Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2019-06-19 00:00:02

Neschopnost přehodnotit názory

Anarchokapitalisté bývají občas označováni za fanatiky a velmi často jim bývá etatisty podsouváno, že nejsou ochotni změnit své názory a uznat chyby; takové tvrzení mi připadá zajímavé a do jisté míry až paradoxní. Téměř všichni jsme přece byli vychováváni k etatismu; skoro každý původně věřil ve stát. Anarchisté z nějakého důvodu během života museli minimálně jednou projít poměrně zásadní názorovou změnou a uznat omyl; etatisté sice mohli také, ale nezbytně nemuseli. Jak pak mohou etatisté obviňovat anarchisty z neschopnosti přehodnocovat názory a kriticky myslet, když právě oni již v životě tuto schopnost minimálně jednou prokázali? Samozřejmě je možné, že anarchisté se mohou ve svých názorech na svět mýlit a etatisté mohou mít pravdu, nicméně šance, že byl někdo fanaticky zmanipulován, je vyšší právě u etatistů, neboť ti věří tomu, co bylo do nás všech vštěpováno již na základní škole.
Přečtení: 134
Autor: Urza
Čas: 2019-06-18 00:00:02

Soukromý je dražší než státní!

Napříč společností existuje velmi populární přesvědčení, o kterém se v podstatě nediskutuje – soukromý sektor je dražší než státní; ano, přiznává se mu vyšší kvalita, ale cenově je v očích téměř všech stát levnější. Proč by to tak ale mělo být? Ve skutečnosti k tomu neexistuje důvod, stát není schopen tvořit statky levněji než soukromník; naopak je dražší, protože krom těch statků samotných je třeba platit ještě byrokracii, úředníky, centrální řízení a podobně. Rozdíl je v tom, že platby jsou skryté a zatímco peníze, jimiž zaplatíme soukromé firmě, vidíme v plné výši, u státních služeb jsou daně oddělené (a navíc rozdělené do mnoha složek, aby zaniklo, že nám stát bere kolem dvou třetin z toho, co vyděláme); především jsme ale podobnými mýty manipulováni již od útlého věku skrze státní vzdělávací systém, jehož cílem je šíření propagandy. Proto nevěřme dogmatům a vždy se ptejme na důvody.
Přečtení: 2341
Autor: Urza
Čas: 2019-06-17 00:00:02

Víra v socialismus

Není to zase tak dávno, co mnoho lidí všeobecně věřilo, že ekonomika musí být centrálně řízená, jinak budeme hladovět, protože něco tak důležitého jako výrobu a distribuci potravin nelze nechat na volném trhu, takže obojí zařizoval stát – a podle toho to také vypadalo; po revoluci se stalo to, čeho se mnozí obávali… a ejhle, najednou to začalo fungovat lépe. A k „velkému překvapení“ stejně dopadla i ostatní odvětví, jež byla zprivatizována; spousta jich však zůstala v rukou státu, aby mohly jejich notorické problémy pokračovat. V souvislosti s tím mě napadají dvě otázky: Jak je možné, že i když vše, o co se již stát nestará, prosperuje lépe, stále tolik lidí namítá, že přesně u toho, co je stále státní, by tomu bylo jinak? A jak může někdo věřit tomu, že stát, který nedokáže zajistit ani tak primitivní věc jako toaletní papír na pultech, se dobře postará například o vzdělávání či zdravotnictví?
Přečtení: 2442
Autor: Urza
Čas: 2019-06-16 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Stát proti chudým

Přečtení: 896
Autor: Urza
Čas: 2019-06-15 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Jiří Vestfy, Martin Lux a Urza

Přečtení: 3065
Autor: Urza
Čas: 2019-06-14 00:00:02

Anarchisté a jiní anarchisté

Mezi anarchokapitalisty a anarchokomunisty panuje rivalita (a nejen mezi těmito dvěma směry, ale i mnoha dalšími jim příbuznými; ty dva beru jako příklad za ostatní); anarchokapitalisté vyčítají anarchokomunistům nekonzistenci, zatímco tito jim na oplátku vytýkají, že nejsou skuteční anarchisté. Proti tomu v zásadě až tak dalece nic nemám, nicméně zaráží mě, jak málo oba tábory vědí o svých oponentech, vůči kterým se tak vymezují; většina anarchokapitalistů totiž čerpá své znalosti o anarchokomunistech od ostatních anarchokapitalistů, kteří je zesměšňují a karikují (naopak platí přesně totéž). Je pak vždy smutné vidět kritiku kapitalismu typu: „Kapitalismus je, když stát dává privilegia bankám.“ Na druhou stranu to (anarchokapitalistická kritika anarchokomunismu) však není o nic lepší; proto všem, kdo chtějí anarchokomunisty kritizovat, doporučuji jít a nejprve mluvit přímo s nimi.
Přečtení: 2512
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-13 00:00:02

Stát proti chudým LIV: Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je velmi často obhajována tím, že se jedná o zásadní příjem do státního rozpočtu a jednoduše se vymáhá a odvádí ji v podstatě jen plátci DPH. Navíc lze u daně uplatňovat odpočty a nechat si daň vracet. Jak ale DPH poškozuje (nejen) chudé?

Především tím, že velká část koncových produktů a služeb je nejméně o DPH dražší. To zásadním způsobem ovlivňuje dostupnost právě pro spotřebitele, hlavně pro ty chudé, pro které je zhruba pětinové navýšení ceny velmi zásadní. Kromě samotné finanční zátěže daň komplikuje systém a zanáší větší míru byrokracie, která sebou nese další náklady, které se projeví v ceně koncových produktů. Navíc kvůli velmi přísnému vymáhacímu aparátu vzniká bariéra na trhu, protože podnikatel musí splnit podmínky pro plátcovství DPH, což ho může do té doby obchodně znevýhodňovat ve vztahu k dodavatelům. To má za následek horší konkurenci a horší konkurence menší tlak na optimalizaci služeb v podobě levnějšího nebo lepšího plnění. To opět nejvíce dopadá na chudé, kteří jsou na plnění a jeho cenu velmi citliví.

Řešení je daň zrušit a s ní i byrokracii, která zbytečně lidem svazuje ruce. Všichni včetně chudých lidí pocítí zlevnění služeb a lepší plnění.
Přečtení: 2171
Autor: Urza
Čas: 2019-06-12 00:00:02

Fluidní gender a sexuální identita

Poslední dobou se můžeme stále častěji dozvídat o lidech, kteří si nejsou jisti svou „genderovou“ identitou. Nemyslím teď „čisté“ transsexuály, již mají ve svém pohlaví jasno, jen se toto „jasno“ neshoduje s jejich fyzickými těly, což lze řešit operací; mluvím o lidech, kteří prostě nevědí, cítí se býti střídavě ženami a muži, případně dokonce bytostmi úplně jiných pohlaví. Já jejich identitu respektuji (i když mám někdy trochu zmatek v tom, v jakém rodě je oslovovat – a to jich znám jen pár), nepřipadá mi, že by to vůbec byla moje věc; proto mě překvapují stále častější výkřiky obránců rodinných hodnot, kam ten svět spěje a že tohle ohrožuje tradiční rodinu. Cože? Jak asi? Neumím si představit, v jakém stavu musí být rodina, kterou ohrozí, že někde existuje někdo, kdo nemá jasno v tom, zda je ženou či mužem; myslím si, že prorodinní bojovníci by se měli hlavně starat o svém rodiny a ostatním dát pokoj.
Přečtení: 2948
Autor: Urza
Čas: 2019-06-11 00:00:02

Daní proti práci

Zajímavé je, že spotřební daně jsou často obhajovány tím, že snižují spotřebu; daň z tabáku omezuje kouření, daň z alkoholu redukuje pití, daň z pohonných hmot motivuje lidi šetřit pohonnými hmotami (i přírodu) a tak dále. Tato logika dává smysl, daněmi lze skutečně chování lidí ovlivňovat; ne že by to bylo dobře, ono to nakonec vždy někoho poškodí, ale jde to. Otázka pak zní, jaký efekt má v tomto smyslu daň z příjmu? Zdaněním práce reálně demotivujeme poplatníky této daně pracovat; za svou práci totiž dostanou nižší odměnu. V kombinaci s nejrůznějšími dávkami a podporou v nezaměstnanosti se jedná skutečně o celkem efektivní nástroj, jak odradit lidi od práce. Více méně totéž lze říci i o DPHčku; ačkoliv se jmenuje jinak, má více méně stejný efekt, jen ne na zaměstnance, nýbrž na podnikatele. A co myslíte, o kolik jiné je to v případě takových odvodů na sociální a zdravotní „pojištění“?
Přečtení: 2475
Autor: Urza
Čas: 2019-06-10 00:00:02

Muh… silnice?

Mnoho lidí považuje za vážný problém svobodné společnosti fakt, že by i silniční síť byla vlastněná soukromými majiteli; proč by to zdaleka takový problém nebyl, vysvětluji například ve svém seriálu o anarchokapitalismu. Je však pozoruhodné, že ačkoliv otázky typu: „Co když mi někdo nebude chtít pronajmout ve městě svou silnici?“ slýcháme často, skoro nikdo se nezeptá: „Co když mi někdo nebude chtít pronajmout ve městě svůj byt?“ Jak to? Inu, pronájmy bytů fungují více méně volnotržně a v zásadě s nimi není problém; a přitom není žádný důvod, proč by se majitelé silnice měli chovat nějak výrazně odlišně od majitelů bytů – všichni chtějí prostě vydělat a jen málokdo má zájem vlastnit pozemek a nic s ním nedělat (v takovém případě jej vždy může prodat). Ano, občas se najde nespolupracující majitel silnice, podobně jako dnes občas narazíme na nespolupracujícího majitele bytu; většina z nich se však chová normálně.
Přečtení: 4040
Autor: Urza
Čas: 2019-06-09 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Dvojí kvalita potravin

Přečtení: 965
Autor: Urza
Čas: 2019-06-08 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Tereza v Brně o drogách

Přečtení: 2096
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-06-07 00:00:02

Co si etatisté mohou odnést z anarchokapitalismu?

Někdy nerozumím reakcím etatistů na ankap. Tedy proč se ihned přepnou do nenávistného („Taková utopie! Blbost!“) nebo do zesměšňujícího módu („Jasně, takže si můžeme povraždit, ha ha!“). Je fakt, že já obecně nepociťují odpor či nenávist k méně běžným názorům. Vlastně mi nevadí ani flat-earth society, anti-vax, konspirátoři a prakticky – ať si každý věří, čemu chce. Ony někdy i ty mainstream názory nedávají moc smysl (hlavně demokracie je plná kognitivní disonance).

Myslím si ale, že etatista, když dá šanci ankapu, se nemusí stát ihned ankapem, ale může si z toho něco odnést. Tj. nějaké ty zajímavé postřehy, myšlenky či zkrátka jen odlišný pohled na běžné každodenní věci. Ankap přístup ke státu je něco, co si do jisté míry může osvojit i běžný etatista. Například je fajn jistá míra skepticismu k vládě, úředníkům, politikům, prostě obecně k tomu, jak funguje stát. Když se etatista začne ptát: „Je opravdu nutné, aby tohle stát zakazoval?“ nebo „Opravdu politici ví, co dělají?“ případně „Skutečně nedovede nikdo jiný zajistit vzdělání, takže ho musí zabezpečovat stát?“

A pokud si takové otázky pokládá, je to jedině správně, protože jistá míra skepticismu a pochyby jsou dobrá věc… vlastně úplně všude. To platí i pro anarchokapitalisty mimochodem.
Přečtení: 3242
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-06 00:00:02

Stát proti chudým LIII: OSA

OSA je spolek, který získal od ministerstva kultury status kolektivního správce s oprávněním vybírat poplatky za veřejné hudební produkce. OSA a zákony, které ji umožňují formu současného fungování jsou zamýšleny jako ochrana autorů, nicméně hudebnímu průmyslu spíše škodí.

OSA vybírá poplatky i za díla, jejichž autory nezastupuje. Těmto autorům, pokud se o to sami nepřihlásí a neuvedou přesně a podrobně označení dotčených produkcí, autorské odměny nevyplácí. Kromě toho je s tímto spolkem spojena celá řada neetických praktik, které mají přesah i do ekonomické efektivity a projevují se tím pádem dalšími náklady, které nejvíce dopadnou na chudé a začínající umělce nebo jejich posluchače. Kromě toho OSA přísně vymáhá poplatky z produkce například v obchodech, barech, restauracích, ubytovacích zařízení či jiných místech, kde se zdržují lidé. To samozřejmě znamená náklady na víc bez ohledu na to, jestli tam probíhá produkce děl, jejichž autoři si přejí dostávat zaplaceno. Je to plýtvání lidským časem a penězi, které dopadá opět nejvíce na ekonomicky slabší podnikatele i spotřebitele.

Konkrétní příklad ekonomicky i eticky špatného přístupu je i praxe, při které hudebníci, kteří nejsou u OSA nijak registrovaní, musí odvádět poplatky, hrají-li svoji hudbu na svých koncertech.

Řešení je nedávat žádným spolkům ani státním institucím speciální privilegia a nechat lidi najít si vhodné modely monetizace a přístupu k duševnímu vlastnictví.
Přečtení: 3821
Autor: Urza
Čas: 2019-06-05 00:00:02

Urza v deCentrále: Libertariánská ústava

Tématem minulé přednášky o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála byla mainstreamem opomíjená ekonomická kalkulace.
Dnes se budeme bavit o libertariánské ústavě; možná jde o protimluv, ale byl jsem požádán o tvorbu jedné takové – a výsledek bych večer rád odprezentoval.
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která se bude konat první středu po prázdninách, tedy 4. září; věnovat se budeme s ohledem na začínající školní rok mému oblíbenému tématu, jímž je vzdělávání – opět z trochu jiné perspektivy.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 2263
Autor: Keksik
Čas: 2019-06-04 00:00:02

EET, bič „obyčejných lidí“ na podnikatele

Kvůli EET můj otec řemeslník malíř/natěrač přestal pracovat pro obyčejné lidi. „Na nějaké EET a posranou krabičku, z které vyjíždí papírky, se můžu vysrat,“ povídal. Dále zmínil, že situace pro malé řemeslníky je tu horší než za komunistů pro „melouchaře“ a že po živnostnících jde vláda jako kuře po kvasu.

Výsledek? Pracuje pouze pro velké firmy přes fakturu. Normálním lidem se řemeslná práce prodraží. Méně řemeslníků ochotných podstoupit těmto špízáckým podmínkám = nižší nabídka práce = vyšší cena. Práce, která by se nemusela zdanit, se zdaní a zaplatí to především ti, kteří si službu objednali. Hlavně, že nikdo nikde „nekrade“. Voliči ANO okrádají především sami sebe.
Přečtení: 2390
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-06-19 01:15:46 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Obrat
A není to třeba tím, že většina anarchokapitalistů tím názorovým obratem prošla právě jednou? Výsledkem čehož je pocit, že byli vychováni "ve lži", ale prozřeli a nyní tedy nutně musí vidět "pravdu". A proto se jí tak fanaticky drží, protože se zdráhají připustit, že pouze vyměnili jednu lež za druhou.
Čas: 2019-06-19 01:06:41 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
který s tím ankapem na Islandu interagoval

Interagoval? Hádám, že nyní si začnete pro každém srovnání, které se Vám nebude hodit do krámu, přihazovat dodatečné podmínky.
Čas: 2019-06-19 00:07:47 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
A s čím má JakubG porovnávať dnešný socializmus, keď nikde žiaden súčasný ankapistan nie je?
Čas: 2019-06-18 23:20:05 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Srovnával jste to se socialismem té doby, který s tím ankapem na Islandu interagoval? Který to byl?
Čas: 2019-06-18 22:27:40 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Horší než efektivitu kapitalismu. Měřeno schopností uspokojovat potřeby lidí.

Fajn, takže srovnám socialismus s ankapem na Islandu kolem roku 1000. Vyjde mi, že socialismus dokáže uspokojit potřeby lidí lépe. Rakouská škola je tak vyvrácena. Takhle nějak si to srovnání představujete?


Čas: 2019-06-18 20:19:08 Autor: cerno (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
ja chci dovolenou, ja nechci diskutovat za pochodu :-(

no tak ale asi byl protipriklad dost blbe zvolenej, ne? Argumentace neni tak uplne blba, resp. kdo chce dokazat, ze je vadna, tak musi zduvodnit, proc to zrovna ve vzdelani, zdravotnictvi a v pensi je jinak nez ve vyrobe potravin a toaletniho papiru. (A ono neni, jak se ukazuje prave na prikladu skolstvi, v kazdem pripade dukazni bremeno je na strane zastance statnich sluzeb.)
Čas: 2019-06-18 19:16:06 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Takže jakou efektivitu socialismu Rakouská škola předpovídá, abyste ji mohl porovnat s empiricky pozorovanou realitou?

Horší než efektivitu kapitalismu. Měřeno schopností uspokojovat potřeby lidí.

Rakouská škola říká, že jak to bude na volném trhu nevíme, ale jistě to bude lepší než socialismus. Jenže to není predikce, kterou byste mohl srovnat s realitou!

Proč ne? Rusko 1918-1989, včetně perestrojky, ČSSR 1948-89, Zimbabwe, Venezuela, ... . A nemusí jít o celou ekonomiku, lze to i mezioborově, třeba srovnávat spolu v různých státech liberální s socialistické školství, zdravotnictví apod. I když to je trochu ošemetné, protože jeden obor může být v socialismu dotován jiným resp. zbytkem ekonomiky. Ale schopný ekonom to dokáže někdy přepočítat. A schválně, zkuste mi dát naopak jediný protipříklad. Tj. v minulosti nebo dnes existující socialismus, který by lépe uspokojoval potřeby lidí a bylo to udržitelné u dlouhodobě, tj. nešlo o krátkodobou prosperitu na úkor nějakých skrytých zhoršujících se parametrů, které by se musely řešit v budoucnosti.

Takže stále platí, že Rakouská škola není falzifikovatelná.

Tedy je falzifikovatelná.
Čas: 2019-06-18 16:39:10 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Váš bod 2 je klasickým příkladem klimaalarmismu. Vnucujete druhému konflikt o popírání skleníkového efektu a klimatických změn. To nikdo nepopírá, ani vámi podsouvaný Klaus.

Co se domnívám, že heterákům vadí, jsem jasně popsal. Je to zneužívání oprávněných práv homosexuálů, která jsou jim upírána, k pořádání nemravných happeningů na veřejných prostranstvích, které provozuje určitá marginální menšina homosexuálů. Není to dle mého názoru (a ani z mého příspěvku to nijak nevyplývá) homosexualita jako taková nebo projev běžné náklonnosti jedné osoby ke druhé. Vadí mi něco v naší společnosti? Ano. Byl bych ochoten za určitých okolností kvůli tomu jít demonstrovat? Ano. Budu na ostatní kvůli tomu vystrkovat nahý zadek? Ne. Šel bych na demonstraci, s jejímž obsahem vnitřně souhlasím, ale jejíž charakteristikou by bylo vystrkování nahých zadků? Ne. Proč? V naší civilizaci je záměrně veřejně prezentovaná nahota nemravná.

Reklama je reklama. Reklama je pro mě informace o existenci výrobku. Nic víc. Je mi jedno, čím se mi snaží výrobce vlichotit s tou informací. Já to nijak nesleduju a proto mi četnost poloodhalených těl všech 35 "džendrů" :-) připadne v reklamách tak nějak odpovídající tomu, na co ty reklamy jsou - pánský vs. dámský holicí strojek, pánská vs. dámská kosmetika apod. Výrobce masti na lidské klouby se mi dokonce snaží poslední dobou vlichotit psem. :-) Pokud někdo reklamuje holící strojek, těžko ho bude prezentovat na oblečeném těle. Dokonce z čistě sexistického pohledu je pánský holicí strojek + polonahý muž konina, protože chlapi si většinou holí pouze tvář, ne tělo (výjimky /třeba zpěvák Korn/ existují). Pokud vás irituje odhalené lidské tělo, svěřte se s tím problémem lékaři. Navíc tvrzení, že v reklamách v TV vidíte nahé ženy, je zjevná lehce ověřitelná lež.

Ancapisti skutečně nemají cíl ani zájem odstranit diskriminaci. Zjistěte si o tom něco.
Čas: 2019-06-18 15:34:51 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Proboha "nacismus" chcete používat i pro toho, kdo trvá na nějakém jasném významu pojmů???!!!

Ruštinu jsem měl na školách dohromady víc než 10 let. Nepoučujte mě o významu slova "simja". "Maja simja" bylo shodou okolností jedno z mých témat u maturity z ruštiny. Jaké slovo existuje v mrtvých jazycích je pro současnost houby platné. Pochybuju, že v nějakých evropských jazycích, pokud člověk není pod vlivem současného politického ptydepe, značí slovo rodina něco jiného, než máma-táta-děti. Nanejvýš do toho patří prarodiče.

Homosexualita, pokud není provozována jako náhrada za chybějící heterosexuální styk v nuceně uzavřených komunitách (typicky vězení), je úchylka. Nespatřuju v tom nic pejorativního nebo homosexuály odsuzujícího.
Čas: 2019-06-18 14:06:30 Autor: pz100000 Titulek: Re: Buldozer [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Přirovnání k buldozeru je správné a řekl bych věcné. Jen je třeba doplnit o pár detailů
Dik. A vcelku bych s Vami i souhlasil (byt se mi ponekud nezda, ze by drasani hroudy nehtem bylo efektivnejsi nez motykou), jen bych prosil objasnit, proc vlastne tohle doplneni bylo nezbytne. Joke?
Čas: 2019-06-18 14:05:15 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Takováhle dedukce by mě posadila, kdybych už neseděl.
Presne, me to u originalu dostalo uplne stejne. Vy jste ovsem inteligent a chytite se, lec jsou zde i taci, kterym to nedocvakne ani s tim sarkasmem.
Čas: 2019-06-18 14:03:45 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> ten príspevok je vtip.
Mno, ne az tak uplne.
Čas: 2019-06-18 14:03:04 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> To vaše přirovnání postrádá jakýkoliv smysl, neboť nic racionálního neobsahuje.
Gratuluju, tim padem jste uspesne pronikl i do podstaty textu puvodniho.
Čas: 2019-06-18 13:05:02 Autor: Ivoš (neregistrovaný) Titulek: Re: Centrální nákupy [↑]
Čas: 2019-06-18 12:58:56 Autor: Ivoš (neregistrovaný) Titulek: Re: Buldozer [↑]
Přirovnání k buldozeru je správné a řekl bych věcné. Jen je třeba doplnit o pár detailů:
- při komunistickém pořízení buldozeru se všichni, tedy celý stát, podle svých schopností podílí na výrobě a všichni podle svých potřeb zdarma užívají. Případné spory o zdroje na straně výroby i na straně využití se řeší celostátním referendem.
- v socialismu koupí buldozer stát (výrobní prostředky jsou státní) a všichni jej užívají za úředně stanovenou cenu. Ceny stanovují ti nejrovnější z rovných. Tady máme bohaté osobní zkušenosti a kdybychom neustoupili nespokojencům v roce 1989, mohli jsme výhod tohoto zřízení užívat dodnes.
- za fašismu koupí buldozer soukromý podnikatel se státní dotací. Následně čerpá dotaci na provoz buldozeru. Zbytek placený přímo bývá nižší, než nedotovaná cena, případně je zdarma. Principiálně lze i zaplatit zákazníkovi, za to že si službu objedná. A slušní lidé nekradnú. Buldozer se ovšem musí jmenovat rýpadlo, aby zákazník nebyl zmaten zavádějícím názvem.
- za kapitalismu se najme parta drápačů, kteří nehty rozrývají zem. Pojem kopáč je nepatřičný, proč by kapitalista pořizoval motyky?
Čas: 2019-06-18 11:45:11 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
A kde ste sa dočítal o drahšom buldozéri? Argumentujete strawmanom.