Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2020-05-25 00:00:02

Zájem o politiku

Politici v nás pěstují pocit, že bychom se měli o politiku zajímat a „být aktivní“; no pochopitelně, chtějí, abychom se zajímali o ně. Vědět, kdo zastává který ministerský post, jak vypadá a co je zač, bývá vnímáno kladně (občas mi někdo projeví uznání třeba za to, že do jisté míry znám z hlavy strukturu státního rozpočtu a mám nějaký přehled o politicích – stejně hlavně proto, jak často je kritizuji); naopak ti, kdo se o politiku nezajímají, mají občas tendence se za to omlouvat. Já si ale nemyslím, že se mají za co stydět; a naopak vůbec nejsem hrdý na to, že se tou žumpou tak často prohrabuji, není to žádná ctnost. Obecně „být aktivní ve veřejném životě“ není inherentně dobré; lze být „veřejně aktivní“ pozitivně i negativně. A vlastně mě těší i ten, kdo k volbám nechodí, stará se jen o sebe a ani netuší, kdo je prezident, premiér a ministr financí; kdyby takoví byli do jednoho úplně všichni, máme klid.
Přečtení: 967
Autor: Urza
Čas: 2020-05-24 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Doktoři a lékařské tajmeství

Přečtení: 1075
Autor: Urza
Čas: 2020-05-23 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Stav nouze a odpovědnost

Přečtení: 1748
Autor: Urza
Čas: 2020-05-22 00:00:02

Lamentování na chudobu v čase

Socialisté si vždy stěžovali na „chudobu obyčejného člověka“, čímž typicky hájili přerozdělování a loupení od bohatých; za velmi zajímavé však považuji podívat se, co v jakých dobách mysleli „chudobou“. Nejprve to znamenalo, když lidé neměli ani na jídlo; pak se to změnilo, za chudého byl označován i ten, kdo neměl dost pohodlné bydlení; časem k tomu přibyly další vymoženosti; a dnes už je „chudý“ i ten, kdo má co jíst, kde bydlet, spoustu volného času a dokonce si může čas od času zajet na skromnější tuzemskou dovolenou. Těmto „chudákům“ má stát pomáhat. Budou-li se kritéria chudoby takto měnit, vždy bude důvod k legalizaci loupení v zájmu „chudých“ (již si dnes žijí lépe než bohatí v minulosti). Ale čím to je, že se chudým daří stále lépe? Pochopitelně kapitalismem; ten sice není založen na rovnosti jako socialismus, nicméně vytváří tolik bohatství, že „dnešní“ chudák má více než „včerejší“ boháč.
Přečtení: 3297
Autor: Urza
Čas: 2020-05-21 00:00:02

Vlastní bydlení pro mladé

Ve společnosti nám vznikl nový „problém“: Mladí lidé nemají dostatek zdrojů na to, aby si pořídili vlastní bydlení, takže si „musejí“ brát hypotéky. Nejrůznější socialisté lamentují nad tím, kam ten svět spěje, jaká je to hrůza a co bychom s tím měli dělat (potažmo jak by to měl stát vyřešit); a kam tedy ten svět spěje? Inu, k prosperitě; tento „problém“ je zcela iluzorní záležitostí, neboť nikdy v historii neměli mladí lidé dostatek zdrojů k tomu, aby si pořídili vlastní bydlení, není to nic nového. Naopak nikdy v minulosti nebyli mladí (ale ani staří) tak bohatí a tak skvěle zajištění; dokonce si žijeme tak dobře, až jsme z toho zapomněli, že výchozím stavem je chudoba a divoká nehostinná příroda. Bohatství, domy a technologie jsou věci, které přichází s časem; a svět spěje k tomu, že stále více mladých bude mít vlastní bydlení… aby pak mohli socialisté fňukat, že mladí nemají vlastní tryskáče.
Přečtení: 2456
Autor: Urza
Čas: 2020-05-20 00:00:02

Pracovní místa

Doktrína „ochrany pracovních míst“ je více či méně založena na mylné představě omezeného počtu pracovních míst na světě (či v zemi); jedná se však o podobnou iluzi jako tezi o tom, že celkové bohatství světa je konstantní. Ani jedno z toho však není pravda; s tím, jak bohatství neustále roste (jen porovnejme, jak se máme nyní a jak to bylo před pár stovkami let), mají lidé neustále další a další potřeby. Zatímco dříve byli rádi, když měli něco k jídlu, dnes již chtějí zábavu, cestování, krásné domy, auta… a až přijde doba, kdy budou mít i tohle všechno, začnou chtít ještě více (další formy zábavy, cestování do vesmíru, bydlení na mořích či pod hladinou, vznášedla…). V souvislosti s tím budou neustále vznikat nová pracovní místa (a budou-li jednoho dne dělat veškerou práci stroje, tím lépe; lidé nebudou muset pracovat, jejich potřeby budou naplňovány i bez práce, takže jim zbyde spousta volného času).
Přečtení: 2504
Autor: Urza
Čas: 2020-05-19 00:00:02

Regulujme X!

X může znamenat útočné násilí, porušování vlastnických práv (vraždy, loupeže, znásilnění, ničení cizího majetku…); to teď ponechme stranou a pojďme se bavit o případech, kdy X je cokoliv jiného (tedy činnost nenásilná, vlastnická práva respektující). Co pak znamená výzva k regulaci X? Reálně jde o volání po užití útočného násilí vůči někomu, kdo si hledí svého a nikomu nic nedělá. Znamená to: „Támhleten člověk si dělá na svém a za své něco, co se mi nelíbí; donuťme jej, aby s tím přestal a podřídil se mé vůli.“ Když řekneme neznalému člověku tuto větu, nejspíše ji jednoznačně odsoudí; přesto drtivá většina z nich bude některé z takových regulací zastávat. Přitom se jedná o totéž, liší se to jen formulací. Je fascinující, jakou sílu má státní propaganda; kvůli ní stačí stejnou tezi jen přeformulovat do slov, jež nám byla státem prezentována jako „žádoucí“… a hle, jasné odmítnutí se změní v souhlas.
Přečtení: 2658
Autor: Urza
Čas: 2020-05-18 00:00:02

Kapitalista nenasyta

Mnozí lidé zavrhují zavilé kapitalisty, protože „jdou jen po penězích“; co to ale znamená, když někdo na volném trhu (tedy bez porušování vlastnických práv) „jde po penězích“ a vydělává? Takový člověk něco nakupuje (a spotřebovává), něco prodává (ne nezbytně vytváří, ale může); buď se jedná o podnikatele, jenž nakoupí zdroje (materiál, práci…) a přetvoří je v produkt, nebo o spekulanta (či zprostředkovatele), jenž nakoupí to, co později (či jinde) prodá. V obou případech platí, že hodnota, kterou spotřeboval, je nižší než hodnota, kterou ostatním poskytl (a to i v případě spekulanta – nezapomeňme, že hodnota je subjektivní a mění se v čase, nákladová teorie hodnoty byla vyvrácena); jeho zisk pak vyjadřuje, jak moc obohatil společnost. Pochopitelně kapitalista, jehož nejvyšší hodnotou jsou peníze, asi nemusí být zrovna nejlepším partnerem do života; těm, kdo s ním obchodují, však zjevně prospívá.
Přečtení: 3445
Autor: Urza
Čas: 2020-05-17 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Občanské průkazy, identita, soukromí

Přečtení: 838
Autor: Urza
Čas: 2020-05-16 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Povinná státní maturita z matematiky

Přečtení: 1665
Autor: Lovely Annie
Čas: 2020-05-15 00:00:02

Touha pomoci, či touha po moci?

Občas se mi honí hlavou, kde se vzala potřeba některých lidí řídit společnost. Touha po moci nebude jediným důvodem. Jsem si jistá, že i touha pomoci hraje svou roli – spousta lidí bere úlohu řízení společnosti jako poslání a bohulibou činnost. Proč taky ne, na první pohled se tak může jevit. Ti obětaví lidé ve vládě dřou do úmoru, aby nám vymysleli ty nejlepší zákony. Díky nim se přeci cítíme v bezpečí. Nebýt těch dvou milionů právních norem, bůhví co by s námi bylo! Navíc už od malička neustále posloucháme, že společnost se přece jen tak sama řídit nemůže. Kdo to kdy viděl!

Ve skutečnosti jsem přesvědčena o následujícím: Kdyby každý z těch lidí, kteří nás mají řídit, řídil pouze sám sebe a staral se pouze o své štěstí, bylo by postaráno o mnohem více lidí. Teprve až se přestaneme snažit řídit společnost, začne opravdu fungovat. Potom budeme moci sledovat, jak směšné bylo naše počínání. Zkuste si představit, že veškerá ta energie a úsilí, které je vkládáno do obřího a neekonomického giganta jménem stát, se nasměruje jinam – tam, kam budou lidé skutečně chtít, což demonstrují svými peněženkami, ne volebními lístky. Držme se činností, které mají smysl, které nás naplňuje a ve kterých jsme dobří – což poznáme tak, že nás za ně ostatní ocení. Hlavně nikomu nic nenuťme a přinášejme lidem radost. Lásku v srdcích a úsměv na tváři. <3
Přečtení: 3608
Autor: Vitacoc Gaxelor
Čas: 2020-05-14 00:00:02

Žádný oběd není zadarmo – ani se slevou

Řada států kvůli virové nákaze zavřela restaurace. To vedlo ke zvýšené poptávce po dovozu jídla až ke dveřím – a geniální volný trh se okamžitě přizpůsobil. Ovšem v San Francisku se pánové úředníci rozhodli, že budou na lidi „hodní“ a nastaví maximální cenu za donášku jídla. K čemu to vedlo? Nestalo se, že by lidé dostávali jídlo levněji. Naopak se jeden z největších rozvozců (a nevím kolik menších) rozhodl, že se mu za stávajících podmínek nevyplatí do této oblasti dovážet, a přestal zde provozovat svou službu. Co to ve výsledku znamená? Tento zákaz – jako vždy – nepomohl, ale naopak znemožnil lidem z této oblasti naplno využívat dovozu potravin, který je teď tak potřeba (paradoxně právě kvůli státnímu zákazu restaurací). Žádný oběd není zadarmo, ani se slevou. Jídlo (bydlení, auto, voda ani nic jiného) nevzniká zákonem, ale prací, proto je naivní si myslet, že by cokoliv takového mohlo fungovat. A zde vidíme praktickou ukázku.
Přečtení: 3153
Autor: morbid
Čas: 2020-05-13 00:00:02

Máme totalitu?

Pokud definujeme totalitu jako stát, který zasahuje do téměř veškerého konání lidí, byla ve 14:00 dne 12. 03. 2020 v ČR nastolena totalita. Ze dne na den. Jsou politologové a filozofové, kteří tvrdí, že demokracie nám zaručuje, že totalita nevznikne. Teď jim můžete ukázat, že nemají pravdu. Totalita nastolena byla. Možná bude zrušena. Částečně prý 17. 5., ale nikdo zatím nic přesného neví. Ani jak moc bude zrušena. Takže se ukazuje, že každý stát je v principu totalitní, jen toho ne vždy využívá. Pokud budete tento můj názor komentovat potřebností těch vládních zásahů, tak si prosím uvědomte, že o tom jsem vůbec nepsal. Pokud jste přesvědčeni, že to potřeba bylo, smiřte se s tím, že tvrdíte, že bylo potřeba nastolit totalitu. Jen netvrďte, že to totalita není jen proto, že ji považujete za potřebnou.
Přečtení: 3978
Autor: Urza
Čas: 2020-05-12 00:00:02

Kdo „vládne“ v kapitalismu?

První povrchní odpověď by mohla znít, že jsou to obrovské nadnárodní korporace; k hlubšímu poznání je však třeba se ptát, co činí ty obrovské korporace tak obrovskými, kde vlastně svůj vliv berou. Pravdou je, že jim tuto velikost, moc a peníze dávají jejich vlastní zákazníci, tedy „obyčejní lidé“; to jsou ti, od koho na svobodném trhu vychází moc, oni jsou ti, kdo ve volnotržní společnosti vládnou! Kdyby ekonomika byla loď, korporace jsou kormidelníky či důstojníky komandujícími mužstvo, ale kapitánem, jenž určuje směr plavby, je právě zákazník; nebude-li korporace sloužit těm, kdo od ní dobrovolně nakupují, nebude mít přístup k jejich penězům a svou moc ztratí. Někdo může namítnout, že dost velká a mocná korporace dobrovolné zákazníky nepotřebuje, neboť se může na jejich vůli vykašlat a k placení je donutit násilím; to riziko samozřejmě existuje… a taková korporace se pak nazývá jedním slovem: stát.
Přečtení: 3391
Autor: Urza
Čas: 2020-05-11 00:00:02

Nenáviděný kapitalismus

Obrovská spousta lidí nenávidí kapitalismus; nebo jej alespoň nemá moc ráda. Mně však není úplně jasné, co vlastně nemají rádi… že se každý rozhodne, co bude dělat, co nechce dělat, co si koupí a nekopí, jaké služby bude a nebude poskytovat, jaké dohody uzavírat, koho zaměstnávat, nezaměstnávat a za jakých podmínek? Nelíbí se jim, že lidé mají svobodu nakládat se svými životy po svém a touží je násilím nutit podvolit se vůli silnějších (většinou státu)? Chtějí řídit životy ostatních jen tak z plezíru? Vyhovovalo by jim, abychom žili v bídě a nouzi způsobené nemožností ekonomické kalkulace v centrálním plánování? Ne. Nevěřím, že jsou ti lidé zlí (alespoň většinou). Nechtějí, abychom trpěli. Bohužel však s tímto utrpením mají spojený právě ten kapitalismus; většinou bez nějakého hlubšího zdůvodnění či logické analýzy. Už to slovo má obrovskou negativní konotaci; očistěme je!
Přečtení: 3470
Autor: Urza
Čas: 2020-05-10 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Chudoba

Přečtení: 1092
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2020-05-25 09:23:56 Autor: norbertsnv Titulek: Re: pointa [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Nič, len zrejme nemá články od svojich fanúšikov a tak vypĺňa priestor jednoduchými skratkovitými odkazmi.
Čas: 2020-05-25 09:21:52 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Áno, jeden hlas sám osebe nič nezmôže, len ma trochu zaráža že presne rovnaký argument pri ankapistickom "hlasovaní peňaženkou" zrazu ankapisti vehementne popierajú a zrazu vidíte len všetky hlasy pohromade.
A nesledujem českú politiku až tak podrobne, ale na Slovensku bol medzi vládou Mečiara a Dzurindu evidentný rozdiel, rovnako potom medzi Dzurinda2 a Fico1, medzi Fico1,Radičovej vládou a Fico2. A teraz je krátko po voľbách a navyše pandémia, takže rozdiel medzi minulou a terajšou vládou si zatiaľ netrúfam hodnotiť. Takže nesúhlasím s tvrdením že je jedno koho si zvolíme.
Čas: 2020-05-25 09:07:29 Autor: Odpověď (neregistrovaný) Titulek: pointa
Co tím vlastně chce autor sdělit?
Čas: 2020-05-25 08:51:18 Autor: Vitacoc Gaxelor Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: gaxelor.vitacoc v doméně gmail.com
good point, ale myslim si, že ten jeden hlas stejně nemá žádnou váhu, takže je to celkem jedno, jestli jeden člověk půjde volit.
A navíc si myslim, že to nemá cenu. Ať tam bude kdokoliv, tak se bude dít fůrt to samý.
Když tam přišel pan pitomio, jehož celoživotním snem bylo referendum, tak ho to po měsíci úřadování nějak omrzelo. Komunisti (teď nemyslim piráty ani zelený, ale KSČM) byli strašně moc proti NATO, ale pak se s tim nějak smířili.
Myslim si, že za těma politikama stejně stojí někdo, kdo u nich lobbuje za určitý názory a ať tam bude kdokoliv (pitomio, svobodný, komunisti, andrej, míra,...), tak potáhne za stejný lano.
Čas: 2020-05-25 08:43:31 Autor: norbertsnv Titulek:
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Urza, pokiaľ sa domnievate že neúčasťou vo voľbách oslabujete štát tak ste na omyle. Neúčasťou vo voľbách iba zvyšujete váhu hlasu tých čo volia. A napríklad politici či štátni zamestnanci majú dôvod voliť, takže je nereálne myslieť si že nepríde voliť nikto.
Čas: 2020-05-25 07:47:01 Autor: TaxationISTheft Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: enkeli33 v doméně gmail.com
Tak nějak již tradičně komentář zcela o ničem. Už ani ty spamy nejsou tím, čím bývaly. Proti tomu se ani nedá nic napsat, protože jsouto jen prázdný kecy. Měl bys to už konečně zabalit, spamere, a začít dělat něco užitečnýho. Tady už meleš z posledního.

Fakt, poslední dva roky na stokách nečtu komentáře a když nějaký rozkliknu, vždy jsou tam jen projevy nějakých psychicky nemocných spamerů, co mají potřebu to tam zasrat a to mě vyléčí na dalších 12 let, abych je nečetl ;)
Čas: 2020-05-25 05:36:46 Autor: Urzoblb (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
No jo, to je tak, kdyz nekdo straslive zbohatne na krypto Ponzi schematu. Ztrati kontakt s realitou, zlenivi a zacne blejt do internetu.
Čas: 2020-05-25 01:30:40 Autor: Alias Titulek:
Web: neuveden Mail: neuveden
Tak nějak již tradičně článek zcela o ničem. Už ani ty stoky nejsou tím, čím bývaly. Proti tomu se ani nedá nic napsat, protože jsouto jen prázdný kecy. Měl bys to už konečně zabalit, Urzo, a začít dělat něco užitečnýho. Tady už meleš z posledního.
Čas: 2020-05-24 20:39:05 Autor: Hunábl Funterer (neregistrovaný) Titulek:
Tohle video mi připomnělo jednu dávnou historku, ještě z doby hluboké totality. Jel jsem za svým známým, on byl lékař, do Londýna. Když jsem na tamním nádraží vystoupil z vlaku, tak na mě mával stranickou legitimací a smál se jako blázen. Pak jsme šli do jednoho baru v Soho na pivo. Když jsem se po týdnu vrátil zpět do Prahy, netrvalo to ani dva dny a už mě kontaktovali chlapíci z StB. Byl jsem na výslechu a nechápal jsem, co po mě chtějí. Nakonec jsem ze zoufalství vytáhl stranickou legitimaci a začal jsem se chechtat jako blázen. Chvíli nechápavě zírali a pak mě beze slova pustili. Od té doby jsem od nich měl pokoj. Jen do Anglie už mě nikdy nepustili. Tedy vlastně ano, až po roce 89, ale to už je jiný příběh.
Čas: 2020-05-24 18:00:55 Autor: Alias (neregistrovaný) Titulek: Re: Long Story Long [↑]
Už abys chcípnul kokote!
Čas: 2020-05-24 17:40:55 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
proc myslis ze jsou fetky?
..........................

Znáte tu pohádku o Petru Panovi ?
Dokud byl malý chlapec, tak uměl létat,
když se pak jako dospělý vrátil zpět do země Nezemě tak již létat neumí a musí se to naučit,

a naučí se to tak, že se ztotožní s jednou štastnou myšlenkou (která mu pak dá křídla)

Takže Petr pan je fetka závislá na jedný štastný myšlence,
je na ní závislý,
bez ní létat neumí...

Takže,
jakmile se ztotožníte s nějakou štastnou myšlenkou, můžete létat ale jste na ni závislej, bez ní létat neumíte,
podobně jako fetka nedokáže žít bez drogy...

https://www.csfd.cz/film/8639-hook/prehled/
Čas: 2020-05-24 16:50:35 Autor: parek (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
proc myslis ze jsou fetky?
Čas: 2020-05-24 16:49:53 Autor: parek (neregistrovaný) Titulek: Long Story Long
Pri sledovani se mi vybavili nektery sracky co se mi staly v ordinacich.
1: neco sem mel s uchem, tak me poslaly k chirurgovi negrovi, co mi pul hodiny mrdal do ucha nejakym skalpelema ve vysledku mam dodnes na uchu jizvu, ktera tam ani nemusela bejt, kdyby nebyl kokot
2:pred rokem sem sel s podezrenim na alergii do nemocnice kde mi merila dr. dech- musel sem dejchat do pristroje, ale jak to tak bejva kdyz se neco musi hned, tak to vetsinou nejde, pica zacla rvat ze to neumim tak jsem se s ni zacl pokrikovat, at na me nerve a ze mi to proste jen nejde, na asi patej pokus kdy uz prestala bejt ujecena pica se mi to povedlo a sel jsem pryc
3. snad naposledy co jsem byl na ORL sem sel s tim ze me boli v krku ale ze necci ATB protoze se mi akorat oslabi imunita, na pohled mila Dr mi rekla ze je teda mit musim nebo at nechodim, co tam vlastne delam... tak jsem si je vzal na tyden, ty slaby sem si vydupal a sel pryc, za tri dny vse ok ani sem je nemusel brat
Od ty doby nechci brat ATB protoze je to brainwash a ze vseho se clovek stejne uzdravi sam.
Podobny zkusenosti se Sockozdravotnictvim ma i muj kamos, kterej neni moc prubojnej a Drs. s nim zametaj a hazou mu terminy co mu nevyjovujou atd.
S tema zmrdama sou jenom problemy, kdyz se nad tim zamyslim, tak drtivou vetsinu veci sem se stejne uzdravil sam.
Chtel bych zkusit alternativni medicinu, pokud nekdo vite nejakou supr poradnu/ordinaci, sem s ni!!
A to jsem zapomnel zminit ze z opakovane naordinovanyho "jenom kasliku" mi po naslednym vydupanym rentgenu plic vyklubal prechozenej skoro zapal plic. Premejslel jsem ze tu napohled hodnou detskou doktorku, ktera me podcenila a zpusobila trvaly nasledky, ze mam ted casto rymy a cejtim na sobe ruzne nasledky, zazaluju. Asi uz je pozde, pac zakon ma lhutu co vim tak dva roky.
Mrdat Socialni zdravotnictvi! Diky za osvetu
Čas: 2020-05-24 15:18:07 Autor: Fetky (neregistrovaný) Titulek:
By mě fakt zajímalo, kdo má čas a chuť se dívat na dvouhodinové tirády dvou fetek.

Jedinou výhodou je, že je to pro fetky low effort content, prostě melou do kamery bez přípravy a je to.
Čas: 2020-05-24 15:09:40 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
No ti pak zase volí tak jak volí,
asi nejspíš proto tak volí, aby nebyli za voly...
Čas: 2020-05-24 15:07:11 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Taky je dobrý se vyhýbat blbcům,
tedy nařízení vlády to není (to by jaksi byli sami proti sobě)

ale je dobré se tím řídit a udržovat se v karanténě...