Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2019-05-18 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Rozhovor pro studentský magazín Ars

Přečtení: 1804
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-05-17 00:00:02

Co je lepší?

Na světě je přes 7 miliard lidí. Ale jenom jednoho z nich znám tak dobře, že si troufám řídit jeho život - sebe. Přesto se jako nejlepší model fungování společnosti většinou obhajuje ten, kdy život každého jednotlivce řídí velké množství jiných lidí, kteří dotyčného ani pořádně neznají. Tato většina má jisté meritum ve svých úvahách - ať už v jejich ráji, nebo v tom našem, každý život je řízen; ale ruku na srdce: bude můj život řízen lépe masou lidí, kteří mne neznají, nebo mnou samým, kdo mě zná nejlépe?

Problémem demokracie je demokracie. Místo svých životů se lidé snaží řídit životy cizí.
Přečtení: 2251
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-05-16 00:00:02

Stát proti chudým L: Zákaz dětské práce

Děti by neměly pracovat ale učit se nebo si hrát. Navíc obvykle nemají žádnou kvalifikaci, takže jejich potenciální práce nese pouze velmi omezenou přidanou hodnotu. Zákaz dětské práce je chrání. Toto je velmi obvyklý pohled na věc, pojďme se na to ale podívat i z jiných úhlů.

Dětská práce je v Evropě v dnešní době téměř nemyslitelná. V rozvojových zemích ale není ani v současnosti vzácná, je to způsobené především extrémní chudobou. Dětská práce je pro lidi v dané oblasti způsob jakým se snaží svoji chudobu řešit. Kdyby byli bohatí jako Evropané, nebyl by důvod, aby děti pracovaly – alespoň v takovém měřítku. Pro tamní děti je často lepší pracovat a nehladovět. Je hrozné, že dítě nemůže chodit do školy a hrát si a místo toho pracuje, ale je to pro něho mnohem lepší volba, než trpět hladem a ještě extrémnější chudobou, což je přesně to, co by se dělo, kdyby nepracovalo. Když by se aplikovalo striktnější vymáhání zákazu dětí pracovat, tak by chudé děti přišly o možnost, jak se stát o něco méně chudé. Proto takový zákaz obecně nejvíce dopadá právě na nejchudší lidi, které má chránit. Záměr je určitě dobrý, jako u drtivé většiny zákonů, dopady jsou ale bohužel jiné. Jak řekl Viktor Černomyrdin (ruský premiér v 90. letech 20. století) „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.“

V Evropě je situace trošku jiná, jsme oproti zbytku světa bohatí a tudíž tu dětská práce není potřeba. To ale neznamená, že její zákaz je správný. Některé děti třeba pracovat chtějí a stát jim v tom brání. Nemůžou tak efektivně nabírat zkušenosti a zlepšovat svoje schopnosti, které by pak mohly zhodnotit v dospělosti. Nemůžou si ani vydělat peníze, čímž jim stát brání opatřit si zdroje, které by mohly investovat do něčeho, co si chtějí koupit. Není racionální důvod, aby třeba 12 roční děti nemohly mít brigádu a vydělat si peníze.

Řešením je liberalizace, není důvod dětem zakazovat mít brigádu když jim je třeba 12 let. Obecně by se dalo říct, že v chudých zemích je zákaz dětské práce škodlivý a v bohatých částech světa zbytečný, protože vlastně neřeší žádný problém a pokud náhodou některé dítě chce pracovat, tak nemůže.
Přečtení: 2078
Autor: Urza
Čas: 2019-05-15 00:00:02

Terezka v Brně!

Tereza přijala pozvání iniciativy Folou a jede přednášet do brněnského podniku Živo u Palečka. Tématem budou drogy, jejich regulace, dekriminalizace a potenciál využití v medicíně a nejen tam.
Přijďte si ji poslechnout, podiskutovat, souhlasit či nesouhlasit; rozdílným názorům se v debatách meze nekladou.

Tak doražte dnes v 18:30 do podniku Živo u Palečka.
Přečtení: 2442
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-05-14 00:00:02

Selhala demokracie?

Spousta lidí je nespokojených se současným stavem demokracie. Vyčítá se, že vládne nějaká menšina (obvykle médií, boháčů, neziskovek a různých aktivistů) místo většiny, a že to není skutečná demokracie. Nesouhlasím s tímto hodnocením.

Za prvé - média, boháči, neziskovky i aktivisté, i to jsou členové lidu, ať se nám to líbí nebo ne. A demokracie je vláda lidu.
Za druhé - když vidíme, co by chtěla ve volbách nějaká většina... opravdu by to bylo lepší?

To, co lidem vadí, je to, že se jim vnucuje něco, co nechtějí. Lidé chtějí, aby bylo "po jejich", to je jejich přirozenost. Co si ale často neuvědomují, je to, že je zde mnoho skupin různých lidí, vzájemně se prolínajících, které nechtějí různé věci, a že jejich "po jejich" může být často proti "po jejich" někoho jiného. Neexistuje systém, který by prohlášením názoru nějaké skupiny za všeobecně platný zákon nevyvolal konflikty a odpor různých skupin lidí, proti jejichž "po jejich" takový zákon jde. Pokud chceme, aby mohlo být pro každého "po jejich", nemůžeme toho docílit vládou, nemůžeme toho docílit centrálními příkazy a zákazy, nemůžeme toho docílit glorifikací vyšších cílů a celků, ale jen a pouze svobodou, autonomií a zodpovědností každého jednotlivého z nás.

Pokud se Vám nelíbí, že současná demokracie Vám nedává to, co od ní chcete, zamyslete se nad tím, zda vůbec nějaká demokracie (či jiná forma vlády) může dát každému to, co chce. Demokracie neselhala. Naopak, demokracie přináší své plody. Ale ne každému chutnají.
Přečtení: 2581
Autor: Urza
Čas: 2019-05-13 00:00:02

Detekce indoktrinace

Na své první přednášce v Polis jsem vyslovil myšlenku, ke které se mnozí v rozhovorech se mnou později vraceli, neboť ji považovali za podstatnou; proto o ní dnes napíši. Výsledkem toho, že jsme vystaveni propagandě, bývá indoktrinace, jež částečně blokuje naše kritické myšlení; k věcem pak přistupujeme tak, že vše dopředu „víme“, nehledáme argumenty a informace s cílem zjistit pravdu, ale jen si potvrdit svůj názor. Špatná zpráva je, že se to netýká jen etatistů a státní propagandy, ale i poté, co člověk prozře, může spadnout do stejné pasti na opačné (či kterékoliv jiné) straně; já osobně jsem se před několika lety přistihl, že tak funguji v rámci úvah o anarchokapitalismu: Předem jsem „věděl“, kde je pravda, a k argumentům oponentů přestal přistupovat jako k něčemu, co by mě mohlo přesvědčit. Dobrá zpráva pak je, že k napravení situace si to stačí uvědomit a plně přiznat, tím se ten přístup sám změní.

Jak takový stav své mysli detekovat? Obávám se, že taková zatemněná zákoutí v sobě má každý; vždy mě to fascinovalo, aktivně pracuji na jejich odhalování a jsem přesvědčen, že je to nekonečný proces. Za nejjednodušší metodu detekce považuji naši reakci na myšlenku, se kterou se setkáme poprvé; je-li složitá a nikdy jsme o ní nepřemýšleli, nelze rychle rozhodnout, zda se jedná o nesmysl. Víme-li hned, že něco „je úplně absurdní“ a až zpětně hledáme argumenty, můžeme si být jisti, že jsme v tomto směru byli indoktrinováni; jako příklad rád používám přirovnání vojáka, jenž zabije na základě rozkazu nadřízeného, a zaměstnance, jenž zabije na příkaz šéfa… skoro všichni hned „vědí“, že je to absurdní srovnání; až pak hledají důvody, proč vlastně. Nejde vůbec o to, zda přirovnání sedí, nýbrž o proces: „Ihned vím, jak to je; až pak jdu hledat argument.“ O dalších způsobech detekce napíši možná někdy příště.
Přečtení: 2433
Autor: Urza
Čas: 2019-05-12 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: EU, Rusko a informační válka

Přečtení: 1238
Autor: Urza
Čas: 2019-05-11 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Noc vzdělávání 2019

Přečtení: 1372
Autor: Urza
Čas: 2019-05-10 00:00:02

Dětská práce

Dětská práce je v současnosti v našich zeměpisných šířkách a civilizaci považována za něco špatného; a není divu, neboť v tak bohaté společnosti nedává smysl, aby děti pracovaly – zaprvé mohou díky studiu později dosáhnout na mnohem lepší práci a zadruhé existuje propastný rozdíl mezi hodnotou kvalifikované a nekvalifikované práce. V jiných časech či částech světa (v chudší společnosti) však toto bohužel neplatí; děti pracují prostě proto, aby rodina vůbec přežila – nejen, že tato nemá zdroje na jejich studium, ale často ani na to, aby je nakrmila. Jak takovou situaci změnit? Pouze tím způsobem, že daná společnost zbohatne; a rozhodně ne tím, že jim vnutíme zákaz dětské práce. Pracovat v šílených podmínkách šestnáct hodin denně je otřesné; ostatní možnosti (například hlad) jsou však ještě horší – kdyby nebyly, využijí jich. Zákazem je však přesně k tomu donutíme – k výběru horší možnosti.
Přečtení: 2404
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-05-09 00:00:02

Stát proti chudým XLIX: Regulace vodárenství

Voda a veškerá infrastruktura s ní svázaná jsou důležité strategické segmenty, které by měl stát přísně regulovat a nebo přímo vlastnit a řídit. Regulace ceny vody přispívá k dostupnosti vody a plnění doporučení Světové zdravotnické organizace o únosnosti nákladů na vodu (2% průměrného příjmu domácnosti – vodné + stočné). Je ale taková regulace skutečně potřeba?

Regulace tohoto typu poškozuje chudé, protože místo dravého konkurenčního prostředí je tu přeregulovaný polostátní systém, kde náklady na budování infrastruktury jsou často oddělené od přímé ceny vody a jsou placené nepřímo skrze daně, což způsobuje další zkreslení reality vedoucí k obecně masivnímu plýtvání a neefektivitě, která se projevuje vyššími náklady na provoz systému a jeho inovace. To samozřejmě spolu s méně konkurenčním prostředím dopadá na nejchudší lidi, kteří musí skrze daně a vyšší ceny vody tento systém pomáhat živit.

Dalším bolavým místem současného „hybridního“ systému je snaha státu budovat infrastrukturu. To vysílá signál k firmám provozujícím vodárny, že není potřeba investovat do infrastruktury, protože to místo nich udělá stát. Z dlouhodobého hlediska je to ale velmi nevýhodný a nebezpečný přístup, který povede pouze k ještě většímu plýtvání peněz.

Problém vzniká i pro lidi, kteří si situaci chtějí vyřešit sami a vykopat si studnu – a nedej bože třeba z ní ještě prodávat vodu sousedům. Segment je regulovaný a pro člověka složitý, místo kopání studny musí řešit byrokracii, což zvyšuje náklady a poškozuje to (nejen) chudé lidi.

Řešením je deregulace trhu a zastavení státních zásahů do infrastruktury. Minimalizace byrokracie – jak stavební, tak provozní, aby se vytvořilo co nejkvalitnější konkurenční prostředí. Z dlouhodobého hlediska to povede k mnohem kvalitnějším a efektivnějším službám.
Přečtení: 2291
Autor: Urza
Čas: 2019-05-08 00:00:02

Individualismus nespočívá v izolaci

Libertariáni jsou individualisté z podstaty; mnoho lidí však ten pojem chápe trochu jinak než oni, neboť předpokládají, že se jedná o izolování sebe od ostatních, a často se lze setkat i s tím, že někdo dává individualismus do protikladu s kooperací, spoluprací ve společenství lidí. Nechci se zde přít o tom, který význam slova individualismus je „správný“, jelikož to považuji za bezpředmětné – vždyť co je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak, vonělo by stejně. Rád bych však zdůraznil, že kdo kritizuje libertariány coby ty, kdo odmítají kooperaci, nepochopil následující zásadní rozdíl: Jedna věc je dobrovolná spolupráce, což je mimochodem jedna ze základních myšlenek rakouské ekonomické školy, ale něco úplně jiného je násilné donucení; žádný libertarián neodmítá mírumilovnou kooperaci, všichni naopak ostře odsuzují její vynucování z pozice síly.
Přečtení: 1673
Autor: Urza
Čas: 2019-05-07 00:00:02

Výmluva autoritou

Udělá-li policista prasárnu (třeba buzeruje občany) v mezích zákona (nebo ji dokonce zákon vyžaduje), má obrovské množství lidí tendenci to omlouvat tím, že: „On to udělat musel, jen dělal svou práci.“ Takovou argumentaci odmítám; jednak proto, že „jen svou práci“ dělali i dozorci v koncentráku, ale především z důvodu, že každý z nás je osobně zodpovědný za své činy. Pozoruhodné je, jak to každý chápe v soukromém sektoru (každý uzná, že je absurdní omluvit třeba vraždu tím, že to vrahovi nakázal šéf), ale tolik lidí před tímtéž zavírá oči, jde-li o stát (skoro každý omlouvá vraždy vojáků tím, že jen vykonávali rozkazy); proč to tak asi je? Inu, stát má prostě lepší PR; propaganda probíhá na všech frontách, již ti nejmladší jsou indoktrinováni v rámci povinné školní docházky. Až budete někoho omlouvat, že „jen dělá svou práci,“ zeptejte se sami sebe, zda byste jej omluvili i v soukromém sektoru.
Přečtení: 2690
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-05-06 00:00:02

Volby od šestnácti?

V poslední době jsem se několikrát setkal s návrhem, který přinesl někdo ze STAN, že by se volební právo mohlo posunout od osmnácti na šestnáct. Na sociálních sítích se na to reaguje velice negativně – jak jinak. Každý to kritizuje s tím, že mladí jsou hrozně blbí, nevyspělí. „Já jsem v šestnácti věděl hovno o životě!“ a tak dále.

Nemůžu si pomoct, ale argument s tím, že člověk v šestnácti je příliš hloupý, mi připadá… hloupý. Ne vážně, je to úplný nesmysl. Ne proto, že by to snad nemusela být pravda, ale proto, že to může být pravda i u všech ostatních věkových skupin, včetně osmnáctiletých, dvacetiletých, třicetiletých a klidně i padesát plus. Nehledě na to, že je to jen nějaké subjektivní hodnocení. Zatímco někdo voliče ODS pochválí za jeho rozumnou volbu, druhý jen znechuceně protočí panenky nad jeho idiocií.

Otázkou však je – není se systémem jako je demokracie něco hodně špatně obecně? Proč se tolik bojíme, že by mohli volit i „hloupí“ a „nezodpovědní“ a „nevzdělaní“? Není to koneckonců o tom, že je nám výsledek voleb vnucen celoplošně ať se nám líbí nebo ne? Opravdu je na tomhle principu donucení problémem to, že by volil šestnáctiletý?
Přečtení: 3200
Autor: Urza
Čas: 2019-05-05 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: The Venus Project

Přečtení: 1627
Autor: Urza
Čas: 2019-05-04 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Oznamovatel – hrdina, nebo práskač?

Přečtení: 1769
Autor: Urza
Čas: 2019-05-03 00:00:02

Fňuk na „dnešní dobu“

Tráva byla zelenější a holky krásnější; neustále slýcháme stížnosti na „dnešní dobu“ a je populární vykřikovat, jak jde všechno do háje. Přitom žijeme v úžasných časech, máme se krásně, nikdy nežilo tolik lidí v blahobytu; v USA i Evropě se topíme v hojnosti, nikdy dřív nestačilo tak málo hodin práce k tomu, aby si člověk zajistil základní životní potřeby, nikdy dřív také lidé neměli tolik volného času. I ve zbytku světa, který je na tom sice hůře než my, lidé bohatnou jako nikdy předtím; na světě je více obézních než hladovějících. Proč tedy to neustále fňukání na zlé časy? Důvodů jsou mraky; zaujal mě však tento: Představte si pět úžasných věcí, které se vám mohou stát do hodiny poté, co dočtete tento text; máte? Dobrá; teď si představte pět špatných věcí. Nebylo to druhé snazší? Pro mě je to obojí stejné; drtivá většina lidí však vymýšlí špatné věci mnohem rychleji. Proč vlastně? Odpovídejte do komentářů.
Přečtení: 3129
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-05-19 10:30:54 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tak určite.
Čas: 2019-05-19 10:23:27 Autor: Glande Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Aneb podle sebe soudím tebe?
Čas: 2019-05-19 09:54:24 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Áno myslím presne ankapov, čo si myslíte že ste morálne nadradení nad vštkými ostatnými a zároveň že ste niečo viac než všetci menej zarábajúci či menej majetní než vy.
Čas: 2019-05-19 09:11:52 Autor: Glande Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Když už jste u "nás", myslíte anarchokapitalisty? Máte na mysli ty lidi, co si myslí, že nejsou něco míň, než státní uředníci a pochopové? Myslíte si, že když někdo z vedlejšího města řekne pár ranařům, že můžou zastavovat a pokutovat řidiče tam i v ostatních městech bez ohledu na soukromí, že v tu chvíli jsou něco víc (kromě zbytnělého ega) ?

Ale je mi jasné, že s vámi se nikdy "my" (kdo to přesně je?) neshodnem. Byť máme jistě mnoho společného - např. přesvědčení, že každý den vyjde Slunce.

A všímáte si, že provozujete manipulaci černobílým dělením na my a oni?
Čas: 2019-05-19 07:49:17 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: tez zetor [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
To je přece různý,
tak např. vegetatiáni si tam strkaj nejraději vokurku,
dle mého názoru je ale nejlepší si tam strkat šišku,
páč s tím si pak na chirurgii užijete nejvíc srandy...

Sám jsem to prozatím nevyzkoušel, kdyby jste to prubnul tak napiště jaký to bylo...
Čas: 2019-05-19 07:41:34 Autor: pz100000 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Takže podle Vás házení jednoho papírku do urny jednou za X let je zpětná vazba?

Hazeni papirku do urny, a to celkem libovolneho poctu Y za libovolny pocet let Z, je stran zpetne vazby naopak exceletni priklad, to je snad zrejme na prvy pohled. Co mi ale napalilo kudrlinku, je ta fascinujici logika Vaseho dotazu, ze bych snad mel souhlasit s programem, jimz vzapeti bude vytrena rit. To pak jo, a hlavne kompletne.
Čas: 2019-05-18 21:27:37 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tou privilegovanou skupinou čo si myslí že je niečo viac myslíte vašu skupinu ? :-)
Čas: 2019-05-18 21:05:23 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Toľko by si ty génius mohol vedieť že kartel je ak sa firmy medzi sebou dohodnú bez ohľadu na ich počet. Niekde môžu byť iba 2 firmy ( ako Boeing a Airbus, či Intel a AMD ) a budú si konkurovať a nedohodnú si kartel. A niekde ich môže byť aj viac a dohodnú sa.
Čas: 2019-05-18 20:03:24 Autor: ocas (neregistrovaný) Titulek: Re: tez zetor [↑]
do pozadi se strka curak, debile
Čas: 2019-05-18 19:21:32 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: tez_zetor [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz

Máničky zkurvený!
...................

https://www.youtube.com/watch?v=Vrp-eLFmErI
Čas: 2019-05-18 18:58:33 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: tez zetor [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Nejsi nákej jeblej ?
Copak melu náký pitominy vo nákým pozadí ???

Pozadí si strč do prdele...
Čas: 2019-05-18 18:07:35 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Dovolím si Vás opraviť, voľby ( komunálne, župné prezidentské, parlamentné, EU ) sú v priemere častejšie než raz za pár rokov, ak si spočítam že volebné obdobie je 4-5 rokov a volieb je 5 rôznych tak to vychádza v priemere približne na 1 voľby ročne a to nerátam občasné referendá, na druhej strane napr. vedenie žiadneho hypermarketu kde im nechávam nemalú časť svojej výplaty sa ma na môj názor nepýtalo ani raz za celý kapitalizmus.
Čas: 2019-05-18 15:21:14 Autor: tez zetor (neregistrovaný) Titulek: Re: tez zetor [↑]
di do píčiiii s tvou debilní dynamickou muzikou, hulibrku

si ji můžeš pustit na pozadí sám, kkte. ostatní tu tvou srajdu nechtěj
Čas: 2019-05-18 15:18:19 Autor: tez zetor (neregistrovaný) Titulek: tez_zetor
Sluníčkaři, rozbyju vám hubu! Máničky zkurvený!
Čas: 2019-05-18 12:29:05 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Je ti všechno jedno, budeš dál chrlit svoje hovna: Zástupci (jedno v jakém "režimu") jedné firmy s pevně stanovenými cenami jsou navzájem mezi sebou konkurence a basta. Licence vydaná několika málo firmám není kartel, ale konkurence a basta. Oponovat takovým sračkám opravdu nelze.
Čas: 2019-05-18 10:50:30 Autor: Vostál Petr Titulek:
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Za mě dobrý,
ale furt mně tam chybí náká dobrá muzika,
voč by ty přednášky byly lepčí kdyby se tam pustilo něco pozitivně dynamickýho, jako třeba todlencto :

https://www.youtube.com/watch?v=cYQTL-ws6p4