Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2024-07-10 00:00:02

Integrace kulturního individualismu a kolektivismu

Myslet na sebe, nebo na celek? Jakkoli nemám rád někdy skoro až ezoterické kolektivistické ideologie chybně aplikované na stát, nedovedu se plně ztotožnit ani s individualistickými kulturami. Zdá se mi totiž, že roli v životě každého nutně musí hrát obě tyto tendence. Jako jednotlivci hledáme štěstí a úspěch, ale pro lásku k lidem dokážeme svobodně jít za jejich hranice. Co by však byla láska k bližním bez lásky k sobě? Jedno bez druhého generuje výsledky, které ve mně vyvolávají smutek, jež zahrnují bezohlednost či sebeobětování, workoholismus, nebo dokonce totalitní stát. Nabízím proto alternativu v podobě překonání těchto inherentních kulturních biasů skrze jejich vzájemnou integraci: V tom spatřuji skutečnou moudrost.
Přečtení: 2482

Autor: Urza
Čas: 2024-07-07 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Kapitalismus versus socialismus v debatním klubu

Přečtení: 1220

Autor: Urza
Čas: 2024-07-01 00:00:02

Přepnutí Stok do prázdninového módu 2024

A jsou tu zase prázdniny, které nemalou část z nás nějakým způsobem ovlivňují, ať už jde o školáky, jejich rodiče, vysokoškoláky, učitele, návštěvníky různých festivalů a podobně; čtenost a sledovaost textů i videí Svobodného přístavu v tomto období každoročně klesá. Přepínám proto Svobodný přístav na dva měsíce do prázdninového módu, což znamená méně obsahu a sníženou pravidelnost; mezitím se budeme nejen pilně připravovat na další „sezónu“, ale během prázdnin se bude konat i pár akcí.

Užívejte léta; a především života!
Přečtení: 3056

Autor: Urza
Čas: 2024-06-30 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Vláďa Krupa přeložil Misesovu Teorii peněz a úvěru

Přečtení: 869

Autor: Urza
Čas: 2024-06-29 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Ankap jako globální respekt v čajovně Cherubín

Přečtení: 533

Autor: Urza
Čas: 2024-06-28 16:02:02

Kanál Svobodného přístavu: Urza o ankapu pro studenty Hotelové školy a obchodní akademie Havířov

Přečtení: 423

Autor: Hrosik1
Čas: 2024-06-27 00:00:02

Občanství

Pokud cizinec získá občanství nějakého státu, je tato transakce dobrovolná. Podepisuje s daným státem jakousi smlouvu, v níž se zavazuje k dodržování místních zákonů a na oplátku získává určitá privilegia. Efektivitu nyní nechme stranou. Toto samozřejmě neplatí pro lidi na území daného státu narozené – ti žádnou takovouto smlouvu nepodepsali. Pro imigranty je tedy stát dobrovolný, legitimní z pohledu neagrese a neporušuje jejich přirozená práva. Mohli bychom protiargumentovat, že je to jen přesun od původního vyděrače k jinému vyděrači. Ale i tak, byl tento postup dobrovolný a bez vyvázání z této smlouvy, které je možné, by měli být dohodnuté podmínky respektovány – vizte Svobodné otroctví.
Přečtení: 1617

Čas: 2024-06-26 00:00:02

Kvalitativní změny a etatismus

Snad nikdo v minulosti nedokázal předpovědět přechod od koní k autům nebo od papíru k počítačům. Podobné změny jsou nepredikovatelné, neboť nelze určit, kdy, jak a proč proběhnou. Obávám se, že tato vlastnost pokroku v jednom ohledu nahrává etatismu: I kdyby totiž současné státní způsoby řešení problémů byly špatné a alternativy k nim byly na dosah, nedokážeme si je dost dobře představit. Dokud pro ně v rámci volného trhu nevytvoříme podmínky, nebudeme schopni vidět, o co jsme přicházeli a jak moc špatné dosavadní řešení doopravdy bylo…
Přečtení: 1582

Autor: PetrKL
Čas: 2024-06-25 00:00:02

Evoluční role státu

Velký územní celek, byť jen minarchisticky držený pohromadě monopolem na násilí, vnímám jako krok dopředu oproti roztříštěným kmenům, které válčí i kvůli drobným majetkovým újmám. Konflikty jsou sice větší, ale zato méně časté a více lidem je umožněno žít pohromadě v míru. Stejně jako nás trh a kapitalismus vyvedly z výchozího stavu chudoby, je možné, že nás právě monopolizace násilí pomohla vyvést z výchozího stavu vysokého výskytu násilných konfliktů. A díky tomu jsme se následně za pomocí nezávislých arbitrů naučili konflikty řešit dříve, než v násilí přerostou. Přiřovnáme-li vývoj společnosti k vývoji jednotlivce, je stát takové silné ego, které si nezralý a vystrašený jednotlivec nejprve musí vybudovat, aby jej následně překonal, odložil a žil v klidu a autenticitě. Není tedy úkolem ankapu se státem bojovat, ale přenést se přes něj a přerůst jej – podobně, jako rostlina, kterou na začátku podpíral proutek, ale už drží sama a nepotřebuje jej. Přijměme tedy, že stát je součástí našeho vývoje, podobně jako se mnozí z nás zpětně smiřujeme s hříchy svého mládí.
Přečtení: 1147

Autor: Urza
Čas: 2024-06-24 00:00:02

Debata o kapitalismu a socialismu na SSPŠ

Tim Kožuchov pořádá dnes v 18 hodin na Smíchovské střední průmyslové škola a gymnáziu moderovanou debatu o kapitalismu versus socialismu; oponentem mi prý bude zkušený debatér z jejich debatního klubu – tak přijďte!
Přečtení: 718

Autor: Urza
Čas: 2024-06-23 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Vlastní nás stát?

Přečtení: 455

Autor: Urza
Čas: 2024-06-22 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Urza s Ondrou Matoušem o anarchokapitalismu a Ježku

Přečtení: 549

Autor: Urza
Čas: 2024-06-21 16:02:02

Kanál Svobodného přístavu: Gabriela a Urza – Věk je jen číslo aneb přátelství v JbK

Přečtení: 436

Čas: 2024-06-20 00:00:02

Složité věci stále existují

U některých lidí se setkávám s postojem, že politika, etika nebo společenské problémy jsou na ně příliš složité, a proto se jimi nechtějí zabývat. Do jisté míry nezájem považuji za lepší variantu oproti tomu, když slyší na jednoduchá, ale nedomyšlená řešení populistů. Na druhou stranu jsem si jistý, že tyto složité záležitosti stále dost významně dopadají na jejich život, a oni sami mají moc tyto záležitosti ovlivnit. Nebudou-li se složitými společenskými otázkami zabývat oni, budou se jimi o to víc zabývat lidé mocnější a mnohdy se zjevnějšími postranními úmysly. Historie, filozofie, ekonomie, či dokonce umění však mnohé odpovědi nabízí, a tyto odpovědi mnohdy nehrají do karet těm, kdo chtějí budovat autoritářskou společnost. Tímto článkem proto nabádám každého, nechť pustí uzdu své zvědavosti, a začne zkoumat a přemýšlet nad tím, jakým způsobem funguje naše společnost a podle čeho soudí, zda určité činy jsou dobré, nebo špatné.
Přečtení: 1296

Autor: PetrKL
Čas: 2024-06-19 00:00:02

Svoboda nepracovat

Jelikož jsem materiálně nenáročný člověk a cením si volného času, cíleně pracuji na zkrácený úvazek. Díky tomu mohu trávit více času prostým bytím, prací na sobě a zálibami, které mě naplňují. To jde ruku v ruce i s léčením mé diagnózy, která mi diktuje žít co nejvíc v klidu. Za největší překážku svého minimalistického životního stylu, který je zároveň mou léčbou, považuji stát. Když si uvědomím, že čistě pro sebe pracuji méně než polovinu času a zbytek pro stát, vyvozuji z toho, že ten čas, který pracuji na stát, jsem de facto jeho otrokem. V ústavě se píše, že ČR je „stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“. I přes toto vznosné ustanovení však zmiňovanou úctu ke své svobodě necítím, jelikož být svobodný pro mě znamená i pracovat v takové míře, jakou jsem si zvolil. Socialisté často viní zaměstnavatele z toho, že své zaměstnance vykořisťují, a tvrdí, že potřebujeme stát, aby se to nedělo. V mém životě je to však zaměstnavatel, kdo mi ve zkráceném úvazku vyhověl, a stát, který mi daně a odvody neodpustí.
Přečtení: 1821

Autor: Anička
Čas: 2024-06-18 00:00:02

Porozumění a respekt, hodnota a sounáležitost

Hodnota je v libertariánských kruzích nejčastěji spojena se slovem subjektivní a mluví se o ní především v kontextu obhajoby volného trhu. Lidé se mnoho staletí snažili přijít na to, proč mají statky pro lidi různou hodnotu a proč většinou funguje nákladová teorie hodnoty, ale v mnoha případech pak tato teorie selhává. Geniální objev subjektivní teorie hodnoty odpovídá na mnoho odvěkých otázek a má velký dopad na to, jak můžeme vnímat náš svět.

Proč to ale píšu? Řekla bych, že předchozí odstavec je takový „libertariánský mainstream“. Co mě ale zaujalo na tomto konceptu nejvíc, je to, že funguje univerzálně. Protože lidé přisuzují hodnotu všemu kolem sebe. A každý to má jinak. Od ekonomie a prostého vysvětlování lidského jednání, ekonomických principů a důvodů, proč ideje socialismu nemůžou v praxi fungovat, pak může být přesah subjektivní teorie hodnoty právě do našich osobních životů, kde socialismus funguje dobře (pro některé menší skupiny lidí – například uvnitř rodin). Vtip je dle mého právě v tom, že hodnota a to, v co skutečně věříme, nás spojuje víc než cokoliv jiného. A vůbec nezáleží na tom, jaká ta hodnota je. Můžeme si rozumět, můžeme spolu souhlasit, debatovat, respektovat se, ale opravdová sounáležitost a tvorba komunity či kmene spočívá právě ve sdílení společných hodnot. Sdílení toho, na čem nám skutečně záleží.
Přečtení: 3401

logo Urza.cz
kapky