Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Zdenál
Čas: 2020-06-01 00:00:02

Veřejná debata v demokracii

Veřejnou debatou je myšleno, že se o nějaké věci mluví v TV. Píše v novinách. Lidi se vyjadřují na sociálních sítích, v hospodě, baví se o tématu doma a s přáteli. Pokud veřejná debata o nějakém tématu neproběhne, běžně se stává, že naši volení zástupci ani neví, o čem hlasují. Dokonce ani ti, kteří daný zákon předkládají. Veřejná debata o všem, co se kdy našim voleným zástupcům dostane pod ruce, je k jakž takž funkční legislativě podmínkou nutnou. V žádném případě však není postačující – jak se nám někdy někteří zaslepení příznivci demokracie pokouší namluvit. Veřejná debata totiž zaručuje jen to, že budou mít volení zástupci alespoň hrubou představu o tom, o čem vlastně hlasují. V žádném případě nezaručuje, že budou naši zástupci hlasovat „správně“ (ať už je tím myšleno cokoli). Nezaručuje ani, že budou mít jasno o všech případných možných vedlejších důsledcích toho, o čem hlasují.

Každopádně je tento fenomén silným argumentem pro co nejmenší stát (když už ho máme a nějakou dobu asi ještě mít budeme). Pokud je totiž jeho agenda přebujelá, nikdy nebude kapacita se ve veřejné debatě věnovat všemu. Velká část legislativy a opatření projde bez větší pozornosti, a budeme se pozdě divit. Témat, která mohou rezonovat celou společností, je mezi dvěma zasedáními parlamentu prostě omezené množství. Ty, na která pak masová pozornost veřejnosti alespoň krátce neupře pozornost, pravděpodobně naše volené zástupce příliš nezaujmou. Jsou to přeci jen normální lidi a těžko od nich očekávat, že jsou vůbec i při nejlepší možné vůli všechny ty stohy prostudovat a promyslet. A to ještě diskrétně necháváme stranou, že často ani čisté záměry při schvalování legislativy nesledují.
Přečtení: 82
Autor: Urza
Čas: 2020-05-31 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: 85% potravinová soběstačnost ČR

Přečtení: 818
Autor: Urza
Čas: 2020-05-30 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Úvěr a úrok

Přečtení: 1488
Autor: Maphara
Čas: 2020-05-29 00:00:02

Víra ve veřejnoprávní média

Funkci veřejnoprávních médií a jejich principy obvykle obhajují ti, kteří by se ohledně politických názorů zařadili k liberálnímu středu, případně mírné liberální levici. Ekonomka, novinář a moderátor byli v posledních dnech zvoleni za tři nové členy Rady ČT, kontrolního orgánu jednoho ze tří českých veřejnoprávních médií. Bezprostředně po zvolení kandidátů se v médiích i na sociálních sítích objevilo velké množství vyjádření nevole vůči výsledkům hlasování, neboť vedlo k posílení Rady o členy, kteří jsou vůči roli veřejnoprávních médií kritičtí a zdaleka nepatří k výše zmíněnému názorovému proudu. Stejní liberálně-středo-levicoví lidé, kteří zpravidla věří v poslání veřejnoprávních médií coby veřejnou službu nezávislou na státu, vidí v nových členech Rady velkou hrozbu vůči správné funkci veřejnoprávních médií a posílení státní (vládní) kontroly nad fungováním ČT. Přesto, většina z nich nadále vnímá jako problém konkrétní kandidáty, konkrétní hlasování a konkrétní politické rozložení sil ve státě. Nadále pevně obhajují poslání a princip veřejnoprávních médií, nadále věří v instituci a striktně odmítají, že by snad mezi „veřejnoprávními“ médii bylo tak trochu rovnítko se „státními“. A zároveň sami uznávají, že princip, na kterém jsou veřejnoprávní média založená, občas mírně selhává. Proč zastávat takový postoj, ve kterém se jeho jednotlivé složky navzájem tak bijí? Myšlenka veřejnoprávních médií tak, jak stojí v zákoně, se mi vlastně opravdu líbí. Jedna její podstatná chyba ovšem je, že nefunguje. Ne tak, jak se slibovalo.
Přečtení: 3527
Autor: Urza
Čas: 2020-05-28 00:00:02

Dobro krachování

Když nějaká firma krachuje, vnímáme to jako něco zlého či nešťastného; a vskutku to pro její majitele a zaměstnance špatné je. Jenomže z pohledu ostatních lidí jde o nezbytný a zdravý očistný proces; pro pochopení této myšlenky si musíme položit otázku, v jaké situaci podniky krachují. Děje se tak ve chvíli, kdy náklady firmy dlouhodobě převýší její výdaje, čímž se ocitne ve ztrátě; co to ale znamená? Že zdrojů, jež podnik spotřebovává, si lidé cení více než statků, které vytváří; tedy plýtvá (spotřebovává něco cenného a produkuje cosi méně hodnotného). Nemilosrdný trh odsuzuje takové firmy k zániku (či ke změně fungování); to je sice nepříjemné pro majitele a zaměstnance, ale dobré pro všechny ostatní, neboť volné místo na trhu obsadí někdo efektivnější (jinak ho čeká stejný osud). Krachování je proces, díky kterému jsme obklopeni těmi nejlepšími; ostatní jsou odsouzeni jít dělat něco, co jim jde lépe.
Přečtení: 2977
Autor: Urza
Čas: 2020-05-27 00:00:02

Sociální inženýrství

Anarchokapitalistům bývá občas vyčítáno, že jsou sociální inženýři, protože si „plánují tu svou utopii“, kterou pak chtějí nutit lidem; na jednu stranu rozumím tomu, proč si to někteří myslí (anarchokapitalismus se v jejich očích může podobat některým utopiím plánovaným sociálními inženýry), na stranu druhou je jen máloco více vzdáleno pravdě. Anarchokapitalisté často mluví o tom, jak by mohla vypadat volnotržní společnost; nedělají to však proto, že si přejí ji někomu v té podobě nutit, nýbrž proto, že jsou neustále bombardováni dotazy typu: „A jak by bez státu fungovalo to či ono?“ Pouštějí se pak do různých predikcí, jež se mohou na první pohled podobat nalajnovanému utopickému světu sociálního inženýra; anarchokapitalisté to ale berou jen jako příklad, nikomu by jej nenutili, neboť to je v rozporu s celou tou filosofií. Chceme nechat lidem svobodu a nikoho neřídit; to je pravý opak sociálního inženýrství.
Přečtení: 3947
Autor: Urza
Čas: 2020-05-26 00:00:02

Vlastnictví a lidská práva

Anarchokapitalistům bývá vytýkáno, že se zabývají jen vlastnickými právy (případně principem neagrese), ale kašlou na lidská práva a „člověka“ jako takového; zde se obávám, že jde o čisté nepochopení toho, co anarchokapitalismus, princip neagrese a vlastnická práva vlastně znamenají. Nejde jen o vlastnictví neživých předmětů, ale také (vlastně především) o to, že člověk vlastní sám sebe, své tělo; z toho pak plynou různá „lidská práva“ (například nebýt zabit, omezován v pohybu, poškozován na zdraví a tak podobně). Pravda, tato lidská práva nejsou definována stejně jako ta v Listině základních práv a svobod; především proto, že jsou na rozdíl od LZPS konzistentní (LZPS konzistentní není, neboť nám slibuje práva, která nelze splnit bez omezení některých práv jiných lidí). Anarchokapitalisté nejsou k „lidským právům“ lhostejní; právě naopak – jsou anarchokapitalisty, protože jim skutečně leží na srdci.
Přečtení: 2849
Autor: Urza
Čas: 2020-05-25 00:00:02

Zájem o politiku

Politici v nás pěstují pocit, že bychom se měli o politiku zajímat a „být aktivní“; no pochopitelně, chtějí, abychom se zajímali o ně. Vědět, kdo zastává který ministerský post, jak vypadá a co je zač, bývá vnímáno kladně (občas mi někdo projeví uznání třeba za to, že do jisté míry znám z hlavy strukturu státního rozpočtu a mám nějaký přehled o politicích – stejně hlavně proto, jak často je kritizuji); naopak ti, kdo se o politiku nezajímají, mají občas tendence se za to omlouvat. Já si ale nemyslím, že se mají za co stydět; a naopak vůbec nejsem hrdý na to, že se tou žumpou tak často prohrabuji, není to žádná ctnost. Obecně „být aktivní ve veřejném životě“ není inherentně dobré; lze být „veřejně aktivní“ pozitivně i negativně. A vlastně mě těší i ten, kdo k volbám nechodí, stará se jen o sebe a ani netuší, kdo je prezident, premiér a ministr financí; kdyby takoví byli do jednoho úplně všichni, máme klid.
Přečtení: 2678
Autor: Urza
Čas: 2020-05-24 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Doktoři a lékařské tajmeství

Přečtení: 1150
Autor: Urza
Čas: 2020-05-23 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Stav nouze a odpovědnost

Přečtení: 1824
Autor: Urza
Čas: 2020-05-22 00:00:02

Lamentování na chudobu v čase

Socialisté si vždy stěžovali na „chudobu obyčejného člověka“, čímž typicky hájili přerozdělování a loupení od bohatých; za velmi zajímavé však považuji podívat se, co v jakých dobách mysleli „chudobou“. Nejprve to znamenalo, když lidé neměli ani na jídlo; pak se to změnilo, za chudého byl označován i ten, kdo neměl dost pohodlné bydlení; časem k tomu přibyly další vymoženosti; a dnes už je „chudý“ i ten, kdo má co jíst, kde bydlet, spoustu volného času a dokonce si může čas od času zajet na skromnější tuzemskou dovolenou. Těmto „chudákům“ má stát pomáhat. Budou-li se kritéria chudoby takto měnit, vždy bude důvod k legalizaci loupení v zájmu „chudých“ (již si dnes žijí lépe než bohatí v minulosti). Ale čím to je, že se chudým daří stále lépe? Pochopitelně kapitalismem; ten sice není založen na rovnosti jako socialismus, nicméně vytváří tolik bohatství, že „dnešní“ chudák má více než „včerejší“ boháč.
Přečtení: 3450
Autor: Urza
Čas: 2020-05-21 00:00:02

Vlastní bydlení pro mladé

Ve společnosti nám vznikl nový „problém“: Mladí lidé nemají dostatek zdrojů na to, aby si pořídili vlastní bydlení, takže si „musejí“ brát hypotéky. Nejrůznější socialisté lamentují nad tím, kam ten svět spěje, jaká je to hrůza a co bychom s tím měli dělat (potažmo jak by to měl stát vyřešit); a kam tedy ten svět spěje? Inu, k prosperitě; tento „problém“ je zcela iluzorní záležitostí, neboť nikdy v historii neměli mladí lidé dostatek zdrojů k tomu, aby si pořídili vlastní bydlení, není to nic nového. Naopak nikdy v minulosti nebyli mladí (ale ani staří) tak bohatí a tak skvěle zajištění; dokonce si žijeme tak dobře, až jsme z toho zapomněli, že výchozím stavem je chudoba a divoká nehostinná příroda. Bohatství, domy a technologie jsou věci, které přichází s časem; a svět spěje k tomu, že stále více mladých bude mít vlastní bydlení… aby pak mohli socialisté fňukat, že mladí nemají vlastní tryskáče.
Přečtení: 2611
Autor: Urza
Čas: 2020-05-20 00:00:02

Pracovní místa

Doktrína „ochrany pracovních míst“ je více či méně založena na mylné představě omezeného počtu pracovních míst na světě (či v zemi); jedná se však o podobnou iluzi jako tezi o tom, že celkové bohatství světa je konstantní. Ani jedno z toho však není pravda; s tím, jak bohatství neustále roste (jen porovnejme, jak se máme nyní a jak to bylo před pár stovkami let), mají lidé neustále další a další potřeby. Zatímco dříve byli rádi, když měli něco k jídlu, dnes již chtějí zábavu, cestování, krásné domy, auta… a až přijde doba, kdy budou mít i tohle všechno, začnou chtít ještě více (další formy zábavy, cestování do vesmíru, bydlení na mořích či pod hladinou, vznášedla…). V souvislosti s tím budou neustále vznikat nová pracovní místa (a budou-li jednoho dne dělat veškerou práci stroje, tím lépe; lidé nebudou muset pracovat, jejich potřeby budou naplňovány i bez práce, takže jim zbyde spousta volného času).
Přečtení: 2778
Autor: Urza
Čas: 2020-05-19 00:00:02

Regulujme X!

X může znamenat útočné násilí, porušování vlastnických práv (vraždy, loupeže, znásilnění, ničení cizího majetku…); to teď ponechme stranou a pojďme se bavit o případech, kdy X je cokoliv jiného (tedy činnost nenásilná, vlastnická práva respektující). Co pak znamená výzva k regulaci X? Reálně jde o volání po užití útočného násilí vůči někomu, kdo si hledí svého a nikomu nic nedělá. Znamená to: „Támhleten člověk si dělá na svém a za své něco, co se mi nelíbí; donuťme jej, aby s tím přestal a podřídil se mé vůli.“ Když řekneme neznalému člověku tuto větu, nejspíše ji jednoznačně odsoudí; přesto drtivá většina z nich bude některé z takových regulací zastávat. Přitom se jedná o totéž, liší se to jen formulací. Je fascinující, jakou sílu má státní propaganda; kvůli ní stačí stejnou tezi jen přeformulovat do slov, jež nám byla státem prezentována jako „žádoucí“… a hle, jasné odmítnutí se změní v souhlas.
Přečtení: 2795
Autor: Urza
Čas: 2020-05-18 00:00:02

Kapitalista nenasyta

Mnozí lidé zavrhují zavilé kapitalisty, protože „jdou jen po penězích“; co to ale znamená, když někdo na volném trhu (tedy bez porušování vlastnických práv) „jde po penězích“ a vydělává? Takový člověk něco nakupuje (a spotřebovává), něco prodává (ne nezbytně vytváří, ale může); buď se jedná o podnikatele, jenž nakoupí zdroje (materiál, práci…) a přetvoří je v produkt, nebo o spekulanta (či zprostředkovatele), jenž nakoupí to, co později (či jinde) prodá. V obou případech platí, že hodnota, kterou spotřeboval, je nižší než hodnota, kterou ostatním poskytl (a to i v případě spekulanta – nezapomeňme, že hodnota je subjektivní a mění se v čase, nákladová teorie hodnoty byla vyvrácena); jeho zisk pak vyjadřuje, jak moc obohatil společnost. Pochopitelně kapitalista, jehož nejvyšší hodnotou jsou peníze, asi nemusí být zrovna nejlepším partnerem do života; těm, kdo s ním obchodují, však zjevně prospívá.
Přečtení: 3708
Autor: Urza
Čas: 2020-05-17 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Občanské průkazy, identita, soukromí

Přečtení: 857
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Čas: 2020-06-01 00:18:17 Autor: ClaudeDrops (neregistrovaný) Titulek: ńęîëüęî ëţäĺé çŕáîëĺĺň ęîđîíŕâčđ
Ďîńëĺäíčĺ íîâîńňč, číňĺđŕęňčâíŕ˙ ęŕđňŕ îíëŕéí, ďîäđîáíŕ˙ ńňŕňčńňčęŕ ďî ńňđŕíŕě â ňŕáëčöĺ.
https://covid-monitor.com


<a href="https://covid-monitor.com">îíëŕéí ęŕđňŕ ęîđîíŕâčđóńŕ</a>
Čas: 2020-05-31 21:41:28 Autor: Glande Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Čas: 2020-05-31 21:40:06 Autor: Glande Titulek:
Web: neuveden Mail: neuveden
A jen takový náhled na objektivnost ČT v pořadu na téma, které je skutečným lakmusovým papírkem svobody.
https://zbrojnice.com/2019/10/06/fact-check-zbrane-a-zlocinnost-v-cr-ceska-televize/?fbclid=IwAR3xs6VrGaevAuGFe5ekSxYpzB_m7soUIakc4WTZIKug-3iVbXDpnYYwcUQ
Čas: 2020-05-30 20:02:29 Autor: Urzoblb (neregistrovaný) Titulek:
A zase obhajovani lichvaru. Hnus. Ty na to jednou dojedes.
Čas: 2020-05-30 16:46:14 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ale ten kto kradne moje duševné vlastníctvo tak do mojich vlastníckych práv zasahuje.
Čas: 2020-05-30 16:34:39 Autor: Szaszián Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jestli vy jste podepsal nějakou "společenskou smlouvu", tak pak chápu, že se jí cítíte vázán. Mě můj podpis zatím nikdo nebyl schopen ukázat.
- Máte nějaký majetek? Dům, pozemek, peníze? Pokud ano, od kolika lidí máte podepsáno, že Vám to patří?
Čas: 2020-05-30 14:07:10 Autor: Bender Rodriguez Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Kde je problem? Zlostit sa kludne mozes. Ale zlostenie este neznamena, ze pachas nasilie. Aj mne by vadilo, keby moje fotografie, ktore som zverejnil, niekto sikovny pouzil ku komernym ucelom. Ale to je asi tak vsetko. Urcite by som nanho neposlal armadu, ktoru by este on bol nuteny zaplatit. Vadit ti moze cokolvek, ale nemas pravo utocit na ludi, ktori ti neublizuju a nezasahuju do tvojich vlastnickych prav.
Čas: 2020-05-30 13:14:59 Autor: Hunábl Funterer (neregistrovaný) Titulek: Re: objektivita? [↑]
No samozřejmě! Ono těch názvů bylo více, např. do roku 1960 ČSR, od 196 ČSSR atd. Jde spíš o to, kdy šlo o pouhé přejmenování jednoho a toho samého státu a kdy už šlo o úplně nový stát. Je to podobné, jako když máte svojí firmu, která se jmenuje Franta Jouda s.r.o. a přejmenujete ji na Euroholding s.r.o., ale půjde pořád o stejnou firmu, změní se jen název. A nebo jestli máte firmu Franta Jouda s.r.o., ta zkrachuje, skončí a vy pak založíte úplně novou firmu Euroholding s.r.o.
Čas: 2020-05-30 07:40:20 Autor: B (neregistrovaný) Titulek: Re: objektivita? [↑]
A kam vám zmizela ČSFR?
Čas: 2020-05-30 01:38:04 Autor: Hunábl Funterer (neregistrovaný) Titulek: Re: objektivita? [↑]
No Glande, asi takhle: Samozřejmě, že písmenko změnu nedělá a že je každému jasné, co bylo myšleno zkratkou ČT, potažmo ČST. Jenže nacházíme se na platformě, kde zrovna někteří anarchokapitalističtí fanoušci v podobném případě naprosto bazírovali na podobném "slovíčkaření" - konkrétně v situaci, kdy se řešilo, zda tu byli dříve oni, nebo stát. A v tomto případě argumentovali současným státem, tedy ČR, která vznikla v roce 1993 a čistě formálně měli pravdu. Avšak ČR je stejně jako ČT nástupnickou organizací ČSSR, a ČSSR tu byla rozhodně déle, než ti diskutující. Takže shrnuto, pdtrženo - když se to hodí někomu do krámu, tak vypuštění či nevypuštění písmenka hraje zcela zásadní roli.
Čas: 2020-05-30 00:21:10 Autor: Glande Titulek: Re: objektivita? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
No, tak do r. 1992 to byla veřejnoprávní ČST a žezlo převzala ČT. Vypuštění písmenka změnu nedělá.
Čas: 2020-05-29 22:28:05 Autor: Bender Rodriguez Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Este nieco predved s alt+160, buzno.
;-)
Čas: 2020-05-29 21:07:59 Autor: norbertnsv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertnsv v doméně gmail.com
Kdybys ty chudáčku neměl zaslepenej ksicht tou svojí ideologií, tak bys možná viděl, že jsem se nikomu do hesla nenaboural. Ani Norbertovi SNV, já tam na tom konci mám NSV. :-))) Ale chápu, že blbci to stejně nemá cenu vysvětlovat... XD
Čas: 2020-05-29 21:02:49 Autor: Alias (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Ale podívejme se, pan anarchokapitalista se zlobí. On, který by tak rád jiným upíral duševní vlastnictví se najednou cítí být dotčen, že někdo kašle na jeho duševní vlastnictví. Co jiného, než účet na nějaké diskuzi je, než duševní vlastnictví? Hmmmm... :-)
Čas: 2020-05-29 20:58:30 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ale no tak, přece by ses nezlobil. Vždyť je to jenom taková sranda. Navíc nikdo tvoje heslíčko nezná, pan velkej Ká na to přišel, na ten trik. No a teď je na panu Urzovi, aby to nějak vyřešil, kluk jeden ušatej, dredatej. :-D
Čas: 2020-05-29 20:56:14 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
No vidíš, že nejsi tak blbej :-)