Kde naše školství značně pokulhává? – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: li
Čas: 2022-09-14 00:00:02

Kde naše školství značně pokulhává?

Občas přemýšlím o školách v ankapu – a představuji si různé varianty. Kdybych měla sama nějakou založit, tak bych založila takovou školu, kde se dbá na rozvoj a propojení obou mozkových hemisfér. Disponujeme dvěma typy myšlení: levá hemisféra pracuje s řadami, pravá s paralelami. Paralelně využíváme samozřejmě obě hemisféry, ale pro optimální fungování mozku je velmi důležité, aby obě části mozku byly přibližně i stejně výkonné – a aby vzájemně dobře komunikovaly. Výsledná mozková aktivita probíhá vzájemnou kolaborací obou hemisfér, avšak převaha toho či onoho typu myšlení při řešení nějakého problému je projevem zažitých způsobů neuronové komunikace mezi sebou. Neuronové synapse naštěstí nejsou neměnné, je tedy možné s nimi systematicky pracovat. V průběhu naší nedávné evoluce byla intuitivní, neverbální senzitivita pravé hemisféry (do značné míry) překryta prudkým rozvojem hemisféry levé, analytické. Současná výuka ve školách tomu bohužel nahrává tím, že výkon pravé hemisféry dostatečně neprohlubuje – tudíž by pouze na základě tohoto vzdělání ani nikdy nemohlo dojít k optimální komunikaci obou hemisfér.
Přečtení: 953

Autor: li Čas: 2022-09-14 00:04:09
Web: neuveden Mail: schován
Pokud bych měla v ankapu založit školu, tak bych dbala na to, aby byla mnohem více zážitková (než bývá dnes zvykem). Líbila by se mi výuka v rámci jednotlivých témat. Děti by si třeba každý měsíc vybraly jedno téma (z několika možností) a rozdělily se podle toho do skupin. Ve skupinách by dané téma celý měsíc zkoumaly z různých úhlů i perspektiv, nechaly by se jím inspirovat a zkusily by ho pochopit rozumem i citem. Zkoušely by pochopit přemýšlení a motivace lidí v nejrůznějších dobách a kulturách – z informací o nich, z poznatků o jejich spiritualitě a z odkazu v jejich tvorbě.

Pokud by například bylo zvoleno téma „Indiáni“, tak by se děti mohly zkusit postavit týpí – domluvit se na tvaru, obvodu, zkusily by vypočítat kolik cca dětí by se do něj vešlo... Matematika i četba by v tomto měsíci byla laděna do daného tématu – a současně by byla rovným dílem propojena s praktickou činností a kreativní aktivitou. Děti by se dozvěděly základní informace o různých indiánských kulturách i jejich rituálech; poslouchaly by při tom jejich hudbu, vnímaly by specifickou hudební i výtvarnou estetiku... Seznámily by se se základními výtvarnými i náboženskými symboly, přemýšlely by o významu a smyslu těchto symbolů pro tehdejší lidi. Cílem by bylo naučit děti větší senzitivitě vzhledem k různým podnětům a přirozeně tak denně trénovat představivost v oblasti „vciťování se“. Důležitost rozvoje této senzitivity naše školství bohužel fatálně podceňuje... Lidi, kteří mají dobře propojenou rozumovou i citovou oblast myšlení, jsou podle mého soudu mnohem více rezistentní k manipulaci. Mnohem snáze detekují disbalanci a faleš, protože ji jsou schopni rychle vycítit a posléze též zanalyzovat. Snáze chápou úmysly druhých lidí skrze intuici. Řekla bych ale, že tato schopnost „vciťování se“ se hodí lidem obecně – a to zejména v navazování hlubších vztahů.

Školu a školní pozemek by bylo možné využívat celý den a odpolední volitelný program by byl otevřený i pro rodiče či sourozence a kamarády. Mohli by tam společně trávit čas, odpočinout si, zajít si přednášku, vytvořit keramiku, šperk či jiný předmět... Škola by disponovala velkým zázemím, kde by bylo množství nejrůznějších dílen, které by zároveň byly plné inspirace a knih (je něco zcela jiného, když člověk tvoří ve sterilní místnosti nebo v místnosti, kde je obklopen nápaditým prostředím a výrobky...). Ve škole by byly k dispozici i interaktivní hry a tipy a odkazy na zajímavé weby pro případné hlubší studium...

Závěrem měsíce by škola mohla vždy pořádat jarmark, kde bylo možné výrobky ukázat a i případně prodat. Lidé by si mohli poslechnout dětská vystoupení (divadlo, tanec, hru na hudební nástroj nebo zpěv...) a prohlédnout si jejich práce... Toto pravidelné setkávání chápu též jako velice přínosnou věc k propojování kontaktů a přirozenému navazování přátelství.

Co myslíte — přihlásili byste své dítě do podobné školy? Nebo jaký styl výuky by se vám líbil? :)
Podotýkám, že tenhle text je spontánní (= nemám ambici zakládat školu), ale do nějaké takové školy bych osobně chodila ráda.
Web: neuveden Mail: herman.osobni v doméně gmail.com
To by mě vážně zajímalo, jak bys zdravě myslícímu dítěti vysvětlila , že lidi čuměj na filmy o zabíjení a hrajou počítačový hry a pak se děsej nějakýho covidu (dyť přece tak strašně chtěj smrt - je to zábava.. atp) .. cca, nebo že indiáni kradli jinejm klukům z jinýho kmene manželku (ale svůj kmen "uctívali"), že křesťani vyvraždovali atd..

reálně myslim, že nic moc co říkáš neříká.. a tak to zas jen tak laxně pluje po povrchu,
(tohle by byla i kritika urzy, kterej se sice napříč vcelku vědomému chápání společnosti dopouští takovejch nelogičností, jako třeba tvrzení 1. že když lidi chtěj, aby hrála stupidní hudba v obchodech, tak je dobře že tam hraje - a že kdyby to vztáhnul např. na skutečnost, že Němci vyvraždovali židy, tak je to vlastně taky dobře, protože se "to prostě chtělo" .. tenhle způsob výkladu..

jakože, heheh, jelikož se tim pádem může stát i urzovi, že ho někdo odklidí, protože se nehodí, tak já bych se děsil (=já se děsim)..

nebo jinej (možná už neaktuální) názor urzy, že Heroes 7 tušim je top hra, ale že se tam opět zabíjí, to nějak už urza ignoruje a když tak moc ho baví zabíjení, možná by mu někdo mohl někoho taky zabít, nebo by mu někdo moh umřít při nehodě.. a pak jestli urza sám není tak trochu ne-citlivý (ironie.. míněno hodně necitlivý..) nebo spíš klidně i nerozumný - a tady se dostáváme k skutečnosti, že dle mě rozum a cit nelze uplně oddělovat, tak jak to vykládáš ty, protože jak můžeš vidět, jde o jednu a tu samou vnímavost.. rozumem bys to nepochopila a citem taky ne ..

jinak nevim, proč bys měla omezovat vývoj společnosti na "odpolední volitelný program by byl otevřený i pro rodiče či sourozence a kamarády".. myslim, že zbytečně omezuješ pravidly zdravě se vztahující společnost, kde neexistuje tenhle typ pravidel, tj. že ve zdravě se vztahující společnosti není žádná potřeba jakékoholiv vymezování (právě na čas, kdy tam sou jen děti a čas, kdy tam můžou i ostatní).. celý to pramení jen z neexistence představy, že se lidé mohou vztahovat bez nějakého podmínění (pravidel), dle mě reálně zdravá společnost může být v tomto smyslu pouze "zcela nepodmíněná", čímž mám na mysli otevřená (z otevřenosti pramení důvěra)

přiznám se, že ankap nechápu, sice ankap mluví o nějakym počítání hodnoty zdrojů, ale já si , napříč tomu, že třeba mám výklad , který si myslim, je hlubší , než výklady spousty lidí co znám (byť třeba ne přímo o ankapu, ale jak můžeš vidět, třeba ve vztahu ke kritice k urzovi, co se tedy týče vnímavosti).. tak si nemyslim, že by reálně můj čas byl cennější/ba co víc, můj život byl nějak cennější, než život třeba jen dělníka a tak nevim, proč bych za svojí činnost měl dostávat víc peněz. prostě mi hodnota "peníze" nic neříká.
Web: neuveden Mail: herman.osobni v doméně gmail.com
Upřesnim, mě trvá docela krátce, než s jakoukoliv osobou dojdu k pochopení, že si každý myslíme něco jiného, a tak je otázka, jestli ta představa o "návštěvy až odpoledne" už zase není jen projev onoho systému (projev oné dis-rezonance), kdy vlivem neshod je vytvářen právě tebou tvrzený systém.. ve smyslu, ve zdravě myslící společnosti je celá společnost spolu a komunikuje spolu, takže by se ani nestalo, že kdyby byl někdo, kdo si nerozumí se skupinou, aby v ní byl, protože by neměl na vybranou než odejít, protože nedává smysl , aby v ní byl, když si s ní nerozumí, tzn. byl by vypuzen, kdo by se sral tam s někym bejt taky.. když nechce..

z čehož ale vyplývá, že není vůbec žádný důvod potom podmiňovat organizaci na "ráno jen děti, odpoledne i další", protože celá společnost by se mohla organizovat bez právě té potřeby podmínek na základě toho, že si rozumí

aneb buď s tebou souhlasim a nebo s tebou nesouhlasim.. a pokud spolu souhlasíme, tak nemusíme definovat podmínky "ráno děti, odpoledne kámoši a rodiče" a pokud spolu nesouhlasíme, tak ideální stav je že odcházim i se svym dítětem a neřešim tvojí představu, tudíž ani na ní dál nemám reagovat. pak už by byl problém jen nedostatek prostoru, kterej by nás zase nutil spolu vyjednávat.. (což je válka) ..
Autor: li Čas: 2022-09-19 08:45:36 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
V ankapu by platilo, že dodržujete pravidla školy, přičemž jednotlivé školy budou mít různá pravidla i různý styl výuky. Chodit tam samozřejmě nemusíte, ale pokud tam chodit začnete, tak pravidla dodržovat musíte, jinak budete vyhozen.
Web: neuveden Mail: herman.osobni v doméně gmail.com
No, tomu já rozumim, to je princip vyjednávání , tudíž nevím, proč reaguješ na mnou řečené paradigma války jen konkrétním případem této války - tj. omezuješ moje dotazy opět pouze na ankap..
Autor: li Čas: 2022-09-19 12:21:32 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Toto je ankap fórum a můj příspěvek byl o škole, která by se mi v ankapu líbila.
Je fakt, že tu občas řešíme i psychopatologii, ale na to já odborník nejsem, takže moc nevím co k tomu dodat.
Psychiatrie samozřejmě též v ankapu bude, je to velké téma, nechcete o tom do Stok napsat nějaký příspěvek?
logo Urza.cz
kapky