Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2019-04-26 00:00:02

Noc na Hollaru: Limits of Anarchy

Přednášky, diskuze, promítání a samozřejmě i unikátní party. Už v pátek 26. dubna se uskuteční další Noc na Hollaru, letos s podtitulem Limity anarchie.
Současnost v sobě snoubí fúzi nekonečných možností a všudypřítomných bariér, což zákonitě vytváří chaos, ve kterém si každý z nás musí najít svůj vlastní řád. Letošní ročník Noci na Hollaru se vydá po pomyslné hraně na pomezí stávající společnosti a anarchie, aby tak uchopil alespoň některé z limitů určujících náš pohled na realitu.

Celá akce potrvá od 16:30 až do půlnoci; beseda se mnou potrvá 90 minut a začíná v 17 hodin.
Budu se těšit dnes odpoledne Na Hollaru!
Přečtení: 178
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-25 00:00:02

Stát proti chudým XLVII: Daň z nemovitosti

V první řadě stát daní majetek, tedy něco, co už lidé nabyli za zdaněné peníze. Jedná se tedy o opakované danění. Další problém je v tom, že aktuální majetek nemusí vůbec korespondovat s příjmy, tedy člověk může mít například pozemky nebo dům, ale přitom je jeho příjem velmi malý a pak mu taková daň může zásadním způsobem ovlivnit rozpočet. Tento modelový příklad bývá relativně běžný na vesnicích, kde lidé vlastní například rodinné domy s pozemky nebo statky, ale kvůli ekonomicky nižší aktivitě v oblasti je jejich příjem nižší a daň se tedy promítne pro ně citelněji v jejich rozpočtu. Samozřejmě nejvíce to pocítí právě chudí lidé.

Nejzásadnější argument je ale ten, že daň z nemovitosti uměle navyšuje režijní náklady na využívání nemovitosti, která se poté promítne v ceně ekonomických aktivit, které jsou s danou nemovitosti provozovány. Například daně z nemovitosti zvyšují ceny nájmů, což přímo dopadá na chudé lidi nejen v podnájmu, ale dokonce to zdražuje i výrobky a služby, protože firmám se přes nájmy nebo vlastnictví tato daň promítá do nákladů.

Řešením je zrušení daně z nemovitosti.
Přečtení: 2632
Autor: Urza
Čas: 2019-04-24 00:00:02

Vše nelze přepočítávat na peníze

Námitka, že vše nelze přepočítávat na peníze, je poměrně logickou odpovědí na snahy některých lidí ignorovat nepeněžní užitek nejrůznějších statků a uvažovat pouze jejich finanční přínos či poměr cena/výkon; naopak se však vůbec nejedná o logickou odpověď na závěry rakouské ekonomické školy, která též někdy přepočítává leccos na peníze, ale nikdy ne bez zahrnutí nepeněžního užitku a to s ohledem na veškerou subjektivitu hodnoty pro každého jedince. Jak tedy rakouská ekonomická škola převádí statky na peníze? Inu, cena čehokoliv se rovná vyšší z následujících dvou hodnot: První je nejvyšší nabídka, kolik je za ten statek někdo ochoten dát, druhá je pak nejnižší nabídka, za kterou je daný statek jeho majitel ochoten prodat; z toho pochopitelně mimo jiné plyne, že mohou existovat (a existují) věci, jejichž cena vyjádřená v penězích je nekonečná, což jsou však pouze ty, které někdo vlastní a neprodá.

Vlastní-li tedy někdo něco, co prostě není za žádných okolností ochoten prodat, je to v danou chvíli za peníze nesměnitelné; na druhou stranu všechny ostatní věci, se kterými je někdo obchodovat ochoten, na peníze „přepočítat“ lze a to velmi smysluplně: Cena statku je nejvyšší nabídka od možných kupců, případně nejnižší nabídka, za kterou vlastník prodá (vyšší z obou hodnot). Jedná se o volnotržní cenu a je do ní zahrnuto naprosto všechno – hodnota umělecká, emocionální, památeční, charitativní, prostě vše; jak je to možné? Inu, když někdo něco prodává či kupuje, zahrnuje do ceny své znalosti, emoce, lidskost, intuici a vůbec vše, čeho je schopen; a právě z toho důvodu nedává smysl argumentovat proti volnotržní ekonomice tím, že „některé věci nelze přepočítávat na peníze“ – jednající lidé na trhu „přepočítají“ na peníze právě to a pouze to, co lze, a to tak, aby zahrnuli i všechny nefinanční aspekty.
Přečtení: 2317
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-23 00:00:02

Zbytečné nebo škodlivé

Všechny zákony jsou zbytečné nebo škodlivé. Vynucuje-li totiž zákon něco užitečného, znamená to, že lidé jsou ochotni zaplatit za takové služby, jaké zaručuje ten zákon, ať už jde o regulaci kvality či o ochranu vlastnictví. Lidé by si to tedy zajistili sami i bez státu. A pokud nevymáhá nic užitečného, je škodlivý.
Přečtení: 3346
Autor: Urza
Čas: 2019-04-22 00:00:02

Lidské preference

Jistě znáte spoustu lidí, kteří na jednu stranu souhlasí s omezením nákladní dopravy ve městě, ale zároveň jim vadí platit více za zboží (jehož cena vzroste v důsledku takových omezení), případně podepíší petici proti stavbě obchoďáku či parkoviště místo parku, ale pak tam nakupují či parkují víc, než kdy chodili do parku, nebo jdou protestovat proti fabrikám znečišťujícím životní prostředí, ale pak stejně hojně nakupují a využívají jejich produkty; jednají tak proto, že si kolikrát sami neuvědomují souvislosti, což je naprosto v pořádku, nikdo nemůže vědět všechno. Co z toho ale plyne? Že ptát se lidí na jejich preference (nebo je o nich nechat demokraticky hlasovat) nepřináší výsledky odpovídající realitě; jejich skutečné preference nelze zjistit jinak než tak, že je necháme jednat na volném trhu – pouze činy, nikoliv slovy, člověk demonstruje, co mu skutečně přináší užitek.
Přečtení: 1900
Autor: Urza
Čas: 2019-04-21 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: Bytová krize

Přečtení: 1319
Autor: Urza
Čas: 2019-04-20 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap pro iniciativu Folou v Brně

Přečtení: 1238
Autor: Urza
Čas: 2019-04-19 00:00:02

Ledaři

Je tomu pár desítek let, kdy si mnozí lidé vydělávali jako ledaři; těžili led a prodávali jej lidem, aby tito mohli udržovat své potraviny v chladu. Pak přišla lednička; a díky ziskuchtivým kapitalistům se v Evropě i USA stala brzy dostupnou pro téměř každého, miliony lednic masově zaplavily domácnosti. Jenže… ledaři houfně přicházeli o práci; dnes už dost možná na celém světě není ani jeden. A například s obsluhou zdviží to není o mnoho lepší; kolik lidí přišlo o práci kvůli automatickým výtahům? Tak bych mohl pokračovat. Dávalo by však smysl v těch případech „chránit pracovní místa“? Ne! Je jedině dobře, že ledaři byli nahrazeni, jejich práce pozbyla smyslu a lidé mohou chladit potraviny lépe; dotyční pak šli místo obchodu s ledem dělat jiné věci, kterými přispěli společnosti. Zpětně téměř každý chápe, že je to tak správně; proč však tomutéž rozumí tak málo lidí, když jde o přítomnost?
Přečtení: 2687
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-18 00:00:02

Stát proti chudým XLVI: Regulace operátorů

Stát masivním způsobem reguluje telekomunikace. Dokonce kvůli tomu existuje Český telekomunikační úřad. Mnoho lidí namítá, že je to nutné, protože firmy v tomto oboru jsou velké korporace, které by si bez regulací dělaly, co by chtěly. Realita je ale taková, že státní zásahy nám všem zhoršují výsledné služby a mají negativní vliv na cenu.

Příkladem, jak státní zásah škodí převážně chudým lidem, může být stejná cena služeb v zahraničí (např. roamingu). Operátoři jsou zákonem donuceni mít jednotné ceny v rámci Evropské unie. Na první pohled se to může zdát dobré. Na druhou stranu to nutí firmy chovat se nějakým způsobem, který nemusí být ideálně ten, který vyžaduje zákazník a současně firma mu ho chce sama dobrovolně poskytnout. Cena za takové změny parametrů služby nejen opět ztěžuje vstup konkurence na trh, ale také rozkládá náklady na takovou regulaci i mezi lidi, kteří takovou službu nepotřebují, protože necestují.

Nejvíce regulace dopadá na chudé – nejen proto, že méně cestují a zrovna tato konkrétní regulace na ně přenáší náklady, ale i proto, že pak mají kvůli obecným regulacím daného oboru mnohem dražší služby s horším plněním. Nemluvě o tom, že z jejich daní se platí provoz úřadů a vymáhání často zbytečných regulací.

Řešením je liberalizace trhu, nebránit vzniku konkurence a aktivně odstraňovat zákonné bariéry pro vstup na trh.
Přečtení: 2757
Autor: Urza
Čas: 2019-04-17 00:00:02

Reklama

Mnozí z nás berou reklamu jako nutné zlo, někteří ji dokonce chtějí omezovat či zakazovat a tvrdí, že svět by byl bez ní lepším místem, navíc se jim nelíbí, že za reklamu v konečném důsledku platí zákazník; proč tedy reklamu nepostavit mimo zákon? I když pomineme morální důvody, má reklama mimo jiné i informační přínos pro všechny, kdo jsou jí vystaveni; vždyť jak jinak bychom se orientovali v nepřeberné nabídce zboží, kterou nám kapitalističtí podnikatelé nabízejí? Už i jen sdělení na obalu výrobku, případně libovolná informace o produktu kdekoliv, je formou reklamy. Bavíme se tedy jen o míře; ale jak určit tu správnou? Inu, nechme firmy, nechť si konkurují na volném trhu; kdo bude dělat reklamy příliš mnoho, bude také přespříliš utrácet, čímž ztrácí svou konkurenceschopnost; právě fakt, že náklady na reklamu se promítají do konečné ceny zboží, je důvodem k redukci jejího množství.
Přečtení: 2500
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-16 00:00:02

Vnutíte nám svá pravidla

Často čítávám argument, že anarchokapitalisté chtějí vnutit ostatním svá pravidla. Jediné, co však chtějí trestat, je porušování vlastnického práva. To je ale zakázané i dnes! Pro běžné osoby se na tom tedy nic nezmění. Pouze nechceme porušovat tato práva v zájmu vymáhání jiných umělých pravidel státy.
Přečtení: 2872
Autor: Urza
Čas: 2019-04-15 00:00:02

Pouliční osvětlení

Občas se můžeme setkat s tvrzením etatistů, že bez státu a veřejných rozpočtů bychom neměli ani pouliční osvětlení; pravdou je, že tam, kde by se na něj lidé složili, by veřejné osvětlení bylo, zatímco jinde nikoliv. Je to ale špatně? Ne; právě naopak. Tam, kde si lidé veřejné osvětlení pořídí dobrovolně, z něj evidentně mají větší užitek, než kdyby zdroje potřebné na jeho vybudování využili jinak; naopak tam, kde se na něj nesloží, dávají jasně najevo, že mají pro ty zdroje lepší využití (jinak by dobrovolně vystavěli osvětlení), takže je pro ně lepší možnost jej tam nemít (a místo toho mít něco jiného). Zde často přichází oblíbený argument o černých pasažérech – lidé budou méně motivovaní platit, když vědí, že se mohou „svézt“ na tom, že za ně zaplatí ostatní; to je skutečně pravda, vyloučit někoho ze spotřeby veřejného osvětlení lze jen velmi přetěžko.

Je to však důvod k násilnému vybírání zdrojů? Kdyby byl, lze tak obhájit násilné vybírání zdrojů na cokoliv jen proto, že tam existuje černé pasažérství, případně nějaký jiný objektivní (fyzikální a povahou světa daný) důvod, proč danou věc zdražuje nějaká externalita. Nevylučitelnost ze spotřeby je vlastnost daného statku, která jej činí dražším – podobně jako třeba bažina na nějakém pozemku zdražuje cenu stavění na onom místě, černé pasažérství zvyšuje (pro platiče) cenu veřejného osvětlení; ano, kdyby byly podmínky jiné (země suchá či černé pasažérství lépe řešitelné), dané statky by byly levnější, což však (ani v jednom případě) není důvodem k násilnému donucování lidí to platit, když dobrovolně zájem nemají – onen statek bude stále přinášet méně užitku, než kolik by přinášely lidem ty zdroje, které za něj zaplatili (kdyby tomu tak nebylo, zaplatí dobrovolně).
Přečtení: 3000
Autor: Urza
Čas: 2019-04-14 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap, sociální systém – VOŠ Caritas

Přečtení: 1843
Autor: Urza
Čas: 2019-04-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Liberty Evening (SfL) v Olomouci

Přečtení: 1716
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-04-12 00:00:02

Zásadní problém dneška: neuznávání odlišných postojů

Existuje jakási hra na OSN, jíž se účastní studenti z celého světa. Nedávno měla jedna taková modelová OSN (MUN) zasedání, kde usoudili, že zásadním problémem dneška je neuznávání odlišných postojů. Nedivím se jim, i když s velkou pravděpodobností tato jinak dobře míněná slovo budu chápat velmi odlišně.

Demokracie je konflikt. Konflikt mezi postoji většiny a postoji menšiny. Postoje většiny zcela demokraticky vyhrávají volby, aby mohly přetlačit postoje menšiny. Jak uznává většina postoj menšiny? Neuznává. Může se zaklínat různými gumovými ustanoveními o tom, že práva menšin jsou chráněna, ale ve skutečnosti je jen čistě na té většině, zda se těmito pravidly bude řídit, nebo nikoliv, a co různým menšinám milostivě dovolí. Různé menšiny tedy trpí různými škodlivými zásahy různých většin.

Nejméně respektovanou menšinou v demokracii je jednotlivec. Demokracie neuznává jeho autonomii, neuznává jeho názory na vedení vlastního života, neuznává jeho zásady, neuznává jeho problémy, neuznává jeho nápady, neuznává jeho rozhodnutí, neuznává jeho svobodu. Každý z nás je jednotlivec, každý z nás má své odlišné postoje.

Jednou tito studenti možná dojdou k tomu, že právě demokracie (i ostatní systémy vlády) je zdrojem mnoha zbytečných konfliktů z neuznaných postojů. Vyhlížím ten den s nadějí.
Přečtení: 3453
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-11 00:00:02

Stát proti chudým XLV: Regulace finančního trhu

Stát reguluje masivním způsobem finanční trh, od bankovních služeb až po investiční fondy, burzy nebo směnárny. Zastánci regulací obvykle argumentují ochranou spotřebitelů a zajištěním bezpečnějšího prostředí pro lidi využívající služby na finančních trzích. Ve výsledku je ale takto přeregulované prostředí kontraproduktivní a nejvíce na něho doplácí chudí lidé.

V první řade kvůli obrovským formálním nárokům na poskytovatele těchto služeb klesá konkurence a rostou náklady na plnění regulatorního rámce, což má za následek vyšší náklady na provoz služeb. Nízká konkurence vede k horšímu plnění a nutnost splňovat regulace odráží náklady v konečné ceně služeb. To nejvíce dopadá na chudé lidi, kteří kvůli tomu mají například dražší pojistné smlouvy, horší úroky, horší kurzy nebo menší zhodnocení investičních fondů.

Další zásadní negativum spočívá v tom, že dané regulace v kombinaci s postojem státních institucí můžou v lidech vyvolávat falešný pocit bezpečí a chybějící obezřetnost je pak vytrestá. Takovéto chyby nejvíc dopadají právě na chudé lidi, kteří jsou nejcitlivější na finanční ztráty nebo horší plnění pojistek.

Řešení je co největší deregulace trhu, aby mohla vznikat dynamicky konkurence a odstranily se zbytečné náklady. To povede ke zlevnění služeb a lepšímu plnění. Z dlouhodobého hlediska budou vznikat služby, které můžou mnohem lepším způsobem reflektovat to, co lidé skutečně chtějí a nebudou omezené zbytečnou legislativou. Lidé budou mít také širší paletu služeb, včetně služeb, které třeba teď ani není možné poskytovat.
Přečtení: 2096
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-04-26 00:14:48 Autor: Venca 21 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: venca21 v doméně email.cz
Původně jsem chtěl napsat nějaký vtip na Notre-Dame, ale neudělám to. To by byl zase oheň na střeše! :-)
Čas: 2019-04-26 00:14:05 Autor: Szaszián Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
*Myslíte si že pozostalí po zavraždenom pamiatkárovi by Vám uznali že išlo o obranu?
- Spíš by rozhodoval nezávislý arbitr a příbuzní by doufali, že rozhodne v jejich prospěch.


- Pokud to není rafinovaný humor, tak existence Marťana je jasný důkaz, že Urza dělá něco hodně špatně.
Čas: 2019-04-25 23:48:58 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Myslíte si že pozostalí po zavraždenom pamiatkárovi by Vám uznali že išlo o obranu?

Spíš by rozhodoval nezávislý arbitr a příbuzní by doufali, že rozhodne v jejich prospěch. Pokud by rozhodoval podle rovnosti lidí před právy, tj. že když někdo něco dělat nemůže, tak to nemůže dělat nikdo a naopak, když někdo něco dělat může, tak to m mohou dělaat všichni, tak by musel rozhodnout, že památkář tento princip porušil. Na druhou stranu, on se skrýval za stát, jehož byl zaměstnancem a na něhož on převedl svou zodpovědnost. Takže je to podobné jako otázka, jakou zodpovědnost měli ti řadoví esesáci, kteří skutečně zabíjeli fyzicky Židy ale hájili se, že jen plnili rozkazy ale zodpovědnost kdežto ti nahoře se zas hájili, že oni přímo nikoho nezabili a někteří dokonce tvrdili, že vůbec o zabíjení nevěděli. Nebo podobně když bratři Mašínové na útěku zabili nějakého ozbrojeného zřízence, ani to snad nebyl policista ale oni tvrdili, že sloužil komunistickému režimu, byla to jeho volba a rozhodl se tak se všemi riziky a že kdyby to neudělali, on by mohl střílet po nich, popřípadě jim mohl zmařit útěk a je by čekalo buď exemplární odsouzení na smrt ve vykonstruovaném procesu nebo desítky let kriminálu a estébácké mučení při výsleších. Od toho památkáře se to liší jen mírou, nikoliv principem. Samozřejmě že zastřelení památkáře byla nadsázka, to by byla zjevně nepřiměřená obrana, památkář je navíc možná další oběť státu, popletený informací, která mu je předkládána, že dělá něco užitečného pro společnost a že jeho práce je potřebná, což nejde nikdy změřit, pokud je placený z daní. Na volném trhu by se to jednoznačně poznalo.
Čas: 2019-04-25 23:36:50 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Myslel jsem obvinění třetí stranou. Podnik A nabízí službu, podnik B jedná o využití služeb a podnik C začne o podniku A rozšiřovat nepravdivá obvinění.

Tohle podle NAPu agrese není. Ultraortodoxní anarchokapitalisté by Vám začali vysvětlovat, že podnik C by se neměl trestat, protože by to bylo porušení NAPu, že bude potrestán tím, že přijde o zákazníky (a tedy že o jeho potrestání rozhodne každý sám svou peněženkou).

Chlápek nemusí vědět, že je to můj pozemek

On hlavně ani nemusí vůbec uznávat, že je Váš. Například většina lidí, kteří mají v pohraničí pozemky, je podle NAPu ve skutečnosti nevlastní.

kdo se dopustil agrese bude ve sporných případech řešit soud

Jaký soud? Komunista bude chtít, aby ho soudil soudce komunista. Anarchokapitalista bude chtít, aby ho soudil soudce anarchokapitalista. A kdo rozhodne, před jaký soud (a tedy podle jakých pravidel) to půjde?

Kde udělat dělící čáru - u vlastnických práv je to snadné, transparentní, predikovatelné a hlavně plošně pochopitelné.

Takže například spoustě lidem, kteří vytváří nehmotné statky, je prostě "znárodníte", protože si nechcete komplikovat teorii?

Pro mne výběr berní představuje principiální problém, protože pokud se nevzdám části své práce, hrozí mi perzekuce, pokuty, vězení a v nejhorším případě i smrt.

Ale přesně totéž hrozí i od anarchokapitalistů, pokud někdo nebude respektovat to jejich pojetí vlastnických práv.

není pravda

Je to pravda, jen jste nepochopil sdělení. Anarchokapitalisté tvrdí, že je v pořádku prosazovat jejich pravidla silou. No tak já říkám, že mně zase netrhá žíly, že budou silou nuceni zase k jiným pravidlům, když sami jsou ta svoje ochotni prosazovat silou.

pokud by se začal prosazovat a vymáhat váš způsob chápání

No je spíše otázka, jak by to vypadalo, kdyby se začal prosazovat a vymáhat Váš způsob chápání. Protože současný systém je mnohem bližší mému pojetí než tomu Vašemu.
Čas: 2019-04-25 22:59:30 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Čas: 2019-04-25 22:30:07 Autor: Szaszián Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Odpověděl jste mimo můj komentář, takže jen stručně zopakuju, proč je argument demagogický.
Argument: Vynucuje-li totiž zákon něco užitečného, lidé by si to zajistili sami i bez státu. A pokud nevymáhá nic užitečného, je škodlivý.
1. Pokud by při tom "zajišťování svépomocí" lidé porušili anarchokapitalistická Vlastnická práva, stali by se tím státem. Tedy neplatí lidé by si to zajistili sami i bez státu. To je snad jasné.
2. Co pokud by neporušili Vlastnická práva? Pak autor ztotožňuje "užitečná práva" s "anarchokapitalistickými Vlastnickými právy". A když máte otázku práv uzavřenu, pak každé další zabývání se právy, každý další zákon, je nutně buď zbytečný nebo škodlivý. Tato demagogičnost je méně zjevná, a spočívá v zamlčení toho předpokladu "užitečná práva" = "anarchokapitalistická Vlastnická práva".
Kdyby to autor napsal takto: Všechny zákony jsou zbytečné nebo škodlivé. Vynucování práv nad rámec anarchokapitalistických vlastnických práv je neužitečné. Vynucuje-li zákon něco užitečného, znamená to, že lidé jsou ochotni zaplatit za takové služby, jaké zaručuje ten zákon, ať už jde o regulaci kvality či o ochranu vlastnictví. Lidé by si to tedy zajistili sami i bez státu. A pokud nevymáhá nic užitečného, je škodlivý., argumentu by ubylo na přesvědčivosti. Z čeho plyne, že vynucování práv nad rámec anarchokapitalistických vlastnických práv je neužitečné? To autor neuvedl, resp. uvedl to v podobě zamlčeného, a tedy nutně ničím nepodloženého předpokladu = demagogičnost.
Čas: 2019-04-25 21:51:50 Autor: Szaszián Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1)Vlastnická práva nejsou společenskou smlouvou anarchokapitalistů. Vnímá a do určité míry (alespoň ke svému majetku) je ctí takřka každý člověk na planetě

- Nerozlišujete vlastnická práva, která hlásají anarchokapitalisté, a vlastnictví. Společenskou smlouvou anarchokapitalistů jsou Vlastnická práva, přesněji určité pojetí anarchokapitalistických vlastnických práv: Urzovo, Rothbardovo…
Instituce vlastnictví měla mnoho podob – sám jste uvedl mnoho historických odlišností od anarchokapitalistických Vlastnických práv. A z toho že instituce vlastnictví je prastará, přirozená a užitečná přece neplyne, že anarchokapitalistická Vlastnická práva jsou něčím víc než návrhem společenské smlouvy.

P.S. Historické odlišnosti od anarchokapitalistického Vlastnického práva, které jste zmínil:
1. Indiáni tolik neřešili půdu, protože jí bylo dost a kočovali za stády – která jim také nepatřila. Mongol také neřešil tolik chudé pastviny jako spíš koně, které jedl.
2. NAP nebyl vždy bezpodmínečně dodržován, protože nepochopení, spory, zášť, závist, zvyky, náboženství, neznalost či strach…
3. každý je vlastníkem alespoň svého těla – pomiňme otroky, u kterých se to nerespektovalo
4. Někde si necení půdy a vlastní nástroje společně, ale brání je před cizím kmenem, který by je chtěl také užívat.
Čas: 2019-04-25 21:32:02 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Čas: 2019-04-25 21:07:40 Autor: Glande Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Osvětlete to.
Čas: 2019-04-25 21:07:20 Autor: Glande Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Sice se tam náklady jmenovitě nevyskytují, ale zkuste si chvíli podnikat a pak se budete na náklady dívat jinak. Nebo budete dlouhodobě prodávat něco se ztrátou?
Čas: 2019-04-25 21:01:37 Autor: pz100000 Titulek: Re: Majetková daň [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> A jako každá majetková daň, i tato trestá nízkou ekonomickou aktivitu. Tedy hlavně chudé nepodnikající a nepronajímající.

Vy jste jen nejakej Francuv multak, nebo skutecne dalsi mistni perspektivni logikoprznic a ekonomystik?
Čas: 2019-04-25 21:00:09 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Rovná se sumě, za jakou ho je zákazník ochotný koupit, nebo za jakou je prodejce ochotný ho prodat, podle toho, která z nich je vyšší.

Ne.
Čas: 2019-04-25 20:27:58 Autor: Honza (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Například obvinění z nedodržování přislíbených standardů, šizení materiálu atp. – Pak už je to věcí uzavřeného smluvního vztahu. To bych nyní neřešil, pokud tu smlouvu oba uzavřeli dobrovolně, tak to pro nás není moc zajímavý příklad.

Myslel jsem obvinění třetí stranou. Podnik A nabízí službu, podnik B jedná o využití služeb a podnik C začne o podniku A rozšiřovat nepravdivá obvinění. Podnik B na jejich základě neuzavře s podnikem A smlouvu, podnik A jde do soudního sporu s podnikem C a vyhraje, protože bude prokázána nepravdivost tvrzení podniku C a to, že je rozhlašoval a věděl o jejich nepravdivosti.

Jenže co je to konkrétně ta inicializace? …
To je právě ten široký pojem. Chlápek nemusí vědět, že je to můj pozemek (nebyl oplocen) a pak se bude možná moje pohlavkování vyhodnocovat jako útok. Nebo překonal plot a zabil mi psa, který na něho zaútočil – kdo se dopustil agrese bude ve sporných případech řešit soud, stejně jako zda agresí vyvolanou reakci lze považovat v kontextu problému za adekvátní či přehnanou.

Kde udělat dělící čáru - u vlastnických práv je to snadné, transparentní, predikovatelné a hlavně plošně pochopitelné. Pro mne výběr berní představuje principiální problém, protože pokud se nevzdám části své práce, hrozí mi perzekuce, pokuty, vězení a v nejhorším případě i smrt.

No to při prosazování anarchokapitalistického pohledu na vlastnictví také a také to anarchokapitalistům žíly netrhá. – není pravda. Anarchokapitalista vám beztrestně nemůže proti vaší vůli sebrat část peněz, kus si nechat a za zbytek vám pořídit něco, co nepotřebujete. Nejen lidé si chrání své zdroje, je to logické chování, které umožňuje přežití. Pokud se domníváte, že se nemá něco vlastnit, pak se z toho stane tragédie obecní pastviny. Všichni se z toho budou snažit získat pro sebe to, co vlastnit lze – zplundrují to a zbude spálená země.

Příklad za všechny – za komunistů se rozdával chléb, protože jíst přece potřebuje každý. Byli lidé jako můj děda, který si vzal jen tolik, co snědl (dle hesla každý dle svých možností, každému dle jeho potřeb) a pak podnikavější sousedi, kteří si nabrali bochníků několik a krmili tím prase – protože maso se zadarmo nedávalo. Tento experiment neměl dlouhého trvání, protože chleba došel dříve, než se počítalo. Cena chleba (protože pecen nějaké zdroje stojí) znemožňuje jeho využívání jako zdroje bezcenného (bez ceny) s přidanou hodnotou (vykrmí prase). Nemáme kouzelný stroj chrlící neomezený počet bochníků zdarma, aby se stal v tomto ohledu chleba bezcenný (nikdo ho nebude vyrábět, bude neprodejný a bude ho stále všude dost).

Přesto bych rád pochopil, jak se stavíte k vlastnictví pozemků, budov, řek, vodních ploch, surovin, polotovarů, výrobků a kde se to láme u vás a jak by to dle vás mělo a mohlo fungovat, pokud by se začal prosazovat a vymáhat váš způsob chápání. Neříkám, že je dobře či špatně, protože jej neznám a pokud jste jej již někde takto do hloubky popisoval, odkažte mne prosím na patřičný komentář.

Pokud však představu ucelenou nemáte a jen máte niterný pocit, že pozemek se nemá vlastnit, že by se lidé měli dělit o přebytky nad určitou míru atp, pak to na mne vyklopte rovnou – pocit je také způsob jak vnímat a posuzovat realitu. A ušetříme si tím strašnou spoustu nepochopení, protože pocit se nedá vyargumentovat ani argumenty ubít.
Čas: 2019-04-25 18:47:20 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Myslím, že byste si to měl ještě dobře promyslet :-D
Čas: 2019-04-25 18:44:07 Autor: velkej Ká Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ve Vašem příkladě ale placení daní není pravidlo, které uplatňujete vůči ostatním, ale pravidlo, které uplatňujete vůči sobě, a chcete, aby totéž dělali ostatní. Vy nejste ten, kdo vybírá daně od ostatních a nežádá tedy, aby i ostatní vybírali daně od Vás.
Čas: 2019-04-25 18:30:59 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Například obvinění z nedodržování přislíbených standardů, šizení materiálu atp.

Pak už je to věcí uzavřeného smluvního vztahu. To bych nyní neřešil, pokud tu smlouvu oba uzavřeli dobrovolně, tak to pro nás není moc zajímavý příklad.

ano, protože pokud je to prvotní násilí iniciované druhou stranou, splňuje to mou definici agrese

Jenže co je to konkrétně ta inicializace? Pokud najdete chlapa "u sebe" na zahradě a vypohlavkujete ho ven, tak on se vůči Vám násilí nedopustil, Vy vůči němu ano. Dopustil jste se tedy agrese? Jistě řeknete, že on se dopustil inicializace tím, že na tu zahradu vstoupil. Jenže to už jsme zase u těch pravidel, co je to majetek a co je a není možné.

Kde chcete udělat dělící čáru?

Ano, v tom je přesně ten problém, každý tu dělící čáru má někde jinde. Pro mne třeba výběr daní nepředstavuje principiální problém. A že je u některých třeba pohrůžka násilí? No to při prosazování anarchokapitalistického pohledu na vlastnictví také a také to anarchokapitalistům žíly netrhá.

Nemáte čas se někdy někde sejít na pivu/čaji? Bylo by to možná pohodlnější a rychlejší ;-)

Možná někdy ano.