Urza v deCentrále: Lidská práva – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2018-06-06 00:00:02

Urza v deCentrále: Lidská práva

Tématem minulé přednášky o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála byla monopolizace a tržní mechanismy!
Dnes se budeme bavit o lidských právech v anarchokapitalismu a jejich odvození z práv vlastnických; je skutečně anarchokapitalismus bezcitné a lhostejné uspořádání společnosti?
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která bude také první středu v měsíci, ale až po prázdninách, tedy 5. září; tématem bude vzhledem k začínajícímu školnímu roku vzdělávání.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 2335

logo Urza.cz
kapky