Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2020-02-26 00:00:02

Jak by volný trh řešil…?

Kdybych měl říci, na kterou otázku v životě odpovídám nejčastěji, budou to zajisté variace na téma, jak by volný trh řešil to či ono; paradoxní je, že s jistotou odpovědět nikdy neumím. Dávám lidem jen – lepší či horší – odhady; ne že bych si neuměl různá volnotržní řešení představit, to při své fantazii spíše naopak, leč zaprvé nikdy nemohu vědět, která z možností by nastala, a zadruhé považuji za velmi pravděpodobné, že miliony podnikatelů na volném trhu snažících se zbohatnout na vyřešení libovolného problému přijdou na něco daleko lepšího, než mě kdy napadne. Ostatně… kdyby bylo možné volný trh predikovat, šlo by ho i centrálně plánovat. Mé odpovědi tedy můžete vnímat jako worst-case-scenario; představte si sami sebe (nebo jiné, kteří tak skutečně činili), jak byste před sto lety odhadovali podobu dnešního kapitalismu. Život má větší představivost, než si nosíme ve svých snech; a volný trh jakbysmet!
Přečtení: 1697
Autor: Houba
Čas: 2020-02-25 00:00:02

Ani demokraté nevěří v demokracii

Nedávno jsem vedl diskuzi s člověkem, co označil Orbánův krok vyhlásit referendum obcházející ústavu za nedemokratický. Šlo vlastně jen o to, že tento hrdý demokrat zkritizoval krok, který v liberální demokracii potlačuje složku právního státu na úkor toho pro něj dle jeho samotného hlavního, tedy té demokracie. A to jen znova ukazuje, že ani samotní současní demokraté v hlas lidu zkrátka nevěří – i oni ve spoustě věcech (a dost často to je tak správně!) chtějí jasně vyhraněné mantinely, o kterých nikdo nesmí u ostatních rozhodovat. Když se ale (klidně přímo i s tím samým člověkem) bavíme o tom, zdali je v pohodě, že někdo někoho okrádá nebo nakazuje ostatním, jakou rostlinu smí kouřit, hlas většiny už je zase najednou nenarušitelnou autoritou. Oni by totiž dost často ti, kdo se zaštiťují demokracií a svobodou, zkrátka nejraději byli diktátory. Akorát se z větší části shodnou z většinou.
Přečtení: 2399
Autor: Roman
Čas: 2020-02-24 00:00:02

Regulace nájemného nemoc neléčí

Tržní cena nájemnho je vysoká. To je problém, takže ho chce Maláčová řešit – a jak jinak, než regulací nájmů? Bohužel nevidí, že chce řešit následek místo příčiny. Vysoká cena je indikátorem vzácnosti, nedostatku, problému. Regulovat ji znamená dobrovolně se oslepit, zacpat si před problémem oči. Skutečně vymýtíme nemoci tím, že zakážeme na stupnici teploměru hodnoty nad 37 °C?
Přečtení: 2290
Autor: Urza
Čas: 2020-02-23 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O kapitalismu s Dominikem Stroukalem

Přečtení: 919
Autor: Urza
Čas: 2020-02-22 12:00:00

KSP20: Panelová diskuse (Zugar, Rivok, Urza, Lupták, Růžička)

Přečtení: 1341
Autor: Urza
Čas: 2020-02-22 00:00:02

KSP20: Palo Lupták, Opt-out ze systému

Přečtení: 781
Autor: morbid
Čas: 2020-02-21 00:00:02

Znaky totality III

Ještě jednou se vrátím ke škále ztráty svobod a nástupu totality ze svého předvčerejšího textu. Kdy se nějakému stavu společnosti začne říkat totalita? Zajímavé je, že záleží jak kde. Například nepamatuji, že by se systému, co jsme tu měli do roku 1989, u nás tehdy říkalo totalita. Zatímco na západ od nás ano. Jenže totalita není totalitou proto, že ji tak někdo nazve, ale proto, že omezuje svobodu lidí. Od kdy ji tak začneme nazývat, je jen na nás. Pro někoho už v totalitě žijeme, pro jiného ne. A čím více lidí bude naši společnost za totalitní považovat, tím větší bude společenský tlak na změnu, protože, jak správně řekl Urza, totalitu skoro nikdo nechce. Proto pak přijdou ty další kroky omezování svobody. Anebo možná nepřijdou, lidé se vzbouří, a míra svobody se zas zvýší. Zatím se v takových případech vždy vraceli k bodu dva až tři na mé škále ztráty svobod. Nevím o tom, že by se někde vrátili k bodu jedna. A už vůbec nevím, jestli se kdy jakákoliv společnost dokázala vrátit k bodu 0.

Občas se v rámci omezování svobod může zdát, že ty body nenásledují po sobě (jako například u zákazu zbraní v Německu a Francii). To obvykle bývá způsobeno tím, že nějaké omezení zůstalo ještě z dob minulých, než se lidé vrátili o pár kroků zpátky. Omezení prostě zůstalo, a pak nebylo potřeba zavádět je znovu. Ovšem kdyby ten zákaz nezůstal, pro další nárůst totality by se musel zavést.
Přečtení: 2228
Autor: morbid
Čas: 2020-02-20 00:00:02

Znaky totality II

Dnes se vrátím k tomu, co jsem psal včera. A přidám pár dalších postřehů. Předpokládejme, že se lidská společnost skutečně pohybuje na mnou popsané škále ztráty svobody, což by znamenalo, že bychom se nyní měli nacházet někde u bodu 6 – a očekávat omezení držení zbraní. Něco mi naznačuje, že tomu tak skutečně je, asi nařízení Evropské komise. A také lze sledovat, že bez předchozího kroku „Omezování svobody projevu a názoru“ je ta snaha o odzbrojení málo účinná. Ano, svoboda projevu je omezována, ale ještě ne dost na to, aby bylo možno občany odzbrojit. Máme se tedy na co těšit.

Očekávat můžeme další krok, tedy postupnou izolace jedinců se špatnými názory. Ostatně již dnes můžeme pozorovat náznaky, že se to děje (jak jsem říkal, prolíná se to), kupříkladu dopis 19 senátorů je toho snad jasným příkladem: Nemáš správný názor, nemáš co dělat v Radě ČT. Časem to pravděpodobně přitvrdí a jedinci budou izolování důslednějšími způsoby – vězení, vyhnanství, internační tábory, případně ještě něco nového, přeci jen pokrok nezastavíte. Též je zajímavé, že pokud se dáte do studia fašismu, nacismu nebo socialismu, tak to nikdy nezačíná u toho bodu 0 (ze stupnice v mém včerejším textu), ale obvykle někde mezi třetím až pátým bodem. Nacista Joseph Goebbels to pěkně shrnul do prohlášení: „Moc ležela na ulici jen ji zvednout.“ A měl pravdu, vše měli pro totalitu již připraveno, stačilo jen pokračovat.
Přečtení: 2310
Autor: morbid
Čas: 2020-02-19 00:00:02

Znaky totality I

Zhlédl jsem Urzovu přednášku o rozpoznávání totality. Musím říci, že mi přišla velice přesná a inspirativní. Předně ukázal rozdíl mezi diktaturou a totalitou. S přihlédnutím k němu mi nedává smysl bojovat proti diktatuře, protože skutečnou hrozbou pro svobodu je totalita. Zaujaly mě body, kterými Urza definoval totalitu. Souhlasím s nimi, ale rád bych to pojal trochu jinak. Totalita není statický stav, který by nastal ze dne na den (což i Urza zdůrazňuje). Je to proces, který nějak začíná, nějak pokračuje a někam směřuje – jako ostatně všechny společenské změny. Napadlo mě, jestli náhodou nepřicházejí ty body vždy ve stejném pořadí. Hlubší analýza by byla prací pro historika na plný úvazek. Já mohu vycházet jen ze svých znalostí fašismu, nacismu a komunismu. Takže vám to předkládám jen jako úvahu a můj osobní názor.

Nejdříve jsem si srovnal ty jednotlivé znaky totality, tak jak si myslím, že postupují v čase, pár jich ještě přidal a srovnal jsem je do určitého pořadí: 0 – Centralizace všeho a zákaz konkurování státu – 1 – Legislativní džungle (každý je něčím vinen) – 2 – Centralizace vzdělávání a indoktrinace ideologií – 3 – Regulace téměř všech oblastí života – 4 – Dohled, fízlování, narušení soukromí – 5 – Omezování svobody projevu a názoru – 6 – Omezování práva nosit a držet zbraň – 7 – Izolace jedinců s nesprávnými názory – 8 – Eliminace jedinců s nesprávnými názory – 9 – Prosazování správných názorů v zahraničí (válka) – 10 – Kolaps společnosti.

Jednotlivé stupně se samozřejmě prolínají a posilují postupně. Navíc vývoj nejde stále stejným směrem. Jen směrem kupředu to obvykle jde plynule a postupně, kdežto kroky zpět se dějí skokově a obvykle po nějakém ne moc příjemném společenském konfliktu, často po válce. Zajímavé mi přijde, že vlastně vše začíná pouze tím prvním – „Centralizace všeho a zákaz konkurování státu“, vše ostatní vzniká a je předkládáno lidem jen jako řešení toho, že to první nefunguje, respektive funguje špatně.
Přečtení: 2390
Autor: Maphara
Čas: 2020-02-18 00:00:02

Demokracie: pojmy a dojmy

Velmi často se setkávám s přístupem, že pokud jste proti Babišovi, ostatní vás automaticky berou jako stoupence Milionu chvilek. Jako někoho, kdo je s touto iniciativou zajedno, co se týče stylu jejich ‚revolty‘ a obsahu jejich projevů a prohlášení. To je docela zavádějící, já osobně bych našla dost dalších bodů, které se dají spolku vytknout. Na webu spolku je ve stanoviskách uvedené mimo jiné to, že demokracie je civilizační výdobytek, který umožňuje lidem žít svobodně. O pár slov dál je jako jeden z demokratických pilířů jmenovaná moudrá vláda. Tohle je zajímavé, protože moudrá vláda je něco, co demokracie určitě nemůže zaručit, vzhledem k tomu, že vláda lidu je podle jedné z definic založená na tom, že jediné, co lidé v demokracii mají společné pro to vládnout a rozhodovat, je absence jakéhokoli speciálního oprávnění. To moc požadavek moudrosti nenaplňuje. Moudrou vládou by tedy Milion chvilek volal spíš po sofokracii? Dále Milion chvilek vypichuje demokratické hodnoty: laskavost, kritické myšlení a odvahu. Kde je však ta přímá spojitost s demokracií? Tyto hodnoty jsou bezpochyby chvályhodné, ale jako nerozlučně spjaté s demokracií bych je neviděla. Co tedy Milion chvilek pro demokracii vlastně prosazuje? Je to ještě vůbec demokracie? Ač mnoho lidí se s jeho pojetím ztotožní, je otázka, jestli se dnes v mainstreamové společnosti nerozumí demokracie automaticky jako opak nesvobody a jediný protiklad zla. Za mě, kdyby si Milion chvilek pro demokracii vyměnil ve většině textů výraz ‚demokracie‘ za ‚humanita‘, tak by to obsahově odpovídalo mnohem víc.
Přečtení: 2317
Autor: Jirka Pražák
Čas: 2020-02-17 00:00:02

Jak dobro zabíjí pacienty

Na sociálních sítí koluje spoustu výzev k registraci mezi dárce kostní dřeně. Ačkoliv se dárcovství neobejde bez obtíží a komplikací, a je tedy neustálý nedostatek dárců, zůstává finanční odměna prakticky nulová. Ročně se u nás provede cca 100-200 transplantací kostní dřeně. I kdyby byla odměna 50.000,- Kč za úspěšné poskytnutí kostní dřeně, bude činit náklad na její pořízení 10 mil. Kč, tedy částku úplně zanedbatelnou z hlediska rozpočtu na léčbu. Jsem přitom přesvědčen, že taková motivační částka by do registru dostala prakticky každého, kdo je poskytnutí kostní dřeně zdravotně schopen. Přesto je zde udržován systém založený na solidaritě, pomoci bližnímu, dobru a humánnosti, tedy lidských vlastnotech, které v konečném důsledku zabíjí pacienty. Nebo si někdo myslí, že při vysoké poptávce po kostní dřeni a uměle udržováné nulové odměně za její poskytnutí zachráníme více pacientů?
Přečtení: 2520
Autor: Urza
Čas: 2020-02-16 12:00:00

KSP20: Adam Růžička, Sociální tyranie

Přečtení: 1119
Autor: Urza
Čas: 2020-02-16 00:00:02

KSP20: Jan Zugar, Severní Korea

Přečtení: 783
Autor: Urza
Čas: 2020-02-15 12:00:00

KSP20: Lidija Zavoralová, Iluze svobody

Přečtení: 1039
Autor: Urza
Čas: 2020-02-15 00:00:02

KSP20: Rivok, Diktatura vs. totalita

Přečtení: 935
Autor: Urza
Čas: 2020-02-14 00:00:02

Daňové ráje

Daňové ráje jsou (v důsledku masivní státní propagandy) výrazně nenáviděné; lidi, kteří tam daní, se stát (a v důsledku toho i mnozí občané) snaží vykreslovat jako vyvrhele. Poškozují nás tedy daňové ráje? Ne! Právě naopak. Zaprvé je třeba si uvědomit, že nezdaněné peníze nejsou „ukradené“ (naopak – daně jsou loupeží a jejich neodvedení je obrana před ní); zadruhé tyto peníze nikde nezmizí, jen o jejich utrácení nebudou rozhodovat politici, ale ti, kdo je vydělali (což je jedině dobře); zatřetí i firma, která by daně vůbec neplatila, je rozhodně pozitivní silou v ekonomice, dokud se uživí (poskytuje zákazníkům hodnoty, kterých si tito cení, jinak by za ně dobrovolně neplatili); a konečně začtvrté daňové ráje znamenají konkurenci pro daňová pekla (státy s vysokými daněmi riskují, že jim budou firmy odcházet do států s těmi nízkými). Jsem rád za každý daňový ráj i podnikatele, jenž daní tam místo tady.
Přečtení: 3939
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2020-02-26 20:07:07 Autor: Didi (neregistrovaný) Titulek: Volby
Kdo nevolí, souhlasí s tím, aby místo něj rozhodli ti, kteří volit šli.
Pokud chcete vyjádřit, že není koho volit, vhoďte neplatný lístek.
Čas: 2020-02-26 19:43:35 Autor: Szaszián Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Je to analogie deformující realitu. Ani v dnešním značně neideální stavu není jeden balíček zdravotnických/vzdělávacích/ochranných a soudních služeb pro všechny. Ve zdravotnictví, školách, ochranně a občanském právu si můžete volit; není vám přidělen jeden balíček. Studují snad všichni stejné školy? A s ostatním je to stejné.
Naopak trestní právo MUSÍ být pro všechny stejné, musí být jen jedno. I v ankapu tomu tak bude. Nebo si snad v ankapu bude moct vrah vybrat "z široké nabídky volnotržních soudů" ten, který proklamuje právo vraždit lidi, kteří vás serou?
Když použijete analogii TAKTO deformující poměry, které pak odsuzujete, tak je třeba si uvědomit, že odsuzujete tou analogii zdeformované, neexistující poměry.

Nevidím důvod platit předraženou nekvalitní službu, a už vůbec neuznávám "protože se to odhlasovalo".
- V ankapu budete muset uznávat "protože lidé zaplatili bezpečnostní agentuře".
Čas: 2020-02-26 19:37:27 Autor: V PARKU (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
V parku
Čas: 2020-02-26 19:32:37 Autor: V PARKU (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
V parku
Čas: 2020-02-26 19:17:02 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vždycky bude nějaký bůh, v kterého bychom měli věřit, že. No... společného máme to, že sdílíme tenhle svět, platí pro nás stejné fyzikální zákony, máme stejnou biologickou podstatu, evolučně máme dané některé vzorce chování.

1) Ankap nevychází z principu směny pomocí peněz.
2) Nedotknutelnost majetku nemusí vůbec chránit společná autorita.

Pokud chcete stát přirovnat k víře, pak jste hodně mimo. Víra je osobní soukromá věc, nevybírá daně, neposílá na Vás policajty... tam je sakra víc rozdílů než jenom v pojmenování.
Čas: 2020-02-26 19:11:58 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ty mobily jsou analogie. Osobně nevidím rozdíl mezi nimi a třeba zdravotnictvím, školstvím, policií nebo soudy. Nevidím důvod platit předraženou nekvalitní službu, a už vůbec neuznávám "protože se to odhlasovalo".
Čas: 2020-02-26 18:00:02 Autor: Petr Borovec Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
pěkny. se tu člověk i něco dozví.
Čas: 2020-02-26 15:03:12 Autor: Honza Titulek:
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
"Imigranti dlouho zůstávali ve vlastních čtvrtích nebo přímo městech, která zakládali, a brazilská vláda jim nevěnovala valnou pozornost. O všechno se staraly soukromé firmy, často vlastněné samotnými přistěhovalci. Budovaly silnice, rozváděly elektřinu, stavěly školy nebo kina."
Zdroj: https://finmag.penize.cz/kaleidoskop/412998-samba-vychazejiciho-slunce-fascinujici-pribeh-japonskych-imigrantu-v-brazilii
Čas: 2020-02-26 14:10:09 Autor: Szaszián Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
DODATEK DODATEK DODATEK
A dokonalý příklad simplicistního myšlení, typického pro anarchokapitalisty, je poslední příspěvek velkého Ká. Jako by se v demokraciích rozhodovalo o tom, jakou značku mobilu mají lidé mít! Jako by to SPOLEČNÉ ve státech byly stejné mobily…
Když si velkej Ká myšlenku společného, přesněji "závazného pro všechny" takhle k nepoznání zdeformuje, není divu, že pak vidí mezi státem a ankapem obrovský, kategorický rozdíl.
Čas: 2020-02-26 13:59:19 Autor: Szaszián Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vždycky bude na nějaké úrovni něco společného. (…) I ankap pokud vychází z nedotknutelnosti soukromého majetku a principu směny pomocí peněz, musí nutně existovat něco, co tu nedotknutelnost soukromého i peníze chrání, tedy nějaká společná autorita.
- Ankap společného předpokládá mnohem víc. Předpokládá společenskou shodu na principech houmstedingu, principech trestání, a na tom, co vůbec konstituuje škodu (např. antropogenní globální oteplování: ježdění auty v Evropě způsobuje zaplavování ostrovů v Tichém oceánu).
Anarchokapitalisté říkají, že v ankapu "stačí jen neporušovat vlastnická práva ostatních" a nechtějí vidět, že "neporušovat vlastnictví" implikuje společenskou shodu na tom 1. JAK VZNIKÁ vlastnictví 2. CO lze vlastnit 3. CO je porušení vlastnictví 4. CO bude s těmi, kdo něčí vlastnictví poruší.
Čas: 2020-02-26 13:49:47 Autor: enemy (neregistrovaný) Titulek: Re: Mentální masturbace [↑]
A urza je jistě rád že mu s tím byznysem pomáháš a chodíš sem mentálně masturbovat a bránit se něčemu co nikdy nenastane...
Čas: 2020-02-26 13:20:06 Autor: Vít Heřman Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Trochu jsem popřel své předchozí tvrzení, že demokracie umožňuje vyšší diverzifikaci. Pokud ale přijmu možnost, že i společenství lidí vyznávající ankap na nějak ohraničeném území se na nějakých věcech dohodne společně, tak se skutečně setře fundamentální rozdíl mezi demokracií a ankapem. Podle mne každá skupina lidí má nějaké společné věci.
Čas: 2020-02-26 13:16:20 Autor: Vít Heřman Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Tuhle argumentaci mi hlava nebere. Vždycky bude na nějaké úrovni něco společného. A ani demokracie systémově nepředepisuje, kolik bude společného a kolik individuálního. I v demokracii existuje trh, byť v momentálním pojetí hodně zatížený. I ankap pokud vychází z nedotknutelnosti soukromého majetku a principu směny pomocí peněz, musí nutně existovat něco, co tu nedotknutelnost soukromého i peníze chrání, tedy nějaká společná autorita. Nemusí to být nutně organizace, může to být také víra, důvěra všech. Ale to opět potvrzuje existenci ČEHOSI společného. A to cosi společného můžeme a nemusíme nazývat stát. Z hlediska vyšších úvah nemusí být nutně mezi demokracií a ankapem rozdíl, pouze v pojmenování.

Čas: 2020-02-26 13:14:52 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Další výcuc z prstu o demokr [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Myslieť si to môžete, otázne je či by takéto kradnutie daní štáty akceptovali.
Čas: 2020-02-26 12:33:38 Autor: Odpověď (neregistrovaný) Titulek: Mentální masturbace
Zase se musí nechat, že udělat byznys na mentální masturbaci a přemítání nad něčím, co se nikdy nenastane, je úspěšný model. Gratuluji.
Čas: 2020-02-26 12:19:34 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Je to přesně naopak. Demokracie znamená nějaké mocenské centrum, resp. jedna sada pravidel platná pro všechny na nějakém území. To mi jako diverzifikace vůbec nepřipadá. Anarchokapitalismus je trh, každý si pro sebe zvolí to, co vyhovuje jemu, a nechává ostatní, ať se zařídí podle sebe také. Když to přirovnám třeba k telefonům...

Demokracie: Rozhodne se, že si všichni koupí Samsung.
Trh: Samsung, Xiaomi, iPhone, Nokia, Sony... vyberte si.