Úpadok spoločnosti – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Gonttash
Čas: 2021-06-25 00:00:02

Úpadok spoločnosti

Sociálny štát a sociálne politiky ako také rušia prirodzené incentívy ku snaženiu v oblastiach, do ktorých zasahujú. Ba čo je horšie, učia teda neprávom človeka zvykať si a veriť, že takýto spôsob je v poriadku, a kto takej myšlienke verí, bude taký spôsob nakoniec považovať za normálny snáď pre vše! Tobôž jeho potomci! Nemožno dovodiť z toho záver iný, než že sociálne politiky sú bezpochyby evolúciou štátu, no prinášajú degeneráciou človeka, a tak nakoniec i úpadok celej spoločnosti.
Přečtení: 2674

Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky