Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Dean
Čas: 2020-07-07 00:00:02

Logika v nařízeních vlády

Lidé urputně hledají logiku v nařízeních vlády – i tam kde, žádná není. Dokonalá ukázka tohoto jevu je omezení regulace roušek v MHD: Proč by se v tramvaji, autobusu a vlaku nemusela nosit rouška, ale v metru ano? Hledají za tím argumenty typu, že v pozemské dopravě není klimatizace, že se tam hůře dýchá, že tam jsou lidé více u sebe a podobně. Jenže podobné argumenty by se daly najít i pro přesně opačné nařízení. Když se ale podíváme na nahodilost, s jakou byla všechna opatření přijímána a rušena, dost možná to žádnou logiku nemá – prostě to jen někomu v politice přišlo jako dobrý nápad, toť vše.
Přečtení: 650
Autor: Urza
Čas: 2020-07-05 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Svoboda (projevu)

Přečtení: 1987
Autor: Urza
Čas: 2020-06-30 00:00:02

Přepnutí Stok do prázdninového módu 2020

A jsou tu zase prázdniny, které nemalou část z nás nějakým způsobem ovlivňují, ať už jde o školáky, jejich rodiče, vysokoškoláky, učitele, návštěvníky různých festivalů a podobně; čtenost a sledovaost textů i videí Svobodného přístavu v tomto období každoročně klesá. Z toho důvodu se budeme věnovat jiným věcem (třeba přípravě konference), takže přepínám Stoky na dva měsíce do prázdninového módu, což znamená:
1/ Texty zde nebudou vycházet s takovou pravidelností jako doposud; snaha bude, ale nevím, jak moc se bude dařit (očekávejte výpadky).
2/ Prosím libertariány, kteří mají více času, o texty do Stok; ty mi posílejte mailem (případně publikujte sami; ideálně trefujte dny, kdy nic nevyjde xD).

Užívejte léta; a především života!
Těšíme se zas v září <3
Přečtení: 8338
Autor: Urza
Čas: 2020-06-29 00:00:02

Komparativní výhoda

Komparativní výhoda patří mezi jeden z největších objevů Davida Ricarda; a co vlastně znamená? Představme si úspěšného právníka, jenž je zároveň velmi zdatným cyklistou; přesto se mu může vyplatit najmout messengera (na kole), aby doručil jeho balíček, i když by to právník sám dokázal lépe a rychleji, nicméně když se věnuje své práci, vydělá si o tolik více, že se mu vyplatí s balíčkem poslat někoho jiného. Tento příklad není zrovna světoborný a nikdo asi nemá problém si jej představit; co z něj však plyne? Že vzájemný obchod se může vyplatit i tehdy, když jedna ze stran není v ničem efektivnější než ta druhá; to platí i v mezinárodním obchodu – i pro státy, z nichž jeden je po všech stránkách „zaostalý“, může být vzájemně prospěšné obchodovat. Koncept komparativní výhody nahrazuje koncept výhody absolutní (podle té se obchod vyplatí, když každá ze stran dělá něco lépe než druhá), s níž přišel Adam Smith.
Přečtení: 2304
Autor: Urza
Čas: 2020-06-28 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O legitimitě, právu s Romanem Jochem

Přečtení: 934
Autor: Urza
Čas: 2020-06-27 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Mír s drogami v čajovně Cherubín

Přečtení: 2165
Autor: Urza
Čas: 2020-06-26 00:00:02

Víme, co bylo špatně

Ex post často velmi snadno víme, co bylo v minulosti špatně; odsuzujeme otrokářství, mučení, čarodějnické procesy, nevolnictví, rasismus, nacistický i komunistický režim (alespoň většinou). Přesto byly všechny ty věci ve „své“ době společností přijímané a dokonce žádoucí; nikoho tehdy nenapadlo, co je to za hrůzy, i když na to někteří upozorňovali. Jak je to možné? Byli snad tehdy lidé zlí? Nemyslím si; řekl bych, že jsou pořád více méně stejní. Jak tedy mohli něco takového dopustit? Inu, bylo to prostě tehdy normální a „každý věděl“, že to „je realita“ a „nemělo smysl jít hlavou proti zdi“ a žádného praktika nezajímaly „vzdušné zámky a naivní teorie“, protože každý „žil teď a tady“; jediná věc nezbytná pro triumf zla je, aby dobří lidé nic nedělali. A tak se ptám: Dopustíme i my, aby naši potomci v daleké budoucnosti viděli, jak slepí jsme nyní ke zlu jen proto, že „každý přece ví, že stát potřebujeme“?
Přečtení: 2319
Autor: Urza
Čas: 2020-06-25 00:00:02

Veřejnoprávní média

Představme si médium vlastněné soukromníkem, které si na sebe ale nemusí vydělat; všichni mu musí povinně platit bez ohledu na to, zda přináší cokoliv hodnotného… a to je vlastně médium veřejnoprávní (jeho vlastníkem je ten největší a nejnebezpečnější monopol – tedy stát – který skrze něj samozřejmě prosazuje své zájmy jako každý jiný vlastník). Ospravedlnění takových (většinou nesmyslně drahých) médií spočívá v tom, že mají být nositeli obsahu, který si na sebe nevydělá; co to ale znamená? Že o ten obsah lidé prostě nemají zájem, respektive o zdroje, které ono médium spotřebuje, mají zájem větší; takže je „logicky“ platit donutíme. Veřejnoprávní média prý také potřebujeme, aby nás informovala o „krizových situacích“; ehm… když se něco krizového stane (živelné katastrofy, teroristické útoky…), soukromá média o tom snad mlčí? Ne! Naopak odsouvají jiný program, jen aby mohla mluvit o tom, co lidé chtějí.
Přečtení: 2847
Autor: Urza
Čas: 2020-06-24 00:00:02

Klamání spotřebitele

Klamání spotřebitelů zakazuje zákon: Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek; to vše pod pokutou až padesáti milionů korun. Jak se ale stát chová k občanům, tedy spotřebitelům jeho služeb? Co jim říká ve školách? Třeba otevřené lži o tom, že volný trh nemůže poskytovat určité služby (zdravotnictví, sociální systém, soudnictví, peněžnictví a podobně), ergo je musí (!) zajišťovat stát; a nejde o nějaký „názor“, jedná se o prokazatelné lži, jelikož ty služby již trh v minulosti poskytoval, dokud je vlády nepřevzaly. A jak by se asi stát zachoval k podnikateli, který by podobným způsobem lhal svým spotřebitelům? Dost možná podobně jako k mafiánům, kteří vybírají výpalné; ačkoliv stát sám dělá totéž ve větším a nazývá to daněmi.
Přečtení: 2788
Autor: Lovely Annie
Čas: 2020-06-23 00:00:02

Pohled z druhé strany

Proč se tak zarputile držíme svých postojů, názorů a závěrů, které jsme jen stěží ochotní přehodnotit? Máme snad pocit, že když se změní náš pohled na svět, celá naše existence se zboří a zanikne? A proč se vlastně tohoto kolapsu tolik děsíme? Občas mám takový pocit, že by nám všem nejvíce pomohlo vzít ten nejzásadnější a nejpevnější světonázor, položit ho před sebe jako sekanou a rozsekat ho na nejmenší části, otočit ho vzhůru nohama, rozpitvat a přehodnotit to, co si myslíme a utváří to velmi nepřímo náš svět. Uvidět potenciál v tomto procesu, poznávat sám sebe skrze nejistoty – to vnímám jako největší dobrodružství tohoto života <3

Jen tak pro celistvost, všichni z Vás, kteří mou úvahu dočetli až sem – ať už jste na straně anarchokapitalismu nebo na pomyslné druhé straně socialismu, zkuste se jen tak sami pro sebe vžít do myšlení lidé z opačné strany spektra. Uvidíte, že když se tomu opravdu poddáte, otevřou se Vám mnohé dveře a pohledy.
Přečtení: 3460
Autor: Urza
Čas: 2020-06-22 00:00:02

Zlé banky

Lidé často volají po státní ochraně před zlými kapitalistickými bankami; takové volání by bylo k smíchu, kdyby ovšem nebylo k pláči. Proč? Dnešní banky nejsou „zlé kapitalistické“, nýbrž „zlé státní“. Volnotržní banka má nějakou obchodní politiku, poskytuje lidem své služby, případně emituje peníze dle vlastního uvážení a je jen na lidech, zda budou tyto peníze přijímat; chová-li se z jejich pohledu špatně, prostě se mohou jejích peněz zbavit. Dnešní banky mají obrovskou výhodu od státu, jenž jim dal možnost emitovat peníze, které on pak nutí lidi přijímat, vést v nich účetnictví a platit v nich daně; v podstatě jim dává moc kartelu, který násilím vnucuje nám všem. Je tedy paradoxní volat stát, aby nás „chránil“ proti „zlým bankám“; bohatě by stačilo, aby jim stát přestal dávat ta nechutná násilím vynucovaná privilegia (kontrolu nad penězi, které všichni musejí přijímat) a nechal volný trh problém vyřešit.
Přečtení: 3314
Autor: Urza
Čas: 2020-06-21 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O svobodě slova s Danem Vávrou

Přečtení: 1362
Autor: Urza
Čas: 2020-06-20 12:00:00

Studio Svobodného přístavu:O libertariánském hnutí s prof. Šímou

Přečtení: 1732
Autor: Urza
Čas: 2020-06-19 00:00:02

Anarchie a kapitalismus

Kapitalismus je vrcholné vyjádření anarchie a anarchie je vrcholné vyjádření kapitalismu.“ Tento citát dle mého názoru nejlépe vystihuje podstatu životního díla svého autora – Murrayho Newtona Rothbarda. Mnozí (zejména anarchisté jiných směrů) jej bohužel nechápou; rád bych jim tedy poskytl vysvětlení. Čistý kapitalismus – tedy zcela neregulovaný trh – může existovat jen bez státní moci, neboť jakákoliv – byť sebemenší – daň deformuje tržní prostředí; podmínkou čirého kapitalismus je tedy bezstátní prostředí, čili anarchie. A naopak? V anarchii neexistuje žádná centrální moc, jež by mohla někoho regulovat; lidé mohou svobodně směňovat své statky a vlastnit výrobní prostředky, což znamená kapitalismus – a to i v případě, že se rozhodnou třeba žít v komunách a vlastnit výrobní prostředky komunitně (dokud nebude nikomu bráněno zařídit se po svém, což je podstatou anarchie, vždy se bude jednat o kapitalismus).
Přečtení: 3118
Autor: Urza
Čas: 2020-06-18 00:00:02

Úrok

Úroky vznikly zcela přirozeně mnohem dříve, než se ekonomům podařilo vysvětlit jejich podstatu, v důsledku čehož byly tyto často z nesmyslných důvodů odsuzovány; a bohužel i dnes je mnozí považují za nemorální, případně nežádoucí. Proč tedy vznikají? Zaprvé je půjčka vždy spojena s rizikem (ani při nejlepší vůli dlužníka se mu nemusí povést dluh splatit) a zadruhé „statek teď“ si ceníme více než „statek později“; záměrně píši obecně o statku, nejen o penězích, neboť úrok není jevem peněžním, ale zcela obecným – věřitel se něčeho vzdá a úrok činí poplatek, jež mu kompenzuje, že to nemá (a riziko, že o to přijde). Peněžní úroky bývají občas označovány v rámci celé ekonomiky za „nesplatitelné“ bez toho, aby vznikaly nové peníze; to je však velký omyl, neboť jedna koruna může být použita ke splacení téhož dluhu vícekrát (když ji věřitel utratí a dlužník získá); na úroku tedy není nic nemorálního ani nežádoucího.
Přečtení: 2427
Autor: Urza
Čas: 2020-06-17 00:00:02

Vězení

Představte si, že vám někdo něco provede; co pak s tím? Pokud to nebylo nic až tak hrozného, třeba byste uvítali odškodné; bylo-li to něco neodpustitelného, co vám zničilo život, možná byste dotyčnému nejraději také ublížili (já osobně považuji pomstu za nešťastnou, ale to teď ponechme stranou). Kdo by si ale za své peníze na svém pozemku postavil jakousi bizarní zoo, do které by pachatele zavřel, hlídal jej tam, na své náklady ho živil a po čase pustil na svobodu? Patrně skoro nikdo. Proč tedy tímto způsobem nakládáme s těmi, kdo porušují zákon? Stačí trochu zamlžit okolnosti té platby, skrýt před lidmi to, že oni jsou těmi, kdo platí, rozložit náklady i mezi ty, kterých se to netýká… a najedou to přestává být absurdní a máme vězení; masivní plýtvání zdroji, shromažďování kriminálníků na jedno místo, kde se jeden od druhého přiučí „řemeslu“ a jejich následné propouštění do společnosti – takový je stát.
Přečtení: 3411
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Čas: 2020-07-07 08:44:51 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Já jen, že furt někde slyším, jak jsou lidi tupé ovce, co si volí Zemana a Babiše, jaký jsou lidi primitivové, že se o ně musí starat stát apod.

To mate tak: potulujete-li se po stokach a zumpach, skutecne kolem sebe slysite jen zblunkani exkrementu a cvachtani fekalii, to by Vas nemelo prekvapovat. Ostatne sam k tomu vydatne prispivate. Vam snad "ta demokracie" nefungiruje?
Čas: 2020-07-07 08:43:31 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Moje tvrzení celou dobu je, že demokratická většina je anonymní primitiv.

Chapu, ze jste asi zase mel nejakou z tech slabsich chvilek, presto nemohu poprit jiste uspokojeni, jak vam tu Norbert - vicemene jako uz posledni Mohykan, chudak - dava naprdel. A to celkem soustavne - inu, zocelil se, zatimco bahno stok spis zvolna zahniva.
Čas: 2020-07-07 08:24:22 Autor: David (neregistrovaný) Titulek:
Tuším, že Lenka Zlámalová v nějakém rozhovoru vyslovila hypotézu, že roušky v MHD vláda zrušila, aby voliči ANO (převážně senioři) netrpěli a neomdlévali v letním počasí, jinými slovy si opět kupují jejich hlasy u voleb. Tento názor mě dává docela smysl.
Čas: 2020-07-07 08:11:20 Autor: pz100000 Titulek:
Web: neuveden Mail: neuveden
Lidé urputně popirají logiku v nařízeních vlády – i tam kde, nahodou nejaka ulpi. Dokonalá ukázka tohoto jevu je tento clanek.
Čas: 2020-07-07 08:10:17 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
jen ten kdo chce nechce být psa bít si hůl dycky najde, a pak se objeví někdo jako politik a nařídí. protože může. nařídí. tečka. konec. se svobodou to nemá nic společného ale politika.

Au! Omen nomen? To byste ale datlum krivdil, jejich klovani smysl dava.
Čas: 2020-07-07 01:21:00 Autor: datel (neregistrovaný) Titulek:
anebo privilegované propustky u pomníků. jen ten kdo chce nechce být psa bít si hůl dycky najde, a pak se objeví někdo jako politik a nařídí. protože může. nařídí. tečka. konec. se svobodou to nemá nic společného ale politika. au!
Čas: 2020-07-07 00:49:00 Autor: Digital (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
A ona vám ta demokracie funguje? Já jen, že furt někde slyším, jak jsou lidi tupé ovce, co si volí Zemana a Babiše, jaký jsou lidi primitivové, že se o ně musí starat stát apod.
Čas: 2020-07-06 23:55:08 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tak moment, tvrdenie že arogantný primitív je demokratická väčšina ( čo ste tvrdil doteraz a čo som Vám logicky vyvrátil ) a tvrdenie že demokratická väčšina je arogantný primitív, ktoré tvrdíte teraz, sú 2 rôzne tvrdenia. To druhé by platilo iba v prípade že väčšina obyvateľov sú arogantní primitívi, čo je podmienka pri splnení ktorej by nefungovalo žiadne spoločenské usporiadanie.
Čas: 2020-07-06 20:51:59 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Moje tvrzení celou dobu je, že demokratická většina je anonymní primitiv. A ptám se, zda jste se svým tvrzením, že si nenecháte poroučet od anonymního primitiva, konzistentní i v případě demokratické většiny.

Tak nějak bych čekal, že budete rozporovat srovnání té většiny s primitivem, ale místo toho jste mě překvapil vlastním gólem do gramatiky.
Čas: 2020-07-06 19:12:42 Autor: norbertsnv Titulek:
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
OMG. Sloboda slova neznamená že musíte niekoho pustiť do obývačky ( to je skôr o slobode pohybu ), sloboda slova je že AK ho do tej obývačky pozvete/pustíte tak mu nemáte zakazovať čo smie a čo nesmie rozprávať.
Maľovanie na stenu je poškodzovanie majetku, lenže hovoreným slovom Vám zo steny neubudne.
Najlepšie sa dá sloboda slova ukázať na facebooku slobodného prístavu: slobodný prístav je otvorený, tak tam je mazanie príspevkov cenzúra. Fórum Svobodného přístavu je uzavretá skupina pre moderátorom schválených členov, s dopredu známymi pravidlami členstva, tam je zmazanie príspevku či vyhodenie člena porušujúceho pravidlá v poriadku, ale prípadné mazanie príspevkov neporušujúcich dané pravidlá by bola zase cenzúra.
Čas: 2020-07-06 18:10:14 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
A voči čomu som mal argumentovať? Voči síce fakticky správnemu, ale vzhľadom ku téme nepodstatnému tvrdeniu že "demokratická väčšina je jednotné číslo"?
Čas: 2020-07-06 17:49:36 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To Vám tentokrát ty argumenty došly nějak rychle.
Čas: 2020-07-05 22:44:17 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
A z takou logikou sa čudujte keď ste niektorým tunajším diskutérom na smiech.
Čas: 2020-07-05 21:34:13 Autor: Martin Urza (neregistrovaný) Titulek: Budu cenzurovat
Dobrý den milí libertariani, odteď jsem se rozhodl že budu mazat lidí za jejich názory a pomocí básniček vysvětlovat ankap, takže tady to je a kdo na to bude mít názor, toho smažu.

Můj soused hodně sere,
Koukal jsem se mu do prdele.
Sere sere pořád sere,
Běžte všichni do prdele,
Do svobodné libertarianské prdele,
Tam vás pán Bůh posere.
I když to umí líp než vy, stejně vás posere on a to je KOMPARATIVNÍ VÝHODA
Čas: 2020-07-05 21:30:06 Autor: Martin Urza (neregistrovaný) Titulek: Budu cenzurovat
Jestli nepřestanete mluvit sprostě tak vám dám anální ban
Můj soused hodně sere,
Koukal jsem se mu do prdele.

Sere sere pořád sere,
Běžte všichni do prdele,
Do svobodné libertarianské prdele,
Tam vás pán Bůh posere.
I když to umí líp než vy, stejně vás posere on a to je KOMPARATIVNÍ VÝHODA
Čas: 2020-07-05 21:01:19 Autor: To je pravda (neregistrovaný) Titulek: Mám důkaz
Můj soused hodně sere,
Koukal jsem se mu do prdele.
Sere sere pořád sere,
Běžte všichni do prdele,
Do svobodné libertarianské prdele,
Tam vás pán Bůh posere.
I když to umí líp než vy, stejně vás posere on a to je KOMPARATIVNÍ VÝHODA