Smrtelnost a svoboda – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2020-12-25 00:00:02

Smrtelnost a svoboda

Tím, co nám umožňuje uvědomit si hodnotu našeho života, je právě jeho konečnost. Jsou to momenty tohoto prozření, které nám jsou oporou v jeho uspořádání takovým způsobem, vedoucím k uskutečnění toho, kým chceme být, a naplnění našich jedinečných cílů. Nástrojem těchto činů je náš omezený čas. Čas jako takový by nám ovšem byl k ničemu, pokud bychom neměli svobodu, díky které můžeme čas využívat produktivním způsobem, za užití našich omezených schopností.

Společnost, která nás svazuje, z nás bohužel život vysává. Některé manipulace okolí vedou k tomu, že se v mysli cítíme nesvobodně, ač nám technicky nic nebrání naplnit naše cíle. Některé její instituce nám přímo berou čas, například povinný teror. Formou odcizení času je i zdanění - abych získal zdroje potřebné pro naplnění určitého cíle, musím pracovat déle. Byrokracie je forma zbytečného zahození času za účelem získání možnosti nějakou činnost vůbec vykonat. Zákazy činnosti nám zase berou svobodu našeho času využít.

Hodnotu svému vlastnímu životu přikládám sám, podle toho, do jaké míry jej žiji v souladu se svými představami. Žít ve světě, ve kterém nemám možnost volby, by pro mne nemělo hodnotu. Přeji si proto být součást společnosti, která individuální cíle lidské existence respektuje a nebrání v jejich naplňování. Myslím, že co lidem často vadí na kapitalismu, je problém obecné tendence člověka přikládat lidem hodnotu z perspektivy své představy o tržní výkonnosti. To je však dle mého názoru spíše absence sociálního cítění některých bohatých jednotlivců než problém soukromého vlastnictví jako takového, které bývá pro naplnění našeho života důležitou svobodou.
Přečtení: 5866

logo Urza.cz
kapky