Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2019-10-18 00:00:02

Urza v Bratříčkově kanálu

YouTuber Bratříček se poslední dobou hodně pouštěl do ankapu; když jsem jeho kritiku označil za nepříliš konstruktivní, odpověděl: „Neřekl bych ani, že jsem kritik. Doslova se té ideologii ve svých videích vysmívám a používám ji spíše jako oslí můstek na další témata. Především vysvětluji úlohu státu.“
Jeho i mí diváci si však žádali náš názorový střet; a my jsme se rozhodli jim vyhovět. Na živé vysílání se můžete podívat dnes ve 20 hodin v Bratříčkově kanálu!
Přečtení: 3432
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-17 00:00:02

Sleva na krádeži

Zaznamenal jsem, že argumentačně zdatnější oponenti při debatách s libertariány začínají nahrazovat dotace slevami na dani. Jakým způsobem to uchopit? Sleva na dani má s dotací společného asi to, že zvýhodňuje určitý typ chování před jiným, na základě programu současné garnitury. Z tohoto hlediska je stejně škodlivá, protože stejným způsobem deformuje tržní prostředí. Na druhou stranu, narozdíl od dotace sleva na dani nikdy nikomu jednoduše nepřihraje cizí peníze, pouze mu nechá o něco více jeho vlastních (pomineme-li více než stoprocentní slevy či daňové bonusy, které by vůbec neměly být považovány za slevy). Ze slev na dani tedy pro všechny plynou negativa, pro některé pak pozitiva. Ač nepříliš silně, kloním se k tomu považovat jakoukoliv nevšeobecnou nenárokovou slevu na dani za jistou formu zastropené dotace, a namísto slev vždy hájit snížení daně jako takové.
________

Urzova poznámka pod čarou: Protože si stále spousta lidí myslí, že jsem autorem všech článků ve Stokách, raději uvádím, že s tímto textem nesouhlasím. Jsem zastáncem každé sebemenší slevy na dani, včetně slev nárokových (avšak pochopitelně nejsem zastáncem dotací).
Přečtení: 2332
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-16 00:00:02

Argumentační faul – základ státu

„Když se ti tu nelíbí, proč se neodstěhuješ do Somálska?“ Proč jo? Argument je validní od člověka, který je stoprocentně spokojený s aktuálním stavem společnosti. Kdokoliv má byť sebemenší výhradu, kterou se snaží řešit, může se odstěhovat sám, do Somálska či kamkoliv jinam.
„Chtěl bych vidět, jak by se anarchokapitalistické společnosti vedlo na opuštěném ostrově.“ Chtěl bych tamtéž vidět etatisty. Pokud oni mohou stavět na socialismu, nacismu, bezpočtu monarchií a dalších neliberálně-nedemokratických režimů, proč zrovna anarchisté by museli začínat od nuly?
„V ankapu by všem vládli nebezpeční šílenci, dost bohatí, aby si koupili zbytek země.“ Říká zásadně člověk, který vcelku správně považuje tři čtvrtiny demokraticky zvolených světových lídrů za nebezpečné šílence, a skuhrá, že miliardář si z pozice premiéra rozkrádá republiku.
„Chcete-li něco změnit, tak si to odhlasujte ve volbách, ne? A proč vůbec chodíte k volbám, když byste je nejradši zrušili?“ Pět set let zpátky: Chcete-li něco změnit, tak se staňte Bohem vyvoleným panovníkem, ne? Nejsem povinen prosazovat změny pouze aktuálně dominantním způsobem, naopak mám však plné právo ho využít, pokud vidím naději na úspěch.
„Nevolil jsi, nemůžeš si stěžovat. Volil jsi a prohrál ve férových volbách, musíš respektovat volbu ostatních. Volil jsi a vyhrál, máš cos chtěl.“ Hmm, stačilo říct, že si nemůžu stěžovat nikdy.
Přečtení: 2814
Autor: Alda
Čas: 2019-10-15 00:00:02

Poslouchejte vědce!

Greta Thumberg volá po tom, aby lidé poslouchali vědce. Ale vědce jakých oborů? Pokud se jedná o projekty měnící strukturu průmyslu a požadavky na změnu spotřebitelského chování, tak vědce, kteří posoudí, zda navrhované změny zvýší společenský blahobyt a zda očekávané přínosy převýší očekávané náklady – tudíž vědce ekonomy. I mainstreemový ekonom uzná, že náklady a přínosy nelze v celosvětovém měřítku nijak zjistit ani odhadnout (zvlášť, pokud se zde jedná o subjektivní veličiny) a tudíž nelze spolehlivě říct, zda jsou jakékoliv změny přínosné a žádoucí.

Ekonomové rakouské školy navíc dodají, že pouze jednotlivci nejlépe umí sami ocenit, jak je pro ně životní prostředí a riziko člověkem způsobené klimatické změny důležité a jaké náklady (např. v podobě změny svého životního stylu) jsou ochotni obětovat. Jednotliví spotřebitelé svými preferencemi volí, které technologie a produkty mají mít budoucnost, a které mají zaniknout. Také platí, že růst životní úrovně jde ruku v ruce s větším zájmem o své okolí a životní prostředí. Jiní vědci, zabývající se tzv. teorií veřejné volby mají přesvědčivé důkazy o tom, že i dobře míněné vládní opatření mají své nezamýšlené důsledky, politici podléhají korupci, dochází k plýtvání veřejných prostředků, apod.

Nejefektivnější a zároveň k naši Zemi nejšetrnější se jeví uspořádání společnosti založené na svobodné směně a dobrovolnosti. Poctivý vědec – ekonom – ještě musí na závěr dodat předpoklad, že tento samoregulující a na motivacích založený přístup funguje pouze v tržním prostředí, kde ceny nejsou deformovány vládními zásahy a dotacemi, vlády nebráni konkurenci, inovacím a kreativitě lidí a zároveň jsou respektována vlastnická práva, kde každý je zodpovědný za své činy včetně škod (externalit) uvalovaných na jiné členy společnosti. Závěrem musím dodat: "Souhlasím s Grétou, poslouchejte vědce!"
Přečtení: 3450
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-14 00:00:02

A co když…

Oblíbená kratochvíle zastánců státního aparátu je vymýšlení absurdních scénářů, k nimž by na volném trhu jistě došlo nebýt státní moci, která nás před touto katastrofou ubrání. Typickým příkladem je skoupení všech pozemků kolem dokola našeho domova nepřátelskou entitou a následné vymáhání drakonických poplatků za průchod, v lepším případě rovnou vyhladovění k smrti. Nedávno jsem se však dostal do sporu, ve kterém jsem zastával názor, že žiju-li ve svém bytě a nemám v plánu využívat žádné veřejné služby, neměl bych být nucen je platit. Byl jsem však oponentem (vedle úsměvných perliček, jako že výhled na pěkné město je veřejná služba) poučen, že chci-li byt opustit, musím využít veřejného chodníku, který však nelze uhradit zvlášť, neboť provozovatel jej pronajímá pouze v jedné kolekci se školstvím, zdravotnictvím, zemědělstvím, kulturou, důchodovým a dotačním systémem, a pokud se mi to nelíbí, nepřekvapivě se mám odstěhovat.

Beru to tedy za potvrzení, že i zdánlivě groteskní scénáře se mohou naplnit. Jenže zatímco volný trh viníkem být hypoteticky může, stát jím už je.
Přečtení: 2527
Autor: Urza
Čas: 2019-10-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap v čajovně Cherubín

Přečtení: 1264
Autor: Urza
Čas: 2019-10-12 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Scio konference o budoucnosti

Přečtení: 1509
Autor: Urza
Čas: 2019-10-11 00:00:02

Kdo píše historii?

Ač nejsem historik a o akademické sféře v tomto oboru vůbec nic nevím, rád bych vám, vážení čtenáři, zprostředkoval domněnky dvou historiků, které mě v rozhovorech s nimi velmi zaujaly; oba tvrdili, že granty na výzkumy rozdělují lidé, již mají nějakou představu o tom, co se v minulosti dělo, přičemž nechtějí financovat výzkumy, jejichž předmětem je něco, co se od té jejich verze výrazně liší. To dle mého názoru nemusí být vůbec žádná konspirace (ty mimochodem nemám moc rád coby velký příznivec Hanlonovy břitvy), ono to dává smysl i tak – ti lidé prostě považují financování něčeho, čemu nevěří, za plýtvání penězi; důsledkem tohoto – celkem logického – přístupu je však těžká komplikace možnosti opravovat velké chyby v současném vnímání historie. Děje-li se to, důvodem není zlý úmysl, nýbrž socialistické dotování historických výzkumů; řešením by pak bylo – podobně jako leckde jinde – volnotržní financování.
Přečtení: 2382
Autor: Urza
Čas: 2019-10-10 00:00:02

Bez státu by to zaniklo!

Když mluvím o bezstátní společnosti, často se setkávám s námitkami, že by něco (cokoliv) bez státu zaniklo, takže stát potřebujeme; zajímavé je, že protiargument je zcela univerzální bez ohledu na to, o co konkrétně se jedná. Naprosto zásadní otázka totiž zní: Přináší daná věc lidem více užitku, než kolik užitku by jim přinášely zdroje, jež ona věc spotřebuje? Je-li odpověď kladná, pak námitka padá; lidé by si to pořídili i bez státu (ať už samostatně, nebo by se na to složili, ale rozhodně potřebných zdrojů by se vzdali, neboť výsledný produkt je pro ně cennější). Je-li odpověď záporná, pak daná věc nemá existovat a stát by ji neměl uměle držet při životě; proč? Jednoduše proto, že lidé dokáží potřebné zdroje využít jinak, aby jim tyto přinesly ještě větší užitek; a protože žijeme ve světě omezených zdrojů, neměli bychom jimi plýtvat.
Přečtení: 2878
Autor: Urza
Čas: 2019-10-09 00:00:02

Dva rozhovory

Čekám-li někde, čtu si; proto mi čekání ani nevadí. Před několika dny jsem se však ocitl v situaci, ve které jsem musel čekat a neměl nic ke čtení, tak jsem jen seděl a přemýšlel; z toho mě však vyrušily dva rozhovory, jichž jsem byl svědkem. Aktéry prvního z nich mohl být majitel či ředitel nějaké firmy a pravděpodobně jeho obchodník; zuřivě řešili, co mají dělat, aby se u nich zákazníci cítili dobře a chtěli se vracet. Druhý rozhovor vedly nejspíše dvě zdravotní sestry; svorně nadávaly na to, jak si někdo může dovolit přijít bez objednání a sdělovaly si triky, jak dotyčného „vytrestat“ (nechat jej čekat déle, než je nezbytné, aby si tohle již nedovoloval). Vidíte ten rozdíl? Zatímco jedni o zákazníky bojují, jiné obtěžují; proč? Inu, jednomu ti klienti zdroje nosí, zatímco druhému je odčerpávají; přemýšlí o tom takto ty zdravotní sestry? Nejspíše ne; a asi si to ani neuvědomují.
Přečtení: 3015
Autor: Urza
Čas: 2019-10-08 00:00:02

Nenávist ke kapitalismu

Kapitalismus je spoustou lidí nenáviděn (podobně jako anarchie, ale tu teď pomiňme); proč vlastně? Myslím si ale, že bychom se neměli ptát „proč“, nýbrž „co“; co vlastně tito lidé nenávidí? Typicky jednu ze dvou následujících věcí: Buď „divoký kapitalismus“ devatenáctého století (v porovnání s dnešní dobou), nebo současné (na stát napojené) korporace; nenávidět kapitalismus devatenáctého století proto, že lidé žili v horších podmínkách než dnes (ačkoliv v lepších než předtím), dává asi takový smysl, jako hanět vynález parního stroje, protože dnes máme stroje výkonnější, zatímco nazývat na stát napojené a přeregulované korporace (jež leckdy skrze lobby tvoří zákony a omezují konkurenci) kapitalistickými, svědčí o těžkém nepochopení toho pojmu. Kapitalismus znamená volný trh a dobrovolné směny, ne lobbování a uplácení poslanců; a na nás je, abychom to lidem vysvětlili.
Přečtení: 3590
Autor: Urza
Čas: 2019-10-07 00:00:02

Úcta k autoritě

Mnozí si často stěžují, že „ta dnešní mládež“ (samozřejmě horší než ta dřívější – jako každá) nemá úctu k autoritám, což by často rádi řešili vojnou, případně alespoň přísnou disciplínou ve škole; co se ale těmito prostředky mládež naučí? Plazit se před autoritou, kterou si tito lidé sami nevybrali; jak něco takového může být vůbec někým považováno za ctnost? Úcta i zdravá pokora jsou samozřejmě velmi žádoucí, nicméně musejí vycházet z nitra dotyčného – on sám si vybere, kdo si jeho úctu zaslouží, kdo je následováníhodný; když mu však vnutíme toho, koho musí poslouchat, jen z něj děláme loutku, otupujeme jeho vůli a učíme jej „držet hubu a krok“. Všímáte si, jak často se s tím lze setkat ve třeba školách? A není divu; státu se samozřejmě hodí vychovávat poslušné občany – učitel může být pak snadno nahrazen policajtem, úředníkem či politikem. Vážně tohle přejete svým dětem?
Přečtení: 2483
Autor: Urza
Čas: 2019-10-06 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Daně a cla do škol

Přečtení: 921
Autor: Urza
Čas: 2019-10-04 00:00:02

Mrtví koně a jejich lejna

Před více než sto lety komusi v New Yorku přišlo, že je tam příliš mnoho koní; zjistil, jak rychle tito koně přibývají a aproximoval další vývoj: Někdy v druhé polovině dvacátého století se budou lidé v New Yorku brodit koňskými lejny, kterých tam bude asi metrová vrstva, nemluvě o záplavě těl mrtvých koní. Připadá vám to absurdní? Mně tedy ano; jednak autor jaksi opomněl auta (ne že by v jeho dobách existovaly), ale především to, že i bez automobilů by lidé daný problém řešili daleko dříve, než by se museli po ulicích brodit výkaly. Jak to, že když jde o koně, každý vidí, jak nesmyslné je takto uvažovat, ale jakmile někdo přijde s trvale udržitelným rozvojem, jenž je založen na stejně absurdních předpokladech, bere jej vážně? Přitom jsou všechny modely trvale udržitelného rozvoje založeny právě na takových predikcích a předpokladu, že lidé nebudou na vznikající problémy reagovat…
________

Edit: Podle některých šlo o Londýn, nikoliv NY.
Přečtení: 5175
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-03 00:00:02

Filosofické anarchozombie

Mnoho z nás, pro které je svoboda nade vše, má bohužel jednu drobnou překážku v šíření této myšlenky: svoboda je nám nade vše. Naše sociální bublina sestává prakticky z kladného pólu těch, se kterými si notujeme na téma svobody, a záporného pólu všech ostatních, kterým máme nutkavou potřebu omílat libertariánská paradigmata do omrzení. Jejich, ne našeho. Není se pak moc čemu divit, že jsme mnohými osočováni ze sektářství.

Dá se nějak pojmenovat, co nám chybí? Dá - autenticita, nebo snad uvěřitelnost. Mohu soudit jen podle sebe, ale asi bych se nenechal přesvědčit někým, kdo mne bombarduje naučenými argumenty a já mám přitom pocit, že vlastně nemá duši. Spojuje nás zájem o sport? Kulturu? Cestování? Výborně, na tom se dá stavět. Nemusím být v první řadě argumentační robot. Větší efekt leckdy má, pokud jsem příjemný člověk.
Přečtení: 2502
Autor: Urza
Čas: 2019-10-02 00:00:02

Tereza v deCentrále: Biotechnologie a etika

Tématem minulé přednášky o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála byla S(s)voboda učení, jelikož začal nový školní rok.
Dnešním tématem budou biotechnologe a s nimi spojené etické otázky; a přednášet bude Tereza! Uslyšíte od ní o genetických modifikacích živých organismů (i lidí), technologické singularitě a dalších zajímavých věcech.
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která bude také první středu v měsíci, tedy 6. listopadu; budeme si povídat o tématu celkem navazujícím – o vědě na volném trhu.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 2463
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-10-19 17:37:48 Autor: Global leader (neregistrovaný) Titulek: Sklad odpadu
Dobry den,
zvazuji byt podnikatelem ve vasem AK systemu. Prichazim ze statu, kde je velmi vysoka regulace nakladani s nebezpecnymi odpady. Jiz leta se zabyvam skladovanim jaderneho a jinak nebezpecneho odpadu a rad bych v tomto oboru podnikal i na vasem volnem trhu. Nase firma skladuje odpad v hermeticky uzavrenych kontejnerech, ze kterych nehrozi zadny unik minimalne pristich 10 let. Pak kontejnery pripadne vymenime, pokud tedy v ramci konkurencniho boje nezkrachujeme nebo jako jediny jednatel spolecnosti nezemru. Po kratkem studiu vasich materialu jsem zjistil, ze u vas neni problem, pokud je spolecnost globalnim leaderem na trhu, coz je take vec, ktere si velice na AK cenim, protoze konkurence je pro me opravdu nepripustna, ale bohuzel v soucasnem state nemohu kvuli anti-monopolnim zakonum svuj podnik plne rozvinout, coz diky vasemu principu volneho trhu bude konecne mozne.

Predem dekuji za pripadne informace o prekazkach, ktere by me mohly u vas potkat v mem oboru podnikani.
Čas: 2019-10-19 16:05:48 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Jasně že přečtu,

má reakce je o tom Urzově menším zlu jenž preferuje,
viz. jeho poznámka pod čarou v úvodním článku
a o tom, co na říká pan Norbertsv,
jen sem tu jeho myšlenku rozvinul či spíše konkretizoval,
že menší dan je ve skutečnosti větší zlo,
nikoliv menší zlo...

Nákej problém k pochopení ?
Když tak vysvětlím...
Čas: 2019-10-19 15:56:35 Autor: Jakub G Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
aby mi vyšlo co chci

Samozřejmě, protože ve chvíli, kdy tvůj chorý mozek začne vymýšlet kraviny typu "porušením pravidla se dobrovolně zavázal respektovat to pravidlo", tak co jiného na to říct.
Čas: 2019-10-19 15:50:54 Autor: Jakub G Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Že to JG buď logicky nezpracuje

Ach jo, tohle tvrdí někdo, kdo ani nebyl schopen pochopit, co jsem vlastně tvrdil.
Čas: 2019-10-19 15:40:02 Autor: bambaribambam Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vostále, přečteš si aspoň někdy komentář, na který odpovídáš? Nějak si nedovedu vysvětlit, že vždycky plácáš úplně nesouvisející věci.
Čas: 2019-10-19 15:29:05 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
To já sem študýrovanej elektrotechnik a veřejně se přiznávám že se tý elektřiny fakt bojím,
vona občas bejvá i taková ideologická, že když vás chytí tak se vás už nepustí, což pak už vobvykle bejvá i smrtelný, napětí vás jen nakopne ale proud vás vobvykle vodnese do tunelu na jehož konci pak bejvá světlo...
A prach se opět v prach navrátí...

Amen
Čas: 2019-10-19 15:22:13 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Ale upřímně, myslím si, že lidský rozměr kapitalismu byl tebou akcentován velmi málo, a zejména tací, kteří nemyslí hlavou, ale srdcem, ty argumenty (jakkoliv dobré) od tebe nepřijmou. :|
........................................................................
Pocity určují hodnotu,
takže byste je mohli ukecat na tu ochranu soukromého vlastnictví,
použití násilí jim nevadí, spíš by jim vadilo že tam máte jenom toto,
a pak voni jsou spíše kolektivisti (dílené štěstí je dvojnásobné štěstí)
takže by asi spíš brali organizovanou armádu a policii...

Myslím že třeba takovej princip svobody učení by moc nebrali,
to je příliš moc individualismu....
Čas: 2019-10-19 14:40:21 Autor: Jakub G Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Pokud ale někdo tvrdí, že krádež nelze rozlišit od změny vlastníka na základě smlouvy (tuto tezi tu opakuje Jakub G)

Lžeš, tohle jsem tu nikdy netvrdil, natož opakovaně.
Čas: 2019-10-19 13:41:13 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Beru dvě.
Čas: 2019-10-19 11:50:28 Autor: random párek (neregistrovaný) Titulek:
FREE CATALUNYA!
Čas: 2019-10-19 11:42:05 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Presne ako som čakal, navyše nechápem ako môže študovaný ekonóm verejne priznať že sa bojí diskutovať o ekonómii s ajťákom a namiesto ekonómie potom diskutovať o témach v ktorých je úplný amatér.
Čas: 2019-10-19 10:10:04 Autor: velkej Ká Titulek:
Web: neuveden Mail: neuveden
Díky, Urzo. Díval jsem se, nejdřív to byla taková přetahovaná, okolo desáté jsi dostával navrch, a pár minut před jedenáctou už neměl Bratříček žádný prostor a zamotával se do té své podpory demokracie. Ale upřímně, myslím si, že lidský rozměr kapitalismu byl tebou akcentován velmi málo, a zejména tací, kteří nemyslí hlavou, ale srdcem, ty argumenty (jakkoliv dobré) od tebe nepřijmou. :|

Jinak všiml jsem si, že Bratříček dost blekotá. Nevím jak na jiných videích, nesleduju ho, ale včera blekotal dost. Tys občas zablekotal taky, když jsi chvíli hledal argument nebo příklad něčeho, ale Bratříček blekotal furt, a to ani když nebyl v úzkých.
Čas: 2019-10-18 23:06:56 Autor: Vostál Petr Titulek:
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Tak poslouchám Ninu,
a toto mně přijde aktuální :

https://www.youtube.com/watch?v=HrPm-TAoRLM
Čas: 2019-10-18 17:51:29 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
To já si u sexu vždycky říkám :
"Není to moje stará (případně i jiná), je to božská BB"

PS.
BB není sušenka ale Briggite Bardot, i když dneska je z ní už taky sušenka
Čas: 2019-10-18 17:37:42 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Ovšem i hodně zarytý blud lze rozumovou cestou někdy nabourat a něco změnit.
...........................................................................
No jo,
ale todle je vaše představa,
pocitář vás s tím pošle někam, páč pocitář nevěří rozumu, ale pocitům,
používá zcela jiný způsob orientace ve světě...

Někdo má třeba hodnotový systém aby bylo lidem dobře ale zároveň je socialista a dělal by revoluce s cílem zavést revolučně to dobro pro všechny, což se zatím nikomu nepodařilo a data to ukazují, dokonce že se zpravidla vždy a bezvýhradně podařil opak a jsou na to ekonomické teorie, proč by totak mělo být.
........................................................................
No vidíte,
a někdo je zase anarchista, nedělá revoluce ale přesvědčuje,
že tak a tak, páč on sám je individualista a nechápe moc ty kolektivisty,
proč sebe sama voblbují a znesvobodnují zákony, jemu to přijde nelogický, jenže jim to přijde logický, páč to berou tak, že prodělek je také zisk,
vždyt i pojištění je ztráta, tedy pokud se nic nestane, ale co když se něco stane ? Pak je ta ztráta ziskem...

Někdo kouká na stromy a jinej zase na les,
že les je více než jeden strom, že sice v lese je strom omezený jinými stromy, ale zároven je těmi stromy i chráněn, zatímco samotný strom může bezproblémově růst, ale jen do tý doby, než se přižene vichřice apd.


Pokud ale někdo tvrdí, že krádež nelze rozlišit od změny vlastníka na základě smlouvy (tuto tezi tu opakuje Jakub G), tak mu lze dokázat omyl.
.........................................................................
Když budu chtít, klidně vám budu tvrdit, že vlastnictví je krádež,
protože i v duchovnu je vlastnictví těla popsáno jako prvotřídní omyl
a další vlastnictví je jen dalším pokračováním tohoto omylu...

Jinak co JG tvrdím nevím, já to vždy pečlivě nesleduji...
Čas: 2019-10-18 17:18:27 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
No a na mě zase zbyla Kleopatra, proto sem takovej otrávenej...