Osoba, která v zaplněném divadle křičí: „Hoří!“ – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2023-06-14 00:00:02

Osoba, která v zaplněném divadle křičí: „Hoří!“

Pro tento text si dovolím využít jednu kapitolu ze zajímavé libertariánské knihy Obhajoba neobhajitelného. V této kapitole je představen jeden ze dvou typů zákonů – zbytečný (ty ostatní jsou škodlivé). Etatisté věří, že by měl existovat zákon určující, zda se smí či nesmí v zaplňeném divadle křičet: „Hoří!“ Jelikož snad žádný volnotržní provozovatel takové akce nechce, aby se podobné věci děly, přirozeně do smlouvy s kupujícím lístku (která může mít podobu provozního řádu a podobně) zahrne zákaz vyrušování (či dokonce ohrožování ostatních). Taková smlouva může nahradit zákon včetně sankcí.
Přečtení: 2936

Autor: li Čas: 2023-06-14 00:09:32
Web: neuveden Mail: schován
Anarchokapitalisté věří, že by měl existovat zákon určující, zda se smí či nesmí krást hmotné statky. Jelikož snad žádný volnotržní provozovatel nechce, aby se podobné věci děly, přirozeně do smlouvy s člověkem (která může mít podobu provozního řádu a podobně) zahrne zákaz krádeže či dokonce ohrožování ostatních. Taková smlouva může nahradit zákon včetně sankcí. Takové smlouvě říkáme zákon.
Web: neuveden Mail: schován
:-D Ne, osobni a majetkova prava budou proste a jednoduse vymahana. A vy, treba jako pachatel, vite, ze budou vymahana. To je cele.
Autor: li Čas: 2023-06-14 14:32:50 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Anebo nebudou vymáhaná, to záleží na majiteli.
Web: neuveden Mail: schován
Jiste, pokud mu to nebude stat za to.
Autor: li Čas: 2023-06-14 10:46:39
Web: neuveden Mail: schován
Otevřela jsem namátkově "Obhajobu neobhajitelného" zde, co tomu říkáte?
https://www.mises.cz/literatura/obhajoba-neobhajitelneho-32-zamestnavatel-deti-181.kapitola

"...Vyvstává otázka, do jaké míry je rodič povinen podporovat své děti. Rodič nemá vůbec žádné pozitivní povinnosti vůči dítěti. Opačný argument ve smyslu může být snadno vyvrácen..."
Souhlasíte tedy s tím, že "rodič" nemá vůbec žádné pozitivní povinnosti vůči dítěti?

***

"1. Všechny děti jsou si rovny v právech, které mají směrem ke svým rodičům, bez ohledu na způsob, jakým vznikly."
Takže neomezená výroba a žádné pozitivní povinnosti.

***
"3. Dobrovolná povaha výchovy a početí dítěte neexistuje."
To znamená, že do toho, zda chtělo být dítě k určitému účelu vyrobeno, nemá dítě co kecat. Může být rádo, že ho někdo vyrobil.

***
"4. Tvrzení, že rodiče mají jakékoliv povinnosti k dítěti, nemůžeme uplatnit."
Tedy ofiko otroctví?

***
"Protože všechna tato práva vyplývají z (předpokládané) dobrovolnosti početí, nemají tyto děti žádná práva směrem ke svým rodičům."
"k žádnému dítěti neexistuje jakákoliv pozitivní povinnost."
Ano, samozřejmě. Předpokládáme, že chtělo být otrokem bez pozitivních práv, čirá radost.

***
"„Neexistence pozitivních povinností“ znamená, že rodič nemá žádnou povinnost své dítě krmit, šatit či mu poskytovat přístřeší, stejně tak jako tyto povinnosti nemá k jiným dětem nebo, když na to přijde, k jiným dospělým, kteří s ním nemají nic společného, nejsou jeho děti, nemají s ním smlouvu atd. To však neznamená, že rodič může své dítě zabít. Stejně jako nemá právo zabít děti jiných rodičů, nemá právo zabít „své vlastní“ dítě, nebo lépe dítě, které se mu narodilo."
Uf, tak aspoň to. Zabít tedy ne, ale otroka vycvičit, hodit mu občas něco k jídlu a tak...

***
"Když rodič převezme roli rodičovství, stává se jakýmsi správcem dítěte. Pokud se rodič kdykoliv rozhodne vzdát se své dobrovolně přijaté role nebo tyto povinnosti nestavět na první místo, může tak svobodně učinit. Může nabídnout dítě k adopci nebo ve staré tradici přirozeného práva může dítě zanechat na schodech kostela či charitativní organizace, která se specializuje na péči o děti."
Taková ta klasika: nový koště dobře mete a když se nehodí, koupíme jiné...

***
"Avšak rodič nesmí ukrýt dítě do skrytého koutu v domě a ponechat ho bez jídla nebo odmítnout nabídku k adopci a následně počkat, až dítě zemře. Takový čin by byl rovný vraždě – zločinu, který musí být přísně odsouzen."
Uf, tak to je hezké, vlídné gesto.
Autor: Tron Čas: 2023-06-14 14:09:34 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ono oboji může jít do extremu a IMHO stavět vztahy v rodině na externích právech už je dost slušné záplatování.. Představ si, že dítěti nabídneš vcelku dobré kvalitnívjídlo, event. i nějakou variantu kdyby ho fakt nemuselo, a ono bude i tak chtít něco jiného co nemáš či to zjevně není vhodné jídlo. Při poslední možné odpovědi že tedy může být hlady vytáhne svůj dětskoprávní zákoník co mu dali ve školce či jinde a usvědčí Tě ze zločinu :-)
Autor: li Čas: 2023-06-14 14:19:45 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Já jsem zvyklá dělat 2 jídla: variantu pro mě a mého muže – a pak variantu pro děti, které se musí spolu domluvit, ale nejčastěji jsou to palačinky, lívance a pizza.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky