Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-23 00:00:02

Zbytečné nebo škodlivé

Všechny zákony jsou zbytečné nebo škodlivé. Vynucuje-li totiž zákon něco užitečného, znamená to, že lidé jsou ochotni zaplatit za takové služby, jaké zaručuje ten zákon, ať už jde o regulaci kvality či o ochranu vlastnictví. Lidé by si to tedy zajistili sami i bez státu. A pokud nevymáhá nic užitečného, je škodlivý.
Přečtení: 2027
Autor: Urza
Čas: 2019-04-22 00:00:02

Lidské preference

Jistě znáte spoustu lidí, kteří na jednu stranu souhlasí s omezením nákladní dopravy ve městě, ale zároveň jim vadí platit více za zboží (jehož cena vzroste v důsledku takových omezení), případně podepíší petici proti stavbě obchoďáku či parkoviště místo parku, ale pak tam nakupují či parkují víc, než kdy chodili do parku, nebo jdou protestovat proti fabrikám znečišťujícím životní prostředí, ale pak stejně hojně nakupují a využívají jejich produkty; jednají tak proto, že si kolikrát sami neuvědomují souvislosti, což je naprosto v pořádku, nikdo nemůže vědět všechno. Co z toho ale plyne? Že ptát se lidí na jejich preference (nebo je o nich nechat demokraticky hlasovat) nepřináší výsledky odpovídající realitě; jejich skutečné preference nelze zjistit jinak než tak, že je necháme jednat na volném trhu – pouze činy, nikoliv slovy, člověk demonstruje, co mu skutečně přináší užitek.
Přečtení: 1836
Autor: Urza
Čas: 2019-04-21 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: Bytová krize

Přečtení: 1291
Autor: Urza
Čas: 2019-04-20 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap pro iniciativu Folou v Brně

Přečtení: 1221
Autor: Urza
Čas: 2019-04-19 00:00:02

Ledaři

Je tomu pár desítek let, kdy si mnozí lidé vydělávali jako ledaři; těžili led a prodávali jej lidem, aby tito mohli udržovat své potraviny v chladu. Pak přišla lednička; a díky ziskuchtivým kapitalistům se v Evropě i USA stala brzy dostupnou pro téměř každého, miliony lednic masově zaplavily domácnosti. Jenže… ledaři houfně přicházeli o práci; dnes už dost možná na celém světě není ani jeden. A například s obsluhou zdviží to není o mnoho lepší; kolik lidí přišlo o práci kvůli automatickým výtahům? Tak bych mohl pokračovat. Dávalo by však smysl v těch případech „chránit pracovní místa“? Ne! Je jedině dobře, že ledaři byli nahrazeni, jejich práce pozbyla smyslu a lidé mohou chladit potraviny lépe; dotyční pak šli místo obchodu s ledem dělat jiné věci, kterými přispěli společnosti. Zpětně téměř každý chápe, že je to tak správně; proč však tomutéž rozumí tak málo lidí, když jde o přítomnost?
Přečtení: 2639
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-18 00:00:02

Stát proti chudým XLVI: Regulace operátorů

Stát masivním způsobem reguluje telekomunikace. Dokonce kvůli tomu existuje Český telekomunikační úřad. Mnoho lidí namítá, že je to nutné, protože firmy v tomto oboru jsou velké korporace, které by si bez regulací dělaly, co by chtěly. Realita je ale taková, že státní zásahy nám všem zhoršují výsledné služby a mají negativní vliv na cenu.

Příkladem, jak státní zásah škodí převážně chudým lidem, může být stejná cena služeb v zahraničí (např. roamingu). Operátoři jsou zákonem donuceni mít jednotné ceny v rámci Evropské unie. Na první pohled se to může zdát dobré. Na druhou stranu to nutí firmy chovat se nějakým způsobem, který nemusí být ideálně ten, který vyžaduje zákazník a současně firma mu ho chce sama dobrovolně poskytnout. Cena za takové změny parametrů služby nejen opět ztěžuje vstup konkurence na trh, ale také rozkládá náklady na takovou regulaci i mezi lidi, kteří takovou službu nepotřebují, protože necestují.

Nejvíce regulace dopadá na chudé – nejen proto, že méně cestují a zrovna tato konkrétní regulace na ně přenáší náklady, ale i proto, že pak mají kvůli obecným regulacím daného oboru mnohem dražší služby s horším plněním. Nemluvě o tom, že z jejich daní se platí provoz úřadů a vymáhání často zbytečných regulací.

Řešením je liberalizace trhu, nebránit vzniku konkurence a aktivně odstraňovat zákonné bariéry pro vstup na trh.
Přečtení: 2737
Autor: Urza
Čas: 2019-04-17 00:00:02

Reklama

Mnozí z nás berou reklamu jako nutné zlo, někteří ji dokonce chtějí omezovat či zakazovat a tvrdí, že svět by byl bez ní lepším místem, navíc se jim nelíbí, že za reklamu v konečném důsledku platí zákazník; proč tedy reklamu nepostavit mimo zákon? I když pomineme morální důvody, má reklama mimo jiné i informační přínos pro všechny, kdo jsou jí vystaveni; vždyť jak jinak bychom se orientovali v nepřeberné nabídce zboží, kterou nám kapitalističtí podnikatelé nabízejí? Už i jen sdělení na obalu výrobku, případně libovolná informace o produktu kdekoliv, je formou reklamy. Bavíme se tedy jen o míře; ale jak určit tu správnou? Inu, nechme firmy, nechť si konkurují na volném trhu; kdo bude dělat reklamy příliš mnoho, bude také přespříliš utrácet, čímž ztrácí svou konkurenceschopnost; právě fakt, že náklady na reklamu se promítají do konečné ceny zboží, je důvodem k redukci jejího množství.
Přečtení: 2485
Autor: Jaromír
Čas: 2019-04-16 00:00:02

Vnutíte nám svá pravidla

Často čítávám argument, že anarchokapitalisté chtějí vnutit ostatním svá pravidla. Jediné, co však chtějí trestat, je porušování vlastnického práva. To je ale zakázané i dnes! Pro běžné osoby se na tom tedy nic nezmění. Pouze nechceme porušovat tato práva v zájmu vymáhání jiných umělých pravidel státy.
Přečtení: 2844
Autor: Urza
Čas: 2019-04-15 00:00:02

Pouliční osvětlení

Občas se můžeme setkat s tvrzením etatistů, že bez státu a veřejných rozpočtů bychom neměli ani pouliční osvětlení; pravdou je, že tam, kde by se na něj lidé složili, by veřejné osvětlení bylo, zatímco jinde nikoliv. Je to ale špatně? Ne; právě naopak. Tam, kde si lidé veřejné osvětlení pořídí dobrovolně, z něj evidentně mají větší užitek, než kdyby zdroje potřebné na jeho vybudování využili jinak; naopak tam, kde se na něj nesloží, dávají jasně najevo, že mají pro ty zdroje lepší využití (jinak by dobrovolně vystavěli osvětlení), takže je pro ně lepší možnost jej tam nemít (a místo toho mít něco jiného). Zde často přichází oblíbený argument o černých pasažérech – lidé budou méně motivovaní platit, když vědí, že se mohou „svézt“ na tom, že za ně zaplatí ostatní; to je skutečně pravda, vyloučit někoho ze spotřeby veřejného osvětlení lze jen velmi přetěžko.

Je to však důvod k násilnému vybírání zdrojů? Kdyby byl, lze tak obhájit násilné vybírání zdrojů na cokoliv jen proto, že tam existuje černé pasažérství, případně nějaký jiný objektivní (fyzikální a povahou světa daný) důvod, proč danou věc zdražuje nějaká externalita. Nevylučitelnost ze spotřeby je vlastnost daného statku, která jej činí dražším – podobně jako třeba bažina na nějakém pozemku zdražuje cenu stavění na onom místě, černé pasažérství zvyšuje (pro platiče) cenu veřejného osvětlení; ano, kdyby byly podmínky jiné (země suchá či černé pasažérství lépe řešitelné), dané statky by byly levnější, což však (ani v jednom případě) není důvodem k násilnému donucování lidí to platit, když dobrovolně zájem nemají – onen statek bude stále přinášet méně užitku, než kolik by přinášely lidem ty zdroje, které za něj zaplatili (kdyby tomu tak nebylo, zaplatí dobrovolně).
Přečtení: 2982
Autor: Urza
Čas: 2019-04-14 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap, sociální systém – VOŠ Caritas

Přečtení: 1828
Autor: Urza
Čas: 2019-04-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Liberty Evening (SfL) v Olomouci

Přečtení: 1702
Autor: velkej Ká
Čas: 2019-04-12 00:00:02

Zásadní problém dneška: neuznávání odlišných postojů

Existuje jakási hra na OSN, jíž se účastní studenti z celého světa. Nedávno měla jedna taková modelová OSN (MUN) zasedání, kde usoudili, že zásadním problémem dneška je neuznávání odlišných postojů. Nedivím se jim, i když s velkou pravděpodobností tato jinak dobře míněná slovo budu chápat velmi odlišně.

Demokracie je konflikt. Konflikt mezi postoji většiny a postoji menšiny. Postoje většiny zcela demokraticky vyhrávají volby, aby mohly přetlačit postoje menšiny. Jak uznává většina postoj menšiny? Neuznává. Může se zaklínat různými gumovými ustanoveními o tom, že práva menšin jsou chráněna, ale ve skutečnosti je jen čistě na té většině, zda se těmito pravidly bude řídit, nebo nikoliv, a co různým menšinám milostivě dovolí. Různé menšiny tedy trpí různými škodlivými zásahy různých většin.

Nejméně respektovanou menšinou v demokracii je jednotlivec. Demokracie neuznává jeho autonomii, neuznává jeho názory na vedení vlastního života, neuznává jeho zásady, neuznává jeho problémy, neuznává jeho nápady, neuznává jeho rozhodnutí, neuznává jeho svobodu. Každý z nás je jednotlivec, každý z nás má své odlišné postoje.

Jednou tito studenti možná dojdou k tomu, že právě demokracie (i ostatní systémy vlády) je zdrojem mnoha zbytečných konfliktů z neuznaných postojů. Vyhlížím ten den s nadějí.
Přečtení: 3434
Autor: FrantzVonLibrntaun
Čas: 2019-04-11 00:00:02

Stát proti chudým XLV: Regulace finančního trhu

Stát reguluje masivním způsobem finanční trh, od bankovních služeb až po investiční fondy, burzy nebo směnárny. Zastánci regulací obvykle argumentují ochranou spotřebitelů a zajištěním bezpečnějšího prostředí pro lidi využívající služby na finančních trzích. Ve výsledku je ale takto přeregulované prostředí kontraproduktivní a nejvíce na něho doplácí chudí lidé.

V první řade kvůli obrovským formálním nárokům na poskytovatele těchto služeb klesá konkurence a rostou náklady na plnění regulatorního rámce, což má za následek vyšší náklady na provoz služeb. Nízká konkurence vede k horšímu plnění a nutnost splňovat regulace odráží náklady v konečné ceně služeb. To nejvíce dopadá na chudé lidi, kteří kvůli tomu mají například dražší pojistné smlouvy, horší úroky, horší kurzy nebo menší zhodnocení investičních fondů.

Další zásadní negativum spočívá v tom, že dané regulace v kombinaci s postojem státních institucí můžou v lidech vyvolávat falešný pocit bezpečí a chybějící obezřetnost je pak vytrestá. Takovéto chyby nejvíc dopadají právě na chudé lidi, kteří jsou nejcitlivější na finanční ztráty nebo horší plnění pojistek.

Řešení je co největší deregulace trhu, aby mohla vznikat dynamicky konkurence a odstranily se zbytečné náklady. To povede ke zlevnění služeb a lepšímu plnění. Z dlouhodobého hlediska budou vznikat služby, které můžou mnohem lepším způsobem reflektovat to, co lidé skutečně chtějí a nebudou omezené zbytečnou legislativou. Lidé budou mít také širší paletu služeb, včetně služeb, které třeba teď ani není možné poskytovat.
Přečtení: 2082
Autor: Urza
Čas: 2019-04-10 00:00:02

Regulace k ochraně slabých

Regulace jsou většinou obhajovány tím, že jimi stát chrání slabé; nyní ponechme stranou, zda je násilné vynucování takové ochrany morálně ospravedlnitelné a pojďme se podívat na její konkrétní dopady na malé, velké a obrovské firmy. Velká firma má své účetní i právní oddělení, které se mohou novými regulacemi dle potřeby zabývat a upravit procesy ve firmě tak, aby regulacím vyhovovaly. Obrovské firmy mají (krom výše uvedeného) často ještě lobbisty a další prostředky, jimiž mohou působit na zákonodárce a vážně nepříjemné, drahé či ohrožující regulace zablokovat. Malé firmy však žádnou z výše uvedených možností nemají a každá regulace jejich podnikání pro ně může být potenciálně likvidační, případně velmi bolestivá. Tato ochrana jedněch slabých tedy v konečném důsledku jen ohrožuje jiné slabé a to často velmi zásadně; prosím, nezapomínejme na to.
Přečtení: 2178
Autor: Myluke
Čas: 2019-04-09 00:00:02

Historie se opakuje…

Dnes mi jedna paní v diskuzi na FB dala zajímavý podnět k zamyšlení. Argumentovala potřebu státu tím, že se historie často opakuje. Kdybychom nad sebou neměly tu vládu, tak bychom zešílely, postřílely se, lidé by byli chudí a nikdo by se o ně nepostaral. Což mě vedlo k zamyšlení; proč to tak je? Opakování historie je bezpochyby zapříčiněno tím, že se opakují ty stejné chyby. Napadlo mě, co měli všichni lidé společného už od pradávna? Vždy, někdo někomu vládl silou. Nemůže být tento fakt, příčinou právě té opakující se historie?
Přečtení: 4065
Autor: Deadlin
Čas: 2019-04-08 00:00:02

Politická cesta k anarchii?

Milý čtenáři, zajímal by mě Váš názor na to, jestli dává smysl založit politickou stranu, která by měla za úkol být proti novým zákonům (znemožňovat jejich prosazení). A kdo z Vás je pro a kdo proti prosazovat Ankap politickou cestou?
Přečtení: 2479
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-04-23 18:36:02 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
No v tom případě jste pojmově značně nekonzistentní. V případě státu mluvíte o výjimkách a v případě anarchokapitalismu to zase odmítáte. Přitom princip je naprosto stejný.
Čas: 2019-04-23 18:19:55 Autor: Roman Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
Web: neuveden Mail: roman.hocke v doméně gmail.com
Jak to vyjímku? Anarchokapitalisti říkají, že násilí je přípustné tehdy a tehdy, to není žádná vyjímka, to je součást. Anarchokapitalisti (pokud vím) netvrtdí, že je násilí nepřípustné, ale od etatistů (a dalších) se liší tím, v jakých situacích ho za přípustné považují. Nejsme pacifisti.
Čas: 2019-04-23 18:16:42 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Pokud připustíme, že nějaká část něčeho daná někomu, mu ve skutečnosti nepatří, a podložíme to nějakým cancem... tak dopadneme tak, že si každý vysmyslí nějaký canc a bude si s tím cancem v ruce brát cizí majetek. Ba ještě hůř, pokud se cizí majetek respektovat nebude, no tak seberete spoustě lidí důvod si jakkoliv obstarávat jakékoliv zdroje a jakkoliv se o cokoliv snažit. Půjdeme všichni do sraček, a myslím, že se tomu říká komunismus.
.........................................................................

No vždyt vám to sem furt píšu,
že vymyslet se dá jakákoliv hovadina,
a řekl bych že dle zákonu nabídky a poptávky docela dost lidí poptává nejen stát (a jeho organizovaný násilí) ale i socialismus a komunismus...
Člověk prostě volí to, co se jemu jeví co nejvýhodnější nebo čím je voblbnut reklamou...
Čas: 2019-04-23 18:13:34 Autor: Jakub G (neregistrovaný) Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
Všímáte si špatně, ale u Vás to už nepřekvapí. Ale fascinuje mne, jak s ledovou tváří dokážete tvrdit, že váš canc má objektivně větší váhu než canc někoho jiného.
Čas: 2019-04-23 17:07:41 Autor: velkej Ká Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Zastánci státu zase nechtějí, abyste stát okrádali neplacením daní. Pokud je neplatíte, je to z jejich pohledu nevyprovokovaná agrese. To, že vás násilím donutí daň odvést, je pak z jejich pohledu jen obrana.

Ano, všiml jsem si, že zloděj je pro Vás vysoce morální osoba, neboť svým kradením si bere jen to, co mu patří.

Tak nějak celkem logicky, když někomu něco dám výměnou za něco jiného, asi těžko se část z toho stává touto směnou majetkem ještě někoho úplně jiného. Celkem logicky, co za svoje zboží či službu dostanu, je prostě moje. Tento pohled je zcela konzistentní.

Pokud připustíme, že nějaká část něčeho daná někomu, mu ve skutečnosti nepatří, a podložíme to nějakým cancem... tak dopadneme tak, že si každý vysmyslí nějaký canc a bude si s tím cancem v ruce brát cizí majetek. Ba ještě hůř, pokud se cizí majetek respektovat nebude, no tak seberete spoustě lidí důvod si jakkoliv obstarávat jakékoliv zdroje a jakkoliv se o cokoliv snažit. Půjdeme všichni do sraček, a myslím, že se tomu říká komunismus.

Bravo.
Čas: 2019-04-23 16:51:06 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: čůrák [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Jo to jeden neví,
co při sebeobraně provedete, vždyt máte právo na násilí...
Čas: 2019-04-23 15:29:02 Autor: TROLLINGSON (neregistrovaný) Titulek: Re: čůrák [↑]
Tady se za svoji orientaci bat nemusis :)
Čas: 2019-04-23 15:28:23 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Opačne, ukáž kde sa v teórii ankapu definuje primeraná obrana či primeraný trest.
Čas: 2019-04-23 15:26:42 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
S tým rozdielom že svätou knihou tunajších veriacich je Urzov Anarchokapitalizmus :-).
Čas: 2019-04-23 15:22:35 Autor: Jakub G Titulek: Re: čůrák [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Nejsem na kluky, zkus to jinde.
Čas: 2019-04-23 15:21:57 Autor: Jakub G Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jinak je fakt vtipné, když najednou říkáte, že v ankapu se na svém vlastním pozemku budou lidé muset řídit zákony podle kterých soudí nějaký arbitr.
Čas: 2019-04-23 15:17:58 Autor: TROLLINGSON (neregistrovaný) Titulek: čůrák
Jakub G posli fotku at vim co ses za curaka
Čas: 2019-04-23 15:16:38 Autor: Jakub G Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Píše se to v těch částech o NAPu, stačí si je přečíst.
Čas: 2019-04-23 15:14:14 Autor: Tomáš Fiala Titulek: Re: Přesvědčení [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Kde se v jakýchkoli ancapáckých teoriích píše o tom, že dávka z kulometu je odpovídající reakce majitele pozemku na neoprávněný vstup na něj? Jde o neoprávněný vstup na cizí pozemek a následné zabití toho, kdo tam neoprávněně vstoupil, majitelem pozemku. V ancapu (pokud by k tomu došlo v ancapácké části společnosti) by arbitr řešil škodu vzniklou byť neoprávněným, ale prostým nikoho tím aktem na zdraví nebo životě nehrožujícím vstupem na cizí pozemek vs. škoda vzniklá rodině zastřeleného, patrně živitele rodiny. Tím by podobná hovada byla ze společnosti výrazně eliminována, protože by do smrti robotovala zavřená někde v lágru, aby hradila rodině ušlý výdělek. Škoda, která mu byla způsobena splouháním trochu trávy by ho nevyvinila ze zabití.
Čas: 2019-04-23 13:45:21 Autor: Szaszián Titulek:
Web: neuveden Mail: neuveden
Buď zákon vynucuje totéž co Korán, a pak je zbytečný, nebo vynucuje něco jiného, a pak je škodlivý.
- kalif Umar ibn al-Chattáb
Čas: 2019-04-23 13:33:03 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: Nedůslednost [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Ale kdeže,

nic takového,

jen jsem se připodobnil k vaší inteligenci,


jááááááááááááááááá chcíííííííííííííííííííí právoooooooooooooo


(já osobně žádný právo nepotřebuju)