Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2019-04-24 00:00:02

Vše nelze přepočítávat na peníze

Námitka, že vše nelze přepočítávat na peníze, je poměrně logickou odpovědí na snahy některých lidí ignorovat nepeněžní užitek nejrůznějších statků a uvažovat pouze jejich finanční přínos či poměr cena/výkon; naopak se však vůbec nejedná o logickou odpověď na závěry rakouské ekonomické školy, která též někdy přepočítává leccos na peníze, ale nikdy ne bez zahrnutí nepeněžního užitku a to s ohledem na veškerou subjektivitu hodnoty pro každého jedince. Jak tedy rakouská ekonomická škola převádí statky na peníze? Inu, cena čehokoliv se rovná vyšší z následujících dvou hodnot: První je nejvyšší nabídka, kolik je za ten statek někdo ochoten dát, druhá je pak nejnižší nabídka, za kterou je daný statek jeho majitel ochoten prodat; z toho pochopitelně mimo jiné plyne, že mohou existovat (a existují) věci, jejichž cena vyjádřená v penězích je nekonečná, což jsou však pouze ty, které někdo vlastní a neprodá.

Vlastní-li tedy někdo něco, co prostě není za žádných okolností ochoten prodat, je to v danou chvíli za peníze nesměnitelné; na druhou stranu všechny ostatní věci, se kterými je někdo obchodovat ochoten, na peníze „přepočítat“ lze a to velmi smysluplně: Cena statku je nejvyšší nabídka od možných kupců, případně nejnižší nabídka, za kterou vlastník prodá (vyšší z obou hodnot). Jedná se o volnotržní cenu a je do ní zahrnuto naprosto všechno – hodnota umělecká, emocionální, památeční, charitativní, prostě vše; jak je to možné? Inu, když někdo něco prodává či kupuje, zahrnuje do ceny své znalosti, emoce, lidskost, intuici a vůbec vše, čeho je schopen; a právě z toho důvodu nedává smysl argumentovat proti volnotržní ekonomice tím, že „některé věci nelze přepočítávat na peníze“ – jednající lidé na trhu „přepočítají“ na peníze právě to a pouze to, co lze, a to tak, aby zahrnuli i všechny nefinanční aspekty.
Přečtení: 1304
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-23 00:00:02

Zbytečné nebo škodlivé

Všechny zákony jsou zbytečné nebo škodlivé. Vynucuje-li totiž zákon něco užitečného, znamená to, že lidé jsou ochotni zaplatit za takové služby, jaké zaručuje ten zákon, ať už jde o regulaci kvality či o ochranu vlastnictví. Lidé by si to tedy zajistili sami i bez státu. A pokud nevymáhá nic užitečného, je škodlivý.
Přečtení: 2796
Autor: Urza
Čas: 2019-04-22 00:00:02

Lidské preference

Jistě znáte spoustu lidí, kteří na jednu stranu souhlasí s omezením nákladní dopravy ve městě, ale zároveň jim vadí platit více za zboží (jehož cena vzroste v důsledku takových omezení), případně podepíší petici proti stavbě obchoďáku či parkoviště místo parku, ale pak tam nakupují či parkují víc, než kdy chodili do parku, nebo jdou protestovat proti fabrikám znečišťujícím životní prostředí, ale pak stejně hojně nakupují a využívají jejich produkty; jednají tak proto, že si kolikrát sami neuvědomují souvislosti, což je naprosto v pořádku, nikdo nemůže vědět všechno. Co z toho ale plyne? Že ptát se lidí na jejich preference (nebo je o nich nechat demokraticky hlasovat) nepřináší výsledky odpovídající realitě; jejich skutečné preference nelze zjistit jinak než tak, že je necháme jednat na volném trhu – pouze činy, nikoliv slovy, člověk demonstruje, co mu skutečně přináší užitek.
Přečtení: 1877
Autor: Urza
Čas: 2019-04-21 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: Bytová krize

Přečtení: 1305
Autor: Urza
Čas: 2019-04-20 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap pro iniciativu Folou v Brně

Přečtení: 1227
Autor: Urza
Čas: 2019-04-19 00:00:02

Ledaři

Je tomu pár desítek let, kdy si mnozí lidé vydělávali jako ledaři; těžili led a prodávali jej lidem, aby tito mohli udržovat své potraviny v chladu. Pak přišla lednička; a díky ziskuchtivým kapitalistům se v Evropě i USA stala brzy dostupnou pro téměř každého, miliony lednic masově zaplavily domácnosti. Jenže… ledaři houfně přicházeli o práci; dnes už dost možná na celém světě není ani jeden. A například s obsluhou zdviží to není o mnoho lepší; kolik lidí přišlo o práci kvůli automatickým výtahům? Tak bych mohl pokračovat. Dávalo by však smysl v těch případech „chránit pracovní místa“? Ne! Je jedině dobře, že ledaři byli nahrazeni, jejich práce pozbyla smyslu a lidé mohou chladit potraviny lépe; dotyční pak šli místo obchodu s ledem dělat jiné věci, kterými přispěli společnosti. Zpětně téměř každý chápe, že je to tak správně; proč však tomutéž rozumí tak málo lidí, když jde o přítomnost?
Přečtení: 2665
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-18 00:00:02

Stát proti chudým XLVI: Regulace operátorů

Stát masivním způsobem reguluje telekomunikace. Dokonce kvůli tomu existuje Český telekomunikační úřad. Mnoho lidí namítá, že je to nutné, protože firmy v tomto oboru jsou velké korporace, které by si bez regulací dělaly, co by chtěly. Realita je ale taková, že státní zásahy nám všem zhoršují výsledné služby a mají negativní vliv na cenu.

Příkladem, jak státní zásah škodí převážně chudým lidem, může být stejná cena služeb v zahraničí (např. roamingu). Operátoři jsou zákonem donuceni mít jednotné ceny v rámci Evropské unie. Na první pohled se to může zdát dobré. Na druhou stranu to nutí firmy chovat se nějakým způsobem, který nemusí být ideálně ten, který vyžaduje zákazník a současně firma mu ho chce sama dobrovolně poskytnout. Cena za takové změny parametrů služby nejen opět ztěžuje vstup konkurence na trh, ale také rozkládá náklady na takovou regulaci i mezi lidi, kteří takovou službu nepotřebují, protože necestují.

Nejvíce regulace dopadá na chudé – nejen proto, že méně cestují a zrovna tato konkrétní regulace na ně přenáší náklady, ale i proto, že pak mají kvůli obecným regulacím daného oboru mnohem dražší služby s horším plněním. Nemluvě o tom, že z jejich daní se platí provoz úřadů a vymáhání často zbytečných regulací.

Řešením je liberalizace trhu, nebránit vzniku konkurence a aktivně odstraňovat zákonné bariéry pro vstup na trh.
Přečtení: 2746
Autor: Urza
Čas: 2019-04-17 00:00:02

Reklama

Mnozí z nás berou reklamu jako nutné zlo, někteří ji dokonce chtějí omezovat či zakazovat a tvrdí, že svět by byl bez ní lepším místem, navíc se jim nelíbí, že za reklamu v konečném důsledku platí zákazník; proč tedy reklamu nepostavit mimo zákon? I když pomineme morální důvody, má reklama mimo jiné i informační přínos pro všechny, kdo jsou jí vystaveni; vždyť jak jinak bychom se orientovali v nepřeberné nabídce zboží, kterou nám kapitalističtí podnikatelé nabízejí? Už i jen sdělení na obalu výrobku, případně libovolná informace o produktu kdekoliv, je formou reklamy. Bavíme se tedy jen o míře; ale jak určit tu správnou? Inu, nechme firmy, nechť si konkurují na volném trhu; kdo bude dělat reklamy příliš mnoho, bude také přespříliš utrácet, čímž ztrácí svou konkurenceschopnost; právě fakt, že náklady na reklamu se promítají do konečné ceny zboží, je důvodem k redukci jejího množství.
Přečtení: 2492
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-16 00:00:02

Vnutíte nám svá pravidla

Často čítávám argument, že anarchokapitalisté chtějí vnutit ostatním svá pravidla. Jediné, co však chtějí trestat, je porušování vlastnického práva. To je ale zakázané i dnes! Pro běžné osoby se na tom tedy nic nezmění. Pouze nechceme porušovat tato práva v zájmu vymáhání jiných umělých pravidel státy.
Přečtení: 2850
Autor: Urza
Čas: 2019-04-15 00:00:02

Pouliční osvětlení

Občas se můžeme setkat s tvrzením etatistů, že bez státu a veřejných rozpočtů bychom neměli ani pouliční osvětlení; pravdou je, že tam, kde by se na něj lidé složili, by veřejné osvětlení bylo, zatímco jinde nikoliv. Je to ale špatně? Ne; právě naopak. Tam, kde si lidé veřejné osvětlení pořídí dobrovolně, z něj evidentně mají větší užitek, než kdyby zdroje potřebné na jeho vybudování využili jinak; naopak tam, kde se na něj nesloží, dávají jasně najevo, že mají pro ty zdroje lepší využití (jinak by dobrovolně vystavěli osvětlení), takže je pro ně lepší možnost jej tam nemít (a místo toho mít něco jiného). Zde často přichází oblíbený argument o černých pasažérech – lidé budou méně motivovaní platit, když vědí, že se mohou „svézt“ na tom, že za ně zaplatí ostatní; to je skutečně pravda, vyloučit někoho ze spotřeby veřejného osvětlení lze jen velmi přetěžko.

Je to však důvod k násilnému vybírání zdrojů? Kdyby byl, lze tak obhájit násilné vybírání zdrojů na cokoliv jen proto, že tam existuje černé pasažérství, případně nějaký jiný objektivní (fyzikální a povahou světa daný) důvod, proč danou věc zdražuje nějaká externalita. Nevylučitelnost ze spotřeby je vlastnost daného statku, která jej činí dražším – podobně jako třeba bažina na nějakém pozemku zdražuje cenu stavění na onom místě, černé pasažérství zvyšuje (pro platiče) cenu veřejného osvětlení; ano, kdyby byly podmínky jiné (země suchá či černé pasažérství lépe řešitelné), dané statky by byly levnější, což však (ani v jednom případě) není důvodem k násilnému donucování lidí to platit, když dobrovolně zájem nemají – onen statek bude stále přinášet méně užitku, než kolik by přinášely lidem ty zdroje, které za něj zaplatili (kdyby tomu tak nebylo, zaplatí dobrovolně).
Přečtení: 2992
Autor: Urza
Čas: 2019-04-14 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap, sociální systém – VOŠ Caritas

Přečtení: 1836
Autor: Urza
Čas: 2019-04-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Liberty Evening (SfL) v Olomouci

Přečtení: 1707
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-04-12 00:00:02

Zásadní problém dneška: neuznávání odlišných postojů

Existuje jakási hra na OSN, jíž se účastní studenti z celého světa. Nedávno měla jedna taková modelová OSN (MUN) zasedání, kde usoudili, že zásadním problémem dneška je neuznávání odlišných postojů. Nedivím se jim, i když s velkou pravděpodobností tato jinak dobře míněná slovo budu chápat velmi odlišně.

Demokracie je konflikt. Konflikt mezi postoji většiny a postoji menšiny. Postoje většiny zcela demokraticky vyhrávají volby, aby mohly přetlačit postoje menšiny. Jak uznává většina postoj menšiny? Neuznává. Může se zaklínat různými gumovými ustanoveními o tom, že práva menšin jsou chráněna, ale ve skutečnosti je jen čistě na té většině, zda se těmito pravidly bude řídit, nebo nikoliv, a co různým menšinám milostivě dovolí. Různé menšiny tedy trpí různými škodlivými zásahy různých většin.

Nejméně respektovanou menšinou v demokracii je jednotlivec. Demokracie neuznává jeho autonomii, neuznává jeho názory na vedení vlastního života, neuznává jeho zásady, neuznává jeho problémy, neuznává jeho nápady, neuznává jeho rozhodnutí, neuznává jeho svobodu. Každý z nás je jednotlivec, každý z nás má své odlišné postoje.

Jednou tito studenti možná dojdou k tomu, že právě demokracie (i ostatní systémy vlády) je zdrojem mnoha zbytečných konfliktů z neuznaných postojů. Vyhlížím ten den s nadějí.
Přečtení: 3442
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-11 00:00:02

Stát proti chudým XLV: Regulace finančního trhu

Stát reguluje masivním způsobem finanční trh, od bankovních služeb až po investiční fondy, burzy nebo směnárny. Zastánci regulací obvykle argumentují ochranou spotřebitelů a zajištěním bezpečnějšího prostředí pro lidi využívající služby na finančních trzích. Ve výsledku je ale takto přeregulované prostředí kontraproduktivní a nejvíce na něho doplácí chudí lidé.

V první řade kvůli obrovským formálním nárokům na poskytovatele těchto služeb klesá konkurence a rostou náklady na plnění regulatorního rámce, což má za následek vyšší náklady na provoz služeb. Nízká konkurence vede k horšímu plnění a nutnost splňovat regulace odráží náklady v konečné ceně služeb. To nejvíce dopadá na chudé lidi, kteří kvůli tomu mají například dražší pojistné smlouvy, horší úroky, horší kurzy nebo menší zhodnocení investičních fondů.

Další zásadní negativum spočívá v tom, že dané regulace v kombinaci s postojem státních institucí můžou v lidech vyvolávat falešný pocit bezpečí a chybějící obezřetnost je pak vytrestá. Takovéto chyby nejvíc dopadají právě na chudé lidi, kteří jsou nejcitlivější na finanční ztráty nebo horší plnění pojistek.

Řešení je co největší deregulace trhu, aby mohla vznikat dynamicky konkurence a odstranily se zbytečné náklady. To povede ke zlevnění služeb a lepšímu plnění. Z dlouhodobého hlediska budou vznikat služby, které můžou mnohem lepším způsobem reflektovat to, co lidé skutečně chtějí a nebudou omezené zbytečnou legislativou. Lidé budou mít také širší paletu služeb, včetně služeb, které třeba teď ani není možné poskytovat.
Přečtení: 2088
Autor: Urza
Čas: 2019-04-10 00:00:02

Regulace k ochraně slabých

Regulace jsou většinou obhajovány tím, že jimi stát chrání slabé; nyní ponechme stranou, zda je násilné vynucování takové ochrany morálně ospravedlnitelné a pojďme se podívat na její konkrétní dopady na malé, velké a obrovské firmy. Velká firma má své účetní i právní oddělení, které se mohou novými regulacemi dle potřeby zabývat a upravit procesy ve firmě tak, aby regulacím vyhovovaly. Obrovské firmy mají (krom výše uvedeného) často ještě lobbisty a další prostředky, jimiž mohou působit na zákonodárce a vážně nepříjemné, drahé či ohrožující regulace zablokovat. Malé firmy však žádnou z výše uvedených možností nemají a každá regulace jejich podnikání pro ně může být potenciálně likvidační, případně velmi bolestivá. Tato ochrana jedněch slabých tedy v konečném důsledku jen ohrožuje jiné slabé a to často velmi zásadně; prosím, nezapomínejme na to.
Přečtení: 2183
Autor: Myluke
Čas: 2019-04-09 00:00:02

Historie se opakuje…

Dnes mi jedna paní v diskuzi na FB dala zajímavý podnět k zamyšlení. Argumentovala potřebu státu tím, že se historie často opakuje. Kdybychom nad sebou neměly tu vládu, tak bychom zešílely, postřílely se, lidé by byli chudí a nikdo by se o ně nepostaral. Což mě vedlo k zamyšlení; proč to tak je? Opakování historie je bezpochyby zapříčiněno tím, že se opakují ty stejné chyby. Napadlo mě, co měli všichni lidé společného už od pradávna? Vždy, někdo někomu vládl silou. Nemůže být tento fakt, příčinou právě té opakující se historie?
Přečtení: 4077
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-04-24 16:49:34 Autor: Zdenál (neregistrovaný) Titulek:
Je to rozebrane z pohledu nabídky, ještě by pro kompletnost hodilo doplnit z pohledu poptávky ve smyslu "co není, nedá se koupit"

Aktuálně mediálně vděčný příklad je Notre Dame.

Na rekonstrukci se vybrala darda, ale byly by potřeba historicky co nejvěrnější materiály. Např. dřevo na trámy krovu z dostatečně vzrostlých dubů. Problém je, že takové stromy prostě fyzicky v evropě už nerostou mimo několika rezervací kde jich jednak neni dost a druhak nejsou na prodej. Tzn. zbývají více či méně vhodný substituty...

Jinak zdravím muže v masce MP, mého nejoblíbenějšího trola. Vždy mi zlepší den, když tě potkám!
Čas: 2019-04-24 14:45:47 Autor: Sedak (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Ale ono to tak opravdu je! Já jsem libertarián již spoustu let; před dvěma lety jsem se proto donutil být gay a letos plánuji konvertovat na Islám.
Čas: 2019-04-24 14:12:52 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ja hovorím o tom čo mám, nie o tom čo nemám.
Čas: 2019-04-24 14:10:12 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Já vím, že ty jsi v implikacích slabší, ale nemít něco opravdu neznamená nemít nic!
Čas: 2019-04-24 14:09:13 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
To není výjimka, to je naprostý základ.

Jasně, to, co chcete vy, to si můžete vynucovat bez smlouvy. Ale ostatní tak činit nemohou. Ale výjimka to není, protože to je základ. No super.

Bez toho nemáte nic.

Opravdu neplatí, že pokud tu nebude vlastnictví podle toho, jak chceš ty, tak tu nebude žádné vlastnictví!
Čas: 2019-04-24 14:05:13 Autor: velkej Ká Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Protože nevnímáte, co všechno nemáte.
Čas: 2019-04-24 14:02:05 Autor: Martin Pánek (neregistrovaný) Titulek:
Islám je i v tomto směru pokrokový! Spravedlivou cenu vám sdělí zdarma imám.
Čas: 2019-04-24 13:58:51 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Nejako som si nevšimol že by som "nemal nič" napriek tomu že absolútna prednosť vlastníckeho práva nad ostatnými právami v štáte neplatí.
Čas: 2019-04-24 13:42:35 Autor: velkej Ká Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To není výjimka, to je naprostý základ. Bez toho nemáte nic. Když se budeme vzájemně okrádat, nikdo nebude chtít cokoliv dělat ke zlepšení svého života či k zajištění další generace, protože cokoliv získá, mu stejně někdo ukradne. Gratuluji, vynalezl jste komunismus.
Čas: 2019-04-24 13:35:19 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Řídit se pravidly firmy, se kterou nemám smlouvu se řídit nemusím, pokud bude svá pravidla vymáhat i na neklientech, mám legitimní právo se tomu bránit.

A dodržování vlastnického práva také vymáháte jen po těch, se kterými na to máte smlouvu? Nebo to je výjimka?
Čas: 2019-04-24 13:22:58 Autor: Honza (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Nacismus a komunismus jsou ve stejném kvadrantu osobní a ekonomické nesvobody. Jestli to někdo nazývá levicí či pravicí je irelevantní vyprázdněný pojem – jedná se o totalitní způsob vlády, kdy malá skupina vládne většině (ať se jí to líbí či ne a protestující umlčuje).
Čas: 2019-04-24 13:17:29 Autor: Honza (neregistrovaný) Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Původní výrok má vnitřní konzistenci, vaše úprava/otočení je neplatné. Ukázkou neplatnosti vašeho výroku není prokázána neplatnost kritizovaného výroku. Postavil jste strašáka a teď do něj úspěšně kopete.
„Hitler byl morální autorita pro velké množství lidí, kteří pro něj hlasovali hubou.“ – je pravda
„Hitler byl morální autorita pro velké množství lidí, kteří pro něj hlasovali majetkem.“ – jiné paradigma, hlasování hubou vede v zákon platný i na ty, co byli proti. Řídit se pravidly firmy, se kterou nemám smlouvu se řídit nemusím, pokud bude svá pravidla vymáhat i na neklientech, mám legitimní právo se tomu bránit.

„Vůbec to nebyl nacismus, ale slepá víra a poslušnost, popření vlastního morálního cítění, které vedly k největším zvěrstvům v dějinách lidstva.“ – akcentuje potřebu podhoubí, lidí, kteří jsou ochotní vyměnit vlastní morální kompas a svědomí za legislativní nátlak vedoucí až ke zvěrstvům plně v souladu s platnými zákony. Nacismus lze nahradit komunismem…
„Ne slepá víra a poslušnost, ale byl to prave nacismus, vlastní pokrivene morální cítění, ktery vedl k největším zvěrstvům v dějinách lidstva.“ – opět, pokřivená morálka souseda pro mne není závazná, ale Gestapo a jednotky SS už si poslušnost vynutí. Se placeno i z mých peněz pod hrozbou násilích mi odebraných (berně = daně). Akcentuje potřebu nacismu, který se uchytí u morálně pokřivených. Což není pravda, spousta lidí ctí zákony a pak „jen dělá svou práci“. A dělá něco, co by bez zákonů nedělali a ani by je to nenapadlo dělat.

S exkrementy a podobnými silnými výrazy bych šetřil. Toto jsou sice stoky, ale nemusí to tu být cítit jak kanál. ;-)
Čas: 2019-04-24 13:01:38 Autor: velkej Ká Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
No minimálně Němci si svého Hitlera zvolili. Stejně tak čechoslováci své komunisty. Jo, nebylo to úplně košer, byly tam volební podvody, ale z demokracie toto vzešlo. Ono v situaci, kdy většina lidí věří všelijakým nesmyslům, nedává smysl věřit té většině lidí.
Čas: 2019-04-24 12:37:31 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
bla-bla-bla
Čas: 2019-04-24 12:24:42 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
A používate pojem monopol v etatistickom význame a nie vo význame ankapistickom, podľa neho ide prinajlepšom o dominantné postavenie :-).
Čas: 2019-04-24 12:22:20 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Zajímavá demagogie [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Aspoň že si uvedomujete že nacizmus bol v protiklade s komunizmom a nie ako Vaši ideologickí súputníci čo tvrdia že nacizmus bol ľavicový.