Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Sgiath
Čas: 2020-07-09 00:00:02

Ještě horší socialismus?

Urza ve svých přednáškách (zvláště ve Stát je špatný sluha, ale zlý pán) ve své argumentaci kapitalismus versus socialismus mluví o ideální verzi socialismu jako o stavu, kdy se čestný a núplatný úředník snaží co nejlépe zjistit, co lide chtějí a to se pak snaží společnými penězi realizovat. Urzova argumentace spočívá v tom, že je nemožné zjistit, co lidé doopravdy preferují, a i kdyby to šlo, je nemožné toto přání ideálně centrálně vyplnit.

Ma kritika se týká toho, že toto není ideál socialismu. Kdyby to byl ideál socialismu, každého hned napadne, že to už rovnou může těm lidem ty peníze nechat a oni si s nimi udělají co chtějí, když to tak dobře vědí. Socialismus je ale ještě mnohem zrůdnější. Základní teze socialismu je, že lidi nevědí, co chtějí, a nevědí, co „mají chtít“, a právě proto musí přijít ten úředník a dostupné prostředky investovat do těch správných projektů, které by si lidé sami nezvolili, protože pro kažedého jednotlivce jsou nevýhodné, ale přinesou „prosperitu celé společnosti“.
Přečtení: 4934
Autor: Dean
Čas: 2020-07-07 00:00:02

Logika v nařízeních vlády

Lidé urputně hledají logiku v nařízeních vlády – i tam kde, žádná není. Dokonalá ukázka tohoto jevu je omezení regulace roušek v MHD: Proč by se v tramvaji, autobusu a vlaku nemusela nosit rouška, ale v metru ano? Hledají za tím argumenty typu, že v pozemské dopravě není klimatizace, že se tam hůře dýchá, že tam jsou lidé více u sebe a podobně. Jenže podobné argumenty by se daly najít i pro přesně opačné nařízení. Když se ale podíváme na nahodilost, s jakou byla všechna opatření přijímána a rušena, dost možná to žádnou logiku nemá – prostě to jen někomu v politice přišlo jako dobrý nápad, toť vše.
Přečtení: 3403
Autor: Urza
Čas: 2020-07-05 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Svoboda (projevu)

Přečtení: 2069
Autor: Urza
Čas: 2020-06-30 00:00:02

Přepnutí Stok do prázdninového módu 2020

A jsou tu zase prázdniny, které nemalou část z nás nějakým způsobem ovlivňují, ať už jde o školáky, jejich rodiče, vysokoškoláky, učitele, návštěvníky různých festivalů a podobně; čtenost a sledovaost textů i videí Svobodného přístavu v tomto období každoročně klesá. Z toho důvodu se budeme věnovat jiným věcem (třeba přípravě konference), takže přepínám Stoky na dva měsíce do prázdninového módu, což znamená:
1/ Texty zde nebudou vycházet s takovou pravidelností jako doposud; snaha bude, ale nevím, jak moc se bude dařit (očekávejte výpadky).
2/ Prosím libertariány, kteří mají více času, o texty do Stok; ty mi posílejte mailem (případně publikujte sami; ideálně trefujte dny, kdy nic nevyjde xD).

Užívejte léta; a především života!
Těšíme se zas v září <3
Přečtení: 8441
Autor: Urza
Čas: 2020-06-29 00:00:02

Komparativní výhoda

Komparativní výhoda patří mezi jeden z největších objevů Davida Ricarda; a co vlastně znamená? Představme si úspěšného právníka, jenž je zároveň velmi zdatným cyklistou; přesto se mu může vyplatit najmout messengera (na kole), aby doručil jeho balíček, i když by to právník sám dokázal lépe a rychleji, nicméně když se věnuje své práci, vydělá si o tolik více, že se mu vyplatí s balíčkem poslat někoho jiného. Tento příklad není zrovna světoborný a nikdo asi nemá problém si jej představit; co z něj však plyne? Že vzájemný obchod se může vyplatit i tehdy, když jedna ze stran není v ničem efektivnější než ta druhá; to platí i v mezinárodním obchodu – i pro státy, z nichž jeden je po všech stránkách „zaostalý“, může být vzájemně prospěšné obchodovat. Koncept komparativní výhody nahrazuje koncept výhody absolutní (podle té se obchod vyplatí, když každá ze stran dělá něco lépe než druhá), s níž přišel Adam Smith.
Přečtení: 2421
Autor: Urza
Čas: 2020-06-28 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O legitimitě, právu s Romanem Jochem

Přečtení: 952
Autor: Urza
Čas: 2020-06-27 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Mír s drogami v čajovně Cherubín

Přečtení: 2169
Autor: Urza
Čas: 2020-06-26 00:00:02

Víme, co bylo špatně

Ex post často velmi snadno víme, co bylo v minulosti špatně; odsuzujeme otrokářství, mučení, čarodějnické procesy, nevolnictví, rasismus, nacistický i komunistický režim (alespoň většinou). Přesto byly všechny ty věci ve „své“ době společností přijímané a dokonce žádoucí; nikoho tehdy nenapadlo, co je to za hrůzy, i když na to někteří upozorňovali. Jak je to možné? Byli snad tehdy lidé zlí? Nemyslím si; řekl bych, že jsou pořád více méně stejní. Jak tedy mohli něco takového dopustit? Inu, bylo to prostě tehdy normální a „každý věděl“, že to „je realita“ a „nemělo smysl jít hlavou proti zdi“ a žádného praktika nezajímaly „vzdušné zámky a naivní teorie“, protože každý „žil teď a tady“; jediná věc nezbytná pro triumf zla je, aby dobří lidé nic nedělali. A tak se ptám: Dopustíme i my, aby naši potomci v daleké budoucnosti viděli, jak slepí jsme nyní ke zlu jen proto, že „každý přece ví, že stát potřebujeme“?
Přečtení: 2432
Autor: Urza
Čas: 2020-06-25 00:00:02

Veřejnoprávní média

Představme si médium vlastněné soukromníkem, které si na sebe ale nemusí vydělat; všichni mu musí povinně platit bez ohledu na to, zda přináší cokoliv hodnotného… a to je vlastně médium veřejnoprávní (jeho vlastníkem je ten největší a nejnebezpečnější monopol – tedy stát – který skrze něj samozřejmě prosazuje své zájmy jako každý jiný vlastník). Ospravedlnění takových (většinou nesmyslně drahých) médií spočívá v tom, že mají být nositeli obsahu, který si na sebe nevydělá; co to ale znamená? Že o ten obsah lidé prostě nemají zájem, respektive o zdroje, které ono médium spotřebuje, mají zájem větší; takže je „logicky“ platit donutíme. Veřejnoprávní média prý také potřebujeme, aby nás informovala o „krizových situacích“; ehm… když se něco krizového stane (živelné katastrofy, teroristické útoky…), soukromá média o tom snad mlčí? Ne! Naopak odsouvají jiný program, jen aby mohla mluvit o tom, co lidé chtějí.
Přečtení: 3004
Autor: Urza
Čas: 2020-06-24 00:00:02

Klamání spotřebitele

Klamání spotřebitelů zakazuje zákon: Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek; to vše pod pokutou až padesáti milionů korun. Jak se ale stát chová k občanům, tedy spotřebitelům jeho služeb? Co jim říká ve školách? Třeba otevřené lži o tom, že volný trh nemůže poskytovat určité služby (zdravotnictví, sociální systém, soudnictví, peněžnictví a podobně), ergo je musí (!) zajišťovat stát; a nejde o nějaký „názor“, jedná se o prokazatelné lži, jelikož ty služby již trh v minulosti poskytoval, dokud je vlády nepřevzaly. A jak by se asi stát zachoval k podnikateli, který by podobným způsobem lhal svým spotřebitelům? Dost možná podobně jako k mafiánům, kteří vybírají výpalné; ačkoliv stát sám dělá totéž ve větším a nazývá to daněmi.
Přečtení: 2899
Autor: Lovely Annie
Čas: 2020-06-23 00:00:02

Pohled z druhé strany

Proč se tak zarputile držíme svých postojů, názorů a závěrů, které jsme jen stěží ochotní přehodnotit? Máme snad pocit, že když se změní náš pohled na svět, celá naše existence se zboří a zanikne? A proč se vlastně tohoto kolapsu tolik děsíme? Občas mám takový pocit, že by nám všem nejvíce pomohlo vzít ten nejzásadnější a nejpevnější světonázor, položit ho před sebe jako sekanou a rozsekat ho na nejmenší části, otočit ho vzhůru nohama, rozpitvat a přehodnotit to, co si myslíme a utváří to velmi nepřímo náš svět. Uvidět potenciál v tomto procesu, poznávat sám sebe skrze nejistoty – to vnímám jako největší dobrodružství tohoto života <3

Jen tak pro celistvost, všichni z Vás, kteří mou úvahu dočetli až sem – ať už jste na straně anarchokapitalismu nebo na pomyslné druhé straně socialismu, zkuste se jen tak sami pro sebe vžít do myšlení lidé z opačné strany spektra. Uvidíte, že když se tomu opravdu poddáte, otevřou se Vám mnohé dveře a pohledy.
Přečtení: 3745
Autor: Urza
Čas: 2020-06-22 00:00:02

Zlé banky

Lidé často volají po státní ochraně před zlými kapitalistickými bankami; takové volání by bylo k smíchu, kdyby ovšem nebylo k pláči. Proč? Dnešní banky nejsou „zlé kapitalistické“, nýbrž „zlé státní“. Volnotržní banka má nějakou obchodní politiku, poskytuje lidem své služby, případně emituje peníze dle vlastního uvážení a je jen na lidech, zda budou tyto peníze přijímat; chová-li se z jejich pohledu špatně, prostě se mohou jejích peněz zbavit. Dnešní banky mají obrovskou výhodu od státu, jenž jim dal možnost emitovat peníze, které on pak nutí lidi přijímat, vést v nich účetnictví a platit v nich daně; v podstatě jim dává moc kartelu, který násilím vnucuje nám všem. Je tedy paradoxní volat stát, aby nás „chránil“ proti „zlým bankám“; bohatě by stačilo, aby jim stát přestal dávat ta nechutná násilím vynucovaná privilegia (kontrolu nad penězi, které všichni musejí přijímat) a nechal volný trh problém vyřešit.
Přečtení: 3390
Autor: Urza
Čas: 2020-06-21 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O svobodě slova s Danem Vávrou

Přečtení: 1382
Autor: Urza
Čas: 2020-06-20 12:00:00

Studio Svobodného přístavu:O libertariánském hnutí s prof. Šímou

Přečtení: 1743
Autor: Urza
Čas: 2020-06-19 00:00:02

Anarchie a kapitalismus

Kapitalismus je vrcholné vyjádření anarchie a anarchie je vrcholné vyjádření kapitalismu.“ Tento citát dle mého názoru nejlépe vystihuje podstatu životního díla svého autora – Murrayho Newtona Rothbarda. Mnozí (zejména anarchisté jiných směrů) jej bohužel nechápou; rád bych jim tedy poskytl vysvětlení. Čistý kapitalismus – tedy zcela neregulovaný trh – může existovat jen bez státní moci, neboť jakákoliv – byť sebemenší – daň deformuje tržní prostředí; podmínkou čirého kapitalismus je tedy bezstátní prostředí, čili anarchie. A naopak? V anarchii neexistuje žádná centrální moc, jež by mohla někoho regulovat; lidé mohou svobodně směňovat své statky a vlastnit výrobní prostředky, což znamená kapitalismus – a to i v případě, že se rozhodnou třeba žít v komunách a vlastnit výrobní prostředky komunitně (dokud nebude nikomu bráněno zařídit se po svém, což je podstatou anarchie, vždy se bude jednat o kapitalismus).
Přečtení: 3202
Autor: Urza
Čas: 2020-06-18 00:00:02

