KSP23: Jakub Engelmajer – Svoboda, bezpečnost a ozbrojený občan – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2023-03-12 12:00:00

KSP23: Jakub Engelmajer – Svoboda, bezpečnost a ozbrojený občan

Přečtení: 3328

Autor: Regis2 Čas: 2023-03-13 13:21:37
Web: neuveden Mail: schován
Já ale nic necherripickuju. Ani Švýcarsko není jediná země s větším počtem zabrání mezi lidmi a nižší kriminalitou. Tys začal tím že sis vytáhl jeden příklad, co se ti hodí. Já si tu statistiku přečetl u všech těch zemí, a na základě toho si dělám závěry. Z porovnání zemi mezi sebou samo o sobě nic z toho co by sis přál neplyne.

Ani zločinec zabitý bránící se obětí už nebude krást. Ale to se musí mít oběť čím bránit.

Nebyl šikovné ustrihnuty. Je to starší článek, takže v něm těžko můžou být pozdější data. A i pozdější data beru do úvahy, samo o sobě z nich nijak neplyne, že míň legálních zbraní mezi lidmi znamená větší bezpečnost.

Já taky nepsal nic o tom, jak by mělo být držení zbraní regulovano nebo ne. Jen konstatuji, že tvůj obecný kec není dostatečně podložený. Mezi lidmi může být spoustu zbraní aniž by byli ve větším nebezpečí.
Autor: Tron Čas: 2023-03-15 22:03:11
Web: neuveden Mail: neuveden
Dotaz ke zbraním a trestům - je Ti tady v diskuzi připisováno tvrzení: "když někdo chce spáchat zločin, tak ho prostě spáchá a nic mu v tom nezabrání" - myšleno ve smyslu, že "hrozba trestu neodrazuje od zločinů a to dokonce ani trest smrti" . Chtěl bych se za prvé zeptat, jestli by ses za daný názor plně postavil, protože to není Tvá přímá citace odjinud, ale spíše pokus o kompilát Tvého pohledu na základě Tvých kusých zmínek.
A pak druhá část dotazu (i námitky autora kompilátu), platící jen pokud první odpovědí je Tvůj souhlas s tím výše uvedeným názorem: Je v rozporu názor, že "zločince neodradí hrozba trestu" s názorem že "zvýšení prozbrojenosti společnosti odrazuje zločince od zločinů"?
IMHO tedy jednak obecně netvrdíš, že by trest vězením či smrtí zločince neodrazoval a druhak stejně nejde o srovnatelné typy odrazování u vzdálené možnosti vězení vs. bezprostřednějšího rizika ozbrojeného oponenta, ale rád bych znal Tvé stanovisko. Díky..
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky