Bohatnutím ke svobodě – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: PetrKL
Čas: 2024-02-12 00:00:02

Bohatnutím ke svobodě

Před pár stovkami let bylo každé město obehnané hradbami. Vstup do něj musely povolit stráže a jednotlivá města (resp. jejich páni) mezi sebou válčila. To je dnes již těžko představitelné. Jak společnost postupně bohatla a pohyb zboží, lidí a informací se zrychloval, zlevňoval a usnadňoval, tak rostla i bezpečnost. Potřeba zbrojení a budování opevnění na lokální úrovni tak vymizela.

Velmi podobně jsou dnes státy obehnané hranicemi. Vstup do nich musí být povolen místní vládou a také mezi nimi vznikají ozbrojené konflikty. Proto věřím tomu, že pokud bude trend celkového bohatnutí společnosti pokračovat, bude jednou svět tak provázaný, dynamický a bezpečný, že přirozeně vymizí i potřeba si vůbec hrát na nějaké státní, a postupně i větší, mocenské útvary. Tím pádem by jednou mohla být potřeba hranic a jejich hlídání pro lidi stejně těžko pochopitelná, jako je pro nás dnes potřeba opevnění okolo měst.
Přečtení: 1573

Web: neuveden Mail: schován
Naprostý souhlas, za mě skvěle řečeno. Někdy zapomenu na to, jak moc ta společnost ještě před několika sty lety byla nesvobodná, a zrovna tohle mi přijde jako dobrý příklad.
Web: neuveden Mail: karel12 v doméně centrum.cz
Ano, pak už budou na světě jen obří státy. Ty malé zmizí:

https://www.bawerk.eu/clanky/texty-jinych-autoru/proc-otevrene-hranice-u-malych-zemi-nefunguji-aneb-mely-by-male-staty-otevrit-hranice-tem-velkym-.html

"Nyní předpokládejme, že Lotyšsko zavede politiku otevřených hranic. V případě tohoto schématu, kdokoliv, kdo chce přesídlit do Lotyšska, tak může učinit. Protože Lotyšsko má mnohem vyšší standard života než Rusko, můžeme předpokládat, že mnoho Rusů bude nakloněno se přestěhovat. (Můžeme předpokládat minimální kontrolu hranic, která odmítne průchod známým zločincům.) Při tomto scénáři se nicméně Lotyšsko samo otevře velkému geopolitickému risiku otevřených hranic. Pro příklad, stačilo by aby méně než 1,5 % ruské populace mohlo emigrovat do Lotyšska na to, aby zde etničtí Rusové Lotyše počtem překonali. V krátkém časovém období by to byl velký podnik, ale nebyl by nemožný, kdyby se rozprostřel na dobu přes jeden tucet let nebo tak. Zvláště by byl proveditelný, kdyby byli migranti dotováni ruským státem a náležitě „placeni za vystěhování.“

Říci, že by to pro Lotyše znamenalo politickou destabilizaci, by bylo slabé slovo. To by rychle změnilo geopolitickou situaci v Lotyšsku, EU a Rusku. Podřídilo by to lotyšské politické instituce potencionálně nepřátelské ruské populaci. Mnoho lidí z nové většiny může mít malý zájem na ochraně majetkových práv etnických Lotyšů – zvláště pokud vezmeme dlouhou historii nepřátelství mezi těmito dvěma zeměmi. V případě jako tento se etnická skupina, která zjistí, že byla odsunuta do statusu menšiny, bude čelit mnohem nejistější budoucnosti. Jestliže otevřené hranice nějak vytvoří v rámci Lotyšska vyšší úroveň HDP na hlavu, nová politická situace způsobí to, že bude méně pravděpodobným to, že si Lotyši z dlouhého hlediska budou tyto zisky užívat."

"Botswana pro příklad, je mezi chudšími zeměmi zemí se středními příjmy s populací jen 2,6 milionů obyvatel. Je to nicméně jeden z nejbohatších národů v subsaharské Africe. Migrace ze zahraniční je zde trvalou obavou. Botswana sdílí hranici se Zimbabwe, zchudlou a nestabilní zemí na severovýchodě. Plynuly by Botswaně výhody z otevření hranic 16 milionům zoufale chudých Zimbabwanů právě od vedle? Možná. Zkušenosti však jasně naznačují, že mnoho Botswanců by v případě, že by se stali poddanými nové zimbabwské většiny, riskovalo svá vlastnická práva a lidská práva. Znovu stojíme před podobnou otázkou, kterou si musíme položit v případě Lotyšska: budou Botswanci pět let po přijetí otevřených hranic svobodnější, nebo méně svobodní? Odpověď opět není zřejmě "ano"."
Web: neuveden Mail: karel12 v doméně centrum.cz
Alternativně by vlastně mohly být hranice států nahrazeny soukromými ploty.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky