Omlouvám se za výpadek Stok i jiných částí webu Urza.cz; pracuji na nápravě.
Autor: Cartlliw
Čas: 2020-06-03 00:00:02

Presumpce neviny ve společnosti

Presumpce neviny popisuje princip předpokladu neviny, dokud není prokázán opak – tedy vina. V dnešní době je tento princip přijímán téměř po celém světě. V České republice je zakotven v Listině základních práv a svobod i v trestním řádu. Kdybyste se na ulici zeptali sta náhodných kolemjdoucích, zda s presumpcí neviny souhlasí, jistě by drtivá většina odpověděla kladně – je přece lepší nechat uniknout trestu deset vrahů než odsoudit nevinného na doživotí. Avšak když tuto ideu rozšíříme i na jiné oblasti než právo, setkáme se s vlnou odporu. Například když diskutujeme o zrušení povinné školní docházky, často se setkáme s argumentem typu: „Musíme mít povinnou školní docházku, protože někteří rodiče by jinak na své děti kašlali, neposílali by je do školy, šli by jim špatným příkladem…“ A já se musím ptát – je lepší omezit svobodu sta lidí jen proto, že jeden z nich může spáchat nespravedlnost? A pokud ano, kde leží hranice? Dle stejné logiky bychom mohli zajít až k marxovskému odebírání dětí ihned po porodu a následnému vychovávání v ústavu za stejných podmínek, aby nemohlo dojít k žádné nepravosti a všichni měli stejné šance do života (což – předpokládám – většina lidí nechce). Nezavrhujme správnou myšlenku jen proto, že je současná společnost nastavena jinak. Snažme se spravedlnost posouvat dál.
Přečtení: 92
Autor: Zdenál
Čas: 2020-06-02 00:00:02

Transparentnost v demokracii

Fenomén v mnohém podobný její sestře – veřejné debatě – které jsme se věnovali včera. Určitě je žádoucí, abychom jako společnost věděli a mohli kontrolovat, jakým způsobem naši zástupci, představitelé a jimi řízené úřady hospodaří, jak fungují. Aby bylo možné to právě ve veřejné debatě rozebrat a upozornit na nedostatky. Těch paralel mezi nimi je mnoho a mohli bychom o trasparentnosti zopakovat prakticky totéž, co jsme řekli k veřejné debatě. Transparentnost je jistě žádoucí, ale v žádném případě v přebujelém státu nic nespasí. Naopak, může být snadno použita jako nástroj politického boje, pokud se vám podaří zaměřit pozornost médií a veřejnosti pro vás správným směrem. Pokud jste se někdy pokoušeli orientovat ve státním rozpočtu, agendě jednotlivých úřadů nebo obcí, víte, že je to prakticky nemožné. Ten objem je obrovský. Mohli byste tím neužitečně strávit celý život a zdaleka neprojdete vše. Když se nad tím zamyslíte, dojdete ke stejnému závěru jako včera. Nemá příliš smysl usilovat o transparentnost, pokud zároveň neusilujete o co nejmenší stát.
Přečtení: 2127
Autor: Zdenál
Čas: 2020-06-01 00:00:02

Veřejná debata v demokracii

Veřejnou debatou je myšleno, že se o nějaké věci mluví v TV. Píše v novinách. Lidi se vyjadřují na sociálních sítích, v hospodě, baví se o tématu doma a s přáteli. Pokud veřejná debata o nějakém tématu neproběhne, běžně se stává, že naši volení zástupci ani neví, o čem hlasují. Dokonce ani ti, kteří daný zákon předkládají. Veřejná debata o všem, co se kdy našim voleným zástupcům dostane pod ruce, je k jakž takž funkční legislativě podmínkou nutnou. V žádném případě však není postačující – jak se nám někdy někteří zaslepení příznivci demokracie pokouší namluvit. Veřejná debata totiž zaručuje jen to, že budou mít volení zástupci alespoň hrubou představu o tom, o čem vlastně hlasují. V žádném případě nezaručuje, že budou naši zástupci hlasovat „správně“ (ať už je tím myšleno cokoli). Nezaručuje ani, že budou mít jasno o všech případných možných vedlejších důsledcích toho, o čem hlasují.

Každopádně je tento fenomén silným argumentem pro co nejmenší stát (když už ho máme a nějakou dobu asi ještě mít budeme). Pokud je totiž jeho agenda přebujelá, nikdy nebude kapacita se ve veřejné debatě věnovat všemu. Velká část legislativy a opatření projde bez větší pozornosti, a budeme se pozdě divit. Témat, která mohou rezonovat celou společností, je mezi dvěma zasedáními parlamentu prostě omezené množství. Ty, na která pak masová pozornost veřejnosti alespoň krátce neupře pozornost, pravděpodobně naše volené zástupce příliš nezaujmou. Jsou to přeci jen normální lidi a těžko od nich očekávat, že jsou vůbec i při nejlepší možné vůli všechny ty stohy prostudovat a promyslet. A to ještě diskrétně necháváme stranou, že často ani čisté záměry při schvalování legislativy nesledují.
Přečtení: 2832
Autor: Urza
Čas: 2020-05-31 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: 85% potravinová soběstačnost ČR

Přečtení: 840
Autor: Urza
Čas: 2020-05-30 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Úvěr a úrok

Přečtení: 1515
Autor: Maphara
Čas: 2020-05-29 00:00:02

Víra ve veřejnoprávní média

Funkci veřejnoprávních médií a jejich principy obvykle obhajují ti, kteří by se ohledně politických názorů zařadili k liberálnímu středu, případně mírné liberální levici. Ekonomka, novinář a moderátor byli v posledních dnech zvoleni za tři nové členy Rady ČT, kontrolního orgánu jednoho ze tří českých veřejnoprávních médií. Bezprostředně po zvolení kandidátů se v médiích i na sociálních sítích objevilo velké množství vyjádření nevole vůči výsledkům hlasování, neboť vedlo k posílení Rady o členy, kteří jsou vůči roli veřejnoprávních médií kritičtí a zdaleka nepatří k výše zmíněnému názorovému proudu. Stejní liberálně-středo-levicoví lidé, kteří zpravidla věří v poslání veřejnoprávních médií coby veřejnou službu nezávislou na státu, vidí v nových členech Rady velkou hrozbu vůči správné funkci veřejnoprávních médií a posílení státní (vládní) kontroly nad fungováním ČT. Přesto, většina z nich nadále vnímá jako problém konkrétní kandidáty, konkrétní hlasování a konkrétní politické rozložení sil ve státě. Nadále pevně obhajují poslání a princip veřejnoprávních médií, nadále věří v instituci a striktně odmítají, že by snad mezi „veřejnoprávními“ médii bylo tak trochu rovnítko se „státními“. A zároveň sami uznávají, že princip, na kterém jsou veřejnoprávní média založená, občas mírně selhává. Proč zastávat takový postoj, ve kterém se jeho jednotlivé složky navzájem tak bijí? Myšlenka veřejnoprávních médií tak, jak stojí v zákoně, se mi vlastně opravdu líbí. Jedna její podstatná chyba ovšem je, že nefunguje. Ne tak, jak se slibovalo.
Přečtení: 3590
Autor: Urza
Čas: 2020-05-28 00:00:02

Dobro krachování

Když nějaká firma krachuje, vnímáme to jako něco zlého či nešťastného; a vskutku to pro její majitele a zaměstnance špatné je. Jenomže z pohledu ostatních lidí jde o nezbytný a zdravý očistný proces; pro pochopení této myšlenky si musíme položit otázku, v jaké situaci podniky krachují. Děje se tak ve chvíli, kdy náklady firmy dlouhodobě převýší její výdaje, čímž se ocitne ve ztrátě; co to ale znamená? Že zdrojů, jež podnik spotřebovává, si lidé cení více než statků, které vytváří; tedy plýtvá (spotřebovává něco cenného a produkuje cosi méně hodnotného). Nemilosrdný trh odsuzuje takové firmy k zániku (či ke změně fungování); to je sice nepříjemné pro majitele a zaměstnance, ale dobré pro všechny ostatní, neboť volné místo na trhu obsadí někdo efektivnější (jinak ho čeká stejný osud). Krachování je proces, díky kterému jsme obklopeni těmi nejlepšími; ostatní jsou odsouzeni jít dělat něco, co jim jde lépe.
Přečtení: 3009
Autor: Urza
Čas: 2020-05-27 00:00:02

Sociální inženýrství

Anarchokapitalistům bývá občas vyčítáno, že jsou sociální inženýři, protože si „plánují tu svou utopii“, kterou pak chtějí nutit lidem; na jednu stranu rozumím tomu, proč si to někteří myslí (anarchokapitalismus se v jejich očích může podobat některým utopiím plánovaným sociálními inženýry), na stranu druhou je jen máloco více vzdáleno pravdě. Anarchokapitalisté často mluví o tom, jak by mohla vypadat volnotržní společnost; nedělají to však proto, že si přejí ji někomu v té podobě nutit, nýbrž proto, že jsou neustále bombardováni dotazy typu: „A jak by bez státu fungovalo to či ono?“ Pouštějí se pak do různých predikcí, jež se mohou na první pohled podobat nalajnovanému utopickému světu sociálního inženýra; anarchokapitalisté to ale berou jen jako příklad, nikomu by jej nenutili, neboť to je v rozporu s celou tou filosofií. Chceme nechat lidem svobodu a nikoho neřídit; to je pravý opak sociálního inženýrství.
Přečtení: 3970
Autor: Urza
Čas: 2020-05-26 00:00:02

Vlastnictví a lidská práva

Anarchokapitalistům bývá vytýkáno, že se zabývají jen vlastnickými právy (případně principem neagrese), ale kašlou na lidská práva a „člověka“ jako takového; zde se obávám, že jde o čisté nepochopení toho, co anarchokapitalismus, princip neagrese a vlastnická práva vlastně znamenají. Nejde jen o vlastnictví neživých předmětů, ale také (vlastně především) o to, že člověk vlastní sám sebe, své tělo; z toho pak plynou různá „lidská práva“ (například nebýt zabit, omezován v pohybu, poškozován na zdraví a tak podobně). Pravda, tato lidská práva nejsou definována stejně jako ta v Listině základních práv a svobod; především proto, že jsou na rozdíl od LZPS konzistentní (LZPS konzistentní není, neboť nám slibuje práva, která nelze splnit bez omezení některých práv jiných lidí). Anarchokapitalisté nejsou k „lidským právům“ lhostejní; právě naopak – jsou anarchokapitalisty, protože jim skutečně leží na srdci.
Přečtení: 2871
Autor: Urza
Čas: 2020-05-25 00:00:02

Zájem o politiku

Politici v nás pěstují pocit, že bychom se měli o politiku zajímat a „být aktivní“; no pochopitelně, chtějí, abychom se zajímali o ně. Vědět, kdo zastává který ministerský post, jak vypadá a co je zač, bývá vnímáno kladně (občas mi někdo projeví uznání třeba za to, že do jisté míry znám z hlavy strukturu státního rozpočtu a mám nějaký přehled o politicích – stejně hlavně proto, jak často je kritizuji); naopak ti, kdo se o politiku nezajímají, mají občas tendence se za to omlouvat. Já si ale nemyslím, že se mají za co stydět; a naopak vůbec nejsem hrdý na to, že se tou žumpou tak často prohrabuji, není to žádná ctnost. Obecně „být aktivní ve veřejném životě“ není inherentně dobré; lze být „veřejně aktivní“ pozitivně i negativně. A vlastně mě těší i ten, kdo k volbám nechodí, stará se jen o sebe a ani netuší, kdo je prezident, premiér a ministr financí; kdyby takoví byli do jednoho úplně všichni, máme klid.
Přečtení: 2696
Autor: Urza
Čas: 2020-05-24 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Doktoři a lékařské tajmeství

Přečtení: 1159
Autor: Urza
Čas: 2020-05-23 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Stav nouze a odpovědnost

Přečtení: 1836
Autor: Urza
Čas: 2020-05-22 00:00:02

Lamentování na chudobu v čase

Socialisté si vždy stěžovali na „chudobu obyčejného člověka“, čímž typicky hájili přerozdělování a loupení od bohatých; za velmi zajímavé však považuji podívat se, co v jakých dobách mysleli „chudobou“. Nejprve to znamenalo, když lidé neměli ani na jídlo; pak se to změnilo, za chudého byl označován i ten, kdo neměl dost pohodlné bydlení; časem k tomu přibyly další vymoženosti; a dnes už je „chudý“ i ten, kdo má co jíst, kde bydlet, spoustu volného času a dokonce si může čas od času zajet na skromnější tuzemskou dovolenou. Těmto „chudákům“ má stát pomáhat. Budou-li se kritéria chudoby takto měnit, vždy bude důvod k legalizaci loupení v zájmu „chudých“ (již si dnes žijí lépe než bohatí v minulosti). Ale čím to je, že se chudým daří stále lépe? Pochopitelně kapitalismem; ten sice není založen na rovnosti jako socialismus, nicméně vytváří tolik bohatství, že „dnešní“ chudák má více než „včerejší“ boháč.
Přečtení: 3467
Autor: Urza
Čas: 2020-05-21 00:00:02

Vlastní bydlení pro mladé

Ve společnosti nám vznikl nový „problém“: Mladí lidé nemají dostatek zdrojů na to, aby si pořídili vlastní bydlení, takže si „musejí“ brát hypotéky. Nejrůznější socialisté lamentují nad tím, kam ten svět spěje, jaká je to hrůza a co bychom s tím měli dělat (potažmo jak by to měl stát vyřešit); a kam tedy ten svět spěje? Inu, k prosperitě; tento „problém“ je zcela iluzorní záležitostí, neboť nikdy v historii neměli mladí lidé dostatek zdrojů k tomu, aby si pořídili vlastní bydlení, není to nic nového. Naopak nikdy v minulosti nebyli mladí (ale ani staří) tak bohatí a tak skvěle zajištění; dokonce si žijeme tak dobře, až jsme z toho zapomněli, že výchozím stavem je chudoba a divoká nehostinná příroda. Bohatství, domy a technologie jsou věci, které přichází s časem; a svět spěje k tomu, že stále více mladých bude mít vlastní bydlení… aby pak mohli socialisté fňukat, že mladí nemají vlastní tryskáče.
Přečtení: 2639
Autor: Urza
Čas: 2020-05-20 00:00:02

Pracovní místa

Doktrína „ochrany pracovních míst“ je více či méně založena na mylné představě omezeného počtu pracovních míst na světě (či v zemi); jedná se však o podobnou iluzi jako tezi o tom, že celkové bohatství světa je konstantní. Ani jedno z toho však není pravda; s tím, jak bohatství neustále roste (jen porovnejme, jak se máme nyní a jak to bylo před pár stovkami let), mají lidé neustále další a další potřeby. Zatímco dříve byli rádi, když měli něco k jídlu, dnes již chtějí zábavu, cestování, krásné domy, auta… a až přijde doba, kdy budou mít i tohle všechno, začnou chtít ještě více (další formy zábavy, cestování do vesmíru, bydlení na mořích či pod hladinou, vznášedla…). V souvislosti s tím budou neustále vznikat nová pracovní místa (a budou-li jednoho dne dělat veškerou práci stroje, tím lépe; lidé nebudou muset pracovat, jejich potřeby budou naplňovány i bez práce, takže jim zbyde spousta volného času).
Přečtení: 2816
Autor: Urza
Čas: 2020-05-19 00:00:02

Regulujme X!

X může znamenat útočné násilí, porušování vlastnických práv (vraždy, loupeže, znásilnění, ničení cizího majetku…); to teď ponechme stranou a pojďme se bavit o případech, kdy X je cokoliv jiného (tedy činnost nenásilná, vlastnická práva respektující). Co pak znamená výzva k regulaci X? Reálně jde o volání po užití útočného násilí vůči někomu, kdo si hledí svého a nikomu nic nedělá. Znamená to: „Támhleten člověk si dělá na svém a za své něco, co se mi nelíbí; donuťme jej, aby s tím přestal a podřídil se mé vůli.“ Když řekneme neznalému člověku tuto větu, nejspíše ji jednoznačně odsoudí; přesto drtivá většina z nich bude některé z takových regulací zastávat. Přitom se jedná o totéž, liší se to jen formulací. Je fascinující, jakou sílu má státní propaganda; kvůli ní stačí stejnou tezi jen přeformulovat do slov, jež nám byla státem prezentována jako „žádoucí“… a hle, jasné odmítnutí se změní v souhlas.
Přečtení: 2832
Komentář (lze psát i [b]tučně[/b] či [i]kurzívou[/i]):
Uživatelské jméno:     Titulek:
Čas: 2020-06-03 00:55:06 Autor: Doubrava (neregistrovaný) Titulek:
Pokud bych měl použít stejnou argumentaci, jako téměř na vše používají anarchokapitalisté, pak by zněla asi takhle: Proč chcete všem vnucovat presumpci neviny? Nebo naopak presumpci viny? Ať si každý svobodně zvolí to, co mu nejvíc vyhovuje. Proč aplikovat stejný princip na všechny bez rozdílu?
Čas: 2020-06-03 00:05:55 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ne na vaši hloupou demagogii
Čas: 2020-06-02 23:53:16 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Čo nie? Nie je najvýhodnejšie, alebo neviete že ankapisti tvrdia že je najvýhodnejšie?
Čas: 2020-06-02 23:26:36 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ne
Čas: 2020-06-02 23:25:51 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A o co líp poznáte že to jedno jediné netržní řešení které nabízí stát je lepší? Prostě pokud jste svéprávný, tak prostě věnujte čas zjišťování informací a vyberte si. Máte pocit že někdo jako současný premiér Babiš za vás rozhodně líp, nebo co?

Když bude na trhu 100 druhů pečiva s různou kvalitou a cenou tak prostě záleží na vás, kolik chcete dát peněz, co vám chutná, jestli chcete něco zdravého... Není 100 špatných rohlíků a jen jeden dobrý. Není to lepší, než když byl k dispozici jen jeden chléb a nic jiného?
Čas: 2020-06-02 22:39:06 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Podľa ankapistických dogiem nech Vám trh ponúkne akokoľvek zlé riešenie, pokiaľ si ho vyberiete tak je pre Vás apriori výhodné :-DDD. Vlastne aby som bol presný tak dokonca najvýhodnejšie.
Čas: 2020-06-02 22:37:26 Autor: Vostál Petr Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
A co se týče demokracie. Je naprosto skvělá, pokud si myslíte, že by Vám do života mělo mluvit 10 milionů lidí, a Váš názor na Váš život by měl stejnou váhu jako názor každého z těch 10 milionů lidí. Já si to nemyslím, tudíž považuju demokracii za sračku.
......................................................

No jo,
vždyt úplně stačí (k posrání)
že vám do života kecá vaše stará...
Čas: 2020-06-02 22:29:36 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Lebo je majiteľ Agrofertu a teda kapitalista.
Čas: 2020-06-02 22:28:13 Autor: norbertsnv Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
No hej, to je tá slávna kapitalistická efektivita, spoplatniť ešte aj sedenie na lavičke :-(.
Čas: 2020-06-02 22:19:43 Autor: Marťan Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
např. současný premiér Babiš je typickým příkladem, kdy kapitalista zneužil demokracie ke svému obohacení

Jak víte, že Babiš nezneužil stát jako socialista?
Čas: 2020-06-02 21:44:32 Autor: Vitacoc Gaxelor Titulek: English version
Web: neuveden Mail: gaxelor.vitacoc v doméně gmail.com
A whole bunch of states has closed restaurants because of the viral infection. This leads to an increased demand for meal deliveries to your door – and a brilliant free market has immediately adapted. Yet the officers in San Francisco decided to be “kind” and they set the maximum price for a meal delivery. What did it lead to?
Obviously, people getting a cheaper meal didn’t happen. Vice versa, one of the biggest delivery distributors (and Idk how many smaller ones) has decided, that it’s not gainful to deliver to this area under the current conditions and it stopped its business there. What does it finally mean?
This ban – as always – didn’t help but, in contrast, it made it impossible for people in this area to fully take advantage of meal deliveries which are so necessary at this moment (paradoxically, because of the states’ restaurants ban).
There ain’t no such thing as a free lunch, nor with discount. Food (nor anything else such as a car, living and so on [food and essentials]) doesn’t arise from law but from humans’ labor and this is why it’s naive to think that anything similar could work. In conclusion, here we can see the example in practice.
Čas: 2020-06-02 20:35:03 Autor: Karel Slíva Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Dodavatelé, lavičky, prognózy, zisky... Já na to jebu, včera jsem se tak pěkně vožral, že jsem usnul na lavičce v parku, a bylo mi úplně jedno, kolik stála. Hlavně že mi můj dodavatel dodal zásobu lahváčů a je mi putna, jaký z toho měl zisk. A prognóza mé cirhózy jater také není zrovna top :-)
Čas: 2020-06-02 18:06:31 Autor: Jiří Adámek (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Chápu to správně, že když je na trhu sto špatných a jedno dobré řešení, že je to celkově lepší, než když je ve státě jedno průměrné řešení? A jak mám na trhu poznat, které z těch mnoha řešení je to správné?
Čas: 2020-06-02 17:53:35 Autor: pavel77 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ach jo. Řekl jsi že teze "neregulovaný trh vede k optimálnímu řešení" je debilní. Tak se Tě ptám jaká je teda tvoje chytrá teze. Jak se dojde k optimálnímu řešení.

Mě konkrétně vadí spousta věcí na státu, především to, že páchá násilí na lidec, kteří nikomu neublížuji, třeba pěstují trávu a že vzniku optimálních řešení části braní protože prosazuje to jedno jediné (třeba ve vzdělávání).

Jinak teda podle mě trh není dobro z definice, ale to neznamená, že když se mi to "tržní řešení" nebude líbit, že budu chtít násilím vymáhat po ostatních lidech aby to bylo po mém. A dokážu si představit i nějaké extrémní situace kdy bych to násilí taky použil.
Čas: 2020-06-02 17:37:37 Autor: Doubrava (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Tady ani tak nejde o nějaké regulace, respektive ano, jde, ale ty nejsou samy od sebe. Je to vždy výsledek demokratického hlasování. Například zákaz kouření v restauracích. To že se to některým (menšině) nelíbí je sice možné, ale lidé si demokraticky zvolili své zástupce, kteří demokraticky odhlasovali ten zákaz. A je zajímavé, že až dosud (do roku 2017) bylo stovky let naprosto normální, že se v restauracích kouří. Stovky let. A nyní, když se nekouří tři roky, tak s tím někteří mají obrovský problém. Tři roky oproti celým staletím. To něco ukazuje. Kdyby se nyní několik století nikde v restauracích nekouřilo, tak teprve pak to bude fifty fifty. A takové ty bláznivé nápady, že někde se kouřit bude a někde ne, podle toho, jak se zrovna majitel putyky vyspí, jsou scestné. Navíc to tu chvíli bylo a nefungovalo to.
Čas: 2020-06-02 17:22:25 Autor: Alias (neregistrovaný) Titulek: Re: [↑]
Jednou jsem si tady z toho už vystřelil: Ankap je svět, kde nic nemá špatný konec, protože existuje jenom trh a cokoli, k čemu trh dospěje, je definitoricky správně. :D