Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-07-17 00:00:02

Mezinárodní dohody

Jednotlivé státy mezi sebou uzavírají různé smlouvy a dohody, což je svým způsobem anarchie, protože nad nimi už není žádná vyšší autorita, která by snad nějak centrálně definovala formu, obsah či vynucování takových smluv…

Mnohokrát jsem slyšel argument na podporu EU, který říká, že je pro nás snazší být součástí takové instituce, která automaticky zabezpečí smluvní vztahy mezi většinou států Evropy, než kdybychom uzavírali desítky smluv s každou zemí zvlášť. Nerozumím tomu, proč by měl být můj problém, jak složité je pro náš stát vyjednat mezinárodní smlouvy. Není to jejich práce? U soukromé firmy mě taky jako zákazníka nezajímá, jestli museli uzavřít padesát smluv s každým dodavatelem zvlášť, ale budiž…

Zajímavá otázka – proč veškeré mezinárodní dohody je někdy tak složité vyjednat a táhne se to roky? Protože nejde o dohody ve smyslu: „Mezi námi bude volný obchod, volný pohyb zboží a osob. Nebudeme klást žádné překážky, cla, mýtné, poplatky a nikoho nijak omezovat.“ Státy si pod pojmem „volný obchod“ představují tisícistránkovou dohodu, ve které budou regulované stovky hovadin. Jako anarchokapitalista musím však připomenout, že bez států bychom tohle vůbec nemuseli řešit.
Přečtení: 10420
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-07-10 00:00:02

Politika je byznys

Pro některé lidi je slovo „byznys“ sprosté slovo. Zdravotnictví nebo školství nebo snad policie nemůžou být byznys, protože jsou to příliš důležité a elementární služby na to, aby se to celé smrsklo jen na finanční zisk.

Na druhou stranu, politika není nic jiného, než byznys. Proč? Tak pochopitelně se zde vyskytuje běžná nabídka a poptávka. Jednotlivé politické strany nabízí nějaký program. Rozdíl je snad jen v tom, že případní zákazníci nevolí penězi, ale hlasovacími lístky. Stejně jako firmy na trhu si jednotlivé politické strany konkurují, předhánějí se v tom, kdo nabídne lepší balíček služeb, přičemž jejich propagace se neliší od propagací soukromých společnosti. Ty stejné billboardy u silnice, které se pyšnily reklamou na dámskou kosmetiku, se teď pyšní usmívajícím se politikem s prázdným politickým heslem na pozadí. Stejně jako na trhu jde firmám o zisk, v politice jde o zisk moci (jo a prachy jsou v tom mnohdy taky).

Jak to, že se tedy lidé bojí volného trhu, když všemi oslavovaná demokracie stojí na úplně stejných principech, snad jen s tím, že obsahuje navíc prvek donucení?
Přečtení: 10166
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-07-03 00:00:02

Ohrožuje Babiš stát?

Procházím si tak sociální sítě a náhle na mě vybaflo tvrzení, že Babiš sleduje pouze vlastní zájmy, které jdou proti zájmům státu. Skočil jsem na Twitter a narazil na příspěvek kritizující ČSSD, protože se někde zastávala Babiše. „Wow! ČSSD podporuje Babišův byznys na úkor státu!“ A následně jsem toho dne narazil ještě na několik Tweetů podle kterých Babiš ohrožuje český stát.

Babiš… JE stát. Babiš je produktem demokratického systému. Babiš je to, co nakonec dostanete, když vytvoříte stát, tedy instituci, která má moc nad lidmi. Vytvořte funkci jako je předseda vlády a puf, půjdou si pro ni lidi jako Babiš, a také ji dostanou. Vytvořte systém dotací a hle, lidi jako Babiš je půjdou vysát. Vytvořte jakoukoliv mocenskou strukturu a lidmi jako on se to začne ihned hemžit. Co jiného také čekáte, že se stane?

Ne, Babiš neohrožuje stát. On je stát. On je přesně to, co dostanete, když máte stát. Není to divné, naopak by bylo divné, kdyby tam nebyli lidi jako on. Babiš je důsledek. Stát je problém. Zrušme stát.
Přečtení: 11601
Autor: Urza
Čas: 2019-06-30 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: Očkování chudých

Přečtení: 3824
Autor: Urza
Čas: 2019-06-28 00:00:02

Přepnutí Stok do prázdninového módu 2019

Začínají prázdniny, které nemalou část z nás nějakým způsobem ovlivňují, ať už jde o školáky, jejich rodiče, vysokoškoláky, učitele, návštěvníky různých festivalů a podobně; návštěvnost webů s články (i takovými stokovými nečlánky) a komentáři klesá, ale také můj časový harmonogram bude prázdninami ovlivněn. Z toho důvodu přepínám Stoky na dva měsíce do prázdninového módu, což znamená:
1/ Texty zde nebudou vycházet s takovou pravidelností jako doposud; snaha bude, ale nevím, jak moc se bude dařit (očekávejte výpadky).
2/ Prosím libertariány, kteří mají více času, o texty do Stok; ty mi posílejte mailem (případně publikujte sami; ideálně trefujte dny, kdy nic nevyjde xD).

A hlavně užívejte léta i života!
Budeme se těšit zas v září <3
Přečtení: 3006
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-27 00:00:02

Stát proti chudým LVI: Živnosti

Stát uděluje na žádost živnosti, které vás opravňují k provozování podnikatelské činnosti. Dělá to proto, aby měl přehled o tom, kdo a v čem podniká. A v případech, které uzná za vhodné mohl živnostenské oprávnění odebrat.

Takové opatření nejvíce zasahuje chudé lidi. V první řadě se musí za udělení oprávnění zaplatit absolutní částka, která relativně nejvíce zasáhne chudé. Další problém je složitost, je to sada kroků, kterou musí lidé udělat a to je nepochybně v určité míře může odrazovat od podnikání. Nejvíce na to doplácí lidé, kteří nemají prostředky na to, aby si nakoupili právní poradenství a sami mají problémy problematiku správně pochopit nebo nemají čas a energii se věnovat studování zákonů a postupů – prostě chtějí pouze poskytovat nějakou službu nebo prodávat zboží.

Další forma poškozování chudých může vznikat tím, že kvůli výše zmíněným důvodům se lidé radši rozhodnou zůstat zaměstnaní, čímž zvyšují nabídku práce, která se projeví nižší cenou práce.

Řešením je zrušit koncept živností a nechat lidi podnikat jak uznají za vhodné. Ušetří se nejen administrativní náklady na straně státu i živnostníků, ale povede to k rovnější hospodářské soutěži.
Přečtení: 2326
Autor: Urza
Čas: 2019-06-26 00:00:02

Ankap v Nebi xD

Jak zní věta, kterou anarchokapitalista naštve levicového socialistu i pravicového konzervativce?
„Zastávám právo sezdaných homosexuálních párů bránit plně automatickými zbraněmi své obchody s volně dostupnými drogami všeho druhu, které tam prodávají i nezletilí zaměstnanci neregulováni žádným zákoníkem práce.“
Jedná se sice o poněkud svérázný způsob prezentace libertariánského pohledu na svět, leč ne nadarmo se říká, že anarchokapitalista je ten, kdo za větou: „Jsem zastáncem svobody,“ nedodává slovo „ale“.
Regulace drog a zbraní jsou na první pohled poměrně nesouvisející témata; a při trochu detailnějším průzkumu zjistíme, že typicky zastánci deregulací jednoho by rádi s o to větší vervou regulovali to druhé. Jenže proč? Logicky vzato je argumentace pro deregulaci obojího principiálně téměř totožná. Nesouhlasíte? Tak se přijďte pobesedovat s Terezkou a se mnou; pak budete dost možná nesouhlasit ještě víc. Rozhodně však dostanete možnost o daných tématech vášnivě podebatovat a zkusit o svém názoru přesvědčit ostatní; nebo se třeba něco nového dozvědět.
Těšíme se na vás večer v baru Nebe!
Přečtení: 2658
Autor: Dean
Čas: 2019-06-25 00:00:02

Zločiny proti lidskosti ve státu?

Po zmínění Rothbardovy věty (v Kanálu Svobodného přístavu): „Pokud stát jsme my, pak židé v nacistickém německu spáchali sebevraždu,“ jsem začal přemýšlet trochu do hloubky. A postupně jsem si začal uvědomovat, že rozdíl mezi dnešním státem a nacistickým německem spočívá v počtu obětí a míře zločinu páchaných na občanech…

Zatímco Němci Židy okradli o jejich bohatství a následně povraždili, stát v dnešní době lidi okrade a nechá napospas s minimem. V tom horším případě vás ještě zavře do klece…

Zločiny proti lidskosti, které jsou v dnešní době naprosto nepřijatelné a každý je ihned odsoudí, se vlastně stále dějí. O čem mluvím? Především o konzumentech různých látek, kteří jsou cíleně vyhledáváni a následně trestáni, i přestože nikomu nic neudělali. Jen si hleděli svého. Tak proč by měly být na těchto lidech vykonávané ponižující a omezující tresty? Troufám si tvrdit, že to, že když se někomu nelíbí konzumace kokainu a zakáže ji, je podobné, jako když se němcům nelíbilo, že Židé jsou ti bohatí a chtěli jim jejich bohatství sebrat. A to se díváme jen na lidi, na kterých jsou zločiny proti lidskosti cílené a viditelný. Co ti lidé, kteří v důsledku regulací a omezování vlastnických práv přišli o bohatsví či vzdělání, které mohli mít? A že zrovna takových chudých lidí není málo…
Přečtení: 3153
Autor: BOMBON
Čas: 2019-06-24 00:00:02

Znásilnění a daně?

Říct daňovému poplatníkovi, že může využít služeb soukromých škol či zdravotnických zařízení (ve smyslu placených extra), je jako říct denně znásilňované ženě, že přece může mít sex i s někým, s kým chce.
Přečtení: 3157
Autor: Urza
Čas: 2019-06-23 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap v kavárně Tucan ve Valmezu

Přečtení: 1495
Autor: Urza
Čas: 2019-06-22 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap na gymnáziu ve Valmezu

Přečtení: 1426
Autor: Urza
Čas: 2019-06-21 00:00:02

Nebe na Zemi

Lidé si často stěžují na to, jak se má „obyčejný člověk“ špatně a jeho situace se stále zhoršuje, takže je třeba zásahů vlády; upřímně řečeno mě momentálně nenapadá žádný populární mýtus, jenž by se pravdě vzdaloval více (minimálně v Evropě či Americe). Zaprvé se „obyčejný člověk“ nikdy v historii neměl lépe než teď; máme dostatky (často přebytky) pitné vody, jídla, žijeme v domech, kde je teplo, světlo, požíváme obrovské množství výdobytků moderní doby. Zadruhé se situace „obyčejného člověka“ asi nikdy nezlepšovala tak rychle; prakticky všechny myslitelné metriky ukazují, že se máme stále lépe. Zatřetí nikdy nebylo zapotřebí tak málo práce průměrného člověka, aby se tento uživil; máme tedy mraky volného času (oproti snad všem myslitelným obdobím v minulosti). A konečně začtvrté se tak děje právě navzdory vládním zásahům; ty mohou naši skvělou situaci jen zhoršovat.
Přečtení: 5645
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-20 00:00:02

Stát proti chudým LV: Důchodový systém

Státní důchodový systém garantuje lidem důstojné stáří v podobě doživotní renty za to, že celý život pracovali a tvořili hodnoty pro společnost. Bez státu by lidé žili ve stáří v bídě, protože na stáří by si nikdo nespořil.

Státní důchodový systém je „letadlo“. Systém totiž funguje na bází průběžného financování, což znamená, že peníze, která teď odvádíte státu na důchod jsou ihned využity pro současné důchody. Nic se nespoří a naděje na váš důchod spočívá ve víře, že až vy budete v důchodu, tak stát dokáže z pracujících lidí v té době vytáhnout dostatek peněz na pokrytí vašeho důchodu.

Pomineme-li zcela amorální stránku věci, tak systém trpí především tím, že nevychází matematicky. Je zcela patrné, že vzhledem k demografické křivce a delší době dožití se současným nastavením parametrů nebude fungovat. To logicky povede k vyšší daňové zátěži v budoucnu a delším odchodům do důchodu.

Na chudé to dopadá nejvíce v tom, že právě oni jsou nejvíce závislí na státním důchodu a současný systém pro ně tedy znamená do budoucna velmi velké riziko, proti kterému se nijak nezajišťují, protože důvěřují státu (a navíc efektivně ani nemohou, protože stát i jim bere obrovskou část jejich příjmů). Pokud to tedy stát nevyřeší, doplatí na to právě nejvíce chudí, pokud to ale stát vyřeší, velmi pravděpodobně to budou vyšší daňovou zátěží a posouváním odchodu do důchodu. To ale znamená opět největší problém pro chudé, protože z jejich práce jim v budoucnu zbude menší část a budou muset pravděpodobně pracovat delší část života. Vyšší zdanění se také projeví snížením kupní síly.

Řešení je liberalizace systému s možností se alespoň opt-outovat. Privátní důchodové fondy běžně fungují velmi dobře a riziko se v nich dá mnohem lépe diverzifikovat.
Přečtení: 3673
Autor: Urza
Čas: 2019-06-19 00:00:02

Neschopnost přehodnotit názory

Anarchokapitalisté bývají občas označováni za fanatiky a velmi často jim bývá etatisty podsouváno, že nejsou ochotni změnit své názory a uznat chyby; takové tvrzení mi připadá zajímavé a do jisté míry až paradoxní. Téměř všichni jsme přece byli vychováváni k etatismu; skoro každý původně věřil ve stát. Anarchisté z nějakého důvodu během života museli minimálně jednou projít poměrně zásadní názorovou změnou a uznat omyl; etatisté sice mohli také, ale nezbytně nemuseli. Jak pak mohou etatisté obviňovat anarchisty z neschopnosti přehodnocovat názory a kriticky myslet, když právě oni již v životě tuto schopnost minimálně jednou prokázali? Samozřejmě je možné, že anarchisté se mohou ve svých názorech na svět mýlit a etatisté mohou mít pravdu, nicméně šance, že byl někdo fanaticky zmanipulován, je vyšší právě u etatistů, neboť ti věří tomu, co bylo do nás všech vštěpováno již na základní škole.
Přečtení: 5790
Autor: Urza
Čas: 2019-06-18 00:00:02

Soukromý je dražší než státní!

Napříč společností existuje velmi populární přesvědčení, o kterém se v podstatě nediskutuje – soukromý sektor je dražší než státní; ano, přiznává se mu vyšší kvalita, ale cenově je v očích téměř všech stát levnější. Proč by to tak ale mělo být? Ve skutečnosti k tomu neexistuje důvod, stát není schopen tvořit statky levněji než soukromník; naopak je dražší, protože krom těch statků samotných je třeba platit ještě byrokracii, úředníky, centrální řízení a podobně. Rozdíl je v tom, že platby jsou skryté a zatímco peníze, jimiž zaplatíme soukromé firmě, vidíme v plné výši, u státních služeb jsou daně oddělené (a navíc rozdělené do mnoha složek, aby zaniklo, že nám stát bere kolem dvou třetin z toho, co vyděláme); především jsme ale podobnými mýty manipulováni již od útlého věku skrze státní vzdělávací systém, jehož cílem je šíření propagandy. Proto nevěřme dogmatům a vždy se ptejme na důvody.
Přečtení: 2992
Autor: Urza
Čas: 2019-06-17 00:00:02

