Kritické myšlení a jeho limity – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: li
Čas: 2021-11-24 00:00:02

Kritické myšlení a jeho limity

V poslední době velmi často slýcháme, že by se ve školách mělo učit kritické myšlení – a není snad nikdo, kdo by to rozporoval. Ale jakým způsobem by to mělo vypadat? Není náhodou při posuzování věcí zcela zásadní to, k čemu jsme filosoficky (či nábožensky) ukotveni? Předpokládáme, že bychom měli automaticky hájit morální hodnoty, ale rozhodli jsme se je ve školách nevyučovat. Zrušili jsme předmět náboženství, protože se nehodil komunistům… Mnoho lidí dnes nechápe, k čemu je lidem náboženství dobré – případně k čemu je dobrá filosofie – a tento stav hraje do karet státu, který obsadil tuto pozici. Není náhodou výuka filosofie neméně podstatná jako výuka matematiky či češtiny? Můžeme opravdu kriticky přemýšlet, pokud naši mysl ukotvíme k neochvějné víře ve stát?
Přečtení: 7600

Autor: li Čas: 2021-11-24 08:26:15 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Myslím si, že bychom se neměli ukotvovat ani ke státu - ani k ankapu. Kriticky myslet jsme schopni pouze tehdy, pokud dané věci dokážeme stále "zkoumat", podrobovat je kritice, vyhodnocovat. Kriticky nepřemýšlíme, pokud se neptáme po smyslu, pokud nepromýšlíme alternativy. K tomu nám slouží zejména filosofie.
Autor: Hugo (neregistrovaný) Čas: 2021-11-24 19:09:39
Není náhodou při posuzování věcí zcela zásadní to, k čemu jsme filosoficky (či nábožensky) ukotveni?
- není

Předpokládejme opak, důležité to je:
kritické myšlení pak aplikujeme buď na to, v čem jsme ukotveni (a) nebo na ten zbytek

pokud ho lze aplikovat jen na to, v čem jsme ukotveni tak je jeho využití dost malé, pokud ho lze aplikovat i/jen na ostatní věci, tak není důvod, aby bylo podstatné v čem jsme ukotveni, pokud je věc, kterou zkoumáme, odlišná
Autor: li Čas: 2021-11-26 19:58:47 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
napsala jsem před chvilkou odpověď - omylem do nového komentáře (viz níže)
Autor: li Čas: 2021-11-26 19:50:34
Web: neuveden Mail: schován
Takže dětem budeme říkat, že nemají automaticky přebírat názory, že nemají podléhat prvnímu dojmu... mají si vyhledávat různé zdroje a ověřovat informace...
A pak je nějaký "problém", který by děti měly kritickému myšlení podrobit... Budou ověřovat vědecká fakta, dostupné informace, důraz budou přikládat odborníkům... jenže jak budou do svého posuzování zapojovat nějaké morální aspekty - napadne je to vůbec? a dokážou postihnout širší komplexitu problému? Jak si mají děti utvořit vlastní názor, když jejich představa o pojmech "svoboda", "smrt", "bolest", "láska", "bůh", "intuice", "svět", "duše".... bude pro ně jen něco mlhavého - o čem nikdy aktivně nepřemýšlely a nedokáží k nim přiřadit žádnou hodnotu? Nebude jim chybět nějaká zásadní báze znalostí, na které by si mohly utvořit svůj hodnotový systém???
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky