Je školní výuka hodnotově neutrální? – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Thevar
Čas: 2022-04-15 00:00:02

Je školní výuka hodnotově neutrální?

V Rámcovém vzdělávacím programu nalezneme spoustu zajímavých věcí, jež musejí školy povinně zahrnout do výuky. Vybral jsem dvě, které se týkají anarchie. Ponechám na každém z Vás, abyste si udělali vlastní názor na to, jak je anarchie v tomto povinném dokumentu pojímána:
– „…je důležité se o udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii či naopak k despotismu je neustále přítomným nebezpečím.“ RVP_ZV_2021; Výchova demokratického občana; strana 127
– „Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka).“ RVP_ZV_2021; Výchova demokratického občana; strana 129
Přečtení: 10262

Autor: Brabenec (neregistrovaný) Čas: 2022-04-15 17:41:44
Souhlasím s druhou větou, a sice že demokracie je protiváha diktatury a anarchie. Respektive viděl bych to tak, že anarchie je protiklad k diktatuře, případně totalitě, a demokracie je někde mezi. S čím nesouhlasím je, že je anarchie nebezpečím. Rozhodně větším nebezpečím, než anarchie je demokracie a její směřování k totalitě.
Web: neuveden Mail: schován
Z toho bych si jic nedělal, v diktatuře vás zas budou učit že neustále přítomným nebezpečím je anarchie s demokracií, :-) a že demokracie inherentně směřuje k anarchii.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky