FairTrade, nebo FreeTrade? – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: rolf
Čas: 2017-01-12 00:00:02

FairTrade, nebo FreeTrade?

Značka FairTrade se stále častěji objevuje v maloobchodě u vybraných druhů potravin (typicky káva, čaj, kakao, ovoce apod.) a sděluje kupujícímu, že tyto výrobky byly od producenta v rozvojové zemi vykoupeny za tzv. spravedlivou cenu. Producenti podle organizace FairTrade zasluhují „dostat za svou práci dobře a spravedlivě zaplaceno“, takže součástí členství v systému je vyplácení sociální premie účastníkům, jsou kontrolovány sociální podmínky a je zakázána dětská práce. Jsou kupující, kterým nákup FairTrade výrobků za vyšší cenu činí potěšení, mají pocit, že udělali něco pro chudé africké, asijské či latinskoamerické zemědělce. Demonstrují tak svou koupí snahu napravit nespravedlnost mezinárodního obchodu vůči výše uvedeným – hlavním viníkem jsou v jejich očích často nadnárodní korporace.

Nicméně tím hlavním viníkem a překážkou prosperity producentů potravin v chudých zemích je politika západních vlád, které ve formě cel a dovozních kvót chrání své zemědělce. V EU platí, že čím má výrobek vyšší přidanou hodnotu, tím vyšší jsou cla uvalená na tyto dovozy z třetích zemí. Tamním producentům potravin je tak efektivně bráněno dodávat na rozvinuté trhy potravinářské výrobky s vyšší přidanou hodnotou, a tak raději prodávají komoditu s nízkými zisky. Producentům potravin v EU jsou rovněž vypláceny dotace na vývoz přebytků do třetích zemí, kterým pak místní firmy nedokáží cenově konkurovat. FairTrade je pouze pozlátko, je to další přenášení nákladů znásilněného mezinárodního obchodu na konečné spotřebitele. Požadujme svobodný obchod, protože ten je také spravedlivý.
Přečtení: 13364

Autor: cerno (neregistrovaný) Čas: 2017-01-12 12:18:08 Titulek: FireTrade
Bohužel to těm zapáleným podporovačům jen těžko vysvětlíte. Přečetli si někde v nějaké knížce nebo článku o tom, jak zle se některým producentům daří (a v mnoha případech tomu tak asi skutečně bude), tím ale nastoupí emoce a těch několik logických kroků, které musejí udělat, aby si propojili tyto důsledky se zhoubným vlivem zvrácených politik zahraničního obchodu, nejsou schopni udělat.

Já bych i řekl, aby si každý kupoval co uzná sám za vhodné, Fair Trade, Free Trade, cokoli. Trochu stín na to vrhá skutečnost, že u některých komodit (jmenovitě káva) už zásah do tržních mechanismů zašel tak daleko, že začíná být ohrožen sám mechanismus cenotvorby a věci z něj se odvíjející. Za nějaký čas tak nemusí být k sehnání dobrá káva vůbec.
Autor: ocs Čas: 2017-01-12 20:29:56
Web: neuveden Mail: neuveden
Já osobně s tou koncepcí Fair Trade také dost hrubě nesouhlasím (a věci od nich důsledně nekupuji), nicméně — opravte mne, prosím, pokud se mýlím, ale až dosud jsem měl za to, že jde o organisaci fungující bez (státních) dotací a čistě z privátních zdrojů? Mýlím se?
Autor: rolf Čas: 2017-01-12 22:02:59
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, FairTrade je soukromý zprostředkovatel mezi zemědělskými producenty a jejich odběrateli. Já jsem ještě nikdy nic, co mělo jejich značku nekoupil a kupovat nebudu. Ale ať si ta organizace dělá co chce, když se najdou hlupáci, kteří jsou ochotni platit za svoje kafe nebo čaj, které je označeno touto značkou, ještě další peníze navíc.
Autor: marek28 Čas: 2017-01-12 22:19:38 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Proč hlupáci? Já teda o fair trade moc nevím, ale vždycky jsem to chápal jako takový druh charity, kde ale peníze člověk nedostane jen tak, ale za práci.
Autor: ocs Čas: 2017-01-12 22:25:19 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Což není důvod mírně řečeno kontraproduktivity této „charity“ dostatečně vysvětlen v úvodním článku (speciálně v jeho druhém odstavci)?

„Hlupák“ je možná příliš silné slovo; faktem nicméně zůstává, že ti, kdo se této „charity“ účastní, fakticky těm, pro jejichž podporu to dělají, ubližují.
Autor: Kurwa (neregistrovaný) Čas: 2017-01-12 22:40:50 Titulek: Re: [↑]
ocs: Možná čtu špatně, ale v článku vidím kritiku EU, ale nikoli FairTrade hnutí.
Autor: ocs Čas: 2017-01-12 22:44:58 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Při rozhodování, zda FT podporovat nebo ne, je politika EU daným a neměnným vnějším vlivem, jehož dopady do toho rozhodování je nutné započítat.

Samozřejmě, zároveň je vhodné snažit se tuto politiku změnit (nakolik tedy člověku síly stačí, nehledě k tomu, že aktuálně jsou nekonečně důležitější místa, kam ty síly napírat*), a pokud by se změnila, pak by se s ní automaticky samozřejmě mohla změnit zároveň i (ne)vhodnost podpory FT.
___
* Ceterum autem censeo ... http://ocs.cz/Guns/halbrook/registrace.html
Autor: marek28 Čas: 2017-01-12 22:52:15 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ale s tím přece Fair Trade nemá nic společného. Když se zruší Fair trade, tak cla snad zmizí? Spíš jsem to pochopil takm že eko-lidičkové by se měli spíš zaměřit na tlak na vlády, aby se cla snížila, ale to přece nijak nemění tu charitativní a troufnu si říct správnou podstatu fair trade.
Autor: cerno (neregistrovaný) Čas: 2017-01-13 21:48:45 Titulek: Re: [↑]
Když se zruší cla, pominou důvody (většina z nich) vůbec k volání po něčem jako Fair Trade.
Bez zrušení cel žádné Fair Trade nic nevyřeší.
Autor: marek28 Čas: 2017-01-14 06:56:40 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To nerozporuji - ale proto přece není Fair Trade špatný, ne?
Autor: Kurwa (neregistrovaný) Čas: 2017-01-12 22:35:14 Titulek: Re: [↑]
Proč ta nenávist proti FairTrade? To nechápu. Osobně mi to přijde mi to jako hezká myšlenka - pomáhej chudým z pohodlí svého supermarketu! V čem je problém?

FairTrade není "přenášení nákladů znásilněného mezinárodního obchodu na konečné spotřebitele". Podle tý logiky je žebrání a dávání almužny 'přenášení nákladů znásilněného pracovního trhu na produktivní členy společnosti' - ne že by to technicky vzato nebyla pravda, ale nikdo nikoho nenutí a není to špatně. Naopak, IMHO je to úctyhodná snaha.

Že EU chudejm ne-evropaným spíš škodí rozporovat nehodlám.

logo Urza.cz
kapky