Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Dean
Čas: 2020-07-07 00:00:02

Logika v nařízeních vlády

Lidé urputně hledají logiku v nařízeních vlády – i tam kde, žádná není. Dokonalá ukázka tohoto jevu je omezení regulace roušek v MHD: Proč by se v tramvaji, autobusu a vlaku nemusela nosit rouška, ale v metru ano? Hledají za tím argumenty typu, že v pozemské dopravě není klimatizace, že se tam hůře dýchá, že tam jsou lidé více u sebe a podobně. Jenže podobné argumenty by se daly najít i pro přesně opačné nařízení. Když se ale podíváme na nahodilost, s jakou byla všechna opatření přijímána a rušena, dost možná to žádnou logiku nemá – prostě to jen někomu v politice přišlo jako dobrý nápad, toť vše.
Přečtení: 2711
Autor: Urza
Čas: 2020-07-05 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Svoboda (projevu)

Přečtení: 2023
Autor: Urza
Čas: 2020-06-30 00:00:02

Přepnutí Stok do prázdninového módu 2020

A jsou tu zase prázdniny, které nemalou část z nás nějakým způsobem ovlivňují, ať už jde o školáky, jejich rodiče, vysokoškoláky, učitele, návštěvníky různých festivalů a podobně; čtenost a sledovaost textů i videí Svobodného přístavu v tomto období každoročně klesá. Z toho důvodu se budeme věnovat jiným věcem (třeba přípravě konference), takže přepínám Stoky na dva měsíce do prázdninového módu, což znamená:
1/ Texty zde nebudou vycházet s takovou pravidelností jako doposud; snaha bude, ale nevím, jak moc se bude dařit (očekávejte výpadky).
2/ Prosím libertariány, kteří mají více času, o texty do Stok; ty mi posílejte mailem (případně publikujte sami; ideálně trefujte dny, kdy nic nevyjde xD).

Užívejte léta; a především života!
Těšíme se zas v září <3
Přečtení: 8377
Autor: Urza
Čas: 2020-06-29 00:00:02

Komparativní výhoda

Komparativní výhoda patří mezi jeden z největších objevů Davida Ricarda; a co vlastně znamená? Představme si úspěšného právníka, jenž je zároveň velmi zdatným cyklistou; přesto se mu může vyplatit najmout messengera (na kole), aby doručil jeho balíček, i když by to právník sám dokázal lépe a rychleji, nicméně když se věnuje své práci, vydělá si o tolik více, že se mu vyplatí s balíčkem poslat někoho jiného. Tento příklad není zrovna světoborný a nikdo asi nemá problém si jej představit; co z něj však plyne? Že vzájemný obchod se může vyplatit i tehdy, když jedna ze stran není v ničem efektivnější než ta druhá; to platí i v mezinárodním obchodu – i pro státy, z nichž jeden je po všech stránkách „zaostalý“, může být vzájemně prospěšné obchodovat. Koncept komparativní výhody nahrazuje koncept výhody absolutní (podle té se obchod vyplatí, když každá ze stran dělá něco lépe než druhá), s níž přišel Adam Smith.
Přečtení: 2356
Autor: Urza
Čas: 2020-06-28 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O legitimitě, právu s Romanem Jochem

Přečtení: 945
Autor: Urza
Čas: 2020-06-27 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Mír s drogami v čajovně Cherubín

Přečtení: 2165
Autor: Urza
Čas: 2020-06-26 00:00:02

Víme, co bylo špatně

Ex post často velmi snadno víme, co bylo v minulosti špatně; odsuzujeme otrokářství, mučení, čarodějnické procesy, nevolnictví, rasismus, nacistický i komunistický režim (alespoň většinou). Přesto byly všechny ty věci ve „své“ době společností přijímané a dokonce žádoucí; nikoho tehdy nenapadlo, co je to za hrůzy, i když na to někteří upozorňovali. Jak je to možné? Byli snad tehdy lidé zlí? Nemyslím si; řekl bych, že jsou pořád více méně stejní. Jak tedy mohli něco takového dopustit? Inu, bylo to prostě tehdy normální a „každý věděl“, že to „je realita“ a „nemělo smysl jít hlavou proti zdi“ a žádného praktika nezajímaly „vzdušné zámky a naivní teorie“, protože každý „žil teď a tady“; jediná věc nezbytná pro triumf zla je, aby dobří lidé nic nedělali. A tak se ptám: Dopustíme i my, aby naši potomci v daleké budoucnosti viděli, jak slepí jsme nyní ke zlu jen proto, že „každý přece ví, že stát potřebujeme“?
Přečtení: 2340
Autor: Urza
Čas: 2020-06-25 00:00:02

Veřejnoprávní média

Představme si médium vlastněné soukromníkem, které si na sebe ale nemusí vydělat; všichni mu musí povinně platit bez ohledu na to, zda přináší cokoliv hodnotného… a to je vlastně médium veřejnoprávní (jeho vlastníkem je ten největší a nejnebezpečnější monopol – tedy stát – který skrze něj samozřejmě prosazuje své zájmy jako každý jiný vlastník). Ospravedlnění takových (většinou nesmyslně drahých) médií spočívá v tom, že mají být nositeli obsahu, který si na sebe nevydělá; co to ale znamená? Že o ten obsah lidé prostě nemají zájem, respektive o zdroje, které ono médium spotřebuje, mají zájem větší; takže je „logicky“ platit donutíme. Veřejnoprávní média prý také potřebujeme, aby nás informovala o „krizových situacích“; ehm… když se něco krizového stane (živelné katastrofy, teroristické útoky…), soukromá média o tom snad mlčí? Ne! Naopak odsouvají jiný program, jen aby mohla mluvit o tom, co lidé chtějí.
Přečtení: 2891
Autor: Urza
Čas: 2020-06-24 00:00:02

Klamání spotřebitele

Klamání spotřebitelů zakazuje zákon: Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek; to vše pod pokutou až padesáti milionů korun. Jak se ale stát chová k občanům, tedy spotřebitelům jeho služeb? Co jim říká ve školách? Třeba otevřené lži o tom, že volný trh nemůže poskytovat určité služby (zdravotnictví, sociální systém, soudnictví, peněžnictví a podobně), ergo je musí (!) zajišťovat stát; a nejde o nějaký „názor“, jedná se o prokazatelné lži, jelikož ty služby již trh v minulosti poskytoval, dokud je vlády nepřevzaly. A jak by se asi stát zachoval k podnikateli, který by podobným způsobem lhal svým spotřebitelům? Dost možná podobně jako k mafiánům, kteří vybírají výpalné; ačkoliv stát sám dělá totéž ve větším a nazývá to daněmi.
Přečtení: 2814
Autor: Lovely Annie
Čas: 2020-06-23 00:00:02

Pohled z druhé strany

Proč se tak zarputile držíme svých postojů, názorů a závěrů, které jsme jen stěží ochotní přehodnotit? Máme snad pocit, že když se změní náš pohled na svět, celá naše existence se zboří a zanikne? A proč se vlastně tohoto kolapsu tolik děsíme? Občas mám takový pocit, že by nám všem nejvíce pomohlo vzít ten nejzásadnější a nejpevnější světonázor, položit ho před sebe jako sekanou a rozsekat ho na nejmenší části, otočit ho vzhůru nohama, rozpitvat a přehodnotit to, co si myslíme a utváří to velmi nepřímo náš svět. Uvidět potenciál v tomto procesu, poznávat sám sebe skrze nejistoty – to vnímám jako největší dobrodružství tohoto života <3

Jen tak pro celistvost, všichni z Vás, kteří mou úvahu dočetli až sem – ať už jste na straně anarchokapitalismu nebo na pomyslné druhé straně socialismu, zkuste se jen tak sami pro sebe vžít do myšlení lidé z opačné strany spektra. Uvidíte, že když se tomu opravdu poddáte, otevřou se Vám mnohé dveře a pohledy.
Přečtení: 3523
Autor: Urza
Čas: 2020-06-22 00:00:02

Zlé banky

Lidé často volají po státní ochraně před zlými kapitalistickými bankami; takové volání by bylo k smíchu, kdyby ovšem nebylo k pláči. Proč? Dnešní banky nejsou „zlé kapitalistické“, nýbrž „zlé státní“. Volnotržní banka má nějakou obchodní politiku, poskytuje lidem své služby, případně emituje peníze dle vlastního uvážení a je jen na lidech, zda budou tyto peníze přijímat; chová-li se z jejich pohledu špatně, prostě se mohou jejích peněz zbavit. Dnešní banky mají obrovskou výhodu od státu, jenž jim dal možnost emitovat peníze, které on pak nutí lidi přijímat, vést v nich účetnictví a platit v nich daně; v podstatě jim dává moc kartelu, který násilím vnucuje nám všem. Je tedy paradoxní volat stát, aby nás „chránil“ proti „zlým bankám“; bohatě by stačilo, aby jim stát přestal dávat ta nechutná násilím vynucovaná privilegia (kontrolu nad penězi, které všichni musejí přijímat) a nechal volný trh problém vyřešit.
Přečtení: 3342
Autor: Urza
Čas: 2020-06-21 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O svobodě slova s Danem Vávrou

Přečtení: 1368
Autor: Urza
Čas: 2020-06-20 12:00:00

Studio Svobodného přístavu:O libertariánském hnutí s prof. Šímou

Přečtení: 1733
Autor: Urza
Čas: 2020-06-19 00:00:02

Anarchie a kapitalismus

Kapitalismus je vrcholné vyjádření anarchie a anarchie je vrcholné vyjádření kapitalismu.“ Tento citát dle mého názoru nejlépe vystihuje podstatu životního díla svého autora – Murrayho Newtona Rothbarda. Mnozí (zejména anarchisté jiných směrů) jej bohužel nechápou; rád bych jim tedy poskytl vysvětlení. Čistý kapitalismus – tedy zcela neregulovaný trh – může existovat jen bez státní moci, neboť jakákoliv – byť sebemenší – daň deformuje tržní prostředí; podmínkou čirého kapitalismus je tedy bezstátní prostředí, čili anarchie. A naopak? V anarchii neexistuje žádná centrální moc, jež by mohla někoho regulovat; lidé mohou svobodně směňovat své statky a vlastnit výrobní prostředky, což znamená kapitalismus – a to i v případě, že se rozhodnou třeba žít v komunách a vlastnit výrobní prostředky komunitně (dokud nebude nikomu bráněno zařídit se po svém, což je podstatou anarchie, vždy se bude jednat o kapitalismus).
Přečtení: 3137
Autor: Urza
Čas: 2020-06-18 00:00:02

Úrok

Úroky vznikly zcela přirozeně mnohem dříve, než se ekonomům podařilo vysvětlit jejich podstatu, v důsledku čehož byly tyto často z nesmyslných důvodů odsuzovány; a bohužel i dnes je mnozí považují za nemorální, případně nežádoucí. Proč tedy vznikají? Zaprvé je půjčka vždy spojena s rizikem (ani při nejlepší vůli dlužníka se mu nemusí povést dluh splatit) a zadruhé „statek teď“ si ceníme více než „statek později“; záměrně píši obecně o statku, nejen o penězích, neboť úrok není jevem peněžním, ale zcela obecným – věřitel se něčeho vzdá a úrok činí poplatek, jež mu kompenzuje, že to nemá (a riziko, že o to přijde). Peněžní úroky bývají občas označovány v rámci celé ekonomiky za „nesplatitelné“ bez toho, aby vznikaly nové peníze; to je však velký omyl, neboť jedna koruna může být použita ke splacení téhož dluhu vícekrát (když ji věřitel utratí a dlužník získá); na úroku tedy není nic nemorálního ani nežádoucího.
Přečtení: 2443
Autor: Urza
Čas: 2020-06-17 00:00:02

Vězení

Představte si, že vám někdo něco provede; co pak s tím? Pokud to nebylo nic až tak hrozného, třeba byste uvítali odškodné; bylo-li to něco neodpustitelného, co vám zničilo život, možná byste dotyčnému nejraději také ublížili (já osobně považuji pomstu za nešťastnou, ale to teď ponechme stranou). Kdo by si ale za své peníze na svém pozemku postavil jakousi bizarní zoo, do které by pachatele zavřel, hlídal jej tam, na své náklady ho živil a po čase pustil na svobodu? Patrně skoro nikdo. Proč tedy tímto způsobem nakládáme s těmi, kdo porušují zákon? Stačí trochu zamlžit okolnosti té platby, skrýt před lidmi to, že oni jsou těmi, kdo platí, rozložit náklady i mezi ty, kterých se to netýká… a najedou to přestává být absurdní a máme vězení; masivní plýtvání zdroji, shromažďování kriminálníků na jedno místo, kde se jeden od druhého přiučí „řemeslu“ a jejich následné propouštění do společnosti – takový je stát.
Přečtení: 3470
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Čas: 2020-07-08 15:40:07 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Politik si vybará program. Ale nerozhoduje o tom koľko a ktorých voličov ho bude voliť. A aj druhý argument máte chybný, keby to bola pravda tak všetky strany majú rovnaký program. A pritom v skutočnosti sa programy strán v mnohom zásadne líšia. Aspoň teda u nás na Slovensku určite, ale aj keď programy českých strán dopodrobna nepoznám tak si dovolím odhadnúť že napríklad medzi programami SPD a Pirátov bude veľmi málo spoločného.
Čas: 2020-07-08 15:30:12 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
A teraz tú o Červenej Čiapočke :-DD.
Čas: 2020-07-08 15:17:58 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
To ani ja netvrdím, je logické že väčšina obyvateľstva štátu nebude mať IQ laureáta Nobelovej ceny. Ale to neznamená že sú arogantní primitívi. A neberiem Vám právo označovať každého kto s Vami nesúhlasí za arogantného primitíva, ale podľa mňa to skôr svedčí niečo o Vás a nie o nás. A ja nie som povinný sa Vašou hlúpou definíciou riadiť.
A čo sa týka tej odpovede, chcete vedieť že či rešpektujem arogantného primitíva, alebo že či rešpektujem demokratickú väčšinu? Lebo podľa mňa to nie je rovnaká otázka.
Navyše na prvú otázku som už odpovedal a na druhú otázku si moju odpoveď viete domyslieť. Demokracia nie je dokonalá, ale nič lepšie doteraz nikto nevymyslel. Návrat do praveku nie je lepší než demokracia.
Čas: 2020-07-08 13:58:40 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jinak politik si své voliče vybírá. Snad každý populistický politik si dělá průzkum a hledá, na jakou skupinu se zaměří. Nejsnazší terčem jsou naivní, hloupí a chudí. Těm lze naslibovat cokoliv, zabalit to do jejich nejhorších obav a mindráků, a máte úspěšně zvoleného politika.
Čas: 2020-07-08 13:55:55 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Tak když vidím, co všechno si demokratická většina přeje, rozhodně ji neoznačím za laureáta přírodovědní Nobelovy ceny. Kdybych si ty názory představil jako názory jednoho člověka, pak jsou to názory arogantního primitiva. Arogantní, protože nepřipouští jiný názor, a primitiv, protože svůj názor prosazuje silou.

Co se týče logického vyvracení, nevyvrátil jste nic. Celou dobu používám demokratickou většinu jako příklad arograntního primitiva. Vy jste řekl, že arogantního primitiva neposloucháte. Já jsem vybral takového arogantního primitiva, kterého podle mého názoru posloucháte (demokratickou většinu) a celu dobu se z Vás snažím dostat, jak to tedy s tím posloucháním arogantních primitivů máte. Místo toho celou dobu kličkujete.
Čas: 2020-07-08 13:50:18 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
norbertsnv je asi nejrozumnější z oponentů, kteří sem chodí. Tím netvrdím, že není natvrdlý. U něj mám ještě pořád pocit, že není NPC. Co se dávání na prdel týče, to je pouze Váš dojem, já mám dojem zcela opačný, a Vy, nemějte mi to za zlé, nejste dostatečně neutrální k tomu, abyste to posoudil.
Čas: 2020-07-08 13:20:54 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
V ankapistánu by pandemie smrtící choroby dopadla tak, že lidé by se na čas izolovali sami zodpovědně, přizpůsobili by svoje podnikání novým výzvám (spousta by se třeba normálně přeorientovala na výrobu zdravotnického materiálu, který by nikdo nezakazoval prodávat), vznikla by spousta dalších nemocnic (klidně během pár dní). Testoval by se každý ve svém zájmu, kapacity by na to samozřejmě byly, a do měsíce by bylo několik léků.

Pandemie koronaviru by proběhla ještě mírněji než pandemie nějaké smrtící choroby.

Za předpokladu déle trvajícího ankapu (třeba 5 let) by bylo méně rizikových osob. Tím nemyslím, že by umřeli, ale to, že by se ti lidé více zajímali o svůj zdravotní stav, protože náklady na pojištění (alternativně náklady na procedury) by je motivovaly dát si ten zdravotní stav co nejvíce do pořádku. Být např. obézní, to je něco, co se dá za 5 let bez problémů vyřešit.

Za předpokladu ještě déle trvajícího ankapu by bylo zdravotnictví na zcela jiné úrovni. Testovat by se mohl klidně každý každý den. Jako je dnes součástí ranní rutiny třeba mytí zubů nebo vážení, tak by tam bylo i rychlé testování a proměření hodnot nějakým domácím přístrojem. Ano, samozřejmě, nezodpovědní zapláčou, ale to je prostě jejich boj.

Bohužel zdraví údajně nesmí být kšeft. Pak ať se nikdo nediví, že chybí citelné množství užitečných zdravotních služeb, z nichž mnohé si ani neumíme pořádně představit.
Čas: 2020-07-08 13:08:30 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Mýlite si príčin u a následok. Politik si svojich voličov nevolí, volia voliči politika. Teda najprv musia byť väčšina voličov hlúpych a naivných a až potom sa môže ich zástupcom stať niekto nečestný či neschopný. Lenže ak by ste mal niekde väčšinu obyvateľstva hlúpu a naivnú tak s nimi prosperujúci ankapistan nevybudujete.
A myslieť si že alibistickou neúčasťou vo voľbách dosiahnete presadenie sa vašich preferencií je kardinálny omyl.

Áno, je možné že hlasovanie v takom význame ako sa hlasuje v demokratickom štáte v ankape nebude, ale to neznamená že ľudia svojim konaním nebudú ovplyvňovať iných ľudí. A nie je pravda že môj hlas má na mňa v ankape 100% vplyv, môžem sa napr. ja rozhodnúť že sa chcem zamestnať u nejakého zamestnávateľa, ale záleží nie len odo mňa, ale aj od ďalších uchádzačov a aj od zamestnávateľa že či sa mi skutočne podarí tam zamestnať.

Môžete mať na účinnosť vládnych opatrení svoj názor, ale neviete dokázať že taký veľký externý faktor ako pandémia smrtiacej choroby by nemala aj na prosperitu hypotetického ankapistanu negatívny dopad.
Čas: 2020-07-08 11:55:34 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Prosím Vás, já chci věřit, že svoje argumenty myslíte vážně, ale bohužel věta "menšiny štát chráni" mi tuto víru silně nabourává. V reálu si stát silně vybírá, koho bude chránit. A dává daleko větší smysl, že si politici chrání svoje voliče. Pokud tedy vládne politik, který krade, lže, podvádí, jeho voličstvo se zákonitě bude skládat z osob silně naivních, hloupých a s velkou pravděpodobností různě chudých až závislých na pomoci státu. Celkem logicky si takový politik bude podporovat tuto skupinu lidí. Celkem logicky v epidemii žádný vládnoucí politik neřekl: spolehněte se na sebe. Protože skupina "spolehněte se na sebe" tyto politiky nevolí.

V ankapu nikdo nehlasuje za Vás. Na rozdíl od demokracie, kdy můžete hlasovat jakkoliv; šance, že Váš hlas má vliv, je asi tak 1 k milionu. V demokracii mají daleko větší váhu hlasy všech ostatních, a jste prostě přehlasován; tolik k té ochraně menšin. To se Vám v ankapu nestane. Tam Vám nikdo nerozkazuje, a Váš hlas má 100% vliv na Vás.

Co se týče úspěšnosti opatření, zajíci se sčítají až po honu. Už teď ANO po prožrání rezerv z minulých let zatíná sekeru nejméně půl giga. Kolik lidí spáchá sebevraždu v důsledku náhlých změn nebo kolik jich umře v důsledku zanedbání péče za posledních 6 měsíců, to teprve uvidíme. Bohužel se tyto věci vidí až s odstupem. Teď se můžou debilové chvástat, jak to hezky zvládli. Já si troufnu tvrdit, že nejlépe z toho nakonec vyjdou tam, kde se na opatření vysrali a nechali to na zodpovědnosti lidí.
Čas: 2020-07-08 09:04:30 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
1. Ani v štáte nemusíte hlasovať, len podobne ako v ankape sa Vám potom môže stať že ostatní rozhodnú za Vás. A menšiny štát chráni, na rozdiel od ankapu, ktorý pripúšťa diskrimináciu.
2. To že si Vy namýšľate že nejaké riešenie je lepšie ešte neznamená že je skutočne lepšie. Alebo je možné že konkrétne pre Vás je lepšie, ale pre množstvo iných ľudí je naopak horšie, takže v súčte je horšie. A nežijeme vo vzduchoprázdne, okrem SR či ČR existuje ďalších cca 200 štátov, takže mám s čím porovnávať.
Čas: 2020-07-07 18:09:34 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Tak na to, abych se zařadil do nějaké většiny, nemusím ani hlasovat; otázkou je, zda se do nějaké většiny zařazovat chci. Horší je, když je někomu ubližováno proto, že je v menšině. Což se bohužel v demokracii děje často.
2. Vím, protože si dokážu představit a zdůvodnit lepší řešení. Naopak Vy nevíte, zda je státem prosazované řešení nejlepší, protože nebylo vyzkoušeno žádné jiné.
Čas: 2020-07-07 16:58:05 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
1. Lenže to je rozdiel. Lebo Vy v demokracii máte možnosť hlasovať a vyplakávate ak nie ste na strane väčšiny. Ale Vy chcete dotknutým osobám zobrať možnosť hlasovať, takže ani nebudú môcť ovplyvniť či budú na strane väčšiny alebo nie.
2. A ako Vy viete že nie je? Lebo to tvrdia ankapistické vyfabrikované axiómy?
Čas: 2020-07-07 16:11:36 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Najednou máte péči o lidi, o kterých se rozhoduje? Musím se smát, přijde mi, že Vám některé skupiny jsou nejen u prdele (což se dá pochopit), ale ještě jim rád škodíte (což už se pochopit nedá).
2. Jak víte, že bylo optimální, když se určilo jen jedno? Není to neefektivní?
Čas: 2020-07-07 14:56:31 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
1. No a? Aj tí, ktorí podľa Vás nie sú prínosom pre trh ,sú obyvateľmi štátu a rozhodovanie sa týka aj ich.
2. A čomu pomáha ak sa okrem optimálneho riešenia bude skúšať aj hromada horších riešení? Nie je to neefektívne?
Čas: 2020-07-07 14:02:25 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Na tom se shodneme. Nicméně u politiků je několik ALE:

1) Skupina voličů se nemusí nutně krýt s tou skupinou, která je z tržního hlediska přínosem.
2) Jakkoliv zbytečné marodování nedává z tržního pohledu smysl, nedává z tržního pohledu smysl ani prosazování jednoho jediného "řešení" daného problému.
Čas: 2020-07-07 12:32:53 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Načo budem písať ďalšie argumenty, keď ani proti tým čo už som napísal nič nemáte :-DD.