Jsou povinné maturity správnou cestou? – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Thevar
Čas: 2022-01-10 00:00:02

Jsou povinné maturity správnou cestou?

V ČR máme povinnou maturitu z českého jazyka a následně cizího jazyka nebo matematiky. Udivuje mne existence pouze jedné úrovně didaktického testu bez ohledu na studovaný obor, že se maturity více nesoustředí na dané odvětví, a že jsou zkoušky z těchto předmětů povinné. Ať už žák studuje na truhláře, cukráře, zedníka, zdravotníka, aranžéra, kadeřníka, obchodníka, lesníka, zubního technika, farmaceuta, nebo studuje průmyslovou školu či gymnázium, úroveň didaktického testu je vždy shodná. Mohlo by se zdát, že tím vytváříme vhodný a jednotný kvalitativní standard pro všechny maturanty. Je však otázkou, zdali vědomosti z těchto didaktických testů studenti v budoucnu skutečně využijí, zdali by nebylo vhodnější, aby se žák mohl více věnovat studovanému oboru, a zdali zavedením povinnosti nesnižujeme touhu po dalším vzdělávání.

Pokud máte maturitu, doporučuji si vyzkoušet didaktický test buď z českého jazyka, matematiky či cizího jazyka a odpovězte sami sobě, kolik věcí z testu reálně potřebujete vzhledem ke svému maturitnímu oboru. Já osobně budu raději, když mne zdravotník bude spíše umět ošetřit, než poznat v textu substantivizovaná adjektiva, v kartézské soustavě pracovat s vektory a vypočítat souřadnice průsečíku, nebo umět po poslechu odpovědět na otázku „What was the number of elephants in the park last year?“. Umožnění vzniku volnotržních škol – nezávislých na státu – by vedlo ke zrodu škol zaměřených i na reálný profesní život. Volnotržní škola je totiž bytostně zainteresována do podpory kvalitního vzdělání, stát nikoliv.
Přečtení: 3764

Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky