Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: BOMBON
Čas: 2019-06-24 00:00:02

Znásilnění a daně?

Říct daňovému poplatníkovi, že může využít služeb soukromých škol či zdravotnických zařízení (ve smyslu placených extra), je jako říct denně znásilňované ženě, že přece může mít sex i s někým, s kým chce.
Přečtení: 1262
Autor: Urza
Čas: 2019-06-23 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap v kavárně Tucan ve Valmezu

Přečtení: 1249
Autor: Urza
Čas: 2019-06-22 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap na gymnáziu ve Valmezu

Přečtení: 1256
Autor: Urza
Čas: 2019-06-21 00:00:02

Nebe na Zemi

Lidé si často stěžují na to, jak se má „obyčejný člověk“ špatně a jeho situace se stále zhoršuje, takže je třeba zásahů vlády; upřímně řečeno mě momentálně nenapadá žádný populární mýtus, jenž by se pravdě vzdaloval více (minimálně v Evropě či Americe). Zaprvé se „obyčejný člověk“ nikdy v historii neměl lépe než teď; máme dostatky (často přebytky) pitné vody, jídla, žijeme v domech, kde je teplo, světlo, požíváme obrovské množství výdobytků moderní doby. Zadruhé se situace „obyčejného člověka“ asi nikdy nezlepšovala tak rychle; prakticky všechny myslitelné metriky ukazují, že se máme stále lépe. Zatřetí nikdy nebylo zapotřebí tak málo práce průměrného člověka, aby se tento uživil; máme tedy mraky volného času (oproti snad všem myslitelným obdobím v minulosti). A konečně začtvrté se tak děje právě navzdory vládním zásahům; ty mohou naši skvělou situaci jen zhoršovat.
Přečtení: 2964
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-20 00:00:02

Stát proti chudým LV: Důchodový systém

Státní důchodový systém garantuje lidem důstojné stáří v podobě doživotní renty za to, že celý život pracovali a tvořili hodnoty pro společnost. Bez státu by lidé žili ve stáří v bídě, protože na stáří by si nikdo nespořil.

Státní důchodový systém je „letadlo“. Systém totiž funguje na bází průběžného financování, což znamená, že peníze, která teď odvádíte státu na důchod jsou ihned využity pro současné důchody. Nic se nespoří a naděje na váš důchod spočívá ve víře, že až vy budete v důchodu, tak stát dokáže z pracujících lidí v té době vytáhnout dostatek peněz na pokrytí vašeho důchodu.

Pomineme-li zcela amorální stránku věci, tak systém trpí především tím, že nevychází matematicky. Je zcela patrné, že vzhledem k demografické křivce a delší době dožití se současným nastavením parametrů nebude fungovat. To logicky povede k vyšší daňové zátěži v budoucnu a delším odchodům do důchodu.

Na chudé to dopadá nejvíce v tom, že právě oni jsou nejvíce závislí na státním důchodu a současný systém pro ně tedy znamená do budoucna velmi velké riziko, proti kterému se nijak nezajišťují, protože důvěřují státu (a navíc efektivně ani nemohou, protože stát i jim bere obrovskou část jejich příjmů). Pokud to tedy stát nevyřeší, doplatí na to právě nejvíce chudí, pokud to ale stát vyřeší, velmi pravděpodobně to budou vyšší daňovou zátěží a posouváním odchodu do důchodu. To ale znamená opět největší problém pro chudé, protože z jejich práce jim v budoucnu zbude menší část a budou muset pravděpodobně pracovat delší část života. Vyšší zdanění se také projeví snížením kupní síly.

Řešení je liberalizace systému s možností se alespoň opt-outovat. Privátní důchodové fondy běžně fungují velmi dobře a riziko se v nich dá mnohem lépe diverzifikovat.
Přečtení: 2543
Autor: Urza
Čas: 2019-06-19 00:00:02

Neschopnost přehodnotit názory

Anarchokapitalisté bývají občas označováni za fanatiky a velmi často jim bývá etatisty podsouváno, že nejsou ochotni změnit své názory a uznat chyby; takové tvrzení mi připadá zajímavé a do jisté míry až paradoxní. Téměř všichni jsme přece byli vychováváni k etatismu; skoro každý původně věřil ve stát. Anarchisté z nějakého důvodu během života museli minimálně jednou projít poměrně zásadní názorovou změnou a uznat omyl; etatisté sice mohli také, ale nezbytně nemuseli. Jak pak mohou etatisté obviňovat anarchisty z neschopnosti přehodnocovat názory a kriticky myslet, když právě oni již v životě tuto schopnost minimálně jednou prokázali? Samozřejmě je možné, že anarchisté se mohou ve svých názorech na svět mýlit a etatisté mohou mít pravdu, nicméně šance, že byl někdo fanaticky zmanipulován, je vyšší právě u etatistů, neboť ti věří tomu, co bylo do nás všech vštěpováno již na základní škole.
Přečtení: 3831
Autor: Urza
Čas: 2019-06-18 00:00:02

Soukromý je dražší než státní!

Napříč společností existuje velmi populární přesvědčení, o kterém se v podstatě nediskutuje – soukromý sektor je dražší než státní; ano, přiznává se mu vyšší kvalita, ale cenově je v očích téměř všech stát levnější. Proč by to tak ale mělo být? Ve skutečnosti k tomu neexistuje důvod, stát není schopen tvořit statky levněji než soukromník; naopak je dražší, protože krom těch statků samotných je třeba platit ještě byrokracii, úředníky, centrální řízení a podobně. Rozdíl je v tom, že platby jsou skryté a zatímco peníze, jimiž zaplatíme soukromé firmě, vidíme v plné výši, u státních služeb jsou daně oddělené (a navíc rozdělené do mnoha složek, aby zaniklo, že nám stát bere kolem dvou třetin z toho, co vyděláme); především jsme ale podobnými mýty manipulováni již od útlého věku skrze státní vzdělávací systém, jehož cílem je šíření propagandy. Proto nevěřme dogmatům a vždy se ptejme na důvody.
Přečtení: 2514
Autor: Urza
Čas: 2019-06-17 00:00:02

Víra v socialismus

Není to zase tak dávno, co mnoho lidí všeobecně věřilo, že ekonomika musí být centrálně řízená, jinak budeme hladovět, protože něco tak důležitého jako výrobu a distribuci potravin nelze nechat na volném trhu, takže obojí zařizoval stát – a podle toho to také vypadalo; po revoluci se stalo to, čeho se mnozí obávali… a ejhle, najednou to začalo fungovat lépe. A k „velkému překvapení“ stejně dopadla i ostatní odvětví, jež byla zprivatizována; spousta jich však zůstala v rukou státu, aby mohly jejich notorické problémy pokračovat. V souvislosti s tím mě napadají dvě otázky: Jak je možné, že i když vše, o co se již stát nestará, prosperuje lépe, stále tolik lidí namítá, že přesně u toho, co je stále státní, by tomu bylo jinak? A jak může někdo věřit tomu, že stát, který nedokáže zajistit ani tak primitivní věc jako toaletní papír na pultech, se dobře postará například o vzdělávání či zdravotnictví?
Přečtení: 2651
Autor: Urza
Čas: 2019-06-16 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Stát proti chudým

Přečtení: 945
Autor: Urza
Čas: 2019-06-15 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Jiří Vestfy, Martin Lux a Urza

Přečtení: 3301
Autor: Urza
Čas: 2019-06-14 00:00:02

Anarchisté a jiní anarchisté

Mezi anarchokapitalisty a anarchokomunisty panuje rivalita (a nejen mezi těmito dvěma směry, ale i mnoha dalšími jim příbuznými; ty dva beru jako příklad za ostatní); anarchokapitalisté vyčítají anarchokomunistům nekonzistenci, zatímco tito jim na oplátku vytýkají, že nejsou skuteční anarchisté. Proti tomu v zásadě až tak dalece nic nemám, nicméně zaráží mě, jak málo oba tábory vědí o svých oponentech, vůči kterým se tak vymezují; většina anarchokapitalistů totiž čerpá své znalosti o anarchokomunistech od ostatních anarchokapitalistů, kteří je zesměšňují a karikují (naopak platí přesně totéž). Je pak vždy smutné vidět kritiku kapitalismu typu: „Kapitalismus je, když stát dává privilegia bankám.“ Na druhou stranu to (anarchokapitalistická kritika anarchokomunismu) však není o nic lepší; proto všem, kdo chtějí anarchokomunisty kritizovat, doporučuji jít a nejprve mluvit přímo s nimi.
Přečtení: 2731
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-13 00:00:02

Stát proti chudým LIV: Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je velmi často obhajována tím, že se jedná o zásadní příjem do státního rozpočtu a jednoduše se vymáhá a odvádí ji v podstatě jen plátci DPH. Navíc lze u daně uplatňovat odpočty a nechat si daň vracet. Jak ale DPH poškozuje (nejen) chudé?

Především tím, že velká část koncových produktů a služeb je nejméně o DPH dražší. To zásadním způsobem ovlivňuje dostupnost právě pro spotřebitele, hlavně pro ty chudé, pro které je zhruba pětinové navýšení ceny velmi zásadní. Kromě samotné finanční zátěže daň komplikuje systém a zanáší větší míru byrokracie, která sebou nese další náklady, které se projeví v ceně koncových produktů. Navíc kvůli velmi přísnému vymáhacímu aparátu vzniká bariéra na trhu, protože podnikatel musí splnit podmínky pro plátcovství DPH, což ho může do té doby obchodně znevýhodňovat ve vztahu k dodavatelům. To má za následek horší konkurenci a horší konkurence menší tlak na optimalizaci služeb v podobě levnějšího nebo lepšího plnění. To opět nejvíce dopadá na chudé, kteří jsou na plnění a jeho cenu velmi citliví.

Řešení je daň zrušit a s ní i byrokracii, která zbytečně lidem svazuje ruce. Všichni včetně chudých lidí pocítí zlevnění služeb a lepší plnění.
Přečtení: 2313
Autor: Urza
Čas: 2019-06-12 00:00:02

Fluidní gender a sexuální identita

Poslední dobou se můžeme stále častěji dozvídat o lidech, kteří si nejsou jisti svou „genderovou“ identitou. Nemyslím teď „čisté“ transsexuály, již mají ve svém pohlaví jasno, jen se toto „jasno“ neshoduje s jejich fyzickými těly, což lze řešit operací; mluvím o lidech, kteří prostě nevědí, cítí se býti střídavě ženami a muži, případně dokonce bytostmi úplně jiných pohlaví. Já jejich identitu respektuji (i když mám někdy trochu zmatek v tom, v jakém rodě je oslovovat – a to jich znám jen pár), nepřipadá mi, že by to vůbec byla moje věc; proto mě překvapují stále častější výkřiky obránců rodinných hodnot, kam ten svět spěje a že tohle ohrožuje tradiční rodinu. Cože? Jak asi? Neumím si představit, v jakém stavu musí být rodina, kterou ohrozí, že někde existuje někdo, kdo nemá jasno v tom, zda je ženou či mužem; myslím si, že prorodinní bojovníci by se měli hlavně starat o svém rodiny a ostatním dát pokoj.
Přečtení: 3297
Autor: Urza
Čas: 2019-06-11 00:00:02

Daní proti práci

Zajímavé je, že spotřební daně jsou často obhajovány tím, že snižují spotřebu; daň z tabáku omezuje kouření, daň z alkoholu redukuje pití, daň z pohonných hmot motivuje lidi šetřit pohonnými hmotami (i přírodu) a tak dále. Tato logika dává smysl, daněmi lze skutečně chování lidí ovlivňovat; ne že by to bylo dobře, ono to nakonec vždy někoho poškodí, ale jde to. Otázka pak zní, jaký efekt má v tomto smyslu daň z příjmu? Zdaněním práce reálně demotivujeme poplatníky této daně pracovat; za svou práci totiž dostanou nižší odměnu. V kombinaci s nejrůznějšími dávkami a podporou v nezaměstnanosti se jedná skutečně o celkem efektivní nástroj, jak odradit lidi od práce. Více méně totéž lze říci i o DPHčku; ačkoliv se jmenuje jinak, má více méně stejný efekt, jen ne na zaměstnance, nýbrž na podnikatele. A co myslíte, o kolik jiné je to v případě takových odvodů na sociální a zdravotní „pojištění“?
Přečtení: 2766
Autor: Urza
Čas: 2019-06-10 00:00:02

Muh… silnice?

Mnoho lidí považuje za vážný problém svobodné společnosti fakt, že by i silniční síť byla vlastněná soukromými majiteli; proč by to zdaleka takový problém nebyl, vysvětluji například ve svém seriálu o anarchokapitalismu. Je však pozoruhodné, že ačkoliv otázky typu: „Co když mi někdo nebude chtít pronajmout ve městě svou silnici?“ slýcháme často, skoro nikdo se nezeptá: „Co když mi někdo nebude chtít pronajmout ve městě svůj byt?“ Jak to? Inu, pronájmy bytů fungují více méně volnotržně a v zásadě s nimi není problém; a přitom není žádný důvod, proč by se majitelé silnice měli chovat nějak výrazně odlišně od majitelů bytů – všichni chtějí prostě vydělat a jen málokdo má zájem vlastnit pozemek a nic s ním nedělat (v takovém případě jej vždy může prodat). Ano, občas se najde nespolupracující majitel silnice, podobně jako dnes občas narazíme na nespolupracujícího majitele bytu; většina z nich se však chová normálně.
Přečtení: 5021
Autor: Urza
Čas: 2019-06-09 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Dvojí kvalita potravin

Přečtení: 1001
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-06-24 11:41:36 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Osobně jsem taky zvědav na politické lžianarchohrátky. Jen budou mít tihle vykukové problém s tím, že nebude existovat žádný centrální měnový systém, který by k tomu mohli využít. Že za vlastní to drahé a cíl -ovládnutí společnosti - neuskutečnitelný. A zdroje od podporovatelů jsou sakra rychle vyčerpatelné.
Čas: 2019-06-24 11:28:41 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Váš pokus zatáhnout mne do další hloupé debaty s Vámi se setkal s nezdarem, už nemám zájem diskutovat s někým, jako jste Vy.
Čas: 2019-06-24 11:25:04 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Tvůj problém je, že v zájmu propagandy ignoruješ realitu.

Vaše příklady té "reality"? Jestli nemáme každý nějakou jinou nebo si nevybíráme jen tu, co se nám hodí. Takže jakou realitu máte na mysli?
Čas: 2019-06-24 11:21:07 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Toho se nebojím, oni budou někteří etatisti najednou strašně aktivní anarchokapitalisti. :-D Tohle převlékání kabátu je odpozorováváno vždycky. Akorát tihle "oportunističtí služebníci systému" to budou mít v ankapu vůbec nejtěžší, protože tam se nefér hry nevyplácí, resp. nebude žádný násilný aparát, který by bylo možno zneužívat ve vlastní prospěch.

Já se domnívám, že nynější špatný systém nepodporují ti ideologičtí zastánci ale spíš ti oportunističtí a ti ideologičtí hrajou roli jen užitečných idiotů, kteří píšou intelektuální články o tom, jak je nám dobře pod ochrannou rukou státu a EU, zelení zas přesvědčují masy o nutnosti zachraňovat zeměkouli a ty si zvolí politiky, kteří díky tomu zavedou naprosto nemorální přerozdělovací mašinérii způsobující další zadlužování v jejich prospěch a ŽP ve skutečnosti škodící a pak, po 5 letech od zavedení zákona se někteří diví a píšou články o tom, jak za to může kapitalismus, protože původní myšlenka byla správná a jen toho zneužili spekulanti s obnovitelnými dotacemi. Tihle užiteční idioti ale mají problém vyhodnotit skutečné příčiny, proč narážíme na zeď, když teoreticky (podle nich) byla nalajnována hladká cesta ale ten problém budou mít pak vždycky. I v tom ankapu. Takže nepochybuju o tom, že tam budou psát články o tom, jak "tohle by se se státem nestalo". A mnohdy budou mít pravdu, ve smyslu že před rokem 89 byla také nižší nezaměstnanost a měli jsme méně bezdomovců.
Čas: 2019-06-24 11:18:35 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Já nic neslibuju nějakým lidem. Já říkám, že neproduktivní, kteří spoléhají na své "právo" nechat se živit cizími lidmi, v ancapu pochcípají hlady. Proč a jak dojde k rozkladu této vyžírkovské společnosti jsem popsal.
Čas: 2019-06-24 11:13:59 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ne, ti (neproduktivní) pochcípají hlady.
Čas: 2019-06-24 11:12:27 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ne. Už nemám sílu to po bambiliontý vysvětlovat.
Čas: 2019-06-24 11:09:55 Autor: pz100000 Titulek: Re: Podstatná je velikost území [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Jeden by řekl, že podstatná je velikost komentujícího přirození :)

Davejte si na ten slovosled vetsi pozor, takhle vznikla uz spousta nedorozumeni. Ledaze jste prilis znaven ze znasilnovani onoho prirovnani v clanku, to se pak stat muze, ofkoz.
Čas: 2019-06-24 11:04:52 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Takže jsem měl pravdu, prostě typický myšlení kruhem. Chovali se tak, protože je to přirozené. A přirozené je to proto, že se tak chovali :-D

Ne každé myšlení kruhem je nutně logicky chybné. Vezměte si, že to druhé může být definice motivovaná něčím, co pozorujeme a pokud to zobecníte, můžete to chápat jako teorii. A to první může být výpověď o výsledku testování té teorie. Pouze nesmí být obojí na stejných datech, jinak byste mohl zobecnit náhodu jako teorii a zároveň si ji týmiž daty (chybně) ověřit. Asi Vám jsou známy jako programátorovi metody ověřování modelů v AI (out of sample testy různých druhů). Záměrně Vám to ukazuju na příkladu z Vašeho oboru, mohl jsem dát taky příklady z fyziky ale to mám zkušenosti, že se pak bavíme po mimoběžkách. Jelikož Vy často formulujete myšlenky tak abstraktně, že Vám takovéhle nuance mohou uniknout (zanalizujte si to, Vaše "chovali se" a "chovali se" na jiném místě věty není totéž). Pokud to tedy nebyl záměr. Pokud byl, tak se to pozná tak, že mě odbudete nějakou osobní poznámkou a nebudete se tím zabývat. Pokud nebyl a jen jste se spletl, tak se cvičně vraťte k příspěvku, na který jste reagoval a ověřte si znovu vzhledem k nově řečenému, jestli Vám Váš závěr stále plyne. Já si to přečetl několikrát a podle mě neplyne a je to pouze Vaše konstrukce, alespoň jsem tam žádný kruh nenašel. Každý jsme omylný a každý nevědomě jistě zkresluje ve prospěch svých přání a dělají to i ti nejlepší vědci. Proto se také cení důkazy, nikoliv nějaké výkřiky.
Čas: 2019-06-24 11:01:58 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> můžete to nějak rozumně vysvětlit?

Zkusim. Komentator se dotazem snazi zjistit, zda opravdu chceme, aby spolecenska debata klesala az do takovych kanalu. Autor si sebezesmesnovani neuvedomuje. Nulova argumentacni hodnota je u podobnych nedomyslenych propagandistickych vyblitku znacne nadprumerna, zrejme ale byla vzata v potaz strucnost. Vyraz "naprosto absurdní" je sice mirna zkratka, v bezne reci vsak dostatecne pokryva celou potrebnou skalu od "postaveno na hlavu" az po "co je to za debila". Jedine, co sam nechapu, je proc a za co.
Nemate zac.
Čas: 2019-06-24 11:01:22 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Možná bys ty odkazy na Adama Smithe neměl jen posílat, ale také číst (a pochopit). Pokud tolika lidem slibuješ, jak jim v ankapu bude špatně, tak tím spíše se toho ankapu nikdy nedočkáš.
Čas: 2019-06-24 11:00:52 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
To že krčmári predávajú "bez bločku" nie je žiaden svetoborný objav :-).
Čas: 2019-06-24 10:57:40 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Keď myslíš :-).
Čas: 2019-06-24 10:54:50 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Žiadny príjem = to budú žiť zo vzduchu?
Čas: 2019-06-24 10:45:02 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Budete etatistický mrdky moc překvapený, až vás ta realita doběhne. Pak vám půjde o život, protože budete bez prostředků chcípat hlady. Škoda vás nebude.
Čas: 2019-06-24 10:40:53 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
No ony se ty továrny ani nebudou muset schovávat. Za jedno jich spousta bude po nějakém způsobu znárodnění totálně v bankrotu = nefunkční. Ty, které zbydou, prostě budou obchodovat prostřednictvím alternativních peněz. Nikoho se ptát nebudou. A stát za natištěné papírky nebo naklikané nuly a jedničky nekoupí ani tkaničky do bot policajtům. Natož aby měl na saturaci nákladů nějaké plošné represe.