Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Sgiath
Čas: 2020-07-09 00:00:02

Ještě horší socialismus?

Urza ve svých přednáškách (zvláště ve Stát je špatný sluha, ale zlý pán) ve své argumentaci kapitalismus versus socialismus mluví o ideální verzi socialismu jako o stavu, kdy se čestný a núplatný úředník snaží co nejlépe zjistit, co lide chtějí a to se pak snaží společnými penězi realizovat. Urzova argumentace spočívá v tom, že je nemožné zjistit, co lidé doopravdy preferují, a i kdyby to šlo, je nemožné toto přání ideálně centrálně vyplnit.

Ma kritika se týká toho, že toto není ideál socialismu. Kdyby to byl ideál socialismu, každého hned napadne, že to už rovnou může těm lidem ty peníze nechat a oni si s nimi udělají co chtějí, když to tak dobře vědí. Socialismus je ale ještě mnohem zrůdnější. Základní teze socialismu je, že lidi nevědí, co chtějí, a nevědí, co „mají chtít“, a právě proto musí přijít ten úředník a dostupné prostředky investovat do těch správných projektů, které by si lidé sami nezvolili, protože pro kažedého jednotlivce jsou nevýhodné, ale přinesou „prosperitu celé společnosti“.
Přečtení: 3371
Autor: Dean
Čas: 2020-07-07 00:00:02

Logika v nařízeních vlády

Lidé urputně hledají logiku v nařízeních vlády – i tam kde, žádná není. Dokonalá ukázka tohoto jevu je omezení regulace roušek v MHD: Proč by se v tramvaji, autobusu a vlaku nemusela nosit rouška, ale v metru ano? Hledají za tím argumenty typu, že v pozemské dopravě není klimatizace, že se tam hůře dýchá, že tam jsou lidé více u sebe a podobně. Jenže podobné argumenty by se daly najít i pro přesně opačné nařízení. Když se ale podíváme na nahodilost, s jakou byla všechna opatření přijímána a rušena, dost možná to žádnou logiku nemá – prostě to jen někomu v politice přišlo jako dobrý nápad, toť vše.
Přečtení: 3319
Autor: Urza
Čas: 2020-07-05 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Svoboda (projevu)

Přečtení: 2060
Autor: Urza
Čas: 2020-06-30 00:00:02

Přepnutí Stok do prázdninového módu 2020

A jsou tu zase prázdniny, které nemalou část z nás nějakým způsobem ovlivňují, ať už jde o školáky, jejich rodiče, vysokoškoláky, učitele, návštěvníky různých festivalů a podobně; čtenost a sledovaost textů i videí Svobodného přístavu v tomto období každoročně klesá. Z toho důvodu se budeme věnovat jiným věcem (třeba přípravě konference), takže přepínám Stoky na dva měsíce do prázdninového módu, což znamená:
1/ Texty zde nebudou vycházet s takovou pravidelností jako doposud; snaha bude, ale nevím, jak moc se bude dařit (očekávejte výpadky).
2/ Prosím libertariány, kteří mají více času, o texty do Stok; ty mi posílejte mailem (případně publikujte sami; ideálně trefujte dny, kdy nic nevyjde xD).

Užívejte léta; a především života!
Těšíme se zas v září <3
Přečtení: 8420
Autor: Urza
Čas: 2020-06-29 00:00:02

Komparativní výhoda

Komparativní výhoda patří mezi jeden z největších objevů Davida Ricarda; a co vlastně znamená? Představme si úspěšného právníka, jenž je zároveň velmi zdatným cyklistou; přesto se mu může vyplatit najmout messengera (na kole), aby doručil jeho balíček, i když by to právník sám dokázal lépe a rychleji, nicméně když se věnuje své práci, vydělá si o tolik více, že se mu vyplatí s balíčkem poslat někoho jiného. Tento příklad není zrovna světoborný a nikdo asi nemá problém si jej představit; co z něj však plyne? Že vzájemný obchod se může vyplatit i tehdy, když jedna ze stran není v ničem efektivnější než ta druhá; to platí i v mezinárodním obchodu – i pro státy, z nichž jeden je po všech stránkách „zaostalý“, může být vzájemně prospěšné obchodovat. Koncept komparativní výhody nahrazuje koncept výhody absolutní (podle té se obchod vyplatí, když každá ze stran dělá něco lépe než druhá), s níž přišel Adam Smith.
Přečtení: 2394
Autor: Urza
Čas: 2020-06-28 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O legitimitě, právu s Romanem Jochem

Přečtení: 952
Autor: Urza
Čas: 2020-06-27 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Mír s drogami v čajovně Cherubín

Přečtení: 2166
Autor: Urza
Čas: 2020-06-26 00:00:02

Víme, co bylo špatně

Ex post často velmi snadno víme, co bylo v minulosti špatně; odsuzujeme otrokářství, mučení, čarodějnické procesy, nevolnictví, rasismus, nacistický i komunistický režim (alespoň většinou). Přesto byly všechny ty věci ve „své“ době společností přijímané a dokonce žádoucí; nikoho tehdy nenapadlo, co je to za hrůzy, i když na to někteří upozorňovali. Jak je to možné? Byli snad tehdy lidé zlí? Nemyslím si; řekl bych, že jsou pořád více méně stejní. Jak tedy mohli něco takového dopustit? Inu, bylo to prostě tehdy normální a „každý věděl“, že to „je realita“ a „nemělo smysl jít hlavou proti zdi“ a žádného praktika nezajímaly „vzdušné zámky a naivní teorie“, protože každý „žil teď a tady“; jediná věc nezbytná pro triumf zla je, aby dobří lidé nic nedělali. A tak se ptám: Dopustíme i my, aby naši potomci v daleké budoucnosti viděli, jak slepí jsme nyní ke zlu jen proto, že „každý přece ví, že stát potřebujeme“?
Přečtení: 2409
Autor: Urza
Čas: 2020-06-25 00:00:02

Veřejnoprávní média

Představme si médium vlastněné soukromníkem, které si na sebe ale nemusí vydělat; všichni mu musí povinně platit bez ohledu na to, zda přináší cokoliv hodnotného… a to je vlastně médium veřejnoprávní (jeho vlastníkem je ten největší a nejnebezpečnější monopol – tedy stát – který skrze něj samozřejmě prosazuje své zájmy jako každý jiný vlastník). Ospravedlnění takových (většinou nesmyslně drahých) médií spočívá v tom, že mají být nositeli obsahu, který si na sebe nevydělá; co to ale znamená? Že o ten obsah lidé prostě nemají zájem, respektive o zdroje, které ono médium spotřebuje, mají zájem větší; takže je „logicky“ platit donutíme. Veřejnoprávní média prý také potřebujeme, aby nás informovala o „krizových situacích“; ehm… když se něco krizového stane (živelné katastrofy, teroristické útoky…), soukromá média o tom snad mlčí? Ne! Naopak odsouvají jiný program, jen aby mohla mluvit o tom, co lidé chtějí.
Přečtení: 2987
Autor: Urza
Čas: 2020-06-24 00:00:02

Klamání spotřebitele

Klamání spotřebitelů zakazuje zákon: Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek; to vše pod pokutou až padesáti milionů korun. Jak se ale stát chová k občanům, tedy spotřebitelům jeho služeb? Co jim říká ve školách? Třeba otevřené lži o tom, že volný trh nemůže poskytovat určité služby (zdravotnictví, sociální systém, soudnictví, peněžnictví a podobně), ergo je musí (!) zajišťovat stát; a nejde o nějaký „názor“, jedná se o prokazatelné lži, jelikož ty služby již trh v minulosti poskytoval, dokud je vlády nepřevzaly. A jak by se asi stát zachoval k podnikateli, který by podobným způsobem lhal svým spotřebitelům? Dost možná podobně jako k mafiánům, kteří vybírají výpalné; ačkoliv stát sám dělá totéž ve větším a nazývá to daněmi.
Přečtení: 2886
Autor: Lovely Annie
Čas: 2020-06-23 00:00:02

Pohled z druhé strany

Proč se tak zarputile držíme svých postojů, názorů a závěrů, které jsme jen stěží ochotní přehodnotit? Máme snad pocit, že když se změní náš pohled na svět, celá naše existence se zboří a zanikne? A proč se vlastně tohoto kolapsu tolik děsíme? Občas mám takový pocit, že by nám všem nejvíce pomohlo vzít ten nejzásadnější a nejpevnější světonázor, položit ho před sebe jako sekanou a rozsekat ho na nejmenší části, otočit ho vzhůru nohama, rozpitvat a přehodnotit to, co si myslíme a utváří to velmi nepřímo náš svět. Uvidět potenciál v tomto procesu, poznávat sám sebe skrze nejistoty – to vnímám jako největší dobrodružství tohoto života <3

Jen tak pro celistvost, všichni z Vás, kteří mou úvahu dočetli až sem – ať už jste na straně anarchokapitalismu nebo na pomyslné druhé straně socialismu, zkuste se jen tak sami pro sebe vžít do myšlení lidé z opačné strany spektra. Uvidíte, že když se tomu opravdu poddáte, otevřou se Vám mnohé dveře a pohledy.
Přečtení: 3719
Autor: Urza
Čas: 2020-06-22 00:00:02

Zlé banky

Lidé často volají po státní ochraně před zlými kapitalistickými bankami; takové volání by bylo k smíchu, kdyby ovšem nebylo k pláči. Proč? Dnešní banky nejsou „zlé kapitalistické“, nýbrž „zlé státní“. Volnotržní banka má nějakou obchodní politiku, poskytuje lidem své služby, případně emituje peníze dle vlastního uvážení a je jen na lidech, zda budou tyto peníze přijímat; chová-li se z jejich pohledu špatně, prostě se mohou jejích peněz zbavit. Dnešní banky mají obrovskou výhodu od státu, jenž jim dal možnost emitovat peníze, které on pak nutí lidi přijímat, vést v nich účetnictví a platit v nich daně; v podstatě jim dává moc kartelu, který násilím vnucuje nám všem. Je tedy paradoxní volat stát, aby nás „chránil“ proti „zlým bankám“; bohatě by stačilo, aby jim stát přestal dávat ta nechutná násilím vynucovaná privilegia (kontrolu nad penězi, které všichni musejí přijímat) a nechal volný trh problém vyřešit.
Přečtení: 3376
Autor: Urza
Čas: 2020-06-21 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O svobodě slova s Danem Vávrou

Přečtení: 1379
Autor: Urza
Čas: 2020-06-20 12:00:00

Studio Svobodného přístavu:O libertariánském hnutí s prof. Šímou

Přečtení: 1741
Autor: Urza
Čas: 2020-06-19 00:00:02

Anarchie a kapitalismus

Kapitalismus je vrcholné vyjádření anarchie a anarchie je vrcholné vyjádření kapitalismu.“ Tento citát dle mého názoru nejlépe vystihuje podstatu životního díla svého autora – Murrayho Newtona Rothbarda. Mnozí (zejména anarchisté jiných směrů) jej bohužel nechápou; rád bych jim tedy poskytl vysvětlení. Čistý kapitalismus – tedy zcela neregulovaný trh – může existovat jen bez státní moci, neboť jakákoliv – byť sebemenší – daň deformuje tržní prostředí; podmínkou čirého kapitalismus je tedy bezstátní prostředí, čili anarchie. A naopak? V anarchii neexistuje žádná centrální moc, jež by mohla někoho regulovat; lidé mohou svobodně směňovat své statky a vlastnit výrobní prostředky, což znamená kapitalismus – a to i v případě, že se rozhodnou třeba žít v komunách a vlastnit výrobní prostředky komunitně (dokud nebude nikomu bráněno zařídit se po svém, což je podstatou anarchie, vždy se bude jednat o kapitalismus).
Přečtení: 3178
Autor: Urza
Čas: 2020-06-18 00:00:02

Úrok

Úroky vznikly zcela přirozeně mnohem dříve, než se ekonomům podařilo vysvětlit jejich podstatu, v důsledku čehož byly tyto často z nesmyslných důvodů odsuzovány; a bohužel i dnes je mnozí považují za nemorální, případně nežádoucí. Proč tedy vznikají? Zaprvé je půjčka vždy spojena s rizikem (ani při nejlepší vůli dlužníka se mu nemusí povést dluh splatit) a zadruhé „statek teď“ si ceníme více než „statek později“; záměrně píši obecně o statku, nejen o penězích, neboť úrok není jevem peněžním, ale zcela obecným – věřitel se něčeho vzdá a úrok činí poplatek, jež mu kompenzuje, že to nemá (a riziko, že o to přijde). Peněžní úroky bývají občas označovány v rámci celé ekonomiky za „nesplatitelné“ bez toho, aby vznikaly nové peníze; to je však velký omyl, neboť jedna koruna může být použita ke splacení téhož dluhu vícekrát (když ji věřitel utratí a dlužník získá); na úroku tedy není nic nemorálního ani nežádoucího.
Přečtení: 2469
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Čas: 2020-07-10 19:15:12 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A teď si představte, že by to nebyl jen Žufánek, který na to byl dost drzý, ale hromada dalších. A upřímně, nevím, co je špatného na potravinářském lihu.
Čas: 2020-07-10 19:13:54 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Zvláštní. Já si to všechno umím představit.

Nemocnice. Provozujete školu / restauraci / kanceláře. Bum, druhý den provozujete nemocnici. Nemusíte nic stavět, jen vystěhujete lavice / stoly / počítače a nastěhujete postele.

