Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Matěj
Čas: 2020-07-14 00:00:02

Zrození libertariána

Jak je možné, že se vyskytne nový libertarián? Že se člověk začne zajímat? Že upustí od etatismu a začne aktivně hledat odpovědi na palčivé otázky? A po té, co nalezne odpovědi, shledá, že je z něj libertarián. Vím, že se to děje. Ty i já jsme toho důkazem. Důkazem, že jednou za čas se ten zázrak stane. Já však na zázraky nevěřím. Chci porozumět příčinám a souvislostem, abychom ty i já, v příští konverzaci s etatistou, byli schopni spíš než odpor a nesouhlas, zažehnout touhu po poznání. Umožni mi vyslechnout si tvůj příběh, doptat se a porozumět detailům, které napomohly utvořit tvé nynější postoje. Pomoz mi rozkrýt tajemství zrození libertariána.

Klikni sem a poděl se se mnou o svůj příběh.
Přečtení: 2023
Autor: Sgiath
Čas: 2020-07-09 00:00:02

Ještě horší socialismus?

Urza ve svých přednáškách (zvláště ve Stát je špatný sluha, ale zlý pán) ve své argumentaci kapitalismus versus socialismus mluví o ideální verzi socialismu jako o stavu, kdy se čestný a núplatný úředník snaží co nejlépe zjistit, co lide chtějí a to se pak snaží společnými penězi realizovat. Urzova argumentace spočívá v tom, že je nemožné zjistit, co lidé doopravdy preferují, a i kdyby to šlo, je nemožné toto přání ideálně centrálně vyplnit.

Ma kritika se týká toho, že toto není ideál socialismu. Kdyby to byl ideál socialismu, každého hned napadne, že to už rovnou může těm lidem ty peníze nechat a oni si s nimi udělají co chtějí, když to tak dobře vědí. Socialismus je ale ještě mnohem zrůdnější. Základní teze socialismu je, že lidi nevědí, co chtějí, a nevědí, co „mají chtít“, a právě proto musí přijít ten úředník a dostupné prostředky investovat do těch správných projektů, které by si lidé sami nezvolili, protože pro kažedého jednotlivce jsou nevýhodné, ale přinesou „prosperitu celé společnosti“.
Přečtení: 10913
Autor: Dean
Čas: 2020-07-07 00:00:02

Logika v nařízeních vlády

Lidé urputně hledají logiku v nařízeních vlády – i tam kde, žádná není. Dokonalá ukázka tohoto jevu je omezení regulace roušek v MHD: Proč by se v tramvaji, autobusu a vlaku nemusela nosit rouška, ale v metru ano? Hledají za tím argumenty typu, že v pozemské dopravě není klimatizace, že se tam hůře dýchá, že tam jsou lidé více u sebe a podobně. Jenže podobné argumenty by se daly najít i pro přesně opačné nařízení. Když se ale podíváme na nahodilost, s jakou byla všechna opatření přijímána a rušena, dost možná to žádnou logiku nemá – prostě to jen někomu v politice přišlo jako dobrý nápad, toť vše.
Přečtení: 3604
Autor: Urza
Čas: 2020-07-05 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Svoboda (projevu)

Přečtení: 2090
Autor: Urza
Čas: 2020-06-30 00:00:02

Přepnutí Stok do prázdninového módu 2020

A jsou tu zase prázdniny, které nemalou část z nás nějakým způsobem ovlivňují, ať už jde o školáky, jejich rodiče, vysokoškoláky, učitele, návštěvníky různých festivalů a podobně; čtenost a sledovaost textů i videí Svobodného přístavu v tomto období každoročně klesá. Z toho důvodu se budeme věnovat jiným věcem (třeba přípravě konference), takže přepínám Stoky na dva měsíce do prázdninového módu, což znamená:
1/ Texty zde nebudou vycházet s takovou pravidelností jako doposud; snaha bude, ale nevím, jak moc se bude dařit (očekávejte výpadky).
2/ Prosím libertariány, kteří mají více času, o texty do Stok; ty mi posílejte mailem (případně publikujte sami; ideálně trefujte dny, kdy nic nevyjde xD).

Užívejte léta; a především života!
Těšíme se zas v září <3
Přečtení: 8496
Autor: Urza
Čas: 2020-06-29 00:00:02

Komparativní výhoda

Komparativní výhoda patří mezi jeden z největších objevů Davida Ricarda; a co vlastně znamená? Představme si úspěšného právníka, jenž je zároveň velmi zdatným cyklistou; přesto se mu může vyplatit najmout messengera (na kole), aby doručil jeho balíček, i když by to právník sám dokázal lépe a rychleji, nicméně když se věnuje své práci, vydělá si o tolik více, že se mu vyplatí s balíčkem poslat někoho jiného. Tento příklad není zrovna světoborný a nikdo asi nemá problém si jej představit; co z něj však plyne? Že vzájemný obchod se může vyplatit i tehdy, když jedna ze stran není v ničem efektivnější než ta druhá; to platí i v mezinárodním obchodu – i pro státy, z nichž jeden je po všech stránkách „zaostalý“, může být vzájemně prospěšné obchodovat. Koncept komparativní výhody nahrazuje koncept výhody absolutní (podle té se obchod vyplatí, když každá ze stran dělá něco lépe než druhá), s níž přišel Adam Smith.
Přečtení: 2526
Autor: Urza
Čas: 2020-06-28 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O legitimitě, právu s Romanem Jochem

Přečtení: 963
Autor: Urza
Čas: 2020-06-27 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Mír s drogami v čajovně Cherubín

Přečtení: 2178
Autor: Urza
Čas: 2020-06-26 00:00:02

Víme, co bylo špatně

Ex post často velmi snadno víme, co bylo v minulosti špatně; odsuzujeme otrokářství, mučení, čarodějnické procesy, nevolnictví, rasismus, nacistický i komunistický režim (alespoň většinou). Přesto byly všechny ty věci ve „své“ době společností přijímané a dokonce žádoucí; nikoho tehdy nenapadlo, co je to za hrůzy, i když na to někteří upozorňovali. Jak je to možné? Byli snad tehdy lidé zlí? Nemyslím si; řekl bych, že jsou pořád více méně stejní. Jak tedy mohli něco takového dopustit? Inu, bylo to prostě tehdy normální a „každý věděl“, že to „je realita“ a „nemělo smysl jít hlavou proti zdi“ a žádného praktika nezajímaly „vzdušné zámky a naivní teorie“, protože každý „žil teď a tady“; jediná věc nezbytná pro triumf zla je, aby dobří lidé nic nedělali. A tak se ptám: Dopustíme i my, aby naši potomci v daleké budoucnosti viděli, jak slepí jsme nyní ke zlu jen proto, že „každý přece ví, že stát potřebujeme“?
Přečtení: 2475
Autor: Urza
Čas: 2020-06-25 00:00:02

Veřejnoprávní média

Představme si médium vlastněné soukromníkem, které si na sebe ale nemusí vydělat; všichni mu musí povinně platit bez ohledu na to, zda přináší cokoliv hodnotného… a to je vlastně médium veřejnoprávní (jeho vlastníkem je ten největší a nejnebezpečnější monopol – tedy stát – který skrze něj samozřejmě prosazuje své zájmy jako každý jiný vlastník). Ospravedlnění takových (většinou nesmyslně drahých) médií spočívá v tom, že mají být nositeli obsahu, který si na sebe nevydělá; co to ale znamená? Že o ten obsah lidé prostě nemají zájem, respektive o zdroje, které ono médium spotřebuje, mají zájem větší; takže je „logicky“ platit donutíme. Veřejnoprávní média prý také potřebujeme, aby nás informovala o „krizových situacích“; ehm… když se něco krizového stane (živelné katastrofy, teroristické útoky…), soukromá média o tom snad mlčí? Ne! Naopak odsouvají jiný program, jen aby mohla mluvit o tom, co lidé chtějí.
Přečtení: 3066
Autor: Urza
Čas: 2020-06-24 00:00:02

Klamání spotřebitele

Klamání spotřebitelů zakazuje zákon: Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek; to vše pod pokutou až padesáti milionů korun. Jak se ale stát chová k občanům, tedy spotřebitelům jeho služeb? Co jim říká ve školách? Třeba otevřené lži o tom, že volný trh nemůže poskytovat určité služby (zdravotnictví, sociální systém, soudnictví, peněžnictví a podobně), ergo je musí (!) zajišťovat stát; a nejde o nějaký „názor“, jedná se o prokazatelné lži, jelikož ty služby již trh v minulosti poskytoval, dokud je vlády nepřevzaly. A jak by se asi stát zachoval k podnikateli, který by podobným způsobem lhal svým spotřebitelům? Dost možná podobně jako k mafiánům, kteří vybírají výpalné; ačkoliv stát sám dělá totéž ve větším a nazývá to daněmi.
Přečtení: 2931
Autor: Lovely Annie
Čas: 2020-06-23 00:00:02

