Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2024-02-24 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Urza s debatním koučem Milanem o dětské práci v Debatním Deníku

Přečtení: 302

Autor: Urza
Čas: 2024-02-23 16:02:02

Kanál Svobodného přístavu: Urza s Timem chtějí legalizovat kanibalismus

Přečtení: 507

Autor: Urza
Čas: 2024-02-22 00:00:02

Konference Svobodného přístavu 2024: Technologie včera, dnes a zítra se koná již… pozítří!

Přečtení: 1397

Čas: 2024-02-21 00:00:02

Dobrovolnost proti donucení

Jedině dobrovolná směna je dlouhodobě udržitelný koncept. Je totiž flexibilní a neustále se podle situace optimalizuje. Všude, kde dochází k donucení, se mu lidé snaží vyhnout, a časem přijde selhání, protože nezohledňuje potřeby lidí. To pak nahradí opět dobrovolná směna, což je pouze otázkou času.
Přečtení: 961

Čas: 2024-02-20 00:00:02

Všichni jsme hlavně lidi

U některých paranoidnějších lidí pozoruji přesvědčení, že zastánci určitých extrémnějších ideologií jsou mezi sebou vzájemně propojení a společně pracují na tom, aby přeměnili společnost ve svou koncepci; někdy to dokonce přechází v konspirační teorie. K tomu bych rád uvedl svoje šokující odhalení: Ať už to je „neomarxista“ nebo nesmířlivý kapitalista, v první řadě je to prostě člověk. Každý má svůj jedinečný životní příběh a nejspíš většinu času ani nepřemýšlí nad tím, jak nastolit systém, který si přeje, a zná se dobře maximálně s několika dalšími zastánci té ideologie. Navíc, i mezi radikály existují výrazné názorové neshody, a každý si ten svůj „systém“ představuje jinak, což docela dobře ilustrují i některé diskuze mezi libertariány na Stokách. Co se zde opět snažím podtrhnout, je, abychom nepodléhali iluzi homogenity.
Přečtení: 1549

Autor: Anička
Čas: 2024-02-19 00:00:02

Je to, co vnímám, realita?

Realita, kterou každý z nás vnímá, je do značné míry zkreslená. Nejsme schopni jít ve všech oblastech lidského poznání do největšího detailu, abychom si vždy mohli udělat co neobjektivnější názor. Na to není dostatek času. Nehledě na omezení, která dané poznatky mohou mít. Spoléháme na takzvané kritické myšlení, které mnoho myšlenek rovnou smete ze stolu coby velmi nepravděpodobné, popřípadě jiné informace natolik sedí do naší reality, že je naopak přijímáme bez pochybností a mnohdy i bez našeho povšimnutí.

Někdy se zdá, že lidé s téměř stejnou sadou znalostí o světě dochází ke zcela opačným závěrům. Jak je to možné? Myslím, že je to právě díky tomu, že poznání jednotlivce je relativně malé vzhledem ke všem poznatkům světa. A také vidím problém v tom, že vše, co víme o světě teď, ovlivňuje přijímání poznatků v budoucnosti. Stejně tak ovlivňují vnímání světa naše postoje a emocionální vztahování se k různým tématům. To vše nám může bránit vidět svět takový, jaký skutečně je. Je dobré na to nezapomínat.
Přečtení: 873

Autor: Urza
Čas: 2024-02-18 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O Kostarice a svobodě se Slushem

Přečtení: 504

Autor: Urza
Čas: 2024-02-17 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Urza v pořadu Digitální (R)evoluce #11

Přečtení: 503

Autor: Urza
Čas: 2024-02-16 16:02:02

Kanál Svobodného přístavu: Urza s Timem obhajují pedofily

Přečtení: 555

Autor: Anička
Čas: 2024-02-15 00:00:02

Jsme lepší než oni?

Komunita anarchokapitalistů je skupina lidí, kteří věří v myšlenky nenásilí, dobrovolnost a volný trh. Jde o jedince, kteří mohou být názorově značně heterogenní, ale v těchto klíčových oblastech se shodnou. Problém vidím v tom, že myšlenky ankapu mohou být zastřeny hrdostí na to, že my jsme ti, co jsme na to přišli: „Ostatní – estatisté – pravdu (ještě) neznají. Oni to jednou pochopí, pak budou jako my.“ Vnímám určitý povýšený tón, který z nás – anarchokapitalistů – dělá něco víc. Proto bych ráda připomněla, že „my“ nejsme žádná homogenní skupina, která by měla na vše shodný názor. Ohledně anarchokapitalismu se možná shodneme téměř na všem, ale jinak se naše názory mohou dost rozcházet. Dělit se na „my“ a „oni“ proto nedává smysl. Nemyslím si, že bych byla o něco lepší než někdo, kdo nechápe problém centrálního plánování. A chci se vymezit vůči tomuto vymezování se. Pro mě nejsou žádní „my“ a „oni“. Jsou tady myšlenky ankapu. Ty považuji za hodné šíření, avšak bez nevraživosti či pohrdání.
Přečtení: 1796

Čas: 2024-02-14 00:00:02

Gender, autenticita a vnitřní svoboda

Téma genderu mě začalo zajímat poslední dobou, zejména v souvislosti s mojí cestou směrem k hlubší autenticitě. Uvědomil jsem si, že celá spousta sociálních kategorií má na člověka výrazný vliv, neboť je určitým „balíčkem“, který mu udává, jak se má chovat, jak má vypadat a podobně, což může odporovat tomu, jaký by chtěl být. Jednou ze snad vůbec nejzákladnějších a hlavně momentálně nejdiskutovanějších sociálních kategorií je nejspíše gender. Zatímco pro mě doposud hrálo největší roli rozebírat svobodu těch, komu jsou explicitně omezovány svobody (nejvíc to vnímám u sociální kategorie dítěte), uvědomil jsem si ale, že některé sociální normy zase výrazně omezují vnitřní svobodu, zejména pokud jsou prezentovány jako role, které jsou statické, poplatné pro celou spoustu situací, a za vystoupení z nich přicházejí výrazné negativní sociální sankce.

Pokud se někdo skutečně ztotožní s tradiční „ideologií genderu“ popisující, že existují objektivní „mužské“ a „ženské“ způsoby chování a sebeprezentace, může to jeho repertoáru jednání výrazně ubírat možnosti, které by ho dělaly šťastným. Oponenti genderové variace zdůrazňují objektivní biologická kritéria, která nepopírám, ovšem osobně gender vnímám hlavně jako ten psychosociálně konstruovaný zbytek nenáležící do pohlaví, který je dle mého názoru prokazatelně kulturně proměnlivý, a navíc svými pozorovatelnými rysy bývá i nebinární. Mnohým vadí případy, v nichž progresivní genderový diskurz propaguje např. omezování svobody slova, což i je podle mě neobhajitelné. Osobně však tvrdím, že toto nebinární a variabilní pojetí genderu lidem dává prostor chovat se autenticky, ať už svoji identitu nakonec redefinují, nebo ne. Tato flexibilita jim navíc může dávat větší vnitřní svobodu, v čemž vidím přínos genderu pro libertariánské hnutí: Vnitřně svobodní lidé si v životě spíše poradí a nebudou po státu požadovat další nesmyslné intervence „napravující“ jejich pokažené životy.
Přečtení: 1394

Autor: nannuck
Čas: 2024-02-13 00:00:02

Státe, děkuji!

Stát se rozhodl „řešit“ home office, protože je třeba něco udělat pro lidi, že? Mimo jiné byla maximální výše náhrad za práci z domova stanovena na 4,50 Kč/hodina. To znamená, že za 8 hodin práce můžu maximálně dostat 36 korun. Zlý zaměstnavatel nám doposud platil denní kompenzaci za home office 100 Kč. Děkuji státe, cítím se chráněn.
Přečtení: 1239

Autor: PetrKL
Čas: 2024-02-12 00:00:02

Bohatnutím ke svobodě

Před pár stovkami let bylo každé město obehnané hradbami. Vstup do něj musely povolit stráže a jednotlivá města (resp. jejich páni) mezi sebou válčila. To je dnes již těžko představitelné. Jak společnost postupně bohatla a pohyb zboží, lidí a informací se zrychloval, zlevňoval a usnadňoval, tak rostla i bezpečnost. Potřeba zbrojení a budování opevnění na lokální úrovni tak vymizela.

Velmi podobně jsou dnes státy obehnané hranicemi. Vstup do nich musí být povolen místní vládou a také mezi nimi vznikají ozbrojené konflikty. Proto věřím tomu, že pokud bude trend celkového bohatnutí společnosti pokračovat, bude jednou svět tak provázaný, dynamický a bezpečný, že přirozeně vymizí i potřeba si vůbec hrát na nějaké státní, a postupně i větší, mocenské útvary. Tím pádem by jednou mohla být potřeba hranic a jejich hlídání pro lidi stejně těžko pochopitelná, jako je pro nás dnes potřeba opevnění okolo měst.
Přečtení: 958

Autor: Urza
Čas: 2024-02-11 12:00:00

Livestream Svobodného přístavu: Budoucnost

Přečtení: 446

Autor: Urza
Čas: 2024-02-10 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Urza o Ježku a svobodném vzdělávání u Daniela Holánka

Přečtení: 549

Autor: Urza
Čas: 2024-02-09 16:02:02

Kanál Svobodného přístavu: Urza s Timem chtějí legalizovat hajlování na ulici

Přečtení: 571

logo Urza.cz
kapky