O odpovědnosti – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Dook
Čas: 2018-09-04 00:00:02

O odpovědnosti

Stát navzdory všeobecnému přesvědčení neposkytuje úlevu od odpovědnosti, nýbrž od rozhodování. Je vzácným úkazem aby, byrokrat nebo politik nesl hmotnou odpovědnost za rozhodnutí, které udělal v souladu se zákonem a tím pádem ve jménu všech svých spoluobčanů. Všechen lid je tak s velkou slávou zbaven nutnosti rozhodování (např. o své zdravotní péči, vzdělání nebo poskytovateli dopravní infrastruktury), nikoliv však jeho následků. Je příhodné si to připomenout až se budeme znovu bavit o delegování dalších pravomocí státu a připustit si, že kterýkoliv člověk, bez ohledu na dobrotu či neupřímnost jeho záměrů, bude jednat jinak v pozici, kdy mu za jeho rozhodnutí nic nehrozí a jinak v situaci, kdy jedná na vlastní zodpovědnost.
Přečtení: 3037

logo Urza.cz
kapky