Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-18 00:00:02

Stát proti chudým XLVI: Regulace operátorů

Stát masivním způsobem reguluje telekomunikace. Dokonce kvůli tomu existuje Český telekomunikační úřad. Mnoho lidí namítá, že je to nutné, protože firmy v tomto oboru jsou velké korporace, které by si bez regulací dělaly, co by chtěly. Realita je ale taková, že státní zásahy nám všem zhoršují výsledné služby a mají negativní vliv na cenu.

Příkladem, jak státní zásah škodí převážně chudým lidem, může být stejná cena služeb v zahraničí (např. roamingu). Operátoři jsou zákonem donuceni mít jednotné ceny v rámci Evropské unie. Na první pohled se to může zdát dobré. Na druhou stranu to nutí firmy chovat se nějakým způsobem, který nemusí být ideálně ten, který vyžaduje zákazník a současně firma mu ho chce sama dobrovolně poskytnout. Cena za takové změny parametrů služby nejen opět ztěžuje vstup konkurence na trh, ale také rozkládá náklady na takovou regulaci i mezi lidi, kteří takovou službu nepotřebují, protože necestují.

Nejvíce regulace dopadá na chudé – nejen proto, že méně cestují a zrovna tato konkrétní regulace na ně přenáší náklady, ale i proto, že pak mají kvůli obecným regulacím daného oboru mnohem dražší služby s horším plněním. Nemluvě o tom, že z jejich daní se platí provoz úřadů a vymáhání často zbytečných regulací.

Řešením je liberalizace trhu, nebránit vzniku konkurence a aktivně odstraňovat zákonné bariéry pro vstup na trh.
Přečtení: 2470
Autor: Urza
Čas: 2019-04-17 00:00:02

Reklama

Mnozí z nás berou reklamu jako nutné zlo, někteří ji dokonce chtějí omezovat či zakazovat a tvrdí, že svět by byl bez ní lepším místem, navíc se jim nelíbí, že za reklamu v konečném důsledku platí zákazník; proč tedy reklamu nepostavit mimo zákon? I když pomineme morální důvody, má reklama mimo jiné i informační přínos pro všechny, kdo jsou jí vystaveni; vždyť jak jinak bychom se orientovali v nepřeberné nabídce zboží, kterou nám kapitalističtí podnikatelé nabízejí? Už i jen sdělení na obalu výrobku, případně libovolná informace o produktu kdekoliv, je formou reklamy. Bavíme se tedy jen o míře; ale jak určit tu správnou? Inu, nechme firmy, nechť si konkurují na volném trhu; kdo bude dělat reklamy příliš mnoho, bude také přespříliš utrácet, čímž ztrácí svou konkurenceschopnost; právě fakt, že náklady na reklamu se promítají do konečné ceny zboží, je důvodem k redukci jejího množství.
Přečtení: 2421
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-16 00:00:02

Vnutíte nám svá pravidla

Často čítávám argument, že anarchokapitalisté chtějí vnutit ostatním svá pravidla. Jediné, co však chtějí trestat, je porušování vlastnického práva. To je ale zakázané i dnes! Pro běžné osoby se na tom tedy nic nezmění. Pouze nechceme porušovat tato práva v zájmu vymáhání jiných umělých pravidel státy.
Přečtení: 2793
Autor: Urza
Čas: 2019-04-15 00:00:02

Pouliční osvětlení

Občas se můžeme setkat s tvrzením etatistů, že bez státu a veřejných rozpočtů bychom neměli ani pouliční osvětlení; pravdou je, že tam, kde by se na něj lidé složili, by veřejné osvětlení bylo, zatímco jinde nikoliv. Je to ale špatně? Ne; právě naopak. Tam, kde si lidé veřejné osvětlení pořídí dobrovolně, z něj evidentně mají větší užitek, než kdyby zdroje potřebné na jeho vybudování využili jinak; naopak tam, kde se na něj nesloží, dávají jasně najevo, že mají pro ty zdroje lepší využití (jinak by dobrovolně vystavěli osvětlení), takže je pro ně lepší možnost jej tam nemít (a místo toho mít něco jiného). Zde často přichází oblíbený argument o černých pasažérech – lidé budou méně motivovaní platit, když vědí, že se mohou „svézt“ na tom, že za ně zaplatí ostatní; to je skutečně pravda, vyloučit někoho ze spotřeby veřejného osvětlení lze jen velmi přetěžko.

Je to však důvod k násilnému vybírání zdrojů? Kdyby byl, lze tak obhájit násilné vybírání zdrojů na cokoliv jen proto, že tam existuje černé pasažérství, případně nějaký jiný objektivní (fyzikální a povahou světa daný) důvod, proč danou věc zdražuje nějaká externalita. Nevylučitelnost ze spotřeby je vlastnost daného statku, která jej činí dražším – podobně jako třeba bažina na nějakém pozemku zdražuje cenu stavění na onom místě, černé pasažérství zvyšuje (pro platiče) cenu veřejného osvětlení; ano, kdyby byly podmínky jiné (země suchá či černé pasažérství lépe řešitelné), dané statky by byly levnější, což však (ani v jednom případě) není důvodem k násilnému donucování lidí to platit, když dobrovolně zájem nemají – onen statek bude stále přinášet méně užitku, než kolik by přinášely lidem ty zdroje, které za něj zaplatili (kdyby tomu tak nebylo, zaplatí dobrovolně).
Přečtení: 2934
Autor: Urza
Čas: 2019-04-14 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap, sociální systém – VOŠ Caritas

Přečtení: 1803
Autor: Urza
Čas: 2019-04-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Liberty Evening (SfL) v Olomouci

Přečtení: 1675
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-04-12 00:00:02

Zásadní problém dneška: neuznávání odlišných postojů

Existuje jakási hra na OSN, jíž se účastní studenti z celého světa. Nedávno měla jedna taková modelová OSN (MUN) zasedání, kde usoudili, že zásadním problémem dneška je neuznávání odlišných postojů. Nedivím se jim, i když s velkou pravděpodobností tato jinak dobře míněná slovo budu chápat velmi odlišně.

Demokracie je konflikt. Konflikt mezi postoji většiny a postoji menšiny. Postoje většiny zcela demokraticky vyhrávají volby, aby mohly přetlačit postoje menšiny. Jak uznává většina postoj menšiny? Neuznává. Může se zaklínat různými gumovými ustanoveními o tom, že práva menšin jsou chráněna, ale ve skutečnosti je jen čistě na té většině, zda se těmito pravidly bude řídit, nebo nikoliv, a co různým menšinám milostivě dovolí. Různé menšiny tedy trpí různými škodlivými zásahy různých většin.

Nejméně respektovanou menšinou v demokracii je jednotlivec. Demokracie neuznává jeho autonomii, neuznává jeho názory na vedení vlastního života, neuznává jeho zásady, neuznává jeho problémy, neuznává jeho nápady, neuznává jeho rozhodnutí, neuznává jeho svobodu. Každý z nás je jednotlivec, každý z nás má své odlišné postoje.

Jednou tito studenti možná dojdou k tomu, že právě demokracie (i ostatní systémy vlády) je zdrojem mnoha zbytečných konfliktů z neuznaných postojů. Vyhlížím ten den s nadějí.
Přečtení: 3403
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-11 00:00:02

Stát proti chudým XLV: Regulace finančního trhu

Stát reguluje masivním způsobem finanční trh, od bankovních služeb až po investiční fondy, burzy nebo směnárny. Zastánci regulací obvykle argumentují ochranou spotřebitelů a zajištěním bezpečnějšího prostředí pro lidi využívající služby na finančních trzích. Ve výsledku je ale takto přeregulované prostředí kontraproduktivní a nejvíce na něho doplácí chudí lidé.

V první řade kvůli obrovským formálním nárokům na poskytovatele těchto služeb klesá konkurence a rostou náklady na plnění regulatorního rámce, což má za následek vyšší náklady na provoz služeb. Nízká konkurence vede k horšímu plnění a nutnost splňovat regulace odráží náklady v konečné ceně služeb. To nejvíce dopadá na chudé lidi, kteří kvůli tomu mají například dražší pojistné smlouvy, horší úroky, horší kurzy nebo menší zhodnocení investičních fondů.

Další zásadní negativum spočívá v tom, že dané regulace v kombinaci s postojem státních institucí můžou v lidech vyvolávat falešný pocit bezpečí a chybějící obezřetnost je pak vytrestá. Takovéto chyby nejvíc dopadají právě na chudé lidi, kteří jsou nejcitlivější na finanční ztráty nebo horší plnění pojistek.

Řešení je co největší deregulace trhu, aby mohla vznikat dynamicky konkurence a odstranily se zbytečné náklady. To povede ke zlevnění služeb a lepšímu plnění. Z dlouhodobého hlediska budou vznikat služby, které můžou mnohem lepším způsobem reflektovat to, co lidé skutečně chtějí a nebudou omezené zbytečnou legislativou. Lidé budou mít také širší paletu služeb, včetně služeb, které třeba teď ani není možné poskytovat.
Přečtení: 2058
Autor: Urza
Čas: 2019-04-10 00:00:02

Regulace k ochraně slabých

Regulace jsou většinou obhajovány tím, že jimi stát chrání slabé; nyní ponechme stranou, zda je násilné vynucování takové ochrany morálně ospravedlnitelné a pojďme se podívat na její konkrétní dopady na malé, velké a obrovské firmy. Velká firma má své účetní i právní oddělení, které se mohou novými regulacemi dle potřeby zabývat a upravit procesy ve firmě tak, aby regulacím vyhovovaly. Obrovské firmy mají (krom výše uvedeného) často ještě lobbisty a další prostředky, jimiž mohou působit na zákonodárce a vážně nepříjemné, drahé či ohrožující regulace zablokovat. Malé firmy však žádnou z výše uvedených možností nemají a každá regulace jejich podnikání pro ně může být potenciálně likvidační, případně velmi bolestivá. Tato ochrana jedněch slabých tedy v konečném důsledku jen ohrožuje jiné slabé a to často velmi zásadně; prosím, nezapomínejme na to.
Přečtení: 2150
Autor: Myluke
Čas: 2019-04-09 00:00:02

Historie se opakuje…

Dnes mi jedna paní v diskuzi na FB dala zajímavý podnět k zamyšlení. Argumentovala potřebu státu tím, že se historie často opakuje. Kdybychom nad sebou neměly tu vládu, tak bychom zešílely, postřílely se, lidé by byli chudí a nikdo by se o ně nepostaral. Což mě vedlo k zamyšlení; proč to tak je? Opakování historie je bezpochyby zapříčiněno tím, že se opakují ty stejné chyby. Napadlo mě, co měli všichni lidé společného už od pradávna? Vždy, někdo někomu vládl silou. Nemůže být tento fakt, příčinou právě té opakující se historie?
Přečtení: 4024
Autor: Deadlin
Čas: 2019-04-08 00:00:02

Politická cesta k anarchii?

Milý čtenáři, zajímal by mě Váš názor na to, jestli dává smysl založit politickou stranu, která by měla za úkol být proti novým zákonům (znemožňovat jejich prosazení). A kdo z Vás je pro a kdo proti prosazovat Ankap politickou cestou?
Přečtení: 2441
Autor: Urza
Čas: 2019-04-07 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: Vlastenectví a protekcionismus

Přečtení: 1444
Autor: Urza
Čas: 2019-04-06 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Urza ve Svobodomu, únor 2019

Přečtení: 1378
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-04-05 00:00:02

Všelidové hlasování peněženkou

Jsem svobodomyslný člověk, ale nejsem demokrat. Jsem zastáncem toho, co bych označil za všelidové hlasování peněženkou.
• Hlasování peněženkou je svobodné hlasování, protože každý hlasuje za sebe, ne za ostatní. V demokracii většina přehlasovává menšinu, takže vlastně hlasuje za ni, a tudíž ji nelze považovat za svobodné hlasování.
• Hlasování peněženkou je zodpovědné hlasování, protože každý pocítí na sobě následky vlastního rozhodnutí. V demokracii pociťujeme následky rozhodnutí úplně cizích lidí, a za své rozhodnutí se nikomu nezodpovídají.
• Hlasování peněženkou uspokojuje reálné hmotné potřeby. Demokracie uspokojuje potřebu ovládat či být ovládán.
• Hlasování peněženkou je rychlé, zboží či službu mám obvykle okamžitě nebo během pár dní. Demokratickému hlasování trvá měsíce i roky, než svůj výsledek uvede do praxe.

Hlasování peněženkou funguje všude tam, kde tato svoboda hlasovat není upřena. A funguje skvěle. Je nějaký důvod upírat lidem tuto svobodu? Je nějaký důvod chtít, aby si lidé nemohli najít produkty a služby lépe odpovídající jejich potřebám než ty státem nařízené či vnucené? Pojďme zlepšit kvalitu života. Šiřme myšlenku všelidového hlasování peněženkou.
Přečtení: 2434
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-04 00:00:02

Stát proti chudým XLIV: Obecní byty s regulovaným nájemným

Dostupné bydlení je velmi důležitým parametrem spokojeného života lidí, proto se stát v některých lokalitách snaží situaci dostupného bydlení řešit skrze obecní byty a (nebo) regulované nájemné. Opatření se na první pohled zdá prospěšné pro sociálně slabé a chudé lidi, ale ve výsledku na ně může mít z dlouhodobého hlediska spíše negativní dopady.

V první řadě je potřeba na takovouto politiku mít zdroje a ty se vezmou z daní - tedy vezmou se lidem a to zpravidla i těch chudým, kteří je potřebují na uspokojení svých potřeb. Tyto zdroje jsou přerozděleny, což samo o sobě nese svoje náklady. Nakonec jsou investovány do toho či onoho politického programu na podporu dostupného bydlení. Velmi často je ale takové dostupné bydlení velmi drahé, jen náklady nenese přímo ten, kdo v nich bydlí. Dále takováto politika přitahuje korupci a nakonec v bytech vůbec třeba nebydlí lidé, kteří by byli skutečně chudí, ale určitá skupina lidí, kterou reprezentace, která tvoří danou politiku zrovna podporuje – policisté, úředníci nebo někdo jiný.

Další problém je narušování tržního prostředí. Establishment komplikuje výstavbu nových bytů nesmyslnými regulacemi a byrokratickou zátěží. Místo deregulace a tedy snížením nákladů na výstavbu nových bytů, které by se projevily v nižší ceně nájmů a lepší dostupností bydlení, se snaží problém sanovat z druhé strany tím, že lidem vezme víc peněz, které neefektivně prohospodaří.

Řešení problematiky je nezavádět podobná opatření a snažit se naopak odstraňovat veškeré problémy, ve výstavbě nových bytů, jako je byrokratická zátěž, různá povolení, rigidní územní plánování a podobně.
Přečtení: 2009
Autor: Urza
Čas: 2019-04-03 00:00:02

Tereza v deCentrále: Právo žít, právo umírat

Tématem minulé přednášky o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála bylo polycentrické právo (doporučuji zejména libertariánům).
Dnešním tématem budou nejrůznější etické aspekty v medicíně; a přednášet bude Tereza! Uslyšíte od ní o potratech, eutanazii, povinném očkování, prodeji orgánů; a budete moci klást otázky či oponovat…
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která bude také první středu v měsíci, tedy 1. května; budeme si povídat o opomíjené ekonomické kalkulaci.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 1850
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-04-18 20:20:10 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Vy ankapisti stále presadzujete že na svojom si môžete robiť čo chcete a mne by si chcel určovať čo mám na svojom pozemku považovať za užitočné a čo za škodlivé? Nie je to nekonzistentné?
Čas: 2019-04-18 19:52:01 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Představa, že se se všemi domluvíte, je silně utopistická.
Čas: 2019-04-18 19:33:23 Autor: Enemy Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
to je asi stejný jako se zeptat a kdo určí jaký letadla jakou trasou a v jaký výšce budou lítat... pravděpodobně se budou muset všichni nějak rozumně domluvit, nikdo nemá zájem aby se jejich letadla srazila tak nikdo nebude mít zájem aby si navzájem rušili signál. Nejsem odborník ale ikdyby se objevil nějaký super padouch co by si postavil super obří vysílač a zabral všechny frekvence a nechtěl na ně nikoho pustit nebo by naopak ty frekvence prodával je jen o tom jestli by se mu to vyplatilo provozovat takovej vysílač a jestli by lidi byli ochotní jeho rádio poslouchat za takových podmínek kdy si zabral všechny frekvence...
Čas: 2019-04-18 19:16:05 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
A kdo tedy určí, co si kdo na jaké frekvenci může vysílat?
Čas: 2019-04-18 19:14:31 Autor: Enemy Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
a pokud jde o mě, tak radši budu žít svobodně s tím že přes můj pozemek nějaký darebák šíří svůj signál, než ve státě kde ten signál mu tu stejně lítá a neudělám s tím stejně tak nic a navíc za ten signál musím platit i když ho nechci viz Český rozhlas a když nezaplatím tak za pár let mě navštíví exekutor a bude mě chtít sebrat moje věci, když na něj pustím psa a nic mi nevezme tak mě navštíví kluci z URNY (tu si taky platím) a psa mi zastřelí a možná zastřelí i mě když si budu svoje věci bránit a to jen proto že jsem nezaplatil českýmu rozhlasu za to že dělá vlny...
Čas: 2019-04-18 18:59:01 Autor: enemy (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Tvůj problém bratře ze Slovenska je ten že nedokazech pochopit To ze když někdo ruší signál někomu kdo to nechce tak je zmrd. Když někdo vysílá signál který nic neruší ale naopak poskytuje tím službu spoustu lidem tak zmrd není neb jeho signál nikomu škodu nepůsobí...kapišto?
Čas: 2019-04-18 18:42:00 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Mobilní signál jsou fotony, ty hlupáčku :-D
Čas: 2019-04-18 18:38:00 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Fotóny sú reakcia na Benderove výplody, veď sa aj odkazujem na Benderov príspevok. Že ty génius ani nechápeš na čo slúži v hlavičke príspevku tá šípka dohora nie je moja chyba. Navyše odpovedáš mne a pritom cituješ Jakubovu odpoveď. Mal by si aspoň trochu aj porozmýšľať predtým než niečo napíšeš, takto zo seba robíš vola.
Čas: 2019-04-18 18:28:05 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Aha:
Rušička porušuje NAP, jakmile rušivý signál zasahuje na nějaký pozemek, jehož vlastníkovi to vadí.

A pokud mobilnímu operátorovi řeknu, že mi vadí, že na můj pozemek zasahuje jeho signál, tak se to bude řešit jak :-)? (citace tvého prvního příspěvku - moje pozn.)

To je to, čím jsi začal. V tom příspěvku, na který jsi reagoval, ani v tvé reakci na něj, nebyla ani zmínka o nějakých fotonech. Na žádné fotony jsi ani nemohl nereagovat. Co je do toho teď najednou motáš?

Fotony byl, jak tak na to tedy zpětně do vlákna koukám, špatný příklad. Jejich zdrojem je Slunce a nikdo v této sluneční soustavě nenese žádnou odpovědnost za to, že se od něj fotony odrážejí. Oproti mobilnímu signálu, za jehož vysláni nese odpovědnost "vysílatel". Ale jeden špatný příklad je pouze špatný příklad, který proto nedokazuje/nevyvrací nic. Ale to si "vyřiď" s tím, kdo se o tom s tebou bavil.

Tento vztah mezi mobilním signálem a proudem fotonů dáváš do nějakých souvislostí teprve teď. Já o něm nikde nic nepsal a ty ses doteď nezmínil, že jsem to měl zahrnout do debaty. To je fakt záměrné umělé svinstvo.

Navíc prcám debatu á la pískoviště o tom, co kdo psal, bez jakékoli naděje o nalezení smyslu tohoto rozhovoru. Na něco jsem se snažil v souvislosti s tvým prvním citovaným příspěvkem odpovědět a jediná tvoje reakce byla, že neumím myslet. Tak do prdele takovým mozkem teda neoplývám.
Čas: 2019-04-18 17:59:40 Autor: Bender Rodriguez Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
K comu to malo byt analogicke?
Čas: 2019-04-18 17:59:12 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
A aby si ma ty debil zase nechytal za slovíčka tak upresním: Ak mám právo požadovať nech na môj pozemok nepreniká signál rušičky, tak mám právo požadovať nech na môj pozemok nepreniká signál vysielača. Ak nemám právo požadovať nech na môj pozemok nepreniká vysielanie, tak nemám právo ani požadovať nech na môj pozemok nepreniká signál rušičky. Či svoje právo využijem alebo nie do toho sa ty nemáš čo starať.
Čas: 2019-04-18 17:55:55 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Fiala choď do riti so svojím slovíčkarením. Vysielanie aj rušenie majú rovnakú fyzikálnu podstatu, tak má na ne platiť rovnaké právo. Ak mám právo požadovať skončenie rušenia, tak mám rovnako právo požadovať aj skončenie vysielania mobilného, wi-fi či rádiového signálu. Ak nemám právo požadovať nech na môj pozemok nepreniká vysielanie, tak nemám právo ani požadovať nech na môj pozemok nepreniká signál rušičky. Či svoje právo využijem alebo nie do toho sa ty nemáš čo starať.
Čas: 2019-04-18 17:49:02 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tak ešte raz, lebo evidentne nedávaš pozor: za vlny zodpovedá ten kto ich vysiela, nie ten cez koho pozemok cestou prechádzajú. Rovnako za fotóny zodpovedá ich zdroj a nie objekt od ktorého sa odrážajú.
Čas: 2019-04-18 17:42:21 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Čas: 2019-04-18 17:34:53 Autor: Bender Rodriguez Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Aka otazka?
Čas: 2019-04-18 16:17:36 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
A to ty fakt nechápeš, že už ta má otázka byla analogickým příkladem!?