Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2020-09-25 00:00:02

Urza.cz běží; a snad bude i nadále xD

Stránky Urza.cz by měly být opět funkční; pokud zaznamenáváte cokoliv nestandardního, neváhejte se mi ozvat. To platí i pro Mises.cz, který běží tam, co Urza.cz. Nemáte dnes nic ke čtení? Pokud jste to ještě neudělali, doporučuji přečíst Morbidovu úvahu o rouškách, Ondrášečkův Stát jako zvyk, Mahařin text o rouškách a vlastnickém právu, Ondrášečkovu brilantní úvahu o svobodě a mou otázku, co je stát. Tyto texty vyšly během výpadku.

Mimochodem se během výpadku ztrácely i maily do domény urza.cz; pokud jste mi psali a já neodpověděl, byl to ten případ, napište znovu. Vlastně to platí zcela obecně – na maily odepisuji (byť někdy po několika dnech), takže pokud jsem někomu neodepsal, mail se ztratil.
Přečtení: 1974
Autor: Urza
Čas: 2020-09-22 00:00:02

Urza.cz má technické problémy

Jak si řada z Vás všimla (a psala mi, za což děkuji), stránky Urza.cz včetně všech subdomén (tedy i Stok) minulý týden spíše neběžely než běžely. A ani teď není situace vyřešena (k některým subdoménám chybí SSL certifikáty, v důsledku čehož nejde HTTPS; databázový server je přetížen, takže Stoky mají občasné výpadky). Důvodem je kybernetický útok na mého poskytovatele hostingu, jenž je zároveň jedním z největších registrátorů domén v ČR; a protože jeho prioritou je DNS pro ty domény, problémy s hostingem řeší pomaleji, za což se Vám moc omlouvám. Bohužel nejsem schopen situaci řešit, jelikož k výpadkům dochází na straně mého poskytovatele.

Protože texty ve Stokách vycházejí automaticky, i během výpadku přibyly další; za minulý týden šlo o Morbidovu úvahu o rouškách, Ondrášečkův Stát jako zvyk, Mahařin text o rouškách a vlastnickém právu, Ondrášečkovu brilantní úvahu o svobodě a mou otázku, co je stát. Vše vřele doporučuji k přečtení.

Jelikož bez SSL certifikátů nefungují ani náhledy odkazů na sociálních sítích a spousta lidí se sem ani nedokliká, rozhodl jsem se do vyřešení problému nic nevydávat. I tak prosím autory, pište dál, vše vydáme potom!
Přečtení: 3868
Autor: Urza
Čas: 2020-09-21 00:00:02

Rušíme dnešní anarchovečer

Jelikož se v Terezky práci vyskytli COVID pozitivní lidé, rušíme dnešní anarchovečer; snad nám nic není, ale jistě to vědět nemůžeme, pročež nechceme riskovat promoření české anarchistické scény. Až se situace uklidní, oznámíme další termín.
Přečtení: 634
Autor: Urza
Čas: 2020-09-20 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O lidských přávech se Z.Candigliotou

Přečtení: 338
Autor: Urza
Čas: 2020-09-19 23:32:23

Kanál Svobodného přístavu: Urza s Bratříčkem o svobodě slova

Přečtení: 311
Autor: Urza
Čas: 2020-09-18 00:00:02

Co je stát?

Docela často se v diskusích o svobodné společnosti dostanu k tomu, že někdo chce, abych popsal, co vlastně označuji za stát; co ještě státem nazývám a co už ne? Stát je entita, která si (nezanedbatelně úspěšně) uzurpuje monopol na násilí na nějakém (nezanedbatelně rozsáhlém) území, které nevlastní; typicky je financována nedobrovolnými příspěvky (má sílu je vybírat, takže proč by tak nečinila). Svěří-li tedy někdo určité funkce dnešního státu soukromé firmě, tato se jen kvůli tomu nestane státem, i když bude dělat „skoro totéž“, pokud nebude nikoho nutit ji financovat a podřídit se jí. Z toho je dle mého názoru celkem jasné, proč je stát takové zlo: Vztahy (obchodní, osobní, pracovní… jakékoliv), které za něco stojí, jsou založeny na dobrovolnosti; nefunguje-li něco na bázi dobrovolnosti, zjevně to za moc nestojí, ergo nedává smysl to vynucovat, protože na tom někdo tratí (kdyby netratil, dělá to dobrovolně).
Přečtení: 566
Autor: Ondrášeček
Čas: 2020-09-17 00:00:02

Svoboda v mysli

Slovo „svoboda“ mnohdy bývá používáno pro dva různé jevy – mohu na papíře mít možnost dělat, cokoli chci, ale mám-li těžké psychické potíže, nemám žádnou motivaci jít a těchto svobod, které mám, využít. Zpravidla pak ani nejsem schopen si je uvědomit, jsem de facto ve svojí hlavě nesvobodný.

Jak se vyvíjíme, okolí na nás činí různé nároky. Některé bohužel mohou být tak specifické a naléhavé, že nám brání stát se člověkem, kterým si přejeme být. Člověk cítící tlak okolí na to, aby se choval způsobem, který mu není blízký, nemůže být sám sebou. Toto často vede k frustraci, při níž lidé mají pocit, že jediným způsobem dosažení svobody je změnit systém. Takto dle mého názoru často vznikají kolektivisté - ve společnosti, v níž na ně společenské normy vyvíjejí tlak, třebaže jsou na papíře svobodní, se snaží prosadit změnu, která jim zajistí, že ostatní k nim již nebudou přistupovat jako ke kolečku ve stroji, nýbrž jako k plnohodnotné lidské bytosti. Právě skrze to, že spousta lidí nemá psychickou sílu svobody využívat, jim nedělá problém se těchto svobod vzdát ve prospěch většího (např. socialistického) blaha. Bohužel, toto řešení vnímám jako iluzorní, neboť svoboda v mysli pro jednoho v těchto situacích typicky znamená omezení svobod druhých lidí. Skutečným řešením je podle mě začít se zajímat o vlastní psychiku, změnit prostředí a s psychickými problémy se obrátit na kvalitní odborníky. Pro mě asi největším krokem k pocitové svobodě bylo obklopit se takovými lidmi, kteří mým potřebám skutečně naslouchají a se kterými mohu být, kýmkoli chci.
Přečtení: 991
Autor: Maphara
Čas: 2020-09-16 00:00:02

Cože? Ty mě k sobě domů nechceš pustit v botech?

V posledních dnech se na sociálních sítích objevilo několik příspěvků, které obsahovaly fotky cedulí zakazujících vstup lidem s rouškami do restaurace nebo jiných soukromých prostor. Příspěvky dále celkem opovržlivě odsuzovaly ony majitele, kteří si před svůj podnik ceduli umístili. A nebylo to z důvodu, že by tím byla porušena oficiální nařízení. Bylo to spíše vyjádření naprostého nepochopení, jak někdo může být tak nesolidární.

Ohledně roušek, jakožto hodně kontroverzní záležitosti, si člověk může vytvořit názor na základě vlastních zkušeností, informací z rozličných médií nebo přímých vyjádření odborníků. Ti, ač mají za sebou podobné studium, se mnohdy vyjadřují k nošení roušek úplně opačně. Majitel restaurace, který zakazuje vstup s rouškou, si třeba přečetl jiné studie, jiné názory odborníků a jedná v souladu s tím. Jeho hospoda – jeho rajón. A ve výsledku je vlastně jedno, jestli je jeho přístup založen na vůbec nějakých souvisejících datech. Ač je to absurdní, stejně dobře můžou v majiteli roušky například vzbuzovat vzpomínky na dávná traumata z dětství. A proč by si ve svém dělal zle? Pro stoupence roušek – na světě jsou i jiné podniky.
Přečtení: 280
Autor: Ondrášeček
Čas: 2020-09-15 00:00:02

Stát jako zvyk

Dost často si lidé postupem času navyknou na něco, co poté dělají pravidelně. Tím zvykem může být nějaký rituál – například vstávat v určitý čas, každý den sledovat televizi, kupovat si libovolný produkt atd. Složitějším zvykem by mohlo být například, jak jednáme s určitými lidmi, jak zacházíme se svými financemi nebo které zájmy máme. Některé zvyky jsou osvojené jedincem, jiné jsou stanovené společenskými normami - takovým zvykem by mohlo být třeba držení se etikety anebo různých náboženských pravidel.

U spousty zvyků se děje, že si jimi škodíme - pokud máme zvyk hodně utrácet, chovat se k lidem zle nebo si nějak ničit zdraví, neseme dlouhodobé negativní následky. Říká se však, že zvyk je železná košile, a mnohdy je těžké tyto zvyky změnit a přijmout vzorce chování, které nám prospívají více. Je vůbec těžké si přiznat, že zvyk, který dlouhou dobu uplatňujeme, je špatný - jeho zpochybnění je přiznání vlastní chyby a krokem do neznáma. Tohle platí obzvláště u těch zvyků, které jsou společensky stanovené, o těch nás totiž okolí systematicky utvrzuje. Přijde mi, že jedním z takových zvyků je stát, jak ho známe. Mnoho lidí ho podporuje, protože jsou na něj zvyklí, ale zároveň netráví čas analýzou, zdali je skutečně potřebný - protože to by zkrátka znamenalo zpochybnění něčeho, čemu celý život věřili, nebo bez čeho si ho už ani neumí představit.

Příliš na nějakém zvyku lpět je forma neurotického chování - jakmile se z něčeho, co nám dříve pouze vyhovovalo, stane obsese, není to dobře. Myslím, že neurotickým problémem celé naší společnosti je lpět na státu, jehož funkce spočívá hlavně v iluzorním přislíbení jakési zvláštní ochrany, která by dle jeho zastánců „náhodou“ nebyla v žádné jiné formě společenského uspořádání. Zbavovat se špatných zvyků je dobře, stáváme se tak charakternějšími lidmi. Myslím, že postupně omezovat státní moc by hodně přispělo charakteru naší společnosti, neboť, jak už celkem dlouho ukazuje ekonomie, stát je zatraceně špatný správce našich financí.
Přečtení: 349
Autor: morbid
Čas: 2020-09-14 00:00:02

Povinné nošení roušek?

Z pohledu svobody je důležité pouze to, kdo a kde vyžaduje nošení roušek. Majitel pozemku, obchodu – prostě nějakého prostoru – má samozřejmě právo požadovat, aby ten, kdo tam vstupuje, měl roušku – nebo třeba skákal po jedné noze. Důvody jsou naprosto vedlejší. Jedinou otázkou je, jestli je právoplatným majitelem, protože pokud ne, má být majetek navrácen původnímu majiteli a zloděj má být potrestán. A stát není právoplatným majitelem vůbec ničeho, protože vše, co má, získal donucením. I peníze na to, co koupil.
Přečtení: 785
Autor: Urza
Čas: 2020-09-13 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: „S policajty nemluvíme.“ (D-FENS)

Přečtení: 932
Autor: Urza
Čas: 2020-09-12 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: K anarchii s Danem Steigerwaldem

Přečtení: 1348
Autor: Roman
Čas: 2020-09-11 00:00:02

Komu stát dává naše peníze?

„Peníze jen pracovitým lidem,“ čtu na předvolebním plakátě. Ke svým penězům se tak chová každý i bez politiků – dává je těm, kdo si je podle něj zaslouží. Zajímavé je, že pouze stát tenhle princip ze své podstaty porušuje (dává naše peníze těm, kdo si je podle nás nezaslouží) a politici slibují nápravu skrze… stát. Po volbách bude ten princip porušován dál. Stát nevyřeší problém, jehož je nevyhnutelnou příčinou.
Přečtení: 3049
Autor: Urza
Čas: 2020-09-10 00:00:02

Beseda o zodpovědnosti v čajovně Cherubín

Dnes v 18 hodin budeme s Terezkou a Vámi posluchači mluvit o zodpovědnosti v čajovně Cherubín kousek od Prahy. Do čajovny se rádi vracíme pro její nezvykle příjemnou atmosféru; přijďte ji také vyzkoušet!
Přečtení: 1726
Autor: Urza
Čas: 2020-09-09 00:00:02

Pět let Stok

Dnes je tomu na den přesně pět let od otevření Stok. V současnosti si nás denně prohlédnou lidé z více než tisíce unikátních IP adres. Přibyli i noví autoři (nyní jich máme přesně devětadevadesát – a všem patří mé díky); a především stále větší procento obsahu není tvořeno jen mnou, čímž jsme v podstatě začínali – za to jsem opravdu rád, jelikož mým cílem bylo vytvořit web, kde budou libertariáni psát a diskutovat své názory, nejen debatovat o mých textech. Děkuji!
Krom Stok máme samozřejmě celý Svobodný přístav, jeho Kanál i Fórum, navíc na popularitě stále získává Studio Svobodného přístavu, kam zveme zajímavé hosty, pořádáme pravidelné livestreamy a sledují nás velké tisíce lidí!
Toho bychom nikdy nedosáhli bez Vaší podpory, které si nesmírně vážíme (doopravdy, to nejsou prázdná slova) a z celého srdce za ni děkujeme. Dáváte nám svůj čas, sílu, peníze, motivujete nás; máme tu nejlepší komunitu, kterou si jen člověk může přát.
Zároveň prosíme o další podporu; dáváme našim ideám tolik, že více už reálně nemůžeme. A má to výsledky; počet libertaránů v ČR i povědomí o anarchokapitalismu raketově roste, oproti minulým rokům je nás stále víc, leč v celé populaci je naše zastoupení stále mizivé. Pojďme to společně změnit!
Přečtení: 1944
Autor: Ondrášeček
Čas: 2020-09-08 00:00:02

Finanční otroctví

Finanční otroctví nezvyklý druh sexuálního fetiše, při němž mají někteří příslušníci (především) mužského pohlaví touhu posílat ženě většinu svého výdělku a nechat ji, ať o něm rozhoduje. Jejich domina jim pak část peněz vyplácí zpátky v podobně kapesného, mnohdy na velmi specifické nákupy. Řada mužů svoji dominu přitom nikdy nepoznalo osobně. Věřím, že tento vztah, pokud je založen na dobrovolnosti, může být pro obě strany prospěšný, i když je třeba pro mnoho lidí absurdní. Přijde mi, že podobnou formou vztahu je vztah státu k občanovi – řadu jeho peněz totiž obrovský byrokratický aparát ztratí cestou a poté mu dává kapesné – např. v podobě dotací, bezplatného skolství apod. Celý tento vztah je i podobně neosobní – málokdo přijde do kontaktu s tím, kdo rozhodl o jeho penězích. Myslím, že finanční otroctví je pro kolektivisty příkladem toho, že pokud někdo chce, aby někdo jiný rozhodoval o jeho financích, tržní cesta se vždycky najde. Proto věřím, že není třeba nutit celou společnost do finančního otroctví v podobě odevzdání dvou třetin peněz státu.
Přečtení: 2495
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Čas: 2020-09-26 09:06:54 Autor: Adam Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vyuziti svobody zalezi na fyzicke sile i ve statu. Nejvetsi silu ma stat, takze stat urcuje kdo dostane kolik svobody.
Čas: 2020-09-26 09:04:47 Autor: Adam Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Štát jste VY.
Čas: 2020-09-26 09:03:55 Autor: Adam Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
to ze naleti hoaxum nedává. Dava mu ho vlastnictvi hospody. Pokud by si pripadali ohrozeni, nemusej tam chodit.
Čas: 2020-09-26 00:25:17 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
EÚ je riziko? Veď vďaka EÚ je v vo väčšine Európy bezcolný obchod. To by sa predsa fanúšikovi voľného trhu malo páčiť. A áno, uznávam, mnou vymenované dôvody nie sú jediné prečo sa socialistickým štátom darilo menej než kapitalistickým.
Knihu "Proč státy selhávají" som nečítal, tak sa ku nej neviem vyjadriť.
A že štáty demotivujú od vlastnej iniciatívy? Áno, pokiaľ by tá iniciatíva škodila ostatným obyvateľom. A že na začatie podnikania potrebujete právnika? Asi áno, ale myslíte si že v ankape, kde by sa všetko riadilo zmluvami a za každú chybu pri podpise zmluvy by ste draho platil by ste právnika nepotreboval? A čo sa týka učiteľov tak ja ich pár poznám a viac im vadí správanie žiakov. A čo sa týka zákonov tak tie častokrát reagujú na konanie ľudí. Napr. ak by toľkí obchodníci nepodvádzali s predajom bez bločka tak by žiadneho politika ani nenapadlo prikazovať EET. A keď si myslíte že možno zrušiť 90% zákonov tak dajte pár príkladov že ktoré by ste zrušil a ja Vám poviem že prečo nie. Ani ja netvrdím že určite všetky zákony nutne potrebujeme, ale myslím si že ten pomer bude opačný, nenájdem ani 10% zákonov, ktoré možno zrušiť.
Čas: 2020-09-25 17:02:51 Autor: Ondrášeček Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: ondra04 v doméně email.cz
Tak řekl bych, že v řadě věcí, které píšete, máte pravdu. Skutečně ani dneska ta bytová situace není ani náhodou ideální. Zadlužování se a EU jsou velké riziko. Zbrojení skutečně část prostředků promrhalo. Byť mi stále přijde, že to, o čem píšete, je určitý aspekt té doby, který tak úplně nevystihuje to, proč přesně se nám za komunismu nedařilo.

Víte, je to nějaká doba, co jsem četl docela zajímavou knihu se jménem Proč státy selhávají. Ta kniha určitě není libertariánská, spíše se snaží analyzovat, proč je někde chudoba a jinde není - kouká se na to z trochu jiného pohledu, z pohledu institucí a států. Bere z historického hlediska různé země a porovnává, která se rozvinula a která ne. Zajímavým závěrem té knihy je, že čistě obecně - pokud máte stát, který garantuje rovnoprávnost a vlastnická práva, pobízí tím svoje občany k podnikavosti a aktivitě, což vede k inovacím. V opačných případech ty země stagnují, třeba jako Vámi zmiňované Solámsko, kde nikdo nemá tuhle garanci. Přijde mi, že tohle rozhodně před 89. nebylo - nešlo jít a založit si živnost, import byl omezen a tak podobně. Lidé byli mnohem více nuceni ke konformitě - i talentovaný člověk prostě nemohl naplnit svůj potenciál. Na tom se do velké míry podílelo i to omezování osobních svobod. Přijde mi, že nebýt těchto omezení, i za komunismu rosteme o dost rychleji, zadlužování nezadlužování.

Dnes, byť je to v řadě věcí lepší, jsou lidé obecně stále více a více legislativou demotivováni od vlastní iniciativy. Dovedu si těžko představit začít podnikání bez právníka. Ono stačí si promluvit i s průměrným učitelem a vidíte, jak ho štve ta byrokratická zátěž a jak už ho to nebaví. Tohle podle mě není zdravý stav - myslím si, že zvyk lidí požadovat garanci všeho v konečném důsledku vede k tomu, že se všichni lidé vzájemně svážou tak, že nebudou moci dělat skoro nic, až na pár vyvolených, jako je Babiš. Myslím, že závěrem plynoucím z té knihy je, že hodně důležité je důvěřovat v podnikavost a iniciativu lidí a v to, že jsou schopní se spolu nějak elementárně domluvit - ono nám nakonec nic moc lepšího nezbývá. Stát ať klidně garantuje lidská práva a nějakou základní ochranu - to je podle mě celkem v pohodě. Řekl bych hlavně, že ať už jsme nebo nejsme libertariány, jenom ten přibližný popis, jak zhruba se společnost dostane k prosperitě, by nás měl vést k tomu, abychom odmítli třeba okolo 90 % současných zákonů a regulací státu.

Upřímně, na to, jak jsou kvalitní, mi ty státní školy celkem drahé přijdou. Jako rozhodně si myslím, že bych svým dětem za tu cenu dokázal zařídit solidnější vzdělání. Co se týče domečků, osobně hlavně nepředpokládám, že by se najednou všichni chtěli vzdělávat tímhle způsobem. Já si myslím, že část by pokračovala v tradičním vzdělávání, část by třeba založila svobodné školy a část si třeba posílala děti mezi svými domovy a dávala jim prostředí k seberozvoji. Navíc, dneska je přece méně dětí než za Vás, ne? Takže je celkem obtížné to porovnávat s tímhle stavem.
Čas: 2020-09-25 16:16:18 Autor: Ondrášeček Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: ondra04 v doméně email.cz
Aha, rozumím. No, dobře - je to spíš kartel. Hlavně jsem tím myslel takový stav, ve kterém není dalším subjektům umožněno vstoupit do odvětví a ve kterém ti soukromníci nejsou příliš svázáni legislativou v tom, jak ty služby mají poskytovat.
Čas: 2020-09-24 18:03:24 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Vďaka za ochotu, ale to video už som videl aj predtým. Urza si chybne zamieňa pojmy štát a štátne orgány. Ako keby som si mýlil firmu s managementom firmy.
Čas: 2020-09-24 16:50:49 Autor: velkej Ká Titulek:
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, jde to ;) (Kdyby to nešlo, tak se tenhle nezobrazí.)
Čas: 2020-09-24 16:41:03 Autor: Štát sme my (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Čas: 2020-09-24 15:26:18 Autor: Urza Titulek: Re: testovací komentář [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Ty bohužel nikdy vloženy nebyly; jen se zvýšilo počítadlo.
Čas: 2020-09-24 14:23:49 Autor: Zdenál (neregistrovaný) Titulek: Re: testovací komentář [↑]
Jde. Ale ty vložené dříve se sice započítaly, ale nezobrazují. Problém jsem zaznamenal jen u tohoto "článku".
Čas: 2020-09-24 14:04:11 Autor: vault Titulek: Re: testovací komentář [↑]
Web: http://www.vault.cz Mail: mirek.suchy v doméně volny.cz
Jako...
Čas: 2020-09-24 13:43:56 Autor: Urza Titulek: testovací komentář
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
V důsledku technických problémů u poskytovatele hostingu nebylo možné vkládat komentáře; jde to teď?
Čas: 2020-09-24 11:03:20 Autor: pz100000 Titulek: Re: Kapitalismus a bohatí [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Poslyste, jestli jste si ten nick zmenil jen kvuli tem nekolika mym nevinnym narazkam, tak je to skoda. Ja to zas tak zle nemyslel a Martan nejen mnohem lip znelo, ale clovek byl zaroven uz predem trochu varovan, do ceho asi tak jde. No, co uz...
Čas: 2020-09-24 10:33:50 Autor: pz100000 Titulek: pz100000 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Hezky pekne! :)

(Akorat teda ze zrovna tady je to spis trochu naopak. Urza sem prakticky nepachne, ja spis jen zabloudim a o antice slysim snad poprve. Ale tim si to nebudeme kazit...)
Čas: 2020-09-23 20:31:25 Autor: Tučňák (neregistrovaný) Titulek: Re: Kapitalismus a bohatí [↑]
1) Ale ano, potřebujete, pakliže ji nechcete přijmout jako nejlepší možnost. Nediskutujete celý čas o STH, představil jste i svou teorii, která se však vůbec nezabývá užitkem.
2) Nikoliv o svobodě škodit ostatním. O svobodě nakládat se svým majetkem. To nezahrnuje svobodu nakládání s cizím majetkem. Vlastním-li nůž a zároveň nevlastním cizí lidské tělo, pak tento nůž nemohu na tomto těle použít. Nemám totiž vlastnické právo k tomu cizímu tělu. Můžu však tím nožem zabít sebe.
3) Teorie není postavená na omylech, stále to zaměňujete. Stojí na principu, který podléhá právě takové omylnosti, s jakou omylností poznáme realitu. Opakuji - nestojí na omylu. Stojí na poznání reality. A to nestojí na omylu. Že se někdo/něco může plést vůbec neznamená, že je to postavené na omylu. Máte ale pravdu, že pokud bych nějakou teorii postavil na omylu, pak bude apriori chybná. To ale nedělám. Poznání reality není synonymum k omylu. Šance na omyl rovněž není synonymum k omylu.
4) Má teorie si zakládá na poznání reality. Ta chyba se nenachází v té teorii, ale v tom poznání reality. Já říkám, že pokud existuje možnost, jak chybně poznat realitu, pak výsledek aplikace mé teorie taky vyhodí chybu. Výsledek aplikace každé lidské teorie vyhodí přinejmenším takovou chybu, s jakou chybou poznáváme realitu. Má teorie nezpůsobuje to, že si spletu Ferrari se Škodovkou. Já říkám, že pokud si je spletu, pak má teorie vyhodí chybu. Tomu nelze předejít, pakliže nedokážu poznat realitu.
5) Ne, bagrovat nemohu. Pokud je vedle mě někdo, kdo může, nic to nikdy nemění na tom, že já nemohu. To, jestli mě na cizí cestu někdo pustí, je úplně mimo věc. Člověk nesmí bagrovat na svém pozemku se svým bagrem, a to i zcela v souladu s jakýmkoliv terénním plánem. Abych byl ale přesný - pod tím pojmem "nemohu" mám na mysli to, že pokud to poruším, stát mě znásilní. Bude mě nutit platit a pokud tak neučiním, sebere mi práva k mé osobě a skončím ve vězení, pravděpodobně mi pak sebere práva i k nějakému majetku.
6) Ano psal, zde: " ak niečo má hodnotu Škodovky a Vy tomu prisúdite hodnotu Ferrari potom Vaša ( a níie len Vaša ) subjektívna hodnota nemá žiaden súvis s realitou. ". Ignoroval jste v tom totiž to, že mé "přisouzení" hodnoty je založeno právě na realitě, kterou však nikdy nedokážu poznat 100% správně. To neznamená, že to není založeno na realitě. Pouze že v tom je nějaká omylnost. A znovu zopakuji, že omylnost neznamená omyl. Možnost chyby neznamená chybu.
7) Bagr můžu používat, jen ho musí používat někdo s povolením? Tak můžu nebo nemůžu? Použití bagru je obecně zakázáno. To znamená, že mi někdo sebral přirozené oprávnění jej použít (pokud je to můj bagr a nezasahuju s ním do práv jiných). A následně mi jej vrátí jen na speciální "prosík".
8) Tato definice jde silně proti Vám. Je totiž otázka, co je to ten právní řád. Můžeme jej vnímat jako etiku - tedy práva, která nějak přímo vyplývají z podstaty člověka. Pak je v definici spor (z přirozeného člověka nevystupuje zákon). Můžeme jej vnímat jako náš stát - pak jsme opět ve sporu, kvůli vymezení státu ústavním řádem, který je kontradikcí (garantuje práva, která negarantuje). Můžeme jej taky vnímat jako jakýkoliv jiný myslitelný právní řád, který můžeme rozeznat. Třeba ten, kde jsou lidé svobodní a stát jim pod pohrůžkou násilí bere jejich práva. To v praxi znamená, že bychom potřebovali zjistit, co je to právní řád a kde a proč se bere.

Že hodnota je jakékoliv číslo 0 až nekonečno z mé teorie nijak nevyplynulo. Znovu ignorujete to, že možnost omylu neznamená omyl. Existence možnosti pochybení při poznání reality neimplikuje možnost libovolné hodnoty. Ta hodnota se vždy odvine právě od toho poznání reality. Tak, jak realitu poznáte, taková hodnota se odvine. Poznání reality je věc, která není ovlivněna teorií hodnoty. Pokud tedy pochybím v poznání reality, není to pochybení teorie hodnoty. Ve skutečnosti je tak hodnota právě taková, jak poznám realitu. To je vlastně přesný opak od té libovolné.

Abych to opět shrnul: STH je omylná právě tak, jak omylně dokážeme poznat realitu. Nelze se plést méně, než jak dokážeme poznat realitu. Vaše pojetí teorie hodnoty je omylné úplně stejně (stejně málo), ovšem s tím rozdílem, že výsledná hodnota nijak nekoresponduje s uspokojováním lidí, tedy s jediným účelem, kvůli kterému se vůbec pojem hodnoty lidstvo snažilo zavést. Je to jako kdybychom hodnotu měřili metrem - výsledek bude omylný právě tak, jak dokážeme věc změřit (tedy poznat realitu). Ať už ale velikost změříme jakkoliv přesně, nebude to mít vůbec žádnou vazbu na uspokojení lidí. Velké neznamená, že to člověka uspokojí hodně/málo. Velikost zkrátka s uspokojením nemá nic společného. Rovněž ani náklady na výrobu a prodej nemají s uspokojením nic společného (jedny z největších nákladů na "výrobu" a prodej má patrně světová genocida, jejíž nákladem jsou životy všech lidí - má tedy největší hodnotu a vede tak k největšímu uspokojení?). Klidně si tedy mějte svou definici hodnoty - nemůžete s ní ale nikdy argumentovat, že vede ke spokojenosti lidí, protože k ní nemá žádný vztah.