Diskuse – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu

Komentáře uživatele marcusant (strana 1)

Nezobrazí-li se komentář po prokliku do odpovídající diskuse, znamená to, že se jedná o reakci ve vlákně, které se uživatelé rozhodli skrýt (tyto může každý zobrazit po přihlášení).

Web: neuveden Mail: neuveden
Pokud se nedomníváte, že jste to "vykopání", které u Ondry snad vůbec nenastalo, způsobil modlitbou k bohu(m) dle výběru, ale nějakým svým myšlením a konáním, překračujete dnešními komentáři diagnostickou hranici bludu. Představa, že svou vůlí a bezvýznamnými činy ovlivňujete realitu druhých, tedy jakési vaší božské všemocnosti, by vedla nejednoho psychiatra k úvaze o vhodné medikaci a diagnostickém pobytu v lůžkovém zařízení. Jste úplně bezvýznamný a neovlivňujete vůbec nic mimo vaši omezenou osobní kompetenci.
Web: neuveden Mail: neuveden
Šašek je i na poměry poruch osobnosti mimořádný. Dají se nalézt asociální i hraniční rysy, ale narcismus převládá. Často se to označuje jako smíšená porucha osobnosti, což je dosti neurčité, ale zdravotníci z psychiatrického prostředí si udělají poměrně konkrétní představu s kým mají tu čest. Hovadismus je celkem výstižný termín, naštěstí je takových opravdu málo a navíc se celkem často takový stávají oběťmi násilných trestných činů.
Web: neuveden Mail: neuveden
Zkuste to brát tak, že když lidi mluví o druhých často mluví hlavně o sobě. Z tohoto úhlu pohledu šašek pochybuje o svých duševních schopnostech ("debile"), možná má podezření na nějakou duševní nemoc ("kreténe") a uvažuje o sebevraždě ("běž se zabít"). Chápu, že to není váš příklad, vy ho chcete hlavně urazit, ale na mě z toho jde poslední dobou spíš lítost.
Web: neuveden Mail: neuveden
Bůh se nazývá Hospodin či Adonai psáno יהוה, Jošua byl boží syn a syn člověka. Bůh je jeden, nemá smysl ho nazývat nejvyšším bohem, to je modloslužba. Satan je jen myšlenkový koncept a jako takový je součástí božího stvoření. Na závěr: co je císařovo, císaři (císař=stát).
Web: neuveden Mail: neuveden
Píšete s odpuštěním hovadiny. SÚKL je státní, to je to S na začátku zkratky. VZP je státní, stát je 100% akcionář. ČEZ - většinový akcionář stát může ze svého rozhodnutí vyplatit menšinové akcionáře, nepotřebuje jejich souhlas, je na to zákon. Stát akredituje jednotlivé studijní programy vysokých škol a na základě těchto akreditací je financuje, tím pádem může klást podmínky. Stát určuje mzdy lékařů v zařízeních zřizovaných organizačními složkani státu vyhláškou, pokud by je odměňoval dostatečně, neutíkali by, ledaže byste zadrátoval hranice. Státní, krajská či obecní je stále převážná většina nemocnic, tedy nikoli máloco nýbrž většina. Toť k vašim hovadinám.
Náklady mohou být vynaloženy efektivně nebo needektivně. Podnikatel se snaží o efektivitu, protože má konkurenci, v některých oborech je tou konkurencí mimo jiné i stát. Podnikatel chce zisk, proto v těchto oborech musí být výrazně efektivnější než stát, aby mu mohl konkurovat se ziskem. Podnikatel navíc platí z tohoto zisku státu daň, stát tedy na jeho zisku vydělává, je podílníkem na jeho zisku, má na něm zájem. Toto nemá vůbec nic společného s anarchokapitalismem a RŠ, je to úplně normální ekonomika, kterou se můžete naučit na každé lepší střední škole. Náklady tedy užitek nedeterminují podle vůbec žádné teorie krom vaší vlastní. Pokud bychom čistě teoreticky připustili nějakou objektivní hodnotu statků a užitku z nich, pak ten užitek determinuje efektivita vynaložení nákladů ne jejich výše. Pokud toto neuznáte, jste jen trapný egoista, který jde proti elementární logice, aby nemusel přiznat svou chybu.
Web: neuveden Mail: neuveden
Náklady užitek nedeterminují, mohou, ale taky vůbec nemusejí s užitkem souviset. Např. stát neustále zvyšuje počet státních zaměstnanců a osob ze státního rozpočtu placených prostřednictvím navázaných organizací. Nezdá se ale, že by se jakkoli významně zlepšovaly služby poskytované státem, spíš naopak. Je drahá elektřina - ČEZ je převážně státní ve smyslu vlastnictví, stát skrze SUKL a VZP ovlivňuje dostupnost lékařské péče a léků, skrze státní univerzity ovlivňuje počty vystudovaných lékařů a sester a kvalifikační požadavky na ně. Máme obludné množství fízlů, kteří zavírají nesmyslné množství lidí za "zločiny", které jinde vůbec neexistují atd. Stát je absolutně needektivní ve všem, co dělá. Výjimkou je živení parazitů, to mu jde skvěle.
Web: neuveden Mail: neuveden
Mohl byste mi prosím nějako srozumitelně vysvětlit, co máte s těmi metaforami? Jedná se o standardní řečnický obrat, různá přirovnání se používají od starověku a umožňují pochopit něco, s čím nemáme přímou zkušenost, či otevřít dosud neviděný úhel pohledu na věc. K čemu je dobré počítání metafor? Co je na nich pozoruhodného, že jim tu pozornost věnujete? Proč zamořujete diskusi dalším obsedantně ruminovaným výrazem?
Web: neuveden Mail: neuveden
Tomu, co popisujete, se říká puč nebo revoluce, podle preference. To není cesta, ke které se anarchokapitalismus hlásí. Cesta vzniku anarchokapitalismu má být postupná a nenásilná, úzce propojená se zásadní decentralizací rozhodovacích procesů. Psali jsme o tom jaká jsou rizika zhroucení ankapu a jak mu případně zabránit. Vy píšete o tom, jak zabránit jeho vzniku. To není úplně to, co bych si představoval pod konstruktivní debatou.
Web: neuveden Mail: neuveden
Jelikož stát není legitimním vlastníkem území na kterém se nachází, tak si to umím představit jen obtížně. Jako že by někdo vykoupil všechny vlastníky pozemků na území nějakého bývalého státu. V případě území ČR by se jednalo o +milion majitelů z řad fyzických osob a další statisíce právnických
Vlastník neurčuje všechno. Např. pokud je pozemek zatížen nejakým břemenem, musí ho vlastník zohledňovat trvale nebo do vypršení takového závazku. Je spousta mechanismů, jak riziko skoupení omezit.
Web: neuveden Mail: neuveden
Jste geniální v tom, jak nakrmit vlastní narcismus a zároveň plácat naprosté hovadiny. Centrální autorita z definice autority rozhoduje. Centrální rozhodnutí opět z definice vyhovuje nějakému centru, nějakému výboru, který možná zastupuje většinu, ale obvykle ne všechny účastníky a dotčené. Kdyby existovala všeobecná shoda, netřeba autority. Autorita pak iniciuje násilí proti těm, jejichž oprávněný zájem její rozhodnutí narušuje. To je v rozporu s NAP a tím pádem s anarchokapitalismem. Centrální autorita tudíž není a nenůže být řešením pro anarchokapitalismus už z definice, protože porušuje jeho základní princip.
Web: neuveden Mail: neuveden
Je milé, když na něco pořád odkazuji a někdo to skutečně četl. Děkuji
Web: neuveden Mail: neuveden
Období vzniku tzv. kněžského kodexu (tedy ustanovení vámi zmiňovaných pravidel) moderní archeologie, biblistika a hermeneutika klade do šestého století před občanským letopočtem, tedy do obddobí+- exilního a krátce před tím (Jeremjáš) a po tom. Období souců klade naopak do století +- jedenáctého či ještě dřívějšího. Tehdejší volné kmenové společenství čítající maximálně několik desítek tisíc (na základě arch. nálezů) osob rozptýlených po asi dvojnásobku území dnešního Izraele, žádnou významnou kněžskou vrstvu ještě nemělo mimo jiné proto, že by jí neuživili. Vypadalo to asi jako menší cirkus vláčející stánek a pozlacenou bednu mezi jednotlivými vesničkami. Oběti byly v zásadě dobrovolné, kdyby to mělo mít prvky donucování a rabování, dlouho by nepřežili. To přišlo až se vznikem státu, který poskytl vymáhací aparát.
Web: neuveden Mail: neuveden
Chtěl jste princip neagrese, máte princip neagrese. Že anarchokapitalismus z něčeho vychází, je jen logické, žádné nápady nevznikají izolovaně. A že to, z čeho vychází, je mimo jiné kniha Soudců a další kapitoly Bible, opravdu není žádné tajemství. Anarchokapitalismus se k této inspiraci hrdě hlásí, nic si manipulativně nepřivlastňuje.
Web: neuveden Mail: neuveden
Kdybyste dokázal dohlédnout dál než na špičku svého nosu, věděl byste, jaký jste napsal nesmysl.
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, předpokládá, protože krom základního bodu, že vládnout má jedině Bůh - je to primárně náboženská kniha, je tím, že bude iniciovat násilí, zpochybňována legitimita potřeby mít světského vládce a tedy státu jako takového. Podobně také v 1.Samuelova 8. Nebo jinak, právě to, že iniciuje násilí, je důvod, proč je světský vládce špatně. Ohledně neiniciace násilí nezi lidmi navzájem, je tam desatero třeba v Dt 5. Tedy nekrást, nevraždit, neznásilňovat a obecně netoužit si přivlastňovat majetek druhých. Mně to přijde docela podobné principu neagrese.
Web: neuveden Mail: neuveden
To je právě ta demokracie. Dostatečně velká menšina upírů podpořená sociálně cítícími "svědomáky" může v demokratickém státě dlohodobě vysávat a zneužívat ty, co převážně něco vytvářejí. Navíc ti se moc nebouří, protože mnoho z nich také sem tam něco využije, takže mají pocit, že mají sami máslo na hlavě. A cirkus jede dál...
Web: neuveden Mail: neuveden
1) je tam explicitní upozornění, že pokud zřídíte stát, v tomto případě ustanovíte krále, bude proti vám iniciovat násilí.
2) nijak si to nevysvětluji, nejspíš je to nenapadlo
3) to, že něco někoho nenapadne, nevyžaduje žádnou omluvu, mimochodem četl jste "O společenské smlouvě"? Ono to zase není tak, že vůbec nenapadlo, jen v jiném kontextu
4) ono to není tak prosté, nejspíš to nebyla náhlá myšlenka osvícení, spíš docela složitý reverzní inženýring lidství. Mnohé myšlenky také souvisí s overtonovými okny, dříve třeba byly v určitých údobích některé prostě nemyslitelné.
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, stát je utlačovatel a spoustě lidí to bohužel vyhovuje, že žijou tak trochu na úkor jiného. Dalo by se říct, že většina lidí u nás žije v něčem na úkor jiného a naopak v něčem jiném je zase vysávána. Celý ten cirkus řídí ti, co téměř výhradně sajou a nikoho neživí. Pro mnoho lidí, co prožili život ve státu je nepředstavitelné, že by neměli nárok vůbec na nic, co si sami neobstarají.
Web: neuveden Mail: neuveden
Někdo na to zjevně přišel. Četl jste tu Jótamovu bajku (Soudců 9.)? Jinak zjevně není pravda, že na to nikdo nepřišel, jen to nedefinoval a nenapsal či jinak nezveřejnil, pouze tak některá společenství žila či žijí. Komunismus před Marxem také nikdo vědecky nedefinoval, přesto bylo v historii několik společenství, která se chovala velice kolektivisticky a násilně, řekl bych prarudě.
Navíc to tak chodí, že někdo něco vymyslí nebo pojmenuje první, jako většina těch jmenovaných pánů. Proč bych měl kohokoli z nich mít za blbce, oni přišli na jiné úžasné věci. Není někdo blbec jen proto, že mi to podsouváte. Je to jen vámi podvržené falešné dilema. Ve dvacátem století, zejména v jeho druhé polovině, došlo k velkému množství objevů ze všech možných odvětví lidské činnosti, mimo jiné i v těch společenskovědních.
Web: neuveden Mail: neuveden
Anarchokapitalistická etika spočívá v NAP, tedy "neiniciaci násilí". Z tohoto pravidla lze odvodit řešení pro mnohé konkrétní situace. Toto pravidlo je blízké negativní formulaci tzv. zlatého pravidla - autor rabi Ješua ben Josef ha-Nocri. Toto pravidlo bylo základem mnoha filozofií od pozdního starověku, přes středověk, až vyvrcholilo v kategorickém imperativu Immanuela Kanta. Bohužel ani Ježíš, ani rabíni před ním, ani Pavel a Petr a kněží po nich, nebyli schopni či nechtěli nahlédnout nepřístojnost světské moci. Najdou se náznaky např. Jótamova bajka, ale neujaly se.
Web: neuveden Mail: neuveden
Poznal jsem za život docela dost zločinců včetně vrahů dětí, což je asi to nejspodnější dno, a s tou sebeúctou to moc valné neměli. Většina z nich žila dlouhou dobu v urputném sebeklamu, který se jim dříve či později zhroutil. Když okradete zloděje jako je třeba stát, obvykle to nemá žádný valný vliv na to, jak si sám sebe vážíte. Když jste fanatický fundamentalista a držíte se své ideologie, většinou taky nemáte problém. Když jste ale normální obyčejný člověk a někoho v zásadě nevinného okradete, podvedete nebo zabijete, tak, pokud nejste echt psychopat, problém se sebou opravdu máte.
Web: neuveden Mail: neuveden
Ps: dlouho jsem hledal ten svůj princip a nalezl jsem ho pod výrazem vlídnost erymologicky uvádět v (sou)lad, anglatinsky harmonizovat. Pro mě je to jediné použitelné pravidlo, protože neříká, co je správně a co ne, akcentuje dohodu, v určitém slova smyslu kšeft. Jistý Einstein v rámci své teorie relativity postuloval pravidlo nepoznatelnosti, které z podstaty vylučuje existenci ideálního řešení čehokoli. Zkoušely to už stovky diktátorů během celé historie lidstva a zůstávaly za nimi jen čím dál větší hromady mrtvol. K výše zmíněnému pravidlu vlídnosti snad lze přidat zákldní pravidlo zdravotníků: hlavně neuškoď!, ale týká se jen zdravotnictví a je hlavní příčinou důvěry ve zdravotníky.
Web: neuveden Mail: neuveden
Princip, mravní zákon, morální imperativ. Proč je dodržujeme? Zejména proto, abychom si za to mohli vážit sami sebe. To ale v důsledku může vést k páchání nepřiměřené tvrdosti až zla, abychom jim mohli vyhovět. Proti tomu lze postavit soucit, vlídnost, vztah, individuální řešení v souvislostech či menší zlo. Z duše nenávidím neoblomné principialisty, státní úředníky co mají štempl, fízly, prokurátory i mnohé soudce, co povyšují zákon nad lidskost a všem meří stejným metrem bez ohledu na konsekvence.
Web: neuveden Mail: neuveden
Volnotržní soud ale není instituce, je to smluvní arbitr, který je vázaný na smlouvu, dohodu či území působnosti na základě vůle vlastníka(ů) pozemku, kde k příčině sporu došlo. Volnotržní soud nemůže rozhodovat o nikom, ke komu nemá žádnou vazbu. Pokud volnotržnímu soudu nedáte právo nad vámi rozhodovat nebo se nenacházíte na území, kde mu to právo dal někdo jiný, nemá nad vámi žádnou moc.
Web: neuveden Mail: neuveden
Jenže on nikdo na váš pozemek neleze, nijak vaše fyzické vlastnictví nenarušuje. V anarchokapitalismu si na svém můžete dělat, co chcete a na pozemcích třetích osob co vám dovolí. Prostě nemůžete nikomu říkat, co smí a nesmí na svém vyrábět a prodávat, nemůžete třetí stany nutit, aby mu to neumožnili na svých pozemcích. Urza to má docela dobře popsané.
Web: neuveden Mail: neuveden
Jak si lze na volném trhu bez státního donucení hájit své patenty? Nelze mít smlouvu s každým žijícím jednotlivcem na světě a žádneho suverénního vlastníka pozemku nelze žádnými legitimními prostředky donutit, aby takovou smlouvu podepsal. Bez platné smlouvy nelze mimo stát nic vymáhat.
Opakuji, to že někdo něco vymyslí, nemůže automaticky zavázat všechny lidi na světě k tomu, aby něco dělali resp. nedělali.
Web: neuveden Mail: neuveden
Můžete si klidně dál nalhávat, že jsou to hodní altruističtí strejdové, ale pravdou se to tím nestane.
Web: neuveden Mail: neuveden
Komu?
Web: neuveden Mail: neuveden
Náklady jsou schválně nesmyslně vysoké, protože jsou nesmyslně vysoké nároky. Prosadily si to samy farmafirmy jako způsob vyřazení chudší konkurence. Velká část testů je redundantní nebo zcela zbytečná. Spousta testů i syntéz dnes může probíhat na počítači a částečně už dnes pomocí AI. Většina příslušných předpisů vypadá, jako by je vymyslel těžký paranoik, ale když je potřeba vakcína na covid, najednou nejsou potřeba. Testy na vakcíny nebyly nedostatečné, jejich nedostatky a rizika byly farmafirmám dostatečně známé. Testy bežně vyráběných léků jsou mnohokrát naddimenzované, aby je nikdo krom pár zavedených výrobců nemohl zaplatit.
Web: neuveden Mail: neuveden
Třeba univerzity, neziskovky, společně financovaná výzkumná centra, dokonce i ten stát, když už je, koneckonců má být pro veřejné blaho a disponuje největším objemem prostředků. Ale tobě to stejně nevysvětlím, škoda, že hrdina Rakušák mlčí jako zařezanej, asi na ty argumenty nemá odpověď.
Web: neuveden Mail: neuveden
V tomhle případě ne, tady jde o protikonkurenční opatření a korupci. Lid do toho skoro vůbec nevidí, je to příliš velké, drahé a složité.
Web: neuveden Mail: neuveden
Tak to by stát asi neměl mít právo stahovat z distribuce a rušit staré léky (generika) bez patentové ochrany ve prospěch těch s ochranou. Jenže se to úplně běžně děje a je to důsledkem korupce.
logo Urza.cz
kapky