Grammar nazi – taky nazi – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: OneRing
Čas: 2023-01-04 00:00:02

Grammar nazi – taky nazi

Ve škole se učíme gramatiku mateřského jazyka, která je bezesporu důležitá pro správné používání onoho jazyka. Současně s tímto se ale učíme posmívat se těm, kteří jazyk neovládají, a často se mezi těmi, kdo v pochopení gramatiky došli dál, vznikají tzv. Grammar nazis (Gramatičtí nacisté), kteří mají se skutečnými nacisty společnou potřebu povyšovat se nad ostatní a snahu vymýtit ze světa to (podle nich) nedokonalé a podřadné.

Přitom jazyk je živý a nespoutaný organismus, který vzniká, mění se a zaniká s potřebou porozumění mezi jednotlivými mluvčími. Možná znáte to uspokojení z komunikace s cizincem třeba v angličtině, kterou se roky učíte, a když už se ji odvážíte použít v reálném světě, máte radost, že jste se s protějškem pochopili, ačkoliv to třeba nebylo úplně správně. A pak jsou lidé, kteří mají blok z potřeby dokonalosti, která se uznává jako společenská norma, a tu angličtinu nikdy nepoužijí. Jazyky jsou krásné a jejich pochopení dodává pocit uspokojení – pokud se tak děje na bázi dobrovolnosti.
Přečtení: 1724

Autor: li Čas: 2023-01-04 10:20:12
Web: neuveden Mail: schován
To je asi o úhlu pohledu... "Posmívání obecně" nebo určitou "škodolibost" máme jako lidé všichni trochu v povaze... Je pak na nás jak s tím pracujeme směrem ke druhým lidem a jak se každý z nás popasuje s tím, když je sám terčem posměšků. Nikdo se tomu asi v životě v nějaký moment nevyhne... Gramatika mi taky nikdy moc nešla, slohové práce ve škole jsem nesnášela... ale dá se s tím samozřejmě pracovat a zlepšovat se... Osobně se snažím nebrat se zase tak moc vážně - a když je s něčím člověk hodně nespokojený, tak na tom může zapracovat...
Web: neuveden Mail: neuveden
Kriteriem pravdy je praxe. Realita a lingvistika ukazují, že tímto způsobem tj. "jazyk je živý a nespoutaný organismus, který vzniká, mění se a zaniká s potřebou porozumění mezi jednotlivými mluvčím" se jazyky většinově nevyvíjely, snad jen v okrajových, vyloučených, marginalizovaných, či izolovaných společenstvích. Popsaný způsob vývoje jazyka je totiž typicky primitivní - vysypat to nějak ze sebe, aby to jakž takž dávalo hlavu a patu. Neprimitivní způsob je vyjádřit se přesně, elegantně a přitom přiměřeně stručně. K tomu je ale nezbytné precizně ovládat gramatiku jazyka, ve kterém se dotyčný vyjadřuje. Posmívat se pro nedokonalou znalost cizího jazyka je taktéž primitivní, ale určitá míra pohrdání pro lidi, kteří nedokáží používat správně ani rodný jazyk, je přirozená. Jsou to totiž primitivové.
Web: neuveden Mail: neuveden
Ps: převážná většina slovního humoru je postavena na obratnosti v používání řeči. Neobratná, kostrbatá či opisná vyjádření vtipu škodí a chybně použitá gramatika snadno zcela změní význam věty a vyznění vtipu, obvykle přestane být vtipný. V horším případě se posluchači sice smějí, ale ne vtipu.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky