Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
» Vyberte měsíc roku 2021: 01 02 03 04 «
» Vyberte měsíc roku 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 «
» Vyberte měsíc roku 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 «
» Vyberte měsíc roku 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 «
» Vyberte měsíc roku 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 «
» Vyberte měsíc roku 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 «
» Vyberte měsíc roku 2015: 09 10 11 12 «
Autor: Urza
Čas: 2019-10-31 00:00:02

Léky, drogy a dvojí metr

Téma „drogy“ považuji za zajímavé, jelikož je opřádají mnohé mýty, které do světa vypouštějí zejména státy, aby obhájily svou „válku proti drogám“; jejich bořením jsem se zabýval slovem i písmem a připojil i něco subjektivnějšího. Ač jsou některé drogy bezesporu spolehlivým nástrojem pomalé (a někdy i celkem rychlé) sebevraždy, stát nám (již od školních let skrze různé protidrogové programy) takto podává každou ilegální drogu (ty legální zas líčí v úplně jiném světle); mnozí pak vládě nevěří (což je v pořádku) tak moc, že automaticky pokládají za pravdu opak všeho, co stát říká (to už je nebezpečné). Někteří lidé – shodou okolností často ti „přírodní“ a podezřívaví k farmaceutickým firmám – pak drogy podceňují; ač jsou skeptičtí třeba k očkování a často i k antibiotikům, nebojí se experimentovat se zcela neozkoušenými drogami či postupy jejich užívání; prosím, nenechme se státem manipulovat ani na jednu stranu!
Přečtení: 15923
Autor: Urza
Čas: 2019-10-30 00:00:02

Paralela s otrokářstvím

Jak si někteří bystře všimli, relativně často přirovnávám při mnoha různých příležitostech instituci otrokářství ke státu; rád bych o té analogii napsal pár řádek. Nejedná se totiž přímo o to, že bychom byli otroci státu (tak bych to asi ani nenazval), ale spíše o většinový přístup lidí k těm dvěma institucím: Dnes již sice téměř každý považuje otrokářství za špatné, ale ještě před pár stovkami let tomu tak nebylo; a je velmi zajímavé sledovat, jak se tehdy lidé tvářili na ty, kdo začali přicházet s myšlenkami na jeho zrušení. Bylo to zhola nemožné. Znamenalo by to ekonomickou katastrofu. Otroci by se o sebe nedokázali postarat. Jednalo se o krásnou teorii, ale v praxi nepoužitelnou. Šlo o extrémistické a radikální myšlenky. Myšlenka, že otrok by mohl pána neposlechnout, byla asi tak absurdní jako představa, že občan by mohl neposlechnout policajta ve službě. Leč změna přišla nesmírně rychle…
Přečtení: 24540
Autor: Urza
Čas: 2019-10-29 00:00:02

Anarchovečer v Café Kampus

Svobodný přístav pořádá (téměř) jednou měsíčně anarchovečery, kde se mohou sejít zdaleka nejen anarchisté, ale všichni svobodomyslní lidé a přátelé libertariánských ideí. Dlouho jsme se scházeli v Dejvicích; dnes zkusíme Café Kampus v centru Prahy. Tak přijďte v 19 hodin!
Přečtení: 5081
Autor: Ondrášeček
Čas: 2019-10-28 00:00:02

Společný zájem

Jedním ze základních předpokladů socialismu je nejspíše společný zájem – představa, že lze najít společného jmenovatele potřeb lidí s jinak naprosto diametrální odlišností. Jaroslav Faltýnek se jednou nechal slyšet v debatě, že strana ANO je vlastně takový průřez politických programů všech stran a že jim jde především o ty dobré věci pro lidi. Bohužel, dokud se jako společnost nezbavíme těchhle vágních úvah o blahu lidí a nezačneme se vžívat do individualit druhých, nám zde budou nejspíše podobné formy socialismu vládnout.
Přečtení: 38337
Autor: Urza
Čas: 2019-10-27 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O minarchismu s Romanem Křížem

Přečtení: 1956
Autor: Urza
Čas: 2019-10-26 00:00:02

O pravděpodobnosti

Přečtení: 4133
Autor: Jaromír
Čas: 2019-10-25 00:00:02

Falsifikace a rakouská škola

Rakouští ekonomové na rozdíl od ostatních vyvozují svá zjištění pouze logickou úvahou; bývá jim proto vytýkáno, že jejich teorie je pavěda, neboť ji nelze falsifikovat pozorováním. Ale i tvrzení matematiky vyplývají ze zákonů logiky a vyvrátit je lze jen nalezením chyby v řetězci implikací. Pokud uznáváme vědeckost matematiky, musíme uznat totéž i pro rakouskou školu.
Přečtení: 36226
Autor: Roman
Čas: 2019-10-24 00:00:02

Ochrana osobních dat. Před kým?

Komu svěřuju svá osobní data? Na volném trhu komu chci, zvláště když mi za ně něco nabídne. Google mi za ně dává e-mailovou schránku. Facebook hřiště, kde se můžu vyblbnout blbýma kecama a nasát moudrost jiných. Soukromé firmy mi pravidelně na plácku před školou dávaly tatranku a flashku za vyplnění spotřebitelského dotazníku. Telemarketéři aspoň hezky poprosej a když je odmítnu, nic se neděje.
Stát mi za vyplnění dotazníku pro sčítání lidu… nedá pokutu 10 000 Kč. Cítíte ten jemný rozdíl oproti ostatním?
Přečtení: 13228
Autor: Urza
Čas: 2019-10-23 00:00:02

Jistota především…

Jak dlouho trvá, než člověk, jenž se o danou problematiku nikdy nezajímal, promyslí, zda by mohla fungovat společnost bez státu? Je to velká spousta témat, otázek, neznámých a přemýšlení nad alternativami; tak složitá a komplexní problematika si dle mého názoru vyžádá stovky hodin čtení a přemýšlení, ale řekněme, že ne nad vším člověk musí až tolik hloubat, tak můžeme předpokládat desítky či alespoň jednotky hodin. Neumím si představit nikoho, kdo by to zvládl promyslet v řádu minut; přesto drtivá většina lidí odpoví během několika vteřin, aniž o tom kdy něco slyšeli. Jak je to možné? Dotyční jsou prostě indoktrinováni státní propagandou; bylo jim vysvětleno, že stát potřebujeme a tak to prostě je. Když se tedy snažíme někoho přesvědčit, že stát je nemorální, nezačínáme od nuly, nýbrž od přesvědčení dotyčného, že se určitě mýlíme; co s tím? Odluka školství od státu je řešením.
Přečtení: 36795
Autor: Jaromír
Čas: 2019-10-22 00:00:02

Rovnostářské krádeže?

Někteří pravičáci zastávají názor, že výjimky a slevy v daňové soustavě jsou neférové a měly by být odstraněny. Vypadá to logicky: Proč je někdo ve velkém okrádán a jiný skoro neplatí. Ovšem stejně by šlo říci: Proč většina Čechů musela žít pod komunisty a někteří utekli na Západ; je to fér? Nevím, ale za každého, kdo utekl, buďme rádi; stejně jako za každou daňovou slevu.
Přečtení: 8693
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-10-21 00:00:02

EU a Stockholmský syndrom

Někdy se bavím s lidmi o EU, a o tom, jak ji vnímají. A spoustu lidí ji vnímá velice pozitivně. Mluví o výhodách, které díky EU mají. Možnost cestovat bez pasu, možnost studovat a pracovat v zahraničí a tak dále. Když se nad tím zamyslím, připadá mi to jako naprosto neuvěřitelně zvrácené myšlení. Proč? Protože ti lidi oslavují jako výhodu něco, co by mělo být naprosto samozřejmé. Mělo by být naprosto samozřejmé, že žijeme v nějakém volnotržním a globalizovaném světě, kde si každý cestuje, studuje, pracuje a obchoduje, jak chce.

Zde budu citovat Jeffreyho Tuckera, kterého jsem se nedávno ptal, co si myslí o zákazech některých zvířat: „Modern human was born with travel, trade, and bringing animals and plants from far away places.“

Ve skutečnosti je to naprostý Stockholmský syndrom. Jeden úřad omezil mou možnost cestovat, studovat a druhý to přebil svou další byrokracií, takže mám být vlastně vděčný, že mi daroval jakože možnosti, které jsem vlastně nikdy neměl? To je podobné, jako kdyby mě někdo držel celé roky v kleci, a pak mi dovolil se projít po dvorku a já bych byl vděčný za darovanou svobodu. Absurdní!
Přečtení: 34412
Autor: Urza
Čas: 2019-10-20 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Právo na sebeurčení

Přečtení: 1200
Autor: Urza
Čas: 2019-10-19 21:32:43

Kanál Svobodného přístavu: Urza versus Bratříček

Přečtení: 4676
Autor: Urza
Čas: 2019-10-18 00:00:02

Urza v Bratříčkově kanálu

YouTuber Bratříček se poslední dobou hodně pouštěl do ankapu; když jsem jeho kritiku označil za nepříliš konstruktivní, odpověděl: „Neřekl bych ani, že jsem kritik. Doslova se té ideologii ve svých videích vysmívám a používám ji spíše jako oslí můstek na další témata. Především vysvětluji úlohu státu.“
Jeho i mí diváci si však žádali náš názorový střet; a my jsme se rozhodli jim vyhovět. Na živé vysílání se můžete podívat dnes ve 20 hodin v Bratříčkově kanálu!
Přečtení: 21328
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-17 00:00:02

Sleva na krádeži

Zaznamenal jsem, že argumentačně zdatnější oponenti při debatách s libertariány začínají nahrazovat dotace slevami na dani. Jakým způsobem to uchopit? Sleva na dani má s dotací společného asi to, že zvýhodňuje určitý typ chování před jiným, na základě programu současné garnitury. Z tohoto hlediska je stejně škodlivá, protože stejným způsobem deformuje tržní prostředí. Na druhou stranu, narozdíl od dotace sleva na dani nikdy nikomu jednoduše nepřihraje cizí peníze, pouze mu nechá o něco více jeho vlastních (pomineme-li více než stoprocentní slevy či daňové bonusy, které by vůbec neměly být považovány za slevy). Ze slev na dani tedy pro všechny plynou negativa, pro některé pak pozitiva. Ač nepříliš silně, kloním se k tomu považovat jakoukoliv nevšeobecnou nenárokovou slevu na dani za jistou formu zastropené dotace, a namísto slev vždy hájit snížení daně jako takové.
________

Urzova poznámka pod čarou: Protože si stále spousta lidí myslí, že jsem autorem všech článků ve Stokách, raději uvádím, že s tímto textem nesouhlasím. Jsem zastáncem každé sebemenší slevy na dani, včetně slev nárokových (avšak pochopitelně nejsem zastáncem dotací).
Přečtení: 6946
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-16 00:00:02

Argumentační faul – základ státu

„Když se ti tu nelíbí, proč se neodstěhuješ do Somálska?“ Proč jo? Argument je validní od člověka, který je stoprocentně spokojený s aktuálním stavem společnosti. Kdokoliv má byť sebemenší výhradu, kterou se snaží řešit, může se odstěhovat sám, do Somálska či kamkoliv jinam.
„Chtěl bych vidět, jak by se anarchokapitalistické společnosti vedlo na opuštěném ostrově.“ Chtěl bych tamtéž vidět etatisty. Pokud oni mohou stavět na socialismu, nacismu, bezpočtu monarchií a dalších neliberálně-nedemokratických režimů, proč zrovna anarchisté by museli začínat od nuly?
„V ankapu by všem vládli nebezpeční šílenci, dost bohatí, aby si koupili zbytek země.“ Říká zásadně člověk, který vcelku správně považuje tři čtvrtiny demokraticky zvolených světových lídrů za nebezpečné šílence, a skuhrá, že miliardář si z pozice premiéra rozkrádá republiku.
„Chcete-li něco změnit, tak si to odhlasujte ve volbách, ne? A proč vůbec chodíte k volbám, když byste je nejradši zrušili?“ Pět set let zpátky: Chcete-li něco změnit, tak se staňte Bohem vyvoleným panovníkem, ne? Nejsem povinen prosazovat změny pouze aktuálně dominantním způsobem, naopak mám však plné právo ho využít, pokud vidím naději na úspěch.
„Nevolil jsi, nemůžeš si stěžovat. Volil jsi a prohrál ve férových volbách, musíš respektovat volbu ostatních. Volil jsi a vyhrál, máš cos chtěl.“ Hmm, stačilo říct, že si nemůžu stěžovat nikdy.
Přečtení: 22479
Autor: Alda
Čas: 2019-10-15 00:00:02

Poslouchejte vědce!

Greta Thumberg volá po tom, aby lidé poslouchali vědce. Ale vědce jakých oborů? Pokud se jedná o projekty měnící strukturu průmyslu a požadavky na změnu spotřebitelského chování, tak vědce, kteří posoudí, zda navrhované změny zvýší společenský blahobyt a zda očekávané přínosy převýší očekávané náklady – tudíž vědce ekonomy. I mainstreemový ekonom uzná, že náklady a přínosy nelze v celosvětovém měřítku nijak zjistit ani odhadnout (zvlášť, pokud se zde jedná o subjektivní veličiny) a tudíž nelze spolehlivě říct, zda jsou jakékoliv změny přínosné a žádoucí.

Ekonomové rakouské školy navíc dodají, že pouze jednotlivci nejlépe umí sami ocenit, jak je pro ně životní prostředí a riziko člověkem způsobené klimatické změny důležité a jaké náklady (např. v podobě změny svého životního stylu) jsou ochotni obětovat. Jednotliví spotřebitelé svými preferencemi volí, které technologie a produkty mají mít budoucnost, a které mají zaniknout. Také platí, že růst životní úrovně jde ruku v ruce s větším zájmem o své okolí a životní prostředí. Jiní vědci, zabývající se tzv. teorií veřejné volby mají přesvědčivé důkazy o tom, že i dobře míněné vládní opatření mají své nezamýšlené důsledky, politici podléhají korupci, dochází k plýtvání veřejných prostředků, apod.

Nejefektivnější a zároveň k naši Zemi nejšetrnější se jeví uspořádání společnosti založené na svobodné směně a dobrovolnosti. Poctivý vědec – ekonom – ještě musí na závěr dodat předpoklad, že tento samoregulující a na motivacích založený přístup funguje pouze v tržním prostředí, kde ceny nejsou deformovány vládními zásahy a dotacemi, vlády nebráni konkurenci, inovacím a kreativitě lidí a zároveň jsou respektována vlastnická práva, kde každý je zodpovědný za své činy včetně škod (externalit) uvalovaných na jiné členy společnosti. Závěrem musím dodat: "Souhlasím s Grétou, poslouchejte vědce!"
Přečtení: 40918
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-14 00:00:02

A co když…

Oblíbená kratochvíle zastánců státního aparátu je vymýšlení absurdních scénářů, k nimž by na volném trhu jistě došlo nebýt státní moci, která nás před touto katastrofou ubrání. Typickým příkladem je skoupení všech pozemků kolem dokola našeho domova nepřátelskou entitou a následné vymáhání drakonických poplatků za průchod, v lepším případě rovnou vyhladovění k smrti. Nedávno jsem se však dostal do sporu, ve kterém jsem zastával názor, že žiju-li ve svém bytě a nemám v plánu využívat žádné veřejné služby, neměl bych být nucen je platit. Byl jsem však oponentem (vedle úsměvných perliček, jako že výhled na pěkné město je veřejná služba) poučen, že chci-li byt opustit, musím využít veřejného chodníku, který však nelze uhradit zvlášť, neboť provozovatel jej pronajímá pouze v jedné kolekci se školstvím, zdravotnictvím, zemědělstvím, kulturou, důchodovým a dotačním systémem, a pokud se mi to nelíbí, nepřekvapivě se mám odstěhovat.

Beru to tedy za potvrzení, že i zdánlivě groteskní scénáře se mohou naplnit. Jenže zatímco volný trh viníkem být hypoteticky může, stát jím už je.
Přečtení: 14487
Autor: Urza
Čas: 2019-10-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap v čajovně Cherubín

Přečtení: 1790
Autor: Urza
Čas: 2019-10-12 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Scio konference o budoucnosti

Přečtení: 1815
Autor: Urza
Čas: 2019-10-11 00:00:02

Kdo píše historii?

Ač nejsem historik a o akademické sféře v tomto oboru vůbec nic nevím, rád bych vám, vážení čtenáři, zprostředkoval domněnky dvou historiků, které mě v rozhovorech s nimi velmi zaujaly; oba tvrdili, že granty na výzkumy rozdělují lidé, již mají nějakou představu o tom, co se v minulosti dělo, přičemž nechtějí financovat výzkumy, jejichž předmětem je něco, co se od té jejich verze výrazně liší. To dle mého názoru nemusí být vůbec žádná konspirace (ty mimochodem nemám moc rád coby velký příznivec Hanlonovy břitvy), ono to dává smysl i tak – ti lidé prostě považují financování něčeho, čemu nevěří, za plýtvání penězi; důsledkem tohoto – celkem logického – přístupu je však těžká komplikace možnosti opravovat velké chyby v současném vnímání historie. Děje-li se to, důvodem není zlý úmysl, nýbrž socialistické dotování historických výzkumů; řešením by pak bylo – podobně jako leckde jinde – volnotržní financování.
Přečtení: 12727
Autor: Urza
Čas: 2019-10-10 00:00:02

Bez státu by to zaniklo!

Když mluvím o bezstátní společnosti, často se setkávám s námitkami, že by něco (cokoliv) bez státu zaniklo, takže stát potřebujeme; zajímavé je, že protiargument je zcela univerzální bez ohledu na to, o co konkrétně se jedná. Naprosto zásadní otázka totiž zní: Přináší daná věc lidem více užitku, než kolik užitku by jim přinášely zdroje, jež ona věc spotřebuje? Je-li odpověď kladná, pak námitka padá; lidé by si to pořídili i bez státu (ať už samostatně, nebo by se na to složili, ale rozhodně potřebných zdrojů by se vzdali, neboť výsledný produkt je pro ně cennější). Je-li odpověď záporná, pak daná věc nemá existovat a stát by ji neměl uměle držet při životě; proč? Jednoduše proto, že lidé dokáží potřebné zdroje využít jinak, aby jim tyto přinesly ještě větší užitek; a protože žijeme ve světě omezených zdrojů, neměli bychom jimi plýtvat.
Přečtení: 30687
Autor: Urza
Čas: 2019-10-09 00:00:02

Dva rozhovory

Čekám-li někde, čtu si; proto mi čekání ani nevadí. Před několika dny jsem se však ocitl v situaci, ve které jsem musel čekat a neměl nic ke čtení, tak jsem jen seděl a přemýšlel; z toho mě však vyrušily dva rozhovory, jichž jsem byl svědkem. Aktéry prvního z nich mohl být majitel či ředitel nějaké firmy a pravděpodobně jeho obchodník; zuřivě řešili, co mají dělat, aby se u nich zákazníci cítili dobře a chtěli se vracet. Druhý rozhovor vedly nejspíše dvě zdravotní sestry; svorně nadávaly na to, jak si někdo může dovolit přijít bez objednání a sdělovaly si triky, jak dotyčného „vytrestat“ (nechat jej čekat déle, než je nezbytné, aby si tohle již nedovoloval). Vidíte ten rozdíl? Zatímco jedni o zákazníky bojují, jiné obtěžují; proč? Inu, jednomu ti klienti zdroje nosí, zatímco druhému je odčerpávají; přemýšlí o tom takto ty zdravotní sestry? Nejspíše ne; a asi si to ani neuvědomují.
Přečtení: 20503
Autor: Urza
Čas: 2019-10-08 00:00:02

Nenávist ke kapitalismu

Kapitalismus je spoustou lidí nenáviděn (podobně jako anarchie, ale tu teď pomiňme); proč vlastně? Myslím si ale, že bychom se neměli ptát „proč“, nýbrž „co“; co vlastně tito lidé nenávidí? Typicky jednu ze dvou následujících věcí: Buď „divoký kapitalismus“ devatenáctého století (v porovnání s dnešní dobou), nebo současné (na stát napojené) korporace; nenávidět kapitalismus devatenáctého století proto, že lidé žili v horších podmínkách než dnes (ačkoliv v lepších než předtím), dává asi takový smysl, jako hanět vynález parního stroje, protože dnes máme stroje výkonnější, zatímco nazývat na stát napojené a přeregulované korporace (jež leckdy skrze lobby tvoří zákony a omezují konkurenci) kapitalistickými, svědčí o těžkém nepochopení toho pojmu. Kapitalismus znamená volný trh a dobrovolné směny, ne lobbování a uplácení poslanců; a na nás je, abychom to lidem vysvětlili.
Přečtení: 26226
Autor: Urza
Čas: 2019-10-07 00:00:02

Úcta k autoritě

Mnozí si často stěžují, že „ta dnešní mládež“ (samozřejmě horší než ta dřívější – jako každá) nemá úctu k autoritám, což by často rádi řešili vojnou, případně alespoň přísnou disciplínou ve škole; co se ale těmito prostředky mládež naučí? Plazit se před autoritou, kterou si tito lidé sami nevybrali; jak něco takového může být vůbec někým považováno za ctnost? Úcta i zdravá pokora jsou samozřejmě velmi žádoucí, nicméně musejí vycházet z nitra dotyčného – on sám si vybere, kdo si jeho úctu zaslouží, kdo je následováníhodný; když mu však vnutíme toho, koho musí poslouchat, jen z něj děláme loutku, otupujeme jeho vůli a učíme jej „držet hubu a krok“. Všímáte si, jak často se s tím lze setkat ve třeba školách? A není divu; státu se samozřejmě hodí vychovávat poslušné občany – učitel může být pak snadno nahrazen policajtem, úředníkem či politikem. Vážně tohle přejete svým dětem?
Přečtení: 12715
Autor: Urza
Čas: 2019-10-06 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Daně a cla do škol

