Livestream Svobodného přístavu: Streamaraton do zemdlení – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu

Autor: Bravenec Čas: 2022-06-05 08:45:06
Web: neuveden Mail: schován
Nebylo by to nastolení ankapu revolucí svým způsobem (a alespoň teoreticky) třeba to, když by si majitelé na státním území vytvořili volnou obranou alianci, díky které by byli schopní si ubránit svůj majetek jak před státem, tak před dalšími lidmi, co by vůči nim narušovali NAP? Pokud se toto dá nazvat revolucí..
Autor: Urza Čas: 2022-06-05 09:55:36 [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Nevím; ale hlavně je to pro mě nereálný příklad, který nemá cenu řešit, protože v současnosti mnedle v podstatě nemůže nastat.
Web: neuveden Mail: schován
Určitě to tady a teď to reálné není. Je to spíš principielní námitka proti tezi že "ankap nejde zavést revolucí, protože svobodu nejde vnutit". S tím, že svobodu ne, ale respekt k NAPu, o kterém by ta revoluce byla, ano.
Autor: Urza Čas: 2022-06-05 12:35:08 [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Já si ale nemyslím, že by k tomu reálně došlo takto; kdyby byla ve společnosti dostatečně velká síla, která by si pak ten NAP dokázala ubránit a byla k tomu ochotna, myslím, že revoluce by nebyla třeba, protože ten vývoj by se ubíral úplně jiným směrem.
Chci tím říct, že pokud by dost lidí bylo ochotno se zbraní v ruce bránit NAP a riskovat život, už dávno předtím by byli ochotni třeba nějakým způsobem volit, politici by jim šli na ruku, rušili zákony a tak dále.
Web: neuveden Mail: schován
A nebylo by průhlednější říkat to lidem tak, že ankap jde v principu zavést i revolucí, ale že Vám to v praxi nepříjde jako průchozí verze? Nebo alespoň neříkat, že zavést ankap revolucí z principu nejde..? (tedy alespoň jsem to pochopil jako tu principielní tezi, opřenou o nevnutitelnost svobody)
Autor: Urza Čas: 2022-06-05 12:57:09 [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Já mám za to, že jsem o komentář výše vysvětlil, proč to nejde :-o

Buď máte společnost ve stavu, kde na to není dost síly.
Nebo máte společnost ve stavu, kde by na to dost síly potenciálně bylo, ale tam vznikne ankap už dřív bez jejího použití.
Web: neuveden Mail: schován
Z mého pohledu jste vysvětlil spíš proč se to tak asi nestane, ne proč to nejde (v principu). Ale ok, dík za reakce a asi to nechme být, mnedle nedorozumění plyne asi z nějakého přeskakování mezi principy a praxí.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky