Výhody volnotržního školství – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Thevar
Čas: 2023-10-25 00:00:02

Výhody volnotržního školství

Volnotržní školství může přinést do škol (1) rozmanitost a kvalitu, jelikož poskytuje rodičům a studentům široký výběr škol a vzdělávacích programů. To vede ke konkurenci a zlepšení kvality vzdělávání. Kupříkladu VŠ bude muset produkovat kvalitní lékaře, jinak jejich studenty nikdo nezaměstná, a na takovou školu se nikdo nebude chtít přihlásit. (2) Inovaci a flexibilitu, jelikož volný trh povzbuzuje školy k inovacím a přizpůsobení se rychle měnícím se potřebám studentů. Školy mají větší svobodu ve výuce a vytváření programů. (3) Efektivní využití zdrojů, protože konkurence mezi školami motivuje k efektivnímu využívání finančních prostředků a zlepšení výsledků. (4) Zvýšení odpovědnosti, neboť školy budou odpovědné rodičům a studentům za poskytování kvalitního vzdělání – jinak jim hrozí odliv studentů a následný krach. (5) Individualizaci vzdělávání, jelikož volný trh umožňuje rodičům a studentům vybrat si vzdělávací přístup, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám a zájmům. (6) Ekonomický rozvoj, protože efektivní vzdělávací sektor podporuje ekonomický růst tím, že připravuje studenty na budoucí pracovní trh. (7) Angažovanost rodičů, neboť, volný trh dává rodičům větší kontrolu nad vzděláváním svých dětí a podporuje jejich aktivní zapojení do vzdělávacího procesu.
Přečtení: 4796

Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky