Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2019-04-26 00:00:02

Noc na Hollaru: Limits of Anarchy

Přednášky, diskuze, promítání a samozřejmě i unikátní party. Už v pátek 26. dubna se uskuteční další Noc na Hollaru, letos s podtitulem Limity anarchie.
Současnost v sobě snoubí fúzi nekonečných možností a všudypřítomných bariér, což zákonitě vytváří chaos, ve kterém si každý z nás musí najít svůj vlastní řád. Letošní ročník Noci na Hollaru se vydá po pomyslné hraně na pomezí stávající společnosti a anarchie, aby tak uchopil alespoň některé z limitů určujících náš pohled na realitu.

Celá akce potrvá od 16:30 až do půlnoci; beseda se mnou potrvá 90 minut a začíná v 17 hodin.
Budu se těšit dnes odpoledne Na Hollaru!
Přečtení: 1155
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-25 00:00:02

Stát proti chudým XLVII: Daň z nemovitosti

V první řadě stát daní majetek, tedy něco, co už lidé nabyli za zdaněné peníze. Jedná se tedy o opakované danění. Další problém je v tom, že aktuální majetek nemusí vůbec korespondovat s příjmy, tedy člověk může mít například pozemky nebo dům, ale přitom je jeho příjem velmi malý a pak mu taková daň může zásadním způsobem ovlivnit rozpočet. Tento modelový příklad bývá relativně běžný na vesnicích, kde lidé vlastní například rodinné domy s pozemky nebo statky, ale kvůli ekonomicky nižší aktivitě v oblasti je jejich příjem nižší a daň se tedy promítne pro ně citelněji v jejich rozpočtu. Samozřejmě nejvíce to pocítí právě chudí lidé.

Nejzásadnější argument je ale ten, že daň z nemovitosti uměle navyšuje režijní náklady na využívání nemovitosti, která se poté promítne v ceně ekonomických aktivit, které jsou s danou nemovitosti provozovány. Například daně z nemovitosti zvyšují ceny nájmů, což přímo dopadá na chudé lidi nejen v podnájmu, ale dokonce to zdražuje i výrobky a služby, protože firmám se přes nájmy nebo vlastnictví tato daň promítá do nákladů.

Řešením je zrušení daně z nemovitosti.
Přečtení: 2666
Autor: Urza
Čas: 2019-04-24 00:00:02

Vše nelze přepočítávat na peníze

Námitka, že vše nelze přepočítávat na peníze, je poměrně logickou odpovědí na snahy některých lidí ignorovat nepeněžní užitek nejrůznějších statků a uvažovat pouze jejich finanční přínos či poměr cena/výkon; naopak se však vůbec nejedná o logickou odpověď na závěry rakouské ekonomické školy, která též někdy přepočítává leccos na peníze, ale nikdy ne bez zahrnutí nepeněžního užitku a to s ohledem na veškerou subjektivitu hodnoty pro každého jedince. Jak tedy rakouská ekonomická škola převádí statky na peníze? Inu, cena čehokoliv se rovná vyšší z následujících dvou hodnot: První je nejvyšší nabídka, kolik je za ten statek někdo ochoten dát, druhá je pak nejnižší nabídka, za kterou je daný statek jeho majitel ochoten prodat; z toho pochopitelně mimo jiné plyne, že mohou existovat (a existují) věci, jejichž cena vyjádřená v penězích je nekonečná, což jsou však pouze ty, které někdo vlastní a neprodá.

Vlastní-li tedy někdo něco, co prostě není za žádných okolností ochoten prodat, je to v danou chvíli za peníze nesměnitelné; na druhou stranu všechny ostatní věci, se kterými je někdo obchodovat ochoten, na peníze „přepočítat“ lze a to velmi smysluplně: Cena statku je nejvyšší nabídka od možných kupců, případně nejnižší nabídka, za kterou vlastník prodá (vyšší z obou hodnot). Jedná se o volnotržní cenu a je do ní zahrnuto naprosto všechno – hodnota umělecká, emocionální, památeční, charitativní, prostě vše; jak je to možné? Inu, když někdo něco prodává či kupuje, zahrnuje do ceny své znalosti, emoce, lidskost, intuici a vůbec vše, čeho je schopen; a právě z toho důvodu nedává smysl argumentovat proti volnotržní ekonomice tím, že „některé věci nelze přepočítávat na peníze“ – jednající lidé na trhu „přepočítají“ na peníze právě to a pouze to, co lze, a to tak, aby zahrnuli i všechny nefinanční aspekty.
Přečtení: 2333
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-23 00:00:02

Zbytečné nebo škodlivé

Všechny zákony jsou zbytečné nebo škodlivé. Vynucuje-li totiž zákon něco užitečného, znamená to, že lidé jsou ochotni zaplatit za takové služby, jaké zaručuje ten zákon, ať už jde o regulaci kvality či o ochranu vlastnictví. Lidé by si to tedy zajistili sami i bez státu. A pokud nevymáhá nic užitečného, je škodlivý.
Přečtení: 3434
Autor: Urza
Čas: 2019-04-22 00:00:02

Lidské preference

Jistě znáte spoustu lidí, kteří na jednu stranu souhlasí s omezením nákladní dopravy ve městě, ale zároveň jim vadí platit více za zboží (jehož cena vzroste v důsledku takových omezení), případně podepíší petici proti stavbě obchoďáku či parkoviště místo parku, ale pak tam nakupují či parkují víc, než kdy chodili do parku, nebo jdou protestovat proti fabrikám znečišťujícím životní prostředí, ale pak stejně hojně nakupují a využívají jejich produkty; jednají tak proto, že si kolikrát sami neuvědomují souvislosti, což je naprosto v pořádku, nikdo nemůže vědět všechno. Co z toho ale plyne? Že ptát se lidí na jejich preference (nebo je o nich nechat demokraticky hlasovat) nepřináší výsledky odpovídající realitě; jejich skutečné preference nelze zjistit jinak než tak, že je necháme jednat na volném trhu – pouze činy, nikoliv slovy, člověk demonstruje, co mu skutečně přináší užitek.
Přečtení: 1904
Autor: Urza
Čas: 2019-04-21 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: Bytová krize

Přečtení: 1321
Autor: Urza
Čas: 2019-04-20 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap pro iniciativu Folou v Brně

Přečtení: 1240
Autor: Urza
Čas: 2019-04-19 00:00:02

Ledaři

Je tomu pár desítek let, kdy si mnozí lidé vydělávali jako ledaři; těžili led a prodávali jej lidem, aby tito mohli udržovat své potraviny v chladu. Pak přišla lednička; a díky ziskuchtivým kapitalistům se v Evropě i USA stala brzy dostupnou pro téměř každého, miliony lednic masově zaplavily domácnosti. Jenže… ledaři houfně přicházeli o práci; dnes už dost možná na celém světě není ani jeden. A například s obsluhou zdviží to není o mnoho lepší; kolik lidí přišlo o práci kvůli automatickým výtahům? Tak bych mohl pokračovat. Dávalo by však smysl v těch případech „chránit pracovní místa“? Ne! Je jedině dobře, že ledaři byli nahrazeni, jejich práce pozbyla smyslu a lidé mohou chladit potraviny lépe; dotyční pak šli místo obchodu s ledem dělat jiné věci, kterými přispěli společnosti. Zpětně téměř každý chápe, že je to tak správně; proč však tomutéž rozumí tak málo lidí, když jde o přítomnost?
Přečtení: 2694
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-18 00:00:02

Stát proti chudým XLVI: Regulace operátorů

Stát masivním způsobem reguluje telekomunikace. Dokonce kvůli tomu existuje Český telekomunikační úřad. Mnoho lidí namítá, že je to nutné, protože firmy v tomto oboru jsou velké korporace, které by si bez regulací dělaly, co by chtěly. Realita je ale taková, že státní zásahy nám všem zhoršují výsledné služby a mají negativní vliv na cenu.

Příkladem, jak státní zásah škodí převážně chudým lidem, může být stejná cena služeb v zahraničí (např. roamingu). Operátoři jsou zákonem donuceni mít jednotné ceny v rámci Evropské unie. Na první pohled se to může zdát dobré. Na druhou stranu to nutí firmy chovat se nějakým způsobem, který nemusí být ideálně ten, který vyžaduje zákazník a současně firma mu ho chce sama dobrovolně poskytnout. Cena za takové změny parametrů služby nejen opět ztěžuje vstup konkurence na trh, ale také rozkládá náklady na takovou regulaci i mezi lidi, kteří takovou službu nepotřebují, protože necestují.

Nejvíce regulace dopadá na chudé – nejen proto, že méně cestují a zrovna tato konkrétní regulace na ně přenáší náklady, ale i proto, že pak mají kvůli obecným regulacím daného oboru mnohem dražší služby s horším plněním. Nemluvě o tom, že z jejich daní se platí provoz úřadů a vymáhání často zbytečných regulací.

Řešením je liberalizace trhu, nebránit vzniku konkurence a aktivně odstraňovat zákonné bariéry pro vstup na trh.
Přečtení: 2762
Autor: Urza
Čas: 2019-04-17 00:00:02

Reklama

Mnozí z nás berou reklamu jako nutné zlo, někteří ji dokonce chtějí omezovat či zakazovat a tvrdí, že svět by byl bez ní lepším místem, navíc se jim nelíbí, že za reklamu v konečném důsledku platí zákazník; proč tedy reklamu nepostavit mimo zákon? I když pomineme morální důvody, má reklama mimo jiné i informační přínos pro všechny, kdo jsou jí vystaveni; vždyť jak jinak bychom se orientovali v nepřeberné nabídce zboží, kterou nám kapitalističtí podnikatelé nabízejí? Už i jen sdělení na obalu výrobku, případně libovolná informace o produktu kdekoliv, je formou reklamy. Bavíme se tedy jen o míře; ale jak určit tu správnou? Inu, nechme firmy, nechť si konkurují na volném trhu; kdo bude dělat reklamy příliš mnoho, bude také přespříliš utrácet, čímž ztrácí svou konkurenceschopnost; právě fakt, že náklady na reklamu se promítají do konečné ceny zboží, je důvodem k redukci jejího množství.
Přečtení: 2502
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-16 00:00:02

Vnutíte nám svá pravidla

Často čítávám argument, že anarchokapitalisté chtějí vnutit ostatním svá pravidla. Jediné, co však chtějí trestat, je porušování vlastnického práva. To je ale zakázané i dnes! Pro běžné osoby se na tom tedy nic nezmění. Pouze nechceme porušovat tato práva v zájmu vymáhání jiných umělých pravidel státy.
Přečtení: 2879
Autor: Urza
Čas: 2019-04-15 00:00:02

Pouliční osvětlení

Občas se můžeme setkat s tvrzením etatistů, že bez státu a veřejných rozpočtů bychom neměli ani pouliční osvětlení; pravdou je, že tam, kde by se na něj lidé složili, by veřejné osvětlení bylo, zatímco jinde nikoliv. Je to ale špatně? Ne; právě naopak. Tam, kde si lidé veřejné osvětlení pořídí dobrovolně, z něj evidentně mají větší užitek, než kdyby zdroje potřebné na jeho vybudování využili jinak; naopak tam, kde se na něj nesloží, dávají jasně najevo, že mají pro ty zdroje lepší využití (jinak by dobrovolně vystavěli osvětlení), takže je pro ně lepší možnost jej tam nemít (a místo toho mít něco jiného). Zde často přichází oblíbený argument o černých pasažérech – lidé budou méně motivovaní platit, když vědí, že se mohou „svézt“ na tom, že za ně zaplatí ostatní; to je skutečně pravda, vyloučit někoho ze spotřeby veřejného osvětlení lze jen velmi přetěžko.

Je to však důvod k násilnému vybírání zdrojů? Kdyby byl, lze tak obhájit násilné vybírání zdrojů na cokoliv jen proto, že tam existuje černé pasažérství, případně nějaký jiný objektivní (fyzikální a povahou světa daný) důvod, proč danou věc zdražuje nějaká externalita. Nevylučitelnost ze spotřeby je vlastnost daného statku, která jej činí dražším – podobně jako třeba bažina na nějakém pozemku zdražuje cenu stavění na onom místě, černé pasažérství zvyšuje (pro platiče) cenu veřejného osvětlení; ano, kdyby byly podmínky jiné (země suchá či černé pasažérství lépe řešitelné), dané statky by byly levnější, což však (ani v jednom případě) není důvodem k násilnému donucování lidí to platit, když dobrovolně zájem nemají – onen statek bude stále přinášet méně užitku, než kolik by přinášely lidem ty zdroje, které za něj zaplatili (kdyby tomu tak nebylo, zaplatí dobrovolně).
Přečtení: 3002
Autor: Urza
Čas: 2019-04-14 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap, sociální systém – VOŠ Caritas

Přečtení: 1845
Autor: Urza
Čas: 2019-04-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Liberty Evening (SfL) v Olomouci

Přečtení: 1718
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-04-12 00:00:02

Zásadní problém dneška: neuznávání odlišných postojů

Existuje jakási hra na OSN, jíž se účastní studenti z celého světa. Nedávno měla jedna taková modelová OSN (MUN) zasedání, kde usoudili, že zásadním problémem dneška je neuznávání odlišných postojů. Nedivím se jim, i když s velkou pravděpodobností tato jinak dobře míněná slovo budu chápat velmi odlišně.

Demokracie je konflikt. Konflikt mezi postoji většiny a postoji menšiny. Postoje většiny zcela demokraticky vyhrávají volby, aby mohly přetlačit postoje menšiny. Jak uznává většina postoj menšiny? Neuznává. Může se zaklínat různými gumovými ustanoveními o tom, že práva menšin jsou chráněna, ale ve skutečnosti je jen čistě na té většině, zda se těmito pravidly bude řídit, nebo nikoliv, a co různým menšinám milostivě dovolí. Různé menšiny tedy trpí různými škodlivými zásahy různých většin.

Nejméně respektovanou menšinou v demokracii je jednotlivec. Demokracie neuznává jeho autonomii, neuznává jeho názory na vedení vlastního života, neuznává jeho zásady, neuznává jeho problémy, neuznává jeho nápady, neuznává jeho rozhodnutí, neuznává jeho svobodu. Každý z nás je jednotlivec, každý z nás má své odlišné postoje.

Jednou tito studenti možná dojdou k tomu, že právě demokracie (i ostatní systémy vlády) je zdrojem mnoha zbytečných konfliktů z neuznaných postojů. Vyhlížím ten den s nadějí.
Přečtení: 3455
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-11 00:00:02

Stát proti chudým XLV: Regulace finančního trhu

Stát reguluje masivním způsobem finanční trh, od bankovních služeb až po investiční fondy, burzy nebo směnárny. Zastánci regulací obvykle argumentují ochranou spotřebitelů a zajištěním bezpečnějšího prostředí pro lidi využívající služby na finančních trzích. Ve výsledku je ale takto přeregulované prostředí kontraproduktivní a nejvíce na něho doplácí chudí lidé.

V první řade kvůli obrovským formálním nárokům na poskytovatele těchto služeb klesá konkurence a rostou náklady na plnění regulatorního rámce, což má za následek vyšší náklady na provoz služeb. Nízká konkurence vede k horšímu plnění a nutnost splňovat regulace odráží náklady v konečné ceně služeb. To nejvíce dopadá na chudé lidi, kteří kvůli tomu mají například dražší pojistné smlouvy, horší úroky, horší kurzy nebo menší zhodnocení investičních fondů.

Další zásadní negativum spočívá v tom, že dané regulace v kombinaci s postojem státních institucí můžou v lidech vyvolávat falešný pocit bezpečí a chybějící obezřetnost je pak vytrestá. Takovéto chyby nejvíc dopadají právě na chudé lidi, kteří jsou nejcitlivější na finanční ztráty nebo horší plnění pojistek.

Řešení je co největší deregulace trhu, aby mohla vznikat dynamicky konkurence a odstranily se zbytečné náklady. To povede ke zlevnění služeb a lepšímu plnění. Z dlouhodobého hlediska budou vznikat služby, které můžou mnohem lepším způsobem reflektovat to, co lidé skutečně chtějí a nebudou omezené zbytečnou legislativou. Lidé budou mít také širší paletu služeb, včetně služeb, které třeba teď ani není možné poskytovat.
Přečtení: 2098
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-04-26 12:45:03 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Samozřejmě, že nebyl. Nemám problém se čtením. V tom komentáři byla hned na začátku tvoje lež: Ultraortodoxní anarchokapitalisté by Vám začali vysvětlovat, že podnik C by se neměl trestat, protože by to bylo porušení NAPu, že bude potrestán tím, že přijde o zákazníky (a tedy že o jeho potrestání rozhodne každý sám svou peněženkou). Žádný takový Předpis", který by někomu určoval, že má jednat zrovna takhle v anarchokapitalismu není.

Subjektivní a objektivní hodnocení jsi do toho zamotal ty sám dalšími svými příspěvky.
Čas: 2019-04-26 12:40:15 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
V okamžiku, kdy se dva subjekty nejsou schopny dohodnout mezi sebou, v takovém případě by za ně jednali/y jejich právníci, pojišťovny,... Ti/y, protože by měli/y zájem hájit práva svých zákazníků, byť z rozdílných společenství, by většinově nějaké společné "jednací platformy" vytvořili/y.

Takže kdyby Vás jako podnikatele chtěl někdo žalovat za vykořisťování, tak by se Váš kapitalistický právník dohodl s tím komunistickým na jaké jednací platformě?
Čas: 2019-04-26 12:37:15 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Ale já tě chápu. Ty se mocí mermo snažíš [...]

Pokud si myslíš tohle, tak mne nechápeš.
Čas: 2019-04-26 12:36:55 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jaký soud? Komunista bude chtít, aby ho soudil soudce komunista. Anarchokapitalista bude chtít, aby ho soudil soudce anarchokapitalista. A kdo rozhodne, před jaký soud (a tedy podle jakých pravidel) to půjde?
V okamžiku, kdy se dva subjekty nejsou schopny dohodnout mezi sebou, v takovém případě by za ně jednali/y jejich právníci, pojišťovny,... Ti/y, protože by měli/y zájem hájit práva svých zákazníků, byť z rozdílných společenství, by většinově nějaké společné "jednací platformy" vytvořili/y.
Čas: 2019-04-26 12:35:43 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Fiala, zase máš problém se čtením, ten komentář vůbec nebyl o subjektivních hodnotách.
Čas: 2019-04-26 12:26:15 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ultraortodoxní anarchokapitalisté by Vám začali vysvětlovat, že podnik C by se neměl trestat, protože by to bylo porušení NAPu, že bude potrestán tím, že přijde o zákazníky (a tedy že o jeho potrestání rozhodne každý sám svou peněženkou).
Hned na začátku lež...
Ultraortodoxní anarchokapitalista vy komukoli vysvětlil, že vztah mezi firmami A, B a C si mají vyřešit tyto firmy mezi sebou, jak uznají za vhodné (viz. subjektivní teorie hodnoty a náklady obětované příležitosti). Preference zákazníků by byla odrazem jednání těch firem na trhu. Které firmy by uznali zákazníci za hodné svého zájmu, od těch by nakupovali, které firmy by ignorovali, od těch by nenakupovali.

Ale já tě chápu. Ty se mocí mermo snažíš anarchokapitalismus pojmout jako manuál s předepsaným jednáním, stejně jako manuál od státu, a dostáváš se tím k blbostem. To střílíš ne mimo terč, ale na úplně jinou stranu. Ale to není poprvé, co to tady píšu.
Čas: 2019-04-26 12:17:28 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Objevil jsi Ameriku - subjektivní teorii hodnoty.
Čas: 2019-04-26 10:15:47 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Z edukativních důvodů bych začal něčím jednodušším. Představte si, že někdo přijde s tvrzením "červená barva je nejlepší" a pokládá to za objektivní fakt. A následně začne tvrdit, že by se každý podle toho měl oblékat. To pochopitelně začnu kritizovat, protože něco jako objektivně nejlepší barva je nesmysl. Nekritizuji, že se ten člověk obléká do červené, kritizuji, že ji považuje za objektivně nejlepší. Tohle třeba velkej Ká ani Fiala nedokázali pochopit. Okamžitě se začali ptát, že když červená barva není objektivně nejlepší, tak která to tedy je. Bohužel vysvětlování, že takový dotaz nemá smysl, nedokázali pochopit a místo toho začali hlásat, že nemám nebo že odmítám sdělit vlastní názor.

Ono je to tu vůbec s logikou často hodně špatné. Když řeknu, že vnímám obranu a násilí jinak, tak to tvrzení třeba Marťan interpretuje tak, že to ve všech případech vnímám jinak. Proto ten nesmyslný příklad s kladívkem, protože si myslí, že když najde jeden případ, kde to vnímám stejně jako anarchokapitalisté, tak že tím dokáže nekonzistentnost mého tvrzení. Bohužel ani stovky komentářů nepomohly, aby pochopil, že ten výrok interpretoval chybně.
Čas: 2019-04-26 09:38:25 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Já ale chápu, jak to dělí anarchokapitalisté. Jenže si zároveň uvědomuji, že takové dělení je nutně subjektivní a že ho tedy většina lidí vnímá jinak. Ostatně i ty děti to obecně vnímají jinak než anarchokapitalisté. Pokud si nějaké dítě bude chtít půjčit hračku, se kterou si zrovna nikdo nehraje, jistě to nebude vnímat tak, že se dopustilo agrese. Naopak pokud kvůli tomu dostane kyblikem do hlavy, tak jsem si zcela jist, že naopak tohle bude vnímat jako agresi. Vysvětluji Vám to už po několikáté, ale marně. Tak se nedivte, že Vás mám za hlupáka.
Čas: 2019-04-26 09:14:50 Autor: velkej Ká Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To máte marné, kolego. O Jakubovi G je prostě známo, že nechápe rozdíl mezi obranou a útokem, a nikdy to chápat nebude. Nejspíš nikdy nebyl malé dítě - ta to totiž chápou v podstatě všechna. A nevysvětlíte mu to. Nikdy. A u Jabua G mě to nějak ani nesere, je prostě ztracen. Horší to bude, pokud ten rozdíl nebudeme schopní vysvětlit všeobecným umělým inteligencím.
Čas: 2019-04-26 04:39:34 Autor: Honza (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Mohu požádat o prezentaci všeho pojetí vlastnických práv? Těžko se poznává, odkýve, kritizuje či připomínkuje něco, o čem nic nevím.
Čas: 2019-04-26 02:14:15 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Čas: 2019-04-26 02:03:17 Autor: Marťan Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vezměte si třeba Marťana, on pořád nedokáže pobrat, že když někomu dá přes hubu, aby dotyčný něco neudělal, tak že to prostě bylo z jeho strany násilí, bez ohledu na to, co měl dotyčný v plánu udělat. Jeho mozek se tomu pořád zdráhá to přijmout, pořád musí vymýšlet nějaké ideologické kličky, jen aby si to nemusel přiznat.

Je to násilí. Nikde jsem nezpochybňoval, že obranné násilí je také násilí. Dokonce má ten pojem v názvu a nazývají to tak i anarchokapitalisté. Nevím, kam chodíte na ty své konstrukce co jak já chápu. Debatu tu máme o tom, jaký druh násilí kdo bere za legitimní, jaký už ne a proč. To je ale něco jiného. Fakt ale je, že vy jste nikdy nedokázal pobrat klíčovou věc a sice rozdíl mezi obranným a útočným násilím. O to tu jde. Nikoliv o rozpoznání násilí vůbec.
Čas: 2019-04-26 00:14:48 Autor: Venca 21 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: venca21 v doméně email.cz
Původně jsem chtěl napsat nějaký vtip na Notre-Dame, ale neudělám to. To by byl zase oheň na střeše! :-)
Čas: 2019-04-26 00:14:05 Autor: Szaszián Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
*Myslíte si že pozostalí po zavraždenom pamiatkárovi by Vám uznali že išlo o obranu?
- Spíš by rozhodoval nezávislý arbitr a příbuzní by doufali, že rozhodne v jejich prospěch.


- Pokud to není rafinovaný humor, tak existence Marťana je jasný důkaz, že Urza dělá něco hodně špatně.
Čas: 2019-04-25 23:48:58 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Myslíte si že pozostalí po zavraždenom pamiatkárovi by Vám uznali že išlo o obranu?

Spíš by rozhodoval nezávislý arbitr a příbuzní by doufali, že rozhodne v jejich prospěch. Pokud by rozhodoval podle rovnosti lidí před právy, tj. že když někdo něco dělat nemůže, tak to nemůže dělat nikdo a naopak, když někdo něco dělat může, tak to m mohou dělaat všichni, tak by musel rozhodnout, že památkář tento princip porušil. Na druhou stranu, on se skrýval za stát, jehož byl zaměstnancem a na něhož on převedl svou zodpovědnost. Takže je to podobné jako otázka, jakou zodpovědnost měli ti řadoví esesáci, kteří skutečně zabíjeli fyzicky Židy ale hájili se, že jen plnili rozkazy ale zodpovědnost kdežto ti nahoře se zas hájili, že oni přímo nikoho nezabili a někteří dokonce tvrdili, že vůbec o zabíjení nevěděli. Nebo podobně když bratři Mašínové na útěku zabili nějakého ozbrojeného zřízence, ani to snad nebyl policista ale oni tvrdili, že sloužil komunistickému režimu, byla to jeho volba a rozhodl se tak se všemi riziky a že kdyby to neudělali, on by mohl střílet po nich, popřípadě jim mohl zmařit útěk a je by čekalo buď exemplární odsouzení na smrt ve vykonstruovaném procesu nebo desítky let kriminálu a estébácké mučení při výsleších. Od toho památkáře se to liší jen mírou, nikoliv principem. Samozřejmě že zastřelení památkáře byla nadsázka, to by byla zjevně nepřiměřená obrana, památkář je navíc možná další oběť státu, popletený informací, která mu je předkládána, že dělá něco užitečného pro společnost a že jeho práce je potřebná, což nejde nikdy změřit, pokud je placený z daní. Na volném trhu by se to jednoznačně poznalo.