Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Karel K
Čas: 2021-01-20 00:00:02

Morálka v anarchokapitalismu

Morálku lze chápat jako všeobecně přijímaný soubor pravidel určujících, co se nesmí dělat, co se musí dělat a co by se mělo dělat. V ankapu platí jediný imperativ, a to absence útočného násilí. Myslíte, že společnost omezena pouze tímto imperativem by se ustálila ve společenství podvodníků, lhářů a prospěchářů? Zcela jistě ne. Ve společenstvích žijících na odloučených územích daleko od vnější civilizace (literatura: Jan Welzl, Třicet let na zlatém severu) byli jednotlivci zcela závislí na vzájemné spolupráci, takže naprostá důvěra byla podmínkou přežití.

„Ankapovou“ skupinu si můžeme představit i v podmínkách, které jsou proti Welzlovu zlatému severu naprosto salónní. Lidé si tu vyměňují zboží a služby, uzavírají smlouvy, do kterých jim nikdo nemluví. Při takových interakcích je důležité renomé, pověst. Z dlouhodobého hlediska právě dobrá pověst nositeli pomáhá ke zvyšování blahobytu. Pověst může jedinci vylepšit i dobročinnost. Obchodník, o kterém se ví, že pomáhá lidem v nouzi, získá si zvýšenou pozornost společenství, čímž se jeho postavení i na volném trhu zlepší. A tak se v ankapu vytvoří docela spontánně i pravidla, co se nesmí. Když se něco nesmí, musí být podepřeno sankcemi. Tady je sankcí za nepoctivost zhoršené postavení na trhu a tím daný pokles blahobytu.

Samozřejmě, že každý jedinec musí občas řešit, zda výhoda z porušení pravidel mu přinese takový prospěch, který převýší důsledky horší pověsti. Jestliže se mění podmínky, například vlivem technického pokroku, může být někdy hranice mezi poctivým jednáním a podvodem rozostřená. A právě takovými pokusy se stává z morálky živý systém, reagující na vývoj.
Přečtení: 1028
Autor: Ondrášeček
Čas: 2021-01-19 00:00:02

USA platily jasnovidce

Ve Spojených stádech v roce 1972 vláda vyčlenila 20 miliónů dolarů na financování programu „Hvězdná brána“, s cílem zkoumat schopnost „dálkových pozorovatelů“ získat vojensky cenné informace. „Pozorovatelům“ poskytli geografické údaje a jasnovidci pak kreslili nebo zapisovali cokoli, co šlo o cíli shromáždit. Vláda program ukončila až o více než 20 let později, v roce 1995, pro nedostatek důkazů. Tato investice USA je jistě pochopitelná z důvodu, že mnoho lidí v té době v existenci mimosmyslových schopností věřilo. Lze ji však skvěle zasadit do kontrastu s představou, že vláda je důležitá, protože ona o penězích rozhoduje kvalifikovaně a vyhýbá se spekulacím.
Přečtení: 2096
Autor: Janarchokapitalista
Čas: 2021-01-18 00:00:02

Anarchokapitalismus versus dogmata

Proč si lidé přejí zachování státu? Proč nevidí jeho nemorálnost a neefektivitu? Někdo by možná řekl, že je to proto, že jsou hloupí. S tím však nesouhlasím – lidé hloupí nejsou, jenže ani největší génius nemůže dojít ke správným závěrům, pokud vychází z nesprávných předpokladů. Problém je v tom, že v případě státu z takových nesprávných předpokladů vychází téměř každý, kdo prošel státním vzdělávacím systémem. Všichni jsme se ve škole museli učit o tom, že určité služby musí zajišťovat stát, protože trh při jejich poskytování selhává, zatímco jiné je nutné regulovat nebo dotovat, jinak by byly drahé a nekvalitní. Všem nám bylo řečeno, že vybírat daně je správné a nutné. A kdo daně neplatí, je zloděj. Nebo že jediným správným a funkčním mocenským uspořádáním je demokracie a hierarchický stát.

Všechny tyto věci nám byly podány jako axiomy, jako fakta, jejichž pravdivost není třeba dokazovat a o nichž není třeba diskutovat. Jako malé děti jsme tedy poslechli a nediskutovali, nepátrali po důkazech. Po čase jsme si zvykli a tato výchozí tvrzení přijali jako dogmata. Stali se z nás etatisté. Teprve mnohem později se hrstka z nás rozhodla tato dogmata přezkoumat. A ještě menší hrstka je vyhodnotila jako nepravdivá. Z takových se stali anarchokapitalisté. Ale to, že je ostatní lidé berou za pravdivá, neznamená, že jsou hloupí. Jen o nich zatím nepřemýšleli. Třeba proto, že nedostali ten správný podnět. Úkolem nás, anarchokapitalistů, je ostatní takovým podnětům vystavovat. Upozorňovat na logické a morální nekonzistence v etatistickém uvažování. Diskutovat. Tak můžeme dojít ke svobodě.
Přečtení: 2707
Autor: Urza
Čas: 2021-01-17 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: „ZDÍLEJTE NEŠ TO ZMAŽOU!!!!!!!!!!!!“

Přečtení: 1019
Autor: Urza
Čas: 2021-01-16 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Koronatotalita

Přečtení: 1421
Autor: Urza
Čas: 2021-01-15 00:00:02

Konference 2021 o vzdělávání se přesouvá z února na květen

Svobodný přístav i letos (snad) pořádá další konferneci; původně se měla konat v únoru, ale vládní opatření nás donutila ji přesunout na 22. května. Přijdete?
Pokud ano, prosím, zaregistrujte se na Facebooku nebo stránkách konfernece, nemáte-li facebookový účet; pomůžete nám tím vidět, kolik lidí máme očekávat.
Téma vzdělávání považuji za naprosto klíčové pro svobodnou společnost; budu rád, pokud přivedete i své přátele a známé, které by téma mohlo zajímat.
Přečtení: 2131
Autor: Janarchokapitalista
Čas: 2021-01-14 00:00:02

Socialismus jako řešení plýtvání?

Klimatičtí aktivisté často klimatické změny svádějí na kapitalismus, který prý vede k obrovskému plýtvání. Řešením dle nich má být socialismus a silné státní regulace. Já však tvrdím, že jde o špatné řešení, které naopak povede k ještě většímu plýtvání. V reálném komplikovaném světě nelze o vzácnosti milionů různých statků spolehlivě rozhodnout jinak než na základě jejich tržních cen. Čím je statek vzácnější, tj. čím nižší je nabídka oproti poptávce, tím vyšší je jeho cena. Ta spotřebitele informuje o tom, jak moc má daným statkem šetřit a zároveň ho motivuje k tomu, aby tak činil. Kapitalismus plýtvání tedy neeliminuje, ale výrazně ho omezuje a dává nám přirozené nástroje k jeho snižování.

Naproti tomu socialistické centrální plánování, státní regulace či dotace vždy ceny statků křiví, případně úplně ruší. Tím všichni (včetně centrálních plánovačů – státu) ztrácejí nejvíce vypovídající informaci o jejich vzácnosti. Zároveň též mizí motivace potřebnými zdroji neplýtvat a alokovat je co nejefektivněji. Socialismus tak nejen povede k většímu plýtvání, ale v důsledku nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování plýtvání rozpozná, teprve když daný statek začne opravdu docházet.
Přečtení: 2148
Autor: wasill
Čas: 2021-01-13 00:00:02

Může Evropská unie za rozkrádání dotací?

Ekonomické argumenty o neefektivitě a deformování trhu zpravidla zastánce unijní dotační politiky o její škodlivosti nepřesvědčí, jelikož se jedná většinou o socialisty, kteří výše uvedené efekty mohou dokonce považovat za výhodu. Pokud jim tedy jako další argument nabídneme všudypřítomnou a prokazatelnou korupci, vytasí se zastánci EU s tvrzením, že za rozkrádání dotací nenese odpovědnost EU, ale je chyba členských států, že kradou. V hlavách zastánců EU jde totiž o spor mezi EU, resp. přímými plátci na jedné straně, a občany přijímajících států a jejich zástupců na straně druhé. Ve skutečnosti jde o všem o zcela jiné soupeřící skupiny, a to o zastánce a odpůrce dotací napříč státy a institucemi (bez ohledu na jejich národnost). Já, přestože jsem Čech, jsem na jedné straně s Němci a europoslanci, kteří dotace odmítají. Za rozkrádání dotací je tak zodpovědný každý, kdo dotace prosazuje a hájí, bez ohledu na jeho státní příslušnost. V podstatě jde o další interpretaci Rothbardova výroku: „Pokud stát jsme my, pak židé v nacistickém Německu spáchali sebevraždu.“
Přečtení: 2267
Autor: Urza
Čas: 2021-01-12 00:00:02

Racionální jednání

Každý ví, že lidé nejednají vždy racionálně; Ludwig von Mises v jedné ze základních knih rakouské ekonomie (Human Action) předpokládá opak. Znamená to, že celá rakouská ekonomie stojí na vodě? Ne; jen jinak definuje racionalitu. Mises sice předpokládá, že lidé jednají racionálně, avšak takové jednání explicitně definuje jako snahu neustále maximalizovat svůj užitek (se zohledněním nestálého a emocionálního rozpoložení člověka, neúplné informovanosti, „neekonomických“ tužeb, měnících se preferencí a tak dále); dle jeho definice tak jedná racionálně i feťák riskující život pro další dávku. A protože se Mises této definice striktně drží, je korektní; působí to však zmatečným dojmem na neznalého čtenáře (dle mého názoru se jedná o nešťastně zvolenou definici). Setkáte-li se tedy s předpokladem rakouské ekonomie, že lidé jednají racionálně, neděste se; znamená to něco jiného než to, co tím pravděpodobně myslíte.
Přečtení: 2727
Autor: Ondrášeček
Čas: 2021-01-11 00:00:02

Souvislost vězení a škol

„Jaký je rozdíl mezi školou a vězením? Ve vězení víš, za co sedíš.“

Už i lidová slovesnost vtipů určitou souvislost mezi vězením a školou reflektuje. Já ji vnímám jako mnohem hlubší, než by se mohlo na první pohled zdát. Historicky byly školy jakousi preventivní káznicí, ve které dětem nutili tvrdý řád a poslušnost. Dnes jsou malovány mnohem růžověji, ale princip zůstává podobným: člověk je zde nucen být po dobu určitou. Ve vymezený čas může trávit čas mimo ni. Je pak de facto v zákonné moci rodičů, zdali z domova udělají druhé vězení anebo dítěti udělí svobodu dělat to, co chce. Hlavním proviněním dětí pak není konkrétní zločin, ale jejich nízký věk, který je ke školní proceduře odsuzuje. Místo dozorců zde máme učitele, kteří v procesu hrají esenciální roli. Další personál školy zajišťuje např. stravování, hlídkování u vchodu a podobně.

Škola i vězení jsou navíc obě sociální instituce, které mají za jeden z cílů osobnostní posun jejich účastníků. V obou případech totiž nejste společností vnímáni jako dost dobří k tomu, abyste v ní žili prostě takoví, jací jste. Obě v tomto cíli však z podstaty selhávají, protože nejenže život člověka, který v nich tráví čas, příliš aktivně nevylepšují, ale naopak ho totální izolací od světa spíše zhoršují. Podobně jako spoluvězni dotvářejí osobní identitu kriminálníka, ani základní skupina složená pouze ze spolužáků stejného věku nemusí být příliš dobrým místem pro sociální učení. Inu, rád bych se zkrátka dožil doby, ve které si nebudu muset vybírat, do kterého vězení svoje dítě pošlu.
Přečtení: 2524
Autor: Urza
Čas: 2021-01-10 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: S M. Pixovou o státu a ekologii

Přečtení: 1029
Autor: Urza
Čas: 2021-01-08 00:00:02

Kam může ekonomika růst?

Mnozí ekonomové, filosofové a myslitelé nás varují, že kapitalistická ekonomika moc rychle roste, což nemůže trvat věčně; její dny jsou prý už ale pomalu sečteny, takže nás nečeká nic než pád a bída. Proč by se měl ale takový doomsaying naplnit? Ano, máme se skvěle, žijeme v úžasné době, jsme obklopeni bohatstvím; ale vážně už není co zlepšovat? Samozřejmě, že je! Neustále si můžeme vymýšlet další a další věci, které si přejeme mít; v současnosti je ale nemáme, protože by nás stály mnoho zdrojů. Leč právě mravenčí práce lidí po celém světě tyto ceny neustále snižuje; stejné statky lze produkovat stále levněji (a teď nemyslím jen finančně, ale z hlediska celkového objemu zdrojů – včetně lidské práce). Co by takový pokrok mohlo zastavit? Nedostatek nerostných zdrojů? Těžko; k nedostatkovým zdrojům jsou stále nalézány substituty. Velké války států? Ano, ty možná… to však není problém kapitalistické ekonomiky.
Přečtení: 3698
Autor: Urza
Čas: 2021-01-07 00:00:02

Šestadvacet let od smrti Murrayho Newtona Rothbarda

Dnes je tomu přesně šestadvacet let od doby, kdy ve věku nedožitých 69 let opustil tento svět jeden z největších myslitelů, ekonomů, filosofů a géniů – Murray Newton Rothbard, „otec anarchokapitalismu“; jeho životním dílem bylo konzistentní a logické dovedení do důsledků dvou směrů, jež spolu zdánlivě příliš nesouvisely: anarchismus a rakouská ekonomická škola. Anarchisté často chybovali v ekonomii a zastánci rakouské ekonomické školy neaplikovali své (správné) závěry na stát; Murray Newton Rothbard obojí napravil a došel k brilantnímu závěru: „Capitalism is the fullest expression of anarchism, and anarchism is the fullest expression of capitalism. Not only are they compatible, but you can't really have one without the other. True anarchism will be capitalism, and true capitalism will be anarchism.“ Toto poznání a jeho plné pochopení značně změnilo můj život; děkuji Vám, pane Rothbarde.
Přečtení: 2283
Autor: Ondrášeček
Čas: 2021-01-06 00:00:02

Je to jen moje přání!

Vzhledem k tomu, jak hodně mé články vyjadřují, jakou společnost si přeji, je celkem přirozené, že přichází reakce, které mi říkají: „To, že si to přeješ ty, je naprosto irelevantní!“ Co já na to? Trošku mě překvapuje míra výskytu, nejen u mých článku. Přece i stát se často snaží realizovat přání svých občanů, akorát mnohem vyššího počtu lidí. Od jakého počtu to najednou není jenom přání? Takřka všechno, co děláme, činíme z důvodu, že si něco přejeme, protože máme nějaký cíl. Svá přání (což mé je mimo jiné psát, neb mě to baví) realizujeme různým způsobem, mým způsobem této realizace je, že píši texty, které mají určitý dosah a mohou inspirovat lidi. Tenhle způsob jsem nezvolil zcela arbitrárně - texty dokážu napsat celkem rychle, nevadí mi věnovat jim přiměřený čas a navíc se mi někdy i daří vystihnout určitou pointu určitého tématu, takže tenhle způsob považuji za vhodnější než jiné, ve kterých bych pravděpodobně nebyl tak úspěšný. Nakonec se principiálně neliším od voliče, který jde a vyjádří své přání volebním lístkem, nebo od podnikatele, který se snaží o průlom v nějakém odvětví, protože chce něco změnit. Na závěr bych rád zdůraznil, že si změnu společenského uspořádání sice přeji „jen“ já, ale zároveň si to přeji i z důvodu, že si myslím, že decentralizovaná a svobodná společnost by prospěla většině lidí a že pro některé je dokonce zcela nezbytnou podmínkou přežití.
Přečtení: 3000
Autor: Urza
Čas: 2021-01-05 00:00:02

Dynamický trh

V diskusích o nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování často narážíme na to, že si diskutující představují proces cenotvorby jako něco, co jednou skončí a ceny budou „nastaveny správně“; s těmito předpoklady se pak snaží přijít na to, jak by něco takového v socialismu mohlo být možné (ačkoliv již Ludwig von Mises ukázal, že nikoliv). Skutečnost je však ještě daleko složitější, neboť volný trh není „dosažení stavu“, nýbrž „proces“; úkolem centrálního plánovače tedy není jen najít ty „správné“ ceny či alokační mechanismus bez peněz (a již v tomto úkolu selhává), ale především být schopen přizpůsobovat se neustále měnícím podmínkám a v reálném čase přijímat, vyhodnocovat a reagovat na informace z celého světa, což je prostě a jednoduše nadlidský úkol, ergo centrální plánování nemůže nikdy fungovat dobře (a to samozřejmě platí i pro školství, zdravotnictví, sociální systém a podobně).
Přečtení: 2196
Autor: Urza
Čas: 2021-01-04 00:00:02

Z mých daní…

„A já to ještě musím platit ze svých daní,“ čílí se pravicový konzervativec; ptám se, proč mu to přijde nefér, na což dostanu rozhořčenou odpověď, že přece tohle si on nepřeje, jsou to jeho peníze, tak by měl mít právo rozhodovat. Nu dobrá, to dává smysl… a když nechci platit státní školství, zdravotnictví, soudy, policii a armádu, jsou to moje peníze, podpoří mě v tom? Aha, nepodpoří? Jo tak, ono je to „něco jiného“? Hm; a v čem je to jiné? Nastupují argumenty ad hominem, případně nějaké velmi nelogické odvolávání se na společenskou smlouvu a podobné nesmysly. A není divu, rozdíl je totiž jen v individuálních preferencích; on chce platit armádu, policisty, soudce a učitele, ale nelíbí se mu platit neziskovku Auto*Mat. Mně se nelíbí platit ani jedno (což je špatně), cykloaktivisté chtějí obojí (také špatně); správné je totiž jen to, co chce dotyčný… a když se přání jemu podobných sečtou, vyjde solidní socík.
Přečtení: 3694
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Čas: 2021-01-20 13:14:44 Autor: hefo (neregistrovaný) Titulek: Re: Anarchokapitalismu =monarchi [↑]
Až na taký neobvyklý prípad, že sa tam na tom pozemku zhmotní (=narodí) bez toho, aby mal s vlastníkom uzavretú zmluvu. Lebo bežne sa deti rodia už s fasciklom zmlúv, ktoré dobrovoľne podpísali, polovicou tela ešte v rodidlách.

A to dobré prednáškové spracovanie sa nám začína celkom pekne zamotávať.
Čas: 2021-01-20 13:04:42 Autor: Szaszián Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Však v ankapu je centrální vláda – nebo prostě vláda, není žádná necentrální vláda. Je tam vláda, jejíž rozhodování je omezeno na tyto čtyři oblasti. Úplně stejně jako dnes vláda nerozhoduje ani zdaleka o všem. A úplně stejně, jako ani za komunismu nerozhodovala vláda ani náhodou o všem. V každém politickém systému je úloha vlády nějak omezena.
2. Body 3 a 4 jste zřejmě nepochopil. Aspoň doufám, že to je důvod, proč jste tak odpověděl. Myslím tím bod 4: Jistě, když máte autokracii, tak nepotřebujete zákony. Ale…
Každopádně, lze to shrnout, že říkáte: "Ano, tohle je mimo NAP, je to třeba zodpovědět a nějak se to ustálí". Souhlasím, nějak se to ustálí. A to tak, že to nějak rozhodne vláda. Protože ten subjekt, který to rozhodne, který bude mít moc to rozhodnout, bude vládou.
Čas: 2021-01-20 13:03:05 Autor: Karel K Titulek: Re: Anarchokapitalismu =monarchi [↑]
Web: neuveden Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
Pokud někdo chce nějakým způsobem využívat pozemek vlastníka či jeho část, musí s vlastníkem uzavřít smlouvu. Ta může zahrnovat nějaký poplatek či jiný druh kompenzace. Vymáhání plnění smlouvy je, podle mého názoru, celkem standardní záležitost. Tohle má Urza ve svých přednáškách velmi dobře zpracované.
Jestli je takový majitel pozemku anarchokapitalista či nikoli, záleží na jeho vnitřním přesvědčení.
K čemu využije peníze získané z výše uvedených smluv, je jeho věc, pokud tím využitím neporuší princip zákazu útočného násilí.
Čas: 2021-01-20 12:59:55 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ak môže zákony vydávať iba centrálna vláda tak potom kto uzákoní NAP?
Čas: 2021-01-20 12:58:05 Autor: hefo (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Osobne nechapu, kde vidis prostor pro nejake zakony. KDO by je mel vydavat, kdyz neexistuje zadna vlada?

Aj nepísané zákony (ktoré by sa premietli do väčšinovej rozhodovacej praxe súdov, ak by náhodou taká inštitúcia predsa len existovala) sú zákony. A nepísané zákony komunity, ktoré storočia fungovali napríklad aj na bežnom európskom vidieku (so všetkým zlým aj dobrým, trebárs ostrakizáciou slobodných matiek atď.), boli často tuhšie než to, čo predpisoval štát. Teda vydávala by ich "spoločnosť". A ten "konsensus" by sa ti mohol nepáčiť rovnako, ako zákony v demokracii, kde je to tiež výsledkom nejakého konsenzu.

Aj keby sa všetci dobrovoľne rozhodli uznávať NAP, ten princíp je tak všeobecný, že by nutne dochádzalo ku konfliktom, pri ktorých by všetky strany boli presvedčené, že sú v práve a používajú len to dobré obranné násilie.
Čas: 2021-01-20 12:52:49 Autor: Nikdo důležitý (neregistrovaný) Titulek:
Přijde mi to jako dost idealizovaný pohled na trh. Ten mechanismus s pověstí samozřejmě do určité míry funguje. Trh tu máme, takže to jde vidět. Zároveň jde ale vidět, že chování lidí tam má k dokonalosti daleko. Pro ankap mi přijde ale důležitější celkově nastavení společnosti. My tu máme zhruba stejnou morálku, jako měli v nacistickém Německu. V každodenní běžné interakci se řídili podobnými zásadami jako my. Jen oni vedli válku, stavěli koncentráky a vraždili lidi po milionech. To ale není otázka morálky ale ideologie.

Zajímavé by bylo vědět, jak by si obyvatelé ankapu ospravedlňovali jeho existenci. Jakou by na to měli ideologii. Pro elity ankapu by bylo asi výhodné, kdyby si ta společnost osvojila nějakou variaci na sociální darwinismus. To je nejspíše ideální ideologie pro čistě tržní společnost a udržení jejich moci. Pokud by tedy ankap byl atomizovaná společnost, jak ji popisuje pan Urza.

Ale myslím, že v anakupu je základ moci vlastnictví pozemků. Protože s vlastnictvím pozemků je spojena moc určovat pravidla. U nás to není až tak důležité, protože tu je stát. Bohatí mohou koupit pozemky, ale pořád je nad nimi stát se svými zákony. V ankapu by bylo ale vlastnictví pozemků skvělý způsob podnikání. Protože jako majitel můžete určovat, koho tam pustíte a co tam může dělat. Můžete vybírat daně, můžete tam zajišťovat služby a můžete si na ně stanovit monopol. Ať už jde o soudy a policii nebo třeba vaření piva. Vlastnictví pozemků vás nic nestojí, nepotřebujete je udržovat (jako třeba továrnu) a jejich vlastnictví je chráněno. Řekl bych dobrá investice. Možná by to pak vypadalo jako USA, kde by ale jednotlivé státy vlastnili tamější boháči. A ti by pak řešili legitimitu jejich moci stejně jako dnešní diktátoři.
Čas: 2021-01-20 12:43:16 Autor: Lojza Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Zakony ovsem muze vydavat pouze nejaka centralni vlada. Pokud nemas centralni vladu,tak nemas moznost vydavat zakony.
K tomu, co jsi psal:
1. imho by dochazelo k postupnemu koncenzu a vykladu, ktery by se ustalil. Neni mozne to rozhodnout 100% objektivne na zaklade nejakych rekneme fyzikalnich zakonu. Je mozne, ze by se ustalilo, ze se dusevni vlastnictvi neuznava, mozna ze ano. Stejne je to s otazkou "jak vysoko nad muj pozemek mam jeste vlastnicka prava" a podobne. Imho by se ustalil nejaky prijatelny koncenzus, na kterem by se shodla velka vetsina lidi. Rozhodne k tomu nejsou potreba zakony. Ostatne, spoustu veci ani dnes zakony nepostihuji a take zijeme
2. Imho nejslozitejsi otazka, kterou ale prilis nikdo neresi. Osobne si myslim, ze tohle je ten vubec nejslozitejsi bod ze vseho, co se musi resit. Imho opet tohle neni resitelne zakonem,protoze ten nema kdo vydavat, ale proste nejakym postupnym ustalenim bezne praxe.
3. To je da uz imho docela slusne definovat NAPem, minimalne u toho fyzickeho. U dusevniho, pokud by toto bylo uznavane, by k tomu doslo uz pri tom procesu "uznavani". Tady se nebojim niceho.
4. Tohle je zcela mimo danou debatu, protoze tohle by se neresilo "centralne" proste nijak. Opet, jiste by se ustalily nejaka typicka reseni, ale zrovna v tomhle bych rekl, ze by to bylo pripad od pripadu jine a nema smysl se tim ted zabyvat. Rozhodne by to nebylo resene nejakym "narizenim"

Osobne nechapu, kde vidis prostor pro nejake zakony. KDO by je mel vydavat, kdyz neexistuje zadna vlada?

Čas: 2021-01-20 12:32:49 Autor: Szaszián Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jediným zákonem v ankapu nebude NAP. Jak už jsem tady mnohokrát napsal: I v právním systému založeném na napovském vlastnictví je třeba nějak zodpovědět tyto čtyři otázky:
1. Co je předmětem vlastnictví? (duševní vlastnictví)
2. Jak se vlastnictví nabývá? (houmsteding)
3. Co je porušení vlastnictví? (idiots, infants and insane)
4. Co se stane s porušiteli vlastnictví? (tresty, prodej na orgány/do otroctví)
To je prostor na spoustu zákonů. Dokonce se odvažuju říct, že jen málo současných zákonů by vznikem ankapu zcela zaniklo.
Čas: 2021-01-20 12:03:44 Autor: Lojza Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ale jiste, jedinym zakonem, pokud tomu tak budeme rikat, je NAP.
Veskere zbyle zakony by neexistovaly, a pokud ano,potom pouze ve forme doporuceni. Je mozne, ze nejake komunity lidi by si mezi sebou vytvorily "nepsane zakony", stejne jako tomu je ted. Pokud nebudou proti NAPu, je to v pohode.
Zruseni statu znamena zruseni prava tak, jak ho zname ted, a vznik radove jednodussiho system.
Čas: 2021-01-20 11:10:15 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Lojzo, je rozdiel medzi 99% služieb poskytovaných štátom a 99% zákonov. Veď aj dnes si väčšinu tovarov a služieb kupujeme od súkromných podnikateľov a aj tak je to regulované zákonmi. Navyše ako definuje Urza tak ankap je bezvládie, nie bezprávie, takže zákony budú existovať aj v ankape. Takže zrušenie štátu teoreticky neznamená zrušenie práva.
Čas: 2021-01-20 10:05:05 Autor: Vít Heřman Titulek: Re: Anarchokapitalismu =monarchi [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Dovolím si vyslovit tezi, že by časem o potřebě útočného násilí snadno přesvědčil ostatní. Právě to činí z ankapu extrémně nestabilní systém. Reálnou vlastností lidí je, že zlo má tendenci se rozpínat. A někdy nezbývá, než zlo vymítit útočně. Jeden aspekt, který podporuje zlo je aspekt nedoktnutelnosti. V případě ankapu se jedná o nedotknutelnost majetku. Jedinec, který ovládne velký majetek, tak nejen, že o něj nemůže být připraven. Ale dokonce může legálně použít násilí při jeho ochraně. Právě tato vlastnost ankapu přímo zlo podporuje. Podle mne je hodně důležitou vlastností systému, aby nikdo nemohl nabýt pocitu nedotknutelnosti v ničem. Ani vůči životu a už vůbec ne majetku. V ankapu mi nejspíš může legálně být odebrán život, pokud se pokusím ukrást něčí majetek. A stačí mi k tomu civilní pohyb na cizím území, kam je vstup zakázán, ale majitel o tom neinformuje. Zde bychom se museli spolehnout na to, že lidé ho za chvíli také nelegálně zastřelí. A pak se rozdělí o jeho majetek (pokus se rovnou nepoperou ;-)) Vrah bude chtít více a ostatní se ho budou navíc bát. Tak ho asi taky zabijí.
Čas: 2021-01-20 09:46:02 Autor: JH (neregistrovaný) Titulek: Re: Anarchokapitalismu =monarchi [↑]
Porušuje podle Vás majitel pozemku princip odmítání násilí tím, že na svém území vyžaduje od lidí povinné odevzdávání určitých poplatků (daní), za které nechá vybudovat např. infrastrukturu?

Je to legitimní výkon vlastnického práva k pozemku nebo porušení principu neagrese? Je podle Vás takový majitel anarchokapitalista ?
Čas: 2021-01-20 09:38:59 Autor: Vít Heřman Titulek:
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Souhlas s příspěvkem, toto může fungovat v ankapu i demokracii.
Čas: 2021-01-20 09:20:22 Autor: Vít Heřman Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Kdyby se ukázalo, že i ten zbytek je pak k ničemu, pak i za mne by to bylo OK. Jinak já nehájím současný právní systém. Hájím spíš mítprávě jeden společný systém, o němž mám také jiné představy. Opět platí, že 99% zákonů lze nejspíš zcela zrušit. Ponechal bych snad jen Ústavu (a některé části by též zasloužili revizi, i podle Pavla Rychetského), trestní zákoník, občanský zákoník. Zato obchodní zákoník nebo zejména zákoník práce považuji za čirou zbytečnost. Obchodní zákonník slouží snad jen ke kontrole podnikatelů státem. To lze plně nahradit systémy pro sdílení zkušenosti. V dřevních dobách to mohlo být procesně složité a proto kontrola státem byla rozumná. V době internetu toto již neplatí. Zákonník práce je otrokařina firem i zaměstnanců dohromady. Reálně nechrání zájem nikoho. Atd. Další skupina zákonů pouze papouškuje obecnější zákony do různých konkrétních činností, protože se nejspíš předpokládá, že nelze použít zákony logiky a odvozování. Paradoxně to činí právní systém nepřehledný a nepoužitelný. Zákon má obsahovat axiomy. Případná dokumentace důsledků již nemá být obsahem zákona samotného. Atak dále, atak dále.

Opět platí, že toto uvedené je teoreticky možné i v demokracii. Do ankapu bych nešel, protože si myslím, že i majetek cizího má být za určitých jasně definovaných okolností dotknutelný. A útočné násilí je třeba k tomu, abych právě zabránil té absolutní nedotknutelnosti. Tím jsem v rozporu s ankapem. Soukromé vlastnictví je pozitivní právo. Není realistické, aby bylo zdarma a neomezeně, pokud jím jsou ovlivňovány životy ostatních.
Čas: 2021-01-20 09:00:05 Autor: Razzi (neregistrovaný) Titulek: A pokud na pověsti nezáleží?
Co lidé, kterým na pověsti nezáleží, protože prosperují tím, že okrádají ostatní profesionálně? Viz třeba současní podvodní prodejci nebo podvodní řemeslníci.
A co skupiny, které budou mít hodnoty založené na parazitování nebo okrádání ostatních, tam naopak úspěšný zločin může vést ke zvýšení statusu. Viz třeba mafie.
Čas: 2021-01-20 08:58:14 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Pardon, nedoslo mi, ze do soucasnych spolecnosti zapadni civilisace nepatrime a moralku nemame.
Doporucovani Urzovy epopeje zrovna tady je takove trosku ehm a pri opakovanem cteni uz se tomu stejne tolik nezasmejete. Skoda, ze jste ta reseni radeji strucne nezminil.
Eskymo jsem registroval, lec vzhledem k jiz stavajici strzenosti jsem ocekaval, ze alespon naznacite. Asi nesmite...

No nic, kazdopadne dik, v necem uz mam jasno.