Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2019-12-08 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Digitalizace státní správy

Přečtení: 153
Autor: Urza
Čas: 2019-12-07 00:00:02

Anarchokapitalismus v prvej línii: Otázky a odpovede

Přečtení: 1892
Autor: Urza
Čas: 2019-12-06 00:00:02

Hospodářské cykly

Lidé často považují hospodářské cykly (období rychlého růstu střídaná krizemi) za něco, co tu vždy bylo, někdy dokonce za vlastnost kapitalismu; obojí je však omyl. K hospodářským cyklům dochází v důsledku (státem řízeného) umělého snižování úrokových sazeb. Trh má tuto fascinující vlastnost: Je-li ve společnosti dostatek našetřených zdrojů, v důsledku zákona nabídky a poptávky klesají úrokové sazby, což motivuje lidi investovat a produkovat statky, které pak snadno prodají (ve společnosti je dostatek zdrojů); umělé snížení úroků motivuje podnikatele ke stejným investicím, avšak pro vyprodukované statky pak nenaleznou odbyt (společnost je chudší, než se z falešných cenových signálů zdálo). Podrobněji jsem tento jev vysvětloval na své přednášce o penězích. Kdo je však praktik bez zájmu o teorie, může se přesvědčit empiricky: Dokud státy úrokové míry uměle nesnižovaly, ekonomické cykly se nekonaly.
Přečtení: 2357
Autor: Urza
Čas: 2019-12-05 00:00:02

Hra s nulovým součtem?

Mnozí tvrdí, že za nenávistí k bohatým stojí závist; a možná mají pravdu (částečně určitě). Já si však myslím, že krom závisti hraje roli ještě obecně rozšířené přesvědčení, že trh je hra s nulovým součtem, takže když někdo bohatne, musí se tak dít na úkor jiného, který chudne. To však zjevně není pravda; proběhne-li mezi dvěma lidmi dobrovolná směna, každý si subjektivně cení statku, který získává, více než toho, jehož se vzdává (kdyby ne, takový obchod by dobrovolně neuzavřel). I díky tomu bohatství společnosti neustále roste; pohleďme, v jakých podmínkách lidé žili před několika stovkami let, a porovnejme to s tím, jak se máme nyní. Společnost jako celek bohatne; i chudí bohatnou. Na volném trhu nejlépe vydělává ten, kdo nejvíce zlepšuje situaci ostatních. Když tedy někdo firma vydělá mraky peněz, není to „na úkor“ zákazníků; polepší si obě strany.
Přečtení: 2852
Autor: Urza
Čas: 2019-12-04 00:00:02

Vláďa Krupa v deCentrále: Ekonomika třetí říše

Tématem minulé přednášky o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála byla věda a (základní) výzkum na volném trhu.
Dnešním tématem bude ekonomika třetí říše; a přednášet bude Vláďa Krupa! Uslyšíte od něj o tom, jak skutečným a tuhým socialismem byl nechvalně proslulý socialismus národní.
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která bude až za dva měsíce, tedy 5. února; přednášet bude Lucka Komárková a tématem budou kryptoměny.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 2252
Autor: Jaromír
Čas: 2019-12-03 00:00:02

Manželství – oba pohledy

Měli by liberálové prosazovat povolení stejnopohlavních manželství? Na jednu stranu je fakt, že registrované partnerství či soukromá smlouva nemůže podle současných zákonů upravovat například společné jmění a děti; na druhou stranu ovšem manželé mají určitá privilegia (vdovský důchod, volno při svatbě) a navíc se současná regulovaná smlouva vnutí všem. Stejnopohlavní manželství je z hlediska svobody polovičaté řešení, něco jako regulační poplatky – lepší než nic, ale že by bylo co oslavovat?
Přečtení: 2414
Autor: Eduard Horák
Čas: 2019-12-02 00:00:02

Česko je tiskařská velmoc

Podle tohoto článku patří Česká republika mezi tři země, které nejvyšším tempem tisknou peníze. Češi se tak „obohatili“ v meziročním porovnání o 132,5 mld Kč. Jedná se pochopitelně o likvidní peníze, neboli fyzické bankovky, které tvoří pouze jednotky procent z veškerých peněz v ekonomice (drtivá většina peněz totiž existuje pouze jako položky na bankovních a úvěrových účtech). Česká národní banka k tomuto tempu tištění nových peněz přistoupila údajně z důvodu přání oslabit českou korunu. I takové „malé“ množství peněz ale může mít dalekosáhlé následky v ekonomice. Za prvé: Peníze se nerozdávají rovnoměrně mezi všechny občany, tudíž ti, ke kterým se nové bankovky dostanou nejdříve, disponují větší kupní silou při starých cenách. Větší množství peněz v ekonomice totiž vede, ceteris paribus, ke zdražení. Za druhé: Nárůst peněžní zásoby vede k mylným investicím, plýtvání, hypotečním bublinám a jiným omylům. A za třetí: Při nástupu finanční krize, kterou mnozí ekonomové očekávají v USA již příští rok, se tyto mylné investice projeví jako ztrátové a nastartují krachy firem i domácností. Jak vidíte následující finanční krizi vy? Přijde podle vás brzy? Bude ještě horší, než ta minulá? Nebo to národní banky nějak „vykoumají“ a krizi vyřeší, vyléčí, či ji dokonce předejdou nějakým zázračným opatřením?
Přečtení: 2840
Autor: Urza
Čas: 2019-12-01 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Není anarchista jako anarchista

Přečtení: 1100
Autor: Urza
Čas: 2019-11-30 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap přednáška o vědě a výzkumu

Přečtení: 2201
Autor: Urza
Čas: 2019-11-29 00:00:02

Che Guevara jako symbol

Je-li o něco zájem, v naší kapitalistické společnosti to typicky bude dříve či později k mání; a nejrůznější předměty s obrázky revolucionáře Che Guevary nejsou výjimkou. Mnozí jej dokonce vnímají jako symbol svobody; a já se nestačím divit. Vrah stovek lidí, jenž s Castrem pomáhal nastolit tvrdou diktaturu na Kubě, ve které pak sám zastával významné vládní pozice (byl ministrem), vedl banku (!) a intenzivně centralizoval veškerou moc ve společnosti, ve vraždění (nejen v boji) si zjevně našel zálibu, neboť se osobně účastnil masových poprav, ačkoliv bezpochyby nemusel. Když se mocní (el Che s Fidelem) rozkmotřili, odtáhl z Kuby do Zaire, pak do Bolivie; na obou místech coby profesionální revolucionář pokračoval v ubližování lidem a šíření utrpení; svých cílů však nedosáhl, selhal, byl zajat a nakonec rozstřílen od paty k hlavě. Z fotek soudím, že byl fakt hezký chlap; je snad tohle důvodem, proč si jej někdo dá na triko?
Přečtení: 2848
Autor: Urza
Čas: 2019-11-28 00:00:02

Duševní vlastnictví

Mnozí (zdaleka ne všichni) anarchokapitalisté (včetně mě) neuznávají duševní vlastnictví; to rozhodně neznamená, že bych měl něco proti tomu, aby se lidé smluvně zavazovali k čemukoliv, co uznají za vhodné – tedy klidně i k nešíření zakoupené knihy či třeba software (a to pod hrozbou libovolné pokuty za porušení smlouvy). Co tedy považuji za nepřijatelné? Aby kdokoliv platnost této smlouvy rozšiřoval na další jedince, kteří s ní nemají vůbec nic společného. Vytvoří-li osoba A dílo, jež prodá osobě B, která se smluvně zaváže obsah nešířit, ale přesto tak učiní, nedává smysl za jeho další šíření stíhat osobu C, pokud tato žádnou smlouvu neuzavřela (a díla se nezmocnila porušením něčího vlastnictví). Namítáte, že je v praxi těžké osobě B něco prokázat? To zajisté ano; ale dojde-li k těžko prokazatelnému zločinu, budeme za něj snad stíhat nevinné jen proto, že nedokážeme najít pachatele?

Leckdo se diví, proč někteří z anarchokapitalistů neuznávají duševní vlastnictví, ačkoliv vlastnická práva jsou jim svatá; inu, ač to zní paradoxně, právě tohle je tím důvodem. Představme si člověka, jenž vlastní pozemek, tužku a papír; sedne si na svém pozemku a začne tam něco psát svou tužkou na svůj papír. A právě tohle je to vlastnictví, jež je nám svaté; on si může se svými prostředky nakládat dle vlastního uvážení! Prohlásit, že někdo „vlastní“ třeba text knihy, znamená přiřknout mu částečné vlastnictví všech tužek, papírů a dalších prostředků k psaní knih v celém vesmíru; podobně jako když stát zakazuje lidem například brát drogy, uzurpuje si částečně vlastnická práva k jejich tělům, což považujeme za nepřijatelné (byť se též jedná jen o omezení jedné z mnoha činností, které můžeme s našimi těly provádět; a nejinak je tomu v případě těch tužek a papírů).
Přečtení: 4081
Autor: Urza
Čas: 2019-11-27 00:00:02

Dotace čtyřikrát jinak

Zaprvé: Dotace způsobují korupci; příjemci uplácejí úředníky.
Zadruhé: Přerozdělováním se ztrácejí prostředky; ti, kdo je řídí, nepracují zadarmo.
Zatřetí: Dotace škodí drobným podnikatelům; daně platí všichni, ale větší subjekty snáze zvládnou administrativu a splní podmínky.
Začtvrté: Ztrátové firmy plýtvají, ergo by měly zkrachovat a uvolnit místo těm prosperujícím; přerozdělování je zachraňuje, čímž křiví trh, ničí dobré a pomáhá špatným.

Pořadí, v němž jsem nevýhody dotací uvedl, odpovídá tomu, jak závažně je dle mého názoru veřejnost vnímá (zatímco ty první každý vidí jako velký problém, ty poslední si většina lidí nejspíše vůbec neuvědomuje); jejich skutečná škodlivost je však pravděpodobně skoro přesně opačná – zatímco nějaká korupce způsobí v podstatě jen to, že místo aby byly peníze utraceny dle zvůle jednoho úředníka, jsou utraceny dle potřeb jiného, podpora plýtvajících a neschopných vytlačuje z trhu schopnější, čímž poškozuje zákazníky, již musejí platit více peněz za méně kvalitní služby. A to vůbec nemluvím o morální stránce celé věci, neboť peníze, jež stát rozdává, musí nejprve někomu uloupit.
Přečtení: 2748
Autor: Urza
Čas: 2019-11-26 00:00:02

Manželství je každého soukromá věc…

Včera vyšel ve Stokách text, jehož autor volá po odluce manželství od státu (což je věc, na které se rozhodně shodneme), avšak zároveň je proti manželství stejnopohlavních párů s odůvodněním, že by se jednalo o porušení NAPu, protože stát ho prý nutí považovat homosexuály za manžele, zatímco on je chce považovat za devianty. Já však tvrdím, že prohlásit dva lidi za manžele samo o sobě proti NAPu není; k něčemu takovému by totiž docházelo i ve svobodné společnosti, kde by ty dva za manžele neprohlašoval stát, ale jiné volnotržní instituce. Autor by pak takový pár mohl i nadále považovat za devianty, což ale může i teď. Samozřejmě by bylo nejlepší, aby se stát do manželství vůbec nepletl; souhlasím s odlukou (nejen) manželství od státu. Dokud k tomu ale nedošlo, jsem zastáncem co největší svobody a nejmenších regulací v této oblasti. Nechť se mohou brát i stejnopohlavní páry; a nejen páry.
Přečtení: 2846
Autor: Adam
Čas: 2019-11-25 00:00:02

Liberální pohled na manželství

V dnešní společnosti je vedena debata o liberalizaci manželství. Zastánci liberalizace jsou pro povolení manželství homosexuálům, případně jiným skupinám. Odpůrci jsou pro povolení manželství pouze heterosexuálům. Na tomto místě upozorňuji, že já stejnopohlavní svazek za manželství nepovažuji. Možná si říkáte, proč do STOK SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU přispívá nějaký neliberál. Odpovědí je, že zatímco můj postoj je zcela v souladu s NAPem, tak postoj „povolme homosexuálům svatbu zákonem“ je v rozporu s NAPem, stejně tak i postoj „zakažme jim svatbu zákonem“. U druhého jmenovaného jde samozřejmě o porušení svobody dvou homosexuálů, kterým zakážeme uzavřít (manželskou) smlouvu. Naopak u postoje prosazujícího uzákonění manželství homosexuálů je problém, že mě nutí považovat homosexuály za manžele. Opět se tedy ukazuje, že veškerá zákonná řešení jsou problematická. Proto považuji za správné zrušení zákonné definice manželství. Pak by se mohli všichni ženit/vdávat dle libovůle, a já bych je mohl svobodně považovat za devianty. Samozřejmě, pokud by se zrušilo státní manželství, zcela to rozbourá věci jako vdovecký důchod. To by mně samozřejmě nevadilo, naopak. Ale pokud se bavíme o státním manželství, pak je označení názoru „povolme homosexuálům svatbu zákonem“ za názor liberální pouze dalším pokusem o krádež slova liberální.
________

Urzova poznámka pod čarou: Protože řada lidí mě automaticky považuje za autora všech textů ve Stokách, zde explicitně upozorňuji, že tento článek má jiného autora; já s jeho postojem nesouhlasím, mou reakci si budete moci přečíst zítra. V každém případě je pluralita názorů ve Stokách žádoucí!
Přečtení: 2568
Autor: Urza
Čas: 2019-11-24 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O trhu práce se Sašou Uhlovou

Přečtení: 1176
Autor: Urza
Čas: 2019-11-23 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Technologie svobody a nesvobody

Přečtení: 2025
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-12-07 18:43:14 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Být podveden ale právě není maximalizací užitku.

To se ovsem hluboce mylite (jak pravi ono idiotske dogma o maximalisaci uzitku, nikoliv zdravy rosum, ofkoz).

>> Státy podvádějí své (i cizí) občany, tito tedy nemaximalizují svůj užitek. Fór podvodu je v tom, že si dlouhou dobu neuvědomujete, že jste podveden, a myslíte si, že se Váš užitek naopak zvyšuje.

I kdeze, staty pomerne presne rikaji, co (a za co) dostanete. Ze to mnohy prostoduch ne zcela chape, to na maximalisaci jeho uzitku prece nic nemeni. Coz v dalsich trech vetach jen potvrzujete.

>> Stát je důležitým prvkem toho řetězu událostí vedoucích ke krizi.

Stejne jako stridani rocnich obdobi. Na maximalisaci uzitku to nemeni zhola nic.


>> A právě u států se nejedná o maximalizaci užitku jeho občanů, ale o maximalizaci užitku těch, kteří jej ovládají a odlévají peníze svým směrem, zatímco lidem lžou, čímž se dopouštějí podvodu.

Stejne jako se zamestnavateli nejedna o uzitek zamestnance a prodejci o uzitek zakaznika. Podvadeji ("odlevaji penize svym smerem" je krasne a zcela presne receno, dik) uplne stejne.

>> A v momentě, kdy podvod převýší maximalizaci užitků, dojde ke krizi. Konkrétním příkladem podvodu budiž tisk nekrytých peněz.

Muze byt. Vsichni si o to vic polepsi, jak bylo vyse dokazano. Halelujah!
Čas: 2019-12-07 15:50:28 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jist tvrzením si nejsem. (Nejsem ovšem ekonom a vařím z vody - z toho, co jsem se naučil ze života a přečetl v různých knihách.) Argument, že krocení výdajů a vytváření rezerv recesi může řešit, je následující: Nevznikne tolik špatných investic, protože vláda negeneruje levné peníze fiskálně (druhá věc je, co udělá centrální banka ale my teď řešíme vládu). A deduktivně se dojde k tomu, že když rozhoduje míra (jeden extrém, že vláda zemi neuvěřitelně zadluží a podnikatelům dá pohádkové dotace, právě z těch dluhů, bude se strašně plýtvat ale v budoucnu je krize jistá, druhý že vláda vezme 100 % daně a nikomu z nich nic nedá a uloží to na horší časy, nikdo nic neinvestuje, nebude mít z čeho a krize přijde, jakmile dojdou zásoby) a tudíž musí existovat taková míra, při které podnikatelé nainvestují přesně tolik, že se produkt z realizovaných investic právě trefí do budoucí poptávky a recese se nekoná. Investice se zhodnotí nejvíc, jak mohly, ani se nepodcenily, ani se nepřestřelilo.
Čas: 2019-12-07 15:09:44 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Být podveden ale právě není maximalizací užitku. Státy podvádějí své (i cizí) občany, tito tedy nemaximalizují svůj užitek. Fór podvodu je v tom, že si dlouhou dobu neuvědomujete, že jste podveden, a myslíte si, že se Váš užitek naopak zvyšuje. Takže platíte daně výměnou za služby, jež podle Vás zajišťují blahobyt a nelze je (podle Vašeho přesvědčení) zajistit jiným způsobem, než přes poskytovatele, který má územní monopol, resp. je to takto levnější. Jak jste byl do toho podvodu vlákán? No mnohagenerační manipulací, která se v mnohém neliší od té náboženské.

Stát je důležitým prvkem toho řetězu událostí vedoucích ke krizi. A právě u států se nejedná o maximalizaci užitku jeho občanů, ale o maximalizaci užitku těch, kteří jej ovládají a odlévají peníze svým směrem, zatímco lidem lžou, čímž se dopouštějí podvodu. A v momentě, kdy podvod převýší maximalizaci užitků, dojde ke krizi. Konkrétním příkladem podvodu budiž tisk nekrytých peněz.
Čas: 2019-12-07 14:31:11 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> spousta lidí nejedná racionálně, ale tak jak si myslí, že je to racionální, případně čistě emotivně

To je sice spravne konstatovani faktu, nepatri tam ovsem ono "protoze", jez naznacuje nejaky duvod ci vysvetleni. Skutecny duvod je, ze je to zcela fuck, nebot at se oni lide rozhodnou jakkoliv, maximalisuji tim svuj uzitek. Vede-li to nasledne k one Vasi (pseudo)krizi, zjevne zvysuje uzitek (a tedy i bohatstvi) i ta.

Cela ekonomie a ekonomika jsou dnes jiz kristalove pruzracne.
Čas: 2019-12-07 12:30:30 Autor: Glande Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Protože spousta lidí nejedná racionálně, ale tak jak si myslí, že je to racionální, případně čistě emotivně. Co bylo racionální se často ví až po krizi nebo taky podle rozdílných ek. škol různě.

Navíc plány jsou hezká věc až do styku s realitou, protože měna není izolovaná od okolního dění. Až se rozhodne ČNB zase parizovat korunu s padajícím eurem, tak se uemituje a až se začnou uvolňovat na náš trh koruny, za který nakoupila eura, tak se to tu posere. A v Reichu už chtějí automobilky vylejt 70 000 prolétů - takže pár měsíců potom to máme tady a schválně jak to současnej deficitní rozpočet unese + pouze maskované gigantické dluhy typu Itálie, Španělsko, Portugalsko, stále Řecko, Frankreich... Všichni tihle odborníci předem přece racionálně počítali s inflací,ne? A stejně se podle toho nechovali.
A hlavně inflace není rozložena rovnoměrně na veškeré ceny. Nejvýrazněji se projevuje na potravinách, tam to jsou běžně 10ky %.
Čas: 2019-12-07 08:24:25 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Hlavní problém je v tom,
že víceméně ti odborníci vědí hovno,
což je asi zákonité, nebot nikdy není situace na chlup stejná jako byla ta předchozí, takže pak je to stejný jako v případě diskuzí o globálním voteplování,
nikdo nic neví ale každý má svou víru dle školy kterou zastává...


Tržně orientované ekonomiky jsou charakteristické ekonomickými cykly, které však vždy nevyúsťují ze skutečné recese (poklesy ekonomické aktivity). Vedou se mnohé debaty, zda vládní intervence vyhlazují cyklus (vizte keynesiánství), zvýrazňují jej (vizte teorie reálného hospodářského cyklu) nebo jej dokonce vytvářejí (vizte monetarismus). Rakouská škola dokonce nahlíží na recese jako na přímý důsledek nesprávné manipulace centrálních bank s úrokovou mírou, která je pro investory významným signalizátorem o spoření nebo spotřebě domácností.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Recese
Čas: 2019-12-07 08:18:01 Autor: Befelemepeseveze (neregistrovaný) Titulek:
Inflace není žádný tajemství, centrální banka pravidelně zveřejňuje nejen její současný hodnoty, ale i hodnoty plánovaný do budoucna. Proč by racionálně jednající jedinec tohle prostě při své ekonomické kalkulaci nezohlednil?
Čas: 2019-12-06 23:31:36 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vytvořením rezervy pouze oddálíte recesi, není to recept na její překonání.
Čas: 2019-12-06 22:15:08 Autor: Marťan Titulek: Re: manželka jako investice [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Akorát se musí rozlišovat, kdy se pro ně rozhodneme sami a kdy nám jsou implantovány centrálně a koordinovaně a které jsme si sami nevybrali. Hudba Praha je super! Zlepšila mi náladu, nechám si ji chvíli hrát na pozadí.
Čas: 2019-12-06 22:07:22 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: manželka jako investice [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Aha,
díky, ted už to chápu,
že to je prostě v růžových brejlích...

https://www.youtube.com/watch?v=BcZ0bjXsh24
Čas: 2019-12-06 22:06:39 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, protože pro politiky platí jen ta jedna část Keynesiánismu a sice že v době recesí se do ekonomik pumpují prachy. Vytváření rezerv v dobách růstů už neplatí. A evidentně jsou na tom i v dobré shodě ti politici, co chtějí stát řídit jako firmu, s těmi, co nechtějí.
Čas: 2019-12-06 22:02:08 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, myslím, že jste na to kápl. A pro odůvodnění těch rozpočtů se používá Keynesovská teorie, která má ty příčinné vztahy ovšem naopak (že těmi rozpočty tlumíme nebo nakopáváme ekonomiku, podle toho, co je zrovna potřeba).
Čas: 2019-12-06 22:01:17 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Nebojte,

ted nás vede úspěšný podnikatel,
kterej ví že mít deficit je známkou zdravého státu,
zatímco přebytek by ukazoval na to, že nemáme zdravý rozum...
Čas: 2019-12-06 21:56:45 Autor: Marťan Titulek: manželka jako investice [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Nejspíš v té době pro Vás manželka opravdu byla zlatem a v tom jste se nespletl. Spletl jste se v tom, že jste předpokládal, že cena bude růst a investice se bude zhodnocovat. Nakonec jste byl nucen přiznat ztrátu a část investovaných prostředků odepsat. Od krize ekonomické se to nijak principiálně neliší, jen se používají jiné pojmy. A v tom, že to u Vás proběhlo nekoordinovaně s partnerskými krizemi ostatních. Centrální banky k tomu navíc deformují měřítka, jimiž se úspěšnost investic zjišťuje, čímž z krize individuální a chaotické způsobují krizi (ne)řízenou, hromadnou, koordinovanou. Je to jako kdyby v jednom desetiletí centrální banky lidem nějak implantovaly speciální brýle, se kterými by nezadaní lidé viděli své potenciální partnery jinak, mnohem příznivěji k možné investici, čímž by ochotněji vstupovali do partnerských svazků. Brýle by se totiž implantovaly všem, bez výjimky a jednotně (ekvivalent zákona o povinné státní měně) a když by se centrální banka rozhodla, mohla by jejich účinek koordinovaně všem naráz zrušit. Samozřejmě, že banka je hodná a udělala by to s naznačeným varováním předem, při projevu centrálního bankéře, aby se na to mohli oběti připravit, protože slušný demokratický stát se nechová k občanům hnusně, že ano (to jen Švýcarská centrální baka 15. ledna v 10:30 roku 2015 byla výjimkou, kdyžtak si vygooglujte, o co šlo). Na rozvodových vlnách by se to však projevilo tak jako tak. Takže buďme rádi, že partnerské vztahy nám neregulují centrální banky a vztahy se řídí volným trhem. Krize máme ale individuální, chaotické a nekoordinované, nezpůsobuje to problémy školství a trhu práce, protože bankroty plynule nahrazuje konkurence. Takže společnost jako celek z hlediska vztahů funguje bez pravidelných rozvodových cyklů.
Čas: 2019-12-06 21:28:17 Autor: Lojza Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
No, dukaz na to, ze to neni pravda, mame hned pred sebou - je to tusim par dni, co se schvalil rozpocet….deficitni, samozrejme :-)
Čas: 2019-12-06 20:55:16 Autor: martinkofi Titulek:
Web: neuveden Mail: martin.trefil v doméně seznam.cz
myslím, že cykly jsou tady proto, abychom mohli mít v období růstu přebytkový rozpočet a v období recese rozpočet deficitní ;-)