Respirátory. Vyrábíte televize. Bum, o týden později máte mašiny na respirátory. A ano, vyplatí se Vám to i s investicemi na pořízení mašin, protože z těch respirátorů budete mít víc než z těch televizí.

Je skutečně Váš nedostatek představivosti, nebo alespoň uznání, že holt máme dělbu práce a nemusí každý rozumět všemu, důvodem k tomu, abyste haněl lidskou vynalézavost a stavěl jí překážky?
Čas: 2020-07-10 17:48:46 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Áno, na definíciách sa asi zhodneme málokedy.
Čas: 2020-07-10 15:24:09 Autor: Honza Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
pravicovým politikom sa "podarilo" ziskové časti zdravotníctva predať do rúk súkromníkov
A to je přesně ten korporativistický fašismus. Vláda rozhodne, co je monopolně státní a co je (a za jakých podmínek) soukromé. Většinou to, na čem vydělají kamarádi, kteří mají včas informace...
Takže v kritice se shodneme, příčinu vidím v nedostatku kapitalismu. Asi tedy máme rozpor jen v definici :-)
Čas: 2020-07-10 14:48:00 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Choďte už s tým Žufánkom ( a Pekovou ) niekam. Dezinfekciu vyrábalo a vyrába celá hromada výrobcov, akurát jediný Žufánek ju silou-mocou chcel vyrábať z potravinárskeho ( nedenaturovaného ) liehu. A aj tak je to malý liehovar.
Čas: 2020-07-10 14:41:27 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Áno, socializmus skončil, ale kvôli ľudským právam a nie kvôli tomu aby sme s prázdnymi peňaženkami smutne pozerali na plné regály. Veď za socializmu bola ČSSR veriteľom, ešte aj po vzniku SR nám Rusi doplácali dlh a kde sme dnes v kapitalizme? SR má dlh okolo 50% a ČR tuším okolo 40% HDP. Čo všetko by za také peniaze mohli nakúpiť komunisti? Ďalšie vec je že komunisti dávali omnoho viac prostriedkov na zbrojenie, nedávno som čítal že údajne až okolo 20% rozpočtu. Dnes sa na armádu nedávajú ani 2%. Koľko tovaru sa za tých 18% ročne dalo kúpiť?
A nepošlem Vás do Somálska, podľa Fialu by mal ankap vzniknúť najprv vo Venezuele :-DDD.
Čas: 2020-07-10 14:24:33 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ja chápem pojmy socializmus a kapitalizmus rovnako ako drvivá väčšina obyvateľstva, iba v tejto bubline som v menšine.

A ovládam matematiku dosť na to aby mi bolo jasné že ak máme ceny liekov, prístrojov či zdravotníckeho materiálu približne rovnaké ako na Západe, ale zdravotnícke odvody platíme z našich nízkych platov tak sa z toho zázraky robiť nedajú. A tým skôr že pravicovým politikom sa "podarilo" ziskové časti zdravotníctva predať do rúk súkromníkov, takže zisky dnes tečú zo zdravotníctva preč.
Čas: 2020-07-10 14:07:38 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Socializmus nechcem ani ja, ale nie kvôli údajnej nemožnosti centrálneho plánovania ale kvôli ľudským právam a kvôli tomu že namiesto dotácií od EÚ by sme trpeli pod sankciami. Ako Kuba, KĽDR či Venezuela.
Čas: 2020-07-10 13:43:57 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Mňa nezaujímajú sľuby ale to ako v realite nacisti konali. Továrne nechali v rukách kapitalistov, zrušili odbory a zakázali ľavicové strany a navyše ešte tým kapitalistom zabezpečovali odbyt a dodávali lacnú pracovnú silu z pracovných táborov.
Čas: 2020-07-10 12:59:09 Autor: Honza Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Třeba Žufánek místo chlastu dělal dezinfekci. Než mu to celníci zatrhli.
Někdy není potřeba vyrábět respirátory z pneumatik. Ale třeba by na to někdo přišel, kdyby mu nehrozilo, že mu to stát zatrhne...
Čas: 2020-07-10 12:34:49 Autor: Honza Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Třeba tady máte dva argumentační úkroky stranou. Rozdíl nepůsobí "akurát" nemožnost centrálního plánování, ale je to hlavní rozdíl, který se řádně ukáže v dlouhodobém horizontu. I ČSSR přispělo světu pár vynálezy, ale většinou to byly díla silných jednotlivců (kteří nakonec často špatně dopadli). A celý sovětský blok nakonec skončil, stejně jako časem skončí EU.

A že firmy mají centrální plánování? No jasně. Ale taková maličkost - FIRMY MAJÍ MEZI SEBOU KONKURENCI na jednom území. A i dominantní hráč má hrozbu konkurence, když zaváhá.
Jenže rozdíl stát a konkurence tu odmítáte vidět už roky.
(Samozřejmě, můžu se odstěhovat do Somálska, ani to sem nemusíte psát.)
Čas: 2020-07-10 12:25:04 Autor: Honza Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Dnešné zdravotníctvo je väčšinovo kapitalistické, veď už máločo vlastní štát. Našťastie štát aspoň reguluje ceny, ...
Už chápu, proč tolik lidí ztratilo trpělivost s vámi debatovat. Vždyť vy si sám protiřečíte, respektive asi chápete nějak jinak pojmy kapitalismus a socialismus.

Kam vede to centrální řízení socialistického zdravotnictví?
https://zezdravotnictvi.cz/nazory/pokud-by-zdravotnici-dodrzovali-zakonik-prace-nemocnice-by-se-zhroutily/
https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/zdravotnictvi-situace-neni-vazna-je-zoufala.A200115_235405_p_spolecnost_wag

Je jasné, že podle vašeho pojetí za to může zlý kapitalismus. Řekl bych, že si ho pletete s aktuálním korporativistickým fašismem. Takže máte pravdu, že na současném systému si spousta lidí nahrabe (např. kamarádi ministra zdravotnictví, jak vidíme z covid zakázek), jenže z toho viníte kapitalismus, který tam vlastně vůbec není...
Čas: 2020-07-10 12:22:40 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Tzv. socialistické země zabíraly docela velkou část světa. A nějaké existují doteď - Kuba, Venezuela, KLDR... Takže bylo dost prostoru to vyzkoušet v různých podmínkách. Těžko to svedete na to že před 70 lety byly socialistické země chudší než ty ostatní, socialismus měl dost času je dohnat a předehnat (nakonec to propaganda tvrdila celou dobu). Žije/žilo se v těch zemích dobře nebo ne? V porovnání se zeměmi, kde se centrální plánování (v takové míře) neprovádělo, respektive země kde bylo obecně více svobody. No asi ne. Stačí se podívat kolik lidí uteklo/utíká kterým směrem.
Na rozdíl od anarchokapitalsmu, socialismus už byl v praxi vyzkoušet dostatečně, abych si řekl že to fakt nechci. Ale klidně si tu ty nesmysly plácejte dál.
Čas: 2020-07-10 12:13:50 Autor: Alias (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Táhni ty kurwo a kryple Velkej Kokote!
Čas: 2020-07-10 11:58:37 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tak určite, z desiatok rozdielov medzi pár socialistickými štátmi a obrovskou väčšinou kapitalistických štátov sa ukázalo že rozdiel spôsobila akurát údajná nemožnosť centrálneho plánovania :-DDD.
Napriek tomu že systémom centrálneho plánovania fungujú všetky väčšie firmy aj v kapitalizme.
Čas: 2020-07-10 10:43:56 Autor: velkej Ká Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Od toho veksláka ten bon šel aspoň koupit. Jinak jste mohl získat bon pouze výměnou za nějaké zahraniční peníze.

K tomu Vašemu druhému odstavci... právě, že to, co popisujete, je typický socialismus. Mnohá péče nejde sehnat. Chybí spousta obvodních lékařů... vlastně, doprdele, chybí spousta lidí, v nemocnicích jedou šílené přesčasy. V průběhu covidového bláznovství chyběly léky a pomůcky, protože stát přikázal, že se nesmí prodávat; později je dokonce začal zcela regulérně krást. Vlastně stát omezuje i výrobu těch věcí, takže když něco dojde, musíte se spoléhat na jednu firmu, že zase vyrobí. Mně to teda nepřijde kapitalistické ani náhodou. Nevidím trh. Nevidím konkurenci. Nevidím nic, co by sráželo ceny dolů a kvalitu nahoru.

A mastičkáři, Savaři, léčitelé? Opět, důsledek socialismu. Důsledek toho, že zdravotní pojištění je daň a neodvíjí se od Vašich zdravotních rizik. Pití Sava nebo návštěvy léčitele jsou kurva zdravotní riziko. Ale pojišťovny toto nijak zohlednit nesmí, protože to prostě nemá vliv na pojistné. Naopak nechápu, v čem je vyšší zdravotní riziko programátora, který má třeba 80 čistýho měsíčně, oproti dělníkovi s 25 čistýho měsíčně. A podle toho to dopadá, lidi mají slabou motivaci o svoje zdraví dbát. A z neřešení různých problémů vznikají problémy větší, které jsou k řešení dražší.

Pak se nedivte, že se bojíte drahé péče. Jenže obracíte příčinu a následek.