Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Maphara
Čas: 2020-02-18 00:00:02

Demokracie: pojmy a dojmy

Velmi často se setkávám s přístupem, že pokud jste proti Babišovi, ostatní vás automaticky berou jako stoupence Milionu chvilek. Jako někoho, kdo je s touto iniciativou zajedno, co se týče stylu jejich ‚revolty‘ a obsahu jejich projevů a prohlášení. To je docela zavádějící, já osobně bych našla dost dalších bodů, které se dají spolku vytknout. Na webu spolku je ve stanoviskách uvedené mimo jiné to, že demokracie je civilizační výdobytek, který umožňuje lidem žít svobodně. O pár slov dál je jako jeden z demokratických pilířů jmenovaná moudrá vláda. Tohle je zajímavé, protože moudrá vláda je něco, co demokracie určitě nemůže zaručit, vzhledem k tomu, že vláda lidu je podle jedné z definic založená na tom, že jediné, co lidé v demokracii mají společné pro to vládnout a rozhodovat, je absence jakéhokoli speciálního oprávnění. To moc požadavek moudrosti nenaplňuje. Moudrou vládou by tedy Milion chvilek volal spíš po sofokracii? Dále Milion chvilek vypichuje demokratické hodnoty: laskavost, kritické myšlení a odvahu. Kde je však ta přímá spojitost s demokracií? Tyto hodnoty jsou bezpochyby chvályhodné, ale jako nerozlučně spjaté s demokracií bych je neviděla. Co tedy Milion chvilek pro demokracii vlastně prosazuje? Je to ještě vůbec demokracie? Ač mnoho lidí se s jeho pojetím ztotožní, je otázka, jestli se dnes v mainstreamové společnosti nerozumí demokracie automaticky jako opak nesvobody a jediný protiklad zla. Za mě, kdyby si Milion chvilek pro demokracii vyměnil ve většině textů výraz ‚demokracie‘ za ‚humanita‘, tak by to obsahově odpovídalo mnohem víc.
Přečtení: 1617
Autor: Jirka Pražák
Čas: 2020-02-17 00:00:02

Jak dobro zabíjí pacienty

Na sociálních sítí koluje spoustu výzev k registraci mezi dárce kostní dřeně. Ačkoliv se dárcovství neobejde bez obtíží a komplikací, a je tedy neustálý nedostatek dárců, zůstává finanční odměna prakticky nulová. Ročně se u nás provede cca 100-200 transplantací kostní dřeně. I kdyby byla odměna 50.000,- Kč za úspěšné poskytnutí kostní dřeně, bude činit náklad na její pořízení 10 mil. Kč, tedy částku úplně zanedbatelnou z hlediska rozpočtu na léčbu. Jsem přitom přesvědčen, že taková motivační částka by do registru dostala prakticky každého, kdo je poskytnutí kostní dřeně zdravotně schopen. Přesto je zde udržován systém založený na solidaritě, pomoci bližnímu, dobru a humánnosti, tedy lidských vlastnotech, které v konečném důsledku zabíjí pacienty. Nebo si někdo myslí, že při vysoké poptávce po kostní dřeni a uměle udržováné nulové odměně za její poskytnutí zachráníme více pacientů?
Přečtení: 2320
Autor: Urza
Čas: 2020-02-16 12:00:00

KSP20: Adam Růžička, Sociální tyranie

Přečtení: 1085
Autor: Urza
Čas: 2020-02-16 00:00:02

KSP20: Jan Zugar, Severní Korea

Přečtení: 736
Autor: Urza
Čas: 2020-02-15 12:00:00

KSP20: Lidija Zavoralová, Iluze svobody

Přečtení: 1014
Autor: Urza
Čas: 2020-02-15 00:00:02

KSP20: Rivok, Diktatura vs. totalita

Přečtení: 884
Autor: Urza
Čas: 2020-02-14 00:00:02

Daňové ráje

Daňové ráje jsou (v důsledku masivní státní propagandy) výrazně nenáviděné; lidi, kteří tam daní, se stát (a v důsledku toho i mnozí občané) snaží vykreslovat jako vyvrhele. Poškozují nás tedy daňové ráje? Ne! Právě naopak. Zaprvé je třeba si uvědomit, že nezdaněné peníze nejsou „ukradené“ (naopak – daně jsou loupeží a jejich neodvedení je obrana před ní); zadruhé tyto peníze nikde nezmizí, jen o jejich utrácení nebudou rozhodovat politici, ale ti, kdo je vydělali (což je jedině dobře); zatřetí i firma, která by daně vůbec neplatila, je rozhodně pozitivní silou v ekonomice, dokud se uživí (poskytuje zákazníkům hodnoty, kterých si tito cení, jinak by za ně dobrovolně neplatili); a konečně začtvrté daňové ráje znamenají konkurenci pro daňová pekla (státy s vysokými daněmi riskují, že jim budou firmy odcházet do států s těmi nízkými). Jsem rád za každý daňový ráj i podnikatele, jenž daní tam místo tady.
Přečtení: 3440
Autor: Urza
Čas: 2020-02-13 00:00:02

Žijeme v kapitalismu?

Na jednom se kapitalisté i socialisté většinou shodují; a shodoval se již Mises s Marxem: Kapitalismus znamená, že výrobní prostředky mají soukromé vlastníky; v socialismu vlastní výrobní prostředky stát. Potud máme jasno. Mnozí však občas zapomínají, že z této definice je celkem jasné, že „čistý“ kapitalismus či socialismus budou spíše výjimečné stavy; většinou žijeme ve společnosti do jisté míry kapitalistické a do jisté míry socialistické (kapitalismus a socialismus tedy není binární). Protože všichni mají tendenci zaznamenávat především věci, které nefungují tak, jak si přejí, socialisté rádi tvrdí, že žijeme v kapitalismu, zatímco kapitalisté říkávají opak; jak zjistit, kdo je blíže pravdě? I když pomineme, že zejména v dnešní době není úplně jednoznačné, co je „výrobní prostředek“, narážíme na to, že se liší, kdo něco vlastní de iure a kdo to vlastní de facto.

Představme si hypotetický stav, kdy stát zcela rozhoduje o výrobních prostředcích, avšak de iure jsou vlastníky podniků „bílí koně“ (o ničem nerozhodují); tento stav je bezesporu de facto čistým socialismem (Hitlerův národní socialismus se tomu blížil). V dnešním přeregulovaném světě sice stát nemá výhradní rozhodovací pravomoc, ale svými regulacemi majitele výrobních prostředků o část jejich vlastnictví de facto připravuje (de iure nikoliv); legislativa vynucuje, jak mohou s majetkem nakládat, zasahuje do cen, platů i pracovních podmínek a navíc státu na daních odvádíme většinu toho, co vytváříme. Do jaké míry výrobní prostředky vlastní stát a do jaké formální majitel, nelze říci, neboť míra jednotlivých legislativních omezení je často subjektivní; žijeme tedy v částečném kapitalismu a částečném socialismu (až na odvětví, kde je stát faktickým i formálním vlastníkem; ta jsou čistě socialistická).
Přečtení: 2481
Autor: Urza
Čas: 2020-02-12 00:00:02

Kdo mluví o selhání trhu?

Všimli jste si, jaké příklady lidé typicky uvádějí jako takzvané „selhání trhu“? No přece ty, kde se jejich preference liší od toho, co chtějí ostatní, takže trh rozhodne jinak, než jak by oni chtěli. Klasickým „selháním trhu“ je pak kupříkladu zboření krásné budovy ve jménu toho, aby na daném místě mohl stát supermarket; co to ale znamená? Pouze tolik, že užitek lidí z toho supermarketu je vyšší než z oné budovy; kdyby tomu tak nebylo, mohli by ti, kdo chtějí zachovat současný stav, pozemek koupit za tolik peněz, kolik nejsou ochotni utratit nakupující (jinak mají z pozemku více užitku zjevně právě oni). Takzvaným „selháním trhu“ to pak nazývají etatisté, kteří chtějí budovu a nejsou spokojeni s výsledkem mírumilovných dobrovolných směn, přičemž údajné „napravení“ situace pak má spočívat v donucení svobodných lidí k tomu, aby místo toho, co sami chtějí, udělali to, k čemu je etatisté donutí.
Přečtení: 3064
Autor: Adam
Čas: 2020-02-11 00:00:02

Dětský bordel

Na úvod bych rád zmínil, že si coby osoba mladší 15 let připadám povolaným o tomto tématu psát. Jde o téma citlivé a emoční. Jen vezměte emoce spojené s dětskou prací a vynásobte je společenskou nenávistí k prostitutkám! V debatách etatistů s libertariány slýcháme: „Tak třeba dětský bordel je tak hrozná věc, že prostě musí být ilegální.“ Nikdo samozřejmě nepodpoří dětský bordel nahlas. Je to jedna z těch regulací, které berou všichni jako automatické, a když se člověk postaví na odpor, je hned zvrhlý pedofil a měli bychom ho upálit.

A přesto je zákonný zákaz dětských bordelů nesmyslný. Já samozřejmě nejsem zastáncem toho, aby děti pracovaly místo studia, zejména ne takto. Jenže zákaz není řešení. Naopak situaci zhorší. Řešením je pomoci dětem, aby se nedostaly do situace, ve které je prostituce jejich nejlepší volbou. Abych šel souložit za prachy, musel bych být v situaci, kdy se na mě vykašle rodina, nebudu schopen sehnat rozumnější práci (což je skoro jakákoliv) a nepomůže mi ani charita, ani žádný jiný člověk. Prostě abych se nechal zaměstnat v nevěstinci, by se muselo podělat úplně všechno. Ale pokud se podělá a někdo mi přesto zakáže se živit takto, budu to muset dělat ilegálně (což výrazně zhorší moji situaci), nebo asi umřu hlady. Kdyby existovala lepší možnost, tak bych ji rozhodně využil. Ale pokud ne? Státní zákaz dětské prostituce je buď zbytečný, nebo škodlivý.
Přečtení: 2908
Autor: Urza
Čas: 2020-02-10 00:00:02

HDP

Mnoho lidí bere tento ekonomický ukazatel velmi vážně; pro některé je skoro až modlou. Netvrdím, že tento údaj je úplně k ničemu, reálně jím lze velmi zhruba (vážně velice zhruba) porovnávat bohatství různých států (alespoň řádově; je-li HDP jednoho státu o jednotky procent vyšší než HDP druhého, nic to neznamená, rozdíl ve velkých desítkách či malých stovkách procent už ano); jeho růst však nemusí nutně znamenat něco dobrého. Problémů s tímto ukazatelem je celá řada; za největší však považuji míchání hrušek s jablky (leckdy shnilými) – k hodnotě statků, se kterými se obchoduje na volném trhu, stát přičítá své výdaje. I kdyby stát zaplatil tisíce lidí, aby kopali díry a zas je zahrabávali, vzroste HDP navzdory zjevné zbytečnosti této činnosti (totéž platí i pro všechno ostatní státní plýtvání); naopak šedá ekonomika, jež lidem bezesporu pomáhá, do HDP zahrnuta není… takže pozor na to.
Přečtení: 2199
Autor: Urza
Čas: 2020-02-09 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Kryptoměny

Přečtení: 880
Autor: Urza
Čas: 2020-02-08 12:00:00

KSP20: Urza, Různé tváře zla aneb Rozpoznejte totalitu

Přečtení: 1800
Autor: Urza
Čas: 2020-02-08 00:00:02

KSP20: Úvod & Roman Joch, Totalitarismus

Přečtení: 898
Autor: Urza
Čas: 2020-02-07 00:00:02

DPH na pivo?

Alkoholické pivo má DPH 21 %; čepované na místě má DPH 10 %. Nealkoholické pivo má DPH 15 %; na místě má DPH 10 %. Na místě znamená pivo na prodejně se zázemím a ne do džbánu. Tečka, toť vše. Ačkoliv vítám každou kritiku na Babiše, vládu, či dokonce stát, vážně se nejzásadnějším problémem posledních dnů stalo tohle? Žijeme v totální legislativní džungli absolutně nepřehledných a neskutečně složitých zákonů; provozovat sebemenší podnik znamená kopec byrokracie. A nikomu to moc nevadí; ne dost na to, aby z toho bylo žhavé téma. Fakt je naším největším problémem DPH na pivo? Ano, kritizujme DPH na pivo. Ale není podstatnější kritika existence více sazeb DPH? A ještě podstatnější kritika existence samotné DPH? No a daleko důležitější kritika existence zdanění? A jsou daně skutečně to, čím nás stát nejvíce utlačuje?
Přečtení: 2518
Autor: Urza
Čas: 2020-02-06 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: V 19 hodin vysíláme živě o kryptu!!

Přečtení: 2242
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2020-02-18 14:13:17 Autor: Jakub G Titulek: Re: Cena [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A ty si snad myslíš, že vhodný dárce se určuje losem nebo co? Zařadit člověka do registru stojí pár tisíc, protože se mu musí udělat testy, na základě kterých se pak v tom registru možných dárců hledá. Takže pokud bys chtěl do registru dostat skoro všechny v republice, bylo by to pěkně drahé.

Měl sis o tom raději něco zjistit, takhle jsi ze sebe jen udělal debila.
Čas: 2020-02-18 14:02:02 Autor: Vít Heřman (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
<I>Principem vyvažování není vyvažování ale uvolnění,
k tomu ovšem je třeba dojít spíše samotnou praxí (jakéhokoliv konání)
nežli názorově...</i>

Principem vyvažování může být jak tlak dvou stran proti sobě, tak i uvolňování. Srovnejte s rovnováhou sil! Dva předměty působící na sebe nulovou silou budou setrvávat v klidu stejně jako dva předměty působící silou jakkoli velkou opačného směru (dokud nedojde ke zhroucení jejich vnitřní struktury). Toliko logický argument k principu "vyvažování".

Avšak názor na to, zda tlačit proti sobě nebo uvolňovat už JE čistě duchovní povahy, přesně jak píšete! Pokud uvolníte, potřebujete nějak "duchovně" odhadnout, zda když druhá strana přitlačí, zda systém bude vyveden z rovnováhy z rovnováhy (někdy to může být i žádoucí, ale to teď pomiňme!). Nebo zda druhá strana bude následovat vaše uvolnění a rovnováhu zachová. K tomu poslouží ale dohoda a důvěra. Čili opět končíme u věcí duchovní povahy. Na obecné nebo logické úrovni bez duchovna pojmy jako morálka, dobro a další pozbývají zcela smyslu.

Na základě předchozího vysvětlení bych mohl i snahu o uvolňování sil považovat za naivní pozitivismus nebo dobroserství. Budete se divit, ale i z vašeho projevu mohu jen čistě duchovně odhadnout, že nejspíš budete člověkem morálním i inteligentním. A nemám pro to logický důkaz. A to bez ohledu na to, že duchovní aspekt zatím neuznáváte. Jinak duchovno není v žádném případě dobroserství. Duchovnem nazývám spíše uvědomování si aspektů, které jsou logickou myslí neuchopitelné. Od existence a významu lidského prožívání až po individuální smysl pro vnitřní spravedlnost. V žádném případě tím nemyslím žádná vymyšlená náboženství. Představte si jen věci, které i Vy osobně máte jisto jistě v sobě bez ohledu na to, jakou podobu jste jim svými myšlenkami dal.

<I>Něco chránit vyjadřuje situaci, že to co chráníte není skutečnost (ta ochranu nepotřebuje) a zároven máte pak oprávněný strach o tento umělý výtvor, což pak vede k agresivnímu konání maskovanému dobroserstvím...</i>

Z duchovní podstaty nic není skutečnost. Všichni jsme shluk atomů a dalších částic (a i to je jen umělý model). Nemá tedy smysl nic chránit. Přesto budete nejspíš bránit svůj život, svou rodinu. Další úrovní je ochrana majetku. Další úrovní pak jsou právě i nějaké hodnoty, které dokáží opět efektivněji bránit to předchozí. A ano, strach je součástí. A neopodstatněný strach je logický nesmysl. Strach má vždy svou podstatu. A to duchovní, umí ho vyvolat i chorá mysl bránící nesmyslné. Ale chápu Vás, že některé věci byste Vy osobně asi nebránil. Ale i základní ochrana života a majetku civilizovaným způsobem je úplně stejně umělá. Tou přidanou hodnotou je, že funguje lépe než primitivní formy. Kmeny tato základní přirozená práva chránily také, avšak moderní společnost to dokáže lépe. Ano je to umělé, a musí to být prosazováno s jistou nutnou minimální agresí. Nikdy bych nevyměnil přímé ohrožení rodiny na životě ve prospěch vyššího stupně svobody. A jsem ochoten být agresivní v tom smyslu, že podpořím tyto duchovnější hodnoty nejen osvětou, ale i mírným omezením na svobodě kohokoli, jehož jedinou náplní je tyto hodnoty devalvovat. Např. ten, kdo druhého slovně vulgárně uráží nezaslouží svobodu slova, ale umlčení.

Abysme si rozuměli. Třeba Urzu nebo jemu podobným bych umožnil okamžitě se od státu odstřihnout. Ať neplatí žádné daně. Ať mu zdravotní péči vyúčtují ex-post. Odpovědný a schopný člověk je na svobodu zralý a lidí, kteří si zaslouží více svobody je poměrně hodně. Ale bohužel to neplatí zdaleka o všech a ani si nejsem jist, že o většině.
Čas: 2020-02-18 12:19:27 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Co naděláte, taková jsou pravidla hry,
že kdo si co uvaří to si i sní...

Ale na druhou stranu, takový kobercový bombardování by bylo vo moc horší...
Čas: 2020-02-18 11:15:32 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Milion chvilek se fakticky samozřejmě odkazuje přímo na dodržování systému vah a protivah, který je striktně zakotven v Ústavě. To, že to Milion nazývá ochranou demokracie je naprosto v pořádku, protože to skutečně slouží také (byť nejen) k ochraně demokracie.
.........................................................................

Tenhle názor znám spíše z duchovní oblasti,
ale je to naprosto špatně a prakticky to nemůže ani fungovat,
v podstatě to je naivní pozitivismus čili dobroserství...

Principem vyvažování není vyvažování ale uvolnění,
k tomu ovšem je třeba dojít spíše samotnou praxí (jakéhokoliv konání)
nežli názorově...

Něco chránit vyjadřuje situaci, že to co chráníte není skutečnost (ta ochranu nepotřebuje) a zároven máte pak oprávněný strach o tento umělý výtvor, což pak vede k agresivnímu konání maskovanému dobroserstvím...

Ale klidně vyvažujte, dokud je zde obava z pádu (opak uvolnění)
tak stejně jinak nemůžete..
Čas: 2020-02-18 10:41:40 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: NaVaclavakuslunecno [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Taky sem jim byl..
.................
To vám závidím, mě nějako furt nechtěli, nikdy mně to nenavrhli a nikdy nevnucovali, přitom původ jsem měl dobrej, dělnickorolnickej,
a jakej já bych byl skvělej komunista !!!

Proto asi se jim to sesypalo, neměli ty správný kádry...
Čas: 2020-02-18 10:28:11 Autor: Vašek Havel (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Musí Babiše humanitárně bombardovat!
Čas: 2020-02-18 10:27:06 Autor: norbertsnv (neregistrovaný) Titulek: Re: NaVaclavakuslunecno [↑]
Já bol komoušem i hlinkovcem v gardách! Som na to hrdý!
Čas: 2020-02-18 10:14:27 Autor: Vít Heřman (neregistrovaný) Titulek:
Nikdo netvrdí, že demokracie je "top" pojem, který zastřešuje celý náš systém uspořádání společnosti. K tomuto systému neoddělitelně patří také princip právního státu a občanské společnosti, která se pokouší samotnou demokracii chránit uplatňováním právě těchto principů. Milion chvilek se fakticky samozřejmě odkazuje přímo na dodržování systému vah a protivah, který je striktně zakotven v Ústavě. To, že to Milion nazývá ochranou demokracie je naprosto v pořádku, protože to skutečně slouží také (byť nejen) k ochraně demokracie.

Stejně tak uvedené hodnoty sice nejsou exkluzivní pro demokracii (to nikdo netvrdí), avšak čím více jsou naplňovány, tím lépe to umožňuje i demokracii fungovat. Jinak je pravda, že moudrou vládu není demokracie schopná zaručit, stejně jako jakýkoli jiný systém. To ale také nikdo (ani Milion) netvrdí. To ale absolutně nijak nemůže nikomu bránit k moudrosti vybízet.

Pojem "humanita" by byl zcela nevýstižným názvem pro to, o co Milion chvilek usiluje. Babiš není viditelně nehumánní. Přesto viditelně oslabuje principy spojené s ochranou demokracie. Jde tedy skutečně o ochranu demokracie, humánnost je úplně samozřejmá.

Čas: 2020-02-18 10:08:09 Autor: parek (neregistrovaný) Titulek: Re: NaVaclavakuslunecno [↑]
myslim, ze jsem byl chvilkarem, ne komousem :D
Čas: 2020-02-18 10:07:22 Autor: parek (neregistrovaný) Titulek: NaVaclavakuslunecno
Jedno se chvilkarum musi nechat, aspon nechtej komouse. Taky sem jim byl.. A ani se za to nestydim, oni to nemyslej spatne. Jen proste nejsou osveceny, ze politika celkove je zlo.
Čas: 2020-02-18 09:36:19 Autor: Vostál Petr Titulek:
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Moudrou vládou by tedy Milion chvilek volal spíš po sofokracii?
...............................................................

Filozof není moudrý člověk, je to jen člověk který "miluje moudrost",
proto ani vláda filozofů nemůže být moudrou vládou,
největší probém s moudrou vládou bude nejspíše v tom, že moudrý člověk vládne světu zcela jiným způsobem, než to co se považuje za vládnutí...

Za poměrně úspěšný popis moudrého vládce bych považoval popis vládce vesmíru v známé knize "Stopařův průvodce po galaxii"
Čas: 2020-02-18 09:21:02 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Bylo načase,
popisovat svět pomocí jen dvou pojmů a dojmů je poměrně nedokonalé,
i v pohádkách pro nejmenší filozofy vidíme, že nesmiřitelný boj dobra a zla může být úspěšně vyřešen jen tehdy, pokud se něco zopakuje třikráte...

Naučit se počítat do tří může být malým krokem pro člověka,
ale velkým skokem pro lidstvo,
většina lidí totiž žije v etatisticko náboženské indokrinaci a mylně se domnívá, že "každá mince má dvě strany" což pak vede k dalšímu fatálnímu přesvědčení, že "peníze jsou až na prvním místě"

Každý správný anarchista by tedy měl umět počítat do tří,
bez tohoto umění není anarchista anarchistou,
nýbrž jen pouhým věřícím...
Čas: 2020-02-18 09:10:53 Autor: Hofman Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Řehák je kokot
Čas: 2020-02-18 09:06:09 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: Cena [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ne ETF, ale WTF. :-)
Čas: 2020-02-18 09:05:39 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: Cena [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Což by stálo jistě přes deset miliard. ETF, OMG, LOL, co to proboha je za hausnumero???

V článku jer napsáno: "kdyby byla odměna 50.000,- Kč za úspěšné poskytnutí kostní dřeně". 10.000.000.000,- Kč je v takovém případě 200.000 úspěšných odběrů... Tedy ono jistě. Stálo by to nejen přes deset miliard, ale klidně přes deset trilionů. Záleží, jak dlouhé období počítáme.

A takhle je to s každým hovnem, které tu vysereš.
Čas: 2020-02-18 08:49:53 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek:
Vivat il Duce!