„Sedm hříchů“ našeho školství: #4 nálepkování – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Anička
Čas: 2023-10-09 00:00:02

„Sedm hříchů“ našeho školství: #4 nálepkování

Máme zažito, že existují jedničkáři, pětkaři, sígři, šprtky, nepořádníci… Jako nálepku označujeme slova, která ztotožňují člověka s jeho chováním. Mimo to, že se jedná o hodnocení, je problém v tom, že dost často tato nálepka, a proto se tomu tak říká, zůstává s člověkem měsíce, týdny a v nejhorším i roky jeho života. Zažili jsme to ve škole asi všichni. Často to bývá používáno jako nástroj k vedení dětského kolektivu, kde každý „má své místo“. Pro učitele je snazší učit děti, „od kterých ví, co může očekávat“.

Nálepkování může způsobit, že se člověk ztotožní s tím, jak o něm smýšlejí druzí. Říká se tomu sebenaplňující se proroctví. U školáků je to ještě nebezpečnější, protože učitelé jsou jejich autority. A toto ztotožnění způsobí, že se pak dítě chová podle očekávání druhých, ne dle svého potenciálu a schopností. A spolu s nevyžádaným hodnocením může mít velký vliv na jeho sebehodnotu. Ve společnosti pak můžeme vidět lidi, kteří o sobě nemají dobré mínění. Nevěří, že jsou v něčem dobří. Nevěří tomu, protože oni jsou přece bordeláři, úplně blbí na matiku nebo neumí kreslit… Škola jim totiž dala nálepku, a je těžké se jí zbavit.
Přečtení: 2777

Reagujete na tento komentář:
Autor: Rakusak Čas: 2023-10-09 09:57:59
Ano, to je pravda, ale je to jen dusledek sileneho totalitniho povinneho skolstvi, ktere zde stat silou vynucuje. Sikana, nalepkovani a dalsi radosti jsou jeho dusledkem.
Autor: li Čas: 2023-10-09 00:53:40
Web: neuveden Mail: schován
"Nálepkování může způsobit, že se člověk ztotožní s tím, jak o něm smýšlejí druzí."
Například když někdo dostane nálepku "fašista", "nacista", "chcimír", "homofob", "ankapák"... tak se s tím člověk prostě ztotožní, to je taková lidská vlastnost... :D
***
"A toto ztotožnění způsobí, že se pak dítě chová podle očekávání druhých, ne dle svého potenciálu a schopností."
Ano, pak se podle toho chováme, ale nejdřív se do toho musíme pořádně vcítit, přijmout tu roli a procítit ji... protože tato nálepka nám již zůstane, takže na své "image" musíme každý den pracovat, abychom si "zachovali tvář"... :D
Web: neuveden Mail: neuveden
Vážně si autorko myslíte, že když dítě označíte na ZŠ jako bordeláře, vytvoříte v něm "smysl pro nepořádek"? Nálepky mají buď dobré nebo špatné lepidlo, podle toho, zda jsou přiléhavé, či nikoli. Postoj zda nekdo preferuje chaos, je schopen výrazného sebepotlačení, hraje se světem hru "kazisvět" (E. Berne), či se staví vůči světu agresivně, nevzniká rozhodně až ve škole. Tyto postoje vznikají převážně vlivem primární rodiny, přizůsobovámín se požadavkům rodičů, kopírováním vzorů, osvojováním adaptačních mechanismů. Je absolutní blud krátkozrakého myšlení, že v dětství problém vzniká tam, kde se projevuje. Dítě na ZŠ už dávno není nevinný nepopsaný list papíru, je již pokročilým výtvorem okolí, zejména rodičů, tvořeným již od narození. Je nesmírně důležité měnit školství pro to, co následuje, ne proto, co už v dané fázi vývoje dítěte je. Většina vlivu napřeného ve smyslu změny na dítě teď se navenek projeví až v dalším stupni jeho vývoje.
Web: neuveden Mail: anickarous v doméně gmail.com
To na co reagujete tam ale nepíšu. Nejde o to, že někdo někoho nějak označí, a tak mu to zůstane. Jde o to, že když někdo, např učitel, soustavně s někým jedná tak, jako by např. bordelář byl a sebemenší náznak nepořádku je brán jako důkaz toho, že ten učitel má pravdu, tak se stane většinou to, že to dítě rezignuje a často se stane i to, že to přijme. Protože mu jeho okolí dalo hodněkrát najevo, že je to přeci pravda. A když k tomu ještě přičteme to, jak jsou děti lehce manipulovatelné... No, můžete se mnou nesouhlasit, nicméně realita kolem mě mě utvrzuje spíš v tom, že škola na tohle má obrovský vliv.
Web: neuveden Mail: neuveden
Obávám se, že Váš názor souvisí především s dětskou neschopností sebereflexe. Řekněte mi, které dítě na ZŠ zejména prvním stupni umí přiznat chybu, prohrát, přijmout negativní hodnocení bez zranění ega? Většina nálepek je víceméně přiléhavých, vznikají pozorováním chování. Jistě existují méně přiléhavé nálepky vzniklé vlivem náhody nebo zlé vůle. Připouštím i, že nálepka může zapříčinit opuštění směru, ve kterém dotyčný moc nevyniká, ale mohl by se zlepšit, dozrát.
Je pravda, že děti se k sobě chovají v zásadě tak, jak se k nim před tím chovají rodiče, ale na ZŠ už nějaké jsou a nálepky to spíš jen potvrzují. Dále také platí, že nálepky sice formálně útočí na faktické vlastnosti a jejich vnější projevy, ale ve skutečnosti směřují převážně vůči osobnostním charakteristikám, jako je egoismus a emoční nestabilita, speciálně úzkostnost. Mají útočit a odlišnost, která už existuje, evytvářejí novou. Vzhledem k věkové segregaci a tím vyšší míře konkurence je tolerance i k relativně nevýznamným osobnostním odchylkám velmi malá. Evolučním "záměrem" nálepkování a patrně i šikany byla ostrakizace a eliminace jedinců s budoucí poruchou osobnosti a jedinců výrazně nestastečných. Takoví byli a jsou ohrožením pro skupinu a společnost. S existencí psychoterapie zatím evoluce bohužel nepočítá.
Autor: Rakusak Čas: 2023-10-09 09:57:59
Web: neuveden Mail: schován
Ano, to je pravda, ale je to jen dusledek sileneho totalitniho povinneho skolstvi, ktere zde stat silou vynucuje. Sikana, nalepkovani a dalsi radosti jsou jeho dusledkem.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky