Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Urza
Čas: 2019-10-23 00:00:02

Jistota především…

Jak dlouho trvá, než člověk, jenž se o danou problematiku nikdy nezajímal, promyslí, zda by mohla fungovat společnost bez státu? Je to velká spousta témat, otázek, neznámých a přemýšlení nad alternativami; tak složitá a komplexní problematika si dle mého názoru vyžádá stovky hodin čtení a přemýšlení, ale řekněme, že ne nad vším člověk musí až tolik hloubat, tak můžeme předpokládat desítky či alespoň jednotky hodin. Neumím si představit nikoho, kdo by to zvládl promyslet v řádu minut; přesto drtivá většina lidí odpoví během několika vteřin, aniž o tom kdy něco slyšeli. Jak je to možné? Dotyční jsou prostě indoktrinováni státní propagandou; bylo jim vysvětleno, že stát potřebujeme a tak to prostě je. Když se tedy snažíme někoho přesvědčit, že stát je nemorální, nezačínáme od nuly, nýbrž od přesvědčení dotyčného, že se určitě mýlíme; co s tím? Odluka školství od státu je řešením.
Přečtení: 2602
Autor: Jaromír
Čas: 2019-10-22 00:00:02

Rovnostářské krádeže?

Někteří pravičáci zastávají názor, že výjimky a slevy v daňové soustavě jsou neférové a měly by být odstraněny. Vypadá to logicky: Proč je někdo ve velkém okrádán a jiný skoro neplatí. Ovšem stejně by šlo říci: Proč většina Čechů musela žít pod komunisty a někteří utekli na Západ; je to fér? Nevím, ale za každého, kdo utekl, buďme rádi; stejně jako za každou daňovou slevu.
Přečtení: 2253
Autor: TaxationISTheft
Čas: 2019-10-21 00:00:02

EU a Stockholmský syndrom

Někdy se bavím s lidmi o EU, a o tom, jak ji vnímají. A spoustu lidí ji vnímá velice pozitivně. Mluví o výhodách, které díky EU mají. Možnost cestovat bez pasu, možnost studovat a pracovat v zahraničí a tak dále. Když se nad tím zamyslím, připadá mi to jako naprosto neuvěřitelně zvrácené myšlení. Proč? Protože ti lidi oslavují jako výhodu něco, co by mělo být naprosto samozřejmé. Mělo by být naprosto samozřejmé, že žijeme v nějakém volnotržním a globalizovaném světě, kde si každý cestuje, studuje, pracuje a obchoduje, jak chce.

Zde budu citovat Jeffreyho Tuckera, kterého jsem se nedávno ptal, co si myslí o zákazech některých zvířat: „Modern human was born with travel, trade, and bringing animals and plants from far away places.“

Ve skutečnosti je to naprostý Stockholmský syndrom. Jeden úřad omezil mou možnost cestovat, studovat a druhý to přebil svou další byrokracií, takže mám být vlastně vděčný, že mi daroval jakože možnosti, které jsem vlastně nikdy neměl? To je podobné, jako kdyby mě někdo držel celé roky v kleci, a pak mi dovolil se projít po dvorku a já bych byl vděčný za darovanou svobodu. Absurdní!
Přečtení: 3694
Autor: Urza
Čas: 2019-10-20 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Právo na sebeurčení

Přečtení: 874
Autor: Urza
Čas: 2019-10-19 21:32:43

Kanál Svobodného přístavu: Urza versus Bratříček

Přečtení: 1029
Autor: Urza
Čas: 2019-10-18 00:00:02

Urza v Bratříčkově kanálu

YouTuber Bratříček se poslední dobou hodně pouštěl do ankapu; když jsem jeho kritiku označil za nepříliš konstruktivní, odpověděl: „Neřekl bych ani, že jsem kritik. Doslova se té ideologii ve svých videích vysmívám a používám ji spíše jako oslí můstek na další témata. Především vysvětluji úlohu státu.“
Jeho i mí diváci si však žádali náš názorový střet; a my jsme se rozhodli jim vyhovět. Na živé vysílání se můžete podívat dnes ve 20 hodin v Bratříčkově kanálu!
Přečtení: 4212
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-17 00:00:02

Sleva na krádeži

Zaznamenal jsem, že argumentačně zdatnější oponenti při debatách s libertariány začínají nahrazovat dotace slevami na dani. Jakým způsobem to uchopit? Sleva na dani má s dotací společného asi to, že zvýhodňuje určitý typ chování před jiným, na základě programu současné garnitury. Z tohoto hlediska je stejně škodlivá, protože stejným způsobem deformuje tržní prostředí. Na druhou stranu, narozdíl od dotace sleva na dani nikdy nikomu jednoduše nepřihraje cizí peníze, pouze mu nechá o něco více jeho vlastních (pomineme-li více než stoprocentní slevy či daňové bonusy, které by vůbec neměly být považovány za slevy). Ze slev na dani tedy pro všechny plynou negativa, pro některé pak pozitiva. Ač nepříliš silně, kloním se k tomu považovat jakoukoliv nevšeobecnou nenárokovou slevu na dani za jistou formu zastropené dotace, a namísto slev vždy hájit snížení daně jako takové.
________

Urzova poznámka pod čarou: Protože si stále spousta lidí myslí, že jsem autorem všech článků ve Stokách, raději uvádím, že s tímto textem nesouhlasím. Jsem zastáncem každé sebemenší slevy na dani, včetně slev nárokových (avšak pochopitelně nejsem zastáncem dotací).
Přečtení: 2449
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-16 00:00:02

Argumentační faul – základ státu

„Když se ti tu nelíbí, proč se neodstěhuješ do Somálska?“ Proč jo? Argument je validní od člověka, který je stoprocentně spokojený s aktuálním stavem společnosti. Kdokoliv má byť sebemenší výhradu, kterou se snaží řešit, může se odstěhovat sám, do Somálska či kamkoliv jinam.
„Chtěl bych vidět, jak by se anarchokapitalistické společnosti vedlo na opuštěném ostrově.“ Chtěl bych tamtéž vidět etatisty. Pokud oni mohou stavět na socialismu, nacismu, bezpočtu monarchií a dalších neliberálně-nedemokratických režimů, proč zrovna anarchisté by museli začínat od nuly?
„V ankapu by všem vládli nebezpeční šílenci, dost bohatí, aby si koupili zbytek země.“ Říká zásadně člověk, který vcelku správně považuje tři čtvrtiny demokraticky zvolených světových lídrů za nebezpečné šílence, a skuhrá, že miliardář si z pozice premiéra rozkrádá republiku.
„Chcete-li něco změnit, tak si to odhlasujte ve volbách, ne? A proč vůbec chodíte k volbám, když byste je nejradši zrušili?“ Pět set let zpátky: Chcete-li něco změnit, tak se staňte Bohem vyvoleným panovníkem, ne? Nejsem povinen prosazovat změny pouze aktuálně dominantním způsobem, naopak mám však plné právo ho využít, pokud vidím naději na úspěch.
„Nevolil jsi, nemůžeš si stěžovat. Volil jsi a prohrál ve férových volbách, musíš respektovat volbu ostatních. Volil jsi a vyhrál, máš cos chtěl.“ Hmm, stačilo říct, že si nemůžu stěžovat nikdy.
Přečtení: 2955
Autor: Alda
Čas: 2019-10-15 00:00:02

Poslouchejte vědce!

Greta Thumberg volá po tom, aby lidé poslouchali vědce. Ale vědce jakých oborů? Pokud se jedná o projekty měnící strukturu průmyslu a požadavky na změnu spotřebitelského chování, tak vědce, kteří posoudí, zda navrhované změny zvýší společenský blahobyt a zda očekávané přínosy převýší očekávané náklady – tudíž vědce ekonomy. I mainstreemový ekonom uzná, že náklady a přínosy nelze v celosvětovém měřítku nijak zjistit ani odhadnout (zvlášť, pokud se zde jedná o subjektivní veličiny) a tudíž nelze spolehlivě říct, zda jsou jakékoliv změny přínosné a žádoucí.

Ekonomové rakouské školy navíc dodají, že pouze jednotlivci nejlépe umí sami ocenit, jak je pro ně životní prostředí a riziko člověkem způsobené klimatické změny důležité a jaké náklady (např. v podobě změny svého životního stylu) jsou ochotni obětovat. Jednotliví spotřebitelé svými preferencemi volí, které technologie a produkty mají mít budoucnost, a které mají zaniknout. Také platí, že růst životní úrovně jde ruku v ruce s větším zájmem o své okolí a životní prostředí. Jiní vědci, zabývající se tzv. teorií veřejné volby mají přesvědčivé důkazy o tom, že i dobře míněné vládní opatření mají své nezamýšlené důsledky, politici podléhají korupci, dochází k plýtvání veřejných prostředků, apod.

Nejefektivnější a zároveň k naši Zemi nejšetrnější se jeví uspořádání společnosti založené na svobodné směně a dobrovolnosti. Poctivý vědec – ekonom – ještě musí na závěr dodat předpoklad, že tento samoregulující a na motivacích založený přístup funguje pouze v tržním prostředí, kde ceny nejsou deformovány vládními zásahy a dotacemi, vlády nebráni konkurenci, inovacím a kreativitě lidí a zároveň jsou respektována vlastnická práva, kde každý je zodpovědný za své činy včetně škod (externalit) uvalovaných na jiné členy společnosti. Závěrem musím dodat: "Souhlasím s Grétou, poslouchejte vědce!"
Přečtení: 3784
Autor: Tardan Bizonov
Čas: 2019-10-14 00:00:02

A co když…

Oblíbená kratochvíle zastánců státního aparátu je vymýšlení absurdních scénářů, k nimž by na volném trhu jistě došlo nebýt státní moci, která nás před touto katastrofou ubrání. Typickým příkladem je skoupení všech pozemků kolem dokola našeho domova nepřátelskou entitou a následné vymáhání drakonických poplatků za průchod, v lepším případě rovnou vyhladovění k smrti. Nedávno jsem se však dostal do sporu, ve kterém jsem zastával názor, že žiju-li ve svém bytě a nemám v plánu využívat žádné veřejné služby, neměl bych být nucen je platit. Byl jsem však oponentem (vedle úsměvných perliček, jako že výhled na pěkné město je veřejná služba) poučen, že chci-li byt opustit, musím využít veřejného chodníku, který však nelze uhradit zvlášť, neboť provozovatel jej pronajímá pouze v jedné kolekci se školstvím, zdravotnictvím, zemědělstvím, kulturou, důchodovým a dotačním systémem, a pokud se mi to nelíbí, nepřekvapivě se mám odstěhovat.

Beru to tedy za potvrzení, že i zdánlivě groteskní scénáře se mohou naplnit. Jenže zatímco volný trh viníkem být hypoteticky může, stát jím už je.
Přečtení: 2623
Autor: Urza
Čas: 2019-10-13 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap v čajovně Cherubín

Přečtení: 1292
Autor: Urza
Čas: 2019-10-12 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Scio konference o budoucnosti

Přečtení: 1531
Autor: Urza
Čas: 2019-10-11 00:00:02

Kdo píše historii?

Ač nejsem historik a o akademické sféře v tomto oboru vůbec nic nevím, rád bych vám, vážení čtenáři, zprostředkoval domněnky dvou historiků, které mě v rozhovorech s nimi velmi zaujaly; oba tvrdili, že granty na výzkumy rozdělují lidé, již mají nějakou představu o tom, co se v minulosti dělo, přičemž nechtějí financovat výzkumy, jejichž předmětem je něco, co se od té jejich verze výrazně liší. To dle mého názoru nemusí být vůbec žádná konspirace (ty mimochodem nemám moc rád coby velký příznivec Hanlonovy břitvy), ono to dává smysl i tak – ti lidé prostě považují financování něčeho, čemu nevěří, za plýtvání penězi; důsledkem tohoto – celkem logického – přístupu je však těžká komplikace možnosti opravovat velké chyby v současném vnímání historie. Děje-li se to, důvodem není zlý úmysl, nýbrž socialistické dotování historických výzkumů; řešením by pak bylo – podobně jako leckde jinde – volnotržní financování.
Přečtení: 2501
Autor: Urza
Čas: 2019-10-10 00:00:02

Bez státu by to zaniklo!

Když mluvím o bezstátní společnosti, často se setkávám s námitkami, že by něco (cokoliv) bez státu zaniklo, takže stát potřebujeme; zajímavé je, že protiargument je zcela univerzální bez ohledu na to, o co konkrétně se jedná. Naprosto zásadní otázka totiž zní: Přináší daná věc lidem více užitku, než kolik užitku by jim přinášely zdroje, jež ona věc spotřebuje? Je-li odpověď kladná, pak námitka padá; lidé by si to pořídili i bez státu (ať už samostatně, nebo by se na to složili, ale rozhodně potřebných zdrojů by se vzdali, neboť výsledný produkt je pro ně cennější). Je-li odpověď záporná, pak daná věc nemá existovat a stát by ji neměl uměle držet při životě; proč? Jednoduše proto, že lidé dokáží potřebné zdroje využít jinak, aby jim tyto přinesly ještě větší užitek; a protože žijeme ve světě omezených zdrojů, neměli bychom jimi plýtvat.
Přečtení: 3344
Autor: Urza
Čas: 2019-10-09 00:00:02

Dva rozhovory

Čekám-li někde, čtu si; proto mi čekání ani nevadí. Před několika dny jsem se však ocitl v situaci, ve které jsem musel čekat a neměl nic ke čtení, tak jsem jen seděl a přemýšlel; z toho mě však vyrušily dva rozhovory, jichž jsem byl svědkem. Aktéry prvního z nich mohl být majitel či ředitel nějaké firmy a pravděpodobně jeho obchodník; zuřivě řešili, co mají dělat, aby se u nich zákazníci cítili dobře a chtěli se vracet. Druhý rozhovor vedly nejspíše dvě zdravotní sestry; svorně nadávaly na to, jak si někdo může dovolit přijít bez objednání a sdělovaly si triky, jak dotyčného „vytrestat“ (nechat jej čekat déle, než je nezbytné, aby si tohle již nedovoloval). Vidíte ten rozdíl? Zatímco jedni o zákazníky bojují, jiné obtěžují; proč? Inu, jednomu ti klienti zdroje nosí, zatímco druhému je odčerpávají; přemýšlí o tom takto ty zdravotní sestry? Nejspíše ne; a asi si to ani neuvědomují.
Přečtení: 3203
Autor: Urza
Čas: 2019-10-08 00:00:02

Nenávist ke kapitalismu

Kapitalismus je spoustou lidí nenáviděn (podobně jako anarchie, ale tu teď pomiňme); proč vlastně? Myslím si ale, že bychom se neměli ptát „proč“, nýbrž „co“; co vlastně tito lidé nenávidí? Typicky jednu ze dvou následujících věcí: Buď „divoký kapitalismus“ devatenáctého století (v porovnání s dnešní dobou), nebo současné (na stát napojené) korporace; nenávidět kapitalismus devatenáctého století proto, že lidé žili v horších podmínkách než dnes (ačkoliv v lepších než předtím), dává asi takový smysl, jako hanět vynález parního stroje, protože dnes máme stroje výkonnější, zatímco nazývat na stát napojené a přeregulované korporace (jež leckdy skrze lobby tvoří zákony a omezují konkurenci) kapitalistickými, svědčí o těžkém nepochopení toho pojmu. Kapitalismus znamená volný trh a dobrovolné směny, ne lobbování a uplácení poslanců; a na nás je, abychom to lidem vysvětlili.
Přečtení: 3879
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Zaregistrovaný a přihlášený uživatel nemusí opisovat kód z obrázku a získá přístup i některým dalším funkcím.
Registrace je extrémně rychlá, stačí zadat login a heslo (ani e-mailová adresa není povinná).
Čas: 2019-10-23 20:57:48 Autor: norbertsnv Titulek: Re: Nemorálnost [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
A že sa "socializujú" náklady na ochranu hmotného vlastníctva Vám nevadí?
Čas: 2019-10-23 20:39:16 Autor: Marcusant (neregistrovaný) Titulek: Re: Nemorálnost [↑]
Anarchokapitalismus nijak nezpochybňuje možnost napsat smlouvu o tom, že účastníci budou dodržovat nějaká pravidla pod sankcí, včetně pravidel typu "duševního vlastnictví". To je obrovský prostor pro profesní organizace. Takové členství, jistě dobrovolné, by na jednu stranu zavazovalo, na druhou stranu poskytovalo jiné konkurenční výhody. Vzniklo by asi více konkurenčních modelů, jak zpeněžit informace, žádný by však nedotoval stát (zákony, policií, soudy...). Nikdo neříká, že si nelze chránit informace, jen že nelze socializovat náklady na to.
Čas: 2019-10-23 20:06:53 Autor: Szaszián Titulek: Re: To, co ankap převyšuje [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Takže ankap se rýsuje takto: legislativou bude v ankapu ústřední soud, exekutivou bude bezpečnostní agentura, rétorika veřejného zájmu bude nahrazena rétorikou obrany před útokem.
2. V zadání bylo, že 50% populace na antropogenní globální oteplování nevěří. Podle polycentrického práva by si tito lidé mohli zřídit vlastní bezpečností agenturu, jejíž soud se zeptá dostatečného množství vědců na názor, vezme v úvahu, že můžou být podplaceni, a rozhodne, že globální oteplování neexistuje a klienti jeho agentury nikomu nic nedluží. Co se stane? Podle ankapů je válka drahá, takže se agentury raději domluví? Ale co může znamenat to "domluvit se"? Buď jedna ustoupí druhé a jedna polovina populace donutí tu druhou, nebo se agentury spojí a dohodnou se na kompromisním řešení. V obou případech to skončí tak, že jedno území bude kontrolovat jedna agentura s jedním soudem. Takže na tomto příkladu jde krásně vidět, jaký je polycentrické právo nesmysl.
3. Není zřejmá nevýhoda anakapu jeho obrovská decentralizovanost? Jak velká území kontrolovaná jednou bezpečnostní agenturou si představujete? A co bude, když soudy na polovině světa rozhodnou, že globální oteplení není? To bude válka? Anebo bezpečnostní agentury se budou setkávat na summitech? To už hodně připomíná současnou politickou realitu… Jestli si ankap nepředstavujete tak odlišný od státu jen proto, že si zároveň představujete svět, kde neexistují problémy… A že když se objeví problém, např. globální oteplení, tak je náhle i v ankap-světě v zájmu jedince, aby si společnost vytvořila státoidní instituce.
Čas: 2019-10-23 19:33:26 Autor: Szaszián Titulek: Re: To, co ankap převyšuje [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Rozhodnutí soudu bude vymáháno jako každé jiné ( https://libinst.cz/wp-content/uploads/2017/03/sima_pravo_obrana.pdf ).
- Šímu jsem nečetl, ale předpokládám, že nedohlédl toto: Anarchokapitalisté říkají, že je možné a žádoucí, aby na bezpečnost a spravedlnost přestal mít monopol stát, a aby tu funkci převzaly soukromé bezpečnostní agentury. Zřejmě si neuvědomují, že ve chvíli, kdy se to stane, tak se ty bezpečnostní agentury STANOU STÁTEM. Protože to je to, co stát je: lidská skupina kontrolující určité území.
Čas: 2019-10-23 19:19:26 Autor: Jakub G Titulek: Re: Co nazýváte "státem"? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Čistě na základě dobrovolnosti.

A uvědomujete si, že ani ankap nefunguje čistě na základě dobrovolnosti? Viz NAP.
Čas: 2019-10-23 19:14:47 Autor: 123 (neregistrovaný) Titulek: K tématu
Čas: 2019-10-23 19:12:27 Autor: Szaszián Titulek: Re: Co nazýváte "státem"? [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1. A jaká je tedy definice toho státu, který podle ankapů nemá existovat?
2a. Nejspíš proto, že si pod ne-státem představují anarchii, kterou ankap není. Ankap je diktatura vlastníků území.
2b Je to fajn představa, jen je úplně mimo realitu.
3. Sebeprezentace a propaganda přece není to samé! A kdyby bylo, nedává Urzova kritika státu za "sebeprezentaci" smysl. Každý subjekt se nějak prezentuje. A měl by se snad stát prezentovat tak, že by říkal "Všechna má agenda je nelegitimní a nesmyslná. Všechno, co dělám, je špatně."? Která firma se takhle prezentuje? Proto ta otázka, kdy končí sebeprezentace a začíná propaganda. Takže otázka: Může stát pozitivně hovořit o své činnosti, minulé, současné a budoucí, aby to ve vašich očích nebyla propaganda?
Čas: 2019-10-23 17:49:10 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Oni si vůbec neuměj svůj život bez státu ani představit, natož aby se pokusili jej bez závislosti nebo v co možná nejmenší závislosti žít. :-)
............................................................................
Myslím, že se o to v rámci možností snaží každej,
ale to víte, na anarchistým webu se asi nebude mluvit o pěstování ředkviček,
ale je to tady mnhem lepší než loni (?) kdy jela v jednom kuse kritika státu
Čas: 2019-10-23 17:42:44 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: Morálka [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Byl. Bohuzel.
............
Takhle vy, že vy fandíte tý slečně Thunbergový ?
Čas: 2019-10-23 17:39:01 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: Morálka [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Já si nestěžuju,
vždyt píše píčoviny, takže je tady alespon trošku uvolněněji,
než u toho kozistentního přemešlení...

Já podporuji všechny, vás taky,
proto taky občas píšu to vaše oblíbený...
Čas: 2019-10-23 17:13:38 Autor: vch (neregistrovaný) Titulek:
Z těch mnohých diskusí o ankapu za posledních pár let jsem došel k přesvědčení, že příznivci ankapu jsou snad nejvíc státem indoktrinovaní. Kdykoliv se jich zeptám proč nežijí podle svého přesvědčení, tak vždy se dozvím, že jim v tom brání stát. Oni si vůbec neuměj svůj život bez státu ani představit, natož aby se pokusili jej bez závislosti nebo v co možná nejmenší závislosti žít. :-)
Čas: 2019-10-23 16:55:04 Autor: Jakub G Titulek: Re: Morálka [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Možná máš pravdu, ale proč nad tím více dumat. Ale víš, co je zajímavé? Že si tu nikdo nepostěžival, že tu někdo píše pod cizím nickem. Naopak mu spíše vyjádřili podporu, jak skvělý nápad to byl.
Čas: 2019-10-23 16:43:18 Autor: pz100000 Titulek: Re: Morálka [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Tohle není něco, co bych chtěl vyhrát.

I kdybyste (vlastne kdybys, nekdy od minula, nemylim-li se) mel ZCELA automaticke tagovani, tak i ten blbej skript se v mziku oka nauci ignorovat alespon ten jeden specificky pripad - reakci "pozor, podvodnik" na reakci "pozor, podvodnik". Samozrejme, pokud ti detekce takto spletite situace zabere vic strojoveho casu nez "v podstate okamzite" otagovani, pak chapu, ze svym casem hodlat neplytvas.
Čas: 2019-10-23 16:39:53 Autor: pz100000 Titulek: Re: Morálka [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Škoda že ste tu nebyl, v minulých dnech sme v rámci globálního voteplování probírali laviny...

Byl. Bohuzel.
Čas: 2019-10-23 16:00:11 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: Morálka [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
To já si chcu třeba jen zanadávat sprostě
.........................................

To jste ale už přešel do fáze č. 2
kdy od logického vysvětlování přejdete do nelogického nadávání,
tím se dostáváte k nevědomým pocitům jenž vedly k fázi č.1

ale ještě stále ste podvodník...
Čas: 2019-10-23 15:47:20 Autor: Jakub G Titulek: Re: Morálka [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Pozor, podvodník!