Úrok

Úroky vznikly zcela přirozeně mnohem dříve, než se ekonomům podařilo vysvětlit jejich podstatu, v důsledku čehož byly tyto často z nesmyslných důvodů odsuzovány; a bohužel i dnes je mnozí považují za nemorální, případně nežádoucí. Proč tedy vznikají? Zaprvé je půjčka vždy spojena s rizikem (ani při nejlepší vůli dlužníka se mu nemusí povést dluh splatit) a zadruhé „statek teď“ si ceníme více než „statek později“; záměrně píši obecně o statku, nejen o penězích, neboť úrok není jevem peněžním, ale zcela obecným – věřitel se něčeho vzdá a úrok činí poplatek, jež mu kompenzuje, že to nemá (a riziko, že o to přijde). Peněžní úroky bývají občas označovány v rámci celé ekonomiky za „nesplatitelné“ bez toho, aby vznikaly nové peníze; to je však velký omyl, neboť jedna koruna může být použita ke splacení téhož dluhu vícekrát (když ji věřitel utratí a dlužník získá); na úroku tedy není nic nemorálního ani nežádoucího.
Přečtení: 2485
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Čas: 2020-07-11 23:07:24 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Mne nevadí že by si niekto založil namiesto školy novú nemocnicu. To by malo vadiť najmä rodičom tamojších školákov. Ja iba argumentujem proti naivným fantáziám Veľkého Ká, ignorujúcim náklady a z nich vyplývajúce ceny. A prečítajte si celú debatu, lebo ignorujete kontext. Tu sa rieši COVID-19, na liečbu ktorého poľné lôžka a felčiari nestačia. Do nemocníc chodia iba pacienti z ťažkým priebehom, ostatní sa vyliečia aj doma.
Čas: 2020-07-11 23:01:39 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Aké ad-hominem? To si tak zakladáte na svojom libertariánstve že Vás označenie za ankapistu uráža? :-DDD
Na vyše sa sťažujete na ad-hominem a raz ma označujete za hlupáka, inokedy za klamára, to nie je ad-hominem?
To ste ozaj tak nechápavý že nevidíte že keď presúvate vinu za metanolové vraždy z liehovarníkov na štát tak ich tým obhajujete?
Čas: 2020-07-11 16:47:51 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To co zmiňujete je mi jasné. Ale prostě buď vytvoříte nemocnici tak aby o ni byl zájem nebo ne. Pořád nechápu co vám na tom vadí, že by někdo udělal nějkaou nemocnici. Nemusí jít hned o drahé specializované zařízení. Může jít o nějaký "polní lazaret", kde budou poskytovat jen velmi základní ošetření v případě nějaké velké katastrofy. Na mých argumentech to nic nemění.
Čas: 2020-07-11 16:41:55 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Můžete vynechat argumenty ad hominem a mluvit konkrétně k věci. To pak není takové věci vůbec třeba řešit.
Zase lžete, žádné vrahy neobhajuju, explicitně jsem vám to tam zdůraznil. Jen jsem vypíchl jednu z příčit toho jednání, kterou obhajujete vy. Pokud chcete moje tvrzení takto překrucovat tak na další diskuzi nemám zájem.

Možná se to na Slovensku míchá jinak, ale to co se teď nejčastěji prodává tady docela smrdí (nejen mně), asi z toho důvodu že se používá právě denaturovaný líh.
Čas: 2020-07-11 14:58:23 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tak sorry, no. Nemôžem mať presný prehľad o tom kto ku akým témam sa vyjadruje, ale na rozdiel od Lojza som si nevšimol že by ste niekedy s ankapistami nesúhlasil.
Ten metanol do pálenky neprimiešal štát, takže zodpovední sú jednoznačne tí chamtiví liehovarníci a nie štát. Nikto ich násilím nenútil okrádať štát na daniach a riskovať pritom životy svojich zákazníkov. Je hanebné že obhajujete vrahov zľahčovaním ich jednoznačnej viny.
Či Anticovid smrdí neviem, ale ja som ešte v žiadnej predajni smradľavú dezinfekciu nevidel. Myslím tým tie dávkovače pri vchode, tovar na predaj som neovoniaval. Ani dezinfekcia ktorú požívame v našej predajni nesmrdí. Takže ja rešpektujem Vašu nenávisť k Agrofertu ale zavádzať kvôli tomu ozaj nemusíte.
Čas: 2020-07-11 14:41:19 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Načo sa zapájate do diskusie keď ani nemáte prehľad kto s čím začal. S nemocnicou narýchlo prerobenou zo školy začal Káčko. Na čo som mu logicky oponoval že taká prerábka bude drahá a aby sa vypolatila viac než doterajšia škola tak budú musieť byť ceny zdravotníckych výkonov tiež drahé. A to som ani nespomenul otázku personálu, myslíte si že budú na úrade práce čakať desiatky lekárov či si nejaký riaditeľ školy nezmyslí prerobiť školu na nemocnicu? Či zamestnáte namiesto lekárov mäsiarov? Rezať ako rezať? :-)
Čas: 2020-07-11 13:32:39 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Já se považuji asi za libertariána. Až se tu bude vést debata třeba o volnotržním soudnictví tak se s vámi hádat nebudu, protože tomu sám moc nevěřím.

Příčinou metanolové aféry je vysoké zdanění alkoholu, které motivuje lidi to obcházet i takovými dementními způsoby. Čímž samozřejmě neodporuju tomu, že lidi co to dělají jsou zločinci. Jen kdyby si každý mohl vyrábět alkohol jak chce, tak pro něco takového nebude prakticky žádná motivace. Víc k tomu nemám co říct, "kdo má uši k slyšení, slyš."

Tak takovou desinfekci by si mohl vyrobit kdokoliv, jen je to zakázané. O Žufánkovi se bavíme, protože byl dost drzý aby to aspoň zkusil, ale stát co se o nás tak pečlivě stará mu to samozřejmě zatrhl. Takže všichni dělají tu hnusnou a smradlavou Anticovid, fakt super.

Tak jsem zase u státu a o tom, že podporuje nezodpovědnost lidí. Zase to tu znova omílat nebudu.
Čas: 2020-07-11 13:23:07 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ne neodporuju. Ale asi mě už nebaví vám vysvětlovat pořád dokola základní principy - jako nabídka vs. poptávka, funkci cen jako informaci o vzácnosti zdrojů atd., dosudujte si to sám a nemusíme tu pak vést marné debaty. Vy jste tu začal s tím, že by si někdo mohl postavit nemocnici, kde by se léčilo za draho, s čímž máte z nějakého důvodu problém. Protože by pacienti "museli" platit vysoké ceny. Tak jen vysvětluju, že je to blbost, protože pokud panuje ve zdravotnictví volný trh, tak a) nemuseli by platit, mohli by se zařídit jinak, nebo b) lepší možnost by nenašli, takže je fajn, že existuje alespoň nějaká (drahá). Samozřejmě jsou i jiné možnosti, třeba c) je, že stát reguluje léčení lidí, takže je konkurence omezená a ceny vyšroubované nahoru (tak nějak to je v USA) nebo samozřejmě d) stát lidi okrade a z toho pak nemocnice financuje a poskytuje "zdarma", což tu máme teď a nedá se říct, že by to fungovalo dobře, o tom že krást je nemornální nemluvě.
Čas: 2020-07-11 12:54:44 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ak nie ste ankap potom ste "užitočný idiot" čo im pomáha. A to je ešte horšie než presvedčený ankap.
A nezavádzajte s doma vypáleným alkoholom, Žufánek nepáli alkohol pre vlastnú spotrebu. A za metanolovú aféru je zodpovedná vami ankapistami propagovaná chamtivosť a nie štát.
Štát má z alkoholu najmä straty, z liečenia závislosti a zdravotných následkov pitia alkoholu.
Čas: 2020-07-11 12:47:11 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Neodporujete si náhodou? V minulom príspevku ste tvrdil že pacient pôjde do lacnejšej nemocnice a teraz zrazu tvrdíte že žiadna iná neexistuje?
Ale aj napriek tomu že sám sebe odporujete tak Vám odpoviem: je úplne jedno či pacient nedostane zdravotnú starostlivosť kvôli cene alebo kvôli nedostatku nemocníc. Podstatné je či tú zdravotnú starostlivosť dostane alebo nie.
Čas: 2020-07-11 10:32:26 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Za prvé, nejsem anarchokapitalista, za druhé, melete kraviny. Z toho, že si někdo vypálí doma alkohol, žádný kapitalista zisk mít nebude, takže s těmihle kecy jdete někam. Kvůli tomu co tu propagujete vy, se vyplatí dělat chlast s methanolem, takže pokud tu kvůli někomu umírají lidi, tak jste to vy. Největší zisk z prodeje alkoholu má stát, když si nechám alkohol vypálit tak cca půlku tvoří spotřební daň. A vlákno začalo tím, že si někdo nemůže jen tak vyrobit dezinfekci, takže jděte do háje s nějakými zisky z toho, že se někdo uchlastá.
Čas: 2020-07-11 10:23:14 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Takže žádná nemocnice je podle Vás lepší než drahá nemocnice? Protože jiná možnost tu není. Buď je nedostatek péče takový, že se vyplatí i nemocnice s velkými náklady, nebo se nevyplatí a nikdo tam chodit nebude když to bude tak drahé. Nemluvě o tom, že to, že to bude drahé, jste si jen tak řekl vy.
Čas: 2020-07-11 08:02:34 Autor: Fish (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
To je jen půlka pravdy. Chodil jsem k zubařce, kde jsem vůbec nic neplatil. Objednání bylo dost orientační a vždy jsem ještě čekal. Když mi dělala plombu, tak bez anestezie, aby to bylo rychleji a poslední kapka byla když mi poškodila dáseň a já tam měl pak díru jako blázen.
V soukromé ordinaci chodím 2x ročně a mám vyhrazeny slot 30 minut - nečekám, 1x ročně rentgen a 1x ročně dentální hygienu a to za 1000kc ročně. Jo, plomba stojí taky asi 1500,ale zase mi to opichne (klidně víckrát, než to fakt neboli) a není to amalgam. Jo a je to v centru Prahy.
Za mě je jednoznačně pozitivní, že soukromý zubař existuje.
Čas: 2020-07-11 00:42:28 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Mne je jasné že ankapistovi nebude vadiť ak sa ľudia hoci aj upijú na smrť, pokiaľ z predaja alkoholu bude mať zisk.
Čas: 2020-07-11 00:40:00 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Takže Vy si myslíte že nejaký podnikateľ bude taký debil, že zaplatí prerábku školy na nemocnicu aby mu tam nechodili pacienti???
Čas: 2020-07-10 22:52:16 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A to by nám mělo vadit proč? Já vím, protože se serete do života jiných lidí a nelíbí se vám, že by mohli třeba pít alkohol bez vašeho dozoru a ještě byste je u toho nemohl okrást spotřební daní, co?