Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-20 00:00:02

Stát proti chudým LV: Důchodový systém

Státní důchodový systém garantuje lidem důstojné stáří v podobě doživotní renty za to, že celý život pracovali a tvořili hodnoty pro společnost. Bez státu by lidé žili ve stáří v bídě, protože na stáří by si nikdo nespořil.

Státní důchodový systém je „letadlo“. Systém totiž funguje na bází průběžného financování, což znamená, že peníze, která teď odvádíte státu na důchod jsou ihned využity pro současné důchody. Nic se nespoří a naděje na váš důchod spočívá ve víře, že až vy budete v důchodu, tak stát dokáže z pracujících lidí v té době vytáhnout dostatek peněz na pokrytí vašeho důchodu.

Pomineme-li zcela amorální stránku věci, tak systém trpí především tím, že nevychází matematicky. Je zcela patrné, že vzhledem k demografické křivce a delší době dožití se současným nastavením parametrů nebude fungovat. To logicky povede k vyšší daňové zátěži v budoucnu a delším odchodům do důchodu.

Na chudé to dopadá nejvíce v tom, že právě oni jsou nejvíce závislí na státním důchodu a současný systém pro ně tedy znamená do budoucna velmi velké riziko, proti kterému se nijak nezajišťují, protože důvěřují státu (a navíc efektivně ani nemohou, protože stát i jim bere obrovskou část jejich příjmů). Pokud to tedy stát nevyřeší, doplatí na to právě nejvíce chudí, pokud to ale stát vyřeší, velmi pravděpodobně to budou vyšší daňovou zátěží a posouváním odchodu do důchodu. To ale znamená opět největší problém pro chudé, protože z jejich práce jim v budoucnu zbude menší část a budou muset pravděpodobně pracovat delší část života. Vyšší zdanění se také projeví snížením kupní síly.

Řešení je liberalizace systému s možností se alespoň opt-outovat. Privátní důchodové fondy běžně fungují velmi dobře a riziko se v nich dá mnohem lépe diverzifikovat.
Přečtení: 1314
Autor: Urza
Čas: 2019-06-19 00:00:02

Neschopnost přehodnotit názory

Anarchokapitalisté bývají občas označováni za fanatiky a velmi často jim bývá etatisty podsouváno, že nejsou ochotni změnit své názory a uznat chyby; takové tvrzení mi připadá zajímavé a do jisté míry až paradoxní. Téměř všichni jsme přece byli vychováváni k etatismu; skoro každý původně věřil ve stát. Anarchisté z nějakého důvodu během života museli minimálně jednou projít poměrně zásadní názorovou změnou a uznat omyl; etatisté sice mohli také, ale nezbytně nemuseli. Jak pak mohou etatisté obviňovat anarchisty z neschopnosti přehodnocovat názory a kriticky myslet, když právě oni již v životě tuto schopnost minimálně jednou prokázali? Samozřejmě je možné, že anarchisté se mohou ve svých názorech na svět mýlit a etatisté mohou mít pravdu, nicméně šance, že byl někdo fanaticky zmanipulován, je vyšší právě u etatistů, neboť ti věří tomu, co bylo do nás všech vštěpováno již na základní škole.
Přečtení: 2956
Autor: Urza
Čas: 2019-06-18 00:00:02

Soukromý je dražší než státní!

Napříč společností existuje velmi populární přesvědčení, o kterém se v podstatě nediskutuje – soukromý sektor je dražší než státní; ano, přiznává se mu vyšší kvalita, ale cenově je v očích téměř všech stát levnější. Proč by to tak ale mělo být? Ve skutečnosti k tomu neexistuje důvod, stát není schopen tvořit statky levněji než soukromník; naopak je dražší, protože krom těch statků samotných je třeba platit ještě byrokracii, úředníky, centrální řízení a podobně. Rozdíl je v tom, že platby jsou skryté a zatímco peníze, jimiž zaplatíme soukromé firmě, vidíme v plné výši, u státních služeb jsou daně oddělené (a navíc rozdělené do mnoha složek, aby zaniklo, že nám stát bere kolem dvou třetin z toho, co vyděláme); především jsme ale podobnými mýty manipulováni již od útlého věku skrze státní vzdělávací systém, jehož cílem je šíření propagandy. Proto nevěřme dogmatům a vždy se ptejme na důvody.
Přečtení: 2430
Autor: Urza
Čas: 2019-06-17 00:00:02

Víra v socialismus

Není to zase tak dávno, co mnoho lidí všeobecně věřilo, že ekonomika musí být centrálně řízená, jinak budeme hladovět, protože něco tak důležitého jako výrobu a distribuci potravin nelze nechat na volném trhu, takže obojí zařizoval stát – a podle toho to také vypadalo; po revoluci se stalo to, čeho se mnozí obávali… a ejhle, najednou to začalo fungovat lépe. A k „velkému překvapení“ stejně dopadla i ostatní odvětví, jež byla zprivatizována; spousta jich však zůstala v rukou státu, aby mohly jejich notorické problémy pokračovat. V souvislosti s tím mě napadají dvě otázky: Jak je možné, že i když vše, o co se již stát nestará, prosperuje lépe, stále tolik lidí namítá, že přesně u toho, co je stále státní, by tomu bylo jinak? A jak může někdo věřit tomu, že stát, který nedokáže zajistit ani tak primitivní věc jako toaletní papír na pultech, se dobře postará například o vzdělávání či zdravotnictví?
Přečtení: 2489
Autor: Urza
Čas: 2019-06-16 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Stát proti chudým

Přečtení: 912
Autor: Urza
Čas: 2019-06-15 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Jiří Vestfy, Martin Lux a Urza

Přečtení: 3082
Autor: Urza
Čas: 2019-06-14 00:00:02

Anarchisté a jiní anarchisté

Mezi anarchokapitalisty a anarchokomunisty panuje rivalita (a nejen mezi těmito dvěma směry, ale i mnoha dalšími jim příbuznými; ty dva beru jako příklad za ostatní); anarchokapitalisté vyčítají anarchokomunistům nekonzistenci, zatímco tito jim na oplátku vytýkají, že nejsou skuteční anarchisté. Proti tomu v zásadě až tak dalece nic nemám, nicméně zaráží mě, jak málo oba tábory vědí o svých oponentech, vůči kterým se tak vymezují; většina anarchokapitalistů totiž čerpá své znalosti o anarchokomunistech od ostatních anarchokapitalistů, kteří je zesměšňují a karikují (naopak platí přesně totéž). Je pak vždy smutné vidět kritiku kapitalismu typu: „Kapitalismus je, když stát dává privilegia bankám.“ Na druhou stranu to (anarchokapitalistická kritika anarchokomunismu) však není o nic lepší; proto všem, kdo chtějí anarchokomunisty kritizovat, doporučuji jít a nejprve mluvit přímo s nimi.
Přečtení: 2535
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-13 00:00:02

Stát proti chudým LIV: Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je velmi často obhajována tím, že se jedná o zásadní příjem do státního rozpočtu a jednoduše se vymáhá a odvádí ji v podstatě jen plátci DPH. Navíc lze u daně uplatňovat odpočty a nechat si daň vracet. Jak ale DPH poškozuje (nejen) chudé?

Především tím, že velká část koncových produktů a služeb je nejméně o DPH dražší. To zásadním způsobem ovlivňuje dostupnost právě pro spotřebitele, hlavně pro ty chudé, pro které je zhruba pětinové navýšení ceny velmi zásadní. Kromě samotné finanční zátěže daň komplikuje systém a zanáší větší míru byrokracie, která sebou nese další náklady, které se projeví v ceně koncových produktů. Navíc kvůli velmi přísnému vymáhacímu aparátu vzniká bariéra na trhu, protože podnikatel musí splnit podmínky pro plátcovství DPH, což ho může do té doby obchodně znevýhodňovat ve vztahu k dodavatelům. To má za následek horší konkurenci a horší konkurence menší tlak na optimalizaci služeb v podobě levnějšího nebo lepšího plnění. To opět nejvíce dopadá na chudé, kteří jsou na plnění a jeho cenu velmi citliví.

Řešení je daň zrušit a s ní i byrokracii, která zbytečně lidem svazuje ruce. Všichni včetně chudých lidí pocítí zlevnění služeb a lepší plnění.
Přečtení: 2189
Autor: Urza
Čas: 2019-06-12 00:00:02

Fluidní gender a sexuální identita

Poslední dobou se můžeme stále častěji dozvídat o lidech, kteří si nejsou jisti svou „genderovou“ identitou. Nemyslím teď „čisté“ transsexuály, již mají ve svém pohlaví jasno, jen se toto „jasno“ neshoduje s jejich fyzickými těly, což lze řešit operací; mluvím o lidech, kteří prostě nevědí, cítí se býti střídavě ženami a muži, případně dokonce bytostmi úplně jiných pohlaví. Já jejich identitu respektuji (i když mám někdy trochu zmatek v tom, v jakém rodě je oslovovat – a to jich znám jen pár), nepřipadá mi, že by to vůbec byla moje věc; proto mě překvapují stále častější výkřiky obránců rodinných hodnot, kam ten svět spěje a že tohle ohrožuje tradiční rodinu. Cože? Jak asi? Neumím si představit, v jakém stavu musí být rodina, kterou ohrozí, že někde existuje někdo, kdo nemá jasno v tom, zda je ženou či mužem; myslím si, že prorodinní bojovníci by se měli hlavně starat o svém rodiny a ostatním dát pokoj.
Přečtení: 2962
Autor: Urza
Čas: 2019-06-11 00:00:02

Daní proti práci

Zajímavé je, že spotřební daně jsou často obhajovány tím, že snižují spotřebu; daň z tabáku omezuje kouření, daň z alkoholu redukuje pití, daň z pohonných hmot motivuje lidi šetřit pohonnými hmotami (i přírodu) a tak dále. Tato logika dává smysl, daněmi lze skutečně chování lidí ovlivňovat; ne že by to bylo dobře, ono to nakonec vždy někoho poškodí, ale jde to. Otázka pak zní, jaký efekt má v tomto smyslu daň z příjmu? Zdaněním práce reálně demotivujeme poplatníky této daně pracovat; za svou práci totiž dostanou nižší odměnu. V kombinaci s nejrůznějšími dávkami a podporou v nezaměstnanosti se jedná skutečně o celkem efektivní nástroj, jak odradit lidi od práce. Více méně totéž lze říci i o DPHčku; ačkoliv se jmenuje jinak, má více méně stejný efekt, jen ne na zaměstnance, nýbrž na podnikatele. A co myslíte, o kolik jiné je to v případě takových odvodů na sociální a zdravotní „pojištění“?
Přečtení: 2519
Autor: Urza
Čas: 2019-06-10 00:00:02

Muh… silnice?

Mnoho lidí považuje za vážný problém svobodné společnosti fakt, že by i silniční síť byla vlastněná soukromými majiteli; proč by to zdaleka takový problém nebyl, vysvětluji například ve svém seriálu o anarchokapitalismu. Je však pozoruhodné, že ačkoliv otázky typu: „Co když mi někdo nebude chtít pronajmout ve městě svou silnici?“ slýcháme často, skoro nikdo se nezeptá: „Co když mi někdo nebude chtít pronajmout ve městě svůj byt?“ Jak to? Inu, pronájmy bytů fungují více méně volnotržně a v zásadě s nimi není problém; a přitom není žádný důvod, proč by se majitelé silnice měli chovat nějak výrazně odlišně od majitelů bytů – všichni chtějí prostě vydělat a jen málokdo má zájem vlastnit pozemek a nic s ním nedělat (v takovém případě jej vždy může prodat). Ano, občas se najde nespolupracující majitel silnice, podobně jako dnes občas narazíme na nespolupracujícího majitele bytu; většina z nich se však chová normálně.
Přečtení: 4255
Autor: Urza
Čas: 2019-06-09 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Dvojí kvalita potravin

Přečtení: 973
Autor: Urza
Čas: 2019-06-08 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Tereza v Brně o drogách

Přečtení: 2104
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-06-07 00:00:02

Co si etatisté mohou odnést z anarchokapitalismu?

Někdy nerozumím reakcím etatistů na ankap. Tedy proč se ihned přepnou do nenávistného („Taková utopie! Blbost!“) nebo do zesměšňujícího módu („Jasně, takže si můžeme povraždit, ha ha!“). Je fakt, že já obecně nepociťují odpor či nenávist k méně běžným názorům. Vlastně mi nevadí ani flat-earth society, anti-vax, konspirátoři a prakticky – ať si každý věří, čemu chce. Ony někdy i ty mainstream názory nedávají moc smysl (hlavně demokracie je plná kognitivní disonance).

Myslím si ale, že etatista, když dá šanci ankapu, se nemusí stát ihned ankapem, ale může si z toho něco odnést. Tj. nějaké ty zajímavé postřehy, myšlenky či zkrátka jen odlišný pohled na běžné každodenní věci. Ankap přístup ke státu je něco, co si do jisté míry může osvojit i běžný etatista. Například je fajn jistá míra skepticismu k vládě, úředníkům, politikům, prostě obecně k tomu, jak funguje stát. Když se etatista začne ptát: „Je opravdu nutné, aby tohle stát zakazoval?“ nebo „Opravdu politici ví, co dělají?“ případně „Skutečně nedovede nikdo jiný zajistit vzdělání, takže ho musí zabezpečovat stát?“

A pokud si takové otázky pokládá, je to jedině správně, protože jistá míra skepticismu a pochyby jsou dobrá věc… vlastně úplně všude. To platí i pro anarchokapitalisty mimochodem.
Přečtení: 3258
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-06 00:00:02

Stát proti chudým LIII: OSA

OSA je spolek, který získal od ministerstva kultury status kolektivního správce s oprávněním vybírat poplatky za veřejné hudební produkce. OSA a zákony, které ji umožňují formu současného fungování jsou zamýšleny jako ochrana autorů, nicméně hudebnímu průmyslu spíše škodí.

OSA vybírá poplatky i za díla, jejichž autory nezastupuje. Těmto autorům, pokud se o to sami nepřihlásí a neuvedou přesně a podrobně označení dotčených produkcí, autorské odměny nevyplácí. Kromě toho je s tímto spolkem spojena celá řada neetických praktik, které mají přesah i do ekonomické efektivity a projevují se tím pádem dalšími náklady, které nejvíce dopadnou na chudé a začínající umělce nebo jejich posluchače. Kromě toho OSA přísně vymáhá poplatky z produkce například v obchodech, barech, restauracích, ubytovacích zařízení či jiných místech, kde se zdržují lidé. To samozřejmě znamená náklady na víc bez ohledu na to, jestli tam probíhá produkce děl, jejichž autoři si přejí dostávat zaplaceno. Je to plýtvání lidským časem a penězi, které dopadá opět nejvíce na ekonomicky slabší podnikatele i spotřebitele.

Konkrétní příklad ekonomicky i eticky špatného přístupu je i praxe, při které hudebníci, kteří nejsou u OSA nijak registrovaní, musí odvádět poplatky, hrají-li svoji hudbu na svých koncertech.

Řešení je nedávat žádným spolkům ani státním institucím speciální privilegia a nechat lidi najít si vhodné modely monetizace a přístupu k duševnímu vlastnictví.
Přečtení: 3832
Autor: Urza
Čas: 2019-06-05 00:00:02

Urza v deCentrále: Libertariánská ústava

Tématem minulé přednášky o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála byla mainstreamem opomíjená ekonomická kalkulace.
Dnes se budeme bavit o libertariánské ústavě; možná jde o protimluv, ale byl jsem požádán o tvorbu jedné takové – a výsledek bych večer rád odprezentoval.
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která se bude konat první středu po prázdninách, tedy 4. září; věnovat se budeme s ohledem na začínající školní rok mému oblíbenému tématu, jímž je vzdělávání – opět z trochu jiné perspektivy.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 2271
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-06-20 14:00:08 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vaše pravidla prostě nejsou Vaše

Moje pravidla jsou moje. Ale jen moje, nikomu je nevnucuju za své, protože jiný má zas ty své. Já (patrně na rozdíl od Vás) toto respektuju. Tudíž ani moje pravidla nejsou ankap pravidla.
Čas: 2019-06-20 13:57:40 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Bez ankap pravidel nic jako "jeho" prostor není.!

I historicky to bylo jinak. Nejdřív se lidi chovali podle těch pravidel, protože kdo ne, jeho přežití bylo těžší a jeho geny se v evoluci méně replikovaly, tedy chování se nastavovalo akorát v té míře, jak bylo výhodné pro evoluci. Časem vznikly státy avšak zmíněné chování lidí nadále přetrvávalo, měli jsme to v genech, logický spor se srovnával v mozku (třeba tezí že král má své vládnutí dáno od boha). A PAK TEPRVE (ve 20. století) si někteří všimli, když se snažili toto chování popsat a formalizovat jazykem ekonomie, že stát má v tomto výjimku a položili si otázky proč má a jestli je to nutné a jak by mohla vypadat společnost, kdyby žádná entita výjimku neměla. NEMŮŽE JÍT TUDÍŽ O ANKAP PRAVIDLA.

Ankap pravidlem možná může nanejvýš být, že stát nemá mít v tomto monopol a výjimku ale je to úplně k ničemu, protože ve státu se člověk rezonující s ankapem státní polici stejně neubrání a hypoteticky v ankapu by stát neexistoval, tudíž by pravidlo bylo zbytečné. A moje teze, že žádná ankap pravidla nejsou, zůstává v platnosti.
Čas: 2019-06-20 13:52:48 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Vidím, že kritické myšlení je u Vás stále na úrovni nula. Vaše pravidla prostě nejsou Vaše, Vy nikdy nic. No nic, prostě vidím, že indoktrinace u Vás zafungovala dokonale. Tak si to užijte, já nad Vámi lámu hůl, jste fakt osel, jak to tu už zaznělo.
Čas: 2019-06-20 13:52:32 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> ze svých pařátů nepustil, ale alespoň je z velikánské dálky byť pranepatrně přiblížil volnému trhu

No ba. Vy jako zcela slepy to samozrejme vidite jeste presneji nez ten Vas jednooky predrecnik.
Čas: 2019-06-20 13:46:38 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Jenže my argument máme, my můžeme ukázat, jak fungují jiná odvětví, která tržní jsou

Praveze Vy muzete ukazat leda tak kulovy. Tenhle zcela absurdni zvast je proste do Vasich zfanatisovanych mozku propagandou vtmelen tak dukladne, ze tu prvoplanovou pitomost nejen nevidite, ale v panickem strachu odmitate vubec tim smerem pohlednout.

Jak jste zplodil tu kravinu o mem nazoru na trzni (ne)fungovani cehokoliv, to mi hlava nebere.
Čas: 2019-06-20 13:40:08 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Neboť právě tohle je to ankap pravidlo

Opusťte tu myšlenku, že jde o ankap pravidlo (kontext, že ve svém prostoru si pravidla určuje ten, kdo si prostor vymezí, nemusíte si nutně představovat pozemek, je to třeba i prostor kolem Vás, když jdete po chodníku a cítíte se tak bezpečně). Je to pravidlo všech lidí na světě. Dokonce i těch, kteří ho popírají, protože není rozhodující, co říkají ale jak se reálně chovají.

Ankap jen klade otázku, kterou si většina lidí neklade, proč má v tomto mít výjimku jeden subjekt s monopolním postavením, který si určuje pravidla i mimo svůj prostor a brání komukoliv jinému, aby dělal totéž, řečeno jazykem ekonomickým, aby mu v této činnosti, která je pro něj evidentně výhodná, nějak konkuroval.

Nejde, když nad tím tak uvažuju, z Vaší strany o strawmana? Představíte si, co je ankap, proti tomu se vymezíte ale ve skutečně chybně chápete, co je to ankap.
Čas: 2019-06-20 13:31:18 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Tohle myslím jako důkaz Vaší hlouposti a zaslepenosti bohatě stačí.

Já to zkusím polopatě, protože jste zablokovaný Vaší myšlenkou a nechcete/neumíte ji opustit ale protože spor vidíte, nalézáte alternativní vysvětlení, že ostatní jsou hloupí. Netvrdím, že jste hloupý vy, jen potřebujete opustit Vaši omezenou algebru a podívat se na věc víc "z vnějšku". Tj. opustit některé předpoklady, které si neuvědomujete.

Představte si situaci: Bude pršet a vyjdete ven s deštníkem a ostatní lidi také budou venku chodit v dešti a a budou mít všichni deštníky. Žádný další speciální předpoklad není, vše je obvyklé tak, jak to známe třeba ze života dnes pro naprostou většinu lidí. Otázka (pro Vás na zamyšlení, až po zamyšlení čtěte dále): Vnucujete vy sou situací něco ostatním a vnucují ostatní něco Vám? (Je to totiž evidentně symetrické).

Teď si představte, že nějaká podskupina lidí si najde zábavu (nebo to bude její životní filosofie, pro nás je to jedno, důvod netřeba znát) že tou špičkou deštníku budou v nestřeženém okamžiku druhé píchat do oka. Bude mnoho zraněných, informace se rozšíří, vznikne poprask, nikdo další nebude chtít přijít o oko a lidi začnou postupně nosit brýle, které se deštníkem propíchnout nedají, protože by i nadále měli rádi oči obě dvě. Vnucují oni brýlemi něco někomu? Nebo někdo potenciálně vnucuje něco jim, byť třeba měřeno statisticky jako potenciálně, že již se to v minulosti stalo?

Najdete si chybu ve Vašem předchozím uvažování sám? Chcete malý hint? Popřípadě podrobnou interpretaci, když nebudete rozumět?
Hint možná, aby se to urychlilo, že to první je výchozí stav. To druhé něco předpokládá navíc. Hledejte ve vašem uvažování skryté předpoklady ty vyjměte a převeďte to tím na první stav. A pak si položte stejnou otázku. Vždyť přece ve výchozím stavu ani nevíte, jaké jsou možnosti toho vnucování, takže nemůžete předpokládat vnucování nevnucování. Resp. bylo by jich nekonečno (v nějakém smyslu) ale těžko si může někdo promyslet nekonečno možností jak se druzí k němu mají chovat a ve všech si vymezit, co mohou a co nemohou dělat.

A teď ještě jako bonus můžete navíc přemítat, kdo je hloupý a zaslepený. Ale mě z toho laskavě vynechte, mě osobní rovina diskuse nebaví a ani nezajímá.
Čas: 2019-06-20 13:22:07 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Bude to tak mít kdokoliv, kdo druhému neporušuje jeho vlastní pravidla v jeho prostoru.

No jo, jste vážně zaslepený a indoktrinovaný. Neboť právě tohle je to ankap pravidlo, co se snažíte ostatním vnutit. Bez ankap pravidel nic jako "jeho" prostor není.!
Čas: 2019-06-20 13:14:49 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: Řešení [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Nezájem. Nemají právo žrát a mlaskat z mojí peněženky. Tak ať ty socky klidně pochcípají hlady teď hned. Nic mi do nich není. Nevím, proč bych kvůli tvým dementním bolševickým kydům a jejich neschopnosti se uživit, měl chcípat hlady já někdy v budoucnu ve svých 70 letech.
Čas: 2019-06-20 13:11:47 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Řiďte se laskavě definicí!
Čas: 2019-06-20 13:10:27 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Když ankap hostinský nechce, aby se v hospodě kouřilo, tak si tam nedá ceduli nekouřit, to by bylo moc etatistické, co? On dle Vás raději počká, až někdo kouřit začne, aby až poté dotyčnému oznámil, že mu to vadí? Bože, co z Vás padá za hovadiny...
Čas: 2019-06-20 13:07:55 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1) Co s kokoty, kteří v penzi chtějí žít ve velkých městech v drahých bytech jen ze státní penze? Nasrat jim.
2) Cena i za současné situace vzniká z poměru nabídky a poptávky na trhu. Nabídka je malá. Kdo ji omezuje a čím? Města svými územními plány a složitost a nákladnost stavebního řízení, tudíž se nevyplatí stavět levné byty.
Čas: 2019-06-20 13:07:06 Autor: Marťan Titulek: Re: Obrat [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Můžete vysvětlit, jakým pomýlením mysli jste došel k závěru, že pokud se Vám někdo pokusil něco vnutit, tak Vaše násilí následně už vnucováním není? V té definici není nic, z čeho by něco takového plynulo.

To je jednoduché, stačí pochopit rozdíl mezi vnucováním a bránění se vnucování. Snažte se to pojmout pouze logicky, pokud Vám nikdo nic nevnucuje, těžko se můžete bránit vnucování ze strany jeho. Tedy to první je předpoklad, to druhé je pouze důsledek. A tím je dáno, kdo primárně vnucuje, navíc trochu pokřivujete pojmy, aby se Vám lépe prosadil Váš argument a jazyk klamal ve Váš prospěch, protože v běžné mluvě neříkáme například, že pokud se bráníme krádeži, že něco vnucujeme zloději. Pravděpodobně teď budete trvat na tom, že je to také vnucování ale pointa prvního Vašeho argumentu byla jiná, tvrdil jste pouze "anarchokapitalisté vnucují druhým" bez předpokladu. Já oponuji, nevnucují. Už si rozumíme? Nehledě na to, že o anarchokapitalisty vůbec nejde. Bude to tak mít kdokoliv, kdo druhému neporušuje jeho vlastní pravidla v jeho prostoru. A toto platí obecně, anarchokapitalismus do toho vůbec nemusíte tahat, takto to mají lidi ve všech systémech a všude na světě. Anarchokapitalisté si pouze všimli, že státům se v tomto dává výjimka a ptají se, proč mají tu výjimku mít a z čeho plyne. Nehledejte v tom komplikovanosti, je to opravdu takto jednoduché. Že s tím máte nějaký emoční problém, to je ale problém Váš.
Čas: 2019-06-20 13:02:14 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Řešení [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Konkrétne všetko, počnúc nezmyslom že prepustením 9/10 štátnych zamestnancov sa ušetria 3/4 príjmov štátu, cez zatajenie že znížením príjmov štátu o 3/4 stratí štát možnosť poskytovať niektoré služby a ľudia si ich budú musieť platiť zvlastného, cez zamlčanie skutočnosti že zrušením prerozdeľovania pomôžete pár ľuďom a poškodíte mnohonásobne viac obyvateľov až po neuvedomenie si skutočnosti že niektoré uvádzané možnosti sú vhodné iba pre nadpriemerne zarábajúcich. Napríklad tie nehnuteľnosti, mnoho rodín má problém utiahnuť hypotéku na vlastný byt, z čoho by platili ten investičný?
Čas: 2019-06-20 13:02:03 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Obrat [↑]
Tohle myslím jako důkaz Vaší hlouposti a zaslepenosti bohatě stačí.
Čas: 2019-06-20 12:59:23 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: Řešení [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Já sám uznávám, že je to drsné pro současné důchodce. V tom zřejmě norek spatřuje "hloupost" toho řešení.