Víra v socialismus

Není to zase tak dávno, co mnoho lidí všeobecně věřilo, že ekonomika musí být centrálně řízená, jinak budeme hladovět, protože něco tak důležitého jako výrobu a distribuci potravin nelze nechat na volném trhu, takže obojí zařizoval stát – a podle toho to také vypadalo; po revoluci se stalo to, čeho se mnozí obávali… a ejhle, najednou to začalo fungovat lépe. A k „velkému překvapení“ stejně dopadla i ostatní odvětví, jež byla zprivatizována; spousta jich však zůstala v rukou státu, aby mohly jejich notorické problémy pokračovat. V souvislosti s tím mě napadají dvě otázky: Jak je možné, že i když vše, o co se již stát nestará, prosperuje lépe, stále tolik lidí namítá, že přesně u toho, co je stále státní, by tomu bylo jinak? A jak může někdo věřit tomu, že stát, který nedokáže zajistit ani tak primitivní věc jako toaletní papír na pultech, se dobře postará například o vzdělávání či zdravotnictví?
Přečtení: 3482
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-07-22 16:53:07 Autor: ILLUMINATI ORDER (neregistrovaný) Titulek: greatilluminate99@gmail.com
Pozdravy z celého světa, to je otevřená příležitost připojit se k BROTHERHOOD ILLUMINATI, kde MILLIONAIRES, BILLIONAIRES, vědec, světové hvězdy a světoví lídři, kteří ovládají svět, dostali svou slávu a ideály, a také kde můžete vidět světlo bohatství a štěstí bez jakékoli oběti krve. Pokud máte zájem, kontaktujte prosím předchozí e-mailovou adresu = greatilluminate99@gmail.com

Poznámka: laskavě víte, že s respektem ke svému náboženství a tam, kde jste na světě, jste vítáni být členem.

Pozdravy TEMPLE ILLUMINATI NOVÉ SVĚTOVÉ OBJEDNÁVKY.
Čas: 2019-07-21 21:09:27 Autor: Jakub G Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Mají kupní smlouvu, ba dokonce stát to nějak, aspoň hubou, uznává, čí je tedy ten pozemek?

Uznává, že je jejich, ale v rámci toho státu. Z pohledu anarchokapitalismu je to taková lepší nájemní smlouva.
Čas: 2019-07-21 21:07:40 Autor: Jakub G Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Kdy jste Vy uzavřel smlouvu se státem, že budete dodržovat jeho zákony?

A anarchokapitalisté někdy uzavřeli smlouvu s ostatními, že ti ostatní budou uznávat anarchokapitalistický model vlastnictví? Tak na základě čeho si na ostatních ten váš model chcete vynucovat? Vynucujete si ho čistě na základě vašeho prohlášení, že je to tak dle vás správné!
Čas: 2019-07-21 19:14:14 Autor: Szaszián Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
DODATEK č.2
A jelikož argument ad ignorantiam neplatí ("to, co nevíme" může dokazovat A i non-A) a protože povrchní podobnost nic nedokazuje, jak jsem ukázal, plyne z toho, že nemáte vůbec nic.
Z čehož plyne, že VEŠKERÁ Vaše vyjádření o nemorálnosti státu (vydírání, loupežnická banda…) byla naprosto nepodložená.
Čas: 2019-07-21 19:03:51 Autor: Szaszián Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
DODATEK
Lze to zestručnit takto: Demagogie spočívá v tom, že sugerujete, jako by to, že VY neznáte důvod legitimnosti státu, a vnějšková podobnost státu a mafie DOKAZOVALO, že stát je mafie.
Je to tedy demagogie "argument ad ignorantiam + povrchní podobnost".
Čas: 2019-07-21 18:50:34 Autor: Szaszián Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Chtěl jsem probrat houmsteding, ale budiž… K moralitě státu:
Jde o to, že vaše argumentace ohledně nemorálnosti státu je zjevně chybná. Upozorňujete na povrchní podobnost mezi státem a mafií a z toho usuzujete, že proto je stát mafie. To je jako tvrdit, že domovník vybírající nájemné je to samé jako mafián vybírající výpalné: "Vždyť přece dělá úplně to samé: musíte buď zaplatit výpalné, nebo opustit byt".
Stejně jako jednání domovníka je mafiánské, jen pokud je z nějakého důvodu nelegitimní, a ne pouze na základě povrchní, vnějškové podobnosti s jednáním mafie, i jednání státu není mafiánské jen na základě povrchní, vnějškové podobnosti s jednáním mafie.
Čili váš/Rothbardův argument říká "Pokud stát jedná jako mafie, pak jedná jako mafie", "Pokud je stát nelegitimní jako mafie, je nelegitimní jako mafie". Je to tautologie. Ale že stát JE skutečně jako mafie, dokládáte jen upozorněním na POVRCHNÍ PODOBNOST s jednáním mafie. Což je chybná argumentace.
Správně byste měli říkat, že VY nevidíte mezi státem a mafií žádný rozdíl, že VY nevíte, proč by měl být stát legitimnější než mafie. Argumentujete ale vždy tak, jako by ta povrchní podobnost mezi státem a mafií DOKAZOVALA, že stát je mafie; jako by to dokazovalo, že I MORÁLNĚ mezi tím není rozdíl. Což je chybná argumentace; navíc to působí, jako že se snažíte oblbnout ty děcka, na které cílíte…

SHRNUTÍ: Shodneme se na tom, že váš/Rothbardův argument "Stát je jako mafie" je chybný a nic nedokazuje?
Čas: 2019-07-21 15:46:52 Autor: velkej Ká Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
S moralitou státu je mnoho problémů. I kdybyste razil tezi, že stát je legitimním vlastníkem svého území, pak máte následující probém:

* Spousta lidí vlastní nějaký pozemek na území státu. Mají kupní smlouvu, ba dokonce stát to nějak, aspoň hubou, uznává, čí je tedy ten pozemek?
* Stát si činí nárok na životy lidí na svém území. To má různou formu, od braní plodů jejich práce po přímé zotročování např. vojenskou službou. Lze namítnout, že lze ze státu odejít; no, mnohdy není možné ani to. Např. Česká republika k vzdání se občanství vyžaduje, abyste měl občanství jiného státu. Asi jako kdybych chtěl odejít z bytu, a majitel mi v tom bránil, dokud mu neukážu nájemní smlouvu k jinému bytu. Spojené státy zase vyžadují, abyste jim zaplatil zhruba 20 tisíc dolarů, tedy abyste se ze svého občanství vykoupil.
* Smlouvy se uzavírají vědomým jednáním. Kdy jste Vy uzavřel smlouvu se státem, že budete dodržovat jeho zákony?

