Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2021-10-19 00:00:02

Konzumerismus a kapitalismus

Konzumerismus je tendence konzumovat a hromadit větší množství statků, než potřebujeme. Ekonomika kapitalismu nám umožňuje dlouhodobě produkovat více, než potřebujeme pro přežití. Kapitalismus tak sice živí konzumerismus, ale konzumerismus neživí kapitalismus, jak se mnozí domnívají. Dlouhodobá možnost produkce většího množství, než lidé potřebují, je totiž vysoce přínosná sama o sobě: Předchází nedostatku a strádání.
Přečtení: 46

Autor: v6ak
Čas: 2021-10-18 00:00:02

Pro a proti privatizace Budvaru

Výrobu piva nepovažuji za něco až tak důležitého, aby mi zásadně vadilo, když to dělá stát. Konkurence existuje a nevypadá to, že by Budvar měl nějaká významná privilegia. Dotace sice pobírá, ale nejspíš v celkem zanedbatelné výši. A pokud Budvar prosperuje, líbí se mi tento příjem státu nesrovnatelně více než daně. Riziko ovšem spatřuji v tom, co se stane, až Budvar začne být ztrátový. Obávám se, že politici by na to reagovali nějakou formou dotací. Potom z důvodů proti privatizaci moc nezůstalo.
Přečtení: 3076

Autor: Urza
Čas: 2021-10-17 12:00:00

Livestream Svobodného přístavu: Volby

Přečtení: 1200

Autor: Urza
Čas: 2021-10-16 12:00:00

Panelová diskuse Konfernece Svobodného přístavu 2021: Jak podpořit děti v lásce k učení

Přečtení: 1587

Čas: 2021-10-15 00:00:02

Komu byste spíše věřili?

Představte si, že se dostanete do opravdu těžké životní situace (například onemocníte rakovinou, přijdete o dům a podobně) a zrovna proti ní nejste pojištění. Raději byste věřili různým jednotlivcům ve společnosti, kteří používají svůj vlastní rozum a kterým můžete závažnost Vaší situace popsat, nebo složitému systému, který se řídí řadou nejednoznačných pravidel a regulací a který Vaše požadavky na osobní rovině v zásadě ignoruje?

Osobně důvěřuji lidem a jejich úsudku, protože vím, že oni mou situaci dokáží vyhodnotit individuálně a že ji dokážou porovnat se závažností jiných situací a podle toho se rozhodnout, zda mi pomůžou, jakým způsobem a jak moc. Z tohoto důvodu nemohu věřit státu ani jiným hierarchicky složitým společnostem, jejichž fungování nemůže být takto flexibilní. Jistě, určitá chybovost je i u lidí, protože jsou nedokonalí a někdy i ignorantští. Pokud ovšem nakonec má někdo šanci být vůči mým problémům citlivý a pomoci mi je co nejlépe řešit, je to právě jednotlivec nebo menší skupina lidí. Z tohoto důvodu jsem i pro decentralizaci a ponechání finančních prostředků soukromníkům, myslím si opět, že žádná lepší možnost nám nakonec ani nezbývá.
Přečtení: 3507

Autor: SeriousHog
Čas: 2021-10-14 00:00:02

Jak mě stát motivoval

Dnes jsem se dostavil na živnostenský úřad na kontrolu. Podali jsme přihlášku provozovny, kde účetní uvedla dřívější datum, a tím jsme se prý přiznali k asi měsíc trvající nelegální provozovně a dostaneme 1000 Kč pokutu. Na můj dotaz, kolik asi firem provozovny vůbec nehlásí úřednice odpověděla: „No spousty! A je docela problém je odhalit, když nejde o prodej, ale třeba jen o malou výrobu jako u vás.” Na můj dotaz, proč tedy ty, co se přihlásí, byť pozdě, „motivují” pokutou za litr, už odpovědět neuměla.
Přečtení: 3714

Autor: Tom Iss
Čas: 2021-10-13 00:00:02

Strach z vlády

Pokud se obáváte účasti některé politické strany na vládě, neznamená to, že vláda – v libovolném složení – má příliš mnoho pravomocí?
________________

(Původní autor zveřejnil text na instragramovém profilu @nesvobodni. Zde je publikován s jeho laskavým svolením.)
Přečtení: 4680

Autor: Šunka
Čas: 2021-10-12 00:00:02

Volby jako „svátek demokracie“? To jsou spíš „svátkem etatismu“!

Člověka dělá člověkem náhled na vlastní rámec života, estetický smysl a touha po přesahu vlastní osoby. Tento přesah by se dal nazvat taky „touhou po spirituálnu“, což je přirozený jev. Mimo jiné výklady se dá tato tendence vysvětlit tzv. „existenciálním stresem“. Jednou zemřeme a naše existence skončí. Pokud ale nalezneme přesah vlastní konečnosti, tato skutečnost se snáší lépe.

Existenční strachy člověka jsou hluboké. Máme strach z konečnosti, máme ale i strach ze svobody. Jak analyzuje geniální psycholog Fromm, v rámci potlačení tohoto stresu inklinujeme právě ke stavům, ve kterých cítíme přesah našeho vlastního života. K náboženství, ke spiritualitě, ale i k ideologiím. A v situaci, kdy je v naší republice čitelný hlad po spiritualitě, kterou nám v průběhu historie v pohanské podobě vzala katolická církev, je nutné si dávat pozor zejména na za původně nespirituální cesty k přesahu. V době, kdy se mnoho Čechů hlásí hrdě k racionálnímu ateismu, je zejména nasnadě, aby byli tito jedinci náchylní k modlám nenáboženským, podobně jako už před 150 lety pozoroval filosof Nietszche.

Za tuto modlu vnímám často stát, tedy tzv. „víru ve funkční, silný a spravedlivý stát“, tedy etatismus. Jeho modlou není spravedlivý Ježíš, je jím spravedlivý prezident Havel. Nestavíme se do pozoru při poslechu evangelií, ale při poslechu státní hymny. Neuctíváme kříže, ale uctíváme státní znak. A mnozí z nás jdou místo ke svatému přijímání s hrdostí a nábožným pocitem k volbám, které můžeme vnímat jako rituál. Volby jsou sice proces, který probíhá v demokratickém systému, ale vnímám je spíše jako svátek etatismu. Pokud je někdo chce vnímat jako něco slavnostního a rituálního, pak je vyznáním etatista a měl by je právě jako svátek etatismu vnímat.
Přečtení: 3879

Autor: v6ak
Čas: 2021-10-11 00:00:02

Opravdu zvyšuje (polo)povinné očkování proočkovanost?

Očkování proti covidu je podle mého názoru skvělá věc a myslím si, že výhody obvykle převažují nad riziky. Co s tím udělá nařízení? Když už ne natvrdo, tak aspoň centrálně omezit práva neočkovaných? Je tu určitá skupina lidí, kteří se očkování z různých důvodů bojí. Můžeme ovlivnit, jak velká tato skupina bude, ale nejspíš tu bude pořád. Pokud tuto skupinku natlačíme k očkování legislativou, nejspíš se bude snažit bránit. Protože malá skupinka v demokracii stěží získá dostatečné zastoupení, mají dobrý důvod přesvědčovat další lidi. Tím se z původní malé uzavřené antivax skupinky může vzniknout mnohem větší skupina. Nejspíše se najdou i politici, kteří se budou snažit nejen tuto skupinu lidí oslovit, ale také získat další antivaxxery. Vedlejším dopadem těchto snah bude šíření různých dezinformací. Ačkoli tedy legislativní tlak na očkování může vypadat, že zvyšuje počet očkovaných, nad celkovým dopadem visí otazník.
Přečtení: 4689

Autor: Urza
Čas: 2021-10-10 12:00:00

KSP21: Urza, Svoboda učení

Přečtení: 2594

Autor: Urza
Čas: 2021-10-09 12:00:00

KSP21: Zuzana Candigliota, Škola – ústav

Přečtení: 2495

Autor: v6ak
Čas: 2021-10-08 00:00:02

Má smysl se při volbách dívat na program?

Myslím, že má smysl si program přečíst s vědomím, že se zde strana snaží prezentovat v co nejlepším světle. Odfiltruju strany, které mají velmi vágní program. Odfiltruju strany, které slibují pečené holuby do huby. Zůstávají strany, které mají dostatečně podrobný a relativně realistický program. Některé strany vzbuzují obavy, že program nesplní, to je ta nejlepší varianta a o těch má smysl uvažovat. Jsou tu totiž ještě strany, které vzbuzují obavy, že program splní.
Přečtení: 4400

Autor: Urza
Čas: 2021-10-07 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: V 19 hodin živě o volbách!

Přečtení: 2151

Autor: v6ak
Čas: 2021-10-06 00:00:02

Postoje politiků k homosexuálnímu manželství

Občas slyším protiargument proti homomanželství, že to není libertariánské řešení. Tím by bylo odstátnění instituce manželství. V principu souhlasím. Lepší řešení by bylo, kdyby všeho, čeho lze po právní stránce dosáhnout manželstvím, šlo dosáhnout obyčejnou bilaterální smlouvou, kterou by si obě strany mohly sepsat podle svých představ. Nemuseli bychom společně hlasovat, jak má vypadat manželství ostatních. Uzákonění homomanželství je jen polovičaté řešení. Varovné ovšem je, když nějaký politik odmítá ono polovičaté řešení (homomanželství), ale zároveň jeho strana nemá v programu plné řešení. Těžko potom věřit, že za odmítnutím homomanželství jsou libertariánské důvody.
Přečtení: 3173

Autor: PieTrail
Čas: 2021-10-05 00:00:02

Jděte k volbám. Dám vám důvod, který jste neslyšeli.

Nemusíte mít rádi vládu, nemusíte mít rádi opozici. I přesto existuje důvod, proč je užitečné jít k volbám: Čím více hlasů získá nějaká strana, tím (procentuálně) méně hlasů získají všechny ostatní strany. Proč je to důležité? Díky tomu můžete pomoci dostat strany jako ČSSD či KSČM pod 5% hranici vstupu do sněmovny. Právě tyto strany se podle průzkumů umisťují poblíž 5% hranice a zároveň se jedná o strany, které mají na svědomí největší zásahy do svobody nás všech. Věřím, že mnoho z nás dalo někdy hlas straně, která se kvůli 5% hranici nedostala do sněmovny. 5% hranice je ale dvousečnou zbraní, kterou lze využít i k našemu prospěchu. Nelíbí se vám vláda, ale nelíbí se vám ani opozice? Klidně to hoďte nějaké malé straně, která se do sněmovny určitě nedostane.
Přečtení: 4096

Čas: 2021-10-04 00:00:02

Crossover s veganstvím

Přijde mi poučné, že spousta obvyklých argumentů proti veganství, i když to je úplně jiný myšlenkový směr, připomíná argumenty proti anarchokapitalismu. Karnisti obvykle argumentují tím, že lidé jedli maso stovky tisíc let, a proto by ho měli jíst i nadále. Zdůrazňují, že člověk maso potřebuje pro svůj život, ačkoliv všude existují příklady lidí, kteří ne. Také mají tendenci zlehčovat utrpení zvířat, což mi dost připomíná tendenci etatistů zlehčovat trápení dětí ve státních školách. S argumenty proti ankapu mívají společné to, že zdůrazňují tradici nebo relativizují realitu. Navzdory jisté společenské nevoli počet veganů stoupá, za což jsem rád. Těší mě, že existují lidé, kteří jsou ochotni konfrontovat svoje názory a nějak změnit svůj způsob života, protože si myslí, že to zastaví určité trápení. Osobně jsem na skoro rostlinnou stravu přešel dříve, než jsem došel k anarchokapitalismu. Přijde mi, že právě díky tomu, že jsem už konvenční názory nepovazoval za apriorně správné, jsem k němu měl snazší cestu.
Přečtení: 4141

logo Urza.cz
kapky