Diskuse – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu

Komentáře uživatele li (strana 1)

Nezobrazí-li se komentář po prokliku do odpovídající diskuse, znamená to, že se jedná o reakci ve vlákně, které se uživatelé rozhodli skrýt (tyto může každý zobrazit po přihlášení).

Autor: li Čas: 2022-06-23 12:05:11 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
To jsem ráda! Mějte se hezky, Li :)
Autor: li Čas: 2022-06-23 12:01:27 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
No jasně! To je v pořádku. Tak by to mělo být :)
***
Li je začátek mého jména, neznamená to nic, kamarádi mě tak oslovují :)
Autor: li Čas: 2022-06-23 11:58:42 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Já nejsem zastánce toho současného systému, ale chápu samozřejmě i další souvislosti... A nemáme díky státu příliš mnoho alternativ, to je problém!...
***
Myslím, že máme stejný cíl: Vytvořit více možností vzdělávání.
***
Mám pocit, že jsem tady vnímána jako "zastánce současného stavu", ale tak to není! Nelíbí se mi jen určitá fanatičnost, s tím mám fakt problém...
Autor: li Čas: 2022-06-23 11:49:59 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Co myslíte tím, že bychom jim "snížili možnost výběru"???
***
Přesně tak - měli bychom se bavit o alternativách, to je klíčové!... také věřím volnému trhu a kreativitě lidí.
***
Takže si myslím, že si rozumíme :)
Autor: li Čas: 2022-06-23 11:31:32 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ano, ráda o věcech přemýšlím, takže bychom si mohli rozumět :)
Co byste volil: "poflakování na ulici" versus "pobyt v nějakém inspirativním prostředí"
Já nevím co si vyberete Vy... já bych volila tu druhou variantu...
Problém je, že zatím není dostatek alternativ... takže pokud teď zrušíte zcela povinnost vzdělávat děti, tak můžete zásadně ublížit mnoha dětem, to je můj názor.
Autor: li Čas: 2022-06-23 11:14:13 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ano, i vztah se někdy vůbec nepovede a nebo se stane tragédie (rodiče nám zemřou). Ale takto by se tímto vědomím už děti "vyráběly".

To je blbost, pokud je matka natolik zoufalá, že své dítě odloží do babyboxu, tak mu tím zachraňuje život. Ona sama je z nějakého důvodu na tom tak zle, že se o něj nedokáže sama postarat.

Bylo by skvělé, když by svět byl ideální, leč není - to víme. To ovšem není argument pro "manželství pro všechny". Stále řešíme etickou otázku vzhledem k dětem, které by takto přicházely na svět ve velkém počtu... Odpovědět si na ni musí každý sám... Bylo by smutné, kdyby toto stát plošně lidem vnucoval a vyžadoval by respekt... to je hnus.
Autor: li Čas: 2022-06-23 10:54:34 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Jasně. Jste takový přemýšlivý člověk, to se hned pozná...
Autor: li Čas: 2022-06-23 10:26:25 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Já bych řekla, že v ankapu by se otevřela obrovská škála alternativ. Myslím, že by mohly existovat školy, kde by se děti učily např. jen 2 dny v týdnu matematiku, a češtinu - a zbytek by se věnovaly praktickým činnostem, které by je rozvíjely... učily by se základy cenotvorby a použitelné věci pro život... odpoledne by mohly (pokud by chtěly) třeba za úplatu uklízet ve škole nebo na školním pozemku... Občas by se třeba konaly jarmarky, kde by studenti mohli nabízet své výrobky... Děti se rády učí a mají rády i řízené činnosti (samy se často nedokážou zabavit). Někdo je víc na přemýšlení - jiný na praktické dovednosti. Škola by to měla reflektovat a měla by být mnohem variabilnější... s dobrým zázemím (dílny, počítačové místnosti apod.) a inspirativními učiteli (ne nutně pedagogy)...
Autor: li Čas: 2022-06-23 09:33:17
Web: neuveden Mail: schován
Většina lidí si uvědomuje, že vzdělání je jedna z klíčových věcí pro život. Věřím, že tato většina by se proto vynasnažila svému dítěti dopřát co možná nejlepšího vzdělání... (= tam bych v individuálním vzdělávání neviděla problém). Individuální vzdělávání je rovněž velmi drahá záležitost. Ale určité procento lidí bohužel není obdařeno "zdravým selským rozumem" - ani nemá kolem sebe dostatečně podnětné prostředí - či ekonomicky stabilní zázemí. Jak bude probíhat výuka v takových rodinách? Bude pro ně dostatečné vzdělání, když se budou poflakovat na ulici? To je otázka k diskuzi...
Autor: li Čas: 2022-06-22 19:27:05 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
To je na odebrání dítěte. Takhle běžný vztah s dítětem opravdu nevypadá. Nicméně z toho nemůžete vyvozovat obecné závěry.
Autor: li Čas: 2022-06-22 19:16:26 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Máte zkušenost s homosexuálními rodiči??? Co když jste byl jako dítě opravdu tak hrozný, že by Vás mydlili od rána do večera i oni... to už se nedozvíme. Nicméně na tom nemůžete stavět žádnou argumentaci...
Autor: li Čas: 2022-06-22 18:34:39 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Děti nejsou věci, to bychom měli mít na paměti! O tom by se měla vést diskuze. Zde pár takových lidí, kteří vyrůstali v rodině se stejnopohlavními rodiči:
https://www.youtube.com/watch?v=VGXGGAby-RU
Autor: li Čas: 2022-06-22 14:58:12 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Jednoduše: Dítě má otce i matku. I když jsou rozvedení, tak může udržovat kontakt - příp. zná nějaké info o svém biologickém otci. Hraje tam roli "příroda"...

Přesně tak, nejdřív ankap, tak tyto experimenty... protože jinak si stát bude vynucovat respekt násilím...

Babyboxy děti zachraňují. Doufám, že chápete jisté odlišnosti...

Jak souvisí leukémie s manželstvím pro všechny????
Autor: li Čas: 2022-06-22 14:41:20 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
"Osobně mi jako problém připadají plné dětské domovy, než prázdné lidské domovy a děti, které mají adoptivní rodiče rozličných pohlaví a počtů."

Dětské domovy se starají převážně o děti, které mají své biologické rodiče, kteří jsou momentálně v nějaké špatné životní situaci = tyto děti nejsou právně volné. Jinak je žadatelů o zdravé a právně volné dítě hodně...
Osobně mi přijde větší etický problém, pokud se 2 kámošky domluví, že se vezmou a každá se nechá oplodnit. Pak se "rozvedou" - a každá si vezme to své dítě a jdou si žít po svém... Dítě není věc, dítě je člověk. Dítě nemá 2 biologické maminky nebo 2 tatínky... Bavme se o právech dítěte a o tom, zda je to pro nás eticky v pořádku. Stát by neměl vynucovat respekt této parodie na manželství...
Autor: li Čas: 2022-06-22 11:17:24 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
"před chvíli jste tvrdil, že dvě sestra a dva bratři reprodukčně aktivní nebudou. Jak to s tím souvisí?"
Dvě milující se bytosti touží zpravidla po dítěti - proto vznikl institut manželství.
No a dnes jdou děti vyrobit. Dítě automaticky nikdy nepozná jednoho ze svých biologických rodičů... Nebude znát žádné příbuzné z té strany.
Lidské bytosti = nositelé práv. – souhlas, takže tu máme ETICKÝ PROBLÉM, který je nutný komunikovat
Autor: li Čas: 2022-06-22 10:59:45 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ne, jde zejména o vyrábění dětí podle rozmaru. Děti nejsou "bačkory", ale lidské bytosti. Lidské bytosti = nositelé práv. Nechci "manželství pro všechny" respektovat a stát by mne přinutil.
Autor: li Čas: 2022-06-22 10:46:45 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
V ankapu se vás to netýká. Ale žijeme v poměrně rozbujelém státě. Tady se Vás to teda sakra týká!
Autor: li Čas: 2022-06-22 10:37:55 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Třeba se vezmou 2 dospělé sestry nebo 2 bratři... U stejnopohlavních tyto věci není na místě řešit, plod to nijak neohrozí. Souhlasíte s manželstvím pro manželství dvou bratrů a dvou sester? Mají se rádi/rády a platí daně.
Autor: li Čas: 2022-06-22 09:39:50 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Můžu se zeptat jestli máte děti? Případně kolik je Vám let? Samozřejmě mi nemusíte odpovídat...
Tipovala bych, že jste ještě mladý a děti zatím nemáte...
"Co komu brání, aby dnes vychovával děti v polyamorní domácnosti o deseti dospělých?" Nic, jen to není nic, co by měl stát podporovat a privilegovat.
Autor: li Čas: 2022-06-22 09:33:45 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
TRESTY
„Za účelem dostatečné trestněprávní ochrany LGBTI+ lidí před nenávistnými útoky je nutné novelizovat stávající základní i kvalifikované skutkové podstaty a také přitěžující okolnosti v trestním zákoníku zahrnující nenávistné pohnutky o pohnutku nenávisti na základě sexuální orientace a genderové identity. Bylo by vhodné zahrnout tuto pohnutku i do skutkových podstat dalších trestných činů, kterým jsou LGBTI+ lidé často vystavováni (např. trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti).“
A stát bude potřebovat proškolit mnoho specialistů na dané téma, protože tyto oběti „...jsou považovány za tzv. zvlášť zranitelné oběti. Proto mají právo být vyslýchány obzvláště citlivě vyškolenými odborníky ve vhodných prostorách a člověkem s pohlavím dle vlastní volby. V současnosti však v ČR neexistuje školení týkající se LGBTI+ obětí trestných činů. Je proto třeba jej vytvořit ve spolupráci s organizacemi pomáhajícími obětem z řad LGBTI+ lidí a následně vyškolit policisty/ky v citlivém jednání s LGBTI+ oběťmi, v řešení konfliktů a domácího násilí týkajících se LGBTI+ lidí a dalších souvisejících věcech.“

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/ze-zasedani-vyboru/Strategie_-Bariery-LGBTI-zivota-v-CR_2021-2026_MPR_1.pdf
Autor: li Čas: 2022-06-22 09:14:54 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
To myslíte vážně? A děti v takových svazcích?
Autor: li Čas: 2022-06-22 00:30:38
Web: neuveden Mail: schován
DUHOVÁ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH:
Tato výchova už zdarma ve školách a školkách probíhá, namátkou pár bodíků.
http://proud.cz/vzdelavani.html

— Studující vyjadřuje otevřeně homofobní postoje a argumentuje tím, že může mít takový názor, protože je svoboda slova.
(Zmíníme, co svoboda znamená pro nás... V případě pokračujících nenávistných projevů informujeme studující o Antidiskriminačním zákoně a o trestném činu Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.)

— Studující akceptuje existenci LGBT+ lidí, ale nepřiznává jim stejná práva jako heterosexuálním a cisgender lidem
(Může se stát, že se studujícími narazíme na témata jako je například adopce dětí stejnopohlavními páry. Je vhodné vědět například to, že neexistují vědecké argumenty, které by potvrzovaly, že děti vychovávané v duhových (homoparentálních) rodinách by měly jakkoli narušenou osobnost nebo u nich byl vyšší výskyt homosexuality. K této otázce doporučujeme zhlédnout dokumentární videa o rodinách gayů, leseb apod. ...

— Studující tvrdí, že náboženství (např. křesťanství) homosexualitu zakazuje
(Studující upozorníme na to, že výklady Svatých písem (textů) se značně liší. Nejednotnost v tomto ohledu dokazuje existence různých křesťanských církví a náboženských skupin, ve kterých jsou zcela legitimní svazky LGBT+ lidí (například homosexuální páry jsou oddávány v kostele). Pro zajímavost můžeme zmínit, že některá prohlášení v Bibli jsou již skutečně překonaná, jako například tato pravidla: „Nenos roucho z dvojího druhu tkaniny; Nezastřihujte si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě.“)
Autor: li Čas: 2022-06-22 00:10:25
Web: neuveden Mail: schován
DĚTI (to je zásadní etická otázka, týká se to DĚTÍ A JEJICH PRÁV)

1. UMĚLÁ REPRODUKCE – varianta ŽENY
„Muž, který udělil k umělému oplodnění souhlas, je sice rodičem z právního hlediska se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi, ale nemusí být rodičem z hlediska sociálního. Naopak partnerka biologické matky, která dítě fakticky vychovává, má vůči němu sice povinnosti péče a podílu na výchově, ale žádná práva, která by mohla vykonávat v každodenním životě rodiny v prospěch dítěte. Opět je pak v zájmu dítěte právní a sociální realitu co nejvíce sblížit.“
...“Proto bude umožněno umělé oplodnění i ženám, které žijí v páru s ženou, aby tak bylo podpořeno jejich rodičovství a jejich dětem byly zajištěny vhodné podmínky ke stabilnímu rozvoji. Partnerka matky, která k oplodnění dá souhlas, se také automaticky stane právním rodičem narozeného dítěte podobně jako mužský partner matky.“

2. UMĚLÁ REPRODUKCE – varianta MUŽI (SUROGÁTNÍ MATEŘSTVÍ)
„Vzhledem k současné právní situaci v ČR usilují stejnopohlavní páry i o uznání svého rodičovství vzniklého v zahraničí zcela v souladu s tamním právem. Pro samotné uznání rodičovství platí obecná pravidla včetně souladu s veřejným pořádkem. Avšak pouze u osvojení je stanovena ještě dodatečná podmínka toho, že osvojení ze zahraničí může být uznáno pouze, pokud je přípustné i podle českého práva. Takové omezení přitom může být v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, v jehož zájmu je vždy rodiče mít, než je nemít. I zde by problém vyřešilo přijetí manželství pro páry stejného pohlaví, které by jim umožnilo společné osvojení v ČR, Ale z hlediska práv dítěte je opět nutné tento problém řešit případně samostatně.“
Surogátní mateřství z pohledu práva apod.: https://www.aperio.cz/cz/clanky/nahradni-tzv-surogatni-materstvi

3. UMĚLÁ REPRODUKCE – OSVĚTA a DŮRAZ NA RESPEKT
„Česká společnost je poměrně tolerantní k LGBTI+ lidem včetně LGBTI+ rodičovství. V této souvislosti je však možná více než kde jinde třeba rozlišovat mezi tolerancí a respektem. Je vhodné tuto toleranci nadále zvyšovat a posilovat respekt poskytováním informací o rodičovství stejnopohlavních párů a o tom, že sexuální orientace či genderová identita nemá vliv na kvalitu rodičovství.“

4. OSVOJENÍ CIZÍHO DÍTĚTE
„Důležitý je též rovný přístup orgánů sociálně právní ochrany dětí v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče vůči LGBTI+ žadatelů i LGBTI+ dětem.“

***
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/ze-zasedani-vyboru/Strategie_-Bariery-LGBTI-zivota-v-CR_2021-2026_MPR_1.pdf
Autor: li Čas: 2022-06-21 23:38:42 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Škoda, že si to ani neposlechnete... :(
***
Neshody panují především v tom, že homosexuální manželství bychom měli tím pádem respektovat jako rovnocenné manželství heterosexuálů... Je to o to víc citlivé, protože se to bude dotýkat i práv dětí, které si tyto páry budou "vyrábět" s plným vědomím toho, že např. nikdy nepoznají svou matku nebo otce... Teoreticky pak stačí, že se "vezmou" 2 kamarádky a každá se nechá uměle oplodnit... Každé se narodí dítě... a do rodného listu se jim pak napíšou obě ženy jako "rodič 1" a "rodič 2"... a je to vyřízené. Je to ETICKÁ otázka.
***
Nikdo neupírá homosexuálům právo na jejich vztah a většina lidí nemá problém s rozšířením práv v rámci registrovaného partnerství. Ale pokud by prošlo manželství pro všechny, tak se bude vynucovat respekt a budou velké tlaky na svobodu slova. Budeme se muset tvářit, že "císař má nové šaty", ale budeme vědět, že "císař je nahý"...
Autor: li Čas: 2022-06-21 18:25:06 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
1. Nevím zda jste si to pustil... tipuji, že ne, protože to je irelevantní argument.
2. "Nevidím tedy řešení v tom, že bychom stáli proti každému krůčku celé LGBT komunity." Též nevidím důvod jít proti každému krůčku této komunity. Pokud se ale jedná o tuto přelomovou redefinici pojmu, tak říkám: "Děkuji, nechci. Toto až v ankapu!" :)
Autor: li Čas: 2022-06-21 07:37:43
Web: neuveden Mail: schován
Namátkou pár bodů:

STRATEGIE a HLAVNÍ CÍL
„Bude tak započat dlouhodobý přístup k ochraně práv LGBTI+ lidí, který se neomezí pouze na tuto strategii a na období do roku 2026, do kdy je koncipována. Cílem je zařadit toto téma mezi stálá témata pro činnost českých orgánů veřejné moci, pro veřejnou politiku jako takovou a jí vytvářené dokumenty, pro vědu a akademickou činnost a pro celkovou společenskou diskusi a veřejný život.“
Hlavní cíl: „Rovnost v důstojnosti a právech má umožnit LGBTI+ lidem všechny aspekty své osobnosti rozvíjet rovným způsobem a požívat stejné ochrany jako ostatní lidé bez jakékoliv diskriminace. ...Proto je nutné vytvořit právní regulaci chránící LGBTI+ lidi před těmito zásahy, postihující dostatečně jejich spáchání a vytvořit podmínky pro jejich efektivní předcházení. ...Právní úprava tedy musí poskytovat dostatečné nástroje k boji a potírání všech těchto forem diskriminace, k jejímu předcházení a také k podpoře společenské rovnosti a respektu.“

*********
ROVNOST A TOLERANCE NESTAČÍ, DŮLEŽITÝ JE RESPEKT
„Základními ideami strategie jsou rovné postavení a rovná práva LGBTI+ lidí. ...Stát je povinen zajistit všem rovný přístup k lidským právům bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.“
„Česká veřejnost je považována (a sama se tak rovněž vnímá) za velmi tolerantní vůči LGBTI+ lidem, přičemž tato tolerance postupně stoupá. Často to však může znamenat pouze, že se lidé o problémy LGBTI+ lidí nezajímají, neřeší je, a že před nimi samotnými zavírají oči. To, co je ale vyjádřením skutečné rovnoprávnosti, je respekt. Respekt k tomu, že vedle mě žije někdo jiný, než jsem já sám/sama, a respekt k tomu, jak jiní chtějí prožívat svůj život. Teprve takový respekt promítnutý do každodenního života i do naplňování opatření této strategie může přinést plné zrovnoprávnění a uznání LGBTI+ lidí u nás.“

*********
ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ
„Obsah učiva a učební materiály jsou často nejen genderově stereotypizující, příp. genderově slepé, ale v důsledku jsou také heteronormativní a zneviditelňují tak či marginalizují LGBTI+ lidi. ...Jelikož jsou témata homo- a transfobně motivované šikany, předsudků a genderových a sexuálních stereotypů primárně společenskými fenomény se zřejmým dopadem na psychiku jedinců i dynamiku žákovských kolektivů, je nutné je systematicky začlenit do různých vzdělávacích oblastí a předmětů, vedle výchovy ke zdraví obzvláště do oblasti osobnostní a sociální výchovy a předmětů jako jsou základy společenských věd, občanská výchova, rodinná výchova, prvouka nebo dějepis.“

*********
TRESTY
„Za účelem dostatečné trestněprávní ochrany LGBTI+ lidí před nenávistnými útoky je nutné novelizovat stávající základní i kvalifikované skutkové podstaty a také přitěžující okolnosti v trestním zákoníku zahrnující nenávistné pohnutky o pohnutku nenávisti na základě sexuální orientace a genderové identity. Bylo by vhodné zahrnout tuto pohnutku i do skutkových podstat dalších trestných činů, kterým jsou LGBTI+ lidé často vystavováni (např. trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti).“
A stát bude potřebovat proškolit mnoho specialistů na dané téma, protože tyto oběti „...jsou považovány za tzv. zvlášť zranitelné oběti. Proto mají právo být vyslýchány obzvláště citlivě vyškolenými odborníky ve vhodných prostorách a člověkem s pohlavím dle vlastní volby. V současnosti však v ČR neexistuje školení týkající se LGBTI+ obětí trestných činů. Je proto třeba jej vytvořit ve spolupráci s organizacemi pomáhajícími obětem z řad LGBTI+ lidí a následně vyškolit policisty/ky v citlivém jednání s LGBTI+ oběťmi, v řešení konfliktů a domácího násilí týkajících se LGBTI+ lidí a dalších souvisejících věcech.“

*********
Kladu si otázku: Jakým způsobem se pak bude respektovat svoboda slova a svědomí těch lidí, kteří budou mít jiný názor?

*********
MONITOROVÁNÍ
„Gestoři jednotlivých opatření budou pravidelně 1x ročně informovat o plnění svých úkolů ze strategie zmocněnce či zmocněnkyni vlády pro lidská práva. Ten/ ta bude spolu se sekretariátem Rady tyto informace shromažďovat a předávat je dále Výboru pro sexuální menšiny v podobě každoroční zprávy o plnění strategie. Výbor bude plnění jednotlivých opatření hodnotit a doporučovat případné kroky ke zlepšení či úpravy opatření.“

*********
FINANCOVÁNÍ
„Naplňování Strategie bude financováno z vícero možných zdrojů. Jsou jimi jednak státní rozpočet, jednak finanční prostředky EU, a to jak evropské strukturální a investiční fondy, tak komunitární fondy, jednak finanční prostředky v programech EHP/Norska.“
...“Přímé nároky na státní rozpočet budou mít pouze dvě opatření, a to konkrétně rozšíření kapacit Úřadu vlády ČR a také zřízení nového dotačního programu na podporu nestátních neziskových organizací věnujících se právům LGBTI+ lidí. Tyto náklady jsou odhadnuty na cca 6 mil. Kč ročně (5 mil Kč dotační program, 1 mil Kč personální náklady). Tyto náklady bude nutné uspokojit navýšením rozpočtu Úřadu vlády ČR o příslušné částky.“

*********
A PŘIDÁM POHLED PRÁVNÍKŮ Z PRAXE:
Celé video: https://www.youtube.com/watch?v=9eO3vyY3Q7Q
Vzhledem ke svobodě doporučuji příspěvky právníků Jakuba Kříže a zejména Petra Jana Kosinky:
1. Jakub Kříž: PRÁVNÍ SOUVISLOSTI STEJNOPOHLAVNÍHO MANŽELSVÍ (stopáž 1:44)
2. Petr Jan Kosinka: BOJEM ZA ROVNOST K NOVÉ DISKRIMINACI (konkrétní případy diskriminace oponentů, stopáž 1:52)
***
Dále je pozoruhodná RYCHLOST PŘIJÍMANÝCH ZMĚN v oblasti pojímání manželství v zemích po celém světě, která se děje i bez schvalování v parlamentu. Stačí k tomu jen rozhodnutí Ústavního soudu... (stopáž 2:31) https://www.youtube.com/watch?v=9eO3vyY3Q7Q
...A mimochodem prý už i v Číně se o manželství pro všechny jedná... „Chceme se nechat porazit Čínou?“ ...to pronesla přednášející Jsme fér ve Sněmovně, ... no tak šup šup!... (pro pobavení, stopáž 23:35) https://www.youtube.com/watch?v=NI0m_KTsokI
Autor: li Čas: 2022-06-20 17:58:10 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ale já nikde netvrdím, že každý musí chodit do školy. Netvrdím také, že školy nemají své "mouchy". Samozřejmě, že mají - a dá se toho hodně zlepšovat. Pokud máte s konkrétní školou opravdu velké problémy, tak je možnost ji změnit - případně je možnost individuálního vzdělávání, ale to musí dítě probrat s rodiči... (je to velmi drahá legrace, ale je to také možné). Školy ani učitele nelze v žádném případě házet do jednoho pytle - to je klíčová věc, na které trvám. Pokud Vám nevyhovuje jedna škola, můžete hledat alternativu. Tvrdím, že i v ankapu by samozřejmě školy existovaly. Myslím si také, že na volném trhu by školy byly mnohem lepší. Nevzdělaní lidé jsou extrémně zranitelní a handicapovaní... (takových dětí by mi bylo líto). Nic víc.
Autor: li Čas: 2022-06-19 22:21:45 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
No to je právě otázka, zda mají být zrovnoprávněny... to je jádro sporu a zásadní etická otázka.
Doporučuji tyhle 2 krátké příspěvky právníků:
1. Jakub Kříž: PRÁVNÍ SOUVISLOSTI STEJNOPOHLAVNÍHO MANŽELSVÍ (stopáž 1:44)
2. Petr Jan Kosinka: BOJEM ZA ROVNOST K NOVÉ DISKRIMINACI (konkrétní případy diskriminace oponentů, stopáž 1:52)
https://www.youtube.com/watch?v=9eO3vyY3Q7Q
***
Dále je pozoruhodná RYCHLOST PŘIJÍMANÝCH ZMĚN v oblasti pojímání manželství v zemích po celém světě, která se děje i bez schvalování v parlamentu. Stačí k tomu jen rozhodnutí Ústavního soudu, no prostě hnus... (stopáž 2:31) https://www.youtube.com/watch?v=9eO3vyY3Q7Q
***
Takže za mne je "manželství pro všechny" docela slušná TOTALITKA, která se na nás žene a kterou fakt nechci!
Autor: li Čas: 2022-06-18 10:06:15 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Kouknu na to! :)
Autor: li Čas: 2022-06-18 00:37:41 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Bude tam tedy zřejmě mix přirozeně bystrých dětí, mezi nimi také ti méně bystřejší... většinou bohatí, běžní (co se uskromní), mezi nimi dost často "ztracené existence" a zlodějíčci na stipendiu... Hm, jo! to mi takhle baj voko dává smysl.
Všichni pak samozřejmě gramotní, úspěšní... hned zagůglim :) Píšou tam taky: "Summerhill tak stále zůstává vzorem a nadějí pro milióny lidí po celém světě."
Tu knížku si fakt pořídim, fakt mě to začíná zajímat... :)
Autor: li Čas: 2022-06-17 15:12:30 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Myslím, že 100/hod i pro "dítě" dnes už opravdu není příliš mnoho..., ale samozřejmě záleží na konkrétní domluvě. Důležitá je vůbec ta možnost. Přijde mi fakt zvláštní, že okolo toho panuje tolik "strachů"... :(
Autor: li Čas: 2022-06-17 12:19:12 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Proč by to nemohlo stát za 100/hod??? :) To už by bylo na zvážení toho zaměstnávajícího a na dohodě.
Tady jde o to, že někdy fakt je těch peněz v rodině málo a rodiče vyloženě nechtějí házet dítěti klacky pod nohy, že by mu v tom aktivně bránili...
Já třeba toužila po jiném nábytku v pokoji (rodiče měli hroznej vkus a vůbec jim to nevadilo...), lepší oblečení (klasika)... :)
logo Urza.cz
kapky