Pohled z druhé strany

Proč se tak zarputile držíme svých postojů, názorů a závěrů, které jsme jen stěží ochotní přehodnotit? Máme snad pocit, že když se změní náš pohled na svět, celá naše existence se zboří a zanikne? A proč se vlastně tohoto kolapsu tolik děsíme? Občas mám takový pocit, že by nám všem nejvíce pomohlo vzít ten nejzásadnější a nejpevnější světonázor, položit ho před sebe jako sekanou a rozsekat ho na nejmenší části, otočit ho vzhůru nohama, rozpitvat a přehodnotit to, co si myslíme a utváří to velmi nepřímo náš svět. Uvidět potenciál v tomto procesu, poznávat sám sebe skrze nejistoty – to vnímám jako největší dobrodružství tohoto života <3

Jen tak pro celistvost, všichni z Vás, kteří mou úvahu dočetli až sem – ať už jste na straně anarchokapitalismu nebo na pomyslné druhé straně socialismu, zkuste se jen tak sami pro sebe vžít do myšlení lidé z opačné strany spektra. Uvidíte, že když se tomu opravdu poddáte, otevřou se Vám mnohé dveře a pohledy.
Přečtení: 3817
Autor: Urza
Čas: 2020-06-22 00:00:02

Zlé banky

Lidé často volají po státní ochraně před zlými kapitalistickými bankami; takové volání by bylo k smíchu, kdyby ovšem nebylo k pláči. Proč? Dnešní banky nejsou „zlé kapitalistické“, nýbrž „zlé státní“. Volnotržní banka má nějakou obchodní politiku, poskytuje lidem své služby, případně emituje peníze dle vlastního uvážení a je jen na lidech, zda budou tyto peníze přijímat; chová-li se z jejich pohledu špatně, prostě se mohou jejích peněz zbavit. Dnešní banky mají obrovskou výhodu od státu, jenž jim dal možnost emitovat peníze, které on pak nutí lidi přijímat, vést v nich účetnictví a platit v nich daně; v podstatě jim dává moc kartelu, který násilím vnucuje nám všem. Je tedy paradoxní volat stát, aby nás „chránil“ proti „zlým bankám“; bohatě by stačilo, aby jim stát přestal dávat ta nechutná násilím vynucovaná privilegia (kontrolu nad penězi, které všichni musejí přijímat) a nechal volný trh problém vyřešit.
Přečtení: 3442
Autor: Urza
Čas: 2020-06-21 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O svobodě slova s Danem Vávrou

Přečtení: 1390
Autor: Urza
Čas: 2020-06-20 12:00:00

Studio Svobodného přístavu:O libertariánském hnutí s prof. Šímou

Přečtení: 1757
Autor: Urza
Čas: 2020-06-19 00:00:02

Anarchie a kapitalismus

Kapitalismus je vrcholné vyjádření anarchie a anarchie je vrcholné vyjádření kapitalismu.“ Tento citát dle mého názoru nejlépe vystihuje podstatu životního díla svého autora – Murrayho Newtona Rothbarda. Mnozí (zejména anarchisté jiných směrů) jej bohužel nechápou; rád bych jim tedy poskytl vysvětlení. Čistý kapitalismus – tedy zcela neregulovaný trh – může existovat jen bez státní moci, neboť jakákoliv – byť sebemenší – daň deformuje tržní prostředí; podmínkou čirého kapitalismus je tedy bezstátní prostředí, čili anarchie. A naopak? V anarchii neexistuje žádná centrální moc, jež by mohla někoho regulovat; lidé mohou svobodně směňovat své statky a vlastnit výrobní prostředky, což znamená kapitalismus – a to i v případě, že se rozhodnou třeba žít v komunách a vlastnit výrobní prostředky komunitně (dokud nebude nikomu bráněno zařídit se po svém, což je podstatou anarchie, vždy se bude jednat o kapitalismus).
Přečtení: 3241
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Čas: 2020-07-15 00:50:30 Autor: Miss Jomaz (neregistrovaný) Titulek: doctorcollins3@gmail.com [↑]
I want to thank an awesome medical Doctor in the person of Dr Collins Raphael who has made my family and i proud in trust and urgency, he bought off one of my kidneys for his patient with awesome amount of money in dollars, i came across his email address on the internet as doctorcollins3@gmail.com published by one Michel and Lopez thanking him and telling the world on how he came to their rescue financially as a result of buying their kidneys without stress, i quickly applied via the email and i was given all the attentions i needed by Doctor in less than a week i met all the requirements, and my half money was like a dream when it came into my bank account before the transplant, i urge you to contact on Dr.Collins via; doctorcollins3@gmail.com for your financial awesomeness to come through like mine few months ago. I promised to do this when i eventually scale through.
doctorcollins3@gmail.com or whataspp him on via_ +254750078353

I am Lerry joel.
From Mongolia
Čas: 2020-07-14 22:09:14 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
To myslíte socializmus či "socializmus"? Ja som zažil obidva režimy a okrem kapitalistov ma nikto iný "nebral na hůl".
Len aby bolo v ankape dosť altruistov, keď aj celú charitu budú financovať iba oni.
Čas: 2020-07-14 17:46:08 Autor: Marcusant (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
No to je ten kapitalismus, že můžete občas někomu naletět. Problémem socialismu je, že vás berou na hůl pořád a ani se tím netají.
Výborně, definujete problém a zároveň nabídnete řešení "sponzormi financovaný výskum". S vámi je někdy radost debatovat.
Čas: 2020-07-14 15:34:31 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ja poznám skôr opačné prípady, že ľudia naletia šarlatánovi, ten im samozrejme nepomôže, a k lekárovi prídu až vtedy keď už je neskoro.
A s tými patentami to máte tiež naopak, ak bude niekto ochotný vraziť do výskumu takejto škatuľky hory peňazí tak iba vtedy ak bude mať vďaka patentom šancu že sa mu vložené prostriedky vrátia a že na tom nezarobia na jeho úkor plagiátori. Bez patentov ju nikto za vlastné vynachádzať nebude, jedine štátom či sponzormi financovaný výskumný ústav.
Čas: 2020-07-14 15:05:13 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Možná budou muset konečně lékaři přijít s přesvědčivými argumenty pro to či ono na místo dodnes stále často viděného přístupu "já jsem lékař, já jsem Bůh". Jinak faktem je, že spoustu věcí se léčit nedaří, takže se nejde divit, že lidi vyhledávají různé šarlatány. Obvykle je však hledají až poté, co selže lékař.

A jak přesvědčovat lidi o tom, co je dobré pro jejich zdraví? No já jako technik na to jdu možná moc vědecky. Pro mě vědění plyne z měření. Tedy zvolím nějaký postup léčby, a průběžně se měřím, abych viděl, zda to funguje. Bohužel dokud kvůli různým měřením musím na půl dne do nějaké ordinace, tak se mi moc měřit nechce. A co to blokuje? No, kdejaký medicínský zařízení vyžaduje kdejaký licence, patenty atd. Ten, kdo přijde se škatulkou umožňující automatizovanou každodenní domácí analýzu krve, moči apod., bude bohatý člověk... pokud jej nesemelou právě ty licence a patenty.

PS. Zase snad 10 obrázků captchy. Dorpdele, Urzo, pošli to do prdele ten krám.
Čas: 2020-07-14 14:47:23 Autor: velkej Ká Titulek:
Web: neuveden Mail: neuveden
Myšlenka je to pěkná, ale čekal bych, že začnete Vaším příběhem, a že z toho vzejde takový libertariánský dekameron. Kdy je uzávěrka dotazníku?

PS. Proklikal jsem asi 15 obrázků, je to normální?!?!?
Čas: 2020-07-14 13:27:22 Autor: aryan (neregistrovaný) Titulek: Nicknams
Hello Guys My Name Is Aryan and I'm from India. I am a blogger and love to write articles.
I made a website related to names, symbols and nicknames. You can check latest names for free fire
<a href="https://www.freefirestylishname.com/free-fire-nickname-tamil/">Free Fire Nickname Tamil</a> is one the best article written by me. In this article I gave more than 99+ unique names and nicknames, but you can also check <a href="https://www.freefirestylishname.com/nickname-for-girl-in-tamil/">Nickname For Girl In Tamil</a>
Čas: 2020-07-14 12:06:15 Autor: Josef K (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Pletete si Misese a Rothbarda :-)
Čas: 2020-07-14 09:21:20 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tým myslíte že keď budú rôzni šarlatáni legálni tak sa tým zlepší úroveň zdravotníctva? Alebo tým že sa zruší spodná hranica kvality poskytovaných služieb že to pacientom pomôže?
Čas: 2020-07-14 09:11:08 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
A to je čisto súkromný zubár, teda bez zmlúv so zdravotnými poisťovňami? Lebo tu na Slovensku sú všetci zubári súkromní, s tým rozdielom že u nezmluvných zubárov sa platí násobne viac. A aj medzi zmluvnými zubármi sú rozdiely vo výške doplatkov za rôzne úkony. Ale neviem o zubárovi u ktorého by nebolo treba čakať, to sa dosť dobre ani nedá zariadiť, keďže dĺžka zákroku sa nedá dopredu presne odhadnúť. Niekto si posedí v kresle pár minút a niekto aj viac ako tú Fishom spomínanú polhodinu.
Čas: 2020-07-14 08:38:30 Autor: Mattias Lukl (neregistrovaný) Titulek:
Právě jsem to také vyplnil! Hlásím se ovšem k fašismu a nejsem libertarián! Moji předkové z Nosislavy volili s nadšením jednotnou kandidátku s Konrádem Henleinem včele. Jsem na to dodnes hrdý!
Čas: 2020-07-14 08:11:01 Autor: Machovec (neregistrovaný) Titulek:
Duda! Duda! Duda! Fašisté na Polsce poraženi! Martin Pánek = fašista!
Čas: 2020-07-14 02:41:45 Autor: Mrs Sharon (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
&#1055;&#1088;&#1080;&#1074;&#1077;&#1090; &#1074;&#1089;&#1077;&#1084;, &#1103; &#1089;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1083;&#1080;&#1074;&#1072;&#1103; &#1078;&#1077;&#1085;&#1097;&#1080;&#1085;&#1072; &#1089;&#1077;&#1075;&#1086;&#1076;&#1085;&#1103;? &#1080; &#1103; &#1089;&#1082;&#1072;&#1079;&#1072;&#1083; &#1089;&#1077;&#1073;&#1077;, &#1095;&#1090;&#1086; &#1083;&#1102;&#1073;&#1086;&#1081; &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1086;&#1088;, &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099;&#1081; &#1089;&#1087;&#1072;&#1089;&#1077;&#1090; &#1084;&#1086;&#1102; &#1089;&#1077;&#1084;&#1100;&#1102; &#1086;&#1090; &#1085;&#1072;&#1096;&#1077;&#1081; &#1073;&#1077;&#1076;&#1085;&#1086;&#1081; &#1089;&#1080;&#1090;&#1091;&#1072;&#1094;&#1080;&#1080;, &#1103; &#1086;&#1090;&#1086;&#1096;&#1083;&#1102; &#1082; &#1083;&#1102;&#1073;&#1086;&#1084;&#1091; &#1095;&#1077;&#1083;&#1086;&#1074;&#1077;&#1082;&#1091;, &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099;&#1081; &#1080;&#1097;&#1077;&#1090; &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090; &#1076;&#1083;&#1103; &#1085;&#1077;&#1075;&#1086;, &#1086;&#1085; &#1087;&#1086;&#1076;&#1072;&#1088;&#1080;&#1083; &#1084;&#1085;&#1077; &#1089;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;&#1077; &#1076;&#1083;&#1103; &#1084;&#1077;&#1085;&#1103; &#1080; &#1084;&#1086;&#1077;&#1081; &#1089;&#1077;&#1084;&#1100;&#1080;, &#1103; &#1085;&#1091;&#1078;&#1076;&#1072;&#1083;&#1089;&#1103; &#1074; &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077; &#1074; 20 &#1076;&#1086;&#1083;&#1083;&#1072;&#1088;&#1086;&#1074;, 000,00, &#1095;&#1090;&#1086;&#1073;&#1099; &#1085;&#1072;&#1095;&#1072;&#1090;&#1100; &#1089;&#1074;&#1086;&#1102; &#1078;&#1080;&#1079;&#1085;&#1100; &#1079;&#1072;&#1085;&#1086;&#1074;&#1086;, &#1090;&#1072;&#1082; &#1082;&#1072;&#1082; &#1103; &#1084;&#1072;&#1090;&#1100;-&#1086;&#1076;&#1080;&#1085;&#1086;&#1095;&#1082;&#1072; &#1089; 3 &#1076;&#1077;&#1090;&#1100;&#1084;&#1080;. &#1071; &#1074;&#1089;&#1090;&#1088;&#1077;&#1090;&#1080;&#1083; &#1101;&#1090;&#1086;&#1075;&#1086; &#1095;&#1077;&#1089;&#1090;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1080; &#1073;&#1086;&#1103;&#1079;&#1083;&#1080;&#1074;&#1086;&#1075;&#1086; &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1086;&#1088;&#1072;, &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099;&#1081; &#1087;&#1086;&#1084;&#1086;&#1075;&#1072;&#1077;&#1090; &#1084;&#1085;&#1077; &#1089; &#1089;&#1089;&#1091;&#1076;&#1086;&#1081; &#1074; &#1088;&#1072;&#1079;&#1084;&#1077;&#1088;&#1077; 20 000 &#1076;&#1086;&#1083;&#1083;&#1072;&#1088;&#1086;&#1074;, &#1086;&#1085; - &#1095;&#1077;&#1083;&#1086;&#1074;&#1077;&#1082;, &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099;&#1081; &#1073;&#1086;&#1080;&#1090;&#1089;&#1103; &#1041;&#1086;&#1075;&#1072;, &#1077;&#1089;&#1083;&#1080; &#1074;&#1099; &#1085;&#1091;&#1078;&#1076;&#1072;&#1077;&#1090;&#1077;&#1089;&#1100; &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;&#1072;, &#1080; &#1074;&#1099; &#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1077;&#1090;&#1077; &#1082;&#1088;&#1077;&#1076;&#1080;&#1090;, &#1087;&#1086;&#1078;&#1072;&#1083;&#1091;&#1081;&#1089;&#1090;&#1072;, &#1089;&#1074;&#1103;&#1078;&#1080;&#1090;&#1077;&#1089;&#1100; &#1089; &#1085;&#1080;&#1084;, &#1089;&#1082;&#1072;&#1078;&#1080;&#1090;&#1077; &#1077;&#1084;&#1091;, &#1095;&#1090;&#1086; &#1101;&#1090;&#1086; &#1084;&#1080;&#1089;&#1089;&#1080;&#1089; &#1064;&#1072;&#1088;&#1086;&#1085;, &#1082;&#1086;&#1090;&#1086;&#1088;&#1072;&#1103; &#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1080;&#1090; &#1074;&#1072;&#1089; &#1082; &#1085;&#1077;&#1084;&#1091;. &#1089;&#1074;&#1103;&#1079;&#1072;&#1090;&#1100;&#1089;&#1103; &#1087;&#1086; &#1101;&#1083;&#1077;&#1082;&#1090;&#1088;&#1086;&#1085;&#1085;&#1086;&#1081; &#1087;&#1086;&#1095;&#1090;&#1077;: (challotloan@gmail.com) &#1057;&#1087;&#1072;&#1089;&#1080;&#1073;&#1086;.
Čas: 2020-07-13 17:48:05 Autor: Marcusant (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Myslím, že oba hledáte příčinu tam, kde jsou až následky. Problém tkví v tom, že stát prostřednictvím lékařské komory a lékařských fakult, VZP, SÚKL atd. definuje zdravotnictví. Na straně nabídky v jiných oborech obvykle existuje rozvrstvení v poměru kvalita cena. V případě zdravotnictví je násilně určena minimální kvalita a zároveň systém plateb od pojišťoven má výrazně nivelizační efekt čili způsobuje snahu moc nevyčnívat, jinak se vám podívají na zoubek. Výsledkem je vysoká cena (kterou platíme ve zdravotním pojištění) vysoká vzácnost (narvané čekárny) a průměrná kvalita. Různí docenti a profesoři, kteří vyčnívají, jsou spíše výjimkou potvrzující pravidlo. Tito navíc většinou zužitkují svou výjimečnost na vědecké dráze, která dnes často nabízí různé zajímavé granty. Jediným funkčním řešením by bylo celou tuto hydru zrušit, zdravotnictví deregulovat, umožnit vznik dalších konkurenčních lékařských cechů (mimo LK) vedle kterých by vznikly konkurenční lékařské fakulty a třeba i úplně nové modely zdravotnictví nutně neobsahující klasické hierarchické schema s lékařem v čele. V USA k ničemu takovému nedošlo. Stát tam definuje zdravotnictví vcelku podobnými mechanizmy jako u nás, byť je ta definice rámcovější, jen do zdravotního pojištění zasahuje výrazně méně (krom plošného bombardování typu Obamacare).
Čas: 2020-07-13 15:49:12 Autor: Honza Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Jak psal Fish:
V soukromé ordinaci chodím 2x ročně a mám vyhrazeny slot 30 minut - nečekám, ...

Stačí trochu motivace pro péči o pacienty a najednou to bez front jde...
Čas: 2020-07-13 15:45:21 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tak to ste ho pôvodne naformuloval zle. Navyše nikde nevidím dôkaz že v ankape nebude treba čakať.