4D: Proč stát nemusí stavět silnice! – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2023-07-16 12:00:00

4D: Proč stát nemusí stavět silnice!

Přečtení: 2008

Reagujete na tento komentář:
Schvaľujú centrálne plánovanie a sú šťastní, že ich naprogramovali, potom začínajú sváry o nepodstatné banality.
Azda najslávnejší Isus Christos nepozná, čo potrebujú tí, ktorých stvoril a chcel priviesť opäť do neba? Oni sa na Neho neobrátili a preto sú odkázaní na socialistické poisťovníctvo a ich predchodcu, rovnako socialistické poisťovníctvo.
Poisťovníctvo je zbytočné a preto je socialistické. Spoločné pre mnohých a aj všetkých.
Ako môže niekto vidieť v identickom rozpory. Ak sa bez donútenia masovo a dobrovoľne poistili, teda potrebujú schému vzájomnej podpory, tak jediný rozdiel je v tom, že povinné poistenie nedbá o akúsi slobodu tých, čo poistenie nežiadali.
To nie je prvý prípad podupania výberu, prečo taký dôraz, pretože materialistická doba si žiada prednosť?
Ak sloboda znamená poistiť sa a zároveň aj nepoistiť, aká je to potom sloboda? Musia byť dve a ktorá je dôležitejšia?
Vyplýva, že chiméra slobody má pochybnú hodnotu, pretože aj prebieha v odpadlíctve a zúfalstve. Oni sa nemôžu nijako spoľahnúť na dobrosrdečných, ktorých niet, ktorí by rozdali zo svojho pre núdznych, aby slávny Bôh Isus Christos videl ich skutky, popri viere, ale viera je dôležitejšia ako materiálne dary. Čo zostalo sú prísľubové spolky a ešte k tomu bonus, škriepky o to, kto a koľko prispieval a koľko odoberal. Užite si tieto vaše dobrovoľné hádky.
Autor: Karel Vrbenský Čas: 2023-07-20 10:04:49 Titulek: Souhlas
Web: neuveden Mail: karel12 v doméně centrum.cz
Podobné je to i s jinými aktivitami státu. Viz třeba toto:
"Na uvedené historické zkušenosti českých zemí jsme ukázali, že i bez povinného pojištění jsou pracující se sami schopni masově (netvrdíme všichni!) a dobrovolně pojistit (a tím zajistit i své rodiny) a není třeba je nutit. Viděli jsme také, že zaměstnanci dostávají ve více rizikových profesích – tedy tam kde hrozí více úraz, nemoc a smrt – vyšší mzdy. Je také zřejmé, že poskytovat pojištění bylo výhodné i pro zaměstnavatele. Dále je zřejmé, že ne všichni zaměstnanci stáli o pojištění, a tudíž zavedení povinného pojištění nerespektovalo jejich svobodnou volbu. I když naše znalosti nejsou úplné, zdá se také, že tzv. divoký kapitalismus měl více tváří, než pouze tu, s kterou se často setkáváme v učebnicích dějepisu a politických výrocích."
https://www.bawerk.eu/clanky/19.-stoleti--divoky-kapitalismus-/dobrovolne-pojisteni-delniku-bylo-v-dobe-divokeho-kapitalismu-masovou-zalezitosti.html
Web: neuveden Mail: schován
Ešte ďalšia škodlivá aktivita etátu, nanajvýš dôležitá a tou je plánovanie minulosti cez naplánovanie lebiek v prebiehajúcej vtedajšej súčasnosti.
Etát nepustí nič, preto sa snažil všetkých sceliť, zhustiť a spokrokovieť. Aj keď samotná Bohemia nebola česká, pretože českým môže byť jedine jazyk a nie čokoľvek ďalšie, a už vôbec nemôže centrálny plánovač kohosi mimo Bohemie počeštiť jazykovo, ak by mal iba plniť isté úsluhy vláde a dokonca sa o to vláda ani nesnažila. Preto sa po slovensky na Morave rozprávalo bez agresívneho nanucovania centrálnym plánovaním ešte aj v 20. storočí a preto muselo prebehnúť dodatočné plánovanie a upraviť vyhovujúcu „minulosť”.
Plánovači plánujú minulosť v čase, keď nikto neplánoval a ani nemal predstavu, že by niekedy mohla minulosť ustúpiť moderným fantáziám fanatikov, pre ktorých plánovanie je také bežné, až sú úplne nenásytní v plánovaní. Veria v minulosť, ktorá nejestvovala a nerešpektujú slobodnú vôľu aktérov, klonujú minulosť podľa svojho obrazu a nestarajú sa o pravdu.
Web: neuveden Mail: schován
Prvé zásadné centrálne plánovanie, ktorého cieľom bol mentálny prerod, bola to vražda na objednávku, vytvorenie inej osoby, ako sa vradiť do kolektívu, nechať sa manipulovať agitátormi, predovšetkým zradiť účel.
Blúznenie o českých nezmyselnostiach je násilné plánovanie druhých a aj rúhanie, pretože všetko vytvoril Isus Christos, takže to sú Jeho krajiny, iba Jeho. Sám ich vytvoril a potom vyslal od veže v Babylone národy po svete, ale nie preto, aby si vytvorili modly a všetko Jeho ukradli pre seba a ešte navyše znásilňovali nepokrokových a neaktívnych, čo nemienili pochopiť výhody centrálneho nasmerovania.
Web: neuveden Mail: schován
Schvaľujú centrálne plánovanie a sú šťastní, že ich naprogramovali, potom začínajú sváry o nepodstatné banality.
Azda najslávnejší Isus Christos nepozná, čo potrebujú tí, ktorých stvoril a chcel priviesť opäť do neba? Oni sa na Neho neobrátili a preto sú odkázaní na socialistické poisťovníctvo a ich predchodcu, rovnako socialistické poisťovníctvo.
Poisťovníctvo je zbytočné a preto je socialistické. Spoločné pre mnohých a aj všetkých.
Ako môže niekto vidieť v identickom rozpory. Ak sa bez donútenia masovo a dobrovoľne poistili, teda potrebujú schému vzájomnej podpory, tak jediný rozdiel je v tom, že povinné poistenie nedbá o akúsi slobodu tých, čo poistenie nežiadali.
To nie je prvý prípad podupania výberu, prečo taký dôraz, pretože materialistická doba si žiada prednosť?
Ak sloboda znamená poistiť sa a zároveň aj nepoistiť, aká je to potom sloboda? Musia byť dve a ktorá je dôležitejšia?
Vyplýva, že chiméra slobody má pochybnú hodnotu, pretože aj prebieha v odpadlíctve a zúfalstve. Oni sa nemôžu nijako spoľahnúť na dobrosrdečných, ktorých niet, ktorí by rozdali zo svojho pre núdznych, aby slávny Bôh Isus Christos videl ich skutky, popri viere, ale viera je dôležitejšia ako materiálne dary. Čo zostalo sú prísľubové spolky a ešte k tomu bonus, škriepky o to, kto a koľko prispieval a koľko odoberal. Užite si tieto vaše dobrovoľné hádky.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky