Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-14 00:00:02

A co když…

Oblíbená kratochvíle zastánců státního aparátu je vymýšlení absurdních scénářů, k nimž by na volném trhu jistě došlo nebýt státní moci, která nás před touto katastrofou ubrání. Typickým příkladem je skoupení všech pozemků kolem dokola našeho domova nepřátelskou entitou a následné vymáhání drakonických poplatků za průchod, v lepším případě rovnou vyhladovění k smrti. Nedávno jsem se však dostal do sporu, ve kterém jsem zastával názor, že žiju-li ve svém bytě a nemám v plánu využívat žádné veřejné služby, neměl bych být nucen je platit. Byl jsem však oponentem (vedle úsměvných perliček, jako že výhled na pěkné město je veřejná služba) poučen, že chci-li byt opustit, musím využít veřejného chodníku, který však nelze uhradit zvlášť, neboť provozovatel jej pronajímá pouze v jedné kolekci se školstvím, zdravotnictvím, zemědělstvím, kulturou, důchodovým a dotačním systémem, a pokud se mi to nelíbí, nepřekvapivě se mám odstěhovat.

Beru to tedy za potvrzení, že i zdánlivě groteskní scénáře se mohou naplnit. Jenže zatímco volný trh viníkem být hypoteticky může, stát jím už je.
Přečtení: 235
Autor: Urza
Čas: 2019-10-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap v čajovně Cherubín

Přečtení: 1218
Autor: Urza
Čas: 2019-10-12 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Scio konference o budoucnosti

Přečtení: 1479
Autor: Urza
Čas: 2019-10-11 00:00:02

Kdo píše historii?

Ač nejsem historik a o akademické sféře v tomto oboru vůbec nic nevím, rád bych vám, vážení čtenáři, zprostředkoval domněnky dvou historiků, které mě v rozhovorech s nimi velmi zaujaly; oba tvrdili, že granty na výzkumy rozdělují lidé, již mají nějakou představu o tom, co se v minulosti dělo, přičemž nechtějí financovat výzkumy, jejichž předmětem je něco, co se od té jejich verze výrazně liší. To dle mého názoru nemusí být vůbec žádná konspirace (ty mimochodem nemám moc rád coby velký příznivec Hanlonovy břitvy), ono to dává smysl i tak – ti lidé prostě považují financování něčeho, čemu nevěří, za plýtvání penězi; důsledkem tohoto – celkem logického – přístupu je však těžká komplikace možnosti opravovat velké chyby v současném vnímání historie. Děje-li se to, důvodem není zlý úmysl, nýbrž socialistické dotování historických výzkumů; řešením by pak bylo – podobně jako leckde jinde – volnotržní financování.
Přečtení: 2210
Autor: Urza
Čas: 2019-10-10 00:00:02

Bez státu by to zaniklo!

Když mluvím o bezstátní společnosti, často se setkávám s námitkami, že by něco (cokoliv) bez státu zaniklo, takže stát potřebujeme; zajímavé je, že protiargument je zcela univerzální bez ohledu na to, o co konkrétně se jedná. Naprosto zásadní otázka totiž zní: Přináší daná věc lidem více užitku, než kolik užitku by jim přinášely zdroje, jež ona věc spotřebuje? Je-li odpověď kladná, pak námitka padá; lidé by si to pořídili i bez státu (ať už samostatně, nebo by se na to složili, ale rozhodně potřebných zdrojů by se vzdali, neboť výsledný produkt je pro ně cennější). Je-li odpověď záporná, pak daná věc nemá existovat a stát by ji neměl uměle držet při životě; proč? Jednoduše proto, že lidé dokáží potřebné zdroje využít jinak, aby jim tyto přinesly ještě větší užitek; a protože žijeme ve světě omezených zdrojů, neměli bychom jimi plýtvat.
Přečtení: 2475
Autor: Urza
Čas: 2019-10-09 00:00:02

Dva rozhovory

Čekám-li někde, čtu si; proto mi čekání ani nevadí. Před několika dny jsem se však ocitl v situaci, ve které jsem musel čekat a neměl nic ke čtení, tak jsem jen seděl a přemýšlel; z toho mě však vyrušily dva rozhovory, jichž jsem byl svědkem. Aktéry prvního z nich mohl být majitel či ředitel nějaké firmy a pravděpodobně jeho obchodník; zuřivě řešili, co mají dělat, aby se u nich zákazníci cítili dobře a chtěli se vracet. Druhý rozhovor vedly nejspíše dvě zdravotní sestry; svorně nadávaly na to, jak si někdo může dovolit přijít bez objednání a sdělovaly si triky, jak dotyčného „vytrestat“ (nechat jej čekat déle, než je nezbytné, aby si tohle již nedovoloval). Vidíte ten rozdíl? Zatímco jedni o zákazníky bojují, jiné obtěžují; proč? Inu, jednomu ti klienti zdroje nosí, zatímco druhému je odčerpávají; přemýšlí o tom takto ty zdravotní sestry? Nejspíše ne; a asi si to ani neuvědomují.
Přečtení: 2717
Autor: Urza
Čas: 2019-10-08 00:00:02

Nenávist ke kapitalismu

Kapitalismus je spoustou lidí nenáviděn (podobně jako anarchie, ale tu teď pomiňme); proč vlastně? Myslím si ale, že bychom se neměli ptát „proč“, nýbrž „co“; co vlastně tito lidé nenávidí? Typicky jednu ze dvou následujících věcí: Buď „divoký kapitalismus“ devatenáctého století (v porovnání s dnešní dobou), nebo současné (na stát napojené) korporace; nenávidět kapitalismus devatenáctého století proto, že lidé žili v horších podmínkách než dnes (ačkoliv v lepších než předtím), dává asi takový smysl, jako hanět vynález parního stroje, protože dnes máme stroje výkonnější, zatímco nazývat na stát napojené a přeregulované korporace (jež leckdy skrze lobby tvoří zákony a omezují konkurenci) kapitalistickými, svědčí o těžkém nepochopení toho pojmu. Kapitalismus znamená volný trh a dobrovolné směny, ne lobbování a uplácení poslanců; a na nás je, abychom to lidem vysvětlili.
Přečtení: 3153
Autor: Urza
Čas: 2019-10-07 00:00:02

Úcta k autoritě

Mnozí si často stěžují, že „ta dnešní mládež“ (samozřejmě horší než ta dřívější – jako každá) nemá úctu k autoritám, což by často rádi řešili vojnou, případně alespoň přísnou disciplínou ve škole; co se ale těmito prostředky mládež naučí? Plazit se před autoritou, kterou si tito lidé sami nevybrali; jak něco takového může být vůbec někým považováno za ctnost? Úcta i zdravá pokora jsou samozřejmě velmi žádoucí, nicméně musejí vycházet z nitra dotyčného – on sám si vybere, kdo si jeho úctu zaslouží, kdo je následováníhodný; když mu však vnutíme toho, koho musí poslouchat, jen z něj děláme loutku, otupujeme jeho vůli a učíme jej „držet hubu a krok“. Všímáte si, jak často se s tím lze setkat ve třeba školách? A není divu; státu se samozřejmě hodí vychovávat poslušné občany – učitel může být pak snadno nahrazen policajtem, úředníkem či politikem. Vážně tohle přejete svým dětem?
Přečtení: 2315
Autor: Urza
Čas: 2019-10-06 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Daně a cla do škol

Přečtení: 887
Autor: Urza
Čas: 2019-10-04 00:00:02

Mrtví koně a jejich lejna

Před více než sto lety komusi v New Yorku přišlo, že je tam příliš mnoho koní; zjistil, jak rychle tito koně přibývají a aproximoval další vývoj: Někdy v druhé polovině dvacátého století se budou lidé v New Yorku brodit koňskými lejny, kterých tam bude asi metrová vrstva, nemluvě o záplavě těl mrtvých koní. Připadá vám to absurdní? Mně tedy ano; jednak autor jaksi opomněl auta (ne že by v jeho dobách existovaly), ale především to, že i bez automobilů by lidé daný problém řešili daleko dříve, než by se museli po ulicích brodit výkaly. Jak to, že když jde o koně, každý vidí, jak nesmyslné je takto uvažovat, ale jakmile někdo přijde s trvale udržitelným rozvojem, jenž je založen na stejně absurdních předpokladech, bere jej vážně? Přitom jsou všechny modely trvale udržitelného rozvoje založeny právě na takových predikcích a předpokladu, že lidé nebudou na vznikající problémy reagovat…
________

Edit: Podle některých šlo o Londýn, nikoliv NY.
Přečtení: 4892
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-03 00:00:02

Filosofické anarchozombie

Mnoho z nás, pro které je svoboda nade vše, má bohužel jednu drobnou překážku v šíření této myšlenky: svoboda je nám nade vše. Naše sociální bublina sestává prakticky z kladného pólu těch, se kterými si notujeme na téma svobody, a záporného pólu všech ostatních, kterým máme nutkavou potřebu omílat libertariánská paradigmata do omrzení. Jejich, ne našeho. Není se pak moc čemu divit, že jsme mnohými osočováni ze sektářství.

Dá se nějak pojmenovat, co nám chybí? Dá - autenticita, nebo snad uvěřitelnost. Mohu soudit jen podle sebe, ale asi bych se nenechal přesvědčit někým, kdo mne bombarduje naučenými argumenty a já mám přitom pocit, že vlastně nemá duši. Spojuje nás zájem o sport? Kulturu? Cestování? Výborně, na tom se dá stavět. Nemusím být v první řadě argumentační robot. Větší efekt leckdy má, pokud jsem příjemný člověk.
Přečtení: 2416
Autor: Urza
Čas: 2019-10-02 00:00:02

Tereza v deCentrále: Biotechnologie a etika

Tématem minulé přednášky o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála byla S(s)voboda učení, jelikož začal nový školní rok.
Dnešním tématem budou biotechnologe a s nimi spojené etické otázky; a přednášet bude Tereza! Uslyšíte od ní o genetických modifikacích živých organismů (i lidí), technologické singularitě a dalších zajímavých věcech.
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která bude také první středu v měsíci, tedy 6. listopadu; budeme si povídat o tématu celkem navazujícím – o vědě na volném trhu.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 2326
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-01 00:00:02

Breaking the Bubble

Nejsme pravičáci, nejsme levičáci. Ať už se sami označujeme jakkoliv, podle mainstreamového diskurzu, kde pravičáci jsou nejčastěji konzervativní nacionalisté a levičáci progresivističtí socialisté, nezapadáme tam ani onam. Je však nejlepší reakcí na tento fakt označit každého názorového oponenta za komunistu, poslat ho do gulagu a pěkně společně se mu vysmát?

Pomíjíme jeden důležitý, nepříjemný fakt: Téměř každý, zleva doprava, konzerva či libtard, to ve skutečnosti myslí dobře. Jistě, často nedomýšlí důsledky nebo je motivován úplně jinými (klidně i nesprávnými) pohnutkami, takže jeho dobro se jeví být podle všech rozumných měřítek zlem, ale prakticky nikdo nechce být ze zásady zlý.

Co s tím? Snažit se hledat průsečíky. Ač se to na první (a často ani druhý) pohled nezdá, ve skutečnosti se lze na jednotlivostech shodnout s kýmkoliv, v extrémních případech počínaje rasistickými staromilci a konče třeba komunistickými ekofeministkami. Kam se bude ubírat následující konverzace není možné předvídat ani rámcově, ale jsem si jistý, že výsledek přinejmenším nebude horší, pokud dokážeme navzájem respektovat, že nám i jim jde o lepší svět.
Přečtení: 2586
Autor: Urza
Čas: 2019-09-30 00:00:02

Klíčové libertariánské momenty

Během svého života jsem mluvil s velkými stovkami libertariánů; když přišla řeč na to, co je k tomuto myšlenkovému směru přivedlo, většinou to bývají nějaké konkrétní zlomové chvíle, které si dotyční typicky velmi jasně uvědomují a pamatují – v mém životě byly ty největší libertariánské „aha-momenty“ dva (jeden se týkal hasičů, druhý práva) a dalších několik poměrně zásadních. Krásný moment mi popisoval Dominik Stroukal, jehož přesvědčil Murray Newton Rothbard a jeho komentář k prodávání a nakupování dětí; v hodně velké zkratce: Ta transakce je dobrá pro prodávající, nakupující, ale nakonec hlavně i pro to dítě! A co přesvědčilo vás, vážení čtenáři? Prosím, svěřte se do komentářů; neptám se na to jen tak, snažím se najít ty nejlepší argumenty. Rád bych našel silného společného jmenovatele co největšího počtu příběhů; chci jej pak aplikovat do své rétoriky.
Přečtení: 3348
Autor: Urza
Čas: 2019-09-29 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap přednáška o S(s)vobodě učení

Přečtení: 1285
Autor: Hynek
Čas: 2019-09-27 00:00:02

Svátek anarchistů

Zítra bude 28. září. K tomu datu bych měl jeden zajímavý postřeh. Aby bylo jasno: 28. září je oslavou úmrtí státníka. To je dost anarchistický svátek ne?
Přečtení: 3836
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-10-14 00:33:42 Autor: Vostál Petr Titulek:
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
který však nelze uhradit zvlášť, neboť provozovatel jej pronajímá pouze v jedné kolekci se školstvím, zdravotnictvím, zemědělstvím, kulturou, důchodovým a dotačním systémem, a pokud se mi to nelíbí, nepřekvapivě se mám odstěhovat.
........................................................................
Já osobně nahlížím stát spíše jako pojištovnu,
nežli nějakou firmu jenž vám poskytuje služby,
a v případě pojištovny je naopak žádoucí, jste-li pojištěn ve více směrech či oblastech, tady už pak ten balíček není až tak překvapivý...

Navíc stát je pojištovna která nejen že vás jistí, ale i nutí druhé aby se chovali tak, aby vám nezpůsobovali škody, což už je služba kterou vám privátní pojištovny nemohou poskytnout...
Čas: 2019-10-13 09:02:21 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: Zcela univerzální protiargum [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
(("velkej Ká má IQ debila" ))
..............................
Tedy já to mám podobně,

páč mým voblíbeným axiomem je :

VŠICHNI JSOU BLBCI JENOM JÁ JSEM LETADLO
Čas: 2019-10-13 08:28:13 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: Zcela univerzální protiargum [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Ten Jakubův axiom je naprosto správný,
(("velkej Ká má IQ debila" ))

při trošce inteligence byste mohli nahlédnout, že vlastnictví těla zároven obnáší i vlastnictví mozku a že mozek produkuje různé myšlenky,
tedy souhrnně řečeno jste i vlastníkem myšlenek a že bez tohoto byste nemohli vymyslet ani "hovno" nebot prvotní přivlastnění je možné jen díky mysli tedy mozku,
pokud by vám tento orgán nefungoval, tak byste si klidně srali do trenek a slintali na bradu nevěda nic ani o své vlastní existenci...

Proto lze také odvodit různé axiomy,
páč máte mozek čili nákou tu inteligenci,
od Misesova individualismu založeném na vlastnictví těla,
může klidně prohlásit že vaše tělo je pomíjivé avšak lidstvo je něco s delší dobou trvání a máte zde axiom kolektivismu,
nebo můžete prohlásit že vše je pomíjivé a jedině bůh je věčný a máte zde axiom náboženství....

Já to mám u prdele, páč to vše jsou jen programy mozku jenž vytváří různé představy něco na způsob počítačové hry kterou pak hrajete...
V dětství člověk plácal bábovičky na pískovišti,
v dospělosti pak místo písku začne používat představy a plácá filozofie a náboženství, nic proti tomu nemám, je to vcelku i zábavný...
Čas: 2019-10-12 21:37:29 Autor: Szaszián Titulek: Re: Zcela univerzální protiargum [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ač se do cizích diskuzí nechci zapojovat, teď to udělám, protože mě při čtení napadlo pár věcí a bylo by dobré, kdyby zde byl představen celý obraz.
1. Opakujete jinými slovy Jakubův argument, že argumentujete názvem. Jakub napsal: Popíšete, jak by měly být rozděleny zdroje. Definujete, že jednání v rozporu s tímto rozdělením zdrojů je krádež. Pak argumentuje, že vaše rozdělení zdrojů je to správné, protože v opačném případě se lidé dopouští krádeže. Vy jste napsal: "Naše rozdělení zdrojů vyhází ze sebevlastnictví a prvotního přivlastnění. Jednání v rozporu s tímto rozdělením zdrojů je krádež. Jednat v rozporu s našim rozdělením zdrojů je špatné, protože to znamená dopouštět se krádeže".
Pořád je to "argument názvem", jen jste přiblížil vaše rozdělení zdrojů.
2. Podle zavedené politické teorie je podstatou vlastnických práv vymahatelná dohoda o rozdělení přírodních zdrojů v rámci lidské skupiny. Dohoda je společenská smlouva, lidská skupina je stát. Z toho vyplývá morálka. Krádež je špatná, protože je porušením dohody. Jednání v rámci dohody je dobré, protože to tak bylo dohodnuto. Takže právě demokraté nebo konstitucionalisté DOBŘE VĚDÍ, proč je krádež špatná. Odkud to ale vědí anarchokapitalisté? Společenskou smlouvu neuznávají. Říkají, že to "vyplývá z vlastnických práv". Co ale jsou ta vlastnická práva, než dohoda lidí = určitá společenská smlouva? Anarchokapitalisté řeknou: "Ne, není to společenská smlouva!" Co to ale potom vlastnická práva JSOU? Jaká je jejich PODSTATA? Paradoxně všechny výhrady anarchokapitalistů vůči společenské smlouvě dokonale sedí na jejich vlastnická práva. Na Misesu se společenská smlouva charakterizuje jako neseriózní, naivní, prakticky paranormální koncept. Není to dokonalá charakteristika anarchokapitalistických vlastnických práv? (obzvláště ta paranormálnost). K jaké SKUTEČNOSTI odkazují?
2.1 Když uznáme, že podstatou anarchokapitalistických vlastnických práv (AVP) je vymahatelná dohoda o rozdělení zdrojů v rámci lidské skupiny, pak AVP jsou společenskou smlouvou a ankap je státem. Pak vyvstává otázka, proč by lidé měli uzavřít zrovna tuto společenskou smlouvu? I proti sebevlastnictví lze leccos namítnout, ale to nechme stranou. Co ale prvotní přivlastnění? Je k přijetí tohoto absurdního principu jiný důvod, než že se anarchokapitalisté domnívají – naivně, neseriózně a paranormálně – že se tak vyhnou společenské smlouvě a státu? Což samozřejmě není pravda, protože princip prvotního přivlastnění je společenská smlouva, a lidská skupina, která ho vymáhá, je státem.
3. Navíc princip prvotního přivlastnění, tak jak ho chápou anarchokapitalisté, už byl vyvrácen Jakubovým "trosečníkem na ostrově anarchokapitalistů", který ukazuje, že princip odporuje naší morální intuici, a tudíž je neplatný – v tom rozsahu, v jakém ho používají anarchokapitalisté. Jinak je to dobrý princip: motivuje lidi osídlovat nová území, využívat nové zdroje, což je prospěšné pro společnost. Prvotní přisvojitel by tedy měl mít větší právo na zabraný zdroj. Z toho ale neplyne, co hlásají anarchokapitalisté: že by měl mít právo zabrat si cokoliv a pak to vlastnit absolutně a na věky věků.
Čas: 2019-10-12 19:08:38 Autor: Jakub G Titulek: Re: Zcela univerzální protiargum [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Takže argument pro vaši teorii má být ten, že vaše teorie je konzistentní se svými vlastními axiomy? Ty by ses fakt už raději neměl k logice vůbec vyjadřovat ...
Čas: 2019-10-12 19:02:43 Autor: velkej Ká Titulek: Re: Zcela univerzální protiargum [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vtip je v tom, že zatímco "velkej Ká má IQ debila" je axiomem ve Vaší teorii, soukromé vlastnictví je důsledkem sebevlastnictví a prvotního přivlastnění.
Čas: 2019-10-12 18:54:13 Autor: Jakub G Titulek: Re: Zcela univerzální protiargum [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jo, tuhle hloupost také opakujete pořád dokola. Teorie obsahující pouze axiom "velkej Ká má IQ debila" je také konzistentní se sebevlastnictvím a s prvotním přivlastněním. A je to snad argument ve prospěch tvrzení, že máš IQ debila?
Čas: 2019-10-12 18:50:02 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: Zcela univerzální protiargum [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Tedy že zrovna vy argumentujete s takovejma "jasnejma pravdama"
když jste zrovna předevčírem písal, že ne vždycky jsou ty zavedený pravdy těma pravdama...
Čas: 2019-10-12 18:44:18 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: Zcela univerzální protiargum [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
No jo,
lidi argumentují kdečím,
docela dobrej argurmemt je třeba že Ježíš Kristus je pán,
a stejně jako jinde pak už jen potřebujete víru, naději a lásku,

víra hory přenáší,
naděje umírá poslední
a s to láskou je to stejný jak s tou pravdou, má zvítězit nad nenávistí a lží

No a co pak s takovým křestanským potrhlem ???
leda kroužit dokola dokud se ucho neutrhne

Čas: 2019-10-12 18:22:45 Autor: velkej Ká Titulek: Re: Zcela univerzální protiargum [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Tu argumentaci kruhem jste si ale vymyslel Vy. My argumentujeme tím, že to naše rozdělení zdrojů je konzistentní se sebevlastnictvím a s prvotním přivlastněním.
Čas: 2019-10-12 16:45:11 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
PS.
Samozřejmě je ještě zapotřebí držet klacek na tý správný straně,
tedy tam kde je jej většina nikoliv menšina,
v opačném případě pak hrozí nebezpečí úrazu až smrti...

Jasná páka (čili HP)
https://www.youtube.com/watch?v=xpOgBF6JkKI
Čas: 2019-10-12 16:02:25 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Na tom není nic složitý,

stačí mít jeden pevnej bod (axiom) a pak pořádně dlouhej klacek,
a pohneš zeměkoulí...

To se učí už na ZDŠ v dějepisu...
Čas: 2019-10-12 14:08:20 Autor: Jakub G Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ach jo, myslel jsem, že díky těm uvozovkám to pochopíš, ale asi jsem tvou inteligenci přecenil. Chtěl jsem po tobě konkrétní příklad mé prý chybné argumentace, na kterou jsi narážel svým tvrzením "Jakub jedenastkrat - ne, v mojom svete sa 1+1=3". Nemám věšteckou kouli, takže těžko se mohu bránit, když nevím, který z mých argumentů tvůj mozek nedokázal pochopit ani "jedenáctkrát" a mylně ho tedy pokládal za argument typu "v mojom svete sa 1+1=3".
Čas: 2019-10-12 13:58:28 Autor: Bender Rodriguez Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Pochopit metaforu ( a logicke kauzality), je jedna z mnohych veci, ktore ti ostanu asi navzdy utajene.
Čas: 2019-10-12 13:41:26 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
To není až tak na překážku,
důležitý je jen to že vás to "uvolní"
vod myšlení....

V životě se člověk učí vlastně jen dvě činnosti:
koncentraci (zaměření pozornosti jedním směrem)
a meditaci (uvolnění pozornosti od všech směrů)

Koncentrace je také uvolnující ale jejím vedlejším efektem je velmi často ztotožnění s tím, co je pozorováno a potláčení toho, co nechceme aby bylo pozorováno, ve filozofii se pak věnuje člověk nějakému jedinému světovému názoru, obdobně i v politice,
tady je důležitý ten axiom

Meditace je pak uvolnění i od tohoto,
v křestanství pak Ježíš vystupuje do nebe aby učedníci obdrželi ducha svatého, v budhismu se pak radí "zabít Budhu" tedy aby se člověk uvolnil i od myšlení či autority a jejich konceptů...
Čas: 2019-10-12 13:39:17 Autor: Jakub G Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Uveď jeden jediný příklad, kdy jsem tu "jedenáctkrát" argumentoval tvrzením "1+1=3".