Ojebávka z berňáku – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2017-05-24 00:00:02

Ojebávka z berňáku

Daně dnes platíme prakticky ze všeho (existuje dokonce i daň ze smrti zvaná dědická daň), nákup a prodej nemovitostí není výjimkou, i na tom si stát mastí kapsu; proč? Tak především proto, že může; je silnější, má „větší klacek“ a my se nemáme jak bránit. Před pár lety měnil berňák pravidla tak, aby plátcem daně nebyl prodávající, ale kupující; stalo se a zákon udělil i nějaké výjimky (na nové byty), o které musel občan pochopitelně pokorně žádat. Žádosti se valily, byly schvalovány, až jednou… si finančák usmyslel, že vlastně část těch (již schválených) výjimek schválil blbě; tak co s tím? Zákon je zákon a poddaný musí platit (leckdy stovky tisíc); a to i s úrokem a penále (!) za zpoždění platby!! Ano, čtete správně. Naši vládci jsou však milosrdní, takže když si poddaný zažádá (!), odpustí mu penále (úrok ne). Umíte si představit ten (naprosto oprávněný) povyk, kdyby tohle udělal soukromý subjekt?
Přečtení: 5121

Reagujete na tento komentář:
Autor: velkej Ká Čas: 2017-05-24 18:25:15 Titulek: Re: Daň ze smrti
Vražda jako přínos pro společnost může znít jako rozbité okno. (A taky nemusí, dovedu si představit případy, kdy zavraždění některých jedinců bude pro společnost přínosem.)
Autor: LWG (neregistrovaný) Čas: 2017-05-24 09:22:25
Agentura pro uvádění kritiky stádního zřízení na pravou míru si dovoluje upozornit na některé technické odlišnosti, konkrétně pak že:

a) Daň dědická jako taková neexistuje od 01.01.2014. Nabytí dědictvím se zdaňuje v rámci daně z příjmu fyzických osob, osvobození odpovídají těm která byla v posledním znění zákona o dani dědické, dani darovací a dani z nabytí nemovitých věcí (vulgo "trojdaň"), tedy daň neplatí:

Příbuzní v řadě přímé a manželé, příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

Sazba daně je nyní jednotných 15%, což je pro ty, kteří platí nevýhodné do zdaňované částky 5.000.000 a výhodné v tom, v čem hodnota dědictví přesahuje 7.000.000,- Kč (tam byla sazba 18% a výše, např. dědictví nad 50.mil. se už danilo 40% daní).

Jinak daň ze smrti je hezká slovní hříčka, ale zdaněno je nabytí majetku (neříkám, že je to dobře, jen to konstatuji).


b)Změnu plátcovství daně z nabytí nemovitých věcí opravdu neprovedl berňák, to původně senát (sněmovna byla momentálně rozpuštěna) zákonným opatřením (zavedl možnost dohody stran) a následně parlament jako takový (novelou, která natvrdo určila plátcem kupující).

c) Penále se neplatí zazpoždění platby (kdysi to tak bylo), ale za chybné přiznání daně.

d) Tuším od r. 2015 je v daňovém řádku § 259b upravující Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky. Zrovna zde bych viděl máslo na hlavě stádní správy a tedy i určitou šanci na prominutí.

Autor: Urza Čas: 2017-05-24 10:23:51 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Jako vždy děkuji za skvělé upřesnění; jinak ta slovní hříčka je tak dobrá, že se díky ní dokonce povedlo v USA tuto daň zrušit.
Její zrušení se snažili prosadit dlouho, nešlo to, nikoho to nezajímalo, ale když se tomu začalo říkat "daň ze smrti", lidi to vzburcovalo.
Autor: David (neregistrovaný) Čas: 2017-05-25 07:32:16 Titulek: Re: Platit budeš [↑]
Dědictví musí! být vypořádáno notářem, nelze se dohodnout. Následuje odměna notáři, závislá na výši dědictví. Takže se daň dědická pouze přesunula na soukromý subjekt.
Autor: Jarda (neregistrovaný) Čas: 2017-05-24 16:45:25 Titulek: Daň ze smrti
Takže vlastně příjem státu vytváří i vrazi a stát vydělává na pozůstalých obětí z terorismu i válek?
Autor: velkej Ká Čas: 2017-05-24 18:25:15 Titulek: Re: Daň ze smrti [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vražda jako přínos pro společnost může znít jako rozbité okno. (A taky nemusí, dovedu si představit případy, kdy zavraždění některých jedinců bude pro společnost přínosem.)
Autor: Urza Čas: 2017-05-24 18:56:39 Titulek: Re: Daň ze smrti [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
No, vlastně asi ano; ale minimálně v ČR ne vždy, vizte post LWG (2017-05-24 09:22:25).
logo Urza.cz
kapky