Kde naše školství značně pokulhává? – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: li
Čas: 2022-09-14 00:00:02

Kde naše školství značně pokulhává?

Občas přemýšlím o školách v ankapu – a představuji si různé varianty. Kdybych měla sama nějakou založit, tak bych založila takovou školu, kde se dbá na rozvoj a propojení obou mozkových hemisfér. Disponujeme dvěma typy myšlení: levá hemisféra pracuje s řadami, pravá s paralelami. Paralelně využíváme samozřejmě obě hemisféry, ale pro optimální fungování mozku je velmi důležité, aby obě části mozku byly přibližně i stejně výkonné – a aby vzájemně dobře komunikovaly. Výsledná mozková aktivita probíhá vzájemnou kolaborací obou hemisfér, avšak převaha toho či onoho typu myšlení při řešení nějakého problému je projevem zažitých způsobů neuronové komunikace mezi sebou. Neuronové synapse naštěstí nejsou neměnné, je tedy možné s nimi systematicky pracovat. V průběhu naší nedávné evoluce byla intuitivní, neverbální senzitivita pravé hemisféry (do značné míry) překryta prudkým rozvojem hemisféry levé, analytické. Současná výuka ve školách tomu bohužel nahrává tím, že výkon pravé hemisféry dostatečně neprohlubuje – tudíž by pouze na základě tohoto vzdělání ani nikdy nemohlo dojít k optimální komunikaci obou hemisfér.
Přečtení: 18528

Reagujete na tento komentář:
Autor: li Čas: 2022-10-31 21:24:07
Teorie A je mnohem širší, ale raději si pusťte tu moji oblíbenou písničku a zapomeňte na naši dnešní debatu :)
Autor: li Čas: 2022-09-13 23:04:09
Web: neuveden Mail: schován
Pokud bych měla v ankapu založit školu, tak bych dbala na to, aby byla mnohem více zážitková (než bývá dnes zvykem). Líbila by se mi výuka v rámci jednotlivých témat. Děti by si třeba každý měsíc vybraly jedno téma (z několika možností) a rozdělily se podle toho do skupin. Ve skupinách by dané téma celý měsíc zkoumaly z různých úhlů i perspektiv, nechaly by se jím inspirovat a zkusily by ho pochopit rozumem i citem. Zkoušely by pochopit přemýšlení a motivace lidí v nejrůznějších dobách a kulturách – z informací o nich, z poznatků o jejich spiritualitě a z odkazu v jejich tvorbě.

Pokud by například bylo zvoleno téma „Indiáni“, tak by se děti mohly zkusit postavit týpí – domluvit se na tvaru, obvodu, zkusily by vypočítat kolik cca dětí by se do něj vešlo... Matematika i četba by v tomto měsíci byla laděna do daného tématu – a současně by byla rovným dílem propojena s praktickou činností a kreativní aktivitou. Děti by se dozvěděly základní informace o různých indiánských kulturách i jejich rituálech; poslouchaly by při tom jejich hudbu, vnímaly by specifickou hudební i výtvarnou estetiku... Seznámily by se se základními výtvarnými i náboženskými symboly, přemýšlely by o významu a smyslu těchto symbolů pro tehdejší lidi. Cílem by bylo naučit děti větší senzitivitě vzhledem k různým podnětům a přirozeně tak denně trénovat představivost v oblasti „vciťování se“. Důležitost rozvoje této senzitivity naše školství bohužel fatálně podceňuje... Lidi, kteří mají dobře propojenou rozumovou i citovou oblast myšlení, jsou podle mého soudu mnohem více rezistentní k manipulaci. Mnohem snáze detekují disbalanci a faleš, protože ji jsou schopni rychle vycítit a posléze též zanalyzovat. Snáze chápou úmysly druhých lidí skrze intuici. Řekla bych ale, že tato schopnost „vciťování se“ se hodí lidem obecně – a to zejména v navazování hlubších vztahů.

Školu a školní pozemek by bylo možné využívat celý den a odpolední volitelný program by byl otevřený i pro rodiče či sourozence a kamarády. Mohli by tam společně trávit čas, odpočinout si, zajít si přednášku, vytvořit keramiku, šperk či jiný předmět... Škola by disponovala velkým zázemím, kde by bylo množství nejrůznějších dílen, které by zároveň byly plné inspirace a knih (je něco zcela jiného, když člověk tvoří ve sterilní místnosti nebo v místnosti, kde je obklopen nápaditým prostředím a výrobky...). Ve škole by byly k dispozici i interaktivní hry a tipy a odkazy na zajímavé weby pro případné hlubší studium...

Závěrem měsíce by škola mohla vždy pořádat jarmark, kde bylo možné výrobky ukázat a i případně prodat. Lidé by si mohli poslechnout dětská vystoupení (divadlo, tanec, hru na hudební nástroj nebo zpěv...) a prohlédnout si jejich práce... Toto pravidelné setkávání chápu též jako velice přínosnou věc k propojování kontaktů a přirozenému navazování přátelství.

Co myslíte — přihlásili byste své dítě do podobné školy? Nebo jaký styl výuky by se vám líbil? :)
Podotýkám, že tenhle text je spontánní (= nemám ambici zakládat školu), ale do nějaké takové školy bych osobně chodila ráda.
Web: neuveden Mail: schován
To by mě vážně zajímalo, jak bys zdravě myslícímu dítěti vysvětlila , že lidi čuměj na filmy o zabíjení a hrajou počítačový hry a pak se děsej nějakýho covidu (dyť přece tak strašně chtěj smrt - je to zábava.. atp) .. cca, nebo že indiáni kradli jinejm klukům z jinýho kmene manželku (ale svůj kmen "uctívali"), že křesťani vyvraždovali atd..

reálně myslim, že nic moc co říkáš neříká.. a tak to zas jen tak laxně pluje po povrchu,
(tohle by byla i kritika urzy, kterej se sice napříč vcelku vědomému chápání společnosti dopouští takovejch nelogičností, jako třeba tvrzení 1. že když lidi chtěj, aby hrála stupidní hudba v obchodech, tak je dobře že tam hraje - a že kdyby to vztáhnul např. na skutečnost, že Němci vyvraždovali židy, tak je to vlastně taky dobře, protože se "to prostě chtělo" .. tenhle způsob výkladu..

jakože, heheh, jelikož se tim pádem může stát i urzovi, že ho někdo odklidí, protože se nehodí, tak já bych se děsil (=já se děsim)..

nebo jinej (možná už neaktuální) názor urzy, že Heroes 7 tušim je top hra, ale že se tam opět zabíjí, to nějak už urza ignoruje a když tak moc ho baví zabíjení, možná by mu někdo mohl někoho taky zabít, nebo by mu někdo moh umřít při nehodě.. a pak jestli urza sám není tak trochu ne-citlivý (ironie.. míněno hodně necitlivý..) nebo spíš klidně i nerozumný - a tady se dostáváme k skutečnosti, že dle mě rozum a cit nelze uplně oddělovat, tak jak to vykládáš ty, protože jak můžeš vidět, jde o jednu a tu samou vnímavost.. rozumem bys to nepochopila a citem taky ne ..

jinak nevim, proč bys měla omezovat vývoj společnosti na "odpolední volitelný program by byl otevřený i pro rodiče či sourozence a kamarády".. myslim, že zbytečně omezuješ pravidly zdravě se vztahující společnost, kde neexistuje tenhle typ pravidel, tj. že ve zdravě se vztahující společnosti není žádná potřeba jakékoholiv vymezování (právě na čas, kdy tam sou jen děti a čas, kdy tam můžou i ostatní).. celý to pramení jen z neexistence představy, že se lidé mohou vztahovat bez nějakého podmínění (pravidel), dle mě reálně zdravá společnost může být v tomto smyslu pouze "zcela nepodmíněná", čímž mám na mysli otevřená (z otevřenosti pramení důvěra)

přiznám se, že ankap nechápu, sice ankap mluví o nějakym počítání hodnoty zdrojů, ale já si , napříč tomu, že třeba mám výklad , který si myslim, je hlubší , než výklady spousty lidí co znám (byť třeba ne přímo o ankapu, ale jak můžeš vidět, třeba ve vztahu ke kritice k urzovi, co se tedy týče vnímavosti).. tak si nemyslim, že by reálně můj čas byl cennější/ba co víc, můj život byl nějak cennější, než život třeba jen dělníka a tak nevim, proč bych za svojí činnost měl dostávat víc peněz. prostě mi hodnota "peníze" nic neříká.
Web: neuveden Mail: schován
Upřesnim, mě trvá docela krátce, než s jakoukoliv osobou dojdu k pochopení, že si každý myslíme něco jiného, a tak je otázka, jestli ta představa o "návštěvy až odpoledne" už zase není jen projev onoho systému (projev oné dis-rezonance), kdy vlivem neshod je vytvářen právě tebou tvrzený systém.. ve smyslu, ve zdravě myslící společnosti je celá společnost spolu a komunikuje spolu, takže by se ani nestalo, že kdyby byl někdo, kdo si nerozumí se skupinou, aby v ní byl, protože by neměl na vybranou než odejít, protože nedává smysl , aby v ní byl, když si s ní nerozumí, tzn. byl by vypuzen, kdo by se sral tam s někym bejt taky.. když nechce..

z čehož ale vyplývá, že není vůbec žádný důvod potom podmiňovat organizaci na "ráno jen děti, odpoledne i další", protože celá společnost by se mohla organizovat bez právě té potřeby podmínek na základě toho, že si rozumí

aneb buď s tebou souhlasim a nebo s tebou nesouhlasim.. a pokud spolu souhlasíme, tak nemusíme definovat podmínky "ráno děti, odpoledne kámoši a rodiče" a pokud spolu nesouhlasíme, tak ideální stav je že odcházim i se svym dítětem a neřešim tvojí představu, tudíž ani na ní dál nemám reagovat. pak už by byl problém jen nedostatek prostoru, kterej by nás zase nutil spolu vyjednávat.. (což je válka) ..
Autor: li Čas: 2022-09-19 07:45:36 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
V ankapu by platilo, že dodržujete pravidla školy, přičemž jednotlivé školy budou mít různá pravidla i různý styl výuky. Chodit tam samozřejmě nemusíte, ale pokud tam chodit začnete, tak pravidla dodržovat musíte, jinak budete vyhozen.
Web: neuveden Mail: schován
No, tomu já rozumim, to je princip vyjednávání , tudíž nevím, proč reaguješ na mnou řečené paradigma války jen konkrétním případem této války - tj. omezuješ moje dotazy opět pouze na ankap..
Autor: li Čas: 2022-09-19 11:21:32 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Toto je ankap fórum a můj příspěvek byl o škole, která by se mi v ankapu líbila.
Je fakt, že tu občas řešíme i psychopatologii, ale na to já odborník nejsem, takže moc nevím co k tomu dodat.
Psychiatrie samozřejmě též v ankapu bude, je to velké téma, nechcete o tom do Stok napsat nějaký příspěvek?
Web: neuveden Mail: schován
vim o tobě, přemýšlím o odpovědi.
není to tak jednoduché, protože aktuálně psychologie (psyché=duše , kterou materialismus ani neuznává, tedy už samotný název psychologie je blbost) .. jak můžeš vidět není schopná ani správně nazvat sebe sama..

z mé omezené znalosti:

psychologie vychází z Junga a Freuda, hlavně. Poslední dílo Junga - Červená kniha, kde popisuje nějaký svoje fantazie , nikdy nevyšla, protože byl posranej ze svejch psychologů kolegů - to je veřejně známá informace (potvrdit to nemůžu, ale asi to není vycucané z prstu) a tak to nikdy nevydal = protože se bál. Takže tu máme aktuální paradigma založený na psychologovi, kterej se bál o svý renomé a proto nikdy nevydal knihu. Mimoto, ve 40 letech v té knize napsal (to tam je přímo napsáno), že ve 40 letech dosáhl všeho, co chtěl - vnějších "zisků" - typu majetek, moc, postavení.. no a mně je teda 30 let a nikdy jsem netrpěl představou, že by mi daný věci k něčemu byli.. třeba protože umřu.. což je základní fakt, kterej teda jung musel ignorovat, aby se o ně vůbec mohl snažit.. no a to je tak moje základní kritika psychologie.

mimoto , psychologie vychází z materialismu, kterej je stále nedokázáná teorie, tedy celá psychologie je teorie. a psychiatrie z ní vyplývající taky.

to je asi tak,
až budu schopen napsat více, o tom, jak se věci mají, napíšu.
Autor: li Čas: 2022-10-25 07:44:38 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Pojem duše je přece znám od nepaměti. Ve starém Egyptě (ekvivalentem ducha a duše byl pojem "ach" a "ba"), představy o duši velmi dobře rozpracoval Platón... Ale celá filosofie v průběhu věků s tím termínem operuje... a ve výtvarném umění se též umělci duší stále zabývali (zabývají). :)
Jungovu Červenou knihu samozřejmě mám, Jung je můj oblíbený, je to velká inspirace :)
Web: neuveden Mail: schován
Dá se tu někde nastavit, aby mi chodili notifikace na mail, že na mě reaguješ?
Nebo nechceš mi dát mail?

No, to je sice pravda, ale psychologie o žádné duši nemluví. Ta psychologie a psychiatrie, o které si napsala ty, jestli se nechci k daným tématům vyjádřit, heheh.
Psychologie a psychiatrie naopak existenci duše popírají , protože považují člověka za hmotné tělo..
Web: neuveden Mail: neuveden
Jak která. V ateistickém prostředí : dete mít většinou pravdu, ale neateističtíbpsychologové s duší a bohem operují, i když někteří pojem bůh raději decentně nahradili pojmem nevědomí (Jung) ap. A pak máte původní psychiatry, kteří se stali věřícími např kvůli práci se subjekty v experimentálně navozeném změněném stavu vědomí (vč. různých státem posvěcených experimentů staršího data), akorát už pak holt nezapadají do hlavního proudu a nejsou tak moc vidět.
Autor: li Čas: 2022-10-31 08:40:51 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
"Psychologie a psychiatrie naopak existenci duše popírají , protože považují člověka za hmotné tělo."
Co je to za blbost??? :)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
Web: neuveden Mail: neuveden
Úplná blbost to zdaleka není. V praxi to tak totiž zhusta je, navzdory nepočetným vyjímkám a wikiodkazům.
Autor: li Čas: 2022-10-31 10:49:43 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Myslíte si, že psychologie a psychiatrie nepracuje s duševním světem??? S čím tedy???
Je přece jedno jedno zda je to "něco odděleného od hmoty" či je to "projev hmoty" - o tom se vedou spory.
Nicméně víme, že duševní a duchovní svět existuje.
Web: neuveden Mail: neuveden
Vy jste ale původně mluvila o existenci duše. Imho většinová část těch oborů a obzvláště psychiatrie nic takového nepředpokládá, min. ne veřejně. Projevy člověka jsou pro materialistického psychiatra imho v důsledku projevem organizované hmoty, se všemi těmi výzkumy neuronů, elektroimpulsů a chemických stimulů. Pokud se v takovém prostředí bude mluvit o duchovním životě, nemyslí se tím zdaleka reálný projev ducha, ale jde jen o obrazné pojmenování pro chování a myšlení člověka, braného ovšem čistě materiálně. Však mi taky zkuste uvést jednoho obecněji mainstreemem uznávaného psychiatra, který by (ne obrazně ale doslova) tvrdil, že existuje něco jako duch či duše, a tři takové psychiatry.
V zásadě ale na tom materialistickém přístupu nevidím nic úplně blbého, pokud by se lidé s tímto přístupem nebáli opustit svou konfortní zónu, a zabývali se vážněji i jevy, které ze svého stanoviska asi z pohodlnosti nebo z důvodu síly svého názoru obvykle předem zavrhují.
Autor: li Čas: 2022-10-31 13:11:50 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ne, já mluvila o tom, že "pojem duše" je znám od nepaměti.
A ten pojem je velmi široký!
I filosofové, kteří pojem duše v klasickém smyslu slova popírají, tak operují s duchovním světem i individualizovaným "duchem"...
Docela hezká přednáška třeba zde: https://www.youtube.com/watch?v=MTbaok-MSBw
Web: neuveden Mail: neuveden
Doslova jste napsala:
""Psychologie a psychiatrie naopak existenci duše popírají , protože považují člověka za hmotné tělo."- Co je to za blbost???"
Má odpověd:
Zas taková blbost to není - jde imho v tom oboru o většinovou praxi.
A staré fousaté filosofy sem prosím netahejte, ti jsou z jiného oboru.
Zkuste uvést ty psychiatry a psychology co mluví doslova o duši a duchu, aniž by byli bráni jako min. " kontroverzní". Možná s vyjímkou křesťanských, ti občas mají vyjímku tiché tolerance, ala "skeptik" Grygar věřící v doslovné narurelní zázraky, zmrkvívstání atd.
Autor: li Čas: 2022-10-31 13:50:30 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Psychologie a psychiatrie se zabývá člověkem a jeho duševním světem. Psyché znamená duše, duševno, duch...
Člověk je tělo a duch (duše).
Kdysi jsem chodila kreslit mrtvé lidi do pitevny. Hodiny jsem pozorovala mrtvá těla bez duše (ducha).
Web: neuveden Mail: neuveden
To jsou sice hezké idealistické fráze, ale v porovnání s realitou psychiatrické a obvykle i psychologické praxe zůstávají imho jen prázdnými frázemi. Pokud Vás např psychiatr bere jako uzlíček dočasných nervů, el. vzruchů a chemických reakcí, tak aby jste se u toho dobře cítila, tak o tom sice bude mluvit jako o Vašem "duševním stavu", ale rozhodně tím nemyslí nic, co by třeba jen z ryclíku připomínalo duši nezávislou na běžně známých vlastnostech hmoty mozku a žláz či interakcí mezi těmi mozkyva žlázami. Ty psychiatry kteří by o duši vážněji mluvili koukám vyjmenovat nedokážete, chápu, hledají se titiž dost blbě.
Autor: li Čas: 2022-10-31 15:06:02 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Zkusím to ještě jinak, toto je má oblíbená píseň, když potřebuju vypnout:
https://www.youtube.com/watch?v=bhe4U2HdNts
Je to též o duši :)
Web: neuveden Mail: neuveden
To je rozhovor jak s ženskou nebo s Norbertem.
Bavíme se o tom, jestli současná většinová psychiatrie uznává či předpokládá existenci duše. A myslím tím doslovnou duši, ne pouze obrazné řeči nebo písně. Já tvrdím že vesměs neuznává. Co že to prosím tvrdíte Vy?
A pro jistotu taky wikiodkaz, ať je jasné o čem je tu řeč: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Duše
"Duše je v řadě náboženství, mytologiích a filosofii nehmotná substance živé bytosti.[1] V náboženských a filozofických naukách pojem duše odkazuje na nehmotný princip, který je chápán jako nositel života jednotlivce a jeho identity, který přetrvával v čase. S tím je často spojen předpoklad, že duše je nezávislá na těle, a tedy i na fyzické smrti, pokud jde o její existenci, a je tedy nesmrtelná. Smrt je pak interpretována jako proces oddělování duše a těla. Některé tradice učí, že duše existuje již před počátkem, že obývá a vede tělo jen dočasně a používá jej jako nástroj nebo je v něm uzamčena jako ve vězení. V mnoha takových naukách tvoří nesmrtelnou duši samotná osoba; na prchavé tělo se pohlíží jako na bezvýznamné nebo jako zátěž a překážka pro duši. Četné mýty a náboženská dogmata dělají prohlášení o osudu, který čeká duši po smrti těla. V různých naukách se předpokládá, že dochází k transmigraci duší (reinkarnaci) tedy, že duše má dům v různých tělech jeden po druhém."
Autor: li Čas: 2022-10-31 15:42:19 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Nevím co myslíte Vy "doslovnou duší", mé úvahy jsou obecnější, které jsou možné vyjádřit i v písni nebo jiném uměleckém díle... :)
Web: neuveden Mail: neuveden
Žmarja, celou dobu se tu přece bavíme o textu Víta Heřmana:
"No, to je sice pravda, ale psychologie o žádné duši nemluví. Ta psychologie a psychiatrie, o které si napsala ty, jestli se nechci k daným tématům vyjádřit, heheh.
Psychologie a psychiatrie naopak existenci duše popírají , protože považují člověka za hmotné tělo."

Z něho je přece jasné, že on nemluví o nějaké obrazné "duši", ale o potenciální duši reálné, tedy vědecky obvykle neuznávané složce člověka a světa, která není závislá pouze na hmotném těle. Nebo alespoň ne tak, jak hmotné tělo obvykle chápeme. Může tedy potenciálně kdesi či jaksi existovat i nezávisle na těle a i na tom, zda tělo ještě žije nebo nežije.
Autor: li Čas: 2022-10-31 16:01:52 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Vždyť já též. Není to obrazná duše, je to realita, o které si můžeme zazpívat, můžeme si o ni přečíst, můžeme ji zobrazit...
Web: neuveden Mail: neuveden
Víte, existuje takoví lidé, říká se jim ateisti, a ti vůbec nemusí mít problém říct, že jejich myšlenky, pocity, vědomí, písně atd jsou jejich duchovní život, nemusí mít problém říct že něco je bezduché, nebo že nějaké místo nebo dílo má ducha či duši. Ale budou to myslet metaforicky, asi jako když frází "Jágr je bůh" nemyslíte, že je doopravdy bůh ale jde jen o metaforu. Takže pokud se jich pak zeptáte, zda si myslí, že duše reálně existuje (ne pouze jako metafora), řeknou Vám že ne.
A imho většina psychiatrů bude z této sorty ateistických lidí, což se imho Vít snažil svým textem konstatovat. Nebo si naopak myslíte, že většina psychiatrů nejsou ateisti, ale že věří v existenci reálné duše, ducha či boha?

Však se koukněte zde na wiki na dvojí rozdílné chápání duše (A obrazné vs. B doslovné):

A. vnitřní vědomí člověka; schopnost myslet, poznávat, cítit, chtít atp., vázaná na hmotnou podstatu zprostředkovanou mozkovou činností
Psychosomatický přístup usiluje o překonání dichotomie duše a těla a zdůrazňuje jejich vzájemné působení.

B. (v náboženství) na těle nezávislá a nesmrtelná podstata člověka

Nebo tedy ještě jedna možnost
C. vnitřní část kola, vkládaná do pneumatiky pro udržení přetlaku vzduchu

https://cs.m.wiktionary.org/wiki/duše
Web: neuveden Mail: schován
:DD varianta C pro odlehčení.
Autor: li Čas: 2022-10-31 17:32:36 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
A. Živý člověk je hmota s živým vědomím - a je to vzájemně propojeno. Toto samozřejmě můžete nazvat duší nebo vůlí k životu. (není to metafora)
B. Toto je představa části filosofů a určitých náboženství.
Web: neuveden Mail: neuveden
Ok. Ale pokud vidíte mezi A a B ten propastný rozdíl, tak skvělé. Vítek imho ve svém textu hovoří o té možnosti B a o tom, že psychiatrie se obvykle kloní k té možnosti A.
Autor: li Čas: 2022-10-31 17:51:01 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Já tyto možnosti vidím jako rovnocenné.
Web: neuveden Mail: neuveden
No vidíte. A pokud je Vítkovi bytostně blízké to B, zatímco psychiatrovi to A, pak má důvod k tomu ho kvůli tomu rozdílu brát jako nemocného pacienta, o čemž byla imho pointa Vítkova textu.
Podle psychiatra totiž je obvykle možné pouze to A, tedy to, že duše a vůle vzniká i zaniká s lidským tělem, což vylučuje veškeré možnosti reinkarnací, telepatií a podobných věcí očividně blízkých panu V., pročež by klasický psychiatr pana V. nejspíš rád z jeho neobvyklých vjemům léčil, či jej kvůli nim trvale hospitalizoval.
Autor: li Čas: 2022-10-31 18:33:20 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
A ale nevylučuje možnost reinkarnace, naopak.
Web: neuveden Mail: schován
ehm , máš nějaký důkaz, kde materialismus propaguje re-inkarnaci?
dle materialismu - a teorie A - si vznikla z táty mámi. jak je pak možná reinkarnace ? už samotný toto tvrzení reinkarnaci taky vylučuje.
Autor: li Čas: 2022-10-31 21:24:07 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Teorie A je mnohem širší, ale raději si pusťte tu moji oblíbenou písničku a zapomeňte na naši dnešní debatu :)
Web: neuveden Mail: schován
je mnohem širší?
tu písničku sem si pustil. už sem ti na to i reagoval.

jestli to má bejt vrchol tvýho intelektu, tak nic moc. je to totiž blbost.
na to jsem taky reagoval v kontextu akorát toho kluka, co mi tu psal - a to slovy, že dřív či pozdějš se nedá nevyjadřovat k věcem, takže dřív či pozdějš se nedá ani na všechno srát srát srát, ale naopak začít na to reagovat ..

jediný výsledek toho, že se obtěžuju na tebe reagovat, přestože ty si ještě na úrovni "na všechno srát srát srát, standup comedy show" , je to, že se ty duchem vrátíš k onomu a tuhle debatu zapomeneš, ale ten kdo odmítá komunikovat si ty. ten kdo tady furt odkazuje na jiná témata si ty.

pokud po mně chceš, abych si pustil tu přednášku o metafyzice, tak na to jsem jasně reagoval, aby ses vyjádřila přesně a stručně a nechtěla po mě, abych si pouštěl hodinovej záznam..

tvoje milný výklady sem ti tady já i ten druhej kluk vyvrátil tolikrát, že tenhle tvůj názor je fakt total "dělám chytrýho , ale nic relevantního si neřekla".

jestli nechceš komunikovat, tak nekomunikuj, ale nemanipuluj tady, že ty máš poslední slovo a já nechci, po tom tvym výkonu.
Web: neuveden Mail: schován
tj. říkat, ať dělám co říkáš ty (poslouchat tu hudbu), zatimco se vymlouváš z konverzace, je projev impotence, zvlášť když si nenechala žádné možnosti k reagování.
o nefunkčnosti používání cizích autorů jsem taky už říkal.. nejsou to tvoje slova, já v těch věcech mám hledat tebe? tvůj způsob myšlení? a proč? tywe, máš jazyk, tak si sama nastuduj směry, způsoby myšlení (co sme ti tu s Bratvou sami dali zrcadlo).. a pak teprve reaguj.

nechtěj po mě , abych na něco "zapomněl" .. naopak, já mám velice dobrou paměť a pamatuju si své vztahy a lidi, jak se vyjadřují, lépe řečeno, taky jak a k čemu se nevyjadřují a tak mlčí, protože se vyjadřovat ještě neumí, protože to nemají zpracované.. to taky člověka usvědčuje z jeho vnitřní neuspořádanosti, jak zcela stejně řekl i uživatel Bratva.

prostě nemáš argumenty, a tak nakonec vyprdneš to,cos vyprdla..což je přesně to, co se mi reálně děje se všemi lidmi, co nemají argumenty..
dokonce jsou schopný lidi v podobnejch stavech říct i že žádný argumenty mít nemusej, nebo že nemaj co říct, ale to taky znamená, že já jsem jim navrhl způsoby myšlení, který ani neznaj, o kterejch nic nevědi a tak si o nich ani nic nemyslej, protože jsou obvykle tak daleko mimo jejich vlastní způsob uvažování, že i když jim to řeknu, tak si to jednoduše neuměj nikterak spojit.

takže tak, já nemám co zapomenout, ty si to zpracuj kolikrát budeš potřebovat a pak konstruktivně reaguj, já nemám co dělat, než čekat, až se lidi jako ty proberou, aby s nima byla řeč.. nemám kromě prohlubování své vlastní paměti nic k činnosti, protože ve vztahu k lidem jsem se k nim vyjádřil.

reálně mi i říkáš dva protichůdné stavy, totiž abych tě vnímal "tebe, to, čim seš pozorností utopená v tý písničce a co mi reálně chceš říct versus" "nech mě na pokoji - což řikáš, ať tuhle konverzaci zapomenu", což nevim, proč bych měl dělat. říkáš, ať tě neřešim, to nevim, proč bych měl dělat, ty tady píšeš na svobodnej přístav svoje komentáře a já na ně reagoval, což je dle mě projev "svobody projevu nás obou".

pokud mi zakazuješ se k tobě vyjadřovat, tak seš totalitář a o tom zrovna svobodnej přístav má bejt, o rozkladu státu, jako proti-svobodné organizaci, co silou vynucuje své názory.. tak nevím, co tady děláš a proto sem taky už na začátku říkal, že nevim, co člověk s tvym rozsahem vědomí chce lidem ve "školách" předávat, když reálně "se podívej, co tady na nás zkoušíš..takže já bych ti svoje dítě v životě nesvěřil, protože bych ho pak musel odnaučovat tvejm ne-logičnostem, cos do něj sypala - jak se takhle sype učiteli do dětí..
Web: neuveden Mail: neuveden
Pokud naprosto veškeré komponenty bytosti zanikají s tělem (var. A) tak to imho reinkarnaci (aspoň to co se tím obvykle myslí) zcela jistě vylučuje. Kda bys měla nějaké mimózní pojetí reinkarnace. Ale při vší úctě nám dojem, že v tom máš jen jeden velký pocitologický guláš.
Každopádně, jakmile začneš klasickému psychiatrovi říkat něco o Tvé reinkarnaci, budeš imho už min. napůl kandidát na medikaci - jak Vítek svým textem naznačoval.
Autor: li Čas: 2022-10-31 21:24:43 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ano, gulášek si zítra uvařím.
Web: neuveden Mail: schován
tywe a to je docela drsný, jak nás prostě ignoruješ , tim svym odporem - odpornym způsobem, že prostě "nechceš" na to reagovat, tak reaguješ zcela mimo nás. to je od tebe bezohledné,
ale tak v pohodě, nemusíme se bavit, viď..


ale víš co, znám lidi, i třeba ty krišnáci, co řikaj, že když nechtěj, tak prostě co je nezajímá ignorujou
ale zatim mi nesdělili, jak se jim daří ignorovat např. reklamy v metru jinak, než nedíváním se na ně, ..

ještě mi ukaž, jak se ignoruje, když tě někdo znásilní prosím. maximálně tak popřením, že se to neděje-nestalo.. ale nemám dojem, že by se to nestalo.
pak bys ale neměla tvrdit, až se to stane, že se to stalo, vždyť přece co tě nezajímá, to můžeš ignorovat.
a přesně takhle tě budou ignorovat ty zmrdi, co si chtěj užít a nějaká osoba, že to nechce, to je přece nezajímá, že to nechce..

takže asi takhle vypadá reálně=vzniká znásilnění.
prostě se ty dvě bytosti se stejnym způsobem prožívání přitáhnou..

minimálně je to podnětná idea.
hlavně tu nezačni moralizovat, že sem sprostej a podobně, je to jen zrcadlo tvýho dosavadního vyjadřování.
typická nemorální osoba.


asi jako mi teď typek navrhl, ze protože je čech a nenarodil se na ukrajine, tak si nebude predstavovat, ze se moh narodit jako ukrajinec a tak nehodlá přemýšlet nad tím, že tu ty ukrajinci sou treba z nouze a odesel do piče se dál schovávat za nic,
debil.
je stejně nebezpečnej, jako jakékoliv jiné nebezpečí v podobě jiných lidí, kteří sou nesoudný.
Web: neuveden Mail: schován
nutno dodat, že dotyčný je zjevně obětí (stejně jako oběť znásilnění) svého omezeného rozsahu vědomí, tj. neudrží pohromadě souvislosti, aby si uvědomoval nemorálnost svého činu, proto je současně nevinný, protože kdyby to udržel ,neudělal by to .

a to jsem říkal ve své filosofii výše.

a to rezonuje i s tim, co říkal třeba Urza ve svý přednášce, že i takovej Hitler je nejlepší, jakej umí bejt a všichni sou.
proč by taky byly horší, než nejlepší možný, to je nesmysl.
Web: neuveden Mail: neuveden
Tak hlavně to neumíte ani nějak zdůvodnit tak to na ten gulášek opravdu vypadá. Pokud zemřete a veškeré Vaše vědomí, paměť, myšlenky ap. se tím vymaží se zánikem těla bez jakékoliv zálohy či schopnosti vytvořit pidnět pro vznik kauzalitně ovlivněné duše (tedy ta ateistická varianta A), nepočítaje v to vzpomínky pozůstalých a běžné pozemské záznamy o Vás, tak kde tam vidíte prostor pro reinkarnaci nebo jiný druh zachování duše? Vaši neodpověď budu počítat jako odpověď typu "nevím" či "nikde". Každopádně, ať Vám tedy ten gulášek chutná.
Web: neuveden Mail: schován
napodobovat můj způsob vyjadřování nedává smysl, protože ztělesňuje uplně jinou zkušenost, než kterou "napodobuješ podle mých slov ty".
nic jako "hmota s živým vědomím" neexistuje, protože dle materialistů /a jejich psychovýkladu jsou mentální jevy, vzniklé "nějak z hmoty" prostě mentální jevy, který nemaj žádnou kvalitu, typu "živé mrtvé" to sis vymyslela v reakci na moje slova, když jsem řekl, že "vědomí je živé", abys na mě dál mohla reagovat "tvým způsobem".


ne že bych wikipedii považoval za vždy správný zdroj dat, přesto tam je psáno

"Psychika (z řec. psyché – duše) je souhrn duševních dějů během celého lidského života.[1] Skládá se ze dvou základních dimenzí: prožívání a chování.[2] Jedná se o nejzákladnější a nejobecnější psychologický pojem. Na rozdíl od duše, která je spíše filozofickým a náboženským pojmem, je psychika psychologickým výkladovým rámcem k popisu lidské osobnosti. "

no.. nevím, proč za lidskou historii přišli tak max s překroucenim pojmu psyché a teď se používají fráze, které používáš i ty "duševní život" - když o žádné duši se nemluví. víš, co ti řeknu, jako člověk, který tzv. věří na duši, či lépe řečeno entita, která ztělesňuje vědomí a uvědomuje se jako duše? víš co vzkážu tomu, kdo si překroutí pojem pro svoje vlastní napodobování?

ostatně jako si to ty udělala s pojmem "živé vědomí" ? najdi si vlastní nové jiné slovo, které bude vystihovat, co chceš říct. nepoužívej slovo duše, protože slovo duše a "duševní život z pohledu psychologa materialistického, co ty nerozlišuješ" , jsou uplně jiné způsoby vnímání věcí a jsou matoucí a v tomto slova smyslu i hloupé.

jenže to bych taky musel umět řečtinu a vyložit správně, proč vlastně vzniklo slovo psyché a jak vlastně vznikaly jazyky obecně, na což aktuálně nemám kapacitu. ale to co píšu je naprosto logické...

jak správně napsal kolega.
že ty vnímáš jako rovnocenné dva opačné přístupy a vůbec filosofie, jako takové.. no to je úplný nesmysl.
pravdivý je totiž na 100% pouze jeden přístup, protože tyto dva přístupy se navzájem vylučují.
Web: neuveden Mail: schován
no to je právě ono, že místo abyste nadefinovala pojem duše, tak se snažíte mluvit v nejasných abstrakcích a tím znemožňujete ostatním s vámi komunikovat. to je ale vaše omezení, že místo použití nejjednoduššího srozumitelného jazyka to za-obalujete do různých "prý uměleckých forem".. pokud o tom umíte mluvit, mluvte o tom svými slovy, ze své zkušenosti.
Autor: li Čas: 2022-10-31 16:08:43 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
"Duše je bílé kolečko, které má okolo modré ohraničení. Je to niterné a mlhavé..."
Takto nějak bych to měla definovat??? :D To snad ne, to je padlé na hlavu.
Přečtěte si o tom raději miliony knih, které byly napsány.
Zkuste to procítit v nejrůznějších uměleckých dílech.
Zkuste s ní komunikovat v kontemplaci...
Web: neuveden Mail: schován
budu postupně odepisovat (viz. tvoje jestli cejtim nějaký pudy, jen jedno po druhym)..

tohle nikterak nic o duši neříká.
ani nevysvětluje, proč jsou někteří konzumní a ne-vnímají.. narozdíl od tadytoho člověka.

vesměs je to neurčité, byť jako chápu, proč asi člověk v určitym rozpoložení tohle přirovná ke slovu "duše" jako jakási individualita, svoboda, vědomí..
Web: neuveden Mail: schován
hm, to měla být reakce na to video toho "na všechno srát srát srát".
Autor: li Čas: 2022-10-31 16:52:14 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Pokud máte potřebu dýchat, pít, jíst a cítíte určité pudy, tak jste živý.
Pokud navíc máte lidskou formu, tak jste živý člověk.
Pokud jste člověk, tak máte vnitřní svět, vnímání na individuální úrovni.
Jestliže toto máte, můžete si to nazvat duší, ale klidně také vůlí k životu.
Web: neuveden Mail: schován
a proč mi to píšeš, já jsem jasně napsal , že "jsem i nejsem vítek"

aneb:

Současně došlo k expanzi mé paměti za hranice aktuální inkarnace, uvědomnění si, že jsem vědomí a tj. Ne-Vítek, tj. celá moje zkušenost je neosobní, ve smyslu já se prožívám ve "Vítkovi", ale nejsem Vítek, Vítek je v podstatě moje aktuální forma, skrze kterou se prožívám, ale na kterou současně jako vědomí i nejsem omezený, protože tato forma vzniká ve vědomím samotném, a tu kvalitu já taktéž prožívám.
Web: neuveden Mail: schován
ale reálně, vítek jako takový, "vítek-hmotné tělo" ; vítek - jako všechny ty vnitřnosti-pocity, existují pouze ve vědomí a na podkladě vědomí, které je oživuje. jako takový, vítek je vědomí samo. a já, jsem toto vědomí.
Web: neuveden Mail: schován
já, se současně prožívám i v jiných stavech, např. ženských stavech, můžu se prožívat-vtělit-vlít pozorností do jakékoliv formy a tu prožít, ostatně vědomí samo je substrátem jakékoliv formy. chápeš? a já i ty a všichni jsme toto vědomí.

to, co vědomí vytváří, všechny ty tvary-těla-jevy, nemají jinou podstatu než vědomí samo a jako takové, jsou samo vědomí.
není žádný duchovní svět a fyzický svět. je jenom vědomí, pokud chceš používat pojem duchovní, pak vědomí je duchovní a současně i fyzické.

myšlenky jsou v podstatě těla, která obsahují informaci o tvaru, o tom jak co vypadá, jak chutná, jaký má tvar a existuje - je v prostoru=poli vědomí ztělesňováno/existuje a současně se tato existence jeví právě smysly, které ty máš .
Autor: li Čas: 2022-10-31 16:59:09 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Dokážete tedy vnímat můj vnitřní svět? Nebo vnitřní svět mé zemřelé babičky? :)
Web: neuveden Mail: schován
dokázal bych nacítit, na jaké úrovni vědomí se aktuálně cítíš a skrze tebe se umim nacítit a prohlídnout si tvou "řekněme zkušenostní historii".

to je docela běžná praxe, že si skrze lidi prohlížim, jestli neznají jiné vědomé bytosti, případně s některými lidmi, co se mnou odmítají komunikovat, jsem schopen komunikovat i skrze jiné lidi, kteří se mnou komunikují a dokonce jsem schopen i cítit bytosti, kteří jsou "tzv. mrtví pro tento svět", tj. komunikovat s jejich duší v přítomnym čase.

akorát je pravda, že vzhledem k tomu, že lidé se pohybují po tzv. "okruzích", čímž já definuji aktuální rozsah vědomí, který se jeví jako určité zkušenosti k "zpracování", po kterých přijde opět širší "okruh".. odtud tady dle mě existuje symbol spirály, která znamená neustálý vývoj-prohlubování, nebo naopak omezování se.. tak se mi často stává, že lidé pro svoje omezení začnou reagovat chybně a odmítnou se mnou komunikovat, takže končim zablokovaný, pak mi ještě vyhrožují, buď fyzickým násilím, nebo policií, když jim píšu dál protože zatimco oni jsou natolik "omezení", že znají jen formu odmítání, tak já takové omezení nemá-m a tak vlastně nevím, jak s dotyčnými komunikovat, protože je mi vlastní se vztahovat a cítit je.. ale oni mi, vzhledem ke svému ne-vnímání tvrdí, že nic takového nevnímají/necítí.

je to docela těžkej průser.
Proto taky nemám žádné vztahy skoro,

obávám se, že je to způsobeno tzv. nevnímáním, tj. ono to sice je a je to existující pro někoho, kdo má kapacitu to cítit, ale pro ne-vědomé bytosti je to asi stejné, jako psychologové používají pojmy ne-vědomí. tzn. vnímám to, co jiní sami o sobě nevnímají, takže se k nim vztahuji tak, jakoby to bylo živé = jakoby oni sami ztělesňovali=protože ztělesňují=žijí tuto nevědomost, ale oni sami jí neuznávají, protože o ní nevědí a tak z pozice nevědomosti reagují přesně právě žitou nevědomostí, že mluvim z cesty a podobně.

je to na hovno, se mám :) úsměv smutek.
Web: neuveden Mail: neuveden
To jsou takové ty běžné mystické zážitky, mívá to dost lidí vzato globálně skrze celou lidskou historii a dá se s tím často i v pohodě a nerušeně žít. Jen je dobré rozlišovat, kdy o nich jde s klidem mluvit, a kdy naopak radši držet jazyk za zuby a bavit se radši o fotbale, pivu nebo počasí.
Web: neuveden Mail: schován
to je velký, s prominutím nelogický omyl. ono o tom totiž ve skutečnosti nejde mlčet = neztělesňovat tuto pravdu=tento život těchto stavů svým slovem. vylučuje se to s plodností = existencí těchto stavů , které jsou živé a co je živé, potřebuje žít, tedy hledá si cestu k projevování se.

představa, že o tom mohu mlčet je klam, kteří v mém životě znají všichni, na které jsem měl čas, ve větší či menší míře.. což je taky důvod, proč žádné vztahy nemám (takřka), protože jednoduše vědomí (a jeho stavy-rozsah), jsou jednoduše žity, a to znamená i projevovány ..tzn. není možné, současně prožívat hluboké stavy vědomí a současně nečinně přihlížet-mlčet pokleslým stavům vědomí, kterých jsem svědkem, protože právě vlivem svého rozsahu tyto stavy i překračuji i tak k bytostem je prožívajícím přistupuji jinak, než oni přistupují k věcem=k sobě.

proto se mtaky psal, že je to pěknej shit, tady bejt, protože jsem za to ještě obviňován, negován, a podobně..
což je na smrt. ale smrt je v pohodě, smrt je právě projevem nemožnosti dále fungovat v daném světě, takže tak no.

...

ano, tyto stavy jsou běžné-různé zkušenosti, ale trvalé spočívání ve vědomí tak běžné není, vlastně je výjimečné, obzvlášť v aspektu hloubky, ve které se prožívám já.. což není machrování, ale cítění prostoru a všech entit, s kterými jsem přišel do styku..včetně prohlídnutí různých "duchovních mistrů" , kteří tu byli

pochopitelně mohu říct, že pro každou úroveň vědomí existuje neomezený počet variací a tedy potenciálně i bytostí na stejné úrovni jako já jsem (tzn. i neomezený počet světů, ve kterých tyto bytosti mohou žít a tím, že jsme omezeni v jiných světech, tak se aktuálně nevnímáme, protože holt každý právě žijeme v jiném světě a máme i jiná témata ke zpracovávání)
Web: neuveden Mail: neuveden
Chápu že těch dojmů může být člověk plný, ale nevyžádané sdílení myslím ničemu nepomůže, možná spíš naopak znechutí příjemce a zdiskredituhe či ohrozí Vás. V ankapu by to koneckonců mohlo být taky nežádoucí i potenciálně trestatelné ( v závislosti na okolnostech), takže v tomhke Vám ani ankap nepomůže.
Když si ale vezmete třeba příběhy starých zenových mistrů, tak neměli problém prožívat podobné stavy a přitom být natolik uzemnění, že někde nepovšimnuti ve společnosti dělali nějaké řemeslo či jiné běžné činnosti (od pletačů sandálů k běžným alkoholovým flamendrům) a sdíleli jen s lidmi co o to sami stáli a našli si je. Podobně jste to měl třeba s lidmi typu F. Drtikol aj, takže je klidně možné, že člověk s podobnými či i hlubšími zkušenostmi, akorát lépe uzemněný, tu někde třeba vyrábí smyčce, chodí na pivo a o tom co tu píšete si pokecá jen se zájemci nebo na to občas hodí tématickou přednášku pro pár zvědavců, ale ví, že je zbytečné a i kontraproduktivní to říkat všem a všude.
Web: neuveden Mail: schován
pak je otázka, jestli na tebe reagovat, když si to stejně vyložíš-vykládáš po svym
Web: neuveden Mail: schován
ale jinak ano, anarchokapitalismus mi bohužel jako směr, bez státu, vůbec nepomůže.
možná jen v těch určitých patrech, kde je stát nefunkční, což by furt mohlo být příjemnější

bohužel by to však nic neměnilo na zbylé nevědomosti okolí, s kterou mám-bych měl problém
Web: neuveden Mail: schován
v tomto duchu ovšem nepomůže nikomu nic, protože mentální stavy, které lidi prožívají jsou-byly vytvořeny samotným vědomím=vesmírem, a oni je až následně prožívají.. což znamená, že "léčit" znamená řešit důsledky , nikoliv příčiny.. a heheh, jak chceš řešit příčiny? když si projev vesmíru, který daný problém - daný stav=projev vytváří?

vesmírná otázka.
Web: neuveden Mail: neuveden
V pohodě, mi přišel Váš tady popsaný vjem docela zajímavý, protože málokdy člověk narazí na někoho, kdo má tyto vjemy aktivní. To co jsem psal jsem bral jen malou jako radu k jisté opatrnosti, protože vím, že lidé kteří taky došli k podobným pohledům na realitu mezi námi žijí a dokážou být nenápadní a přitom své zkušenosti aktivně předávat, ale samozřejmě Vám do toho jak s tím vším naložit nechci kecat přes míru.
Web: neuveden Mail: schován
a tohle je taky vlastně nepravda,

to, že někdo něco nedokáže zpracovat v přítomnym čase, neznamená, že to současně i nechce slyšet.
kdyby si totiž respektoval svoje vlastní slova, pak bys nemohl ani například prosazovat svůj anarchokapitalismus před lidmi, kteří o to v přítomnym čase nestojí.
to se ale neděje, ty informace o tom jsou veřejně dostupné a tak si je kdokoliv - iten, kdo nechce, může vyhledat..

a ve skutečnosti, ty mentální stavy existují dokonce i nezávisle na tom, že to někdo nechce, odmítá a podobně,
takže já si myslím, že to ti lidé současně i chtějí.. a to je velkej rozdíl ve výkladu-chápání věcí oproti tomu, jak to prezentuješ ty. - že jenom nechtějí.
Web: neuveden Mail: schován
pochopitelně pak můžu taky skončit omezen, jak jsem taky napsal, že si mě lidé blokují a podobně.
ale aspoň je vidět, jaké ty vztahy opravdu jsou.
on totiž svět je dost "plovoucí", takže je docela fajn si to vyjasnit-tj.učinit hranice viditelnými.
do tý doby je to totiž furt plovoucí-tedy nepevné a tedy rozmazané.

holt jsem HROT. (čti H R O T - zde by měla být cítěna ta prostorovost) ale třeba nebude, třeba ne hned..
Web: neuveden Mail: schován
tzn dřív či pozdějš, ve vědomí dojde ke stavu, kdy nelze o daných zkušenostech mlčet a člověk se začne zájmem sám o sebe vymezovat od nevědomé části populace, protože spolu jednoduše nerezonují = nechtějí být a tak ani není důvod se fyzicky stýkat.

v tomto duchu je stát překážkou, protože si vynucuje poslech sebe sama násilím a staví mě-nás do situace, kdy kdybychom se bránili stejně, jako jeho protagonisté, dojde k válce a smrti.. tuto racionalitu ovšem dotyční nerespektují, kdyby ano, nemohl bych o tom mluvit, protože by to ani nebylo a nebyl by to problém.

mluvit o tom, že to dělají schválně nedává smysl, aneb jak jsem psal, jednají v nevědomosti mechanicky na základě svého aktuálního paradigmatu bez schopnosti jeho překročení. tzn. bytosti se vzdělávají konstantní rychlostí
Web: neuveden Mail: schován
tak za prvé.
člověk není duše a tělo, ale tělo je prodlouženým tělem duše..tzn. tělo je obrazem-odrazem duše samotné.
Autor: li Čas: 2022-10-31 15:49:25 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Podle některých filosofů ano. Podle jiných ne. Máte na to "za prvé" nějaký patent???
Web: neuveden Mail: schován
Ano, mám.
10 let se prožívám jako vědomí, s neustále se prohlubující zkušeností vědomí samého - tedy vnímání-chápání sebe,světa a vědomí, které tyto skutečnosti vytváří, jako takového.

Současně došlo k expanzi mé paměti za hranice aktuální inkarnace, uvědomnění si, že jsem vědomí a tj. Ne-Vítek, tj. celá moje zkušenost je neosobní, ve smyslu já se prožívám ve "Vítkovi", ale nejsem Vítek, Vítek je v podstatě moje aktuální forma, skrze kterou se prožívám, ale na kterou současně jako vědomí i nejsem omezený, protože tato forma vzniká ve vědomím samotném, a tu kvalitu já taktéž prožívám.

Současně, jako vědomí samotné a žádná "oddělená entita mimo toto vědomí" nemám žádnou osobní vůli, protože celá zkušenost je zkušeností samotného vědomí, které je živé a umožnilo se kromě svého neomezeného potenciálu a "ne-tvaru" tedy své neomezené svobodnosti se prožívat i jako tvary, které jsou pomíjivé a jelikož existují v souvztahu k ostatním věcem, tak i závislé..

To 1. vylučuje falešné náboženství hlásající, že existuje svobodná vůle individualit. Neexistuje. V tomto duchu aspoň materialismus uznává, že člověk je podmíněn "geny a okolním prostředím - ačkoliv milně považuje za vznik člověka mrd jeho rodičů" a jako takový nemá žádnou vlastní vůli. Kdyby ale materialismus byl poctivý, nemůže zavírat lidi do vězení za porušování zákonů, protože jsou zjevně nefunkční. Současně lze říct, že by měli být vini i politici, co je vytváří, a proto by měli být odvoláni ze svých funkcí, protože jsou nedostatečně vyspělý a tak vytváří nefunkční zákony. to za prvé. Současně to naprosto jeví (=ztělesňuje), že všichni psychologové a psychiatři jsou uplně mimo, protože místo aby uznali, že nevědí, jak mají zacházet s bytostmi, kteří se dopouštějí pod sérií událostí, kterým ve skutečnosti ani nerozumí (myslim ti psychologové a psychiatři), tak je obviňují z věcí, za které ani z principu nemohou = protože nemají žádnou vlastní vůli.

to se ale neděje, což svědčí o jejich ne-vyspělosti, tedy falešnosti, rozhodně ne o vědomí.


1.1 - vylučuje toto vědomí falešné náboženství, zdeformované hare krišna, křesťanství a jiné, protože tyto náboženství taky mluví o svobodné vůli , o tom, že když chceš, když uvěříš a podobně - to jsou všechno lži, ty nemáš žádnou osobní vůli - svědčí o tom už to, že nevíš, co za myšlenku tě napadne příště. nevíš a tak nemáš žádnou kontrolu nad tim, co ti vstupuje do vědomí a jelikož nemáš žádnou kontrolu nad tim, co tě napadne, nemáš ani kontrolu nad tim, jak podle toho zareaguješ ..

Oni na to pak "falešní duchovní" reagují, že vesmír (bůh,krišna atd) nechce roboty, co nemaj žádnou vůli, ale to je blbost. Ty jednáš na základě své aktuální úrovně vyspělosti, když si chytrá ,jednáš chytře a naopak. Myslíš, že by si někdo vybral bejt blbej? ne nevybral, je to blbost a tak zde platí logika.. .. a tohle je neprosto průhledná filosofie, současně je logická, tj. svět má svoje uspořádání a je zákonitý - tedy podléhá příčině-následku.. nejde o jakousi "náhodu" ..
Autor: li Čas: 2022-10-31 16:22:03 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Máte potřebu pít, jíst? Cítíte nějaké pudy v individuální oblasti?
Web: neuveden Mail: neuveden
( oprava: ...a tři takové psychology.)
Web: neuveden Mail: schován
tvojí reakci nechápu, můžeš prosím napsat konkrétnost? nehodlám číst tak obsáhlý text,
ano, psychologie a psychiatrie považují vznik "tzv. vědomí - v podstatě veškerého tvého vnímání, včetně "představy tebe samotné" za pramenící v hmotném těle.

rozhodně ne v duchu - popírají, že hmota je naopak projevem ducha-vesmíru-v mym slova smyslu vědomí (tj. vědomí=vesmír sám s potencialitou se jevit i ve tvarech-tělech..)

takže to, jak si mluvila o egyptě , kterej naopak od materialistického pojetí, považuje člověka za duši, která se např. reinkarnuje, tak to sou dva uplně jiné proudy..

jinak nemám to nastudované..
Autor: li Čas: 2022-10-31 15:39:57 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Zkuste to trochu nastudovat, jinak se není o čem bavit... On asi co psycholog a psychiatr, to různý názor :)
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky