Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2019-04-19 00:00:02

Ledaři

Je tomu pár desítek let, kdy si mnozí lidé vydělávali jako ledaři; těžili led a prodávali jej lidem, aby tito mohli udržovat své potraviny v chladu. Pak přišla lednička; a díky ziskuchtivým kapitalistům se v Evropě i USA stala brzy dostupnou pro téměř každého, miliony lednic masově zaplavily domácnosti. Jenže… ledaři houfně přicházeli o práci; dnes už dost možná na celém světě není ani jeden. A například s obsluhou zdviží to není o mnoho lepší; kolik lidí přišlo o práci kvůli automatickým výtahům? Tak bych mohl pokračovat. Dávalo by však smysl v těch případech „chránit pracovní místa“? Ne! Je jedině dobře, že ledaři byli nahrazeni, jejich práce pozbyla smyslu a lidé mohou chladit potraviny lépe; dotyční pak šli místo obchodu s ledem dělat jiné věci, kterými přispěli společnosti. Zpětně téměř každý chápe, že je to tak správně; proč však tomutéž rozumí tak málo lidí, když jde o přítomnost?
Přečtení: 1899
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-18 00:00:02

Stát proti chudým XLVI: Regulace operátorů

Stát masivním způsobem reguluje telekomunikace. Dokonce kvůli tomu existuje Český telekomunikační úřad. Mnoho lidí namítá, že je to nutné, protože firmy v tomto oboru jsou velké korporace, které by si bez regulací dělaly, co by chtěly. Realita je ale taková, že státní zásahy nám všem zhoršují výsledné služby a mají negativní vliv na cenu.

Příkladem, jak státní zásah škodí převážně chudým lidem, může být stejná cena služeb v zahraničí (např. roamingu). Operátoři jsou zákonem donuceni mít jednotné ceny v rámci Evropské unie. Na první pohled se to může zdát dobré. Na druhou stranu to nutí firmy chovat se nějakým způsobem, který nemusí být ideálně ten, který vyžaduje zákazník a současně firma mu ho chce sama dobrovolně poskytnout. Cena za takové změny parametrů služby nejen opět ztěžuje vstup konkurence na trh, ale také rozkládá náklady na takovou regulaci i mezi lidi, kteří takovou službu nepotřebují, protože necestují.

Nejvíce regulace dopadá na chudé – nejen proto, že méně cestují a zrovna tato konkrétní regulace na ně přenáší náklady, ale i proto, že pak mají kvůli obecným regulacím daného oboru mnohem dražší služby s horším plněním. Nemluvě o tom, že z jejich daní se platí provoz úřadů a vymáhání často zbytečných regulací.

Řešením je liberalizace trhu, nebránit vzniku konkurence a aktivně odstraňovat zákonné bariéry pro vstup na trh.
Přečtení: 2695
Autor: Urza
Čas: 2019-04-17 00:00:02

Reklama

Mnozí z nás berou reklamu jako nutné zlo, někteří ji dokonce chtějí omezovat či zakazovat a tvrdí, že svět by byl bez ní lepším místem, navíc se jim nelíbí, že za reklamu v konečném důsledku platí zákazník; proč tedy reklamu nepostavit mimo zákon? I když pomineme morální důvody, má reklama mimo jiné i informační přínos pro všechny, kdo jsou jí vystaveni; vždyť jak jinak bychom se orientovali v nepřeberné nabídce zboží, kterou nám kapitalističtí podnikatelé nabízejí? Už i jen sdělení na obalu výrobku, případně libovolná informace o produktu kdekoliv, je formou reklamy. Bavíme se tedy jen o míře; ale jak určit tu správnou? Inu, nechme firmy, nechť si konkurují na volném trhu; kdo bude dělat reklamy příliš mnoho, bude také přespříliš utrácet, čímž ztrácí svou konkurenceschopnost; právě fakt, že náklady na reklamu se promítají do konečné ceny zboží, je důvodem k redukci jejího množství.
Přečtení: 2450
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-16 00:00:02

Vnutíte nám svá pravidla

Často čítávám argument, že anarchokapitalisté chtějí vnutit ostatním svá pravidla. Jediné, co však chtějí trestat, je porušování vlastnického práva. To je ale zakázané i dnes! Pro běžné osoby se na tom tedy nic nezmění. Pouze nechceme porušovat tato práva v zájmu vymáhání jiných umělých pravidel státy.
Přečtení: 2808
Autor: Urza
Čas: 2019-04-15 00:00:02

Pouliční osvětlení

Občas se můžeme setkat s tvrzením etatistů, že bez státu a veřejných rozpočtů bychom neměli ani pouliční osvětlení; pravdou je, že tam, kde by se na něj lidé složili, by veřejné osvětlení bylo, zatímco jinde nikoliv. Je to ale špatně? Ne; právě naopak. Tam, kde si lidé veřejné osvětlení pořídí dobrovolně, z něj evidentně mají větší užitek, než kdyby zdroje potřebné na jeho vybudování využili jinak; naopak tam, kde se na něj nesloží, dávají jasně najevo, že mají pro ty zdroje lepší využití (jinak by dobrovolně vystavěli osvětlení), takže je pro ně lepší možnost jej tam nemít (a místo toho mít něco jiného). Zde často přichází oblíbený argument o černých pasažérech – lidé budou méně motivovaní platit, když vědí, že se mohou „svézt“ na tom, že za ně zaplatí ostatní; to je skutečně pravda, vyloučit někoho ze spotřeby veřejného osvětlení lze jen velmi přetěžko.

Je to však důvod k násilnému vybírání zdrojů? Kdyby byl, lze tak obhájit násilné vybírání zdrojů na cokoliv jen proto, že tam existuje černé pasažérství, případně nějaký jiný objektivní (fyzikální a povahou světa daný) důvod, proč danou věc zdražuje nějaká externalita. Nevylučitelnost ze spotřeby je vlastnost daného statku, která jej činí dražším – podobně jako třeba bažina na nějakém pozemku zdražuje cenu stavění na onom místě, černé pasažérství zvyšuje (pro platiče) cenu veřejného osvětlení; ano, kdyby byly podmínky jiné (země suchá či černé pasažérství lépe řešitelné), dané statky by byly levnější, což však (ani v jednom případě) není důvodem k násilnému donucování lidí to platit, když dobrovolně zájem nemají – onen statek bude stále přinášet méně užitku, než kolik by přinášely lidem ty zdroje, které za něj zaplatili (kdyby tomu tak nebylo, zaplatí dobrovolně).
Přečtení: 2941
Autor: Urza
Čas: 2019-04-14 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap, sociální systém – VOŠ Caritas

Přečtení: 1808
Autor: Urza
Čas: 2019-04-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Liberty Evening (SfL) v Olomouci

Přečtení: 1678
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-04-12 00:00:02

Zásadní problém dneška: neuznávání odlišných postojů

Existuje jakási hra na OSN, jíž se účastní studenti z celého světa. Nedávno měla jedna taková modelová OSN (MUN) zasedání, kde usoudili, že zásadním problémem dneška je neuznávání odlišných postojů. Nedivím se jim, i když s velkou pravděpodobností tato jinak dobře míněná slovo budu chápat velmi odlišně.

Demokracie je konflikt. Konflikt mezi postoji většiny a postoji menšiny. Postoje většiny zcela demokraticky vyhrávají volby, aby mohly přetlačit postoje menšiny. Jak uznává většina postoj menšiny? Neuznává. Může se zaklínat různými gumovými ustanoveními o tom, že práva menšin jsou chráněna, ale ve skutečnosti je jen čistě na té většině, zda se těmito pravidly bude řídit, nebo nikoliv, a co různým menšinám milostivě dovolí. Různé menšiny tedy trpí různými škodlivými zásahy různých většin.

Nejméně respektovanou menšinou v demokracii je jednotlivec. Demokracie neuznává jeho autonomii, neuznává jeho názory na vedení vlastního života, neuznává jeho zásady, neuznává jeho problémy, neuznává jeho nápady, neuznává jeho rozhodnutí, neuznává jeho svobodu. Každý z nás je jednotlivec, každý z nás má své odlišné postoje.

Jednou tito studenti možná dojdou k tomu, že právě demokracie (i ostatní systémy vlády) je zdrojem mnoha zbytečných konfliktů z neuznaných postojů. Vyhlížím ten den s nadějí.
Přečtení: 3411
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-11 00:00:02

Stát proti chudým XLV: Regulace finančního trhu

Stát reguluje masivním způsobem finanční trh, od bankovních služeb až po investiční fondy, burzy nebo směnárny. Zastánci regulací obvykle argumentují ochranou spotřebitelů a zajištěním bezpečnějšího prostředí pro lidi využívající služby na finančních trzích. Ve výsledku je ale takto přeregulované prostředí kontraproduktivní a nejvíce na něho doplácí chudí lidé.

V první řade kvůli obrovským formálním nárokům na poskytovatele těchto služeb klesá konkurence a rostou náklady na plnění regulatorního rámce, což má za následek vyšší náklady na provoz služeb. Nízká konkurence vede k horšímu plnění a nutnost splňovat regulace odráží náklady v konečné ceně služeb. To nejvíce dopadá na chudé lidi, kteří kvůli tomu mají například dražší pojistné smlouvy, horší úroky, horší kurzy nebo menší zhodnocení investičních fondů.

Další zásadní negativum spočívá v tom, že dané regulace v kombinaci s postojem státních institucí můžou v lidech vyvolávat falešný pocit bezpečí a chybějící obezřetnost je pak vytrestá. Takovéto chyby nejvíc dopadají právě na chudé lidi, kteří jsou nejcitlivější na finanční ztráty nebo horší plnění pojistek.

Řešení je co největší deregulace trhu, aby mohla vznikat dynamicky konkurence a odstranily se zbytečné náklady. To povede ke zlevnění služeb a lepšímu plnění. Z dlouhodobého hlediska budou vznikat služby, které můžou mnohem lepším způsobem reflektovat to, co lidé skutečně chtějí a nebudou omezené zbytečnou legislativou. Lidé budou mít také širší paletu služeb, včetně služeb, které třeba teď ani není možné poskytovat.
Přečtení: 2061
Autor: Urza
Čas: 2019-04-10 00:00:02

Regulace k ochraně slabých

Regulace jsou většinou obhajovány tím, že jimi stát chrání slabé; nyní ponechme stranou, zda je násilné vynucování takové ochrany morálně ospravedlnitelné a pojďme se podívat na její konkrétní dopady na malé, velké a obrovské firmy. Velká firma má své účetní i právní oddělení, které se mohou novými regulacemi dle potřeby zabývat a upravit procesy ve firmě tak, aby regulacím vyhovovaly. Obrovské firmy mají (krom výše uvedeného) často ještě lobbisty a další prostředky, jimiž mohou působit na zákonodárce a vážně nepříjemné, drahé či ohrožující regulace zablokovat. Malé firmy však žádnou z výše uvedených možností nemají a každá regulace jejich podnikání pro ně může být potenciálně likvidační, případně velmi bolestivá. Tato ochrana jedněch slabých tedy v konečném důsledku jen ohrožuje jiné slabé a to často velmi zásadně; prosím, nezapomínejme na to.
Přečtení: 2153
Autor: Myluke
Čas: 2019-04-09 00:00:02

Historie se opakuje…

Dnes mi jedna paní v diskuzi na FB dala zajímavý podnět k zamyšlení. Argumentovala potřebu státu tím, že se historie často opakuje. Kdybychom nad sebou neměly tu vládu, tak bychom zešílely, postřílely se, lidé by byli chudí a nikdo by se o ně nepostaral. Což mě vedlo k zamyšlení; proč to tak je? Opakování historie je bezpochyby zapříčiněno tím, že se opakují ty stejné chyby. Napadlo mě, co měli všichni lidé společného už od pradávna? Vždy, někdo někomu vládl silou. Nemůže být tento fakt, příčinou právě té opakující se historie?
Přečtení: 4028
Autor: Deadlin
Čas: 2019-04-08 00:00:02

Politická cesta k anarchii?

Milý čtenáři, zajímal by mě Váš názor na to, jestli dává smysl založit politickou stranu, která by měla za úkol být proti novým zákonům (znemožňovat jejich prosazení). A kdo z Vás je pro a kdo proti prosazovat Ankap politickou cestou?
Přečtení: 2447
Autor: Urza
Čas: 2019-04-07 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: Vlastenectví a protekcionismus

Přečtení: 1448
Autor: Urza
Čas: 2019-04-06 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Urza ve Svobodomu, únor 2019

Přečtení: 1382
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-04-05 00:00:02

Všelidové hlasování peněženkou

Jsem svobodomyslný člověk, ale nejsem demokrat. Jsem zastáncem toho, co bych označil za všelidové hlasování peněženkou.
• Hlasování peněženkou je svobodné hlasování, protože každý hlasuje za sebe, ne za ostatní. V demokracii většina přehlasovává menšinu, takže vlastně hlasuje za ni, a tudíž ji nelze považovat za svobodné hlasování.
• Hlasování peněženkou je zodpovědné hlasování, protože každý pocítí na sobě následky vlastního rozhodnutí. V demokracii pociťujeme následky rozhodnutí úplně cizích lidí, a za své rozhodnutí se nikomu nezodpovídají.
• Hlasování peněženkou uspokojuje reálné hmotné potřeby. Demokracie uspokojuje potřebu ovládat či být ovládán.
• Hlasování peněženkou je rychlé, zboží či službu mám obvykle okamžitě nebo během pár dní. Demokratickému hlasování trvá měsíce i roky, než svůj výsledek uvede do praxe.

Hlasování peněženkou funguje všude tam, kde tato svoboda hlasovat není upřena. A funguje skvěle. Je nějaký důvod upírat lidem tuto svobodu? Je nějaký důvod chtít, aby si lidé nemohli najít produkty a služby lépe odpovídající jejich potřebám než ty státem nařízené či vnucené? Pojďme zlepšit kvalitu života. Šiřme myšlenku všelidového hlasování peněženkou.
Přečtení: 2444
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-04 00:00:02

Stát proti chudým XLIV: Obecní byty s regulovaným nájemným

Dostupné bydlení je velmi důležitým parametrem spokojeného života lidí, proto se stát v některých lokalitách snaží situaci dostupného bydlení řešit skrze obecní byty a (nebo) regulované nájemné. Opatření se na první pohled zdá prospěšné pro sociálně slabé a chudé lidi, ale ve výsledku na ně může mít z dlouhodobého hlediska spíše negativní dopady.

V první řadě je potřeba na takovouto politiku mít zdroje a ty se vezmou z daní - tedy vezmou se lidem a to zpravidla i těch chudým, kteří je potřebují na uspokojení svých potřeb. Tyto zdroje jsou přerozděleny, což samo o sobě nese svoje náklady. Nakonec jsou investovány do toho či onoho politického programu na podporu dostupného bydlení. Velmi často je ale takové dostupné bydlení velmi drahé, jen náklady nenese přímo ten, kdo v nich bydlí. Dále takováto politika přitahuje korupci a nakonec v bytech vůbec třeba nebydlí lidé, kteří by byli skutečně chudí, ale určitá skupina lidí, kterou reprezentace, která tvoří danou politiku zrovna podporuje – policisté, úředníci nebo někdo jiný.

Další problém je narušování tržního prostředí. Establishment komplikuje výstavbu nových bytů nesmyslnými regulacemi a byrokratickou zátěží. Místo deregulace a tedy snížením nákladů na výstavbu nových bytů, které by se projevily v nižší ceně nájmů a lepší dostupností bydlení, se snaží problém sanovat z druhé strany tím, že lidem vezme víc peněz, které neefektivně prohospodaří.

Řešení problematiky je nezavádět podobná opatření a snažit se naopak odstraňovat veškeré problémy, ve výstavbě nových bytů, jako je byrokratická zátěž, různá povolení, rigidní územní plánování a podobně.
Přečtení: 2013
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-04-19 20:16:02 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Vůbec se jím nenechte zmást. Snaží se schizofrenně odporovat tomu, že reformovat vědu o lidském jednání dle vzoru fyziky a ostatních přírodních věd je nemožné. Neexistuje žádná možnost, jak ustavit aposteriorní vědu o lidském chování a společenských událostech. Historie nikdy nemůže potvrdit nebo vyvrátit žádné obecné tvrzení způsobem, v němž přírodní vědy přijímají či odmítají hypotézy na základě laboratorních experimentů. Empirická verifikace, ani empirická falzifikace obecných tvrzení není v této oblasti možná.
Čas: 2019-04-19 20:14:06 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Čas: 2019-04-19 20:12:01 Autor: Marťan Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, podle Rakouské školy jsou statistická čísla, týkající se ekonomických událostí, historickými daty. Říkají nám, co se stalo v neopakovatelném historickém případě. Fyzikální události lze interpretovat na základě naší znalosti konstantních vztahů určených experimenty. Historické události takovou možnost interpretace nenabízejí.

1. To neznamená, že nemůžete historická pozorování zobecňovat.

2. Toto máte například v té fyzice taky. Každý konkrétní experiment nebo každé proběhlé pozorování, je také nějaká historie, která už proběhla. Formálně vzato, že v minulosti dosud vždy vyšlo Slunce, nemáte jistotu, že zítra vyjde také. Právě proto budujeme teorie. Zobecňujeme vždycky historická fakta.

Srovnejte to s kriminalistikou. To je historická věda naprosto jasně, každý zločin jednou proběhl a vy můžete budovat kriminalistické teorie pouze podle těch, které již nastaly a nemůžete dělat experimenty. Rekonstrukce jsou vždycky pouze nedokonalou simulací něčeho, co proběhlo jinak. Ale z toho neplyne, že Vám kriminalistika nedokáže nic vysvětlit a ani že Vám nedokáže říct nic k riziku zločinů budoucích. Konkrétní zločin Vám nikdy nepředpoví, stejně jako Vám Rakouská ekonomie nepředpoví jaká bude za rok inflace ale budete-li u zločinů na základě informací z kriminalistiky předpovídat riziko, tedy za jakých podmínek se stane něco v budoucnu, budete úspěšnější. A jsou i metody, jak tu predikci a její úspěšnost lze měřit. Stejně tak je to u té Rakouské ekonomie. Pokud ji budete znát, můžete být lepší investor a mít z investic větší zisk.
Čas: 2019-04-19 19:55:45 Autor: Marťan Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jakub G. napsal: Pokud budete mít zájem, mohu vysvětlit proč.

Ano, schválně zkuste, po několika předchozích jiných pokusech, žádost na Jakuba G., aby Vám něco vysvětlil. A můžete testovat, jestli když 2× něco nastalo, že tentokrát může nastat něco jiného. Tady Vám Rakouská ekonomie co se bude dít skutečně nepředpoví :-D.

Čas: 2019-04-19 19:50:21 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Ano, podle Rakouské školy jsou statistická čísla, týkající se ekonomických událostí, historickými daty. Říkají nám, co se stalo v neopakovatelném historickém případě. Fyzikální události lze interpretovat na základě naší znalosti konstantních vztahů určených experimenty. Historické události takovou možnost interpretace nenabízejí.
Čas: 2019-04-19 19:49:18 Autor: Marťan Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ani Vy se tu Jakubem G. nenechte zmást, IMHO si někde něco přečetl z Rakouské ekonomie ale z nějakého vytrženého kontextu si překroutil nějaké tvrzení a udělal z něj naprosto chybný závěr. Zaměňuje jednání konkrétních jedinců (ta skutečně nedokážeme předpovídat, víme jen, že daný člověk se v dané situaci rozhodna zrovna právě tak, jak ho napadne a jak se rozhodne :-) podobné tvrzení, jaké vypozoroval Jára Cimrman u skakajících žab) ale už se dá docela dobře usuzovat, co se bude dít, když bude jednat hodně jedinců. Je to totéž jako v té kvantové teorii nebo v systémech mnoha částic. Nepředpovíte sice, kudy bude v plynu difundovat jedna konkrétní částice ale dokážete spočítat z teploty a z dalších vlastností například tlak. Což je odrazem střední hodnoty chování velkého množství částic. Můj protipříklad z kvantovou mechanikou tu podle mě naprosto sedí. Statistickou mechaniku jsem mohl použít taktéž.
Čas: 2019-04-19 19:38:10 Autor: Marťan Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ne, funguje to úplně stejně. Kde by se jinak vzaly ty axiomy Rakouské školy než z empirických pozorování? Kdybyste si je mohl volit jakkoliv, bez ohledu na to, co na světě pozorujeme, tak by to mohla být nějaká hezká formální teorie ale nemusela by nutně mít mnoho společného s životem lidí. A tu predikci už tu Jakub G. párkrát zmiňoval, domnívám se, že buď to špatně pochopil a má to popletené nebo tu jen záměrně trolí. Samozřejmě, že Rakouská škola produkuje predikce. V ekonomii jsou sice predikce dost obtížné obecně ale to neznamená, že je to proto méněcenná oblast vědy. To byste také musel podobně zavrhnout třeba klimatologii nebo modely sluneční aktivity v astrofyzice nebo geofyziky, který se taky nedaří nijak uspokojivě předpovědět zemětřesení.
Čas: 2019-04-19 19:29:13 Autor: Marťan Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
to Vaše tvrdenie o novej službe by platilo jedine ak by predtým bola nulová nezamestnanosť.

Ne, to platí za jakékoliv nezaměstnanosti. Jednoduše se lidi, co hledají zaměstnání, snaží uspokojit ty služby, které se poptávají a to od těch pro ně nejvýhodnějších. A když ty momentálně nejvýhodnější se přestanou poptávat, lidi zaplní díru v poptávce po těch dalších. A že někteří jsou momentálně nezaměstnaní, na tom nic nemění, protože ti nezamětnaní tento proces nijak neovlivňují. Ti se zkrátka trhu práce neúčastní a tedy jako by pro něj nebyli.

Za druhé, ak tú údajnú novú službu doteraz nikto neposkytoval, tak to podľa RŠ znamená že všetky iné zamestnania boli výhodnejšie, takže ak by aj platilo že prepustení robotníci nezostanú úplne bez práce, tak určite si pohoršia.

Právě že ne. To by platilo tehdy, kdyby se neměnily ceny/mzdy. Jenomže pokud člověk před tím platil za službu, kterou nahradila technologie, nemusí za ní již dotyčný platit tolik a může dát víc peněz na ty služby na které mu před tím nezbývalo. Neboli za ty, které pro něj do té doby byly přílišný luxus kdežto nyní se stávají standardem. Což je přesně to, co pozorujeme, jak jako společnost bohatneme. Lidi poptávají služby, které by před 30 poptával jen blázen, třeba že si zaplatíte cestovku pro své plyšáčky.

A za tretie, minimálne krátkodobo nezamestnanosť určite stúpne, tak neviem kde beriete istotu že po nejakej záhadnej novej službe bude dopyt ktorý dovtedy nebol.

To ano. Ale jen když si to představíte jako nějaký nárazový proces. Jenomže nikdy se nezavede automatizace a robotizace naráz, je to kontinuální proces, který probíhá neustále a na který se lidi můžou připravit. A na trhu práce je přirozená fluktuace, takže řada z nich odejde stejně, tudíž je to nepoškodí, někteří zrovna odcházejí do důchodu a některé se mohou překvalifikovat. Rozhodně toto nepovažuji za důvod inovace nezavádět.
Čas: 2019-04-19 19:12:16 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Marťan, fyzika ani kvantová mechanika sa na rozdiel od RŠ nezakladajú na axiomatickom tvrdení že z empirických údajov sa nedajú predikovať budúce udalosti. Práve naopak, v prírodných vedách sa teoretické predpoklady overujú pokusmi, teda práve empirickými pozorovaniami.
Čas: 2019-04-19 19:05:33 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Marťan, to Vaše tvrdenie o novej službe by platilo jedine ak by predtým bola nulová nezamestnanosť. Čo zvyčajne nie je. Za druhé, ak tú údajnú novú službu doteraz nikto neposkytoval, tak to podľa RŠ znamená že všetky iné zamestnania boli výhodnejšie, takže ak by aj platilo že prepustení robotníci nezostanú úplne bez práce, tak určite si pohoršia. A za tretie, minimálne krátkodobo nezamestnanosť určite stúpne, tak neviem kde beriete istotu že po nejakej záhadnej novej službe bude dopyt ktorý dovtedy nebol.
Čas: 2019-04-19 18:55:53 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Nenechte se Marťanem zbytečně zmást, jen provokuje a sám není schopen použít logiku alespoň přibližně správně. Ten příklad s kvantovou fyzikou má pochopitelně naprosto špatně. Pokud budete mít zájem, mohu vysvětlit proč.
Čas: 2019-04-19 18:49:14 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Čas: 2019-04-19 18:47:46 Autor: Marťan Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Kdybys nebyl takový hlupák, něco by ses třeba dozvěděl. Podle Rakouské školy nelze dělat ekonomické predikce podle minulých jevů. Kdyby jsi znal alespoň základy, došlo by ti, o čem je řeč.

Ještě že takto nefušujete do kvantové mechaniky. Protože byste se dříve či později někde dočetl, že výsledkem kvantového měření je náhodná naměřená hodnota a udělal byste z toho závěr, že "Fyzika není schopna predikce". Hlavně ale, že hlupáci jsou pro Vás vždycky ti druzí.
Čas: 2019-04-19 18:47:22 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Popření Rakouské školy vidím v tom, že se ve svých prognózách opírá o empirickou zkušenost. Pokud se dle Vás o empirickou zkušenost neopírá, pak nevím, na základě čeho tedy dochází k závěru, že je to tak správně.
Čas: 2019-04-19 18:36:15 Autor: Marťan Titulek: Re: Rakouská škola [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Čas: 2019-04-19 18:35:57 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Rakouská škola [↑]