Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-07-17 00:00:02

Mezinárodní dohody

Jednotlivé státy mezi sebou uzavírají různé smlouvy a dohody, což je svým způsobem anarchie, protože nad nimi už není žádná vyšší autorita, která by snad nějak centrálně definovala formu, obsah či vynucování takových smluv…

Mnohokrát jsem slyšel argument na podporu EU, který říká, že je pro nás snazší být součástí takové instituce, která automaticky zabezpečí smluvní vztahy mezi většinou států Evropy, než kdybychom uzavírali desítky smluv s každou zemí zvlášť. Nerozumím tomu, proč by měl být můj problém, jak složité je pro náš stát vyjednat mezinárodní smlouvy. Není to jejich práce? U soukromé firmy mě taky jako zákazníka nezajímá, jestli museli uzavřít padesát smluv s každým dodavatelem zvlášť, ale budiž…

Zajímavá otázka – proč veškeré mezinárodní dohody je někdy tak složité vyjednat a táhne se to roky? Protože nejde o dohody ve smyslu: „Mezi námi bude volný obchod, volný pohyb zboží a osob. Nebudeme klást žádné překážky, cla, mýtné, poplatky a nikoho nijak omezovat.“ Státy si pod pojmem „volný obchod“ představují tisícistránkovou dohodu, ve které budou regulované stovky hovadin. Jako anarchokapitalista musím však připomenout, že bez států bychom tohle vůbec nemuseli řešit.
Přečtení: 2207
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-07-10 00:00:02

Politika je byznys

Pro některé lidi je slovo „byznys“ sprosté slovo. Zdravotnictví nebo školství nebo snad policie nemůžou být byznys, protože jsou to příliš důležité a elementární služby na to, aby se to celé smrsklo jen na finanční zisk.

Na druhou stranu, politika není nic jiného, než byznys. Proč? Tak pochopitelně se zde vyskytuje běžná nabídka a poptávka. Jednotlivé politické strany nabízí nějaký program. Rozdíl je snad jen v tom, že případní zákazníci nevolí penězi, ale hlasovacími lístky. Stejně jako firmy na trhu si jednotlivé politické strany konkurují, předhánějí se v tom, kdo nabídne lepší balíček služeb, přičemž jejich propagace se neliší od propagací soukromých společnosti. Ty stejné billboardy u silnice, které se pyšnily reklamou na dámskou kosmetiku, se teď pyšní usmívajícím se politikem s prázdným politickým heslem na pozadí. Stejně jako na trhu jde firmám o zisk, v politice jde o zisk moci (jo a prachy jsou v tom mnohdy taky).

Jak to, že se tedy lidé bojí volného trhu, když všemi oslavovaná demokracie stojí na úplně stejných principech, snad jen s tím, že obsahuje navíc prvek donucení?
Přečtení: 10035
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-07-03 00:00:02

Ohrožuje Babiš stát?

Procházím si tak sociální sítě a náhle na mě vybaflo tvrzení, že Babiš sleduje pouze vlastní zájmy, které jdou proti zájmům státu. Skočil jsem na Twitter a narazil na příspěvek kritizující ČSSD, protože se někde zastávala Babiše. „Wow! ČSSD podporuje Babišův byznys na úkor státu!“ A následně jsem toho dne narazil ještě na několik Tweetů podle kterých Babiš ohrožuje český stát.

Babiš… JE stát. Babiš je produktem demokratického systému. Babiš je to, co nakonec dostanete, když vytvoříte stát, tedy instituci, která má moc nad lidmi. Vytvořte funkci jako je předseda vlády a puf, půjdou si pro ni lidi jako Babiš, a také ji dostanou. Vytvořte systém dotací a hle, lidi jako Babiš je půjdou vysát. Vytvořte jakoukoliv mocenskou strukturu a lidmi jako on se to začne ihned hemžit. Co jiného také čekáte, že se stane?

Ne, Babiš neohrožuje stát. On je stát. On je přesně to, co dostanete, když máte stát. Není to divné, naopak by bylo divné, kdyby tam nebyli lidi jako on. Babiš je důsledek. Stát je problém. Zrušme stát.
Přečtení: 11184
Autor: Urza
Čas: 2019-06-30 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: Očkování chudých

Přečtení: 3766
Autor: Urza
Čas: 2019-06-28 00:00:02

Přepnutí Stok do prázdninového módu 2019

Začínají prázdniny, které nemalou část z nás nějakým způsobem ovlivňují, ať už jde o školáky, jejich rodiče, vysokoškoláky, učitele, návštěvníky různých festivalů a podobně; návštěvnost webů s články (i takovými stokovými nečlánky) a komentáři klesá, ale také můj časový harmonogram bude prázdninami ovlivněn. Z toho důvodu přepínám Stoky na dva měsíce do prázdninového módu, což znamená:
1/ Texty zde nebudou vycházet s takovou pravidelností jako doposud; snaha bude, ale nevím, jak moc se bude dařit (očekávejte výpadky).
2/ Prosím libertariány, kteří mají více času, o texty do Stok; ty mi posílejte mailem (případně publikujte sami; ideálně trefujte dny, kdy nic nevyjde xD).

A hlavně užívejte léta i života!
Budeme se těšit zas v září <3
Přečtení: 2951
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-27 00:00:02

Stát proti chudým LVI: Živnosti

Stát uděluje na žádost živnosti, které vás opravňují k provozování podnikatelské činnosti. Dělá to proto, aby měl přehled o tom, kdo a v čem podniká. A v případech, které uzná za vhodné mohl živnostenské oprávnění odebrat.

Takové opatření nejvíce zasahuje chudé lidi. V první řadě se musí za udělení oprávnění zaplatit absolutní částka, která relativně nejvíce zasáhne chudé. Další problém je složitost, je to sada kroků, kterou musí lidé udělat a to je nepochybně v určité míře může odrazovat od podnikání. Nejvíce na to doplácí lidé, kteří nemají prostředky na to, aby si nakoupili právní poradenství a sami mají problémy problematiku správně pochopit nebo nemají čas a energii se věnovat studování zákonů a postupů – prostě chtějí pouze poskytovat nějakou službu nebo prodávat zboží.

Další forma poškozování chudých může vznikat tím, že kvůli výše zmíněným důvodům se lidé radši rozhodnou zůstat zaměstnaní, čímž zvyšují nabídku práce, která se projeví nižší cenou práce.

Řešením je zrušit koncept živností a nechat lidi podnikat jak uznají za vhodné. Ušetří se nejen administrativní náklady na straně státu i živnostníků, ale povede to k rovnější hospodářské soutěži.
Přečtení: 2260
Autor: Urza
Čas: 2019-06-26 00:00:02

Ankap v Nebi xD

Jak zní věta, kterou anarchokapitalista naštve levicového socialistu i pravicového konzervativce?
„Zastávám právo sezdaných homosexuálních párů bránit plně automatickými zbraněmi své obchody s volně dostupnými drogami všeho druhu, které tam prodávají i nezletilí zaměstnanci neregulováni žádným zákoníkem práce.“
Jedná se sice o poněkud svérázný způsob prezentace libertariánského pohledu na svět, leč ne nadarmo se říká, že anarchokapitalista je ten, kdo za větou: „Jsem zastáncem svobody,“ nedodává slovo „ale“.
Regulace drog a zbraní jsou na první pohled poměrně nesouvisející témata; a při trochu detailnějším průzkumu zjistíme, že typicky zastánci deregulací jednoho by rádi s o to větší vervou regulovali to druhé. Jenže proč? Logicky vzato je argumentace pro deregulaci obojího principiálně téměř totožná. Nesouhlasíte? Tak se přijďte pobesedovat s Terezkou a se mnou; pak budete dost možná nesouhlasit ještě víc. Rozhodně však dostanete možnost o daných tématech vášnivě podebatovat a zkusit o svém názoru přesvědčit ostatní; nebo se třeba něco nového dozvědět.
Těšíme se na vás večer v baru Nebe!
Přečtení: 2603
Autor: Dean
Čas: 2019-06-25 00:00:02

Zločiny proti lidskosti ve státu?

Po zmínění Rothbardovy věty (v Kanálu Svobodného přístavu): „Pokud stát jsme my, pak židé v nacistickém německu spáchali sebevraždu,“ jsem začal přemýšlet trochu do hloubky. A postupně jsem si začal uvědomovat, že rozdíl mezi dnešním státem a nacistickým německem spočívá v počtu obětí a míře zločinu páchaných na občanech…

Zatímco Němci Židy okradli o jejich bohatství a následně povraždili, stát v dnešní době lidi okrade a nechá napospas s minimem. V tom horším případě vás ještě zavře do klece…

Zločiny proti lidskosti, které jsou v dnešní době naprosto nepřijatelné a každý je ihned odsoudí, se vlastně stále dějí. O čem mluvím? Především o konzumentech různých látek, kteří jsou cíleně vyhledáváni a následně trestáni, i přestože nikomu nic neudělali. Jen si hleděli svého. Tak proč by měly být na těchto lidech vykonávané ponižující a omezující tresty? Troufám si tvrdit, že to, že když se někomu nelíbí konzumace kokainu a zakáže ji, je podobné, jako když se němcům nelíbilo, že Židé jsou ti bohatí a chtěli jim jejich bohatství sebrat. A to se díváme jen na lidi, na kterých jsou zločiny proti lidskosti cílené a viditelný. Co ti lidé, kteří v důsledku regulací a omezování vlastnických práv přišli o bohatsví či vzdělání, které mohli mít? A že zrovna takových chudých lidí není málo…
Přečtení: 3038
Autor: BOMBON
Čas: 2019-06-24 00:00:02

Znásilnění a daně?

Říct daňovému poplatníkovi, že může využít služeb soukromých škol či zdravotnických zařízení (ve smyslu placených extra), je jako říct denně znásilňované ženě, že přece může mít sex i s někým, s kým chce.
Přečtení: 3060
Autor: Urza
Čas: 2019-06-23 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap v kavárně Tucan ve Valmezu

Přečtení: 1447
Autor: Urza
Čas: 2019-06-22 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap na gymnáziu ve Valmezu

Přečtení: 1388
Autor: Urza
Čas: 2019-06-21 00:00:02

Nebe na Zemi

Lidé si často stěžují na to, jak se má „obyčejný člověk“ špatně a jeho situace se stále zhoršuje, takže je třeba zásahů vlády; upřímně řečeno mě momentálně nenapadá žádný populární mýtus, jenž by se pravdě vzdaloval více (minimálně v Evropě či Americe). Zaprvé se „obyčejný člověk“ nikdy v historii neměl lépe než teď; máme dostatky (často přebytky) pitné vody, jídla, žijeme v domech, kde je teplo, světlo, požíváme obrovské množství výdobytků moderní doby. Zadruhé se situace „obyčejného člověka“ asi nikdy nezlepšovala tak rychle; prakticky všechny myslitelné metriky ukazují, že se máme stále lépe. Zatřetí nikdy nebylo zapotřebí tak málo práce průměrného člověka, aby se tento uživil; máme tedy mraky volného času (oproti snad všem myslitelným obdobím v minulosti). A konečně začtvrté se tak děje právě navzdory vládním zásahům; ty mohou naši skvělou situaci jen zhoršovat.
Přečtení: 5046
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-06-20 00:00:02

Stát proti chudým LV: Důchodový systém

Státní důchodový systém garantuje lidem důstojné stáří v podobě doživotní renty za to, že celý život pracovali a tvořili hodnoty pro společnost. Bez státu by lidé žili ve stáří v bídě, protože na stáří by si nikdo nespořil.

Státní důchodový systém je „letadlo“. Systém totiž funguje na bází průběžného financování, což znamená, že peníze, která teď odvádíte státu na důchod jsou ihned využity pro současné důchody. Nic se nespoří a naděje na váš důchod spočívá ve víře, že až vy budete v důchodu, tak stát dokáže z pracujících lidí v té době vytáhnout dostatek peněz na pokrytí vašeho důchodu.

Pomineme-li zcela amorální stránku věci, tak systém trpí především tím, že nevychází matematicky. Je zcela patrné, že vzhledem k demografické křivce a delší době dožití se současným nastavením parametrů nebude fungovat. To logicky povede k vyšší daňové zátěži v budoucnu a delším odchodům do důchodu.

Na chudé to dopadá nejvíce v tom, že právě oni jsou nejvíce závislí na státním důchodu a současný systém pro ně tedy znamená do budoucna velmi velké riziko, proti kterému se nijak nezajišťují, protože důvěřují státu (a navíc efektivně ani nemohou, protože stát i jim bere obrovskou část jejich příjmů). Pokud to tedy stát nevyřeší, doplatí na to právě nejvíce chudí, pokud to ale stát vyřeší, velmi pravděpodobně to budou vyšší daňovou zátěží a posouváním odchodu do důchodu. To ale znamená opět největší problém pro chudé, protože z jejich práce jim v budoucnu zbude menší část a budou muset pravděpodobně pracovat delší část života. Vyšší zdanění se také projeví snížením kupní síly.

Řešení je liberalizace systému s možností se alespoň opt-outovat. Privátní důchodové fondy běžně fungují velmi dobře a riziko se v nich dá mnohem lépe diverzifikovat.
Přečtení: 3446
Autor: Urza
Čas: 2019-06-19 00:00:02

Neschopnost přehodnotit názory

Anarchokapitalisté bývají občas označováni za fanatiky a velmi často jim bývá etatisty podsouváno, že nejsou ochotni změnit své názory a uznat chyby; takové tvrzení mi připadá zajímavé a do jisté míry až paradoxní. Téměř všichni jsme přece byli vychováváni k etatismu; skoro každý původně věřil ve stát. Anarchisté z nějakého důvodu během života museli minimálně jednou projít poměrně zásadní názorovou změnou a uznat omyl; etatisté sice mohli také, ale nezbytně nemuseli. Jak pak mohou etatisté obviňovat anarchisty z neschopnosti přehodnocovat názory a kriticky myslet, když právě oni již v životě tuto schopnost minimálně jednou prokázali? Samozřejmě je možné, že anarchisté se mohou ve svých názorech na svět mýlit a etatisté mohou mít pravdu, nicméně šance, že byl někdo fanaticky zmanipulován, je vyšší právě u etatistů, neboť ti věří tomu, co bylo do nás všech vštěpováno již na základní škole.
Přečtení: 5343
Autor: Urza
Čas: 2019-06-18 00:00:02

Soukromý je dražší než státní!

Napříč společností existuje velmi populární přesvědčení, o kterém se v podstatě nediskutuje – soukromý sektor je dražší než státní; ano, přiznává se mu vyšší kvalita, ale cenově je v očích téměř všech stát levnější. Proč by to tak ale mělo být? Ve skutečnosti k tomu neexistuje důvod, stát není schopen tvořit statky levněji než soukromník; naopak je dražší, protože krom těch statků samotných je třeba platit ještě byrokracii, úředníky, centrální řízení a podobně. Rozdíl je v tom, že platby jsou skryté a zatímco peníze, jimiž zaplatíme soukromé firmě, vidíme v plné výši, u státních služeb jsou daně oddělené (a navíc rozdělené do mnoha složek, aby zaniklo, že nám stát bere kolem dvou třetin z toho, co vyděláme); především jsme ale podobnými mýty manipulováni již od útlého věku skrze státní vzdělávací systém, jehož cílem je šíření propagandy. Proto nevěřme dogmatům a vždy se ptejme na důvody.
Přečtení: 2888
Autor: Urza
Čas: 2019-06-17 00:00:02

Víra v socialismus

Není to zase tak dávno, co mnoho lidí všeobecně věřilo, že ekonomika musí být centrálně řízená, jinak budeme hladovět, protože něco tak důležitého jako výrobu a distribuci potravin nelze nechat na volném trhu, takže obojí zařizoval stát – a podle toho to také vypadalo; po revoluci se stalo to, čeho se mnozí obávali… a ejhle, najednou to začalo fungovat lépe. A k „velkému překvapení“ stejně dopadla i ostatní odvětví, jež byla zprivatizována; spousta jich však zůstala v rukou státu, aby mohly jejich notorické problémy pokračovat. V souvislosti s tím mě napadají dvě otázky: Jak je možné, že i když vše, o co se již stát nestará, prosperuje lépe, stále tolik lidí namítá, že přesně u toho, co je stále státní, by tomu bylo jinak? A jak může někdo věřit tomu, že stát, který nedokáže zajistit ani tak primitivní věc jako toaletní papír na pultech, se dobře postará například o vzdělávání či zdravotnictví?
Přečtení: 3291
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-07-18 00:56:15 Autor: Venca 21 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: venca21 v doméně email.cz
Je naprosto jasné, že neregistrovaný i registrovaný Jakub G. je jedna a tatáž osoba. Zřejmě trpí nějakou formou schizofrenie a napadá tady sám sebe. Kdyby to alespoň nedělal tak okatě - reakce "pravého" Jakuba G. na falešného Jakuba G. přijde vždy jen po pár minutách. To je fakt hodně nenápadný :-)
Čas: 2019-07-17 21:04:56 Autor: velkej Ká Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ani církev nedržela informační monopol, když přišlo osvícenství. A ano, klidně si to budu myslet, jsem rád, že mi to schvalujete.
Čas: 2019-07-17 20:12:11 Autor: Szaszián Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Anarchokapitalistické ideologické (ne)myšlení na pokec?
Čas: 2019-07-17 20:03:55 Autor: Odpověď (neregistrovaný) Titulek: Re: wtf? [↑]
Pokud máte pod palcem indoktrinaci dětí a utváříte memetickou základnu obyvatelstva, je těžké být anarchista. Je to jako kdysi s atheismem: Když je náboženství tak na hovno a církev je naprosto mimo, jak je možné, že myšlenku atheismu nejsou masově rozšířené?

Až na to, že stát nedrží informační monopol jako tomu bývalo v případě církve. A náboženství zažilo sestupnou tendenci s masovým rozšiřováním informací. Vám prostě nepřijde zvláštní, že těch 150 let, co tady anarchisté jsou, se jejich počty žádným závratným způsobem nezvýšily?

Ale klidně si myslete, že jste to vy, kdo má pravdu a že zbylá drtivá část populace vás vůbec nechápe, nepřemýšlí a má vymytou hlavu státní propagandou.
Čas: 2019-07-17 19:53:40 Autor: velkej Ká Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jak je možné, že anarchisté obecně představují promili (nebo kolik vlastně) obyvatel daného státu? Když je to všechno tak na hovno a stát je naprosto mimo, jak je možné, že tyto myšlenky nejsou masově rozšířené?

Pokud máte pod palcem indoktrinaci dětí a utváříte memetickou základnu obyvatelstva, je těžké být anarchista. Je to jako kdysi s atheismem: Když je náboženství tak na hovno a církev je naprosto mimo, jak je možné, že myšlenku atheismu nejsou masově rozšířené? Nějaký kazatel v raném novověku.

Ale samozřejmě, klidně se dobře bavte. Pravda vždycky bolí a pro zatvrzelé věřící bude vždy působit směšně.
Čas: 2019-07-17 19:48:53 Autor: velkej Ká Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Stockholmský syndrom na pokec?
Čas: 2019-07-17 19:15:14 Autor: Jakub G Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A co takhle, doprdele, neregulovat, a rukojmí propustit, ať si žijí svým životem?

Zvláštní, že regulace jménem NAP nebo ankap ti nevadí. Zamyslel ses nad tím?
Čas: 2019-07-17 18:56:53 Autor: Odpověď (neregistrovaný) Titulek: Re: wtf? [↑]
To očividně nemají, ale nevím, proč by kvůli kokotnosti států měli trpět lidé.

Tyto zájmy plynou z různorodosti národů, které v daných státech žijí, a které tak utváří jeho politiku navenek (zájmy), které jsou následně prosazovaný.

Které sám často vesele porušuje, jak se mu zlíbí. Pěkně děkuju. Co funguje, je konkurence a ostrakizace. Samozřejmě státy na to jdou přes násilí a přes vydírání nevinných lidí ("svých" obyvatel), a bohužel jim to zatím pořád prochází, protože lidé věří, že státy jsou pro ně "vyšší" dobro.

Ne, u vynutitelných podmínek skutečně konkurence a ostrakizace nefunguje, nechápu, jak jste na tohle vůbec přišel. Víte, pokud jde o vydírání, jak je možné, že anarchisté obecně představují promili (nebo kolik vlastně) obyvatel daného státu? Když je to všechno tak na hovno a stát je naprosto mimo, jak je možné, že tyto myšlenky nejsou masově rozšířené?

Ano, někde chce dřít své rukojmí více, někdo méně. Proč bych v tom měl zločince jakkoliv podporovat?

Tohle je vyloženě lol, to se nezlobte.

A co takhle, doprdele, neregulovat

Každá smlouva je regulace vztahu. Na národní úrovní se to dělá formou zákonů. Je to pohodlnější a levnější varianta. V mezinárodní úrovni se to dělá formou bilaterálních, multilaterálních a univerzálních smluv. Trvá to, stojí to spoustu peněz ale je v to zájmu v všech (až samozřejmě na výjimky, které sice říkají, že žádná regulace, až nakonec dojdou k tomu, že regulovat musí, aby měli ve vztahu nějakou jistotu).

Co musím vědět o problematice interakce loupeživých band, abych lidem vysvětlil, že ti loupežníci jsou zločinci, kterým nejde o dobro jimi přepadených lidí?

Zas, lol. Vezměte si prášek na uklidnění.
Čas: 2019-07-17 18:29:29 Autor: Szaszián Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Samozřejmě státy na to jdou přes násilí a přes vydírání nevinných lidí ("svých" obyvatel), a bohužel jim to zatím pořád prochází, protože lidé věří, že státy jsou pro ně "vyšší" dobro.
Ano, někde chce dřít své rukojmí více, někdo méně. Proč bych v tom měl zločince jakkoliv podporovat?
A co takhle, doprdele, neregulovat, a rukojmí propustit, ať si žijí svým životem?
Co musím vědět o problematice interakce loupeživých band, abych lidem vysvětlil, že ti loupežníci jsou zločinci, kterým nejde o dobro jimi přepadených lidí?

- Jistě nejen mě zajímá, co si lidé jako Vy myslí, když tohle píšou. Jak to, že ti "vydíraní" lidé spatřují ve "vyděrači" vyšší dobro? Jak to, že se nepovažují za rukojmí? Jak to, že vládu nepovažují za loupeživou bandu a sebe za přepadené? Může být vůbec vydírán někdo, kdo se nepovažuje za vydíraného? Může být rukojmím někdo, kdo se nepovažuje za rukojmí? Přijde mi, že se hrubě odchylujete od principů klasického liberalismu, ke kterému se hubou hlásíte… Vždyť lidé by přece vlády nepodporovali, kdyby to pro ně nebylo výhodné…
Ale zřejmě se všichni mýlí, a Vy máte pravdu. Vy víte, co je pro ostatní dobré lépe než oni…
Čas: 2019-07-17 17:43:47 Autor: velkej Ká Titulek: Re: wtf? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Protože ne všechny stát mají stejné zájmy.

To očividně nemají, ale nevím, proč by kvůli kokotnosti států měli trpět lidé.

Stát garantuje vynutitelné podmínky.

Které sám často vesele porušuje, jak se mu zlíbí. Pěkně děkuju. Co funguje, je konkurence a ostrakizace. Samozřejmě státy na to jdou přes násilí a přes vydírání nevinných lidí ("svých" obyvatel), a bohužel jim to zatím pořád prochází, protože lidé věří, že státy jsou pro ně "vyšší" dobro.

Někdo chce svůj trh chránit více někdo méně, a proto trvá roky najít uspokojivý konsensus pro obě strany.

Ano, někde chce dřít své rukojmí více, někdo méně. Proč bych v tom měl zločince jakkoliv podporovat?

Ty stovky "hovadin" se regulují právě proto, že není jedna regulace, na kterou by se obě smluvní strany mohly spolehnout.

A co takhle, doprdele, neregulovat, a rukojmí propustit, ať si žijí svým životem?

Vůbec by nebylo od věci, kdyby se autor předtím, než pustí do psaní textu, alespoň obecně něco zjistí o problematice.

Co musím vědět o problematice interakce loupeživých band, abych lidem vysvětlil, že ti loupežníci jsou zločinci, kterým nejde o dobro jimi přepadených lidí?
Čas: 2019-07-17 16:07:42 Autor: Zdenál (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
njn. měli bysme se registrovat než to udělá za nás :-D
Čas: 2019-07-17 15:25:39 Autor: Jakub G Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To nebyla reakce na tebe, ale na toho chudáka, co se tu za mne v poslední době opakovaně vydává.
Čas: 2019-07-17 14:20:06 Autor: Zdenál (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Tak víš co, jak mám malý péro tak si to kompenzuju dlouhejma komentama na fórech. Nevěřil bys jak to pomáhá.
Čas: 2019-07-17 14:12:58 Autor: Odpověď (neregistrovaný) Titulek: wtf?
Nerozumím tomu, proč by měl být můj problém, jak složité je pro náš stát vyjednat mezinárodní smlouvy

Protože ne všechny stát mají stejné zájmy.

U soukromé firmy mě taky jako zákazníka nezajímá, jestli museli uzavřít padesát smluv s každým dodavatelem zvlášť

Stát garantuje vynutitelné podmínky. Proto je jednodušší vyjednat smlouvu mezi jednotlivci než mezi státy. V prvním případě když tě někdo pojebe, dáš to před soud, tam to řešíš. Ve druhém případě jde o to, jestli stát uzná autoritu soudu nebo arbitráže, není možnost vynutitelnosti. Protože strany musí vyjednat taková pravidla, která budou oběma vyhovovat, což je mnohem těžší.

Zajímavá otázka – proč veškeré mezinárodní dohody je někdy tak složité vyjednat a táhne se to roky?

Znovu, kvůli různým zájmům. Někdo chce svůj trh chránit více někdo méně, a proto trvá roky najít uspokojivý konsensus pro obě strany.

Protože nejde o dohody ve smyslu: „Mezi námi bude volný obchod, volný pohyb zboží a osob. Nebudeme klást žádné překážky, cla, mýtné, poplatky a nikoho nijak omezovat.“ Státy si pod pojmem „volný obchod“ představují tisícistránkovou dohodu, ve které budou regulované stovky hovadin.

A znovu a zase. Ty stovky "hovadin" se regulují právě proto, že není jedna regulace, na kterou by se obě smluvní strany mohly spolehnout. Musí se tedy předvídat množství situací a jejich řešení.

Celý tenhle "článek" je prostě neskutečně lol. Vůbec by nebylo od věci, kdyby se autor předtím, než pustí do psaní textu, alespoň obecně něco zjistí o problematice.
Čas: 2019-07-17 13:19:09 Autor: Jakub G Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ty asi musíš být hodně zamindrákovaný.
Čas: 2019-07-17 13:15:26 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Hele nežvaň tady ty svoje moudra, nikdo na to není zvědafej.