Je mnoho rozdílů mezi státem a kapitalistou, které mě vedou k přesvědčení, že stát je amorální hajzl. Jasně, i mnoho kapitalistů je amorálních hajzlů, nerozporuju to, ale trvalo by mi hodně dlouho najít kapitalistu, který je amorálnější hajzl než stát.
Čas: 2019-07-20 18:00:21 Autor: Szaszián Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
DODATEK
2.3 A když uvážíme, že podle anarchokapitalismu patří jednou houmstedované vlastníkovi navěky věků, absolutně a žádná diskuze v této věci není možná, je zvláštní, jak málo pozornosti anarchokapitalisté houmstedování věnují: na misesu není jediná práce na toto téma; neexistuje Urzova přednáška na téma houmsteding…
Čas: 2019-07-20 16:51:27 Autor: Jakub G Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Takže jsi pro to nic neudělal, jen si stěžuješ. Tak hlavně že to prý řešíš jako chlap.
Čas: 2019-07-20 16:28:17 Autor: Szaszián Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ale nic nepřečetl… Přemýšlení a diskutování nemusí stačit. Ještě než řeknu důvody, dvě předběžné otázky:
1. Nedávno jste napsal, že anarchokapitalismus je (volně cituji): "Jediný systém umožňující využit cokoliv jako zdroj a nejefektivněji to alokovat". Je to tak? Ano, nebo ne?
2. A to platí i pro houmsteding? Ano, nebo ne?
2.1 Protože pokud to pro houmsteding neplatí, tak to vypadá, že anarchokapitalisté potřebují stát, aby odvedl černou práci, rozdělil přírodní zdroje: že si anarchokapitalisté můžou dovolit anarchokapitalismus, díky tomu, že tam předtím byl stát, a že jsou tedy v podobné pozici jako švédští socialisté, kteří si můžou dovolit socialismus díky tomu, že předtím tam byl kapitalismus…
2.2 Dále Vy srovnáváte rád stát se zlodějem. Jenže zloděj může být zlodějem jen tehdy, když už přírodní zdroje BYLY ROZDĚLENY. Pokud je stát nutně "subjektem rozdělujícím přírodní zdroje", je zjevné, že srovnání zloděje a státu kulhá. Takže i s tímto každodenním srovnáním otázka houmstedingu souvisí.
Čas: 2019-07-20 16:06:25 Autor: velkej Ká Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Živím se jak dovedu, žiji z práce / věcí, kterou / které jiní lidé dobrovolně chtějí, abych dělal / tvořil a platí mi za ni / ně. Nebojuji zbytečné a marné bitvy, ale dělám maximum, co dovedu, abych se za sebe nemusel stydět. Sorry, ale víc Vám vážně nenapíšu / neřeknu. Osobně si myslím, že jste ženská, že je zcela marné se s Vámi o čemkoliv dohadovat, a že Vy konkrétně patříte spíše ke sporáku než na Internet.

.
Čas: 2019-07-20 16:02:24 Autor: velkej Ká Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Přemýšlel. Diskutoval. Dokonce i s někým, kdo není zralý na psychiatra. Řekněte mi jediný důvod, proč by homesteadováním měl vzniknout stát.
Čas: 2019-07-20 15:18:27 Autor: Jakub G Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
No tak jak jinak svou situaci řešíš krom psaní ukřivděných postů na netu? Co chlapského jsi udělal?
Čas: 2019-07-20 14:41:31 Autor: Szaszián Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Bez států je to oproti tomu naprostá pohoda - prostě si zaberete nevyužívaný pozemek, ke kterému se nikdo nehlásí.
- Přemýšlel jste někdy, jak by vypadal houmsteding bez státu? Tzn. SKUTEČNĚ bez státu: aniž by tím houmstedováním stát vznikl. Diskutoval jste někdy o tom s někým? Přečetl jste nějakou odbornou literaturu o tom? Nebo jen tak plácáte?
Čas: 2019-07-20 13:46:33 Autor: velkej Ká Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Nebo se prostě jen hádám se ženou. Moje chyba.
Čas: 2019-07-20 13:45:43 Autor: velkej Ká Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Co prosím? Momentálně do homesteadování nejvíc serou právě státy. Tuhle se jeden manželský pár usadil v mezinárodních vodách (!), a nejbližší stát je chce zavřít. Daleko víc bych se ptal, jak chce někdo něco homesteadovat, když mají státy nenechavé všudešmatlavé pracky.

https://nextshark.com/floating-home-phuket-couple/

Bez států je to oproti tomu naprostá pohoda - prostě si zaberete nevyužívaný pozemek, ke kterému se nikdo nehlásí.