Přečtení: 2281
Autor: Urza
Čas: 2019-10-04 00:00:02

Mrtví koně a jejich lejna

Před více než sto lety komusi v New Yorku přišlo, že je tam příliš mnoho koní; zjistil, jak rychle tito koně přibývají a aproximoval další vývoj: Někdy v druhé polovině dvacátého století se budou lidé v New Yorku brodit koňskými lejny, kterých tam bude asi metrová vrstva, nemluvě o záplavě těl mrtvých koní. Připadá vám to absurdní? Mně tedy ano; jednak autor jaksi opomněl auta (ne že by v jeho dobách existovaly), ale především to, že i bez automobilů by lidé daný problém řešili daleko dříve, než by se museli po ulicích brodit výkaly. Jak to, že když jde o koně, každý vidí, jak nesmyslné je takto uvažovat, ale jakmile někdo přijde s trvale udržitelným rozvojem, jenž je založen na stejně absurdních předpokladech, bere jej vážně? Přitom jsou všechny modely trvale udržitelného rozvoje založeny právě na takových predikcích a předpokladu, že lidé nebudou na vznikající problémy reagovat…
________

Edit: Podle některých šlo o Londýn, nikoliv NY.
Přečtení: 24458
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-03 00:00:02

Filosofické anarchozombie

Mnoho z nás, pro které je svoboda nade vše, má bohužel jednu drobnou překážku v šíření této myšlenky: svoboda je nám nade vše. Naše sociální bublina sestává prakticky z kladného pólu těch, se kterými si notujeme na téma svobody, a záporného pólu všech ostatních, kterým máme nutkavou potřebu omílat libertariánská paradigmata do omrzení. Jejich, ne našeho. Není se pak moc čemu divit, že jsme mnohými osočováni ze sektářství.

Dá se nějak pojmenovat, co nám chybí? Dá - autenticita, nebo snad uvěřitelnost. Mohu soudit jen podle sebe, ale asi bych se nenechal přesvědčit někým, kdo mne bombarduje naučenými argumenty a já mám přitom pocit, že vlastně nemá duši. Spojuje nás zájem o sport? Kulturu? Cestování? Výborně, na tom se dá stavět. Nemusím být v první řadě argumentační robot. Větší efekt leckdy má, pokud jsem příjemný člověk.
Přečtení: 5917
Autor: Urza
Čas: 2019-10-02 00:00:02

Tereza v deCentrále: Biotechnologie a etika

Tématem minulé přednášky o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála byla S(s)voboda učení, jelikož začal nový školní rok.
Dnešním tématem budou biotechnologe a s nimi spojené etické otázky; a přednášet bude Tereza! Uslyšíte od ní o genetických modifikacích živých organismů (i lidí), technologické singularitě a dalších zajímavých věcech.
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která bude také první středu v měsíci, tedy 6. listopadu; budeme si povídat o tématu celkem navazujícím – o vědě na volném trhu.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 11843
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-01 00:00:02

Breaking the Bubble

Nejsme pravičáci, nejsme levičáci. Ať už se sami označujeme jakkoliv, podle mainstreamového diskurzu, kde pravičáci jsou nejčastěji konzervativní nacionalisté a levičáci progresivističtí socialisté, nezapadáme tam ani onam. Je však nejlepší reakcí na tento fakt označit každého názorového oponenta za komunistu, poslat ho do gulagu a pěkně společně se mu vysmát?

Pomíjíme jeden důležitý, nepříjemný fakt: Téměř každý, zleva doprava, konzerva či libtard, to ve skutečnosti myslí dobře. Jistě, často nedomýšlí důsledky nebo je motivován úplně jinými (klidně i nesprávnými) pohnutkami, takže jeho dobro se jeví být podle všech rozumných měřítek zlem, ale prakticky nikdo nechce být ze zásady zlý.

Co s tím? Snažit se hledat průsečíky. Ač se to na první (a často ani druhý) pohled nezdá, ve skutečnosti se lze na jednotlivostech shodnout s kýmkoliv, v extrémních případech počínaje rasistickými staromilci a konče třeba komunistickými ekofeministkami. Kam se bude ubírat následující konverzace není možné předvídat ani rámcově, ale jsem si jistý, že výsledek přinejmenším nebude horší, pokud dokážeme navzájem respektovat, že nám i jim jde o lepší svět.
Přečtení: 10852