Státu nevděčíme za aktuální úroveň poznání a stav společnosti – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Blackie
Čas: 2021-09-09 00:00:02

Státu nevděčíme za aktuální úroveň poznání a stav společnosti

Často se setkávám s názorem: „Kdybychom zrušili stát, tak se vrátíme do středověku.“ Opravdu myslíte, že bychom jako lidé zahodili vše, co dnes máme, tedy telefony, televize, auta a vědomosti, a vrátili bychom se na venkov a začali obdělávat pole? Jsou tedy státy, dříve monarchie, odpovědné za momentální vývoj společnosti? Za technologický vývoj nebo za aktuální poznání? Má odpověď zní: „NE!“ Jako společnost jsme došli tam, kde jsme, díky lidské individuální vynalézavosti. Hnala nás přirozená zvídavost a snaha porozumět okolnímu světu a využít ho k vlastnímu prospěchu, ze kterého následně těžili i ostatní. Ať už přímo nebo v důsledku šíření znalostí či využití nějakého vynálezu – čím více se společností šířil, tím více usnadňoval lidem životy…
Přečtení: 3027

Autor: Vostálník (neregistrovaný) Čas: 2021-09-09 09:16:09
Má odpověď zní: „NE!“
.....................

Co vy víte jak budou blbnout lidi bez státu ???

To i ta vakcína proti covidu je lépe otestovaná než ta anarchie, takže by asi bylo lépe říkat že nevíte,
lidé se totiž obvykle spíše mýlí, než že by měli pravdu,
vono je to jako s počasím, postihnout všechny vlivy co ovlivnují současnou či budoucí situaci lze poměrně těžko,

leda snad s pomocí kříštálový koule či kávový sedliny, to pak jo...
Web: neuveden Mail: schován
Ono nepodložené tvrzení, že bez státu by ti individuální vynálezci stejně všechno vynalezli (i kdyby bylo pravdivé) neznamená, že nám to umožňuje vyloučit možnost, že zrušení státu by mohlo vést k rozpadu společnosti ve smyslu jejího návratu do středověku. Ve skutečnosti jde jen o planou spekulaci.
Autor: JJ Čas: 2021-09-09 19:28:05 Titulek: JJ
Web: neuveden Mail: neuveden
IMHO mícháte dohromady několik věcí, jejichž souvislost je spíše dosti volná...

Armády, které zastavily machometány u Vídně a následně je vypráskaly z Evropy, nebyly tak docela soukromé. A troufám si říci, že pod Otomany by prostředí vývoji věd a techniky moc nepřálo. Takže úplně všechny zásluhy bych státu neupíral. Takových věcí by se našlo víc, i když občas jsou sporné (pokud bych nadhodil například liberalisaci poměrů v 19. století, dá se argumentovat tím, že stát napravoval, co sám zvoral, což je částečně pravda).

Okamžité totální zrušení státu by v současné době asi průser byl, protože současný stát je neskutečně prorostlý do spousty oborů lidské činnosti a stihl si už vychovat spoustu lidí, kteří na něm jsou závislí. Dá se tedy důvodně předpokládat, že v praxi bychom skutečně o spoustu vymožeností přišli, ačkoli v principu ke své funkci stát nepotřebují.
Web: neuveden Mail: schován
Podobně pokud bychom neprošli cestou křesťanství a zejména římského katolicismu, vzniklo by prostě něco jiného, než náš model světa. Možná lepší, možná horší.. příkladů a jejich zobecnění je víc.
Souhlasím s tím "NE!" alespoň pokud jde o písmenka a vykřičník.. člověk jako biologický druh totiž je navýsost kolektivní a právě kolektiv ho posunul tam, kde je. Vítaná a důležitá individualita staví na tom, že má záda jištěná masou a strukturou. Však vystrčte obtížného génia z vesnice na mráz do lesa.. to nebylo ultimátním trestem jen tak pro nic za nic.
Dneska se stalo pouze to, že panuje nadvýroba a vůbec jiná distribuce práce a její produktivity.. právě to umožnilo moderní terciární sféru a zprostředkovaně všelijaká lidská práva nad rámec přirozených, jakož i třeba podporu samoživitelek, které by normálně na scéně v podstatě být ani neměly, a pohodlné vymírání, protože na polní práce už synů netřeba.. dnes je důležitější čokl místo dětí a Jadran. Dnes v době pokročilé produktivity práce je víc volných kapitalizovatelných prostředků, lepší možnost jejich alokace směrem k onomu individuu, zrychlení vývoje atd. atd. Ale pořád platí, že plod práce individua potřebuje k uplatnění kolektiv.. vlastní, cizí, cílovou skupinu zákazníků.
On totiž kolektiv či stát se skládá právě z individualit a tím je dáno i to ostatní. Anarchistický důraz na individuum vůbec neznamená, že je řeč o solitéru, který je sám o sobě a není k přežití nucen interagovat se sociálním okolím.
Web: neuveden Mail: schován
To jste napsal dobře. Měchožile. :-)
Web: neuveden Mail: schován
S tím že jedinec až na nějaké vyjímky obvykle potřebuje kolektiv bych souhlasil.
Jen bych doplnil možná přehlédnutou informaci, že ankap ani dost jiných anarchistických směrů to pokud vím obvykle ani nemá postavené na polaritě stát x individualismus. Viz třeba i anarcho-kolektivisti. Ale ani zdejší anarcho-kapitalismus v principu kolektiv a strukturovanou hierarchii nezavrhují. Ankap má výhrady jen proti státu, který vnímá jako typ hierarchie, která je v důsledku od lidí vynucená pod hrozbou násilí, ale s nestátními typy hierarchie (včetně třeba korporací či dobrovolných společenstev či komunit) problémy nemá.
Web: neuveden Mail: neuveden
Já ale nepopírám důležitost kolektivu, jen poukazuji na fakt - tam kde jsme, jsme došli lidskou zvídavostí, zájmem a vynálezy.
Ale ne kvůli státu nebo monarchii.

Proč rusko v minulém století prodělalo technickou propast proti západu ?

Proč rusko v 18 století bylo na jiné úrovni něž francie / británie / německo ?
Přeci Monarchie byla tam i tam...
V čem tedy byla lepší ta monarchie ve VB / Francii než ta v Rusku ?
Proč tedy byl vývoj na jednom místě předcházel úroveň vývoje na místě jiném ?
Bylo to kvůli monarchii jako územnímu zřízení ?
Bylo to protože v ruském království by snad lidé neměli rádi komunity a společnost ?

Myslím si, nebo domnívám se, že jsou za to odpovědné "Individua" a jejich zápal pro věc, který jim umožnil růst.
Rozhodně za ten vývoj ale není, ve své podstatě, vůbec odpovědné "územní zřízení" tedy monarchie/stát aj.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky