Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-20 00:00:02

Stát proti chudým LV: Důchodový systém

Státní důchodový systém garantuje lidem důstojné stáří v podobě doživotní renty za to, že celý život pracovali a tvořili hodnoty pro společnost. Bez státu by lidé žili ve stáří v bídě, protože na stáří by si nikdo nespořil.

Státní důchodový systém je „letadlo“. Systém totiž funguje na bází průběžného financování, což znamená, že peníze, která teď odvádíte státu na důchod jsou ihned využity pro současné důchody. Nic se nespoří a naděje na váš důchod spočívá ve víře, že až vy budete v důchodu, tak stát dokáže z pracujících lidí v té době vytáhnout dostatek peněz na pokrytí vašeho důchodu.

Pomineme-li zcela amorální stránku věci, tak systém trpí především tím, že nevychází matematicky. Je zcela patrné, že vzhledem k demografické křivce a delší době dožití se současným nastavením parametrů nebude fungovat. To logicky povede k vyšší daňové zátěži v budoucnu a delším odchodům do důchodu.

Na chudé to dopadá nejvíce v tom, že právě oni jsou nejvíce závislí na státním důchodu a současný systém pro ně tedy znamená do budoucna velmi velké riziko, proti kterému se nijak nezajišťují, protože důvěřují státu (a navíc efektivně ani nemohou, protože stát i jim bere obrovskou část jejich příjmů). Pokud to tedy stát nevyřeší, doplatí na to právě nejvíce chudí, pokud to ale stát vyřeší, velmi pravděpodobně to budou vyšší daňovou zátěží a posouváním odchodu do důchodu. To ale znamená opět největší problém pro chudé, protože z jejich práce jim v budoucnu zbude menší část a budou muset pravděpodobně pracovat delší část života. Vyšší zdanění se také projeví snížením kupní síly.

Řešení je liberalizace systému s možností se alespoň opt-outovat. Privátní důchodové fondy běžně fungují velmi dobře a riziko se v nich dá mnohem lépe diverzifikovat.
Přečtení: 18
Autor: Urza
Čas: 2019-06-19 00:00:02

Neschopnost přehodnotit názory

Anarchokapitalisté bývají občas označováni za fanatiky a velmi často jim bývá etatisty podsouváno, že nejsou ochotni změnit své názory a uznat chyby; takové tvrzení mi připadá zajímavé a do jisté míry až paradoxní. Téměř všichni jsme přece byli vychováváni k etatismu; skoro každý původně věřil ve stát. Anarchisté z nějakého důvodu během života museli minimálně jednou projít poměrně zásadní názorovou změnou a uznat omyl; etatisté sice mohli také, ale nezbytně nemuseli. Jak pak mohou etatisté obviňovat anarchisty z neschopnosti přehodnocovat názory a kriticky myslet, když právě oni již v životě tuto schopnost minimálně jednou prokázali? Samozřejmě je možné, že anarchisté se mohou ve svých názorech na svět mýlit a etatisté mohou mít pravdu, nicméně šance, že byl někdo fanaticky zmanipulován, je vyšší právě u etatistů, neboť ti věří tomu, co bylo do nás všech vštěpováno již na základní škole.
Přečtení: 2801
Autor: Urza
Čas: 2019-06-18 00:00:02

Soukromý je dražší než státní!

Napříč společností existuje velmi populární přesvědčení, o kterém se v podstatě nediskutuje – soukromý sektor je dražší než státní; ano, přiznává se mu vyšší kvalita, ale cenově je v očích téměř všech stát levnější. Proč by to tak ale mělo být? Ve skutečnosti k tomu neexistuje důvod, stát není schopen tvořit statky levněji než soukromník; naopak je dražší, protože krom těch statků samotných je třeba platit ještě byrokracii, úředníky, centrální řízení a podobně. Rozdíl je v tom, že platby jsou skryté a zatímco peníze, jimiž zaplatíme soukromé firmě, vidíme v plné výši, u státních služeb jsou daně oddělené (a navíc rozdělené do mnoha složek, aby zaniklo, že nám stát bere kolem dvou třetin z toho, co vyděláme); především jsme ale podobnými mýty manipulováni již od útlého věku skrze státní vzdělávací systém, jehož cílem je šíření propagandy. Proto nevěřme dogmatům a vždy se ptejme na důvody.
Přečtení: 2420
Autor: Urza
Čas: 2019-06-17 00:00:02

Víra v socialismus

Není to zase tak dávno, co mnoho lidí všeobecně věřilo, že ekonomika musí být centrálně řízená, jinak budeme hladovět, protože něco tak důležitého jako výrobu a distribuci potravin nelze nechat na volném trhu, takže obojí zařizoval stát – a podle toho to také vypadalo; po revoluci se stalo to, čeho se mnozí obávali… a ejhle, najednou to začalo fungovat lépe. A k „velkému překvapení“ stejně dopadla i ostatní odvětví, jež byla zprivatizována; spousta jich však zůstala v rukou státu, aby mohly jejich notorické problémy pokračovat. V souvislosti s tím mě napadají dvě otázky: Jak je možné, že i když vše, o co se již stát nestará, prosperuje lépe, stále tolik lidí namítá, že přesně u toho, co je stále státní, by tomu bylo jinak? A jak může někdo věřit tomu, že stát, který nedokáže zajistit ani tak primitivní věc jako toaletní papír na pultech, se dobře postará například o vzdělávání či zdravotnictví?
Přečtení: 2477
Autor: Urza
Čas: 2019-06-16 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Stát proti chudým

Přečtení: 904
Autor: Urza
Čas: 2019-06-15 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Jiří Vestfy, Martin Lux a Urza

Přečtení: 3074
Autor: Urza
Čas: 2019-06-14 00:00:02

Anarchisté a jiní anarchisté

Mezi anarchokapitalisty a anarchokomunisty panuje rivalita (a nejen mezi těmito dvěma směry, ale i mnoha dalšími jim příbuznými; ty dva beru jako příklad za ostatní); anarchokapitalisté vyčítají anarchokomunistům nekonzistenci, zatímco tito jim na oplátku vytýkají, že nejsou skuteční anarchisté. Proti tomu v zásadě až tak dalece nic nemám, nicméně zaráží mě, jak málo oba tábory vědí o svých oponentech, vůči kterým se tak vymezují; většina anarchokapitalistů totiž čerpá své znalosti o anarchokomunistech od ostatních anarchokapitalistů, kteří je zesměšňují a karikují (naopak platí přesně totéž). Je pak vždy smutné vidět kritiku kapitalismu typu: „Kapitalismus je, když stát dává privilegia bankám.“ Na druhou stranu to (anarchokapitalistická kritika anarchokomunismu) však není o nic lepší; proto všem, kdo chtějí anarchokomunisty kritizovat, doporučuji jít a nejprve mluvit přímo s nimi.
Přečtení: 2528
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-13 00:00:02

Stát proti chudým LIV: Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je velmi často obhajována tím, že se jedná o zásadní příjem do státního rozpočtu a jednoduše se vymáhá a odvádí ji v podstatě jen plátci DPH. Navíc lze u daně uplatňovat odpočty a nechat si daň vracet. Jak ale DPH poškozuje (nejen) chudé?

Především tím, že velká část koncových produktů a služeb je nejméně o DPH dražší. To zásadním způsobem ovlivňuje dostupnost právě pro spotřebitele, hlavně pro ty chudé, pro které je zhruba pětinové navýšení ceny velmi zásadní. Kromě samotné finanční zátěže daň komplikuje systém a zanáší větší míru byrokracie, která sebou nese další náklady, které se projeví v ceně koncových produktů. Navíc kvůli velmi přísnému vymáhacímu aparátu vzniká bariéra na trhu, protože podnikatel musí splnit podmínky pro plátcovství DPH, což ho může do té doby obchodně znevýhodňovat ve vztahu k dodavatelům. To má za následek horší konkurenci a horší konkurence menší tlak na optimalizaci služeb v podobě levnějšího nebo lepšího plnění. To opět nejvíce dopadá na chudé, kteří jsou na plnění a jeho cenu velmi citliví.

Řešení je daň zrušit a s ní i byrokracii, která zbytečně lidem svazuje ruce. Všichni včetně chudých lidí pocítí zlevnění služeb a lepší plnění.
Přečtení: 2182
Autor: Urza
Čas: 2019-06-12 00:00:02

Fluidní gender a sexuální identita

Poslední dobou se můžeme stále častěji dozvídat o lidech, kteří si nejsou jisti svou „genderovou“ identitou. Nemyslím teď „čisté“ transsexuály, již mají ve svém pohlaví jasno, jen se toto „jasno“ neshoduje s jejich fyzickými těly, což lze řešit operací; mluvím o lidech, kteří prostě nevědí, cítí se býti střídavě ženami a muži, případně dokonce bytostmi úplně jiných pohlaví. Já jejich identitu respektuji (i když mám někdy trochu zmatek v tom, v jakém rodě je oslovovat – a to jich znám jen pár), nepřipadá mi, že by to vůbec byla moje věc; proto mě překvapují stále častější výkřiky obránců rodinných hodnot, kam ten svět spěje a že tohle ohrožuje tradiční rodinu. Cože? Jak asi? Neumím si představit, v jakém stavu musí být rodina, kterou ohrozí, že někde existuje někdo, kdo nemá jasno v tom, zda je ženou či mužem; myslím si, že prorodinní bojovníci by se měli hlavně starat o svém rodiny a ostatním dát pokoj.
Přečtení: 2954
Autor: Urza
Čas: 2019-06-11 00:00:02

Daní proti práci

Zajímavé je, že spotřební daně jsou často obhajovány tím, že snižují spotřebu; daň z tabáku omezuje kouření, daň z alkoholu redukuje pití, daň z pohonných hmot motivuje lidi šetřit pohonnými hmotami (i přírodu) a tak dále. Tato logika dává smysl, daněmi lze skutečně chování lidí ovlivňovat; ne že by to bylo dobře, ono to nakonec vždy někoho poškodí, ale jde to. Otázka pak zní, jaký efekt má v tomto smyslu daň z příjmu? Zdaněním práce reálně demotivujeme poplatníky této daně pracovat; za svou práci totiž dostanou nižší odměnu. V kombinaci s nejrůznějšími dávkami a podporou v nezaměstnanosti se jedná skutečně o celkem efektivní nástroj, jak odradit lidi od práce. Více méně totéž lze říci i o DPHčku; ačkoliv se jmenuje jinak, má více méně stejný efekt, jen ne na zaměstnance, nýbrž na podnikatele. A co myslíte, o kolik jiné je to v případě takových odvodů na sociální a zdravotní „pojištění“?
Přečtení: 2484
Autor: Urza
Čas: 2019-06-10 00:00:02

Muh… silnice?

Mnoho lidí považuje za vážný problém svobodné společnosti fakt, že by i silniční síť byla vlastněná soukromými majiteli; proč by to zdaleka takový problém nebyl, vysvětluji například ve svém seriálu o anarchokapitalismu. Je však pozoruhodné, že ačkoliv otázky typu: „Co když mi někdo nebude chtít pronajmout ve městě svou silnici?“ slýcháme často, skoro nikdo se nezeptá: „Co když mi někdo nebude chtít pronajmout ve městě svůj byt?“ Jak to? Inu, pronájmy bytů fungují více méně volnotržně a v zásadě s nimi není problém; a přitom není žádný důvod, proč by se majitelé silnice měli chovat nějak výrazně odlišně od majitelů bytů – všichni chtějí prostě vydělat a jen málokdo má zájem vlastnit pozemek a nic s ním nedělat (v takovém případě jej vždy může prodat). Ano, občas se najde nespolupracující majitel silnice, podobně jako dnes občas narazíme na nespolupracujícího majitele bytu; většina z nich se však chová normálně.
Přečtení: 4162
Autor: Urza
Čas: 2019-06-09 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Dvojí kvalita potravin

Přečtení: 969
Autor: Urza
Čas: 2019-06-08 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Tereza v Brně o drogách

Přečtení: 2100
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-06-07 00:00:02

Co si etatisté mohou odnést z anarchokapitalismu?

Někdy nerozumím reakcím etatistů na ankap. Tedy proč se ihned přepnou do nenávistného („Taková utopie! Blbost!“) nebo do zesměšňujícího módu („Jasně, takže si můžeme povraždit, ha ha!“). Je fakt, že já obecně nepociťují odpor či nenávist k méně běžným názorům. Vlastně mi nevadí ani flat-earth society, anti-vax, konspirátoři a prakticky – ať si každý věří, čemu chce. Ony někdy i ty mainstream názory nedávají moc smysl (hlavně demokracie je plná kognitivní disonance).

Myslím si ale, že etatista, když dá šanci ankapu, se nemusí stát ihned ankapem, ale může si z toho něco odnést. Tj. nějaké ty zajímavé postřehy, myšlenky či zkrátka jen odlišný pohled na běžné každodenní věci. Ankap přístup ke státu je něco, co si do jisté míry může osvojit i běžný etatista. Například je fajn jistá míra skepticismu k vládě, úředníkům, politikům, prostě obecně k tomu, jak funguje stát. Když se etatista začne ptát: „Je opravdu nutné, aby tohle stát zakazoval?“ nebo „Opravdu politici ví, co dělají?“ případně „Skutečně nedovede nikdo jiný zajistit vzdělání, takže ho musí zabezpečovat stát?“

A pokud si takové otázky pokládá, je to jedině správně, protože jistá míra skepticismu a pochyby jsou dobrá věc… vlastně úplně všude. To platí i pro anarchokapitalisty mimochodem.
Přečtení: 3249
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-06 00:00:02

Stát proti chudým LIII: OSA

OSA je spolek, který získal od ministerstva kultury status kolektivního správce s oprávněním vybírat poplatky za veřejné hudební produkce. OSA a zákony, které ji umožňují formu současného fungování jsou zamýšleny jako ochrana autorů, nicméně hudebnímu průmyslu spíše škodí.

OSA vybírá poplatky i za díla, jejichž autory nezastupuje. Těmto autorům, pokud se o to sami nepřihlásí a neuvedou přesně a podrobně označení dotčených produkcí, autorské odměny nevyplácí. Kromě toho je s tímto spolkem spojena celá řada neetických praktik, které mají přesah i do ekonomické efektivity a projevují se tím pádem dalšími náklady, které nejvíce dopadnou na chudé a začínající umělce nebo jejich posluchače. Kromě toho OSA přísně vymáhá poplatky z produkce například v obchodech, barech, restauracích, ubytovacích zařízení či jiných místech, kde se zdržují lidé. To samozřejmě znamená náklady na víc bez ohledu na to, jestli tam probíhá produkce děl, jejichž autoři si přejí dostávat zaplaceno. Je to plýtvání lidským časem a penězi, které dopadá opět nejvíce na ekonomicky slabší podnikatele i spotřebitele.

Konkrétní příklad ekonomicky i eticky špatného přístupu je i praxe, při které hudebníci, kteří nejsou u OSA nijak registrovaní, musí odvádět poplatky, hrají-li svoji hudbu na svých koncertech.

Řešení je nedávat žádným spolkům ani státním institucím speciální privilegia a nechat lidi najít si vhodné modely monetizace a přístupu k duševnímu vlastnictví.
Přečtení: 3828
Autor: Urza
Čas: 2019-06-05 00:00:02

Urza v deCentrále: Libertariánská ústava

Tématem minulé přednášky o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála byla mainstreamem opomíjená ekonomická kalkulace.
Dnes se budeme bavit o libertariánské ústavě; možná jde o protimluv, ale byl jsem požádán o tvorbu jedné takové – a výsledek bych večer rád odprezentoval.
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která se bude konat první středu po prázdninách, tedy 4. září; věnovat se budeme s ohledem na začínající školní rok mému oblíbenému tématu, jímž je vzdělávání – opět z trochu jiné perspektivy.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 2267
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-06-20 00:09:38 Autor: velkej Ká Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Je tam stát, který selhává, a je docela silně socialistický, dále je tam islámský bordel, a celé se to snaží nějak vzpamatovat z válek, které tam furt probíhají. Civilizovaná společnost, která neryje hlady držkou v zemi, tam snad předtím ani pořádně nebyla. Co třeba srovnat Švédsko s internetem?
Čas: 2019-06-19 23:44:54 Autor: hefo (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Ak ti to ešte nedošlo, tak úplne bez zákonov a pravidiel je to len an, žiadny kap...
Čas: 2019-06-19 23:43:40 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
A právě proto Rakouská škola není falzifikovatelná, vy si vždy přihodíte dodatečné podmínky, proč se srovnání, které se vám nehodí, dělat nesmí.
Čas: 2019-06-19 23:38:10 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Chcete mi opět špatným příkladem vnuknout myšlenku, o které se domníváte, že mě nenapadla a sice že takovéhle srovnání je opět nesmyslné? Jestli ne a opravdu si to myslíte, tak Vám napíšu pár důvodů, proč je to nesmyslné.
Čas: 2019-06-19 23:36:22 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
protože mu tím činem právě něco vnutil, je to podle Vaší i mojí definice, takže nemáme spor, jen nevím, proč pořád přes jasnou evidenci něčeho docházíte k opaku, držte se aspoň své vlastní definice, já Vám na ní pouze přistupuju

Můžete vysvětlit, jakým pomýlením mysli jste došel k závěru, že pokud se Vám někdo pokusil něco vnutit, tak Vaše násilí následně už vnucováním není? V té definici není nic, z čeho by něco takového plynulo.
Čas: 2019-06-19 23:31:59 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Opravdu nechtějí. A nedělají to.

Jasně, anarchokapitalisté nikdy neřeknou "toto je moje, sem nechoďte" :-D. Ach jo, proč já se s Vámi ještě bavím, když plácáte takové hovadiny.
Čas: 2019-06-19 23:16:43 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jak nechtějí? Nechtějí snad ostatním vnutit, že s věcmi, které považují za svůj majetek, nesmí bez jejich svolení ostatní manipulovat?

Opravdu nechtějí. A nedělají to. To jsou etatistické manýry, vyhlašovat zákony a určovat, kdo co musí a kdo co nesmí. V ankapu nic takového není. Tam se neví nic do té doby, než někdo něco udělá a druhý mu řekne, že ho jeho čin poškodil a že si ten čin nepřeje (protože mu tím činem právě něco vnutil, je to podle Vaší i mojí definice, takže nemáme spor, jen nevím, proč pořád přes jasnou evidenci něčeho docházíte k opaku, držte se aspoň své vlastní definice, já Vám na ní pouze přistupuju).
Čas: 2019-06-19 23:14:50 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
A falzifikovatelná tedy je, protože falzifikovalo by ji právě to pozorování, které z Vás už delší dobu marně páčím.

Takže jste se opět nezamyslel. Tak co třeba srovnat Švédsko (to je hodně socialistické) a Somálsko (tam ani stát není, docela ankap prý). Hmm?
Čas: 2019-06-19 23:10:43 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Mě bylo jasné, že to takhle nelze srovnávat. A nikdy bych to takto nesrovnával. Takže oba teď víme, že takové srovnání je nesmyslné (otázka je, proč jste ho psal, jistě jste si nemyslel, že budu souhlasit a byl to zbytečný zdržovací krok). Tady máte nějaký protipříklad, v němž srovnávat lze, protože jde o paralelně probíhající interagující ekonomiky, v němž se ukazuje, že socialismus to v uspokojování potřeb dává kapitalismu? Jestli ano, tak sem s ním. Jestli ne, tak Rakouská ekonomie predikuje to, co také bezvýhradně, tj. zatím bez jediné nám oběma známé výjimky, pozorujeme. Jestli tvrdíte, že nemám pravdu a Rakouská ekonomie predikuje špatně, tak ten příklad máte, takže?

A falzifikovatelná tedy je, protože falzifikovalo by ji právě to pozorování, které z Vás už delší dobu marně páčím.
Čas: 2019-06-19 23:05:01 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Pak ovšem zastánci ankapu, aspoň ty, které znám, nic druhým vnucovat nechtějí. Vycházejte z toho, že dopředu obecně nevíte, co druhý chce udělat. A pokud víte, tak už to je po pohrůžce ale ze strany toho druhého, který je tedy ten, kdo vnucuje.

Jak nechtějí? Nechtějí snad ostatním vnutit, že s věcmi, které považují za svůj majetek, nesmí bez jejich svolení ostatní manipulovat?
Čas: 2019-06-19 23:02:46 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vy teda perlíte! A na tuhle hloupost jste přišel jak :-D?

Vy tvrdíte, že má? OK, důkazní břemeno je na Vaší straně.

Něco v tomto smyslu: Použití síly nebo pohrůžky sílou, aby někdo udělal (neudělal) něco, co udělat nechce (chce).

Pak ovšem zastánci ankapu, aspoň ty, které znám, nic druhým vnucovat nechtějí. Vycházejte z toho, že dopředu obecně nevíte, co druhý chce udělat. A pokud víte, tak už to je po pohrůžce ale ze strany toho druhého, který je tedy ten, kdo vnucuje.
Čas: 2019-06-19 22:55:28 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Chtěl jsem Vás navést k tomu, že taková srovnání jsou nesmyslná už z principu, protože srovnáváte společnosti fungující v různých podmínkách. A právě kvůli nesmyslnosti takových srovnání platí, že Rakouská škola není falzifikovatelná. Schválně jsem použil extrémní příklad, aby Vám to došlo. Bohužel, nic jste nepochopil. Tak hlavně že prý umíte kriticky myslet ...
Čas: 2019-06-19 22:53:50 Autor: pz100000 Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Já nevěřím ničemu a všechno si ověřuju, tedy evidentně se mýlíte. A slovu "veřím" se vyhýbám.

Ale kdeze. Vy se pouze vyhybate uverit, ze cele to Vase "neverim a overuju" je pouze Vase vira. Overit neznamena porovnat se petrifikovanym mustrem Vasi viry a poskrtat vse, co se nehodi.
Čas: 2019-06-19 22:52:24 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Nehledě na to, že ankap žádná pravidla nemá.

Vy teda perlíte! A na tuhle hloupost jste přišel jak :-D?

Podle Vaší definice to vnucování je? A můžete (jestli to tak je) tu definici napsat?

Něco v tomto smyslu: Použití síly nebo pohrůžky sílou, aby někdo udělal (neudělal) něco, co udělat nechce (chce).
Čas: 2019-06-19 22:50:40 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Naběhl jste si právě, protože tím srovnáním jste ukázal blbost svou. Dosud jsem osobní rovinu potlačoval ale Vy jste s ní přišel první. Tak si nabijte hubu, patří Vám to nejspíš. To srovnání od Vás byla hloupost. A jestli jste to myslel jako formální protipříklad, tak jste mohl použít i vlastní rozum a sám to vyloučit. Některé věci můžete vyfiltrovat sám, já tu nebudu upozorňovat na něco, co plyne z rozumu dospělých lidí, u dětí by to možná bylo jinak.
Čas: 2019-06-19 22:45:55 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Netvrdím, že nejsem zasažen propagandou. I když odpověď na otázku Vám dát přesto mohu a nemám s tím problém ale to s propagandou nic nemá, to je o tom, jak si definujete vnucování. Podle mé definice to vnucování není. Nehledě na to, že ankap žádná pravidla nemá. Tam může vnucovat něco pouze konkrétní jedinec jinému konkrétnímu jedinci. Na rozdíl od státu, kde existuje vnucování institucionální. Tedy ankap sám nikomu nic vnutit nemůže. Chápete mylně ankap jako nějakou instituci, což pravděpodobně pramení z Vašeho etatistického vnímání světa, od kterého se nedokážete odpoutat, protože se na věc neumíte podívat trochu abstraktně. Kdežto stát vnucovat může a také vnucuje.

Podle Vaší definice to vnucování je? A můžete (jestli to tak je) tu definici napsat?