáleny realitě? V historických anarchiích se rozhodně neválčilo více než na územích, která si uzurpovaly státy; mnozí namítnou, že tohle mnoho neznamená, neboť dnes může být situace jiná než dříve. Budiž, může to tak být; přesto se ale domnívám, že společnost bez státu bude mírumilovnější. Proč? Protože války jsou drahé; a když válčí státy, neplatí to ti, kdo o válkách rozhodují, financují to z cizích peněz, zatímco chce-li válčit soukromník, platí to ze svého. Netvrdím, že v anarchii nebudou nikdy žádné konflikty, určitě budou, neboť někdy se to vyplatí i tak (ať už ekonomicky nebo z nenávisti); jsem však přesvědčen, že jich bude jednak méně, ale především se výrazně zmenší jejich rozsah, neboť společnost bude decentralizovaná, což dělá třeba ze světové války dost nepravděpodobný scénář.
Přečtení: 2457
Autor: Ondrášeček
Čas: 2020-11-18 00:00:02

Proč potřebujeme stát

Tak jsem si procházel staré sešity ze školy, když vtom jsem narazil na docela hezký příklad státní propagandy u malých dětí. Jedná se o sešit občanské výchovy z páté třídy ZŠ. Snad se Vám, milí čtenáři Stok, bude líbit. Zde je co nejpřesnější podoba poznámky: Lidé si vytvořili stát proto, aby zajistil to, co je potřebné pro všechny. Stát lidi chrání a pomáhá jim. Proto stát potřebuje mít moc. Stát je společenstvím lidí, kteří žijí trvale na určitém území a mají své zákony. Náš stát se stará o Čechy, Moravu a Slezsko a jejich obyvatele, nazývá se Česká republika.
Přečtení: 2894